65-0418M ON AURINGON NOUSU
(It Is The Rising Of The Sun)
Jeffersonville, Indiana, USA, 18.4.1965

1       Kumartakaamme päämme. Herra, kun me kokoonnumme täällä tänä kauniina pääsisäisaamuna, näemme pienten nuppujen tulevan esiin, näemme mehiläisten tulevan ja saavan osansa, ja linnut laulavat aivan kuin niiden sydämet olisivat halkeamassa ilosta, koska on pääsisäinen. Me uskomme, että Sinä nousit ylös kuolleista, Jeesus, ja me juhlimme tätä muistopäivää.

2       Ja tulkoon pääsiäinen meidän kaikkien keskuuteemme tänä päivänä. Voikaamme olla Hänen palvelijoitaan, ymmärtää Hänen Sanansa, niin että me silloin olisimme Hänen yhteydessänsä, ja että me nyt olisimme ylösnousseita Hänen kanssaan ja istuisimme yhdessä taivaallisissa paikoissa.

3       Siunaa kokous täällä tabernaakkelissa, ja ympäri maata, minne se menekin tämän puhelimen välityksellä.

4       Paranna kaikki sairaat ja vaivatut. Voikoon myös heillä olla pääsiäinen ja maastamuutto sairaudesta voimaan. Ja ne, jotka ovat synnissään ja rikkomuksissaan kuolleita, voikoot he elää tänä päivänä Kristuksen kautta. Ja me tulemme ylistämään Sinua, sillä me pyydämme sitä Hänen Nimessänsä. Aamen.

5       Pidän todella hienona etuoikeutena saadessani olla jälleen täällä Jeffersonvillessä, Indianassa tänä aamuna tämän suuren seurakunnan kanssa. Kirkko on täynnä, ja ihmisiä seisoo ympärillä… ulkopuolella ja pysäköintialueella ja kaikkialla. Tiedoksi teille ihmisille puhelinyhteyksien päässä kautta maan: täällä on kaunis aamu.

6       Kello viideltä tänä aamuna pieni punarintainen ystäväni lensi ikkunalleni ja herätti minut. Näytti aivan siltä kuin sen pieni sydän olisi ollut halkeamaisillaan, ja se olisi sanonut: “Hän on noussut ylös.”

7       Olen aina pitänyt tätä pientä lintua ystävänäni, koska pidän siitä. Kuten siitä kertovassa legendassa sanotaan, miten pieni ruskea lintu näki Hänen kärsivän ristillä, jonne synti oli Hänet laittanut. Tietenkään tuolla pienellä linnulla ei ollut minkäänlaista syntiä. Hänen ei tarvinnut kuolla tuon pienen linnun puolesta, mutta se lensi sinne ristille ja yritti pienellä nokallaan vetää irti noita nauloja ja sai koko rintansa punaiseksi. Ja sillä tavalla haluan myös oman rintani olevan yrittäessäni suojella tätä ihmeellistä, asiaa jonka puolesta Hän kuoli.

8       Ymmärrämme, että aikamme on rajoitettu, erityisesti niiden ystävien kohdalla, jotka kuuntelevat puhelimien välityksellä. Haluaisin kiinnittää huomionne tänä aamuna erääseen valokuvaan, jonka kamera jokin aika sitten otti, ja joka liittyy erääseen täällä tabernaakkelissa näkemääni näkyyn, jossa lähdin Indianasta Arizonaan, ja jossa minun tuli kohdata pyramidin muodossa seitsemän Enkeliä. Tietämättä, mitä tulisi tapahtumaan, kun olisin tullut sinne ja ajatelin, että se oli elämäni loppu: ei kukaan voisi kestää tuota räjähdystä… Ja olen varma, että asia on teille kaikille tuttu. Ja sitten, ollessani yhtenä aamuna Sabino Kanjonissa rukouksessa, siellä asetettiin miekka käteeni ja sanottiin: “Tämä on Sana, ja  Sanan Miekka.”

9       Myöhemmin nuo Enkelit ilmestyivät sillä tavoin kuin oli profetoitu. Ja samaan aikaan suuri valomuodostelma lähti sieltä, missä seisoin, ja se siirtyi kolmekymmentä mailia korkealle ilmaan ja muodosti Enkelten siipien kaltaisen ympyrän ja piirsi sen taivaille samanlaisessa pyramidin muodossa, jossa tuo Enkelten muodostelma oli ilmestynyt.

10   Tiede otti valokuvia siitä koko matkan Meksikosta alkaen sen liikkuessa Pohjois-Arizonasta, missä Pyhä Henki oli sanonut, että tulisin seisomaan, neljäkymmentä mailia koilliseen Tucsonista. Se nousi ilmaan ja Life-lehti julkaisi valokuvat jostakin salaperäisestä, joka oli niin korkealla, ettei siellä voi olla mitään kosteutta eikä haihtumista eikä mitään, kolmekymmentä mailia korkealla ja kaksikymmentäseitsemän mailia leveänä ja tuli suoraan ylös sieltä, missä nuo Enkelit olivat.

11   No niin, he kyselevät. Tiede, eräs heistä Tucsonissa, halusi tietää, oliko sillä mitään merkitystä, mutta en kertonut heille. Te kaikki tiesitte, että se oli kerrottu edeltä, mutta se ei ollut heitä varten. Se oli teitä varten.

12   Ja sen jälkeen Hän puhui siellä minulle ja sanoi: “Seitsemän Sinettiä tullaan avaamaan. Nuo seitsemän salaisuutta, Raamatun seitsenkertainen salaisuus, joka on ollut suljettuna maailman perustamisesta asti, tullaan paljastamaan.” Ja me, vaikka olemmekin pieni vaatimaton ryhmä verrattuna kaikkeen maailmaan, olemme nyt nauttineet näistä siunauksista, kun olemme kuulleet nuo salaisuudet: avioliitto, avioero, käärmeen siemen. Kaikki nuo erilaiset kysymykset ovat täydellisesti paljastettu meille, eikä sitä tehnyt ihminen, vaan Jumala. Itse Hän avasi nuo seitsemän salaisuutta koskien sitä, minkälainen seurakunta oli, kuinka se alussa oli Kristuksessa ja kuinka se tultaisiin paljastamaan viimeisenä päivänä.

13   Ja nyt, kun tämä nousi ylös… Meillä on siitä valokuva ulkopuolella, ilmoitustaululla. Mutta sitten… Minulla on valokuva täällä mukanani, ja jos huomaatte, se on sama, joka oli Life-lehdessä. Mutta ihmettelen, onko tämä täällä näkyvä kuulijakunta koskaan katsonut tuota valokuvaa oikealla tavalla?

14   Te muistatte, kuinka tämän näyn tullessa olin saarnaamassa Ilmestyskirjan aiheesta, vanhoista tuomareista, jollaisena me näimme Jeesuksen Ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa. Kun aloimme avata noita Seitsemää Sinettiä, tai mieluumminkin Seurakunta Ajanjaksoja, jotka olivat juuri ennen Seitsemän Sinetin avaamista, seisoi Kristus siellä hiukset villanvalkoisina. Ja kuvasin teille, miten englantilaiset tuomarit ja tuomarit pitkän aikaa sitten, kun heidät asetettiin virkaansa, vannoivat valan, ja heille annettiin ylin arvovalta, ja he käyttivät päässään valkoista peruukkia ylimmän arvovaltansa osoitukseksi.

15   No niin, jos te käännätte valokuvan näin ja katsotte sitä, ja te luultavasti voitte nähdä sen sieltä kuulijakunnasta: se on Kristus. Näettekö tässä Hänen silmänsä aivan niin täydellisesti kuin vain olla voi ja päässään Ylimmän Jumaluuden ja taivaiden ja maan Tuomarin peruukki? Voitteko nähdä Hänen silmänsä? Nenänsä? Suunsa? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Vain kääntäkää valokuvaa näin, tällä tavoin, miten sen tulee olla. Ja te… Voitteko nähdä sitä? [“Aamen.”] Hän on Ylin Tuomari. Ei ole ketään muuta kuin Hän. Ja se on jälleen täydellinen vahvistus siitä, että tämä Sanoma on Totuus. Se on Totuus. Ja se tekee Hänet, ei joksikin kolmanneksi persoonaksi, vaan ainoaksi Persoonaksi.

16   Valkoisen kanssa, katsokaa, näettekö tuon tumman, Hänen kasvonsa, partansa, silmänsä? Ja huomatkaa, miten Hän katsoo. Hänestä loistaa tämä Valo oikealle puolelle, jonne Hän katsoo. Ja Sinne Hän katsoi ristillä, oikealle puolelle, kun Hän armahti tuon syntisen. Hänen ylösnousemuksensa valossa me yhä lähdemme Hänen Nimessänsä.

17   Toivoisin, että minulla tänä aamuna olisi runsaasti aikaa käytettävänä näihin ilmiöihin, jotka ilman epäilyksen varjoakaan ovat tulleet todistetuiksi menneiden kolmenkymmenen tai kolmenkymmenenviiden vuoden aikana juuri täällä tässä seurakunnassa siitä alkaen, kun täällä alhaalla virralla tuo sama Valo tuli alas täällä Jeffersonvillessä vuonna 1933 ja puhui nuo sanat: “Niin kuin Johannes Kastaja oli lähetetty edeltämään Kristuksen ensimmäistä tulemusta, tulee sinun Sanomasi edeltämään toista.” Me olemme lopunajassa. Ja me näemme sen. Joskus me ihmettelemme, miksi se ei ole levinnyt yli maapallon. Ehkä meillä joskus tulee olemaan tilaisuus selittää se, jos Jumala suo.

18   No niin, haluan, että avaatte Raamattunne, niin kuin me aina uskomme, että Sanan täytyy tulla ensiksi, Sanan lukemisen. Koska minun sanani on ihmisen sanoja, ne tulevat pettämään, mutta Jumalan Sana ei voi koskaan pettää.

19   Nyt me tulemme lukemaan pyhistä Kirjoituksista erään tekstin. Ja haluan teidän avaavan Raamattunne kolmesta paikasta, jotka olen valinnut luettavaksi. Yksi niistä on Ilmestyskirjan ensimmäinen luku ja 17. ja 10. jae. Tässä Hän ilmestyi hiuksensa villanvalkoisina ja jalkansa vasken kaltaisina. Ja sitten haluan teidän etsivän Raamatuistanne Roomalaiskirjeen yhdennentoista luvun. Ja olen valinnut tänä aamuna kolme paikkaa luettavaksi Pyhistä Kirjoituksista tämän päivän sanomaani varten, jonka Herra on laskenut sydämelleni ylösnousemusta varten. Ja sitten haluan teidän ottavan esiin myös Markus 16:1 ja 2, ja tulen siitä ottamaan sisällön.

20   No niin, Ilmestyskirja 1:17 ja 18. Me luemme nämä sanat:

Ja kun minä näin hänet, minä kaaduin hänen jalkojensa juureen kuin kuollut, ja hän laski oikean kätensä päälleni ja sanoi minulle: Älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen.

Ja minä olen hän, joka eli, ja oli kuollut, ja, katso, minä elän ikuisesti, aamen, ja minulla on helvetin ja kuoleman avaimet.

21   Ja Roomalaiskirjeen 8. luvun 11. jakeesta me luemme tämän:

Mutta jos hänen Henkensä, joka nosti ylös Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka nosti ylös Kristuksen kuolleista, on myös tekevä eläväksi teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka asuu teissä.

22   Ja nyt Markuksen 16. luku, ylösnousemuksen luku, 16. luku, jakeet 1.

Ja 2:

Ja kun sapatti oli ohi, Maria Magdaleena, Maria, Jaakobin äiti, ja Salome, olivat ostaneet makeita mausteita voidakseen tulla ja voidella hänet.

Ja hyvin aikaisin aamulla, viikon ensimmäisenä päivänä, he tulivat haudalle auringon noustessa.

23   No niin, tekstikseni haluan tänä aamuna ottaa On auringon nousu, ja aiheena haluan käyttää: eläväksi tekevä Voima.

24   Nyt te olette mahdollisesti kuulleet radiosta eri sanapalvelijoiden, ja myös uljaan veli Nevillemme, puhuneen tänä aamuna pääsiäisaiheensa koskien Ylösnousemusta. Ja ajattelin, että käsittelisin sitä ehkä hieman eri suunnalta, en ollakseni erilainen, vaan ehkä lisätäkseni siihen vähän enemmän toiselta kulmalta katsottuna. Sillä Kirjoitukset, miltä suunnasta te lähestyttekin Kirjoituksia, ne aina tuovat esiin Jeesuksen Kristuksen. Te ette voi välttää sitä millään tavalla, Se ilmoittaa aina Hänet.

25   Nyt, maailma tänään pitää muistojumalanpalveluksia, tai ainakin Yhdysvalloissa ja tällä puolella maata, kirkoissa ja kaikkialla juhlien suurimman ihmisen koskaan saavuttaman voiton muistoa.

26   Ajattelen Pelastajan kuolemaa, tai sitä kun Hän oli syntynyt, ilman sitä Hän ei olisi voinut olla täällä maan päällä. Ja kun Hän kuoli, Hän totisesti sovitti meidän syntimme. Vaikkakin monia hienoja, pieniä lapsia on syntynyt, ja monet miehet ovat kärsineet ja kuolleet jonkin todellisen asian puolesta, niin koskaan ei ollut ketään, joka olisi ennen tätä päivää voinut nostaa itsensä ylös kuolleista.

27   Tämä on nyt historian suurin viikko, kaikkien aikojen suurin juhla. Tänä Pääsiäisenä Hän osoitti oikeaksi sen, mitä oli puhunut. Ihminen voi sanoa asioita, mutta kuitenkaan sitä ei voida tarkkaan ottaen uskoa, ennen kuin se on todistettu Totuudeksi. Ja niin kuin Jumala on sanonut: “Koetelkaa kaikki asiat, ja pitäkää lujasti kiinni siitä, mikä on hyvä”, eikä Hän käskisi teitä tekemään jotakin, mitä Hän ei itse tekisi. Niinpä Hän todisti, kuka Tämä oli, joka kuoli meidän syntiemme puolesta.

28   Ja nyt, se ei ole vain muistopäivä kaikkine näine pääsiäiskukkineen ja pääsiäishattuineen ja vaaleanpunaisine kaneineen, ja niin edelleen, johon me olemme joutuneet, ja pyhine juhlimisineen, mikä kyllä sopii, mutta se ei ole todellinen asia.

29   Niin kuin ihmiset tänään yrittävät sanoa, että meidän pitäisi pestä jalat kerran vuodessa, torstaina, ja perjantaina meidän pitäisi ottaa ehtoollinen, ja kaikki erilaiset opit siitä… He väittelevät siitä, tulisiko sen olla tämä päivä tai tuo päivä, tai pitäisikö sen olla sapatinpäivä tai viikon ensimmäinen päivä. Ja kaikki nämä asiat ovat vain perinnäissääntöjä. Mitä hyötyä olisi teille siitä vietättekö paastonaikaa vai ette, jos teissä ei ole Elämää? Se on vain muistojuhla. Ei mitään sitä vastaan, mutta he ovat totisesti seuranneet omia perinnäissääntöjään ja jättäneet pois pääasian.

30   Saatana ei välitä siitä, kuinka uskonnollisia te olette, tai kuinka oikeassa te olette opissanne, jos te vain kadotatte tuon Elämän, niin te ette silti tule nousemaan ylös. Ei ole väliä sillä, kuinka uskonnollisia tai kuinka hyviä te olette, kuinka moneen kirkkoon olette kuuluneet, tai tulette kuulumaan, sillä ei ole mitään merkitystä, ellette te ole syntyneet uudestaan.

31   Sen vuoksi, jos Jumala nosti Jeesuksen ylös kuolleista, niin nostiko Hän Hänet ylös vain muistojuhlaa varten, ja onko tämä ylösnousemusaamu vain yksi päivä vuodessa, tai juhlimmeko me tätä jonakin tiettynä päivänä, tai hyödymmekö Hänen Ylösnousemuksestansa? Me uskomme nyt, että Hän on noussut kuolleista, mutta mitä sillä on minun kanssani tekemistä? Sehän oli kaksituhatta vuotta sitten.

Nyt, löytääkseni tämän tekstin!

32   Olin väsynyt ja käsivarteni oli arkana pistoksista, joita sairaanhoitaja minulle antoi. Olen nyt muutaman päivän kuluttua lähdössä meren ylitse, niin kuin tiedätte, ja minulla täytyy olla nämä rokotukset, pojallani ja minulla, koleraa, keltakuumetta ja kaikkea muuta vastaan, ja olin aika uupunut, se tekee minut sairaaksi, mutta keisari vaatii nämä pistokset, ennen kuin te lähdette toisiin maihin. Ja Hän sanoi: “Antakaa keisarille, mikä keisarin on, mutta sitten antakaa Jumalalle, mikä Jumalan on.”

33   Ja istuessani siellä ihmetellen, mistä puhuisin tälle odottavalle kuulijakunnalle, josta olen hyvin kiitollinen, kun miehet ja naiset panevat elämänsä sen varaan, mitä sanotaan. Miten minun pitäisi tehdä se? Mikä minun pitäisi ottaa tekstiksi?

