65-0801E TAPAHTUMAT SELVITETÄÄN PROFETIALLA
(Events Made Clear By Prophecy)
Jeffersonville, Indiana, USA, 1.8.1965

1       Kumartakaamme nyt päämme rukoukseen. Herra, meidän Jumalamme, suuri Taivaiden ja maan Luoja, joka toit Jeesuksen takaisin kuolleista, ja Hän on ollut elossa kanssamme nämä kaksituhatta vuotta eläen aina ja vahvistaen Sanansa ja toteuttaen Sen jokaiselle sukupolvelle. Me olemme juuri nyt niin kiitollisia Hänen Jumalallisesta Läsnäolostansa tietäessämme, kun meillä on tämä suuri varmuus siitä, että tämän elämän päätyttyä meillä on Iankaikkinen Elämä tulevassa maailmassa. Kiitos Sinulle siitä, Herra. Ja se toivo on ankkuroituna sieluun ja se on kestävä ja varma myrskyn aikana. Ja kun myrskyt tulevat ja suuret laineet vyöryvät, niin me tunnemme, että uskon Häneen me voimme selviytyä jokaisesta aallosta.

2       Jumala, auta meitä tänä iltana, kun tulee aika rukoilla sairaiden ja tarpeessa olevien puolesta. Me rukoilemme, Jumala, ettei keskuudessamme olisi yhtään sairasta henkilöä, kun me lähdemme täältä tänä iltana. Voikoon Sinun jumalallinen Voimasi parantaa jokaisen henkilön niin täällä kuin ympäri maata puhelinyhteyksien päässä. Älköön yhtään heikkoa henkilöä lähtekö ulos mistään rakennuksesta tai kokoontumispaikasta tänä iltana. Parantakoon Sinun Henkesi heidät. Nouskoon suuri vanhurskauden Aurinko, parantumisen kanssa siivissään, ja lähettäköön uskon säteen jokaiseen sydämeen heidän kuunnellessaan Sanaa ja heidän nähdessä Pyhän Hengen julkitulemiset, ja kuinka ne vahvistavat heille, että Hän on yhä elossa. Me rukoilemme näitä siunauksia, Isä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Voitte istuutua.

3       Meistä tämä on valtava etuoikeus olla jälleen täällä tänä iltana ja puhua ihmisille ja rukoilla sairaiden puolesta. Me haluamme jälleen tervehtiä kaikkia, jotka ympäri maan ovat puhelinyhteyksien päässä. Ja me rukoilemme, että Jumala tulisi siunaamaan teitä jokaista ja luottamme siihen, että jokainen, joka vastaanotti Kristuksen tänä aamuna, tulee olemaan täytetty Pyhällä Hengellä ja elämään uskollisena ja totuudellisena Hänelle siihen asti, kunnes tämä kuolevainen elämä täällä maan päällä on ohitse. Ja sitten, elettyään niin, heillä on Iankaikkinen Elämä. He eivät tule koskaan kuolemaan tulevassa ajassa, tuossa suuressa Ajassa, jota me kaikki odotamme.

4       Sanon sen nyt, kun se on mielessäni, niin ettei se unohdu. Veli Vayle on täällä, ja minulla ei ehkä ole tilaisuutta tavata häntä. Voinko minä lähettää tuon käsikirjoituksen sinulle, kun pääsen Tucsoniin? Minä olen tarkistamassa sitä, enkä ole vielä lukenut sitä kaikkea. Minä tulen lähettämään sen takaisin sinulle niin pian kuin pääsen takaisin Tucsoniin.

5       Haluan nyt tehdä ilmoituksen. Tämä on erikoisesti seurakunnille Lännessä tai kaikille, jotka haluavat tulla. Meidän veljemme Pearry Green… Hän on se, joka on pannut alulle nämä puhelinyhteydet. Herra on laskenut hänen sydämelleen, että hän tulisi vierailemaan luoksemme Tucsoniin ja aloittaisi herätyksen Tucsonissa, jota me todella tarvitsemmekin. Ja veli Pearry tulee olemaan Tucsonissa. Jos haluatte ottaa yhteyttä häneen, niin ottakaa yhteys meidän toimistoomme siellä. Se tulee olemaan elokuun kymmenes, yhdestoista, kahdestoista ja kolmastoista. Se on ollut hänen sydämellään pitkän aikaa, ja minä sanoin hänelle, että “ainoa tapa saada se pois sydämeltä on mennä ja tehdä se”. Ja hän on kristitty veli ja todellinen Jumalan palvelija. Ja te ihmiset Tucsonissa, minä tiedän teidän tulevan olemaan siunattuja, kun hän tulee saarnaamaan siellä jossakin, ehkä Ramada-hotellissa, tai mistä tahansa Herra hänelle paikan antaakin. Mutta tiedän teidän tulevan siunatuiksi tullessanne kuuntelemaan veli Greeniä hänen tulkitessaan meille Jumalan Sanaa, ja ehkä rukoillaan sairaiden puolesta, tai mitä tahansa Jumalan voitelu velvoittaa tekemään.

6       Me myöskin haluamme kiittää veli Orman Nevilleä ja veli Mannia tästä ihmeellisestä yhteydessä olon ajasta heidän kanssaan. Kuinka iloinen olenkaan tuntiessani sellaisia miehiä kuin veli Neville, veli Mann ja kaikki nämä toiset saarnaajat täällä ympäristössä. Oletan, että heidät on huomioitu. Jos meidän seurakuntamme täällä ei ole tehnyt sitä teille, niin olen varma, että Jumala huomio teidät täällä Hänen palvelijoiksensa. Voikoon Herra aina siunata teitä.

7       No niin, minulta kysyttiin hetki sitten jotakin. Se oli pienellä kirjelapulla, joka annettiin minulle täällä. Heillä oli luotettujen kokous eräänä iltana täällä, luotettujen ja diakonien ryhmällä, ja uskon, että kokouksen pöytäkirja luettiin tänä aamuna seurakunnan edessä, niin kuin meillä on tapana tehdä, koskien niitä päätöksiä, joita luotetut ja diakonit tekevät, ja tietenkään ne eivät voi miellyttää jokaista. Me emme voi tehdä sitä. Minulla ei ole mitään tekemistä luotettujen tai diakonien ryhmän kanssa. Minä en voi edes äänestää, elleivät äänet mene tasan, jolloin minun täytyy olla täällä tekemässä se, mutta tavallisesti sen tekee veli Orman Neville. Sitten meidän täytyy allekirjoittaa nämä, koska me olemme osa seurakunnasta. Mutta mitä tahansa luotetut ja diakonit päättävätkin, me tulemme varmasti seisomaan sataprosenttisesti heidän takanaan, koska siksi he ovat täällä. Ja heidän päätöksensä on heidän ja Jumalan välinen asia. Minä en voi enkä halua millään tavalla vastustaa sitä päätöstä. Ja toisaalta Yhdysvaltojen hallitus kieltää minua päättämästä mitään siihen liittyvää, niinpä olkaa hyvät älkääkä pyytäkö minua oikaisemaan heidän päätöksiänsä. Minä en voi tehdä sitä, enkä minä halua kuulla mitään siitä. Niinpä älkää pyytäkö minua korjaamaan heidän päätöksiänsä. Menkää tapaamaan sitä ryhmää, joka on tehnyt päätökset. Hyvä on.

8       Nyt, tulevista kokouksista. On mahdollista, jos se on Herran tahto, että minä tulen takaisin tänne noin neljän tai kuuden viikon kuluttua ehkä toista sunnuntaikokousta varten. Ja minä ilmoitin tänä aamuna, että halusin puhua aiheesta Jumala julkituotuna Sanassansa, ja nyt minulla ei ole aikaa tehdä sitä tänä iltana, ja tuskin minulla olisi tarpeeksi ääntäkään tehdä sitä. Ja sitten tämä väkijoukko. Ulkopuolella on ehkä enemmän ihmisiä kuin mitä sisäpuolella on, kun luemme mukaan ne, jotka istuvat siellä autoissaan ja linja-autoissa kuuntelemassa tätä radiolähetyksen kautta. Tätä lyhytaaltolähetystä täältä Tabernaakkelista voidaan kuunnella radion avulla korttelin päästä asti, ja autojonot täyttävät tänä iltana useita kaupunkikortteleita ristiin rastiin, ylös ja alas, ympäri Tabemaakkelia. Minä en usko, että meillä koskaan, näin silmämääräisesti arvioiden, olisi ollut enemmän ihmisiä ahtautuneena kirkon ympärille, kuin mitä meillä on tänä iltana. Ja niin useat ja useat vain ajavat tänne ja sitten ajavat pois.

9       Niinpä se osoittaa, että “missä Raato on, sinne kotkat kokoontuvat”. Ja sallikaa minun sanoa teille tästä pienestä ihmisjoukosta, että on kyseessä kansainvälinen kokoontuminen. Käytännöllisesti katsoen kaksi kolmasosaa osavaltioista on edustettuna täällä ja sen lisäksi on vieraita viidestä maasta, jopa Venäjältä, ja kaikkialta eri osista maata. Alhaalta Venezuelasta, Jamaikalta ja kaikkialta eri osista kansakuntaa on ihmisiä täällä isoten ja janoten Jumalaa. Mikä ilmeellinen aika!

10   Nyt haluan, että rukoilette puolestani ennen Sanan lukemista. Minä yritän tuoda pienen Jumalalliseen parantumiseen sopivan Sanoman, jos Herra tahtoo. Sillä tänä aamuna me puhuimme pelastuksesta, ja tänä iltana me tulemme puhumaan muutamia minuutteja Jumalallisesta parantumisesta, ja sitten tulemme kutsumaan rukousjonon ja rukoilemaan ihmisten puolesta. Ja meidän tehdessämme niin, te siellä puhelinyhteyksien päässä, autoissa ja linja-autoissa Tabernaakkelin ympärillä, kun tulee aika rukoilla sairaiden puolesta, ettekä te voi päästä sisälle rakennukseen… Ja olen varma, että te ette voi tehdä sitä, koska oviaukoissa ja kaikkialla on niin täyttä, eikä missään ole tilaa, mutta rukoilkaa te siellä missä te olette ja laskekaa kätenne toistenne päälle. Ja jokainen saarnaaja, joka on puhelinyhteyksien päässä, myös hän rukoilkoon seurakuntansa puolesta sillä aikaa, kun parantumiskokous on meneillään. Me uskomme, että Jumala kaikkialla läsnä oleva, Hän on läsnä kaikkialla.

11   Ennen kuin rukoilemme, me haluamme lukea jotakin Jumalan Sanasta. Minä vaihdoin Kirjoitukset, joita minulla oli, toisiin, koska halusin muuttaa kokouksen toisenlaiseksi siitä, millaiseksi olin ajatellut sen olevan tänä iltana. Minä muutin sitä hieman ja niinpä minun täytyi muuttaa Kirjoituksia, joita minulla oli, tai ei muuttaa, vaan panna ne toiseen järjestykseen Jumalallista parantumista varten, niin että ihmiset tulisivat ymmärtämään. Menkäämme Luukkaan 24. lukuun. Ja me aloitamme 12. jakeesta ja luemme noin 34. asti. Se puhuu Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta.

Sitten nousi Pietari ja juoksi haudalle ja kumartui alas ja katsoi liinavaatteita, jotka olivat siellä laitettuina syrjään, ja hän meni pois ihmetellen itseksensä sitä, mitä oli tapahtunut.

Ja, katso, kaksi heistä meni sinä samana päivänä kylään nimeltä Emmaus, joka oli Jerusalemista noin kuudenkymmenen vakomitan päässä.

No niin, tarvitaan kymmenen vakomittaa yhteen mailiin, joten se oli noin kuusi mailia [10 km].

Ja he puhuivat toisillensa kaikista näistä asioista, joita oli tapahtunut.

Ja tapahtui, että heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan Jeesus itse tuli lähelle ja kulki heidän kanssansa.

Mutta heidän silmänsä olivat pidätetyt, niin että he eivät tunteneet häntä.

Ja hän sanoi heille: Mistä te keskustelette keskenänne kävellessänne ja olette murheellisia?

Ja yksi heistä, jonka nimi oli Kleopas, vastasi sanoen hänelle: Oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, ja et tiedä näistä asioista, jotka ovat tapahtuneet siellä näinä päivinä?

Ja hän sanoi heille: Mistä asioista?

Muistakaa nyt, tässä puhuu itse ylösnoussut Jeesus.

Ja he sanoivat hänelle: Sitä, mikä koskee Jeesusta Nasaretilaista, joka oli profeetta, väkevä teossa ja sanassa Jumalan ja kaikkien ihmisten edessä.

Ja kuinka ylipapit ja meidän hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ovat ristiinnaulinneet hänet.

Mutta me luotimme siihen, että hän olisi ollut se, joka olisi lunastanut Israelin. Ja kaiken tämän lisäksi, tänään on kolmas päivä siitä, kun nämä asiat tapahtuivat.

Vieläpä määrätyt naiset meidän joukostamme ovat saaneet meidät hämmästyneiksi oltuaan varhain aamulla haudalla.

Ja kun he eivät löytäneet hänen ruumistaan, he tulivat ja sanoivat, että he olivat myös nähneet näyn enkeleistä, jotka sanoivat hänen olevan elossa.

 Ja eräät heistä, jotka olivat meidän kanssamme, menivät haudalle ja havaitsivat olevan juuri niin kuin naiset olivat sanoneet, mutta häntä he eivät nähneet.

Kuunnelkaa nyt. Jeesus.

Silloin hän sanoi heille: Oi hullut ja hitaat sydämestänne uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet.

Eikö Kristuksen tullut kärsiä näitä asioita ja sitten mennä sisälle kirkkauteensa?

Ja aloittaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista hän selitti heille, mitä hänestä kaikissa kirjoituksissa oli sanottu.

Ja he lähestyivät kylää, johon he olivat menossa, ja näytti siltä kuin hän olisi aikonut mennä pidemmälle.

Mutta he vaativat häntä ja sanoivat: Jää luoksemme, sillä on tulossa ilta, ja päivä on pitkälle kulunut. Ja hän meni sisään viipyäkseen heidän luonaan.

Ja tapahtui hän istuessa aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän ja siunasi ja mursi ja antoi heille.

Ja heidän silmänsä avautuivat ja he tunsivat hänet, ja hän katosi heidän näkyvistään.

Ja he sanoivat toisillensa: Eikö meidän sydämemme palanutkin sisimmässämme, kun hän puhui meidän kanssamme tiellä ja avasi meille kirjoitukset?

Ja he nousivat samalla hetkellä ja palasivat Jerusalemiin ja löysivät yhteen kokoontuneina ne yksitoista ja ne, jotka olivat heidän kanssaan.

Ja he sanoivat: Herra on todellakin noussut ylös ja on ilmestynyt Simonille.

Ja he kertoivat asiat, jotka olivat tapahtuneet tiellä, ja kuinka he tunsivat hänet, kun hän mursi leivän.

12   Rukoilkaamme nyt. Rakas Armollinen Isä, me kiitämme Sinua Sanastasi, sillä Sinun Sanasi on Totuus. Sinun Sanasi on Elämä. Ja Sinä, oi Herra, ja Sinun Sanasi olette Yksi. Niinpä me rukoilemme tänä iltana, Herra, että Sinä tulisit keskuuteemme Sinun ylösnousemuksesi voimassa ja osoittaisit sen meille niin kuin teit sen noille Emmauksesta oleville, että myös me voisimme palata koteihimme sanoen: “Eikö meidän sydämemme palanutkin sisimmässämme?” Suo se, Herra, kun olemme jälleen ehtooajassa. Sillä me pyydämme sitä Jeesuksen Nimessä. Aamen.