34   Ja sitten, istuessani siellä melkein unessa, kuului talon etuovelta kolinaa. Koska siellä ei minun lisäkseni pitänyt olla ketään muita, niin pitkälle kuin tiesin, minä kuuntelin, mutta en saanut siitä oikein selvää. Jonkin ajan kuluttua työhuoneeni ovi, jonne olin sulkeutunut, rapisi. Joku ravisteli ovea. Menin ovelle ja avasin sen ja yllätyksekseni sievä, pieni, keltatukkainen, sinisilmäinen tyttö seisoi siellä ja näytti aivan pieneltä pääsiäiskukalta. Ja hän istuu täällä juuri nyt katsellen minua.

35   Hän ojensi minulle kortin. Ja tietenkin oletan, että päästyäni kotiin siellä tulee olemaan pääsiäiskortteja ja niin edelleen. Mutta tämä oli ainoa, jonka sain ennen lähtöäni kotoa. Ja hän sanoi: “Veli Branham, tämä on isältä ja minulta.” Hän halusi olla varma, että “minulta” oli myös siinä. Hänen nivelreumaa sairastava, pyörätuolissa istuva isänsä oli lähettänyt tämän kortin. Otin sen ja kiitin tuota pikku kultaa. Hänen kääntyessään ja kävellessään pois ovelta minä avasin tuon kortin.

36   Ja tämän kortin kautta sain tekstini, sillä tuossa kortissa oli Markus 16:1 ja 2. Auringonnousu, aurinko oli nousemassa. Sitten ajatellessani sitä, Jeesuksen Kristuksen eläväksi tekemistä, nousua ylös kuolleista, sain siitä aiheeni.

37   Nyt, aurinko, auringonnousun hetkellä. No niin, oli aika, jolloin maailma oli täydellisesti pimeydessä. Se oli ilman muotoa ja autio ja veden peitossa ja lepäsi siellä pimeydessä ja synkkyydessä. Ja Jumalan Henki liikkui tuon veden päällä ja sanoi: “Tulkoon valo.” Jumalalla oli syy sen tekemiseen, sillä tuon veden alla olivat Hänen istuttamansa siemenet, ja sen täytyi saada auringonvaloa tullakseen eläväksi.

38   Ja ensimmäinen Valo, mikä koskaan annettiin maan päällä, oli Jumalan puhuttu Sana. Ensimmäinen Valo, joka koskaan osui maahan, oli Jumalan puhuttu Sana. Hän sanoi: “Tulkoon valo.” Ja siellä oli valo, joka muutti pimeyden valkeudeksi tuodakseen esiin luomakunnan ja elämän maan päälle. Sitten Jumalan Henki liikkuessaan rakkauden ja säälin kanssa tuona suurena päivänä, luomakunnan ensimmäisen päivän valjetessa maan päälle, auringon noustessa ja sen säteiden pyyhkäistessä veden maasta ja muodostaessa ilmakehän sen ylle. Ja ensimmäisen kerran siemenet toivat ilon ja elämän maan päälle. Se oli suuri hetki.

39   Mutta oi, se ei ollut mitään, jos sitä verrataan tuohon auringonnousuun pääsiäisaamuna. Tällä kerralla auringon noustessa taivaalle se toi mukanaan kaikkein suurimman auringonnousun, koska tämän auringonnousun mukana tuli suurempi uutinen kuin se, minkä ensimmäinen auringonnousu toi mukanaan. Tämä auringonnousu toi uutisen, että “Hän on ylösnoussut! Hänet on tehty eläväksi kuolleista, niin kuin Hän lupasi. Hän on noussut kuolleista.”

40   Ensimmäistä kertaa auringon noustessa 1. Mooseksen kirjassa se toi sanoman, että tulee olemaan elämä maan päällä, kuolevainen elämä.

41   Mutta tällä kerralla kun aurinko nousi, oli siellä kaksois-auringonnousu, toisenkin auringon nouseminen. Ei vain aurinko (s-u-n) noussut, vaan Poika (S-o-n) nousi tuoden Iankaikkisen Elämän koko Jumalan luvatulle Siemenelle, jonka Hän ennalta tietämisen kautta oli nähnyt olevan maan päällä.

42   Niin kuin kasvikunnan elämä siellä alussa ei voinut tulla eloon ilman aurinkoa, samoin on myös tänään, kun Jumalan pojat ovat maan päällä. Tarvitaan P-o-j-a-n [S-o-n] Valo tuomaan heidät Iankaikkiseen elämään, Hänen Valittunsa, jotka Hän tunsi ennen maailman perustamista. Hän oli valinnut heidät itsessänsä ennen maailman perustamista.

43   Ja silloin, tuona pääsiäisaamuna, täällä jossakin tomussa makasivat meidän ruumiimme, sillä me olemme maan tomua, ja Taivaassa oli muistokirja, ja Hänen ominaisuutensa olivat Hänessä antaen tietää, että koska tämä Jumalan Poika nousisi, Se myös nostaisi Elämään jokaisen pojan, joka oli ennalta määrätty tähän suureen aikaan. Hän tiesi, että se tulisi tapahtumaan. Ja miten paljon loistavampi auringonnousu se olisikaan, kuin se, joka oli alussa, ensimmäisenä aamuna.

Nyt, tämän suuressa pääsiäissinetin murtamisen hetkellä.

44   Nyt tänään meillä on tuberkuloosiyhdistyksen pääsiäissinetti. Ihmiset lähettävät toisilleen kirjeitä ja kannattavat tätä suurta rahastoa, johon he kokoavat varoja lääkäreitä ja lääketiedettä varten auttamaan tuberkuloosin vastustamisessa. Ja me sinetöimme kirjeemme tällaiselle, mitä me kutsumme pääsiäissinetiksi lähettäessämme niitä toisillemme.

45   Mutta saadessamme tämän kirjeen, me rikomme tuon sinetin, koska tämä sinetti sulkee sanoman sisällensä. Ja nyt kun tämä todellinen Pääsiäissinetti murrettiin, paljastettiin salaisuus Elämästä kuoleman jälkeen. Ennen tuota aikaa me emme tienneet, maailma hapuili pimeydessä, hapuili jonkun taikauskon ympärillä. Ihmisillä oli sydämissään teorioita, perinnäissääntöjä. Ihmiset palvoivat epäjumalia, he palvoivat aurinkoa, he palvoivat kaiken kaltaisia jumalia. Ja oli väitteineen kaiken kaltaisia ihmisiä, jotka kaikki menivät hautaan ja pysyivät haudassaan.

46   Mutta tuo todellinen Sinetti oli murrettu, ja Yksi, joka kerran eli, niin kuin me elämme, ja kuoli, niin kuin me tulemme kuolemaan, oli noussut kuolleista! Mikä aamu! Koskaan ei tapahtunut mitään sen kaltaista koko maailman historiassa. Oli tehty tunnetuksi Salaisuus, että Hän oli sekä Ylösnousemus että Elämä.

47   Sitten Hän sanoi tullessaan esiin tuona aamuna: “Koska Minä elän, myös te saatte elää.” Ei ainoastaan Hän hyötynyt ylösnousemuksesta, vaan koko tuo Siemen, joka lepäsi Jumalan suuressa sallimuksessa, sai hyödyn tuohon ylösnousemuksen Elämään, koska Hän sanoi: “Koska Minä elän, olette myös te elävä.” Siinä oli tuon Sinetin murtaminen. Koska Hänet tuotiin ylös, niin tulee jokainen, joka on Kristuksessa, tuoduksi ylös Hänen kanssaan.

48   Tämän loistavan auringonnousun tapahduttua, Jumala oli vahvistanut Sanansa. Kaikki synkkyys ja epäilys oli otettu pois ihmisten mielistä, koska tässä oli Hän, joka kerran eli, söi, joi ja seurusteli ihmisten kanssa ja joka sanoi: “Minulla on valta antaa elämäni, ja Minulla on valta ottaa se jälleen takaisin .” Ja nyt Hän ei ollut vain antanut tuota lausuntoa, vaan Hän oli myös todistanut sen Totuudeksi. Oi, mikä ihmeellinen asia tämä onkaan!

49   Olen varma, että me, jotka uskomme sen, voi edes käsittää, kuinka suuri asia se oli. Koska Hän nousi kuolleista, olemme myös me jo nousseet kuolleista ollessamme vielä Hänessä.

50   Huomatkaa nyt. Synkkyyden peittäessä maan eivät siemenet voineet elää ilman auringon [sun] nousua. Ja nyt synkkyyden peitettyä maan oli Poika [Son] noussut, ja kaikki synkkyys hävisi tämän Valon tieltä Sen levitessä kansakuntien ihmisten luo, että “Hän ei ole täällä. Hän on noussut ylös!” Mikä lausunto!

51   Hän oli todistanut Sanansa. Hän oli todistanut sen todeksi, sillä Hän oli nyt voittanut kuoleman, helvetin ja haudan, perkeleen kolminaisuuden: kuoleman, helvetin ja haudan. Sillä Saatana on kuoleman alkuunpanija. Hän on helvetin ja myös haudan omistaja. Ja se oli Saatanan kolminaisuus, joka oli yhden asian aiheuttama: kuoleman. Kuollessanne te menette hautaan ja, ollessanne syntinen, te menette helvettiin. Se oli tuo asia, Saatanan kolminaisuus, joka oli kuolema, ja se oli pitänyt ihmiset vankinaan kaikki nämä vuodet.

52   Mutta nyt, todellinen Jumalan kolminaisuus, joka on Yksi julkituotuna Kristuksessa, joka oli Elämä, ja joka oli murtanut Sinetit ja voittanut vihollisen ja noussut ylös, tuo Yksi, Totinen ja Elävä Jumala. “Minä olen Hän, joka oli kuollut, ja Minä elän ikuisesti ja Minulla on kuoleman ja helvetin avaimet.” Jumala Yhdessä, tehtynä mieheksi, oli asunut keskuudessamme ja voittanut jokaisen vihollisen ja oli todistanut, että Saatanan kolminaisuus oli voitettu ja Jumalan kolminaisuus oli tehty tunnetuksi, koska vain Jumalalla yksin on voima tuoda elämä jälleen takaisin. Hän oli tuo Immanuel. Jumala oli julkituotu lihassa.

53   Ei ole ihme, että Hän täällä Matteuksen 28. luvussa voi esittää väitteen, että “kaikki valta Taivaassa ja maan päällä on annettu Minun käsiini. Minä lähetän teidät olemaan todistajiani kaikkeen maailmaan.” Hän oli voittanut sekä kuoleman, helvetin että haudan. Eikä vain sitä, vaan Hän tuli esiin riemuvoitossa kaikkien taivaiden ja maan voimien kanssa. Kaikki, mitä Isä oli, kaikki, mitä Pyhä Henki oli, ja kaikki, mitä koskaan oli, oli Hänessä. “Kaikki valta Taivaassa ja maan päällä on annettu Minulle.” Kaikki muut ovat voimattomia. Hän oli vallannut sen.

54   Nyt! Ja silloin, eikä vain silloin, Hän lähetti Sanan opetuslapsille, Häneen uskoville: “Älkää pelätkö, sillä Minä olen Hän, joka oli kuollut ja elää aina ja iankaikkisesti. Ja minulla on kuoleman ja helvetin avaimet. Minä olen jo valloittanut sen. Älkää enää pelätkö. Sillä jokainen edeltä määrätty, ennalta määrätty Jumalan Siemen on tuleva elämään, kun tuo Valo leviää yli maan, tuosta kunniakkaasta Evankeliumista. Jokaisena aikana se on tuova esiin viljan, jonka Jumala oli määrännyt sen tuomaan.” Hän on noussut kuolleista.

55   Oi, kuinka ihmeellinen asia se onkaan! “Minä olen elossa”, tai tehty eläväksi. Tuo kreikkalainen sana “eläväksi tehty” merkitsee, että jokin oli tehty eläväksi kuoleman jälkeen.

56   Niin kuin siemenen, joka menee maahan, täytyy kuolla, jokaisen hitusen tuosta siemenestä, sen täytyy mädäntyä, jokaisen hitusen tuosta siemenestä, ja jokaisen elämän hitusen, joka oli tuossa siemenessä, täytyy tulla jälleen esiin.

57   Hänet oli tehty eläväksi. Eikä vain sitä. “Ja Minä tulen lähettämään saman Elämän, joka teki Minut eläväksi, Voiman, joka toi minut esiin haudasta. Minä tulen lähettämään Sen päällenne, tekemään teidät eläväksi, niin että, missä Minä olen, siellä myös te tulette olemaan.”

58   Luukkaan 24. luku, 49. jae. Hän sanoi: “Katso Minä lähetän teidän yllenne Isän lupauksen, mutta te viipykää, tai odottakaa, Jerusalemin kaupungissa, kunnes teidät on puettu voimalla Korkeudesta”, joka osoittaa, että ei vain Hän saanut sen kaikkea hyötyä, vaan Hän jakoi tuon hyödyn.

59   Hän tuli lunastamaan, tai tuomaan Elämään, nuo ennalta määrätyt Siemenet, jotka Jumala ennen maailman perustamista näki ja pani heidän nimensä Elämänkirjaan. Ja täällä he ovat maan päällä ilman toivoa. Hän ei tullut vain olemaan siunaus, vaan jakamaan tuon siunauksen jokaisen ennalta määrätyn Siemenen kanssa. No niin, jos siemen ei olisi ollut maassa, se ei olisi voinut elää. Sen täytyi olla maan päällä, ja sen täytyi myös olla hedelmällinen. Ei ole väliä sillä, kuinka pitkään sitä on pidetty pimeydessä, se on tuleva esiin, kun P-o-i-k-a loistaa sen ylle. Huomatkaa nyt, Hän tuli jakamaan sen kanssamme.

60   Ei ole ihme, että Evankeliumi on hyvä uutinen. Tuo sana “Evankeliumi” itsessään merkitsee “hyvää uutista”. “Hyvää uutista”, mistä? Jos joku mies kuoli tähtemme, se on hyvä uutinen. Kun Kristus syntyi, se oli hyvä uutinen. Mutta koskaan ei ollut sellaista uutista, kuin tämä uutinen on, että Hän, joka antoi lupauksen, on vahvistanut lupauksen, että Hän on elossa ikuisesti, ja Hänellä on sekä kuoleman että helvetin avaimet kädessänsä. Kaikki synkkyys rapisi pois. Ei ollut enää minkäänlaista synkkyyttä näkyvissä, sillä Poika oli noussut ylös haudasta. Siinä ei ollut mitään: “Hän tulee tulemaan”, tai “Hän voi tulla”. Hän oli jo tullut. Evankeliumi, hyvä uutinen.

61   Huomatkaa, itse Evankeliumin Sanoma todistaa ihmisille, että Hän on ylösnoussut. “Menkää kertomaan opetuslapsilleni, että olen noussut ylös kuolleista, ja tulen kohtaamaan heidät ja vahvistamaan tämän heille.” Oi Jumala, kuinka näinä viimeisinä päivinä on jälleen oleva Valo yli maan. “Ja Minä tulen todistamaan opetuslapsilleni. Menkää kertomaan heille, että Minä en ole kuollut, enkä Minä ole mikään perinnäissääntö, vaan Minä olen Elävä Kristus. Minä tulen kohtaamaan heidät. Viekää tämä Sanoma Minun opetuslapsilleni, että Minä olen noussut kuolleista.” Evankeliumi, hyvä uutinen.

Te sanotte: “Onko se oikein?”

62   Hebrealaiskirje 13:8 sanoo, että “Hän on sama eilen, tänään ja iäti.” Me, hyödynsaajina, on nyt todistettava Hänen Elämästänsä itsessämme, että olemme osalliset tästä Elämästä. Tuo Elämä… Koskaan ei ole sen kaltaista Elämää eletty. Hän oli Jumalan Poika. Hän kuoli, ja se sulki sen pois laskuista, mutta kun Hän nousi jälleen kuolleista Pääsisäisaamuna, silloin me, Hänen palvelijoinaan, olemme saaneet Häneltä tehtäväksi mennä kaikkeen maailmaan viemään jokaiselle ihmiselle tätä hyvää uutista, että Hän on elossa. Ja kuinka me voisimme tehdä sen vain sanan kautta? Sillä on kirjoitettu: “Evankeliumi ei tullut vain sanana, vaan voimassa ja Pyhän Hengen julkituomisena todistaen, että Hän on elossa.”

63   No niin, jos on olemassa jokin toinen Evankeliumi, niin kuin Paavali puhui yhdelle noista ryhmistä: “Olen niin yllättynyt, että te käännytte toisenlaiseen evankeliumiin, sillä ei ole olemassa mitään toista, vaan se on joku itse tehty evankeliumi, jokin kirkkokunnallisesti keksitty asia. Te käännytte pois tuosta hyvästä uutisesta.”

64   ‘Ja koska Minä elän, myös te elätte, ja Minä elän teissä, ja niitä tekoja, joita Minä teen (Joh.l4:12), niissä teoissa, joita Minä teen, Minut itseni tunnistetaan teissä.’” Oi, mikä Sanoma! Ei ole ihme, että meillä on ollut pimeä teologian maailma. Mutta ehtoajassa on tuleva jälleen Valo. On oleva ylösnousemus ehtooajassa. On oleva Valo ehtooajalla.

65   No niin, tuon lähetetyn Sanoman ydin, että “Hän on noussut kuolleista”, niin me, Hänen hyödynsaajansa, me, jotka jaamme ylösnousemuksen Hänen kanssaan, me saamme hyödyn tästä todistamalla maailmalle, että Hän on elossa. Me emme voi tehdä sitä vain sanan avulla, me emme voi tehdä sitä jokin ihmisperinteen avulla. Me vain tarkalleen heijastamme sitä, mihin me osoitamme.

66   Pelkään, että tänään aivan liian useat meistä eivät saa tuotua ihmisiä Kristuksen luo. Me saamme tuotua heidät johonkin seurakuntaan, johonkin teoriaan, mutta meidän täytyy saada heidät tuotua Kristuksen luo. Hän on se ainoa, ja vain se ainoa, jolla on Elämä. “Jolla Poika on, hänellä on Elämä.”

67   Ja jos jonkun kuolleen miehen elämä on pantu teihin, te tulette elämään samanlaista elämää, jota hän eli.

68   Jos jonkun ihmisen veri on tiettyä tyyppiä, ja jos otatte veren yhdestä ihmisestä ja vaihdatte sen toiseen ihmisen veren toiseen, tulee hänellä ehdottomasti olemaan sen tyyppinen veri.

69   Ja jos henkenne, joka teissä on, on kuollut, ja jos olette voidellut sillä Elämällä, joka oli Kristuksessa, jos se Elämä on yllänne… Roomalaiskirje 8:11 sanoo: “Jos Henki, joka herätti Kristuksen kuolleista, asuu teissä, Se tulee myös tekemään eläväksi teidän kuolevaiset ruumiinne.” Tuo sama Elämä, nuo samat voimat, nuo samat hyödyt, joita Hänellä oli täällä maan päällä Jumalalta. Hän lunasti teidät, Siemenen, jonka Jumala ennalta tunsi, joiden nimet oli pantu Karitsan Elämänkirjaan ennen maailman perustamista.

70   Ja tuo Evankeliumin Valo ylösnousemuksesta, Sanan vahvistaminen… Kuinka me tiesimme, että Hän oli Kristus? Koska Hän todisti sen mistä hän puhui. Kuinka tulen tuntemaan tämän hetken Sanoman? Jumala todistaa sen, mitä lupasi, ja Hän puhuu siitä. Se on tuntomerkkinä siitä, että olemme hyödynsaajat Hänen kanssaan ylösnousemuksessa. Hän todistaa se, mistä Hän on puhunut.

71   Sen, minkä Hän lupasi tehdä Kristuksessa, Hän todisti ylösnousemuksessa. Se, minkä Hän lupasi tehdä Mooseksen päivinä, Hän osoitti todeksi. Minkä Hän lupasi Eenokin päivinä, sen Hän todisti. Kaikkina apostolien päivinä Hän todisti sen.

72   Ja nyt tänä päivänä Hän todistaa sen, minkä on sanonut, koska ne ovat osa siitä Siemenestä, joka oli edustettuna Elämänkirjassa, ja jota Hän tuli lunastamaan takaisin Jumalalle. Oi, mikä Sanoma!

73   Pääsiäisaamuna Hän ei vain noussut ylös, vaan Hänen hyödynsaajansakin nousivat Hänen kanssaan. He olivat Kristuksessa Hänen ristiinnaulitsemisessaan, he olivat Hänessä Hänen ylösnousemuksessaan. Me olemme Hänen hyödynsaajansa, tehdyt eläviksi sen jälkeen, kun me olimme kuolleita pimeässä maailmassa.

74   Epäuskon pimeä maailma, jonne seurakunnat ja kirkkokunnat, ja niin edelleen, olivat meidät vetäneet. Jokin meissä huutaa: “Oi, me haluamme Jumalaa. Me isoamme ja janoamme Jumalaa.” Me liityimme metodisteihin, baptisteihin, helluntailaisiin, presbyteereihin ja mihin vielä, ja yhä jokin oli vinossa. Me emme yksinkertaisesti voineet vielä löytää sitä. Ja yhtäkkiä, haparoidessamme pimeydessä, tuo suuri Ylösnousemus tuli meidän luo Jumalan Sanan lupauksen julkitulemisen kautta.

75   Samalla tavoin Hän oli Jumalan Sanan lupauksen julkituleminen. “Minä en tule jättämään Hänen sieluaan helvettiin enkä salli Pyhäni nähdä turmeltumista.” Hän julkitoi Sen, jokaisen Jumalan Sanan, joka oli luvattu Hänelle. Hän todisti sen, kun Hän nousi ylös pääsiäisaamuna.

76   Nyt niille, jotka kerran haparoivat pimeydessä ja harhailivat ympäri ihmetellen pitäisikö heidän pestä jalkoja tänä päivänä tai pitäisikö heidän viettää jotakin tiettyä päivää tai elää tiettyjen sääntöjen mukaan, kaikki nuo asiat haihtuivat pois. Sillä siellä oli kunniakas ylösnousemus, joka uhmasi jokaista ihmistekoista asiaa, minkä ihminen oli koskaan tehnyt. Se uhmasi kaikkea ihmistekoista järkeä.

77   Koskaan ei ollut tuohon aikaan mennessä ollut ketään, joka olisi voinut antaa elämäänsä ja ottaa sitä jälleen takaisin. Hän uhmasi sitä tieteellistä todistetta, joka heillä oli, nousemalla jälleen ylös.

78   Kun he sanovat, että “Jeesus Kristus ei ole sama eilen, tänään ja iäti”, ettei “Hänen voimansa ole sama”, ettei “Hänen Evankeliuminsa ole sama”, vaikka Raamattu sanoo, että Se on sama. Jumala uhmasi jokaista kirkkokuntaa, jokaista uskontunnustusta ja Hän tuli esiin niin kuin oli luvannut ja todisti meille sen, että Hän on elossa.

79   Me olemme Hänen ylösnousemuksensa hyödynsaajat, tehty eläväksi sen jälkeen, kun olimme kuolleita maailmassa, synnissä ja rikkomuksissa. Hän on tehnyt eläväksi meidät yhdessä Hänen kanssaan, nostanut ylös Hänen kanssaan, ja nyt me istumme taivaallisissa paikoissa Kristuksessa Jeesuksessa.

80   Hänen Henkensä tuo Hänen saman Elämän jälleen maan päälle. Jos Jumalan Henki, joka nosti ylös Kristuksen, tuon ruumiin, tuon voidellun ruumiin, jos Jumalan Henki voiteli tuon ruumiin sellaisella tavalla, että kun tuo Siemen putosi maahan, Hän ei yksinkertaisesti voinut antaa Hänen levätä siellä. Ei! Hän teki Hänet eläväksi ja nosti Hänet ylös. Jos tuo sama Henki samoin teoin, samalla voimalla, samoin merkein on teissä, tulee Se myös nostamaan teidät ylös.

81   Haluaisin lukea erään pienen Kirjoituksen tässä teille. Haluan teidän menevän erääseen Kirjoituksen kohtaan, jonka olen kirjoittanut tänne. Se löytyy 3. Mooseksen kirjan 23. luvusta, jakeet 9-11. Kuunnelkaa tarkasti. Laissa, leeviläisessä Laissa, Jumala puhuu Moosekselle. Kuunnelkaa. Nyt, kaikki nämä asiat ovat esikuvia, ja me tulemme pysähtymään tässä muutamaksi hetkeksi mennäksemme tähän esikuvaan.

Ja HERRA puhui Moosekselle ja sanoi:

Puhu Israelin lapsille ja sano heille: Kun te olette tulleet maahan, jonka minä annan teille…

82    “Siihen paikkaan, asemaan, jonka Minä olen antanut teille. No niin, puhu nyt Israelin lapsille, että kun te pääsette tähän tiettyyn paikkaan, johon olen luvannut viedä teidät, kun te pääsette sinne, tähän maahan.” No niin, tässä puhutaan luonnollisesta, joka on esikuva hengellisestä.

Ja korjaatte sen sadon (kun olette saaneet sen, mistä kerroin teille), silloin tuokaa satonne ensihedelmistä lyhde papille.

Ja hän on heiluttava lyhteen HERRAN edessä teidän hyväksenne. Sapatin jälkeisenä päivänä pappi heiluttakoon sen.

83   Jos oli joku pyhä rituaali, sen piti tulla esiin sapatinpäivänä, joka oli viikon seitsemäs päivä, joka on lauantai. Mutta panitteko merkille tässä, että tuo lyhde tuli heiluttaa viikon ensimmäisenä päivänä.

84   Tuo lyhde, joka oli ensihedelmä istuttamastanne siemenestä. Kun se oli kasvanut ja kypsynyt, te leikkasitte tämän lyhteen ja veitte sen papille ja annoitte hänen heiluttaa sitä Herran edessä tullaksenne hyväksenne, että teidät on vastaanotettu. Te tulitte lyhteenne kanssa, ja hänen tuli heiluttaa sitä Herran edessä.

85   Ei sapattina, seitsemäntenä päivänä, vaan ensimmäisenä päivänä, jota me kutsumme sunnuntaiksi, S-u-n-d-a-y [sunnuntai].

86   Tietenkin, se on roomalainen sana, ja he nimittivät sen sunnuntaiksi aurinkojumalien tähden [aurinko= sun]. Mutta kuinka se onkaan muuttunut!

87   Se ei enää ole s-u-n [aurinko], se on S-o-n-d-a-y [Son = Poika]. Pojanpäivä, kun tuota Vehnänjyvää, Jumalan Ensihedelmä kuolleista, tulee heiluttaa seurakunnan yli, että me olemme Hänen Siemenensä. Ja ensihedelmä niistä, jotka nukkuivat, oli se, joka heilutettiin viikon ensimmäisenä. Sunnuntaina Hän nousi ylös, heilutti hyvästiksi ja nousi ylös korkeuteen ihmisten keskeltä.

88   Huomatkaa, Jumalan vehnän ensimmäinen Jyvä oli se, joka oli nostettu ylös kuolleista, Jumalan ensimmäinen Vehnänjyvä. Jumalan eläväksi tekevällä Voimalla, Jumala oli tehnyt eläväksi Hänen elämänsä, nostanut Hänet kuolleista, ja Hän oli niiden Ensihedelmä, jotka nukkuivat, Ensihedelmä. Hän oli tuo lyhde.

89   Sen tähden heidän täytyi heiluttaa tuo lyhde, sillä se oli ensimmäinen, joka oli tullut kypsäksi. Ja sitä heilutettiin kiitokseksi Jumalalle uskoen, että ne loputkin tulisivat. Ja se oli merkki.

90   Ja tänään, koska Hän oli ensimmäinen Jumalan Poika, joka tuli täyteen kypsyyteen ollakseen Jumalassa, Hänet temmattiin ylös maasta ja heilutettiin kansan yllä, oi mikä ihmeellinen opetus, eläväksi tekevällä Voimalla, ensimmäinen. Vaikkakin Hänet on tuotu esiin esikuvien kautta monta kertaa, niin kuin tulemme näkemään myöhemmin, mutta tämä todella on Ensihedelmä niistä, jotka nukkuivat. Hänet heilutettiin luvatun Siemenen yllä, jolla oli Elämän lupaus.

91   Hänet heilutettiin Helluntaipäivänä, kun siellä tuli tuo ääni Taivaasta aivan kuin heilutus, mahtava, kohiseva tuuli, ja Hänet heilutettiin ihmisten yllä, helluntai-ihmisten, jotka olivat Helluntaina siellä ylhäällä odottamassa, että oli tuleva siunaus.

92   Ja on tapahtuva heiluttaminen uudestaan, me käsitämme sen, viimeisinä päivinä Luukas 17:30 mukaisesti, uudestaan Pojan päivänä, päivänä, jolloin ihmisen P-o-i-k-a tulee olemaan paljastettu tai heilutettu jälleen ihmisten yllä.

93   No niin, kuka on tämä Ihmisen Poika? Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan kanssa, ja Sana oli Jumala. Ja Sana oli tehty lihaksi ja asui keskuudessamme. Ja kaikesta opetuksesta, jota meillä on, ja Jumalan Sanan vahvistamisesta Jumalan Sanan merkeillä ja ihmeillä, me näemme tänään, täältä Luukkaan Evankeliumista, josta juuri lainasimme, Luukas 17. Luku ja 30. jae ja Malakia 4 ja eri Kirjoituksista, jotka ovat meille tuttuja, että Sana on jälleen heilutettu ihmisten yllä, niin että kuolleet ihmisten perinnäissäännöt ovat kuolleita, ja että Jumalan Poika on elossa jälleen Pyhän Hengen kasteen kanssa aivan keskuudessamme ja antaa meille Elämän.

94   Niin kuin Kristus oli Ensimmäinen, joka nousi ylös, kaikista profeetoista ja niin edespäin, vaikkakin sen on osoitettu esikuvina monin paikoin, Hän oli Ensihedelmä niistä, jotka nukkuivat. Morsiamessa, Kristuksen tulemuksessa, sen tullessa ulos seurakunnasta, siellä täytyy jälleen tulla Lyhde heilutetuksi viimeisinä päivinä. Oi!

95   Lyhteen heiluttaminen! Mikä oli tuo lyhde? Ensimmäinen, joka tuli kypsäksi, ensimmäinen, joka todisti olevansa vehnä, todisti olevansa lyhde.

96   Halleluja! Olen varma, että näette sen, mistä olen puhumassa! Sitä heilutettiin ihmisten yllä. Ja ensimmäisenä, joka on tuleva esiin Morsian Ajanjaksossa, ylösnousemuksessa pimeistä kirkkokunnista, tulee olemaan Sanoma siitä, että täysi Sanan kypsyys on palannut jälleen takaisin Sen kaikessa voimassa, ja Se on heilutettu ihmisten yllä samoin merkein ja ihmein, joita Hän teki siellä aikaisemmin.

97   “Koska Minä elän, myös te elätte”, Hän sanoi puhuen Vaimostansa. “Koska Minä elän, myös te elätte.” Mikä ylösnousemus se olikaan! Ja mikä ylösnousemus tämä onkaan: olla eläväksi tehty kuolleista, olla tehty eläväksi Kristuksessa Jeesuksessa Jumalan eläväksi tekevällä Voimalla.

98   Häntä heilutettiin heidän edessään. Sana, joka Hän oli, heilutettiin jälleen heidän edessään Helluntaipäivänä, Sana julkituotuna. Ja kuten sanoin, Se tullaan jälleen heiluttamaan viimeisinä päivinä.

99   Nyt te voitte esimerkiksi sanoa: “Odotahan hetki, veli Branham. Tiedän erään seurakunnan, joka…” Kyllä, niin tiedän minäkin. Näettehän?

100   Mutta nyt, esimerkiksi, jos me kaikki olisimme nyt menossa takaisin Tucsoniin tänään iltapäivällä, ja jokainen meistä ajaisi uuden uutukaista suurta Cadillacia, kaikki istuimet olisivat peurannahkaa, pehmeintä nahkaa, istuminen olisi pehmeätä ja mukavaa. Lattialla olisi karvalankamatto. Ohjauspyörä olisi kromattu ja timantein koristettu. Moottori olisi mekaanisesti testattu ja täsmälleen oikea moottori. Renkaat olisivat… Kaikki laakerit olisivat rasvattu, renkaat räjähtämättömät, ja kaikki olisi tieteellisesti testattu.

101   Sitten he työntäisivät ne kummatkin ulos kokoonpanonauhalta ja täyttäisivät molempien tankit bensiinillä, joka on kuljetusvoima, bensiini, koska siinä on oktaaneja. Mutta nyt, kun starttaisitte niitä, vaikka ne molemmat näyttävätkin aivan samanlaisilta, niin jos toisessa niistä ei olisi lainkaan kipinää, ei minkäänlaista sytytysvoimaa.

102   “Mutta”, te sanotte, “voimahan on bensiinissä, veli Branham.” Mutta minä en välitä siitä, kuinka paljon voimaa on bensiinissä, ellei siellä ole kipinää tuodakseen julki tuon voiman, ellei siellä ole jotakin voimaa vahvistaakseen sitä, että se on bensiiniä, silloin se voi aivan yhtä hyvin olla vettä.

103   Ei ole väliä sillä, kuinka paljon teologit väittävät, kuinka hyväksi olette saaneet seurakuntanne, kuinka paljon teillä on koulutusta, kuinka paljon se on raamatullista, niin ennen kuin tuo Heilutuslyhde, ennen kuin Pyhä Henki tulee henkilön ylle tehdäkseen eläväksi Sanan, bensiini esittää Sanaa, Se on Totuus, niin ilman Henkeä se ei tule liikkumaan!

104   Me panemme liian paljon painoa mekaniikalle, mutta emme lainkaan dynamiikalle. Tarvitaan Jumalan dynaaminen Voima, Jeesuksen Kristuksen Ylösnousemuksen voima Seurakunnan yllä tuomaan julki ja osoittamaan, että tämä on bensiiniä! Sitä voi olla bensiinitynnyrissä, mutta se voi silti olla vettä. Näettekö? Mutta se tulee ainoastaan todistetuksi siten, että siihen laitetaan tämä Elämä, ja se tulee osoittamaan, onko se bensiiniä tai ei.

105   Ja kun te yritätte panna Pyhää Henkeä johonkin kirkkokuntaan, on se aivan sama jos yrittäisitte… Te saatte moottorin yskimään, te pilaatte moottorin, te saatte sen täyteen nokea.