13   Nyt haluan puhua jotakin, mikä koskee tätä Raamattua. Ja aiheenani tänä iltana on: Tapahtumat selvitetään profetialla.

14   Raamattu on kirja, joka eroaa kaikista muista pyhistä kirjoista. Raamattu on erilainen kirja. Se on profetian kirja, joka ennustaa tulevaisuuden tapahtumat. Ja se on myöskin Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Koko matkan 1. Mooseksen kirjasta Ilmestyskirjaan, Se tuo Hänet esiin Hänen täyteydessänsä, mitä Hän oli ja on. Ja tämä Kirja kokonaisuudessaan on, niin kuin Ilmestyskirjassa 1:1-3 sanotaan, kirja Jeesuksen Kristuksen ilmestyksestä , joka on Jumalan Sana. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, Jumalan Sana!

15   Kaikki muut pyhät kirjat ovat vain jonkinlaisia siveysopillisia, moraalisia tai teologisia ohjeita. Kuinka monet ovat lukeneet muhamettilaisten raamatun, Koraanin, ja buddhalaisten kirjan ja niin edelleen? Se on vain siveysopillisia ohjeita siitä, miten ihmisten tulisi elää, mutta se ei profetoi eikä puhu mitään siitä, että jollekin olisi annettu jotakin erikoista lahjaa, tai että jotakin tulisi tapahtumaan. Vähän niin kuin liittyisi kerhoon, tai jotakin muuta sellaista. Sen vuoksi, kun seurakunta on tullut sellaiseksi, että siihen liitytään vain niin kuin johonkin kerhoon, he ovat menneet pois Jumalan Sanasta.

16   Sillä Raamattu on elävä, ennalta kerrottu todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Ja niin kuin maa on kasvanut täyteyteensä ja myös viinipuut ovat kasvaneet omaan täyteyteensä ja päivä kasvaa täyteyteensä, samoin Raamattukin oli julkituotu omassa täyteydessänsä Jeesuksen Kristuksen persoonassa. Hän oli Jumalan Sana paljastettuna, koko täydellinen Lunastuksen Kirja. Raamattu on Jumalan Sana, joka ennustaa tulevaisuuden tapahtumat. Sen Tekijä käskee Siihen uskovia lukemaan ja uskomaan Sen jokaisen Sanan eikä vain osaa Siitä. Jos te jätätte uskomatta Sen yhden sanan, te voitte aivan yhtä hyvin lopettaa yrittämisen siihen asti, kunnes te uskotte sen Sanan. Jokainen Sana on ehdottomasti osa Kaikkivaltiaasta Jumalasta. Se on Jumala julkituotuna, kirjoitettuna Hänen Sanaansa, näyttääkseen meille, kuka Hän on. Ja uskovaisina meitä on käsketty uskomaan Sen jokainen sana. Ja sen kirjoittaja ja tekijä on itse Jumala. Kukaan ei voi lisätä Siihen mitään tai ottaa Siitä mitään pois. Jos tekisitte niin, se olisi omituiselta näyttävä Jumalan ruumis. Sillä olisi ehkä kuusi sormea yhdessä kädessä tai kolme käsivartta tai jotakin sellaista, kun Siihen lisätään jotakin. Ja kun te otatte Siitä jotakin pois, jää ehkä puuttumaan yksi käsivarsi tai sormi. Se on täydellinen Jeesuksen Kristuksen Ruumis. Ja Kristuksessa, joka on mies, ylkä, Hänessä on myös edustettuna Morsian. Ja nämä kaksi ovat Yksi. “Sinä päivänä te tulette tietämään, että Minä olen Isässä, Isä Minussa, Minä teissä ja te Minussa.” Mikä täydellinen kuva se onkaan!

17   Ja todelliset tähän Sanaan uskovat, jotka vastaanottavat Sen sillä tavalla, uskovat Sen ja kärsivällisesti odottavat Sen profetioiden lupauksia, joista jokainen on tuleva julki omana aikanaan. Jokainen uskovainen on odottanut sitä. Jokainen uskovainen, joka on ollut varpaillaan, tarkkaavaisesti odottaen, on ollut yksi niistä, joille Se on paljastettu.

18   Katsokaa mitä tapahtui niinä päivinä, jolloin Herra Jeesus tuli. Miksi nuo ihmiset eivät tunteneet Johannesta, vaikka Raamatussa Jesaja niin selvästi sanoo: “Siellä tulee olemaan ääni, joka huutaa erämaassa: ‘Valmistakaa Herran tie’”? Viimeinen profeetta, joka oli Malakia, sanoi kolmannessa luvussa: “Katso, Minä lähetän sanansaattajani kasvojeni edellä valmistamaan tien.” Miksi he eivät nähneet sitä? Koska he katsoivat johonkin, mikä oli tapahtunut, ja he perustivat ajatuksensa johonkin etukäteen menneeseen sanomaan ja epäonnistuivat näkemään Jumalan julkituomisen sinä päivänä, jossa he elivät.

19   Ja kristityt, kaikkialla, juuri siinä maailma on tänä iltana. Ilman vastaväitteitä, se on totuus! Kristityt kaikkialla yrittävät katsoa taaksepäin johonkin lakikokoelmaan, jonka herra Luther kirjoitti tai herra Wesley, Sankey, Finney, Knox, Calvin. Kukaan meistä voi sanoa siitä pahaa, mutta se tapahtui menneinä päivinä.

20   Fariseuksen katsoivat taaksepäin nähdäkseen, mitä Mooses oli sanonut, ja he sanoivat: “Meillä on Mooses. Me emme tiedä, mistä Sinä tulet.”

21   Mutta muistakaa, kun Mooses oli täällä, he eivät tienneet, mistä hän tuli. Näettekö? Ja nyt he… Ei ole ihme, että Jeesus sanoi heille: “Te koristelette profeettojen haudat ja olette niitä, jotka panivat heidät sinne. Sen jälkeen kun Sanoma oli mennyt ohi! Kun Sanoma tulee esille, ihmiset näkevät Sen, ja maailma tekee pilaa Siitä. Sitten kun sanansaattaja on poissa, ja Sanoma on ohitse, he rakentavat kirkkokunnan tuon Sanoman päälle. Ja juuri siinä he kuolevat eivätkä tule koskaan enää palaamaan takaisin Elämään.

22   Katsokaapa hetkinen, jotkut teistä ihmisistä, ja minä puhun erikoisesti teille katolilaisille. Oletteko te koskaan todella lukeneet historiaa, roomalaiskatolisen kirkon historiaa? Kuinka teidän omassa marttyyrihistoriassanne, alkaen Hippon Pyhän Augustinus ajoista alkaen, on kirjoitettuna miten monta miljoonaa viatonta ihmistä tuo kirkko tappoi! En voi sanoa tarkkaa lukua, koska olen unohtanut sen, mutta se on miljoonissa, sen jälkeen kun Afrikan Hippon Pyhä Augustinus antoi julistuksen, että oli ehdottomasti Jumalan tahdon mukaista tappaa jokainen, joka protestoisi roomalaiskatolista kirkkoa vastaan. Käsitättekö te, että Pyhää Patrickia ei tunnistettu roomalaiskatoliseksi ennen kuin vasta hänen kuolemansa jälkeen? Hän protestoi paavia ja kaikkia hänen tekojansa vastaan, ja katolinen kirkko itse tappoi kymmeniä tuhansia hänen lapsistansa. Tiesittekö te, että katolinen kirkko poltti paalussa Joan de Arcin, tuon pienen pyhän naisen, ja sanoi, että hän oli noita? Kun he huomasivat tehneensä väärin, he, katuakseen tekoansa, kaivoivat noiden pappien ruumiit esiin kaksisataa vuotta myöhemmin ja heittivät ne mereen eivätkä haudanneet heitä Pyhään Maahan.

Älkää antako päivän kulkea päänne ylitse ja älkää olko typeriä. Ymmärrättekö?

23   Kuinka nuo papit, jotka tuomitsivat Jeesuksen, haluaisivatkaan tänä iltana astua esiin. Ja kaikki vain siksi, että he eivät nähneet tuon hetken ennustuksia. Jeesus sanoi: “Tutkikaa Kirjoituksia, sillä te ajattelette”, tai mieluumminkin, “te väitätte, että teillä on niissä Iankaikkinen Elämä, ja juuri ne Kirjoitukset kertovat teille, kuka Minä olen”, tuon hetken Kirjoitukset.

24   Huomatkaa, Raamattu ei voi pettää. Sitä Se ei voi tehdä. Jumalan Sana ei voi pettää, sillä Se ennustaa sen Tekijän teot, ennen kuin Hän tekee ne.

25   On yksi mahdollisuus tuhannesta, että ihminen voi ennustaa jotakin tapahtuvaksi, ja se tapahtuu. Mutta jos hän sanoo, missä se tulee tapahtumaan, niin hänen mahdollisuutensa ovat yksi kymmenestä tuhannesta. Jos hän sanoo päivän, jona se tulee tapahtumaan, hänen mahdollisuutensa ovat yksi miljoonasta. Ja kenelle se tulee tapahtumaan, ja niin edelleen, niin se alentaa hänen mahdollisuutensa yhteen miljardista.

26   Mutta tämä Raamattu kertoo teille tarkalleen kuka, koska, missä ja mitä tulee odottaa, eikä Se ole yhtään kertaa pettänyt. Sen vuoksi tuon pienen keskustellessani tämän Pyhän Sydämen kirkon papin kanssa, hän sanoi: “Herra Branham, sinä yrität todistaa Raamatulla. Se on kirkon historia.”

Minä sanoin: “Se ei ole mitään historiaa. Se on itse Jumala painettuna kirjaksi.”

Hän sanoi: “Jumala on omassa kirkossansa.”

27   Minä sanoin: “Jumala on Sanassansa. Ja mikä tahansa, joka on Sen vastaista, olkoon valhetta. Sillä Hän on sanonut: ‘Olkoon Minun Sanani totta, ja jokaisen miehen sana valhetta.’”

Hän sanoi: “Meidän ei tule väitellä.”

28   Minä sanoin: “Minä en pyytänyt sinua väittelemään, mutta Raamattu sanoo: ‘Tulkaa, neuvotelkaamme yhdessä.’” Kyllä.

29   Se kertoo ennalta Kirjan Tekijän tekemiset, ennen kuin Hän tekee ne. Sen vuoksi, koska Se kertoo ne edeltä, ei kenelläkään miehellä tai naisella ole mitään millä puolustaa itseään tuomiolla. Jos te otatte sen mitä metodistit sanovat Siitä, mitä baptistit sanovat Siitä, mitä katolilaiset sanovat, mitä helluntailaiset sanovat tai mitä joku muu seurakunta sanoo, te tulette ehkä löytämään joitakin pettymyksiä tuomiolla. Mutta jos te tarkkaatte vain sitä, mitä Raamattu sanoo tulevan tapahtumaan, niin sen tapahtuessa te tunnistatte, mitä on tapahtumassa.

30   No niin, se ei ole täysin selvästi näkyvissä, niin että kaikki ihmiset voisivat nähdä sen, sillä Jeesus kiitti Jumalaa siitä, että Hän oli kätkenyt sen viisaiden ja harkitsevien silmiltä, ja että Hän tulisi paljastamaan sen lapsille, jotka haluaisivat oppia. Ajatelkaa Kaikkivaltiasta Jumalaa, joka on omassa Sanassansa, ja jolla on voima sokaista rikkaat ja röyhkeät ja koulutetut oppineet, sokaista heidän silmänsä, niin että he eivät voi nähdä Häntä, ja avata köyhien ja lukutaidottomien silmät.

31   Huomatkaa nämä ihmiset Emmauksesta, Hän sanoi–sanoi, että he eivät tunteneet Häntä. He keskustelivat Hänen kanssaan koko matkan eivätkä edes tienneet kuka Hän oli. Jumala voi tehdä sen, sillä Hän on Jumala.

32   Juuri tarkalleen noin Hän teki noille papeille ja kirjanoppineille, koska oli kirjoitettu, että Hänen täytyisi tehdä se. Jumala sokaisi heidän silmänsä, niin että meillä olisi mahdollisuus. Huomatkaa, he eivät voineet nähdä, ei väliä sillä, kuinka paljon he olivatkin oppineita ja pappeja, tai mitä he olivat tehneet, he kuitenkaan eivät voineet nähdä Sitä, koska he olivat sokeita. Heidän fyysinen näkönsä on voinut olla 20/20, mutta oli kysymys heidän hengellisestä näkökyvystä!

33   Samasta asiasta on kyse, kun yritin tänä aamuna puhua naisten aviorikoksesta heidän pukeutuessa nykyisellä tavalla. He ovat avionrikkojia. Jumalan Kirjassa he syyllistyvät aviorikokseen joka kerta, kun he panevat ylleen seksikkäältä näyttävät vaatteet. He eivät tiedä sitä sielussansa. Uskon tuhansien noista naisista olevan viattomia, eivätkä he mistään hinnasta tekisi aviorikosta. Ja nuo naisraukat, jotkut antavat heidän jatkaa sillä tavalla paljastamatta sitä ja kertomatta totuutta, että he tekevät aviorikoksen. Raamattu sanoo: “Portto, joka istuu monien vesien päällä, ja jonka kanssa maan kuninkaat ja ihmiset, seurakunnat, ja niin edespäin, ovat harjoittaneet haureutta, hengellistä haureutta. Ja hän oli porttojen, kirkkokuntien äiti.”

34   Me tarkkaamme Raamattua, sillä Jumala ei jätä meitä pimeyteen. Hän lähetti Raamatun kertomaan meille ennakolta tapahtumat, ennen kuin ne tapahtuvat, ja tapahtumien luonteen ja ajan, jolloin ne tulisivat.

35   On aivan kuin katsoisi kalenterista nähdäkseen, mikä päivä on. Jos te haluatte tietää onko lauantai tai sunnuntai, katsokaa kalenterista. Kalenteri kertoo teille, mikä päivä on. Kun te näette ihmisten toimivan, he ovat ehkä menossa kirkkoon, ja te kuulette kellojen soivan, niin te ehkä ihmettelette, mikä päivä on. Mutta katsokaa kalenterista, niin se kertoo teille, mikä päivä on.

36   Ja kun te näette seurakunnan tulevan maailmalliseksi samalla tavoin kuin se oli Sodoman päivinä, kun te näette seurakuntamaailman kokonaisuudessaan menevän palvomaan “tämän pahan ajanjakson jumalaa”, niin nähdessänne sen te myös voitte nähdä pienen vähemmistöryhmän koolla jossakin Jumalan inspiraation alla, ja heidän tuottaessa jälleen Jeesuksen Kristuksen Elämän, niin kuin Kirjoitusten mukaan tulisi tapahtua, silloin te tiedätte, missä hetkessä te elätte.

37   Raamattu ennustaa profetian kautta sen päivän, missä me elämme ja missä ajassa me elämme, ja minkä kaltaisten tapahtumien tulee olla tapahtumassa. Se ennustaa sen tarkalleen kirjaimellisesti eikä se ole koskaan missään ajanjaksossa minään aikana epäonnistunut. Se ei ole kertaakaan pettänyt eikä ole sitä tekevä, sillä ne, jotka ovat ennalta määrätyt näkemään sen, tulevat näkemään sen. Jeesus sanoi: “Ei kukaan voi tulla Minun tyköni, ellei Minun Isäni vedä häntä, ja kaikki, jotka Isä on antanut Minulle, ovat tuleva.” On kyseessä Sanan liittyminen yhteen Sanan kanssa. Se ei voi tehdä mitään muuta. Me tiedämme sen päivän, jossa me elämme.

38   Mutta niin kuin jokaisena ajanjaksona on ollut, ihmiset antavat miesten panna oman tulkintansa tälle Sanalle, ja se on sokaissut heidät niille asioille, jotka ovat tapahtuneet. Sama asia tapahtui fariseusten ja saddukeusten kohdalla. Jopa silloin kun Paavali seisoi siellä ja yritti lainata Kirjoitusta, yksi miehistä löi häntä kasvoihin, koska hän kutsui ylipappia valkaistuksi seinäksi. Ja sitten he eivät voineet nähdä Jumalan vahvistavan profetoitua Sanaansa.

39   Katsokaahan, Raamattu ei ole ristiriidassa itsensä kanssa, sillä Raamattu on Jumala, eikä Jumalassa ole mitään ristiriitaa. Jumala on täydellinen.

40   Mutta ihmiset tekevät sen omien tulkintojensa kanssa! Sallikaa minun osoittaa se teille, ystävät. Kirkot eivät keskenäänkään voi olla yhtä mieltä Sen tulkinnoista. Metodistit eivät ole yhtä mieltä baptistien kanssa, eivätkä baptistit presbyteerien tai presbyteerit helluntailaisten kanssa. Eivätkä edes noin neljäkymmentä erilaista helluntaiorganisaatiota voi olla yhtä mieltä toinen toistensa kanssa. Niinpä te näette sen olevan jälleen Babylon, sekavaa.

41   Mutta Jumala tulkitsee itse oman Sanansa. Hän lupasi jotakin ja sitten Hän itse tekee sen. Hän itse antaa tulkinnan Sille tehden itsensä tunnetuksi tuossa hetkessä. Kuinka pitkälle Kristuksen Ruumis on edistynyt, jaloista päähän asti!

42   Huomatkaa, että juuri sen vuoksi nämä ihmiset epäonnistuvat käsittämään sitä, koska he kuuntelevat sitä, mitä joku muu sanoo Siitä sen sijaan, että lukisivat Sanaa, niin kuin Jeesus käski heitä tekemään: “Ja ne juuri todistavat Minusta. Tutkikaa Kirjoituksia. Te ajattelette, että teillä on niissä Iankaikkinen Elämä, ja juuri ne todistavat Minusta.” Toisin sanoen, kuunnelkaa: “Mitä? Lukekaa Kirjoituksia ja nähkää, mitä Messiaan oletettiin tekevän. Katsokaa, mihin aikaan Messiaan oletettiin tulevan. Katsokaa, kuka tulisi olemaan Messiaan edelläkävijä. Katsokaa tätä hetkeä. Siellä tuli olla ääni, Johannes, joka huutaisi erämaassa. Ja te teitte hänelle niin kuin halusitte. Katsokaa, mitä Minun oletettiin tekevän, kun Minä tulisin. Ja mitä te nyt olette tehneet? Olenko Minä epäonnistunut täyttämään Sen?” Näettekö, Jeesus on puhumassa: “Olenko Minä epäonnistunut tämän täyttämisessä?”

43   Huomatkaa, meidän seuratessamme sitä nyt Kirjoituksista tänään iltapäivällä, miten kaikki se, mitä oli profetoitu Hänestä, tapahtui aivan tarkalleen sillä tavalla kuin sen tulikin tapahtua. Heidän olisi tullut tuntea tämä tapahtuma: “Tämä fanaatikko, kun tämä kolmekymmentävuotias mies meni sinne, hän väitti kaikenlaisten valojen ja kyyhkysten laskeutuvan alas. Se on häpeällistä.” He sanoivat: “Hänhän oli syntynyt aviottomasti ja väittää, että Hän syntyi neitseellisesti.”

44   Eikö heidän olisi tullut tietää, mitä Jesaja sanoi, Jesaja 9:6: “Lapsi on meille syntynyt”? Eikö heidän olisi myös tullut tietää profeetta Jesajan sanoneen: “Neitsyt tulee raskaaksi”? Heidän olisi tullut tietää nämä asiat. Mutta katsokaahan, syy siihen oli se, että he sovittivat sen johonkin tulevaan tapahtumaan. Ja tämä Mies ei täyttänyt heidän asettamia määritelmiä. Mutta Hän pyysi heitä: “Tutkikaa Kirjoituksia, sillä te ajattelette, että teillä on niissä Iankaikkinen Elämä, ja juuri ne todistavat Minun Sanomastani.” Ei sitä, mitä joku teologi on sanonut, vaan mitä Jumala, Hänen oma Sanansa, sanoi tulevan tapahtumaan! Aamen

45   Niin on nytkin! Tutkikaa Kirjoituksia, sillä ne juuri kertovat meille hetken, jossa me elämme. Ne kertovat meille tarkalleen, mitä tulisi tapahtua tänä päivänä. Juuri niihin teidän tulisi luottaa, sillä ne juuri todistavat Jeesuksen Kristuksen Persoonasta. Sillä Raamattu on sanonut: “Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti”, koska Hän on Sanan ilmestys kussakin ajanjaksossa, ja niinpä Hänen täytyy olla sama.

46   Sen vuoksi, kuuntelemalla miesten tulkintoja, he epäonnistuvat näkemään Jumalan Sanan vahvistuksen ja täyttymisen. Sitä tapahtuu koko ajan, mutta koska he kuuntelevat… Ja Jeesus sanoi: “He ovat sokeita johtajia.” Ja jos sokea johtaa sokeaa, niin mitä heille tapahtuu? Muistakaa nyt, että Raamattu on ennustanut tämän kirkollisen ajanjakson, tämän Laodikean ajanjakson olevan sokean. He olivat laittaneet Hänet seurakunnan ulkopuolella. Ei ole mitään toista seurakuntajaksoa, jossa Jeesus olisi ollut ulkopuolella. Mutta Laodikean seurakuntajaksossa Hän oli ulkopuolella ja yritti päästä takaisin sisälle: “Minä seison ovella ja kolkutan.” Hänen tulisi olla sisäpuolella. Mutta Hän sanoo: “Koska sinä sanot: ‘Minä olen rikas, saanut paljon tavaraa enkä mitään tarvitse’, etkä tiedä, että olet sokea, joka johtaa sokeaa, sokea hengessä, kurja, viheliäinen ja alaston, etkä tiedä sitä.” Millainen tila. Jos mies olisi alastomana kadulla ja hänellä olisi tarpeeksi järkeä, niin että te voisitte sanoa hänelle hänen olevan alaston, niin hän yrittäisi tehdä jotakin sen hyväksi. Mutta kun hän puristaa päätään ja sanoo: “Minä en halua Sitä. Kuka sinä olet sanomaan minulle mitä tehdä? Minä tiedän missä seison.” No niin, jos se ei ole säälittävä tila, niin silloin en tiedä, mikä sellainen olisi. Ja juuri tarkalleen sellaisessa tilassa Jumala Raamatussaan sanoi seurakunnan tulevan olemaan, tässä pahassa ajanjaksossa juuri nyt, tässä viimeisessä seurakuntajaksossa, jossa me nyt elämme.

47   Huomatkaa, mitä sanotaan ihmisille: “Kaikkia, joita Minä rakastan, Minä nuhtelen.” Nyt jos Herra nuhtelee teitä siitä, mitä olette tekemässä, niin tulkaa ulos siitä silloin! Menkää pois siitä. “Kaikkia, joita Minä rakastan, Minä nuhtelen.”

48   Mitä jos nuo fariseukset olisivat sanoneet: “Hetkinen vain. Tuo Mies antoi meille melkoisen haasteen. Hän sanoi: ‘Tutkikaa Kirjoituksia, sillä te ajattelette, että teillä on niissä Iankaikkinen Elämä, ja ne todistavat Minusta.’ On parasta että katsomme taaksepäin Kirjoituksiin nähdäksemme, mitä Hänen oletetaan tekevän, kuka Hän on, ja mitä tulisi tapahtua. Meidän tulisi katsoa taaksepäin nähdäksemme sen.” Mutta sen sijaan he menivät papin tykö ja kysyivät häneltä: “Mitä sinä sanot siitä?” Näettekö eron? Heidän olisi tullut lukea Sanaa.

49   Hebrealaiskirjeessä 1:1 Raamattu sanoo: “Jumala, eri aikoina”, se tarkoittaa, “menneinä aikoina ja erilaisilla tavoilla kirjoitti Raamatun profeetoiden kautta.” Huomatkaa nyt, Hän kirjoitti Raamatun omalla valitsemallaan tavalla. Hänen ei olisi tarvinnut kirjoittaa sitä sillä tavalla eikä Hänen olisi tarvinnut pelastaa miestä Veren kautta. Hänen ei olisi tarvinnut saarnata Evankeliumia miehen kautta. Hän olisi voinut antaa auringon, kuun tai tähtien saarnata Evankeliumia, mutta Hän valitsi miehen! Ja Hän valitsi tavan, jolla Hänen Sanansa tuli, ja se tapahtui Hänen profeettojensa kautta, jotka olivat ennalta määrättyjä ja olivat osa Jumalan Sanasta. He julistivat Hänen Sanansa ilmestyksen tuolle ajanjaksolle ja tuona aikana. “Sillä Jumalan Sana tuli ainoastaan profeetoille.” Se ei milloinkaan tule teologille. Näyttäkää se minulle Kirjoituksista. Se tulee vain profeetoille. Jumala ei voi valehdella. Niinpä Jumala kirjoitti Raamatun itse valitsemallaan tavalla ja Hänen itse valitsemiensa profeettojen kautta, ei ihmisten valitsemien profeettojen kautta, vaan profeettojen kautta, jotka Jumala oli valinnut.

50   Sitten uskovaiset tarkkaavat sen täyttymistä, minkä heidän profeettansa olivat sanoneet, ja siitä heidät tunnetaan Jumalan profeetoiksi. Koska, ensinnäkin, he ovat innoitettuja. Seuraavaksi, he pysyvät tarkalleen oman hetkensä Sanan kanssa. Silloin ne ovat hänen suosituksensa. Näettehän, me kävimme sen lävitse viime sunnuntaina. Monia vääriä profeettoja tulee nousemaan. Ja me kuvasimme sitä Bileamin ja Mooseksen avulla, jotka molemmat olivat voideltuja samalla Hengellä. Toinen heistä sanoi: “Me olemme kaikki yhtä. Tulkaa ja liittykäämme yhteen, pankaamme tyttömme ja kaikki yhteen. Meillä on täällä kauniita tyttöjä, ja te pojat tulkaa tänne ja ottakaa mukava vaimo itsellenne. Se kyllä sopii, sillä olemmehan me kaikki yhtä kansaa, olemmehan me joka tapauksessa samaa rotua.” He kuuntelivat sitä, mutta Jumala ei koskaan antanut sitä heille anteeksi.

51   Katsokaahan maailmaa, ihmiset yrittävät löytää jotakin kiertotietä tai jotakin pientä oikopolkua, mutta Jumalan Sanassa ei ole olemassa mitään oikopolkuja. On olemassa vain yksi Kaava. Ja teidän täytyy leikata itsenne tuohon Kaavaan sopivaksi eikä yrittää leikata tuota Kaavaa itseenne sopivaksi. Jokaisen täytyy tehdä se. Ja se on ainoa tapa, miten Jumala tekee sen.

52   Huomatkaa nyt, uskovaiset odottavat tuon Sanan vahvistetuksi tulemista. Katsokaahan, sitä ei ollut kirjoittanut ihminen, vaan Herra Jumala, ja siksi Se ei ole jokin ihmisen kirja.

53   Joku on sanonut: “Se on vain joitakin vanhoja heprealaisia kirjoituksia.” Kirjoittaisiko heprealainen jotakin, mikä tuomitsisi heidät itsensä? Kirjoittaisiko tuo hieno, omahyväinen ja hienostunut juutalaiskansa, kirjoittaisivatko he omista väärin tekemisistään ja tuomitsisivat itsensä? Tietenkään eivät. Kertoisivatko he omista synneistään, miten he menivät epäjumalien palvontaan ja harjoittivat haureutta Jumalan Sanaa vastaan? Ei. Ei, he eivät koskaan kertoisi siitä, tuo ylpeä kansa.

54   Joten Se ei ole ihmisen kirja, vaan Jumalan Kirja. Ja monta kertaa nuo miehet, jotka näkivät näkyjä ja kuulivat Jumalan äänen, eivät useassa tapauksessa edes itse ymmärtäneet sitä. Näettekö? Ihminen ei kirjoittanut Raamattua. Jumala kirjoitti Raamatun. Eikä Se ole ihmisen kirja, vaan Se on Jumalan Kirja. Se on Jumalan ajatukset, jotka on ilmaistu inhimillisten huulten kautta. Se tekee Siitä Raamatun. Ilmaistu ajatus on sana. Ja alussa oli Jumalan ajatus. Hän ilmaisi Sen Hänen profeettojensa huulten kautta ja vahvisti Sen palvelijoillansa. Näettehän? Huomatkaa.

55   Jumala valitsee itse. Ennalta määräämisen kautta Hän valitsi profeetat jokaista ajanjaksoa varten. Pankaa se merkille. Hän sovittaa tuon profeetan luonteen sopivaksi juuri tuolle ajanjaksolle. Nähkää, miten Hän sovittaa hänen tyylinsä ja kaiken sen, mitä tahansa hän tekeekin. Hän sovittaa hänet olemaan joko koulutettu tai kouluttamaton. Hän sovittaa hänelle sopivat lahjat ja tavan, miten hän tulee saarnaamaan. Ja tuo Sanoma tuota määrättyä ajanjaksoa varten, Jumala on ennalta määrännyt, että määrätty asia tulee tapahtumaan, eikä ole mitään mikä voisi ottaa sen paikkaa. Huolimatta siitä mitä se on, ja kuinka monia ihmistekoisia saavutuksia on olemassa, mikään ei voi ottaa sen paikkaa. Hän on ennalta määrännyt tuon miehen, joka ehkä on tietämätön, vaikka Hän olisi voinut ennalta määrätä toisenlaisen miehen itseänsä varten. Millainen tahansa hän onkin, Jumala antaa hänelle sen, mitä hän tarvitsee, hänen lahjansa, hänen luonteensa, hänen tyylinsä, mitä tahansa se onkin, miten hän julkituo itsensä ja mitä tahansa hän tekeekin. Hän valmistaa tuolle hetkelle sopivan miehen saavuttaakseen tuon hetken ihmiset. Niin se on. Hän tekee sen.

56   Ja se tapahtuu jokaisen ajanjakson lopussa, kun seurakunta on mennyt maailmaan ja syntiin ja nojaa jonkun ihmisen tulkintaan Sanasta. Kuten he aina ovat tehneet ajanjaksonsa lopussa, heidän teologinsa ja pappinsa ovat aina tehneet kaiken sekasotkuksi. Heidän tulkintansa on aina väärässä, eikä se ole koskaan ollutkaan mitään muuta kuin väärässä. Ja kertaakaan Jumalan Sana ei ole ollut mitään muuta kuin oikeassa. Siinä on sen ero.