106   Mutta oi, olen niin iloinen, että on olemassa kymmenentuhannen oktaanin voima, Jumalan Sana ja Pyhä Henki sytyttääkseen Sen, tuodakseen esiin Jumalan Voiman miehen tai naisen elämässä, tai Sen tullessa seurakuntaan se saa tuon Cadillacin liikkeelle Pyhän Hengen dynaamisen voiman alla, joka tuli takaisin ja heilutettiin ihmisten yllä Helluntaipäivänä ja teki Hänet samaksi eilen, tänään ja ikuisesti.

107   Siellä nousi ylös tuo kaikkien profeettojen ensimmäinen Lyhde, joka oli Jumalan Poika, profeettojen Kuningas.

108   On ollut seurakuntia, seurakuntia, morsiamia, morsiamia, seurakuntia, morsiamia ja morsiamia.

109   Mutta täytyy tulla Eräs! Halleluja! Täytyy tulla todellinen Morsian! Täytyy tulla Yksi, jolla ei ole vain mekaniikkaa, vaan myös sen Dynamiikka, joka saa tuon Seurakunnan elämään, liikkeelle Hänen ylösnousemuksensa voimassa. Siihen asti kunnes me tulemme tuolle paikalle, kunnes me löydämme tuon paikan, mitä hyötyä on kiillotella pölykapseleita? Mitä hyötyä on vahauksesta ja kiillotuksesta, kun siinä ei ole mitään Dynamiikkaa? Ei ole väliä sillä, kuinka paljolti mekaniikka on todistettu oikeaksi, täytyy olla Dynamiikkaa, joka saa sen toimimaan.

110   Hän todisti sen! Halleluja! Sen Pääsiäinen todistaa. Hän ei ollut vain Sana, vaan Hän oli Jumala, itse Dynamiikka Sanassa, joka ravisti Jeesuksen Kristuksen kylmän ja kankean ruumiin jälleen elämään ja sai sen nousemaan ylös siellä haudassa ja vieritti pois kiven. “Minä olen Hän, joka oli kuollut.” Niin kuollut, kunnes aurinko sanoi, että Hän oli kuollut. Kuu sanoi, että Hän oli kuollut. Tähdet sanoivat, että Hän oli kuollut. Ja nyt, koko maailma on tullut tuntemaan, että Hän on jälleen elossa! Hän ei ollut vain Mekaniikka, Jumalan Sana, vaan Hän oli Dynamiikka, joka todistaa Sen.

111   Ja jos Hän tuli esiin ja oli Ylkä, täytyy Morsiamen tulla esiin, koska se on osa Hänestä. Ja Se voi olla vain kaikkien ilmestysten täyttymisen julkituleminen, mitä kaikki muut ovat Morsiamesta puhuneet. Ja Se voi ainoastaan julkituoda… Ja jos Se tekee jotakin erilaista, kuin mitä Ylkä on tehnyt, se ei ole Morsian, koska Hän on liha Hänen lihastansa, luu Hänen luustansa, Elämä Hänen Elämästään, Voima Hänen Voimastaan. Morsian on Ylkä! Niin kuin mies ja nainen ovat yksi, ja nainen on otettu miehen kyljestä, niin on Morsian otettu Hänen Hengestänsä, naisellinen henki Hänestä, liha Hänen kyljestänsä, joka on tehty sekä Mekaniikaksi että Dynamiikaksi, Vaimoksi, Hänen Henkensä ja Hänen lihansa on pantu yhteen muodostaen mekaniikan ja Dynamiikan. Siihen asti kunnes seurakunta tai ihmiset…

112   Kaikki nämä pääsiäispuput ja seremoniat ja suuret kirkot ja hienoudet tulevat pettämään ja häviämään pois.

113   Kunnes tuo Seurakunta tulee sekä Dynamiikaksi että Mekaniikaksi, ja se Jumalan Henki, joka liikutti Hänet tekemään asioita, joita Hän teki, jos Hän käytti kuuttatoista sylinteriä, niin tulee myös Morsian käyttämään. Aamen! Sillä Hän sanoi Johannes 14:12: “Joka uskoo Minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita Minä teen. Minä tulen antamaan hänelle latauksen Dynamiikastani hänen mekaniikkaansa, niin ettei maailma kykene vastustamaan sitä, ja Minä tulen nostamaan hänet jälleen ylös viimeisinä päivinä!” Siinä on pääsiäissanoma: Dynamiikka ja mekaniikka yhdessä. Mekaniikka ilman Dynamiikkaa on hyödytön, ei myöskään Dynamiikka ilman mekaniikkaa toimi.

114   Te voitte kirkua ja huutaa ja hyppiä ylös ja alas niin paljon kuin haluatte ja kieltää tämän Sanan, siitä ei ole mitään hyötyä. Te vain liikutatte kammella mäntiä ja saatte aikaan kipinän, mutta siellä ei ole lainkaan bensiiniä, jonka se voisi sytyttää.

115   He toimivat vain silloin, kun ne tulevat yhteen. Aamen! Niinpä toinen tulee pysymään hiljaa paikallaan ja toinen tulee menemään ylös, siinä kaikki. Vaikka ne molemmat voivatkin näyttää samanlaisilta, molemmat väittävät olevansa seurakuntia, molemmat väittävät olevansa Morsian, mutta yhdellä on sekä mekaniikka että Dynamiikka. Se saa sen tapahtumaan. Se, mitä Hän sanoi, on Totuus.

116   Se ei yksinkertaisesti tule liikkumaan, ei väliä sillä, kuinka hyvä mekaniikka on, ennen kuin Dynamiikka tulee mukaan. Kun Dynamiikka on tullut, Tuli saatu kosketuksiin bensiinin oktaanien kanssa. Ja kun se räjäyttää sen, se saa aikaan palamisen, ja tuo palaminen panee jokaisen osan liikkeelle ja saa aikaan jokaisen liikkeen, sillä Hän on sama eilen, tänään ja iäti. Sellainen on ylösnousemus, se on todellinen Jumalan Voima, mekaniikkaa Dynamiikan kanssa. Huomatkaa, Henki on se, joka tekee eläväksi. Kipinä on se, joka sytyttää. Bensiini ei ole se, joka sytyttää, kipinä sytyttää bensiinin. Näettekö?

117   “Te ette voi tehdä mitään ilman Minua, mutta Minun kanssani te voitte tehdä kaiken.” Ja Hän on Sana. Se on Isä, joka elää. “Niin kuin Isä lähetti Minut, niin lähetän Minä teidät. Niin kuin Isä on sytyttänyt Minut ja työntänyt Minut kaikenlaiseen, Minä teen vain sitä, mikä miellyttää Jumalaa. Nyt, niin kuin Hän lähetti Minut, niin lähetän Minä teidät tämän saman Mekaniikan kanssa. Ja tarvitaan sama Dynamiikka saamaan se liikkeelle. Ja nämä merkit seuraavat niitä jotka väittävät että heillä on mekaniikka. Dynamiikka ottaa paikkansa.”

118   Paavali sanoi: “Evankeliumi ei tullut yksin sanana, yksin bensiinin kautta, vaan myös kipinän kanssa saadakseen Sen liikkeelle.” Siinä se on teille! Se tuli meille sillä tavalla.

119   Se sama Henki, joka nosti Hänet ylös, tekee eläväksi todellisen uskovaisen Iankaikkiseen Elämään. Muistakaa nyt, potentiaalisesti nyt, tarkatkaa, kun aikamme on loppumassa. Huomatkaa, tuo sama Henki… Roomalaiskirje 8:1. Lukekaamme se uudestaan, niin tulemme näkemään, mitä siinä sanotaan. Roomalaiskirje 8:1. Hyvä on. Ja eikä Roomalaiskirje 8:1, tarkoitan 8:11. Olen pahoillani.

120   Roomalaiskirje 8:11: “Mutta jos…” Siinä se ongelma onkin, siinä on tämä ehto.

Mutta jos hänen Henkensä,… (Jumalan Henki, Pyhä Henki) …joka nosti ylös Jeesuksen kuolleista, asuu teissä…

121   No niin, siinä se on teille. Jos Yljän Henki asuu Morsiamessa!

122   Kun Jumala teki ensimmäisen ylkänsä, Hän valmisti yljän ensin, ja tämä oli sekä mies että nainen hengen muodossa. Hän muodosti miehen maan tomusta tehdäkseen hänet materiaksi. Ja huomatkaa, kun Hän teki Eevan Adamista, Hän ei ottanut toista savenpalsta, Hän otti samasta savenpalasta, samasta Sanasta, sillä Adam oli puhuttu Sana. Näettekö? Hän otti Adamista, jossa oli sekä miehinen että naisellinen henki, ja Hän otti naisellisen hengen pois ja asetti sen Eevaan. Niinpä se on yhä erillään Adamin hengestä. Se on Adamin lihaa. Silloin se oli Adamin henki, dynamiikka, joka teki eläväksi hänen ruumiinsa mekaniikan.

123   Niin myös Morsiamen täytyy olla liha Hänen lihastansa ja luu Hänen luustansa. No niin, kuinka tämä kuolevainen liha on tuleva Hänen lihakseen? Me tulemme siihen hetken kuluttua. Näettekö? Kuinka se tapahtuu? Mikä on tämä suuri muuttaminen? Huomatkaa!

Mutta jos hänen Henkensä,… (Jumalan) …joka nosti ylös Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka nosti ylös Kristuksen kuolleista, on myös tekevä eläväksi teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka asuu teissä.

124   Oi! Ennalta määrätyt, tietenkin, kuten Siemen leväten maan päällä, ne, joilla oli Elämä itsessään. Monet niistä olivat kuolleita. Ne olivat vain mädäntyneitä siemeniä, vedet ja muut asiat olivat polttaneet ne pilalle. Mutta tiedättekö, siellä lepäsi Siemen valmiina elämään. Jumala tiesi sen lepäävän siellä.

125   Nyt, ennalta määrätyt ovat ensimmäiset, jotka Pyhä Henki tulee tekemään eläväksi, sillä Pyhä Henki tulee vaatimaan omaansa. No niin, tämä on nyt syvällistä, joten olkaa varmat, että käsitätte tämän hyvin!

126   Nyt, niin kuin ei aurinkoa lähetetty maan ylle tuomaan elämään kiviä, jotka myös olivat tomua, sen ei tullut tuoda kaikkea tomua elämään, vaan sen tuli tuoda elämään se osa tomusta, joka sulki sisäänsä elämän.

127   Eivät kaikki ihmiset tule vastaanottamaan Kristusta, oi, ei, vain ne, joissa Jumalan ennalta määräämä Elämä asuu ympäröitynä osalla maan tomua. Ne Hän tulee tekemään eläväksi. He ovat niitä.

128   Nyt tuo tomu voi maata siellä auringossa ja sanoa: “Tämä vanha aurinko on niin kuuma.” Tuo kivi sanoo: “Tämä vanha aurinko on niin kuuma“, mutta tuo pieni siemen sanoo: “Sitä minä odotan!” Ja siihen alkaa tulla eloa. Se tkee eläväksi tuon osan tomusta, koska aurinkoa ei oltu lähetetty tekemään eläväksi kiveä eikä tekemään eläväksi tomua, vaan tekemään eläväksi siemenen elämän.

129   No niin, Pyhä Henki tulee nyt. Tietenkään, sitä ei lähetetty… Miksi eivät kaikki ihmiset vastaanota Sitä? Sitä ei lähetetty heidän luokseen.

130   Eräs kaveri sanoi minulle, “Minä en usko… En välitä siitä, mitä sanot. Vaikka voisit herättää kuolleen, tai mitä tahansa, ja parantaa sairaat ja todistaa sen kaikella tavalla, en kuitenkaan usko sitä.”

131   Minä sanoin: “Tietenkään et, sinä olet uskomaton. Sillä ei ole mitään merkitystä sinulle, sitä ei edes lähetetty sinua varten. Se on lähetetty niitä varten, jotka uskovat.”

132   Sanoma on uskovaiselle. Niille, jotka tuhoutuvat, Se on hullutus, mutta niille, jotka ovat Kristuksessa ja ovat osa tuosta Siemenestä, Se on Elämä.”

133   Pieni kertomukseni siitä kuinka eräs maanviljelijä pani kotkanmunan kanan alle. Muistatteko? Kun tämä maanviljelijä oli tehnyt tämän asian, pannut kotkanmunan kanan alle, tuo vanha kana hautoi siitä mielestään omituiselta näyttävän kananpojan. Tuo pikku kotka oli, ehdottomasti, omituiselta näyttävä olento. Ja se oli omituinen pikku kaveri. Se ei näyttänyt samankaltaisilta kuin ne, sen höyhenet eivät olleet sellaisia kuin muilla oli, ja se yksinkertaisesti oli omituinen pikku mies. Ja kaikki muut kananpojat pitivät sitä vähän erikoisena. Ja kun kanaemo meni ympäriinsä…

134   Se ei edes pitänyt siitä ruokavaliosta, jolla se ruokki häntä. Se ei pitänyt tuosta kanalan pihalla raapimisesta, sillä ei ollut mitään tekemistä hänen kanssaan. Niinpä se ihmetteli, miksi hänen oikein täytyi olla niin eriskummallinen. Näettekö? Hän ei ollut koskaan maistanut mitään… Hän söi vain juuri tarpeeksi pysytelläkseen elossa, koska hän ei pitänyt sen mausta, sillä hän ei ollut alusta alkaenkaan kananpoika. Näettekö?

135   Ja tuo kanaemo saattoi kotkottaa, tiedättehän: “Ihmeiden päivät ovat ohitse! Ei ole mitään sellaista asiaa! Liittykää seurakuntaan!” Se ei kuulostanut aivan oikealta tuosta pikku kaverista. Niinpä se seurasi kanan perässä, kunnes yhtenä päivänä sen äiti…

136   Tuo vanha kotka tiesi munineensa niin-ja-niin monta munaa, ja yksi oli kadoksissa. Hän tiesi, että tuo kotka oli jossakin, joten se lähti etsimään häntä. Se kaarteli yli vuorenhuipun ja alas laaksoihin ja lensi yli kaikkialla, missä se vain voisi olla. Tähän aikaan sen olisi ollut aika syntyä, sen oli aika kuoriutua. Se sanoi: “Ehkä joku varis on vienyt munani, tai ehkä se oli hiirihaukka, en tiedä. Joku on vienyt munani, mutta tiedän, että tuo muna on mielessäni. Minulla on poika jossakin. Minun täytyy etsiä hänet.”

137   Samoin tekee Jumala. Hän on tuo suuri Kotka. Ajatuksissansa Hän tiesi, että Hänellä tulisi olemaan Seurakunta. Hän tiesi, että Hänellä tulisi olemaan ihmisiä. Ei väliä sillä, mikä oli viekoitellut ne, ei väliä sillä, minkä alla ne on haudottu, Hän etsii ne. Hän etsii omansa!

138   Ja yhtenä päivänä, kertomus jatkuu, tämä vanha kotka lensi kanatarhan ylitse. Se katseli kaikkialle ja löysi hänet. Oi, tuo Ylösnousemus, hänen käsittäessä, ettei hän loppujen lopuksi ollutkaan mikään kananpoika. Hän oli kotka! Ja häntä oli aina opetettu katsomaan alas, etsimään kanatarhan pihalta kovakuoriaista tai jotakin. Mutta hän kuuli huudon, joka sanoi: “Katso ylös tähän suuntaan!” Ja hän katsoi ylös, ja siellä oli joku olento, jolla oli neljäntoista jalan siivet ja oli voimallisempi kuin kaikki kanatarhan kananpojat ja väitti häntä pojakseen!

Hän sanoi: “Äiti, kuinka pääsen luoksesi?”

139   Hän sanoi: “Vain hyppää, ala räpyttää siipiäsi, sillä sinä olet kotka.”

140   Näettekö? Se tiesi, että sillä oli poika jossakin. Ei väliä sillä, missä se on kasvatettu, hänellä on poika jossakin.

141   Ja Jumala tietää. Halleluja! Hänellä on ennalta määrätty Seurakunta! Hän tiesi, että Hänellä on poikia ja tyttäriä ja Morsian odottamassa jossakin. Ja kun Pyhä Henki, tuo heilutus Lyhde, alkaa lentää sen ylitse, niin oi! Hän on sama eilen, tänään ja iäti, ei joku salaperäinen kertomus, vaan todellisuus.

142   Ei väliä sillä, kuinka paljon ihmiset yrittivät kertoa hänelle, että hän oli kotka, hän ei tiennyt, millainen kotka oli, vaikka se olikin kotka. Hän ei voinut ymmärtää sitä ennen kuin näki jotakin, jota hän itse heijasti.

143   Ja kun me näemme, emme jotakin kirkkokuntaa, emme jotakin Ph.D:tä, emmekä LL.D:tä, emmekä jotain hyvää naapuria, vaan Jumalan pojan, joka on muovattu Jumalan kuvaksi Jumalan dynaamisen Voiman kanssa vastaukseksi tämän päivän pyyntöön, että Hän on sama eilen, tänään ja iäti, niin mikään kanaemo ei tule pidättelemään teitä. Poika etsii äitinsä. Hän on alusta alkaen kotka. Hän tunnistaa, tämä todellinen kotka tunnistaa Jumalan Sanan kutsun. Miksi? Hän on kotka. Kotka kotkalle. Sana ennen maailman perustamista, Sana Sanalle. Sana, ennalta määrätty tämän hetken kirjoitetulle Sanalle. Käsitättekö te asemanne? Kotkanpoika etsii sitä.

144   Sitten tämä maallinen ruumis on tehty eläväksi ja tuotu Jumalan eläväksi tekevällä Hengellä kuuliaiseksi Jumalan Sanalle.