57   Nyt te näette, että Jumala itse kirjoitti Raamatun. Jumala voi puhua. Mooses sanoi, että Hän puhui hänelle. Jeremia sanoi: “Hän pani Sanat minun suuhuni.” Ja Jumala osaa myös kirjoittaa. Hän kirjoitti Kymmenen Käskyä omalla sormellansa. Hän kirjoitti seinälle Babylonissa. Ja muistakaa, pelkästään Vanhassa Testamentissa profeetat sanoivat kaksi tuhatta kertaa: “NÄIN SANOO HERRA”. Jumala osaa puhua ja Hän osaa kirjoittaa. Tietenkin. Melkeinpä yhdeksänkymmentä prosenttia Matteuksesta, Markuksesta, Luukkaasta ja Johanneksesta ovat Jumalan omia Sanoja, jotka Jeesus Kristus puhuu. Niinpä, jos Jumala osaa kirjoittaa, jos Jumala osaa lukea, jos Jumala osaa puhua, niin eikö Hän voi vaikuttaa niin, että toiset tekevät samalla tavoin? Eikö Hän sanonutkin Moosekselle: “Kuka tekee ihmisen mykäksi, tai kuka antaa hänelle puhekyvyn?” Jumala kirjoitti Raamatun profeettojen avulla. Se oli Hänen tapansa tehdä se.

58   Nyt joka kerta kun seurakunta menee sekaannukseen, ja Jumala tiesi ennalta, että he tulisivat tekemään sen, koska Hän tiesi ennalta kaikki asiat, niin Hänellä on tuota ajanjaksoa varten Hänen määräämänsä profeetta, jonka Hän oman valintansa mukaisesti kutsuu ja vahvistaa merkein ja ihmein, “vahvistaen Sanan sitä seuraavilla merkeillä”, niin kuin Hän on luvannut. Hän antaa todellisen tulkinnan Sanalle sen jälkeen, kun profeetta itse on vahvistettu.

59   Kaikki muut paitsi nuo Valitut, joiden luokse Hänet on lähetetty, vihaavat Häntä. Tutkikaa nyt jokaista tapausta ja nähkää onko se oikein vai ei. Ainoastaan nuo, joiden luokse Hänet oli lähetetty! “Hän tuli omiensa luokse, eivätkä Hänen omansa vastaanottaneet Häntä, mutta jokaiselle, joka vastaanotti Hänet, Hän antoi voiman tulla Jumalan pojaksi.” Huomatkaa, Sanaa tutkittaessa me näemme, että jokaisessa kerta se tapahtuu ajanjakson lopussa tai huippukohdassa tai käännekohdassa, niin kuin siitä monesti olen saarnannut.

60   Katsokaa Nooan aikaa ja sen huippukohtaa ennen tuomiota. Mitä tapahtui? Vain hänen oma perheensä uskoi Nooaa. Loput heistä arvostelivat häntä. Ja se hävitti koko maailman.

61   Aabrahamin päivinä ainoastaan Aabrahamin ryhmä uskoi. Kun nuo enkelit menivät ja saarnasivat Sodomalle, niin ainoastaan Loot ja hänen vaimonsa ja hänen kaksi tytärtään tulivat ulos, ja hänen vaimonsa kääntyi katsomaan taakseen ja muuttui suolapatsaaksi.

62   Mooseksen päivinä ainoastaan valittu Israel tuli ulos. Ja faarao vihasi häntä.

63   Elian päivinä melkeinpä koko kansakunta paitsi seitsemäntuhatta miestä vihasivat häntä.

64   Jeremian päivinä he heittelivät häntä raaoilla hedelmillä ja kutsuivat häntä fanaatikoksi, koska hän makasi toisella kyljellä niin ja niin monta päivää ja sitten toisella kyljellä, antaen nämä symbolit. He vihasivat häntä.

65   Jesaja, tuo profeetta tuomitsi heidät, niin että he lopulta sahasivat hänet kappaleiksi.

66   Johannes Kastaja. “Hän oli villi mies siellä jossakin, joku kirkuva kiihkoilija.”

Mutta nuo opetuslapset, jotka hän esitteli Jeesukselle Kristukselle seurakuntana! Siinä se  on. Johannes valmisti kansan. Kuinka monta Hänellä oli? Te voitte laskea sormillanne, kuinka monta Johannes esitteli Jeesukselle, kun Hän tuli. Entä miten sitten on Hänen toisen Tulemuksensa suhteen? Ajatelkaa sitä.

67   Mutta kun totiset Raamattuun uskovat näkevät Sanan niin avoimesti vahvistetuksi juuri tuota ajanjaksoa varten, he uskovat Sen. Mikään ei voi pitää heitä poissa Siitä, he uskovat Sen. He jopa sinetöivät todistuksensa verellänsä. He uskovat Sen. Silloin Se on heitä varten, noita ennalta määrättyjä, jotka tuossa määrätyssä ajanjaksossa näkevät ja uskovat.

68   Muut eivät yksinkertaisesti näe Sitä. He ovat sokaistuja. Nyt te kysytte: “Miksi he eivät voi nähdä Sitä?” Samalla tavoin kuin oli Bileamin kohdalla. Miksi ei Bileam voinut nähdä Sitä, vaikka hän oli profeetta, voideltu? Miksi ei faarao nähnyt sitä? Kun hän näki Jumalan käden tulevan alas ja tekevän ihmeitä, se ainoastaan paadutti hänen sydämensä. Onko se oikein? Miksi ei Daatan, joka itsekin oli juutalainen, voinut nähdä Sitä? Siellä hän oli tullut heidän kanssaan Punaisen Meren lävitse ja syönyt mannaa, joka lankesi tuoreena joka yö, ja kuitenkaan hän ei voinut nähdä Sitä. Miksi ei Koora nähnyt Sitä? Miksi ei Kaifas nähnyt Sitä? Hän oli maailman uskonnollinen päämies sinä aikana. Miksi ei hän nähnyt, että se oli Messias? Miksi ei Juudas nähnyt Sitä? Juudas oli siellä heidän kanssaan, vaelsi heidän kanssaan ja teki ihmeitä heidän kanssaan. Mutta Sanan täytyi täyttyä. Raamattu sanoo, että heidät tuotiin esille, jotta he ottaisivat sen paikan. Heidät nostettiin esiin sitä tarkoitusta varten. Se on totta. Roomalaiskirje kahdeksan sanoo sen.

69   No niin, uskovaiset voivat nähdä, että Sana on tehty lihaksi heidän sukupolvensa aikana, kun Jumala puhuu. No niin, nuo todelliset, totiset uskovaiset, nuo seitsemäntuhatta Elian päivinä, siellä oli vain seitsemäntuhatta Elian päivinä, jotka saattoivat nähdä, että Se oli oikein. Seitsemäntuhatta kahdesta tai kolmesta miljoonasta. Ei edes yksi sadasta voinut nähdä Sitä. Mutta nuo seitsemäntuhatta näkivät, että Se oli oikein. He näkivät Jumalan julkituotuna. Tuo leskinainen, jonka luokse Elia oli lähetetty, hänellä oli tarpeeksi jauhoja, jotta hän saattoi leipoa yhden kakun itseänsä ja poikaansa varten ja sitten kuolla, ja hän oli siellä ulkona noutamassa noita kahta keppiä. Mutta tarkatkaa Eliaa. Hän sanoi: “Tee minulle yksi ensin. Sillä NÄIN SANOO HERRA: jauhot eivät lopu tynnyristä eikä öljy astiasta, ennen kuin Herra Jumala lähettää sateen maan päälle.” Kyselemättä mitään hän meni ja valmisti kakun ja antoi sen hänelle! Hän oli sanonut: “Leivo minulle ensin ja mene sitten ja leivo itsellesi ja pojallesi.” Hän kuuli tuota miestä katsoessaan häntä, sillä hän oli ennalta määrätty siemen!

70   Monet heistä sanoivat: “Siellä tuo vanha omituinen tyyppi on jälleen. Jumalan kirous on yllämme hänen tähtensä.” Te muistatte heidän sanoneen Elialle: “Sinä olet se, joka aiheutat harmia Israelille.”

71   He sanoivat: “Sinä olet se, joka aiheutat harmia Israelille.” Katsokaa kenet Jumala… Kenen Sanan Hän vahvisti? Hän vahvisti oman Sanansa.

72   No niin, Raamattu sanoo, että heidät oli nostettu esiin tätä tarkoitusta varten, nämä uskomattomat. Mutta kun todellinen uskovainen saa nähdä tuon ajanjakson Sanan lihaksi tehtynä Jumalan puhuessa inhimillisten huulten kautta ja sitten tehden tarkalleen sen, mitä Hän oli sanonut tulevansa tekemään, silloin se selvittää sen!

73   Tarkatkaa nyt sen loppuosaa. Älkää katsoko merkkejä. Jos te katsotte merkkejä, teidät tullaan pettämään aivan niin varmasti kuin maailma on olemassa. Vääriä profeettoja tulee nousemaan ja tekemään suuria merkkejä ja ihmeitä, niin että se tulisi pettämään jopa valitutkin, jos se olisi mahdollista. Katsokaa Sanaa. Katsokaa näitä pappeja, näitä heprealaisia profeettoja seisomassa siellä. Sidkialla oli kaksi suurta sarvea ja hän sanoi: “Jumala on määrännyt minut profeetaksi.” Se oli totta. “Minulla on kolmesataa yhdeksänkymmentäyhdeksän muuta kanssani tässä, ja Pyhä Henki on yllämme vahvistaen ja sanoen, että tuo maa kuuluu meille. Menkäämme ja ottakaamme se. Ja näillä sarvilla, Ahab, sinä tulet työntämään vihollisen pois meidän maaltamme, sillä Jumala antoi tuon maan meille.”

74   Mutta tarkatkaa tuota uskonnollista miestä, hyvää miestä, Joosafatia. Hän sanoi: “Eikö sinulla ole vielä yhtä?”

75   “Vieläkö yhtä? Tässähän on neljäsataa, ja kaikki ovat yksimielisiä.” Hän sanoi: “Kyllä täällä on yksi vielä jossakin, mutta minä vihaan häntä. Hän aina haukkuu meitä ja kertoo meille, kuinka suuria syntisiä me kaikki olemme, ja kaikkea sellaista. Minä vihaan häntä! Hän on Miika, Imlan poika.”

76   Hän sanoi: “Oi, älköön kuningas sanoko niin. Noudettakoon hänet, ja kuulkaamme, mitä hänellä on sanottavana.”

77   Niinpä he toivat hänet sinne, ja hän sanoi: “Antakaa minulle tämä yö aikaa, jotta voin nähdä, mitä Herra sanoo siitä.”

78   Ahab sanoi: “Minä vannotan sinua, kerro minulle ainoastaan totuus eikä mitään muuta.”

79   Ja miehet tulivat ja sanoivat: “No niin, jos sinä haluat päästä takaisin yhteyteemme, niin sano aivan samalla tavoin niin kuin kaikki muutkin ovat sanoneet.”

Miika sanoi: “Minä tulen sanomaan vain sen, mitä Jumala sanoo.” Näettekö?

80   Tuli seuraava aamu, ja kuninkaat pukeutuivat viittoihinsa ja istuivat portissa kaikkien kuuluisuuksien kanssa. Ja nuo profeetat seisoivat siellä ja sanoivat: “No niin, fanaatikko, mitä sinä sanot siitä?”

81   Hän sanoi: “Menkää, mutta minä näin Israelin hajotettuna niin kuin lampaat ilman paimenta.”

82   Ja tuo profeetta löi toista profeettaa suulle. Molemmat olivat voideltuja profeettoja, jotka seisoivat siellä profetoiden. Neljäsataa yhtä vastaan, se näytti hyvin vakuuttavalta. No niin, turva ei ole aina neuvonantajien paljoudessa. Asia riippuu siitä, miten he neuvovat, mikä heidän neuvonsa on. Siellä ei ollut turvaa kuninkaalle, vaikka hän valitsi tuon suuren joukon neuvon oikeaksi. Mutta jos hän vain olisi pysähtynyt katsomaan kirjakääröstä, mitä Elia oli juuri aikaisemmin sanonut.

83   Niinpä Miika ei voinut sanoa mitään, hän ei tiennyt, mutta ehkä Jumala oli antanut sen hänelle anteeksi. Mutta ensiksi, ollen profeetta, hän meni Jumalan tykö nähdäkseen, mitä Jumala sanoisi. Ja hän tuli tietämään, mitä Jumala sanoi. Hän sanoi: “Minä näin Jumalan istumassa valtaistuimellaan, ja Hän sanoi… Hänen kaikki Taivaalliset neuvonantajansa olivat kokoontuneina Hänen ympärilleen. Hän sanoi: ‘Kenet me voimme saada menemään alas ja vaikuttamaan sen, että Ahab lähtee sinne, jotta hänestä annettu profetia täyttyisi?”

84   Katsokaahan tuota profetiaa. Elia oli jo sanonut: “Koirat tulevat nuolemaan sinun veresi.” Näettehän?

85   Ja niinpä hän sanoi “nähneensä valehtelevan hengen nousevan syvyydestä ja tulevan Hänen eteensä ja sanoneen: ‘Minä menen alas ja menen Ahabin profeettoihin ja vaikutan sen, että he profetoivat valheen.”

86   No niin, Jumala tiesi, että nuo miehet olivat niin pulleita ja täynnä teologiaa, että he ajattelivat, että kaikki, mitä heillä oli, oli oikein. He eivät olleet panneet merkille tuota hetkeä varten olevaa Sanaa. Niinpä Jumala sanoi: “ Sinä tulet onnistumaan. Mene.” Ja kun Miika oli sanonut sen, niin se oli aivan sama kuin olisi sanonut heidän profetoineen pahan hengen alaisina. He olisivat nykäisseet puhelimen pois seinästä tai sulkeneet radion tai tehneet mitä tahansa. Kun he kuulivat Sen tulevan heitä itseänsä vastaan, he nousivat ylös ja lähtivät ulos. Mutta katsokaa mitä tapahtui. No niin, Miika oli tarkistanut näkynsä kirjoitetulla Sanalla ja sen vuoksi hän tiesi mistä puhui.

87   Kuningas sanoi: “Pankaa tuo mies vankilaan ja antakaa hänelle murheen vettä ja murheen leipää. Minä tulen käsittelemään hänet palattuani.”

88   Hän sanoi: “Jos sinä lainkaan tulet takaisin, niin Jumala ei ole puhunut minulle.” Hän tiesi, että hänen näkynsä oli tarkalleen yhtäpitävä tuota hetkeä varten olevan Sanan kanssa. Se oli Ahabin aika.

89   Veli, sisar, nyt on hetki ja Babylonista uloskutsumisen aika. Ehtoovalot ovat täällä. Vaeltakaa Valossa niin kauan kuin on valoisaa. Huomatkaa, uskovaiset näkivät Sanan julkitulemisen ja he uskoivat Sen. Jeesus sanoi: “Minun lampaani tuntevat Minun Ääneni, Minun Sanani, Minun sille ajanjaksolle kuuluvat merkkini. Väärää he eivät tule seuraamaan.”