145   Nopeasti. No niin, tämä kotkanpoika ei tiennyt, kuinka päästä sinne ylös. Hänelle oli opetettu, ettei hän voinut tehdä sitä. “Sinä et voi päästä korkeammalle kuin, mitä voit hypätä.” Sellainen on kananpoika. Näettekö?

Mutta tämä kotka sanoi: “Niin se ei ole.”

Kotkanpoika vastasi: “Mutta, katso kananpoikia.”

146    “Ei ole väliä sillä millaisia kananpojat ovat, sinä olet kotka. Ala vain levittää noita siipiäsi. Harjoita niitä vähän. Ala liikkua ylöspäin!”

147   Sana Sanalle. “Niitä tekoja, joita Minä teen, myös te teette. Joka uskoo Minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita Minä teen. Näettekö? Koska Minä elän, myös hän elää. Ja jos se Henki, joka nosti Hänet ylös kuolleista, asuu teissä, Se tekee eläväksi teidän kuolevaisen ruumiinne.” Näettekö?

148   Mitä se tekee? Kuunnelkaa nyt, niin että tulette tietämään, että tämä Pääsiäinen… Haluan sen merkitsevän teille enemmän kuin mikään pääsiäinen on koskaan merkinnyt. Ymmärrättekö? Haluan teidän näkevän sen. Me tiedämme, mitä se teki Hänelle, mutta haluan teidän näkevän sen, että se ei tule, vaan on jo tehnyt saman teille. Näettekö? Mitä se tekee? Se tekee eläväksi kuolevaisen ruumiin. Tämä kuolevainen ruumis, jossa me elämme, Se tekee sen eläväksi, toisin sanoen, tuo sen Elämään.

149   Nyt, te, jotka kerran kävelitte valtavan suuri sikari suussanne tai savuke suussanne, ja te naiset, joilla kerran oli lyhyet hiukset ja maalia kasvoilla ja käytitte shortseja ja teitte sen kaltaisia asioita, yhtäkkiä jokin huusi, ja te katsoitte sinne, ja Se oli Sana. Näettekö? Se tekee eläväksi teidät… Te sanotte: “Ei enää shortseja minulle, ei enää likööriä minulle, ei enää valehtelemista, ei enää varastamista, ei enää tätä tai tuota.” Ymmärrättekö? Se Henki, joka nosti Hänet ylös kuolleista ja asuu teissä, on tuova alamaiseksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne, maan tomun. Näettekö te? Mitä se on? Alamaiseksi mille? Kristukselle. Kuka on Kristus? Sana, ei teologia, vaan Sana.

150   Sitten te sanotte, että “oi, uskon, että naiset voivat käyttää pitkiä housuja.”

151   Kun Sana sanoo: “Ei.” Näettekö? Se tekee teidät eläväksi Sille. Ymmärrättekö? Te tulette vedetyksi Siihen. Näettekö? Silloin on kyse teistä. Se tulee… Te tulette osaksi Sanasta. Se toi teidän ruumiinne…

152    No niin, te sanotte: “Mutta annahan kun sanon sinulle jotakin. Minun pastorini…” Minä en välitä siitä, mitä pastorisi sanoo. Sana sanoo niin. Jos haluat olla kananpoika, jatka hänen kanssaan. Mutta jos pastori puhuu eri tavalla kuin tämä Sana, silloin hän ei ole kotkien ruokkija. Hän on kanojen ruokkija, ei kotkien. Näettehän? Kotka syö kotkan ruokaa. Näettekö? Ne ovat puhtaita.

153   Raamattu sanoo, että on väärin tehdä sitä, ja miehet ja niin edelleen, ja mitä kaikkea te teette, se on väärin. Sanotaan: “Ihmeiden päivät ovat ohitse.” Tämä Raamattu sanoo, että Hän on sama eilen, tänään ja iäti. He sanovat, että se on telepatiaa, ja että se on jonkinlaista ajatustenlukua, tämä erottaminen, ja että kaikki nämä näyt ja asiat ovat hölynpölyä. He ovat kananpoikia. He eivät tiedä, mitä kotkanruoka on.

154   Mutta veli, kun kuulet tuon huudon, niin sinussa on jotakin, sinä olet kotka alusta alkaen. Miksi? Sinä olet tuo Siemen, jonka ylle Pojan ylösnousemus on koittanut, ja Heilutuslyhde maan yllä saa teidät käsittämään, että olette kotka ettekä mikään kirkkokunnallinen kananpoika. Näettekö sitä?

155   No niin, jos “Henki, joka nosti Hänet ylös kuolleista”, Sana, Sanan Dynamiikka, “asuu teissä, Se tekevä eläväksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne.”

156   Kuinka me nyt olemme liha Hänen lihastansa ja luu Hänen luustansa? Koska, kun me vielä olimme kuolevia syntisiä, kuolevia, valmiit kuolemaan, nämä ruumiit, Se eläväksi tekee tämän ruumiin. Mitä tarkoittaa eläväksi tekeminen? Tuoda takaisin Elämään. Tuo henki, joka kerran piti ryyppäämisestä, ympäri juoksemisesta, aviorikoksen tekemisestä ja kaikista näistä asioista, se on tehty eläväksi. Nuo asiat kuolivat, ja te olette ylösnoussut. Se tekee eläväksi teidän kuolevaiset ruumiinne.

157   Sen vuoksi, teidän ruumiinne on Dynamiikan temppeli. Minkä vuoksi? Koska te olette alusta alkaen osa mekaniikasta! Oi! Siinä on teidän ylösnousemuksenne! Siinä on Seurakunta ylösnousemuksessa Hänen kanssaan. Nämä ruumiit ovat juuri nyt tehty eläviksi! Näettekö? Te olette kuulleet, te uskotte, se muutti teidät kirkkokunnasta Sanaan. Näettekö?

158   Kun tuo Dynamiikka tulee kosketukseen veden kanssa, se vain yskii: “Ihmeiden päivät ovat ohitse, köh-köh-köh. Oi, minä uskon, että jumalallinen… puh-puh-puh… mutta ei… puh-puh-puh.” Näettekö? Mutta kun se koskettaa tuhatta oktaania: “Whrrrr”, ja se lähtee liikkeelle. Näettekö te? Oi! Tuo Dynamiikka osuu siihen! Mutta kun Se osuu johonkin kananpoikaan, Se ei saa aikaan mitään. Mutta kun Se osuu kotkaan, hän lähtee liikkeelle. Aamen! Dynamiikka mekaniikan kanssa. Näettekö mitä tarkoitan? Se tarkoittaa, että jos hän nyt on todellinen kotka, hän tulee ymmärtämään.

159   Sallikaa minun oikaista tässä eräs pieni Kirjoituksenkohta teille. Uskon, että puhelinyhteydet ovat jo katkaistu, mutta me olemme vielä täällä. Pyhä Johannes 5:24, Jeesus sanoi: “Joka kuulee Minun Sanani ja uskoo Häneen, joka lähetti Minut, hänellä on iankaikkinen elämä.” Kuulkaahan nyt! Jos otan sen kirjaimellisesti sillä tavoin se on, ilman hengellistä ymmärrystä, panematta sitä sanomaan mitään muuta, vaan sanon vain sen, mitä se sanoo. Näettekö? Oikea sana siellä alkuperäisen kreikankielen mukaan sano: “Joka ymmärtää Minun Sanani.”

160   No niin, todistaakseni, että se on oikein, menen tänne kadulle, ja tässä on tulossa katua pitkin joku juoppo jonkun toisen miehen vaimon kanssa ja kiroilee ja lausuu turhaan Herran Nimeä, ja kaikkea muuta sellaista, ja minä sanon: “Hei, kuulitko, mitä tuo saarnaaja sanoi? Kuulitko?” “Kyllä, kyllä kuulin.” Se ei merkitse, että hänellä on Iankaikkinen Elämä. Ymmärrättekö?

“Joka ymmärtää Minun Sanani”, hän, joka on kotka.

161   “Nyt veli Branham, haluan useamman Kirjoituksenkohdan kuin tuo.”

162   Hyvä on: “Minun lampaani kuulevat Minun Ääneni. Vierasta ne eivät seuraa.”

163   Aivan niin kuin tässä Avioliitto ja avioero tapauksessa hiljattain, kun Pyhä Henki oli sanonut minulle sen. Tulin ja sanoin sen juuri sillä tavalla, kuin Hän oli sanonut sen minulle.

164   Joku naissaarnaaja antoi minun kuulla siitä vähän purevaan sävyyn. Hän sanoi: “Luulen, että otat Jumalan paikan.”

Minä sanoin: “Ei, hyvä rouva.”

165   Hän sanoi: “Mutta sinä sanoit heille, että heidän syntinsä ovat anteeksi annettu.” Hän sanoi: “Mutta vain Jumalalla on valta sanoa…” Toinen fariseus. Näettekö?

166   Minä sanoin: “Katsohan nyt, niin että voisit tietää sen. Jeesus sanoi Pietarille ja apostoleille sen jälkeen, kun hänellä oli tuo ilmestys siitä, kuka Hän oli, ja sanoi Hänelle: ‘Sinä olet Kristus, Jumalan Poika.”

167   Hän sanoi: ‘Siunattu olet sinä, Joonan poika. Liha ja veri ei koskaan paljastanut tätä sinulle, vaan Minun Isäni, joka on Taivaassa, on paljastanut Sen. Tälle Kalliolle tulen rakentamaan Seurakuntani, eivätkä helvetin portit voita sitä. Ja Minä annan sinulle avaimet. Mitä tahansa sinä sidot maan päällä, sen Minä sidon Taivaassa. Minkä sinä vapautat maan päällä…’”

168   Se on jumalallinen ilmestys Sanasta lihaksi tehtynä. Jos se oli lihaksi tehtynä tuona päivänä Pojassa, Yljässä, on se tehty lihaksi tänä päivänä Morsiamessa. “Kenen tahansa synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Kenen tahansa synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.”

169   Nyt katolinen kirkko on ominut sen papeilleen, mutta se on lihallista.

170   Tarkatkaa! Se oli hengellinen, paljastettu Sana, joka teki sen.

171   Siitä syystä Hän käski heitä menemään ja kastamaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Hän tiesi, että he tietävät, kuka Hän oli.

172   Puhuin erään saarnaajan kanssa yhtenä päivänä, ja hän sanoi minulle: “Veli Branham, olen tullut ulos ja liittynyt, mennyt erääseen tiettyyn seurakuntaan, helluntaiseurakuntaan missä…”

173   Helluntailaiset ovat nyt alkaneet ottaa tuollaisen pyöreän vohvelin, tiedättehän. Arvaan teidän kuulleen siitä, tuosta ehtoollisleivästä, kuun jumalasta, tiedättehän? Ja he ovat kaikki hyväksyneet sen ja ottavat sen. Tämä mies sanoi seurakunnan tulleen hänen luokseen, ja oli sanottu: “Minkä minä siunaan, se on siunattu.” No niin, eikö se olekin se, mitä pappi sanoo, hänellä on valta muuttaa se Kristuksen ruumiiksi? Näettekö, on vain kuusi tuollaista ja puoli tusinaa tuollaisia, aivan samoin.

174   Ja hän sanoi: “Haluan kysyä sinulta jotakin.” Hän yritti vältellä tuota aihetta kasteesta Jeesuksen Nimessä, koska hän oli tuo mies, joka sanoi, että antikristus teki sen. Hän sanoi: “Luuletko, että miehen tulee olla kastettu Jeesuksen Kristuksen Nimessä?”

Minä sanoin: “Kyllä, hyvä herra!”

175   Hän sanoi: “Senkin jälkeenkö kun hänet on jo kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä?”

176   Minä sanoin: “Kyllä vaan! Häntä ei ole lainkaan kastettu. Häntä ei ole lainkaan kastettu mihinkään nimeen. Ne ovat titteleitä.” Ja minä sanoin: “Sitä ei oteta huomioon.” Minä sanoin: “Miksi Pietari…?”

177   Hän sanoi: “Mutta annahan, kun kerron sinulle nyt jotakin.” Hän sanoi: “Apostolien teot 10:49”, hän sanoi, “Pietarin vielä puhuessa näitä sanoja lankesi Pyhä Henki heidän päälleen.”

178   “Mutta”, minä sanoin, “hän kääntyi suoraan ympäri ja sanoi: ‘Voiko joku kieltää, ettei näitä tulisi kastaa vedellä?’”

179   Hän sanoi: “No niin, sinä puhuit siellä hetki sitten koskien Apostolien tekojen 19. lukua, missä Paavali kulki Efeson ylärannikon kautta ja löysi opetuslapsia.” Ja hän sanoi: “Heitä ei ollut kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.”

180   Minä sanoin: “Ei, heidät oli kastettu parannukseen, ei syntien anteeksi saamiseksi, vaan parannukseen, koska Jeesusta ei vielä ollut tehty tunnetuksi. Uhria ei ollut tapettu.”

Hän sanoi: “Mutta, miksi heidät täytyi kastaa uudestaan?”

181   Minä sanoin: “Mies, jolla oli avaimet, sanoi tämän: ‘Olkoon teille tiettävä, ettei ole mitään toista Nimeä Taivaan alla annettu ihmisille, jonka kautta te voitte pelastua.”

182   Pelastus on yksin Jeesuksen Kristuksen Nimessä. ‘Mitä tahansa te teette sanana tai tekona, tehkää se kaikki Jeesuksen Kristuksen Nimessä.’ Ei ole toista nimeä, ei kirkkoa, ei hierarkiaa, ei titteleitä, eikä mitään muutakaan, mutta kuitenkin Hän on Saaronin Ruusu, Laakson Lilja, Aamutähti, Alpha ja Omega, alkuja loppu, Jehovah-Jireh, Jehovah-Rapha, Jehovah-Manasse, kaikkea tätä. Hän on kaikkia näitä asioita, mutta kuitenkaan ei ole pelastusta yhdessäkään noista titteleistä. Jehova, ei pelastusta. Saaronin Ruusu, vaikka Hän onkin se, ei pelastusta. Isä, Poika, tai Pyhä Henki, ei pelastusta. Ainoastaan Jeesuksen Kristuksen Nimessä! Ja sitten Raamattu sanoo, että parannuksen tekemistä ja syntien anteeksi saamista täytyy opettaa Hänen Nimessänsä alkaen Jerusalemissa ja aina maan äärimmäisiin osiin asti.”

Hän sanoi: “Luuletko, että sillä on mitään merkitystä?”

183   Minä sanoin: “Hyvä herra, haluan kysyä sinulta jotakin.” Hän, minä ja vaimoni istuimme pöydän ääressä. Hän vain tuli pöytäämme tapaamaan minua. Minä sanoin: “Me olemme molemmat arizonalaisia. Me asumme täällä. Ja me tunnemme kunnanvaltuutettumme, kaupunginjohtajamme, kuvernöörimme ja kaikki muut.”

Hän sanoi: “Kyllä.”

184   Minä sanoin: “Nyt, jos minä käskisin sinua, veli, menemään tänne ja tilaamaan päivällisen Arizonan osavaltion kuvernöörin nimessä, niin menisitkö allekirjoittamaan sen sillä tavalla? Luulisitko heidän vastaanottavan sitä?”

185   “Luulen, että eivät”, hän sanoi, “Mutta miksi Jeesus sanoi sen?”

186   Minä sanoin: “Tässä se on.” Näettekö miksi? “Jos minä käskisin sinua tilaamaan päivällisen Arizonan osavaltion kuvernöörin nimessä, ja koska olemme Arizonan kansalaisia ja tiedämme, kuka kuvernööri on, sinä tietäisit tehdä sen Sam Goddardin nimessä.” Minä sanoin: “Koska hän on valtion kuvernööri. Minun ei tarvitse kysellä sitä sinulta. Sinä tiedät, kuka maaherra on. Ja nyt kun Hän sanoi: ‘Isä, Poika, Pyhä Henki’, Hän tiesi, kuinka he tulisivat kastamaan. He tiesivät, kuka Hän oli! ‘Minun lampaani kuulevat Minun Ääneni.”’ Ymmärrättekö?

Hän sanoi: “Oi, ymmärrän.”

187   Mutta seuraava asia on, tuletko uskomaan? Näettekö? “Hän, joka kuulee Minun Sanani, ja uskoo Häneen, joka lähetti Minut, hänellä on Iankaikkinen Elämä.” Ja kun tämä uusi Iankaikkinen Elämä asuu teissä, Se on voima.

188   Kun te nyt olette saaneet tämän Pyhän Hengen, jonka he saivat Helluntaina. He olivat mekaniikka, ja nyt täytyi Dynamiikan tulla. He olivat uskoneet. Tiedättekö, hyvät baptistiystävämme kertovat meille, että kun me uskomme, meillä on Se, mutta heillä ei ollut Sitä, vaikka olivatkin uskoneet.

189   Apostolien teot 19: he olivat uskoneet, mutta heillä ei ollut. “Oletteko saaneet Pyhän Hengen uskoon tultuanne?” Näettekö? Heillä oli mekaniikka kunnossa, koska Apollos oli opettanut heitä todistaen Raamatulla mekaniikan, että Jeesus oli Kristus, mutta heillä ei vielä ollut Dynamiikkaa. Näettekö? Siinä se on. Hyvä on.

190   [Tyhjä kohta nauhassa.] …kaniikka. Teillä potentiaalisesti on käsiraha, odotus.

191   Nyt, kun te saatte Dynamiikan, on teidät eläväksi tehty kuolevaisesta kuolemattomuuteen. Se saa koko ruumiin tulemaan alamaiseksi Sanalle. Se saa teidät toimimaan eri tavalla, näyttämään erilaiselta, elämään eri tavalla. Se yksinkertaisesti tekee teidät erilaiseksi.

192   Kuulkaahan nyt! [Tyhjä kohta nauhassa.] …eläväksi tehnyt. Teidät, jotka kerran olitte kuolleita synnissä ja rikkomuksissa ja pimeydessä, Hän on tehnyt eläviksi. Millä? Hengellänsä, joka nosti ylös Jeesuksen pääsiäisaamuna kuolleista. Ja jos Se asuu teidän kuolevaisissa ruumiissanne, tarkatkaa nyt, Se myös tekevä eläväksi sen, tuova sen Elämään, tekevä sen alamaiseksi Sanalle.

193   No niin, kuinka te voitte väittää, että teillä on tuo Henki ja vedätte itsenne pois Sanasta? Jokin muu on tehnyt teidät eläväksi. Sillä Se tulee tekemään eläväksi teidän kuolevaiset ruumiinne Sanalle. Varmasti, Se tulee tekemään sen!

194   Te ette pääse liikkeelle ilman Sitä. Te tulette vain yskimään, jos ette usko Sitä kaikkea. Jos teillä on osaksi bensiiniä ja osaksi vettä, te ette tule menemään minnekään. Ymmärrättekö? Teidän täytyy saada sata prosenttista bensiiniä. Jos niin ei ole, moottorinne yskii, teillä ei ole mitään voimaa. Näettekö? “Mutta minä uskon tämän, mutta en usko tätä.” Köh-köh-köh-köh. Te ette mene minnekään.

195   Mutta oi, kun te otatte täyteyden! Antakaa sen sytyttää se! Silloin jokainen Sana on Totuus.

196   Huomatkaa nyt, kun lopetamme. Huomatkaa tämä. Se on aivan kuin siemen, joka lepää maassa.

197   No niin, potentiaalisesti, te olette ylösnousseet. Te olette ylösnousseet, kun vastaanotatte Pyhän Hengen itseenne, te olette ylösnoussut juuri silloin. Teidän ruumiinne on potentiaalisesti ylösnoussut.

198   Katsokaa pientä siemenkasvia maassa. Sen täytyy juoda Hänen lähteestään, vesiä jotka vuotavat alas. Ja juodessaan se työntyy ylöspäin Häntä kohden tullen yhä enemmän sen siemenen kaltaiseksi, joka meni maahan. Näettekö?

199   Seurakunta tulee sillä tavalla vanhurskauttamisen, pyhittämisen ja Pyhän Hengen kasteen kautta, ja on nyt kukassa. Näettekö? Jumalan Henki on tullut sen kautta.

200   Ja maailman henki on tullut antikristuksen kautta samalla tavalla ja alkaa nyt kukkia tässä suuressa kirkkojen liitossa. Näettekö? Tuo koko asia.

201   Ja myös yksilö tulee sillä tavalla. Kaikki toimii samoin, saman Jumalan kaavan mukaan, koska Hän on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Huomatkaa! Te olette tiellänne kasvamassa ylösnousemuksen täyteyteen, Hengen johtamina.

202   Niin kuin aurinko vetää tuota pientä kasvia juomaan Jumalan lähteestä, se vain… Näettekö? Se voi juoda vain yhdestä lähteestä. Jos te kerran kaadatte öljyä tuon pienen siemenen päälle, te tapatte sen. Oikein. Jos te kaadatte sen päälle seisovaa, vanhaa vettä, joka ei ole hyvää, joka on saastunutta, se tulee pysäyttämään kasvun. Se ei tuota hedelmää. Onko se oikein? Mutta kaatakaapa sen päälle hyvää pehmeätä sadevettä, aamen, jossa ei ole mitään ihmistekoisia kemikaaleja, vaan joka tulee suoraan ylhäältä taivaalta, silloin tarkatkaa tuota pientä kasvia. Mikään vesi ei kasvata sitä niin kuin sadevesi. Kun te panette siihen klooria ja muita aineita, samalla tavoin kuin yritätte antaa sitä meille, niin ensimmäiseksi te tapatte tuon kasvin.

203   Se on vikana tänään. He yrittävät antaa heille vettä kirkkokunnallisesta lähteestä, ja se estää kasvun. Näettekö? Mutta antakaa heidän saada…

Tulla sinne, missä armon kastepisarat ovat kirkkaita,
Loistaen kaikkialla ympärillämme päivin ja öin.
Jeesus maailman Valo!

Silloin teillä on se!

Me vaellamme Valossa, tuossa kauniissa Valossa,
Joka tulee sieltä, missä armon kastepisarat ovat kirkkaita,
Vain loistaen kaikkialla ympärillämme

204   Viekää nämä ihmistekoiset lähteet pois luotani. “En mä toista lähdettä tunne, en mitään muuta kuin Jeesuksen Veren.” Haluan tuntea vain sen lähteen. Salli Sanan asua minussa, Herra. Kastele Se Hengelläsi.

205   Huomatkaa! No niin, jos tuo Henki, joka nosti ylös Jeesuksen haudasta, asuu teissä, teillä potentiaalisesti on Hengen johtaessa Elämä, joka tekee eläväksi Sanan teille, jotta te uskoisitte Sen. Ja tuo pieni asia työntyy jatkuvasti ylöspäin sen kasvaessa.

206   Huomatkaa. Helluntaina heidän ruumiinsa tehtiin eläväksi uuteen Elämään. Katsokaa tuota pientä pelkureiden joukkoa.

207   Pidätänkö teitä liian pitkään? [Seurakunta sanoo: “Et.”] Katsokaa sitä. Minä olen juuri lämmennyt, tunnen oloni hyväksi. Oi!

208   Huomatkaa. He olivat pelkureita. Huomatkaa nyt! Mutta heillä oli mekaniikka. Näettekö? He olivat kaikki seisomassa siellä taustalla ja sanoivat: “Oi, pelkään heitä. Ei, pelkään mennä sinne ulos esittämään vaatimuksen, koska, oi, kaikki nuo suuret piispat ja muut siellä. Oi, pelkään tehdä sitä. Nuo papit ja muut, pelkään tuon vaatimuksen esittämistä, pelkään, että voin sanoa uskovani Häneen. Oi, en yksinkertaisesti voi tehdä sitä.” Näettekö?

209   Mutta yhtäkkiä tuli Dynamiikka. Kyllä. Ja mitä Se teki? Se ei täyttänyt vain henkeään heidän sisällään, vaan Se teki eläväksi heidän mekaniikkansa. Heidän ruumiinsa olivat tehty eläviksi. He eivät enää olleet pelkureita. He menivät suoraan ulos ihmisten eteen. Kyllä vaan! “Te Juudean miehet ja Jerusalemissa asuvat!” Siinä missä he ennen Dynamiikan tuloa olivat olleet vain mekaniikkaa. Näettekö? “Te miehet, jotka asutte Jerusalemissa, olkoon tämä teille tiettäväksi ja kuunnelkaa minun sanojani. Nämä eivät ole juovuksissa, niin kuin te oletatte.”

210   Minä olen yksi heistä. Tämä on Sitä! Tulen näyttämään teille, mitä se on. Se on Kirjoitus. Tämä on se!” Ja niin kuin olen aina sanonut: “Jos tämä ei ole Sitä, antakaa minun pitää tämä, kunnes Se tulee”

211   “Ei! Tämä on sitä, mistä profeetta Joel on puhunut, ja ‘on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että tulen vuodattamaan Henkeäni kaiken lihan päälle.’” Katsokaahan, Dynamiikka tuli ja yhdistyi mekaniikan kanssa. He eivät enää olleet peloissaan.

212   Jotkut teistä ihmisistä, jotka pelkäätte, että joku nainen tulee nauramaan pitkiä hiuksianne, ja sitä että te lakkaatte käyttämästä make-uppia, ehostusta. Jotkut teistä miehistä, jotka pelkäätte organisaationne heittävän teidät ulos, jos kastatte seurakuntanne Kirjoitusten mukaisella kasteella. Teidän tulee sulkea itsenne yläsaliin, kunnes Dynamiikka tulee. Oikein.

213   Se muutti heidät. Se teki heidät eläviksi. Se teki heidät erilaisiksi. He olivat sen jälkeen muuttuneita ihmisiä. Se teki heidät eläviksi vanhasta elämästä, missä he olivat pelkureita, Juudan sukukunnan Leijonan kaltaisiksi. He kohtasivat marttyyrikuoleman. Heitä naulittiin risteihin, ristiinnaulittiin ylösalaisin, poltettiin ja heitettiin leijonille. He eivät enää olleet pelkureita. Kuolemalla ei voinut mitenkään voittaa heitä. Dynamiikka oli mekaniikassa. Kyllä vaan! Se teki eläviksi heidän kuolevaiset ruumiinsa.

214   Kuulkaahan nyt, tästä todistaa eräs toinen asia. Se teki heidät niin eläviksi sellaisella tavalla, että tiedättekö mitä? Heidät oli kohotettu ylös taivaallisiin paikkoihin, ja heidän kuolevaiset ruumiinsa olivat tehty niin eläviksi, että heidän kielensä muuttuivat. Se teki eläväksi heidän kielensä. Näin Raamattu sanoo. Kun heidän kuolevaiset ruumiinsa oli tehty eläviksi, heidän kielensä oli tehty eläviksi, heidän ajatuksensa oli tehty eläviksi, heidän henkensä oli tehty eläviksi, heidän elämänsä oli tehty eläviksi; heidät oli kokonaan tehty eläviksi. He yrittivät puhua, mutta eivät enää osanneet puhua inhimillisillä kielillä. Heidät oli niin tehty eläviksi Jumalan Läsnäolossa, että he puhuivat uusilla kielillä, taivaallista kieltä. Whew! Mikä eläväksi tekevä Voima!

215   Jos se Henki, joka nosti Jeesuksen ylös kuolleista, asuu teissä, oi, halleluja, Se tulee tekemään eläviksi teidän kuolevaiset ruumiinne! Se saa teidät tekemään asioita, joita ette aikaisemmin tehneet! Silloin he olivat täynnä eläväksi tekevää Voimaa. Näettekö?

216   Teidän ruumiinne, teidän halunne eivät enää ole alamaisia synnille.

Kun he sanovat: “Tule tänne ulos.”

Te sanotte: “Suu kiinni.”

“Oi, meillä on suurin…”

“Suu kiinni.” Oi, te olette kotka!

217   Oletteko koskaan nähneet, miten itsenäisesti joku vanha kotka kävelee? Se ei hypi kuin korppikotka jokaiselle maassa makaavalle raadolle. Ei! Se liikkuu ylpeästi.

“Suu kiinni.”

“Oi, mutta meillä on täällä hyvä päivällinen.”

218   “Se ei ole minua varten. Minun haluni ovat muuttuneet, ruokahaluni on erilainen, sillä ihminen ei elä yksin maailman raadosta, vaan jokaisen Sanan mukaan, joka Jumalan suusta lähtee.” Aito eläväksi tehty kotka elää sen mukaan. Aamen!

219   Oi, kun Hän, joka nosti ylös Kristuksen haudasta, asuu teissä, on Hän tehnyt eläväksi teidän kuolevaisen ruumiinne Hänen Läsnäoloonsa. Te tunnistatte Sen. Te ette enää ole raadonsyöjä, te olette kotka. Te ette halua maailman asioita. Te olette Jumalan poika tai tytär. Teillä on juhla-ateria lähteellä, josta maailma ei tiedä mitään. Te juotte lähteestä, josta maailma ei tiedä mitään. Te syötte kätkettyä Mannaa, josta maailma ei ole edes koskaan tiennyt mitään, sillä te olette kotka. Teidät on tehty eläväksi sinne ylös, missä teillä on pääsy Siihen. Teillä ei ole pääsyä Siihen täällä alhaalla, teidän täytyy päästä tänne ylös. Teidät täytyy olla tehty eläviksi, kohotettu sinne ylös, ja Se tulee tekemään eläväksi.

220   Ja mitä he tekivät? He puhuivat toisella kielellä. Raamattu sanoo heidän tehneen niin. “He puhuivat kaikilla kielillä mitä oli taivaan alla.”

221   Voitteko kuvitella sitä? Nuo vanhat kuolevaiset ruumiit, jotka siellä sanoivat: “Hyvä on, en tiedä uskonko tätä tai en.”

222   Yhtäkkiä, heidät oli tehty niin eläviksi, että Juudan sukukunnan Leijonan uljuus tuli heihin tuon Lyhteen heilutuksen kautta. Oi, Kotka tuli kutsumaan omiansa. “Eivätkä he rakastaneet elämäänsä kuolemaan saakka.” Aamen!

…ja tulee olemaan enemmän niitä, jotka antavat elämänsä veren.
Tämän Pyhän Hengen Evankeliumin ja sen veripunaisen tulvan tähden.

223   Pojan täytyy jälleen olla paljastettuna Morsiamessa, Eläväksi tekevän Voiman täytyy tulla tekemään eläväksi näistä kuolleista kirkkokunnista ja uskontunnustuksista Elävän Jumalan Elävään Sanaan. Oi.

224   Ei, Se teki eläviksi heidät uuteen Elämään. Se tekee saman asian meille nyt. Huomatkaa! Silloin heidät oli tehty eläviksi tuossa eläväksi tekevässä Voimassa.

Kuunnelkaa nyt tarkasti. Yritän näyttää teille jotakin.

225   Tuo eläväksi tekevä Voima ei ollut ainoastaan heidän sielussansa, vaan Se oli kaikkialla heidän yllään. Se… Ei vain Dynamiikka tullut sisään, tehdäkseen eläväksi, vaan Se teki eläväksi mekaniikan. Ymmärrättehän, mitä minä tarkoitan? He olivat niin eläviksi tehtyjä, että heidän kielensä alkoivat puhua toisilla kielillä. He olivat niin Kristuksen ylösnousemuksen Voiman eläväksi tekemiä, että he laskivat kätensä sairaiden päälle, ja nämä tulivat terveiksi. Se tekee eläviksi teidän kuolevaiset ruumiinne. He parantuivat, kun he laskivat kätensä heidän päälleen.

226   Ja Henki teki eläväksi heidän yhteytensä Jumalan kanssa, kunnes he olivat niin eläviksi tehtyjä Jumalan Läsnäoloon, että, kun joku kuoli ja hänen sielunsa oli jättänyt hänet, Se kutsui hänet takaisin elämään. Aamen! Kunnia! Nyt tunnen oloni uskonnolliseksi.

227   Kyllä. Se teki eläväksi! Hänen ylösnousemuksensa ei ollut vain Häntä itseään varten, vaan jokaista varten, joka tahtoo, tälle ennalta määrätylle Siemenelle, joka lepää siellä eläväksi tehtynä, tehden eläväksi kuolevaisen ruumiin.

228   He laskevat kätensä sairaiden päälle, ja he tulevat terveiksi. He rukoilivat ja näkivät Hengessä näkyjä ja kutsuivat kuolleet takaisin elämään. Oikein. Se teki eläviksi heidän kuolevaiset ruumiinsa.

229   Ja jos Se tulee teihin, jos niin on,  no niin… Te voitte sanoa, että se on niin, mutta jos se on niin, silloin nämä merkit seuraavat heitä. Näettekö? Ja Se tekee eläväksi kuolevaisen ruumiinne. Se tulee tekemään teidät eläviksi.

230   Nyt, huomatkaa! Eläväksi tehty Jumalan Läsnäoloon. Miksi? Jumalan Henki nosti Jeesuksen ylös haudasta. Ja Jumalan Henki… “Minä annan heille Iankaikkisen Elämän, joka tulee kreikkalaisesta sanasta Zoe, jos tarkistatte sen, joka kuljettaa Sen lävitsenne, ja sitten tekee heidät eläviksi, jopa heidän mielensä.

231   Nyt, kuulkaa! Kuinka te voitte sanoa, että Henki asuu teissä? Vaikka olettekin tehneet kaiken, minkä ajattelette olleen oikein, niin tässä on teille todisteenne siitä, onko teillä Se vai ei. Jos se Henki, joka oli Kristuksessa, on teissä, Se tekee eläväksi myös teidät Sanalle, sillä Hän on Sana. Ja jos se päinvastoin elävöittää teidät pois Sanasta, silloin se ei ole Kristuksen Henki! Ei ole väliä sillä, mitä olette tehneet, ellei se tuo teitä Sanaan… “Minun lampaani kuulevat Minun Ääneni, ja he elävät jokaisen Sanan mukaan”, jokaisen Sanan. Puhuin siitä eräänä päivänä.

232   Vanha äitini, joka nyt on mennyt, oli hyvin erikoinen nainen. Ja hän oli, kuten tiedätte, puoliksi intiaani, ja hän oli erikoinen. Mutta hän oli myös henkilö, joka ei nähnyt unia. Uskon hänellä olleen vain neljä tai viisi unta koko hänen elämänsä aikana, mutta joka kerta, kun hän näki unen, se oli totta. Kun hänellä oli uni, se oli totta.