90   Menkäämme nyt takaisin tekstiimme, koska huomaan menneeni pois siitä, ja haluan painottaa tuota rukousjonoa enemmän. Menkäämme nyt takaisin aiheeseemme, jota olemme käsitelleet. No niin, kuten tavallista, tulee tapahtumaan jälleen samalla tavoin niin kuin aina on tapahtunut.

91   Jumala lähetti profeettansa, Johanneksen, aivan niin kuin Hänen Sanansa oli luvannut Malakia 3:kolmessa: “Katso, Minä lähetän sanansaattajani kasvojeni edellä valmistamaan tietä.” Johannes todisti saman asian, ja me näemme, että myöskin Jesaja sanoo luvussa 40:3, että “siellä tulee olemaan profeetan ääni, joka huutaa erämaassa: ‘Valmistakaa Herran tie.”’ Näettekö kaikki nuo profetiat! Ja katsokaa kuinka Kirjoitukset tunnistivat hänet.

Kun he kysyivät: “Kuka sinä olet? Oletko sinä Messias?”

Hän sanoi: “En ole.”

“Oletko sinä Jeremia? Oletko sinä yksi profeetoista?”

92   Hän sanoi: “En ole, vaan minä olen erämaassa huutajan ääni, niin kuin profeetta Jesaja on sanonut.”

93   Luulisitteko te, että he olisivat uskoneet sitä? Eivät koskaan. Miksi? Koska hän ei tullut heidän seurakuntansa kautta. Hän ei ollut lähtöisin heistä. Katsokaahan, hän meni erämaahan yhdeksän vanhana, ja kun hän tuli ulos sieltä, hän oli kolmenkymmenen. Hänen sanomansa oli liian suuri mennäkseen jonkun teologisen koulun lävitse. Hän oli se, jonka tuli esitellä Messias. Ja jokainen olisi vetämässä sinnepäin ja tännepäin, ja niinpä Jumala lähetti hänet erämaahan hänen isänsä Sakariaan kuoleman jälkeen. Ja hän oli pappi, mutta hän ei seurannut isänsä jälkiä.

94   Koska profeetat eivät tule senkaltaisten asioiden kautta. He tulevat karuista maista, erämaista. Kukaan ei tiedä, mistä he tulevat tai kuinka he nousevat näyttämölle, tai mitään muutakaan heidän historiastaan. He vain astuvat esiin ja saarnaavat Sanan, ja Jumala ottaa heidät pois. Ja he menevät pois ja tuomitsevat tuon sukupolven ja menevät eteenpäin Hänen Sanaansa ja odottavat tuota suurta päivää.

95   Seurakunta ei uskonut häntä, koska he eivät tunteneet häntä. Heillä ei ollut kirjoissaan mitään tietoa hänen virkaanasettamisestaan, joten he hylkäsivät hänet. Katsokaahan, he eivät uskoneet Jumalan selvää, kirjain kirjaimelta vahvistettua Sanaa. Näettekö? Noita kahta Kirjoitusta, jotka vahvistivat hänet: Malakia 3 ja Jesaja 40:3. Molemmat noista Kirjoituksista puhuivat miehestä, joka oli tulossa valmistamaan Herran tietä. Ja hän täytti kaikki sen vaatimukset.

96   Hänen tuli olla profeetta. “Minä tulen lähettämään teille Elian.” Ja siellä hän oli, aivan yhtä karkealla tavalla. Katsokaa, kuinka hänen luonteensa sulautui yhteen Elian luonteen kanssa. Elia oli erämaan mies, ja samoin oli Johanneskin. Hän ei ollut mikään sulavakäytöksinen vaan karski mies.

97   Huomatkaa jälleen, kuinka Elia oli naistenvihaaja, joka sanoi Iisebelille kaikista hänen maalaamisistaan ja muista asioista. Niin oli Johanneskin. Iisebel yritti tappaa Elian. Hän oli vannonut jumaliensa kautta katkaisevansa hänen päänsä. Niin teki myös Herodias. Näettekö?

98   Tarkatkaa aina heidän sanomaansa ja sitä, mitä he tekivät. Nyt me huomaamme, että jos he vain olisivat katsoneet taaksepäin ja nähneet, mitä Raamattu oli sanonut, ja sitten tarkanneet tuon miehen luonnetta, ja kuinka täydellisesti hän oli oikeassa ajassa Kirjoitusten suhteen, niin heidän olisi tullut tietää, kuka hän oli. Mutta vain noin puoli tusinaa tiesi sen. Se on totta. Ei enempää kuin puoli tusinaa käsitti sen. He kyllä menivät kuulemaan häntä, mutta he eivät uskoneet Sitä. Näettekö? Miksi? He eivät uskoneet, kun profetia tuli tunnistetuksi heidän ajassaan.

99   Huomatkaa, he nauroivat häntä ja kutsuivat häntä joksikin “kirkuvaksi, villiksi ja oppimattomaksi fanaatikoksi, jolla ei ollut mitään koulutusta”, ja niin edespäin. Kuten tavallista, he arvostelivat häntä hänen koulutuksensa perusteella. He arvostelivat hänen kielioppiansa ja tapaa, miten hän oli pukeutunut. Hänellä oli palanen lampaannahkaa ympärillään ja kamelinnahkainen vyö, ja hän oli karvainen yltä päältä. Siellä hän oli polviaan myöten vedessä, ilman seurakuntaa, ilman kirkonpenkkejä, ilman mitään yhteistyötä. He eivät voineet hyväksyä sitä. He palvoivat tämän maailman jumalaa, näettehän.

100   Tarkoitukseni ei nyt ole sanoa, etteikö olisi myös vääriä profeettoja, jotka astuvat esiin kuten Jannes ja Jambres. Mutta se mitä teidän tulee tehdä, on tarkistaa alkuperäinen sanoma Sanalla, ja silloin teillä on se. Missä ajanjaksossa se on, ja mitä on profetoitu tuolle ajanjaksolle.

101   Sitten Johanneksen profetia oli vahvistettu Jumalan oman järjestyksen mukaisesti. Tarkatkaa kuinka täydellistä se on. Raamattu oli sanonut: “Herran Sana tulee profeetalle.” Ja Jeesus oli Sana. Ja Johannes profetoi tulevan Sanan täyttymisestä, ja Jeesus, Sana, tuli profeetan luo, vedessä. Oi, kuinka kaunista. Kuinka pettämätöntä se onkaan. Näettekö? Sana oli harvinainen asia tuona aikana. Tässä tulee profeetta sanoen: “Minä olen Sanan ääni.”

He kysyivät: “Mitä meidän tulee tehdä?”

102   Hän sanoi: “Minä en ole arvollinen riisumaan Hänen kenkiään. Mutta teidän keskuudessanne, siellä jossakin, seisoo Yksi ja Hän tulee olemaan se, joka kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on puhaltimensa kädessään ja Hän tulee kokonaan puhdistamaan puimatantereensa. Hän on polttava oljet sammumattomalla tulella ja kokoava jyvät aittaan.” Oi, mikä profeetta! Jeesus sanoi, ettei siihen mennessä ole naisesta koskaan syntynyt miestä, joka olisi niin suuri kuin hän on. Oi, kuinka mahtailevaa! Kuinka hän tiesikään, missä hän seisoi! Hän tiesi sen tarkalleen. Hän oli kuullut Jumalalta, ja se oli tarkalleen yhtä pitävä Sanan kanssa, joten hänen ei tarvinnut välittää siitä, mitä ihmiset sanoivat. Hän saarnasi Sen ja profetoi Sen kaikesta huolimatta. Ja tarkatkaa, kun mies seisoo sen puolesta, mikä on Totuus, niin silloin Jumala on velvollinen vahvistamaan tuon miehen totuudeksi.

103   Kun Mooses tuli sinne alas Egyptiin, hän sanoi: “Minä olin siellä erämaassa ja näin pensaan olevan tulessa, eikä se kulunut. Menin lähemmäksi ja kun tein niin, minä näin siellä riippuvan suuren Tulipatsaan. Ja ääni sanoi: ‘MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN.’ Ja Hän käski minua tulemaan tänne ja tekemään nämä ihmeet”, ja Jumala tuli ja vahvisti Sanansa. Hän nosti ylös keppinsä ja tuli kirppuja ja kärpäsiä ja pimeys ja niin edespäin. Ja sitten vahvistaakseen tuon profeetan Hän toi heidät, nuo uskovaiset, takaisin sen vuoren luo, ja Jumala tuli alas tuossa samassa Tulipatsaassa tuolle samalle vuorelle ja todisti, että se oli oikein.

Katsokaa nyt, mitä Hän on tehnyt tänä päivänä. Tarkalleen samoin.

104   Sana tuli profeetalle vahvistaen, että juuri hän oli tuo henkilö, jonka Kirjoitukset sanoivat hänen tulevan olemaan. Mutta Jeesus tuli eri tavalla, kuin mitä heidän ihmistekoinen tulkintansa profetiasta oli ollut. Ihmiset olivat tulkinneet, millaista se tulisi olemaan. Tietenkin. Presbyteerit ajattelevat, että heidän tulisi olla se. Tarkatkaa, kuinka Jumalan tekee mitä tahansa, niin jokaisella muullakin organisaatiolla täytyy olla sellainen. Kyllä, niin on aina ollut. Heillä on Janneksensa ja Jambreksensa kaikkialla. Huomatkaa, he sanoivat osan Sanasta. Mutta profeetan Sanan mukaisesti, sen on oltava jokainen Kirjain!

105   Kuten tavallisesti, he kadottivat sen jälleen. He kutsuivat Häntä ennustelijaksi, perkeleeksi, Beelsebuliksi ja sanoivat, että Hän teki itsensä Jumalaksi, kun heidän olisi tullut oman Raamattunsa perusteella tietää, että Hän oli Jumala.

Huomatkaa. Jesaja oli profetoinut hänestä, Jesaja 9:6, ja sanonut: “Hänen Nimensä on Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä.” Mitään muita isiä ei sen jälkeen tulisi olemaan, koska Hän oli ensimmäinen Isä alussa. Hän on ainoa Isä. Hän sanoi: “Älkää kutsuko ketään miestä tämän maan päällä ‘Isäksi’!” Hän on Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Neuvonantaja, Rauhanruhtinas. Aivan varmasti.

106   No niin, he tekivät Hänelle aivan samalla tavoin kuin kaikki profeetat olivat sanoneet heidän tulevan tekemään, aivan samoin kuin he ovat tehneet tässä Laodikean Ajanjaksossa. He ovat panneet Hänet ulos seurakunnasta. He ovat “sokeita ja alastomia, eivätkä tiedä sitä”. Juuri niin kuin Raamatun profeetta on sanonut. Ihmisten perinnäissääntöjen sokaisemina he ovat panneet Hänet, Sanan, ulos seurakunnistansa, kuten yleensäkin, aivan juuri niin kuin heistä oli profetoitu.

107   Huomatkaa nyt, älkää nyt kulkeko tämän ohitse. Tässä on nyt tekstimme aihe, kuinka Jeesus teki tunnetuksi näille kahdelle opetuslapselle, että Hän oli heidän Messiaansa! Nyt, kaikki silmät tännepäin. Ja te siellä kaikkialla ympäri maata, älkää nyt kadottako tätä. Me olemme yrittäneet kertoa teille, että Raamattu on Jumalan Sana, Jumalan itsensä kirjoittama, jossa Hän käytti miestä välikappaleena. Jumala osaa itse kirjoittaa. Jumala osaa itse puhua. Jumala voi tehdä mitä Hän haluaa tehdä, mutta Hän valitsi miehen tekemään sen, koska miehet, jotka kirjoittivat sen, ovat osa Jumalasta. Niinpä Jumala kirjoitti Raamatun. Miehet eivät edes omassa inhimillisessä ajatuksessansa tienneet, mitä he olivat kirjoittamassa. He saattoivat olla eri mieltä sen kanssa, mutta he kirjoittivat Sen. He eivät voineet tehdä mitään muuta. Raamattu sanoo, että he tekivät “niin kuin Pyhä Henki heissä vaikutti”. Jumala liikutti heidän käsiänsä ja liikutti heidän silmiänsä näkyjen kautta, eivätkä he voineet sanoa mitään muuta kuin sen, mitä he katselivat. He eivät voineet puhua mitään muuta, koska heidän kielensä, sormensa ja jokainen ruumiinsa jäsen oli täydellisesti Jumalan hallinnassa ja sopusoinnussa Jumalan kanssa. Ei ole ihme, että Raamattu sanoo heitä jumaliksi. He olivat osa Jumalasta. Hän, Jeesus, oli Jumalan täyteys.

108   Huomatkaa kuinka Jeesus, Sana, antoi näiden sydämistään murtuneiden opetuslasten tietää, että Hän oli heidän Messiaansa, luvattu Sana. Pankaa merkille, mitä Hän teki. Hän vetosi profetiaan. Huomatkaa: “Te hullut ja hitaat uskomaan kaikkea, mitä profeetat ovat kirjoittaneet.” Hän ei koskaan sanonut: “No hyvä on, mitähän seurakunta mahtaa sanoa siitä?”

109   He kertoivat asian Hänelle, kaiken mitä oli tapahtunut. He olivat murheellisia ja alkoivat kertoa Hänelle: “Oletko Sinä ainoa muukalainen täällä, kun et tiedä, mitä on tapahtunut Jerusalemissa?”

110   Hän sanoi: “Mitä asioita?” Aivan kuin Hän ei olisi tiennyt sitä. Katsokaahan, Hän tekee joskus asioita vain nähdäkseen, mitä te tulette tekemään sen kanssa. Hän sanoi: “Mitä asioita? Kuka se oli? Mitä on tapahtunut?”

111   “Oletko Sinä ainoa muukalaisen?” Ja he olivat puhumassa miehelle, jonka kanssa he olivat eläneet kolme ja puoli vuotta, eivätkä he tunteneet Häntä.

“Mitä asioita? Mitä on tapahtunut?”

112   He sanoivat: “Asioita jotka koskevat Jeesus Nasaretilaista, joka oli Profeetta. Ja sitä me emme lainkaan epäile mielessämme, sillä Hän oli väkevä Sanassa ja teossa kaiken kansan edessä. Me näimme Hänen tekevän asioita, jotka todistivat Hänet Jumalan Profeetaksi tätä ajanjaksoa varten. Me tiedämme sen. Ja me uskoimme, että Hän olisi ollut Lunastaja, joka olisi lunastanut Israelin.”

113   Sitten Hän kääntyy ja sanoo: “Te hullut ja hitaat sydämestä uskomaan, että kaikki se, mitä profeetat ovat Hänestä sanoneet, tulisi tapahtumaan.” Näettekö? Tarkatkaa nyt Häntä, kuinka Hän menee takaisin profetiaan. Mikä nuhde uskovaisille, jotka väittivät uskovansa Häneen!