233   Muistan ajan, kun aloin saarnaamaan, monia vuosia sitten. Me asuimme aivan tässä lähellä, vähän ylempänä tätä tietä. Ja minä saarnasin täällä tässä seurakunnassa. Ja hän näki unen, että seisoin täällä kolmen askelman vieressä. Ja seisoin saarnaamassa jokaiselle, että heidän täytyi nousta ylös nämä kolme askelta ennen kuin tulevat valtatielle. Ja valtatiellä oli pieni helmenkaltainen valkoinen juova, joka johti suoraan Taivaan oville, helmiporteille, ja tuo helmi ulottui sieltä näiden kolmen askelman yläpäähän. Jos se ei olekin tarkalleen minun Sanomani tänä päivänä: vanhurskauttaminen, pyhittäminen ja Pyhän Hengen kaste! No niin, sanoin kaikille, että henkilön täytyi tulla nämä kolme askelta voidakseen kulkea tuota valtatietä.

234   Ja eräs nainen meni ohitse. No niin, tehän tiedätte, minkälaisia kenkiä ihmiset käyttivät kolmekymmentäviisi vuotta sitten! Mutta siellä eräs nainen meni ohitse ja hänellä oli jalassaan sellainen kenkäpari, joita he käyttävät tänään, piikkikorkoiset kengät. Ja hän meni ohitse, ja minä sanoin: “Odotahan hetkinen, sisar. Sinä et voi kävellä tuota valtatietä noissa.” Minä sanoin: “Sinä et voi tehdä sitä.”

235   Ja hän sanoi: “Ah!” Hän katsoi ympärillä olevia muita naisia ja sanoi: “Älkää uskoko häntä, hän on hullu. Näettekö? Älkää uskoko häntä. Minä näytän teille, että voin olla vanhurskautettu, pyhitetty ja täytetty Pyhällä Hengellä ja silti kävellä sitä pitkin.” Ja hän… Minä vain annoin hänen mennä. En voinut tehdä mitään enempää, en voinut pysäyttää häntä. Ja hän hyppäsi ylös tuolle valtatielle, katsoi taakseen sisaria ja sanoi: “Näettekö, mitä minä sanoin.” Hän alkoi juosta ylöspäin ja…

236   Tehän tiedätte, mitä Raamattu sanoo Jesajan viidennessä luvussa, kuinka heidän kaulansa ovat kenossa. Heillä täytyy olla, muuten he kaatuvat, näettehän. He kävelevät kaunistellen, heidän täytyy kiemurrella ja aiheuttaa kopinaa koroillaan, näettekö. Sellaisia ovat Siionin tyttäret viimeisinä päivinä.

237   Ja hän alkoi mennä ylös tuota valtatietä niin nopeasti kuin pystyi juoksemaan, ja jonkin ajan kuluttua tie alkoi tulla kapeammaksi ja kapeammaksi. Hän alkoi hoippua, sipsutteli sillä tavalla ja putosi pois.

238   Ja äitini sanoi: “Ne olivat hirvittävimmät kirkaisut, mitä koskaan elämässäni olen kuullut, kun tuo nainen putosi noihin liekkeihin ja savuun mennen alas, alas sillä tavalla.” Hän sanoi minun kääntyneen ympäri ja sanoneen: “Näettekö?”

239   Hän totteli kaikkea paitsi yhtä Sanaa. Näettekö? Kaikkea muuta paitsi yhtä Sanaa. Varmasti, helluntailaisnaiset voivat olla pelastuneita, pyhitettyjä ja täytettyjä Pyhällä Hengellä ja sitten epäonnistua. Ehdottomasti! Ihminen ei elä yksin leivästä, vaan jokaisesta Sanasta. Niin voi olla, näettehän? Ja tuo nainen epäonnistui siinä. Ja niin kuin sanoin: kaikki olisi ollut kunnossa hänen kohdallaan, mutta hän ei kuunnellut. Hänelle sanottiin, mitä oli edessäpäin. Ja Jumala kirjoitti Evankeliumin opetuslasten ja apostolien kautta, apostolien ja profeettain opin, ja niin edelleen, mutta he eivät halua kuunnella.

240   Nyt, huomatkaa tämä eläväksi tekevä Voima, Zoe, tuo silloin teihin Sanan, sen mielen, joka oli Kristuksessa. Yritän osoittaa teille, että kun Jumala nosti Jeesuksen kuolleista, Hän nosti ylös myös teidät ja myös tekee eläväksi Elämään Hänen kanssaan. Teidät on nyt tehty eläväksi Elämään, vaikka te silloin olitte vain ominaisuus Hänen ajatuksissaan, mutta Jumala oli Hänessä nähnyt kaiken loppuun asti. Ymmärrättekö? Kun Jumala katsoi alas tuota ruumista…

241   Henki jätti Hänet Getsemanen Puutarhassa. Hänen täytyi kuolla ihmisenä. Muistakaa ystävät, Hänen ei ollut pakko tehdä sitä. Se oli Jumala. Jumala voiteli tuon lihan, joka oli inhimillinen liha, eikä Hänen ollut pakko… Jos Hän olisi mennyt sinne Jumalana, ei Hän olisi koskaan kuollut sen kaltaisella kuolemalla. Te ette voi tappaa Jumalaa. Hänen ei ollut pakko tehdä sitä.

242   Mutta muistakaa, Hän meni sinne ja hänellä oli teidät itsessänsä. Näettekö? Jumala ei vielä ollut erottanut Morsianta Yljästä. Niinpä kun Jumala katsoi alas tuota Kristuksen Ruumista, Hän näki molemmat, sekä miespuolisen että naispuolisen. Se kaikki lunastettiin tuossa yhdessä Ruumiissa. Ymmärrättekö? He ovat yksi, he ovat samoja, sama Sana. Sama Sana, joka puhui Yljästä, puhuu Morsiamesta!

243   No niin, kuinka voi Morsian tulla ja olla julkituomatta kaikkea sitä, mitä Hän oli luvannut, ja niin ettei Ylkä tulisi olemaan Morsian? Mutta kun Hän teki kaiken, jopa todistaessaan sen nostamalla itsensä ylös kuolleista jälkeenpäin, eikö silloin Morsiamen täydy tehdä samoin, eikö Hänen täydy olla tarkalleen se, mitä Sana sanoi Hänen olevan näinä viimeisinä päivinä? Eikö Morsiamen täydy palata takaisin Malakia neljän kautta? Eikö Hänen täydy olla tuotu julki aivan samalla tavoin tapahtui Sodoman päivinä? Eikö maailman ja kaiken täydykin olla aivan tarkalleen samalla tavalla? Eivätkö nämä asiat olekin täydellinen Jumalan Sanan julkituleminen, ja joka on tehty tunnetuksi meille?

244   No niin, ystävät, tiedän pidätteleväni teitä pitkään, on vielä viisitoista minuuttia päivälliseen, mutta ehkä pääsen lävitse siihen mennessä. Mutta huomatkaa! Kuulkaahan! Kuinka täydellinen asia se onkaan. En tiedä, milloin tulen näkemään teidät uudestaan. Kuulkaa!

245   Huomatkaa tämä! Jumala näki ennalta Morsiamen Yljässä! Halleluja! Näettekö? Pelastaakseen vaimonsa, samalla tavoin kuin Adamkin, Hänen täytyi mennä vaimonsa mukana. Adam tiesi, mitä hän teki. Eeva ei tiennyt, mitä oli tekemässä, mutta Adam käveli ulos vaimonsa kanssa. Näettekö? Ja Jeesus otti vaimonsa paikan ja tuli synniksi hänen puolestaan. Muistakaa, Hän tuli teiksi. Hän kärsi teidän rangaistuksenne, jotta te voisitte seistä Hänen tilallaan. Mikä rakkaus! Mikä yhteys! Kuinka me voimme kieltää sen? Kuinka voimme tehdä mitään muuta kuin rakastaa Häntä, ystävät. Voisin viipyä siinä tuntikausia, mutta menkäämme vähän edemmäksi.

246   Kuten on helluntaikokemuksen kanssa tänä päivänä, ja Pyhän Hengen tuleminen oli luvattu näinä viimeisinä päivinä, se on ikään kuin abstrakti omistuskirjan aineellistuma. Näettekö? Te voitte saada omistuskirjan. Varmasti. Näettehän.

247   Te voitte saada omistuskirjan johonkin maapalaan, mutta se ei vielä kerro, että se olisi teidän. Ei ollenkaan! Joku aikaisemmilta ajoilta voi tulla ja esittää vaatimuksen siihen. Mutta kun te saatte sen todellisuuden, osoittaa se, että kaikki, mitä koskaan oli sitä vastaan, on pyyhitty pois aina perustuksesta lähtien. Onko se oikein?

248   Ja kun joku sanoo uskovansa Sanan, niin sitten kun Pyhä Henki tulee, on Se omistuskirjalle aineellistuma. Ja se antaa teille luvan, kun teillä on tuo aineellistuma siitä, että jokainen hitunenkin siitä kuuluu teille, ja kaikki siinä oleva kuuluu teille. Aamen! Ja se tuottaa meille aineellistuman, kun Pyhä Henki tulee tämän omistusoikeuden ylle, jonka Jumala näki alussa ennen maailman perustamista ja pani nimen Elämänkirjaan, mutta me synnyimme miehen ja naisen kautta alttiina synnille ja syyllisinä syntiin. Mutta uskottuani Siihen sain omistuskirjan. Sitten kun Pyhä Henki tuli, oli Se sen aineellistuma, että kaikki, mikä oli minua vastaan, riippumatta siitä oliko äitini, isäni tai isoisäni tehnyt sen.

249   Samoin kuin tuo pieni kaatumatautinen lapsi, jonka puolesta muutama minuutti sitten rukoilin, tuo kaatumatauti oli tullut lapsen ylle isovanhemman kautta. Sanoin, että tuo epilepsia oli tullut lapsen päälle.

250   Mutta kun Aineellistuma tuli, se pyyhkäisi pois kaiken. Silloin olen Aineellistuman omistaja Aamen! Ja yhtä varmasti kuin Henki, joka nosti Kristuksen kuolleista, minulla on omistuskirjan Aineellistuma siitä, että olen osa tuosta Ruumiista, Pyhän Hengen Aineellistuman saadessa Sanan ruumis elämään, aivan tarkalleen samoin kuin Se teki sen Hänessä, ja niin kuin Hän lupasi sen tapahtuvan viimeisinä päivinä, tuo Aineellistuma. Kaikki syntini ovat pyyhitty pois. Kaikki syntinne ovat pyyhitty pois Jeesuksen Kristuksen Verellä, ja Pyhä Henki on tullut omistuskirjan Aineellistumana, jonka Jumala antoi minulle armosta ennalta tietämisen perusteella. Oi!

251   Mistä te olisitte peloissanne? Ei ole ihme, että Hän sanoi: “Älä pelkää, Minä olen Hän, joka oli kuollut, ja olen jälleen elossa ja elän aina ja ikuisesti ja minulla on kuoleman ja helvetin avaimet. Ei edes kuolema tule vahingoittamaan sinua.” Huomatkaa! Kuinka kaunista.

Menkäämme nyt nopeasti eteenpäin.

252   Omistuskirjan Aineellistuma. Velka on selvitetty, kaikki sitä vastaan on pyyhitty pois. Ha-ha-ha! Kunnia! Voin toimia typerästi, mutta minusta tuntuu hyvältä. Huomatkaa! Näettekö? Oi, omistuskirjan Aineellistuma. Käsitättekö te, mitä se merkitsee? Käsitätkö veli, mitä se merkitsee? Ei ole mitään, mikä voisi ottaa sitä pois sinulta! Aamen! Minä olen sen haltija. Aamen!

253   Mikä omistuskirja! Olen nyt muuttanut rahaksi osuuteni Hänen kuolemaansa, hautaamiseensa ja ylösnousemukseensa. Hän tuli minuksi, että minä voisin tulla Häneksi. Hän tuli syntiseksi, että minä voisin tulla pojaksi, aamen, ja omistuskirjan Aineellistuman haltijaksi, sillä “nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.” Näettekö? Se on omistuskirjan Aineellistuma.

Nopeasti nyt ennen kuin… Meillä on vielä noin kymmenen minuuttia.

254   Huomatkaamme nyt, nopeasti, Hengen eläväksi tekeminen. No niin, tulen näyttämään teille joitakin merkkejä, niin että tulette ymmärtämään. Kuunnelkaa! No niin, tarkatkaa, tämä eläväksi tekevä Voima, joka oli aiheeni. Sen jälkeen kun Poika oli noussut ylös, katsokaa mitä Se teki heille Helluntaina, mitä Se teki heille, mitä tämä eläväksi tekevä Voima teki heille. Se teki heidät eläviksi.

255   No niin, pankaamme merkille, mitä Se teki Stefanukselle. Stefanus oli täynnä eläväksi tekevää Voimaa, oliko niin? Näettekö? Hän oli täynnä eläväksi tekevää Voimaa. Se ei tehnyt häntä pelokkaaksi. Hän sanoi: “Te jäykkäniskaiset ja sydämeltä ja korvilta ympärileikkaamattomat, aina te vastustatte Pyhää Henkeä; niin kuin teidän isänne tekivät, samoin te teette. Ketä profeetoista, jotka puhuivat Vanhurskaan tulemisesta, eivät teidän isänne kivittäneet?” Oi! Se oli tehnyt jotakin hänelle. Varmasti, hän oli täynnä eläväksi tekevää Voimaa.

Ja he sanoivat: “Meidän täytyy päästä eroon tuosta kaverista.”

256   Ja kun hän kuoli, he kivittivät hänet. Kivet osuivat hänen pieneen pääparkaansa sillä tavalla. Hän katsoi ylös ja sanoi: “Minä näen Taivaat avoinna.” Eläväksi tekevä Voima työskenteli. “Minä näen Taivaat avoinna ja Jeesuksen seisomassa Jumalan oikealla kädellä.” Sitä eläväksi tekevä Voima teki Stefanukselle.

257   Huomatkaa, eräällä toisella miehellä oli tämä eläväksi tekevä Voima; hänen nimensä oli Filippus. Hän oli niin täynnä eläväksi tekevää Voimaa, ja hänellä oli suuret kokoukset meneillään siellä alhaalla Samariassa. Perkeleitä ajettiin ulos, ihmisiä kastettiin Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Heillä oli todellisia kokouksia ja Henki puhui hänelle. Oi, Dynamiikka tuli alas ja Se sanoi: “Jätä tämä herätys.” “Mutta mitä muut saarnaajat tulevat sanomaan?” “Sillä ei ole mitään merkitystä, mitä he sanovat.” Näettekö? Hän oli täynnä eläväksi tekevää Voimaa. Hänellä oli bensiiniä, ja Dynamiikka lankesi hänen ylleen ja sanoi: “Lähde erämaahan.”

258   Ja hän löysi sieltä erään eunukin ja kastoi hänet Jeesuksen Kristuksen Nimessä, yhden miehen, joka vei Sanoman alas Etiopiaan. Onko se oikein? Hän totteli Jumalaa…

259   Tottelevaisuudessa Jumalalle, jos teitä ei ole koskaan kastettu Jeesuksen Kristuksen Nimessä, tehkää se ja tarkatkaa kuinka eläväksi tekevä Voima tulee silloin nostamaan teidät ylös.

260   Kun Filippus oli tehnyt tämän suuren asian, jättänyt tuon suuren herätyksen ja totellut Jumalan käskyjä, kun hän oli täyttänyt sen kastamalla tämän eunukin tottelevaisuudessa Jumalalle, oli hän niin täynnä eläväksi tekevää Voimaa, että Se tempasi hänet pois. Se tulee tekemään eläviksi teidän kuolevaiset ruumiinne, jos tämä Henki, joka nosti ylös Jeesuksen kuolleista… Se teki eläväksi Filippuksen, niin ettei häntä nähty kuin ehkä vasta 150 mailin päässä jossakin muualla, toisessa maassa. Se teki eläväksi hänen kuolevaisen ruumiinsa. Kuinka hän teki sen? Hän oli niin täynnä eläväksi tekevää Voimaa.

261   Oi, elävän Jumalan Seurakunta, me emme voi seisoskella täällä näiden pienien “sokeri-tissien” luona, joita imemme täällä tänä päivänä. Meidän täytyy olla niin täynnä ja rukoilleet  eläväksi tekevää Voimaa, että Pyhä Henki tekee meidät eläviksi. Meidän täytyy tulla temmatuksi pois jonakin päivänä tuossa Ylöstempauksessa siellä. Kyllä vaan! Aamen! Oi!

262   Suokaa anteeksi tuo ilmaus. Ajattelin sitä, miten äidit tekevät noita pieniä pusseja pienille vauvoille, niin kuin meillä oli tapana. Jotkut teistä vanhemmista äideistä muistatte. Pienen lapsen alkaessa vinkua te otatte vähän kahvinporoja ja vähän sokeria ja kiedotte sen pussiin ja annatte hänen imeä sitä vain saadaksenne hänet rauhoittumaan. Siinä ei ole mitään voimaa, se tulee tappamaan hänet. Näettekö? Tuo kofeiini on siellä, ja te makeutatte sitä vähän saadaksenne hänet nielemään sen alas, jotta te saatte tuon kofeiinin häneen.