114   Pankaa nyt merkille, miten Hän lähestyi tätä aihetta. Hän ei tullut ja sanonut suoraan: “Minä olen teidän Messiaanne.” Hän olisi voinut tehdä sen, sillä Se Hän oli. Mutta huomatkaa, Hän teki itsensä tunnetuksi Sanassa, jotta he voisivat tietää sen. Jos Hän olisi sanonut sen, ja sen Hän olisi voinut sanoa sen, ja se ei olisi ollutkaan niin, mutta kun Hän meni ja alkoi puhua siitä, mitä kaikki profeetat olivat sanoneet Hänestä, ja he näkivät sen, ja sitten he saattoivat sanoa sen itse, jos he olivat Jumalan lapsia. Mutta Hän kiinnitti heidän huomionsa siihen, mitä profeetat olivat ennustaneet ja mihin he olivat käskeneet katsoa sinä aikana, jolloin Messias omana aikanansa tulisi julki. Hän, niin kuin Johanneskin, antoi Sanan, Raamatun, tunnistaa Sanomansa. Kuka tahansa todellinen profeetta tekisi niin. Kyllä. Hän ei tullut ja sanonut: “Minä olen Hän. Minä olen.” Sellainen ei ole todellinen Jumalan profeetta. Näettehän? Hän sanoi: “Menkää takaisin Kirjoituksiin.” Katsokaahan, Hän ei koskaan muuta tapaansa tehdä sitä. He sanoivat: “Me tunnemme Mooseksen.”

115   Hän sanoi: “Jos te olisitte tunteneet Mooseksen, te olisitte tunteneet Minut, sillä Mooses kirjoitti Minusta.” Hän sanoi: “Tutkikaa Kirjoituksia. Te ajattelette, että teillä on niissä Iankaikkinen Elämä, ja Kirjoitukset juuri todistavat Minusta. Menkää ja katsokaa Kirjoituksiin ja nähkää se.”

116   Tässä Hän ei ollut muuttanut tapaansa tehdä sitä, Hän ei ole koskaan muuttanut sitä. Hän ei voi koskaan muuttua, koska Hän on muuttumaton Jumala. Ymmärrättekö? Huomatkaa, että Hän meni suoraan takaisin ja vetosi Kirjoitukseen näille kahdelle opetuslapselle, Kleoppaalle ja hänen ystävälleen, jotka olivat matkalla Emmaukseen. Hän sanoi: “Miksi te olette niin typeriä, että ette usko jokaista Sanaa, jonka profeetat ovat kirjoittaneet Messiaasta. Miksi ette usko, että niiden täytyy täyttyä?” Oi, mikä päivä!

117   Johannes teki samoin: “Tutkikaa Kirjoituksia, katsokaa taaksepäin, on sanottu, että ‘erään ääni tulisi huutamaan erämaassa’. Mistä minä olen tullut? Ymmärrättekö?” Sen olisi tullut selvittää se heille. Kyllä vaan.

118   Samoin sen tulisi selvittää se tänäänkin nähdessämme, mitä Pyhä Henki on tekemässä. Hän sanoi kerran: “Tutkikaa Kirjoituksia.” Ja Hän haluaa, että me teemme sen tänään.

119   Huomatkaa, Hän alkoi Mooseksen profetiasta. Raamattu sanoo: “Alkaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista”, mutta Hän alkoi Mooseksesta. “Profeetan”, Mooses sanoi, “on Herra, teidän Jumalanne nostava esiin teidän keskeltänne, ihmisten keskuudesta. Herra Jumala on nostava esiin Profeetan.”

120   Hän on ehkä voinut sanoa: “Kleopas, ja ystäväsi tässä, eikö Mooses sanonutkin, että näinä päivinä Herra Jumala tulisi nostamaan esiin Profeetan? Ja eikö tämä Mies, jonka he ristiinnaulitsivat, täyttänytkin sitä vaatimusta? Eikö Mooses profetoinutkin tätä? Ja teillä ei ole ollut profeettaa satoihin ja satoihin vuosiin, ja tässä tämä Mies oli nostettu esiin. Ja mikä oli tämän Miehen edelläkävijä, eikö Hän sanonutkin sitä?” Käsitättekö te sitä? Ja Hän puhui heille siitä, mitä kaikki profeetat olivat sanoneet Hänestä omana aikanaan. Olisi varmasti ollut mielenkiintoista kuunnella Häntä. Ettekö tekin olisi halunneet kuulla Häntä? Minä ainakin olisin halunnut kuulla, mitä Hän sanoi profeettojen sanoneen itsestänsä, mutta Hän ei koskaan sanonut, että Hän se olisi. Hän vain osoitti heille profetian. Hän vain sanoi: “Profeetat sanoivat, että tämä tulisi tapahtumaan.” Ymmärrättekö?

121   Menkäämme nyt takaisin hetkeksi ja kuunnelkaamme Hänen itsensä lainaamia Sanoja. Tarkatkaa tässä, kuinka Sana itse lainaa Sanaa itseänsä. Sana itse lainaa Sanaa itseänsä. Hän ei kertonut heille, että Hän oli se, vaan Hän vain antoi Sanan itsensä puhua heille, ja sitten he tiesivät, kuka Hän oli. Sana lihassa lainasi kirjoitettua Sanaa ollen täysin samaistettuna itsensä kanssa. Katsokaapa tänne, kuunnelkaamme Hänen lainaustaan. Me tiedämme nyt, että he olivat tietoiset kaikista viimeaikaisista tapahtumista kuten ristiinnaulitsemisesta ja mitä Hänen ylösnousemuksestaan kerrottiin ja mitä haudalla sanottiin tapahtuneen, niin kuin juuri olemme lukeneet. Nyt Hän menee suoraan profetian Sanaan, joka koski Häntä itseänsä. Ajatelkaamme nyt Hänen sanoneen tämän, vaikka Hän sanoi paljon muutakin kuin tämän, mutta tarkatkaa nyt.

122   Sanokaamme, että he kuulivat Hänen sanovan: “Katsokaa, mitä Sakaria 11:12 sanoo. Eikö Messias tullutkin myydä sen mukaisesti mitä profeetta sanoi, kolmestakymmenestä hopearahasta? Tehän juuri sanoitte, että tämä Mies myytiin kolmestakymmenestä hopearahasta. Katsokaa sitä sieltä.” Haluatteko kirjoittaa muistiin raamatunpaikat? Se on Sakaria 11:12. Sitten Hän sanoi: “Oletteko panneet merkille, mitä Daavid sanoi Psalmissa 41:9? Kuinka Hänen ystävänsä pettäisi Hänet. Ja sitten jälleen Sakaria 13:7: Hän oli opetuslastensa hylkäämä. Ja Psalmi 35:11: väärien todistajien syyttämä. Tehän juuri sanoitte niin tapahtuneen. Jesaja 50:6: profeetta sanoi, että he ruoskivat Häntä. Jesaja 53:7: Hän oli mykkänä syyttäjiensä edessä. Psalmi 22: Hänen tuli huutaa ristillä: ‘Jumalani, Jumalani, miksi Sinä olet hyljännyt Minut?’ Eikö Hän tehnytkin sitä, toissapäivänä, iltapäivällä? Psalmi 22 jälleen, 18. jae: He jakoivat Hänen vaatteensa keskenään. Tekivätkö he sitä? Ja Psalmi 22:7 ja 8: vihollistensa, seurakunnan, pilkkaama. Psalmi 22 jälleen: Hän sanoi, että luutakaan Hänen ruumiistaan ei tullut rikkoa, mutta ‘he lävistivät Minun käteni ja Minun jalkani’”. Ja ilman epäilystä Hän piti sillä hetkellä käsiään selkänsä takana. “Jesaja 53:12 sanoo, että Hän kuolisi pahantekijöiden välissä. Jesaja 53:9 sanoo, että Hänet haudattiin rikkaiden joukkoon. Psalmi 16:10 sanoo: ‘Minä en tule jättämään Hänen sieluansa helvettiin, enkä salli Pyhäni nähdä turmeltumista.’ Ja eikö Malakia 3 ollutkin tämän Miehen edelläkävijä?” Oi, minä olisin halunnut kuulla Hänen lainaavan sitä. Katsokaa noita profetioita! Huomatkaa sitten kaikki nuo esikuvat, jotka Hän on saattanut käydä lävitse. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 22 kuinka Jumala antoi sen varjokuvan Iisakissa. Kuinka isä Aabraham otti oman poikansa ja antoi hänen kantaa puut mäen päälle ja sitten hän otti ja uhrasi oman poikansa.

123   Se kaikki alkoi nyt imeytyä heihin. Hän oli kertonut heille, että he olivat hulluja, koska eivät katsoneet profetiaa, joka oli tuota päivää varten. Ja nyt se alkoi imeytyä heihin, ja he alkoivat nähdä sen kaiken täyttymyksen siinä, mitä oli tapahtunut muutamana viimeisenä päivänä ja viimeisenä kahtena tai kolmena vuotena. He alkoivat nähdä tuon ajan vahvistetun profetian. Silloin he tulivat tietämään, että heidän ristiinnaulittu ystävänsä, Jeesus, oli täyttänyt jokaisen Sanan siitä. Oi, silloin he tiesivät, että tuo Mies totisesti oli tuo Messias, jonka tuli nousta ylös kuolleista. Hän sanoi: “Hauta ei voinut pitää Häntä, sillä ‘Minä en salli Pyhäni näkevän turmeltumista’. Ei ole yhtään profetian Sanaa joka voisi pettää. Ja Hän nousi ylös.”

124   “Niinpä nuo sanansaattajat tänä aamuna sieltä haudalta olivat oikeassa. Hän oli noussut ylös kuolleista. Hän on elossa. Hän on se Messias.” Miksi? Älkää nyt epäonnistuko nähdä sitä! “Hänen toimintansa, Hänen palvelutehtävänsä ja kaikki se, mitä Hän teki, ovat vahvistaneet tarkalleen ne Sanat, jotka profeetta oli sanonut tulevan tapahtumaan tänä aikana.” Silloin he tiesivät, että Hän, heidän ristiinnaulittu ystävänsä, Jeesus, oli tehnyt sen. Ei ihme, että heidän sydämensä paloivat heidän sisimmässään Hänen puhuessaan heille. He olivat nyt kävelleet kuusi mailia, ja se näytti tapahtuneen hyvin lyhyen ajan kuluessa.

125   Ja tässä on toinen asia, jonka he olivat tehneet, tiedättehän, he olivat kuulleet kuuden tunnin saarnan profetioiden täyttymisestä ja niiden vahvistetuksi tulemisesta. Hän puhui heille siitä tiellä. Niin pian kuin he olivat lähteneet matkalle, Hän astui esiin, sillä Hän oli juuri siellä Jerusalemissa. He vaelsivat tiellä kuusi mailia Emmaukseen. Sitä se on. Hän oli saarnannut kuusi tuntia ja todistanut profetiat oikeiksi. Älkää silloin tuomitko minua kolmesta tunnista, näettekö? Mutta pankaa merkille, Hän oli saarnannut heille. He olivat kuulleet kuuden tunnin saaman profetioiden toteutumisesta ja vahvistamisesta.

126   Ja nyt oli tulossa ehtooaika. Tiedättehän, Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Oli ehtooaika, kun Hän avasi heidän silmänsä tuntemaan Hebrelaiskirje l3:8: “Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ehtooajassa tapahtumat selvitetään profetialla. Se, mikä on tapahtumassa nykyhetkenä, voidaan helposti tunnistaa, jos te vain uskotte tämän hetken profetian.

127   Kyllä, “Oi te hullut, hitaat ymmärtämään, hitaat uskoaksenne, (tutkistelkaa sitä sydämissänne), uskoaksenne kaikkea sitä, mitä profeetat olivat sanoneet Messiaasta, eikö sen ollutkin pakko tapahtua?” Hän kävi näitä asioita läpi heidän kanssaan edes takaisin ja osoitti, mitä profeetat olivat sanoneet tulevan tapahtumaan. Ja sitten kun he olivat alkaneet ymmärtää, Hän toimi ikään kuin olisi aikonut jatkaa matkaansa edelleen. He pitivät tästä Miehestä. He sanoivat: “Sinä olet antanut meille jotakin. Me emme koskaan ajatelleet sitä. Hänen täytyy olla elossa jossakin.” He olivat puhumassa Hänelle eivätkä tienneet sitä. Ilman epäilystä Hän katsoi heitä murheellisena ja aikoi matkata edelleen, mutta Hän odotti, että he kutsuisivat Hänet sisälle. Hän odottaa sitä tänä iltana: että te kutsuisitte Hänet sisälle.

128   Ja huomatkaa, kun nuo opetuslapset kutsuivat Hänet kanssaan aterialle, niin silloin Hän teki jotakin, mitä Hän oli tehnyt ennen ristiinnaulitsemistansa, ja heidän silmänsä avautuivat. He tunsivat Hänen tapansa, Hänen tyylinsä. He tiesivät, mitä Hän oli tehnyt, ja Hän teki sen silloin aivan samalla tavalla kuin Hän oli tehnyt aikaisemminkin. Ja he sanoivat: “Se on Hän!” Ja nopeasti he nousivat ylös tuodakseen sen julki, ja Hän katosi heidän näkyvistään. Ja siinä missä heiltä otti kuusi tuntia kuunnella Hänen saarnaansa, heidän jalkansa nyt olivat niin kevyet, että kahdessakymmenessä minuutissa he olivat takaisin kertomassa toisille: “Hän on todellakin noussut ylös. Hän on tosiaankin elossa.”

129   Ystävät, tämä on Malakia 4. täyttyminen, Luukas 17, Johannes 15, oi, niin monia, Ilmestyskirja 10, niin monia profetioita, joiden voidaan osoittaa kuuluvan tälle päivälle. Ja myöskin Matteus ja Markus, missä Hän sanoi, että nämä suuret merkit ja ihmeet tulisivat ilmestymään taivaalla, ja he kutsuvat niitä lentäviksi lautasiksi, jotka voivat kadota ajatuksen nopeudella. On joku älykkyys, joka liikuttaa sitä. Hän osaa kirjoittaa, Hän osaa puhua, Hän voi tehdä mitä tahansa Hän haluaa tehdä. Tuo suuri Tulipatsas, sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja näkyjä tulee maan päälle, pyramideja, savun kohotessa ilmaan paljon sen yläpuolelle, missä ei enää ole mitään kosteutta eikä mitään muutakaan, kolmekymmentä mailia korkealle. Ennustettiin puolitoista vuotta ennen sen tapahtumista, että se tulisi olemaan sillä tavalla. Sitten valokuva käännettiin oikealle ja nähtiin, kuka siinä on katselemassa alas. Yksikään puhuttu sana ei ole koskaan pettänyt, ja tässä on Jumalan kirjoitettu Sana, joka vahvistaa sen Totuudeksi. Ja me olemme jälleen ehtooajassa. Ihmettelenpä palaisiko Hän tänä iltana armossansa ja tekisi nyt jotakin, mitä Hän teki silloin siellä aikaisemmin. Rukoilkaamme ja pyytäkäämme sitä Häneltä. Tapahtumat selvitetään vahvistetulla profetialla.

130   Jumala Kaikkivaltias, auta meitä. Auta meitä, rakas Jumala, ymmärtämään ymmärtääksemme ne asiat, jotka meidän tulisi tietää, ymmärtääksemme Sinun Sanasi. Ja nyt, Herra, me olemme kuulleet saarnoja lähes kahdentuhannen vuoden ajan, ja kirjoja on kirjoitettu. Ja nyt näinä viimeisinä päivinä se on jälleen luisunut takaisinpäin, ja nyt on ehtoo lähellä. Metodistit, baptistit, presbyteerit ja monet niistä kautta ajanjaksojen ovat puhuneet Sinun kanssasi, tämän suuren päivän aikana, joka ei ole ollut päivä eikä yö, juuri niin kuin profeetta on sanonut, mutta ehtooaikana tulee olemaan Valo. Jeesus nousi haudasta ja ilmestyi Simonille ja noille naisille ja osoitti heille olevansa elossa. Se tapahtui aamulla. Ja sitten illalla Hän tuli jälleen takaisin. Hän vaelsi heidän kanssaan tuon päivän nuhdellen heitä heidän sokeudestansa, mutta sitten Hän teki itsensä tunnetuksi heille ehtooajassa.

131   Jumala, tule tänä iltana meidän yhdessäoloomme keskelle, joka meillä on Sanan ympärillä. Jumala, siihen tuskin uskotaan tänään ihmisten keskuudessa, mutta minä olen kiitollinen, että siellä on joitakin, jotka Sinä olet kutsunut ja määrännyt Iankaikkiseen Elämään. Ja Sinä sanoit: “Kaikki, jotka Isä on antanut Minulle, ovat tuleva.” Ja nyt ehtoovalojen loistaessa, kun Siinä olet sallinut, Herra, ettei yksikään niistä sadoista puhutuista profetioista ole koskaan pettänyt. Silloin totisesti, jos se tunnistetaan siitä, sen täytyy olla Sinä, sillä kukaan ihminen ei voisi olla niin tarkka. Kuten Raamattukin, joka on kirjoitettu tuhannen kuudensadan vuoden aikana neljänkymmenen kirjoittajan toimesta, eikä siinä ole yhtään virhettä. Kukaan ihminen ei voisi kirjoittaa sellaista. Rakas Jumala, minä rukoilen, että Sinä ilmaisisit itsesi tänä iltana Hebrelaiskirje 13:8 mukaisesti samana eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja niitä tekoja, joita Sinä teit silloin, Sinä teet tänään. Ja Sinä olet luvannut sen. Sinä sanoit sen tapahtuvan näinä viimeisinä päivinä, kun maailma on kieroutunut samalla tavoin kuin oli Sodoman ja Gomorran aikana. Me katsomme näitä poikia, jotka ovat niin tyttöjen kaltaisia, että käyttävät heidän vaatteitaan, ja me näemme, että tytöt yrittävät toimia kuten pojat, ja me näemme naiset ja miehet tässä vääristyneessä ajanjaksossa. Ja me näemme, että seksikkyys on tullut palvonnan kohteeksi. Evankeliumi on työnnetty ulos toiselle puolelle, ja alastomuus on tullut sisälle Laodikean seurakuntaan. Oi Jumala, missä ajassa me elämmekään! Tule, Herra Jeesus, tee itsesi tunnetuksi meille. Sillä me pyydämme sitä Jeesuksen Nimessä.

132   Nyt kun päänne ovat kumarrettuina ja silmänne suljettuina, minä tulen kysymään teiltä jotakin. Uskotteko te, että Jumala on täällä? Uskotteko te, että ne asiat, joita Hän tekee tänään, ovat profetian täyttymys? Uskotteko te, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti? Uskotteko te, että ne teot, joita Hän teki täällä ollessaan tullessaan julki lihassa, tulisivat uusiutumaan jälleen tänä päivänä? Profeetta on sanonut niin. Raamattu on sanonut niin. Koko Kirjoituksen täytyy täyttyä, Se ei voi pettää. Kuinka Hän teki itsensä tunnetuksi? Olemalla se Profeetta, josta Mooses oli puhunut. Tuntemalla ihmisten sydänten salaisuudet. Tuo nainen kosketti Hänen viittaansa, ja Hän kääntyi ympäri ja sanoi: “Sinun uskosi on pelastanut sinut.” Kun Simon Pietari tuli Hänen tykönsä, Hän tiesi hänen nimensä ja kertoi hänelle, kuka hän oli, ja kuka hänen isänsä oli. Ja tuo sama Jeesus ei ole kuollut, vaan on elossa aina ja iankaikkisesti. Ylistys olkoon Jumalalle! Ja minä uskon, että Hän, tässä ehtooajassa nyt, on jälleen kutsunut meidät yhteen.

133   Oi Herra Jeesus, tule keskuuteemme. Älä kulje ohitsemme. Tule ja viivy koko yö kanssamme, niin että me voimme vaeltaa Sinun kanssasi huomenna, niin että me voisimme tuntea Sinut Sinun ylösnousemuksesi voimassa, niin että Sinun rakkautesi, armosi ja laupeutesi voisi olla meidän kanssamme. Oi Iankaikkinen Jumala, suo nämä asiat. Me tiedämme, että ainoastaan Jumala yksin voi antaa ne.

134   Tässä juhlallisessa hetkessä sanokaamme tämä: “Jumala, meidän Isämme, meidän lihamme on köyhä maja Sinua varten. Mutta Herra, anna pyhittävän armosi, Sinun Pyhän Henkesi, tulla nyt. Puhdista meidät jokaisesta epäilyksestä ja epävarmuudesta, jokaisesta epäluulosta, mitä tahansa meissä onkin, niin että me voimme vapaasti ilman epäluuloja tunnustaa rohkeasti Pietarin lailla: “Sinä olet Kristus, sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.”

135   Me uskomme, että Sinun Sanasi on Totuus, Herra. Salli meidän nähdä Sinun tekevän itsesi meille tunnetuksi, Herra, ennen kuin me aloitamme tämän rukousjonon. Ja kuten Sinä sanoit, että samoin kuin oli Lootin päivinä, kun Aabraham, tuo uloskutsuttu ryhmä, odotti luvattua poikaa, niin Loot oli siellä alhaalla kuuntelemassa nykyaikaista Billy Grahamia ja Oral Robertsia, jotka saarnasivat tuolle kansakuntana olevalle kirkkokunnalliselle asetelmalle siellä. Mutta Aabraham oli kulkija ilman mitään organisaatiota. Tuo pieni ryhmä vain vaelteli ympäriinsä siinä maassa, jonka perillinen hän oli. “Ja nöyrät ovat perivä maan.” Eräänä päivänä heidän istuessaan lepäämässä varjoisan puun alla, Jumala tuli alas Miehen muodossa. Ja kaksi enkeliä meni alas Sodomaan. Ja Jumala, ihmislihassa, todisti että Hän oli. Hän sanoi: “Aabraham, missä on vaimosi Saara?” Muutamia päiviä aikaisemmin hänen nimensä oli ollut Aabram ja hänen vaimonsa nimi Saarai, ei Saara, “prinsessa”. Ja Sinä kutsuit häntä hänen prinsessan nimellä, kuninkaan tyttären nimellä. Ja Sinä kutsuit Aabramia nimellä Aabraham, kansakuntien isä. Ja Sinä sanoit: “Minä tulen vierailemaan luonasi.”

136   Jumala, kuinka tuon profeetan sydämen onkaan täytynyt hypätä. Juuri silloin hän tunsi, kuka Sinä olit. Ei ole ihme, että hän pesi Sinun jalkasi ja toi esiin parhaat ruokansa, mitä hänellä oli, ja asetti ne Sinun eteesi. Hän tiesi, että Jumala oli siellä. Ja Hän kysyi: “Missä on Saara?” Aivan niin kuin Hän ei olisi tiennyt sitä.

137   Aabraham sanoi Hänelle: “Hän on teltassa Sinun takanasi.”

138   Ja Sinä sanoit, mitä tulisi tapahtumaan. Ja Saara sydämessänsä epäili sitä. Ja sitten Sinä sanoit Aabrahamille: “Miksi Saara epäili sitä ja sanoi sydämessänsä: ‘Sellaista ei voi tapahtua’? Onko mikään liian vaikeata Jumalalle?”

139   Oi Jumala! Jeesus, Sanan julkituotu Jumala, Sinä sanoit: “Niin kuin oli Sodoman päivinä”, maailma tulisi olemaan juuri sellaisessa tilassa ennen pakana maailman hävitystä, pakanain ajan lopussa. Täällä me olemme, kaikki on ydintään myöden sodomalaista. Ja sitten Sinä sanoit, että Ihmisen Poika, joka aina on viittaus “profeettaan”, tulisi olemaan paljastettu siinä ajassa. Täytä Sinun Sanasi, oi Jumala. Me, Sinun uskovaiset lapsesi, odotamme vilpittömin sydämin, että Sinä antaisit meille uskon, Herra, niin että ihmiset rukousjonossa tulisivat uskomaan. On ehtooaika, Isä. Salli Jumalan Pojan ehtoovalojen, (Hänen joka oli, ja joka on, ja joka tuleva on) julkituoda itsensä profetian kautta jonka Hän on antanut. Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Aamen.

140   Minä olen nyt valmis rukoilemaan sairaiden puolesta. Mutta on outoa, kuinka me seisomme täällä, ja minä seison täällä antamassa haastetta yleisölle ollessamme puhelinyhteydessä yli koko kansakunnan, ja Jumala on yhä Jumala. Hän ei voi epäonnistua. Sen minkä Hän on luvannut, sen Hän tulee tekemään. Hän ei koskaan jätä sitä tekemättä, sillä Hän lupasi tehdä sen. Sen vuoksi minä voin panna täyden luottamuksen siihen, mitä Hän on sanonut. Sen vuoksi minä odotan Hänen tuloaan, minä odotan Hänen ilmestymistään minä hetkenä tahansa, koska Hän sanoi: “Sinä hetkenä, jona te ette ajattele, jolloin maailma ei ajattele sen tapahtuvan”, silloin Hän tulee ilmestymään.

141   Nyt, niin pitkälti kun tiedän… Minä olen täällä omassa Tabernaakkelissani, ja on muutamia ihmisiä, jotka tunnen. Minä tunnen veli Wrightin ja muutamia tässä istuvista, mutta teissä on monia, joita minä en tunne. Eikä minulla ole mitään mahdollisuutta sanoa, että Jumala tulee tekemään tämän tänä iltana. Me olemme nähneet Hänen tekevän sen monina menneinä vuosina, mutta voi olla, ettei Hän tee sitä tänä iltana. Minä en tiedä. Se riippuu Hänestä, Hän on yksinvaltias. Hän tekee mitä tahtoo, eikä kukaan voi sanoa Hänelle, mitä Hänen tulee tehdä. Hän pysyy yksinänsä, oman tahtonsa ja omien tapojensa mukaisesti. Mutta koska Hän on luvannut sen, niin minä pyydän Häntä tekemään sen. Ei sen vuoksi, että me tarvitsisimme sitä, mutta ehkä joidenkin vieraiden vuoksi, niin että Pyhän Hengen voitelu olisi yllämme. Eikä ole väliä sillä, kuinka paljon Hän voitelee minua, Hänen täytyy voidella myös teidät uskomaan.

142   Nyt haluan ottaa rukousjonon ja haluan rukoilla sairaiden puolesta niin paljon kuin voin. Nyt, meillä voi joko olla jono, kutsua ihmiset ja tuoda heidät tänne, rukousjono ja rukoilla jokaisen puolesta, joka on sairas, luulisin, saarnaajaveljieni tulevan tänne kanssamme ja laskevan kätensä päällenne. Me tosiaan voimme tehdä sen. Tai sitten voimme pyytää Isää, joka on ainoa, joka voi tehdä mitään puolestanne, koska minun käteni eivät sen paremmat kuin muidenkaan. Mutta on kysymys siitä, että inhimilliset kädet eivät sitä tee, sen tekee Jumalan Sana. Usko tuohon Sanaan tekee sen. Siinä ei ole mitään tieteellistä, vaan se on kokonaan epätieteellistä.

143   Kristityn sota-asussa ei ole yhtään tieteellistä asiaa. Tiesittekö sen? Rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, hyvyys, nöyryys, ystävällisyys, pitkämielisyys, Pyhä Henki, se kaikki on tieteelle näkymätöntä. Ja kuitenkin se on ainoa todellinen ja kestävä asia. Kaikki se, minkä te voitte nähdä, tulee maasta ja on menevä takaisin maahan. Mutta ne asiat, joita te ette näe silmillänne, mutta näette Sen ilmoittavan itsensä, se on Iankaikkinen maailma.

144   Uskoisitteko te, jos Jumala ilmaisisi itsensä ja osoittaisi, että Hän on täällä elossa tehden tämän Sanoman jälkeen niitä asioita, joita Hän teki alussa? Vastaanotatteko sen silloin parantumiseksenne? Voikoon Jumala sallia sen. Nyt pyydän, että jokainen rakennuksessa oleva huolimatta siitä, kuka te olette tai mistä te tulette, minä pyydän teitä vakaasti uskomaan, että tämä Sanoma on Totuus. Se on Sanoma, joka Jumalalla on Raamatussansa tätä hetkeä varten, että Jeesus Kristus on täällä elossa tänä iltana.

145   Te kaikki ihmiset tunnette minut. Minä olen täällä kaupungissa, jossa olen kasvanut. Minä en ole edes käynyt oppikoulua. Se on totta. Ja te olette tunteneet minut tarpeeksi kauan, ja toivon eläneeni teidän edessänne ja  osoittaneeni, että olen rehellinen ja vilpitön. Minä en ole tekopyhä. Eivät edes arvostelijani sano sitä. He sanovat: “Sinä et ole tekopyhä, mutta sinä vain yksinkertaisesti olet väärässä. Sinä olet tietämättäsi väärässä, et tieten tahtoen.” Minä en usko olevani tietämättäni väärässä, koska Jumalan Sana todistaa minun Sanomani puolesta, ja Sen tulisi kertoa teille, kuka Se on. Ja te kuulette minun selvästi sanovan, että Se en ole minä, niinpä sitten Sen täytyy olla Hän. Onko se oikein? Pitäkää silloin usko Jumalaan. Katsokaa tännepäin ja uskokaa Jumalaan. Jos te voitte uskoa Jumalaan, Jumala tulee suomaan sen teille. Jos Hän voi tehdä samalla tavoin kuin Hän teki aikaisemminkin, niin silloin Hän on yhä Jumala. Uskotteko te sen?

146   Uskotteko te sen? Eräs rouva istuu tässä edessäni ja katsoo minuun vilpittömyyden kyyneleet silmissään. Minä en tiedä kuka hän on, en ole koskaan nähnyt häntä. Minä olen vieras sinulle. Uskotko Jumalan tietävän sinun sydämesi salaisuuden, sinun halusi tai sinun syntisi tai mitä se onkin? Uskotko Hänen tietävän? Uskotko Hänen voivan paljastaa minulle, mikä sinun syntisi on, mitä sinä olet tehnyt, tai mitä sinun ei olisi tullut tehdä, tai sinun halusi, mikä tahansa se onkin? Jos Hän tulee tekemään sen, saako se sinut uskomaan Häneen ja tietämään, että sen täytyy olla Hän? Hyväksytkö sinä, että kyseessä on Hän? Sinun syntisi eivät vaivaa sinua, sinä olet tunnustanut ne, vaan sinä haluat Hänen Pyhän Henkensä kasteen. Sinä olet vastaanottava Sen. Minä näin Sen liikkuvan alas hänen rinnalleen.

147   Jotta te voisitte tietää minun katsoneet tuota naista ja hänen katsoneen minua, minä haluan näyttää teille Pyhän Hengen. Katsokaa tänne. Se on tämän pienen naisen yläpuolella, joka istuu tässä aivan jalkojeni edessä. Kun minä sanoin sen, niin myös hän haluaa saman asian, Pyhän Hengen kasteen. Uskotko, että sinä tulet vastaanottamaan Sen, sisar? Kohota silloin kätesi ylös. En tiedä koskaan elämässäni nähneeni tuota naista.

148   Näettekö tämän miehen, joka istuu tässä pää kumarassa, jolla on kaulus huonosti ja niin edelleen. Sinä kärsit virtsarakkovaivasta. Mutta sinä uskot, että Jumala tulee tekemään sinut terveeksi, eikö niin? Kohota kätesi ylös merkiksi, että vastaanotat Sen. Hyvä on, Jumala on suova sinulle sinun pyyntösi.

149   Tämä nuori mies, joka istuu tässä, hän haluaa Pyhän Hengen kasteen. Uskotko, että Jumala tulee antamaan sen Sinulle, herra, sinä, jolla on valkoinen naru-solmio? Jumala tulee suomaan sen.

150   Tämä mies tässä rukoilee vaimonsa puolesta. Hän on eräässä laitoksessa. Uskotko, että Jumala tulee parantamaan hänet? Uskotko sinä? Sinä voit saada sen.

151   Sinä joka olet kohottanut kätesi kurkullesi, uskotko, että Jumala voi parantaa tuon sydänvian, joka vaivaa sinua ja myös sen vatsavaivan, joka sinulla on? Sinä istut siellä juuri nyt kärsien. Onko se oikein? Uskotko, että Hän parantaa sinut? Silloin voit saada sen. Aamen.

152   Näettekö, Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kysykää noilta ihmisiltä, nähdäksenne tunnenko minä heitä. Minä en tunne, mutta Hän tuntee. Aamen. Näettekö tuon tuolla seinän vierustalla Valon, joka riippuu suoraan siellä erään miehen päällä. Hän kärsii selkärankavaivasta selässänsä. Hän ei ole täältä, hän on Georgiasta. Herra Duncan, usko koko sydämestäsi, ja Jumala tulee parantamaan tuon selkävaivan. Uskotko sinä koko sydämestäsi? Jumala siunatkoon sinua.

153   Tässä eräs mies istuu aivan täällä takana, hänellä on selkävaiva ja hän katselee minua. Minä en tunne häntä, mutta hän on herra Thompson. Uskotko sinä? Nousisitko seisomaan, herra, siellä aivan takana. Minä olen vieras sinulle, mutta sinä istut siellä rukoillen. Sinun selkävaivasi on nyt parantunut. Jeesus Kristus tekee sinut terveeksi.

154   “On oleva Valo ehtooaikana.” Ettekö te näe, Hän on täällä tänä iltana. Hän on suuri MINÄ OLEN. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Uskotteko te sen? Oletteko tyydytettyjä ja vakuuttuneita siitä, että tämä on Jeesus Kristus, joka tekee itsensä tunnetuksi ja tunnistaa itsensä profetian kautta?

155   Älä murehdi silmiesi puolesta. Jumala parantaa sairaan ja ahdistetun.

156   Kuinka monet täällä ovat sairaita? Antakaapa meidän nähdä kätenne. Näyttää siltä kuin se olisi vain yhtä vetoa ja rasitusta. Onko kenelläkään teistä rukouskorttia? Minä en tiedä, kuinka voisin saada teidät kulkemaan tätä kautta. Haluaisin rukoilla puolestanne, mutta en tiedä kuinka tekisin sen. Katsokaa tuonne seinän vierustalle. Kuinka voisin saada heidät sinne? Kaikki käytävät ovat niin täyteen ahdettuja, ettei kukaan voi liikkua.

157   Kuunnelkaa, kuulkaa minua. Olenko koskaan sanonut teille jotakin Herran Nimessä, mikä ei olisi tapahtunut? Onko se oikein? Kaikki on aina ollut oikein. En ole koskaan elämässäni pyytänyt teiltä penniäkään rahaa, vai olenko? En yhtään kertaa. En ole koskaan elämässäni kerännyt uhria. Minä en ole täällä rahan vuoksi. Minä en ole täällä pettääkseni teitä. Minä olen täällä julkituodakseni tämän hetken Jumalan Sanan. Minä olen kertonut teille Totuuden, ja Jumala on todistanut, että se on Totuus. Nyt minä sanon teille: NÄIN SANOVAT KIRJOITUKSET, että jos uskovainen laskee kätensä sairaan ylle, niin Jeesus sanoi: “He tulevat terveeksi!” Uskotteko sen? Sitten, Jumalan Läsnäolossa, uskotteko, että Hän tulee tekemään sen juuri nyt?

158   Nyt pankaa kätenne toistenne päälle ja pitäkää sitä siellä minuutin verran. Älkää nyt rukoilko, pankaa ainoastaan kätenne toistenne päälle, myös siellä kaikkialla ympäri maata. Ja minä itse, minä lasken itseni näiden nenäliinojen päälle. Haluan teidän nyt katsovan itseäni hetken. Minkä Jumala on jättänyt tekemättä? Katsokaa miten Jeesus teki itsensä tunnetuksi profetioiden kautta, niin kuin juuri olemme lukeneet. Katsokaa nyt, mihin me näiden kolmen viimeisen viikon aikana olemme asettaneet sen hetken, jossa me elämme. Katsokaa, miten me olemme lukeneet siitä, kuinka väärät profeetat suurten merkkien kanssa pettävät melkeinpä valitutkin. Kuinka Sana on julkituotu, ja kuinka tämän ajanjakson jumala on valheella sokaissut ihmisten sydämet. Ja kuinka Jumala itse on sanonut profeettojensa kautta, että nämä asiat tulisivat tapahtumaan tässä Laodikean Ajanjaksossa. Mitään ei ole jäänyt tekemättä. Jumala on täällä aivan sama Jumala, joka puhui noille ihmisille matkalla Emmaukseen ja teki itsensä tunnetuksi Hänestä ennustettujen profetioiden kautta, ja Hän on täällä tänä iltana tehdä läsnäolonsa tunnetuksi tätä ajanjaksoa varten ennustettujen profetioiden kautta. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Voitteko te uskoa sen? Silloin laskekaa kätenne toistenne päälle. Älkää rukoilko itsenne puolesta, vaan omalla tavallanne rukoilkaa tuon henkilön puolesta, jonka päällä kätenne ovat, koska he rukoilevat teidän puolestanne. Katsokaahan nyt, älkää epäilkö.

159   Ja nyt jospa te voisitte nähdä, mitä minä katselen! Ja te tiedätte, etten seisoisi täällä valehtelemassa teille. Jospa te voisitte nähdä ja teidän uskonne vetää tuon suuren Pyhän Hengen, joka seilaa siellä ilmassa, ja josta tiede otti valokuvia. Jospa te vain näkisitte Sen liikkuvan tämän rakennuksen lävitse, kun Se yrittää löytää laskeutumispaikkaa ja yrittää löytää paikkaa ankkuroida. Ainoastaan usko se, veljeni. Hän on tunnistanut Kirjoitusten kautta, ja niin edespäin, että se on oikein. Rukoilkaa nyt vilpittömästi sen henkilön puolesta, jonka päällä kätenne ovat, ja he rukoilevat teidän puolestanne.

160   Rakas Nasaretin Jeesus, me olemme tietoiset, Herra, Sanan kautta, että Sinä olet täällä lupauksen mukaisesti. “Missä kaksi tai kolme on koolla Minun Nimessäni, siellä Minä olen heidän keskellään. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: jos he laskevat kätensä sairaiden päälle, nämä paranevat.” Voikoot Pyhä Henki mennä jokaiseen seurakuntaan, joka on puhelinyhteyden päässä. Voikoon tuo sama Pyhä Henki, jota me juuri nyt katselemme täällä, langeta jokaisen päälle, niin että he voivat parantua juuri nyt. Me nuhtelemme vihollista, perkelettä, Kristuksen Läsnäolossa. Me sanomme viholliselle, että hänet on voitettu, kun Herra Jeesus kärsi kuoleman ja nousi voitokkaasti ylös kolmantena päivänä. Ja Hän on todistanut olevansa elossa täällä keskuudessamme tänä iltana tuhannen yhdeksänsadan vuoden jälkeen. Täyttäköön elävän Jumalan Henki jokaisen sydämen uskolla ja voimalla ja Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta tulevalla parantavalla voimalla, jonka tämä suuri seurakunnassa liikkuva Valo on nyt tunnistanut Hänen Läsnäoloksensa. Jeesuksen Kristuksen Nimessä, suo se Jumalan kunniaksi.

161   Voikoot nämä nenäliinat, joiden ylitse me rukoilemme, mennä niiden sairaiden ja vaivattujen luo, joille ne on tarkoitettu. Voikoon tuo sama Pyhä Henki joka on nyt täällä tehden itsensä tunnetuksi, tehdä itsensä tunnetuksi itsensä jokaisen potilaan kohdalla, jonka päälle nämä lasketaan. Voikoon Jumalan Läsnäolo niin täyttää heidän sydämensä uskolla, että heidän sairaat ruumiinsa paranevat. Tätä me pyydämme Jumalan kunniaksi, Jeesuksen Kristuksen Läsnäolossa ja Jeesuksen Kristuksen Nimessä, ja me pyydämme sitä Jeesuksen Kristuksen palvelijoina. Aamen.

162   Nyt sydämenne pohjasta, enkä minä välitä siitä, mikä oli vialla teidän kanssanne. Voitteko te sydämestänne uskoa koko sydämestänne, että Jumalan Sana on suonut teille teidän pyyntönne? [Seurakunta vastaa: “Aamen.”] Uskon, että jokainen käsi nousi, niin pitkälle kuin voin nähdä. Jos te uskotte sen! Muistakaa nyt, se on lopussa!

163   Te siellä ulkona puhelimien ääressä, jos te olette uskoneet koko sydämestänne sananpalvelijoiden laskettua kätensä teidän yllenne, ja kun teidän rakkaanne ovat laskeneet kätensä teidän yllenne, jos te uskotte sen olevan lopussa koko sydämestänne, niin silloin se on lopussa. Tuo suuri Pyhä Henki, Hän on täällä Tabernaakkelissa tänä iltana. Olen nähnyt Hänen liikkuvan ihmisten yllä, kun Hän täällä seinän vierustalla meni erään miehen ylle ja kulki kautta koko rakennuksen ja teki tunnetuksi sydänten salaisuudet, Hänen läsnäolonsa tunnusmerkiksi, osoittaakseen, että Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän on meidän keskellämme! Hän on Jumala, milloinkaan pettämätön Jumala.

164   Ja eivätkö sydämemme palaneetkin sisimmässämme ja eivätkö ne nytkin pala tietäessämme, että me olemme ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen Läsnäolossa, jolle olkoon kunnia ja ylistys aina ja iankaikkisesti. Joka on Kaikkivaltiaan Jehovan ilmaistu kuva, joka seilasi alas Tulipatsaan muodossa ja oli palavassa pensaassa kiinnittääkseen profeetan huomion puoleensa. Joka laskeutui vuorelle, ja jokainen, joka kosketti sitä, tuli tappaa. Jokainen, joka Mooseksen ja Joosuan lisäksi kosketti sitä, tuli tappaa. Ja kuinka Hän johtikaan Israelin lapsia erämaan lävitse heidän matkallaan ja olisi esikuva uloskutsutuista ihmisistä tänään. Tiede todistaa, että Hän on täällä. Hän on jopa tunnistanut itsensä tieteellisesti, ja toimintojensa kautta ja Hänen profetioidensa kautta, niiden asioiden kautta, joita Hänen on profetoitu tekevän tänä päivänä, tehdäkseen Hänet samaksi eilen, tänään ja iankaikkisesti. Se kaikki on nyt täydellisesti vahvistettu. Eikö siinä olekin tarpeeksi, jotta se saa meidän sydämemme palamaan? Jumala siunatkoon teitä.

165   Ja nyt kaikki yhdessä, nouskaamme seisomaan ja sanokaamme: “Minä vastaanotan nyt Jeesuksen Kristuksen Pelastajanani ja Parantajanani. [Seurakunta sanoo: “Minä vastaanotan nyt Jeesuksen Kristuksen Pelastajanani ja Parantajanani.”] Ja Hänen armostansa, tästä hetkestä eteenpäin [“Ja Hänen armostansa, tästä hetkestä eteenpäin”], oi Jumala, älköön epäusko milloinkaan tulko sydämeeni [“oi Jumala, älköön epäusko milloinkaan tulko sydämeeni”], sillä minä olen nähnyt tämän päivän profetian täytettynä [“sillä minä olen nähnyt tämän päivän profetian täytettynä”]. Minä uskon, että Jeesus Kristus on elossa [“Minä uskon, että Jeesus Kristus on elossa”], ja on nyt täällä vahvistamassa tämän hetkisen Sanansa [“ja on nyt täällä vahvistamassa tämän hetkisen Sanansa”]. Profetiat, jotka oli kirjoitettu Hänestä [“Profetiat, jotka oli kirjoitettu Hänestä”], ovat nyt täyttyneet keskellämme [“ovat nyt täyttyneet keskellämme”]. Hän on minun pelastajani [“Hän on minun pelastajani”], minun Jumalani [“minun Jumalani”], minun kaikkeni kaikessa [“minun kaikkeni kaikessa”].

166   Rakas Jumala, kuule meidän todistuksemme. Ja anna meille päivästä päivään Elämän Leipää. Ja me ylistämme Sinua, oi Jumala, sydämemme syvyyksistä. Me ylistämme Sinua, joka olet Valtava, profeettojen Jumala. Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Aamen.

Oi, mikä hetki, mikä aika!

…usko se vaan;
Usko se vaan , usko se vain
kaikki asiat ovat mahdollisia, usko se vaan.

Voisimmeko laulaa sen tällä tavalla:

Nyt minä uskon, oi, nyt minä uskon
kaikki on mahdollista, nyt minä uskon,
Nyt minä uskon, oi, nyt minä uskon,
kaikki on mahdollista, nyt minä uskon.

Onko se todistuksenne? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Nyt kun kumarramme päämme.

Kunnes tapaamme! Kunnes tapaamme!
Kunnes tapaamme jalkain juures Jeesuksen.
Kunnes tapaamme! Kunnes tapaamme!
Jumala olkoon kanssanne kunnes jälleen tapaamme!

[Veli Branham alkaa hyräilemään laulua Usko se vaan, jonka jälkeen hän puhuu veli Nevillelle.] Haluatko sanoa jotakin, Vayle?

Jalkain juures Jeesuksen.
Kunnes tapaamme! Kunnes tapaamme!
Jumala olkoon kanssanne kunnes jälleen tapaamme!

167   Päämme kumarrettuina, veli Vayle seisoo täällä lopettaakseen rukouksella. Veli Lee Vayle on tämän Tabernaakkelin kirjoittaja, hän kirjoittaa kirjoja meille. Hyvin kallis veli, hän on ollut kanssani monissa kampanjoissa. Toivoisin että minulla olisi mahdollisuus keskustella jokaisen sananpalvelijan kanssa täällä. Olen varma, että ymmärrätte. Me olemme iloiset teidän täällä olostanne, samoin kuin kaikista seurakunnan jäsenistä ja ihmisistä, jotka tulevat eri seurakunnista. Me olemme iloiset teidän täällä olostanne. Ja se on totisesti meidän rukouksemme toistemme puolesta: Jumala olkoon kanssanne, kunnes jälleen tapaamme. Päidemme ollessa kumarrettuina ja kätemme kohotettuina laulakaamme se Jumalalle uudestaan todella suloisesti.

Kunnes tapaamme! Kunnes tapaamme!
Kunnes tapaamme jalkain juures Jeesuksen!
Kunnes tapaamme! Kunnes tapaamme!
Jumala olkoon kanssanne kunnes jälleen tapaamme!