263   Me olemme väsyneet sen kaltaisiin asioihin. Tulkaa takaisin! Te olette kotkia! Takaisin Jumalan Sanaan! Olkaa vahvoja, mikään ei voi loukata tunteitanne. Siksi te olette vapaita kaikista ihmisten skandaaleista. Mitä tahansa joku sanoo teitä vastaan, se vain saa aikaan lisää rakkautta. Eläväksi tekevä Voima. Temmattuna taivaallisiin. Kotkanpoika on lentänyt kananpoikien yläpuolelle, korkealle taivaallisiin paikkoihin Kristuksessa Jeesuksessa.

Oi, Se oli Filippuksen yllä, Se teki hänet eläväksi, tempasi hänet pois.

264   Ottakaamme eräs toinen mies. Siellä oli eräs mies nimeltä Eenok. Hän oli vaeltanut jokaisen Jumalan Sanan mukaan noin viisisataa vuotta. Hänellä oli todistus siitä, että “en ole kertaakaan pettänyt Hänen Sanaansa”. Hän tuli niin täyteen eläväksi tekevää Voimaa, että kun Dynamiikka osui häneen, tuohon mekaniikkaan, hänen ei edes tarvinnut kuolla. Hän vain meni kotiin. Hän vain alkoi kävellä… Aivan samalla tavin kuin Filippus hän tuli niin täyteen eläväksi tekevää Voimaa, että sen sijaan, että olisi mennyt Gasaan ja muihin paikkoihin, löysivät he hänet sieltä ylärannikolta. Samalla tavoin kuin Eenok hän vain sanoi: “Minä olen joka tapauksessa vanha mies. Minulla on niin paljon eläväksi tekevää Voimaa, että minäpä kävelen suoraan pois maasta.”

265   Se on tuo sama eläväksi tekevä Voima, joka meillä on juuri nyt. Näettekö? Se tulee tekemään eläväksi teidän kuolevaiset ruumiinne. Eikö niin? Se on eläväksi tekevä Voima.

266   Eenok oli tuon täydellisen todistuksen kanssa siitä, että “kaiken mitä Jumala käski minun tehdä, minä tein. Kaiken minkä ymmärsin Hänen sanoneen, että minun tulisi tehdä, minä tein.” Ja hän oli niin täynnä mekaniikkaa, että kun tuo eläväksi tekevä Voima osui häneen, mekaniikkaan, Se yksinkertaisesti nosti hänet ylös, ja hän jatkoi kävelyään suoraan maan päältä Taivaaseen.

267   No niin, pankaa nyt merkille! Katsokaa Eliaa, tuota suurta profeettaa. Nuo hänen aikansa miehet ja naiset, noina päivinä hän oli hakannut palasiksi nuo maalattukasvoiset naiset, Iisebelit ja Ahabit, ja näytti siltä, ettei kukaan ei olisi seissyt hänen rinnallaan. Hän nuhteli ja löi heitä, ja Jumala huolehti hänestä kaikissa tilanteissa. Tiedättekö, tuo vanha mies väsyi eräänä päivänä. Hän sanoi: “Olen tulossa vanhaksi enkä voi jatkaa enää yhtään pidemmälle.” He sanovat hänen olleen, arvelisin, noin yhdeksänkymmentävuotias. Hän oli todella vanha mies kävellessään siellä ympäri ja hän oli niin täynnä eläväksi tekevää Voimaa, että tiedättekö mitä? Hän katsoi Jordanin ylitse.

Oi, Jumala, voin melkein nähdä toiselle puolelle, ettekö tekin?

268   Hän oli niin täynnä eläväksi tekevää Voimaa, että hän oli nähnyt siellä toisella puolella tuliset hevoset ja tuliset vaunut kiinnitettynä siellä johonkin puuhun. Hän yksinkertaisesti käveli virran yli ja meni kotiin ilman, että olisi edes kuollut. Tuo eläväksi tekevä Voima sai vaunut tulemaan alas Taivaasta ja viemään hänet ylös. Hän jopa riisui viittansa ja heitti sen takaisin Elisalle. Kyllä!

269   Ja sitten tuo mies nosti ylös viitan, esikuvana jälleen Seurakunnasta, näettehän, hän nosti ylös tuon viitan ja hän teki kaksinkertaisen määrän ihmeitä, mikä on esikuva Kristuksesta ja Seurakunnasta. Näettekö? Elia teki neljä ihmettä, hän teki kahdeksan. Hänellä oli kaksinkertainen voima, koska hän pyysi sitä. “Suurempia asioita kuin nämä olette te tekevä.” Näettekö? Mutta hän oli niin täynnä eläväksi tekevää Voimaa, että hän teki kaksinkertaisesti sen, mitä Elia oli tehnyt. Ja huomatkaa, elettyään kahdeksankymmentä- tai yhdeksänkymmentävuotiaaksi hän tuli vanhaksi ja kuoli. Hän kuoli, ja he veivät hänet pois ja hautasivat hänet.

270   Mutta tiedättekö, ettei tuo eläväksi tekevä Voima jättänyt häntä. Monia, monia vuosia sen jälkeen, kun liha jo oli mädäntynyt pois hänen luistaan, ja hän makasi haudassa, he olivat kuljettamassa kuollutta miestä eräänä päivänä, ja nähdessään vihollisen tulevan, he yksinkertaisesti heittivät tämän miehen Elisan luiden päälle. Ja siellä, noissa luissa oli niin paljon eläväksi tekevää Voimaa, että tuo mies hyppäsi ylös ja eli jälleen. Oi!

271    “Hän tulee eläväksi tekemään teidän kuolevaiset ruumiinne.” Vaikka hän oli kuolleena ja mädänneenä haudassa, kuitenkin tuo eläväksi tekevä Voima lepäsi tuon tomun yllä. Halleluja! Hän, joka nosti ylös Kristuksen kuolleista, on myös eläväksi tekevä teidän kuolevaiset ruumiinne! Siellä olivat Elia ja Elisa.

272   Muistakaa tuota kuollutta miestä, tuota profeettaa, joka makasi haudassa mädäntyneenä ja oli niin täynnä eläväksi tekevää Voimaa, että kun he heittivät kuolleen miehen hänen päälleen, tämä virkosi eloon. Hän saattoi yhä laskea kädet sairaiden päälle, eikö voinutkin? Aamen! Siinä se on teille.

273   Ja muistakaa, me olemme liha Hänen, Jeesuksen Kristuksen, lihasta. Me olemme liha Hänen lihastansa ja luu Hänen luistansa. Oi, ei ole mitään tapaa estää sitä. Me tulemme nousemaan ja siinä kaikki. Yksinkertaisesti me vain tulemme nousemaan, siinä kaikki.

274   Pääsiäinen merkitsee enemmän kuin vain perinnettä. Se on myös nyt, sillä meidän ruumiimme ovat tehty eläväksi Hänen kanssaan, ja me istumme Taivaallisissa paikoissa.

275   Ja tämä ruumis voi mädätä meressä, se voi mädätä maassa, voi olla, ettei jäljellä ole edes lusikallista tuhkaa, mutta se on tuleva esiin. Sillä se Henki, joka nosti ylös minun Herrani kuolleista, on tehnyt eläväksi tämän kuolevaisen ruumiin. Se on eläväksi tehnyt teidän kuolevaisen ruumiinne. Ja me olemme Hänen Ylösnousemuksensa hyödynsaajat, Hänen Iankaikkisen Elämänsä vakuutuskirja, josta niin paljon puhun, tiedättehän. Ei ole ihme, että Hän sanoi: “Älä pelkää.” Hän tiesi.

276   Sillä Paavali sanoi: “Kuolema, missä on sinun pistimesi? Hauta, missä on sinun voittosi? Minä olen täynnä eläväksi tekevää Voimaa. Kiitos olkoon Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.” Kyllä vaan. Eläväksi tekevä Voima. Oi niin!

277   Hän elää aina ja iäisesti, sama eilen, tänään ja iäti. Hebrealaiskirje 13:8. Huomatkaa! Messias, Voideltu, sellainen on Hänen Morsiamensa, Messiattaria, Voideltuja.

278   Huomatkaa! Kuolema ei pysäytä Jumalan eläväksi tekevää Voimaa. Kuolema ei voi pysäyttää Sitä. Kun teillä on Se, Se on Iankaikkinen. Ei ole mitään, mikä tulisi pysäyttämään Sitä. Te ette voi valjastaa Sitä, te ette voi tehdä mitään Sille. Jos elätte elämänne loppuun, se ei silti pysäytä Sitä, Se on aivan yhtä hyvä kuin ennenkin. Ymmärrättekö?

279   Huomatkaa! Mooses on täynnä tuota eläväksi tekevää Voimaa. Oliko hän? Hän oli profeetta, jolle Sana tuli. Hän oli osa Sanasta, hän oli tuon päivän Sana Onko se oikein? Ja oltuaan kuolleena kahdeksansataa vuotta hän seisoi siellä Kirkastusvuorella Elian kanssa. Onko se oikein? Tuo eläväksi tekevä Voima, kuolema ei koskaan ota sitä pois. Ei, ei! “Minä nostan sen ylös jälleen.” Enkelit tulivat ja hautasivat hänet siellä laaksossa. Hän oli mädännyt ja mennyt, hänen luunsa ja kaikki muu olivat poissa, mutta tuo eläväksi tekevä Voima oli yhä siellä. Se teki hänet eläväksi ja toi hänet sinne Kirkastusvuorelle. Huomatkaa!

280   Te sanotte: “Onko se oikein, veli Branham, kahdeksansadan vuoden jälkeenkö?”

281   Oi! Jos haluatte lukea siitä, Matteus 27:51, minulla on siitä täällä raamatunpaikka, ja voitte kirjoittaa sen muistiin. Kun kaikki nuo siellä aikaisemmin, jotka olivat uskoneet Hänen olevan tulossa… Raamattu sanoo täällä… He nukkuivat maan tomussa. Eläväksi tekevä Voima oli heidän yllään, ja he olivat osa Hänestä, nuo pyhät. He olivat osa Hänestä, koska he olivat uskoneet Häneen.

282   Potentiaalisesti heillä oli tuo Elämä lampaan uhraamisen kautta, sovitus, joka kuitenkaan ei voinut tuoda tuota lampaan elämää ihmisen ylle. Miten on nyt Hengen kanssa ihmisessä, kun Jumala itse on hänen yllään. Näettekö? Kuinka paljon enemmän eläväksi tekevää Voimaa meillä on? Mutta esikuvana uhrattiin karitsa synnin sovittamiseksi. Mutta se mikä meillä on, ei ole mikään esikuva, vaan se on todellisuutta. Mitä me oikein pelkäämme? Ja noilla miehillä oli vain esikuva, joka osoitti Hänen ylösnousemukseensa, ja he menivät hautaan sen kanssa.

283   Kuten Job siellä oli suuressa ahdistuksessansa. Oi, häneltä oli otettu kaikki pois. Perkele sanoi: “Anna hänet minulle. Minä saan hänet kiroamaan Sinua vasten kasvoja.” Ja silloin Hän pääsi hänet irti.

284   Herra sanoi: “Älä ota hänen elämäänsä.” Ja hän teki kaikkea muuta, muttei ottanut hänen elämäänsä.

285   Jopa hänen vaimonsa kääntyi häntä vastaan. Hän sanoi, että hänen hengityksensä oli tullut vieraaksi hänelle, toisin sanoen, hänen vaimonsa ei halunnut olla missään tekemisissä hänen kanssaan. Hän ei enää näyttänyt rakastavan häntä, vaan työnsi hänet pois. “Job, sinä olet viheliäinen. Miksi et kiroa Jumalaa ja kuole.”

Job sanoi: “Sinä puhut kuin hupsu nainen.” Oi.

286   Näettekö? Hän piti kiinni siitä, mitä hänellä oli, ja kuitenkin hän oli profeetta. Hän sanoi: “Minä en ole mikään syntinen, olen uhrannut vaaditun uhrin.” Aamen! Hän tiesi, missä seisoi. Hän oli Sanan varassa. Ei ollut väliä sillä, mitä toiset sanoivat, hän pysyi juuri siellä Sanan varassa. Ja sitten tuolla valtavalla hetkellä hän sanoi: “Sinähän puhut kuin hupsu nainen.” Hän sanoi: “Herra antoi, Herra otti pois, mutta siunattu olkoon Herran Nimi.” Hän sanoi: “Tulin tähän maailmaan ilman mitään. Tulin tänne alastomana ja tulen lähtemään samalla tavalla. Siunattu olkoon Herran Nimi.” Siellä hän istui täynnä paiseita, hänen lapsensa olivat kuolleet, hän oli köyhyyden kohtaama, ja hänen ystävänsä olivat kääntyneet häntä vastaan, hänen seurakuntansa jäsenet ja kaikki muut, ja siellä hän istui raaputtamassa paiseitaan. Mikä viheliäinen hylkiö. Kukaan teistä ei ole koskaan joutunut menemään sen lävitse. Kuitenkin hän yhä piti kiinni tuosta Sanasta.

287   Hän oli kotka. Oi, te ette voi sumentaa hänen silmiään koko aikaa. Ei, ei! Yhtäkkiä seistessään tuolla Sanan päällä, mitä tapahtui? Taivaat vetäytyivät sivulle, ukkoset alkoivat jyristä, salamat alkoivat välähdellä, ja Job katsoi ylös ja näki näyn. Hän sanoi: “Minä tiedän Lunastajani elävän, ja viimeisinä päivänä Hän on seisova tämän maan päällä. Ja vaikka ihomadot ovatkin hävittäneet tämän ruumiin, luut ja kaikki, tulee tuo eläväksi tekevä Voima olemaan siellä. Minä itse tulen näkemään Jumalan, minun omat silmäni tulevat näkemään, eivät jonkun toisen silmät.” Onko se oikein? “Vaikka ruumiissani olevat ihomadot tulevatkin hävittämään sen.”

288   Tiedättekö, ihomadot eivät tule teihin, madot ovat jo teissä, teidän omat ihomatonne. Oletteko koskaan panneet sitä merkille? Kun he panevat teidät ilmatiiviiseen arkkuun, syövät madot teidät kuitenkin, koska ne ovat teissä. Te olette alusta alkaen vain kasa sisäpuolisia matoja.

289   “Vaikka ihomadot, minun ihomatoni, hävittävätkin lihani, kuitenkin lihassani tulen näkemään Jumalan.”

290   Ja tuona ylösnousemus aamuna… Kunnia! Halleluja! Matteus, tämä suuri kirjoittaja, Matteus 27:51 sanoo, että “Hänen ylösnousemuksensa jälkeen Vanhan Testamentin pyhät, monet niistä, jotka nukkuivat maan tomussa, tulivat esiin haudoista ja menivät sisälle kaupunkiin ja ilmestyivät monelle. Tuo eläväksi tekevä Voima Jobin luiden yllä, kun luita ei enää ollut, kun lusikallistakaan tomua ei ollut jäljellä hänen ruumiistaan, tuo eläväksi tekevä Voima oli yhä siellä.

291    “Jos tämä Henki, joka nosti ylös Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, Hän on myös tekevä eläväksi teidän kuolevaisen ruumiinne.” Nyt, nopeasti.

292   “Te sanotte: “Oi, toivon, että olisin elänyt silloin…” Te elätte paremmassa ajassa! Jos te kaikki…

293   Näen teidän kirjoittavan muistiin raamatunpaikkoja. Hyvä on, kirjoittakaa sinne l. Tess. 4:16. Huomatkaa, kuinka kaunista! Ne pyhät, jotka nukkuvat Kristuksessa, on Jumala tuova Hänen kanssaan. Näettekö? Haudassa olevat pyhät, jotka lepäävät kuin Elisa, jotkut heistä tulevat tehdyiksi eläviksi, jotkut tulevat otetuiksi elävinä, joidenkin ollessa haudassa, ja sitten me tulemme menemään Hänen kanssaan. Jumalan Pasuuna on soiva, ja kuolleet Kristuksessa nousevat ylös ensin, ja me, jotka olemme elossa ja jäljellä, tulemme temmatuiksi yhdessä heidän kanssaan kohtaamaan Herran ilmassa. Eläväksi tekevä Voima elävien yllä, eläväksi tekevä Voima kuolleiden yllä. Näettekö?

294   Tuo sama Jumalan eläväksi tekevä Voima on esitetty molemmissa näissä profeetoissa. Katsokaa sitä, heidän nimensä ovat melkein samat: Elia, Elisa. Näettekö Morsiamen ja Yljän? Yksi niistä on Herra Jeesus, toinen on Neiti Jeesus, melkein sama. Näettekö?

295   Elia, ja katsokaa, kuinka se esitetään tässä. Elia otettiin ylöstempauksessa esikuvana Seurakunnasta. Elisa lepäsi ylösnousemukseen asti. Näettekö? Se on aivan kuin lintu, joka tarvitsee kaksi siipeä pitääkseen itsensä tasapainossa. Näettehän, Seurakunta oli esitetty juuri siellä noissa kahdessa profeetassa. “Sillä me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran Tulemukseen, emme ehdi ennen niitä, jotka nukkuvat, sillä Jumalan Pasuuna on soiva, ja molemmat siivet tulevat yhteen, ja me tulemme lentämään pois, halleluja, lentämään pois.” Minkä vuoksi? Olimmepa sitten elossa tai kuolleita, tuo eläväksi tekevä Voima yhä elää.

296   Huomatkaa! Muistakaa! Muistakaa nyt, meidät on tehty eläväksi nähdäksemme, mitä nämä asiat ovat. Tarkatkaa tuota tämän päivän eläväksi tekevää Voimaa! Muistakaa, me olemme eläväksi tehtyjä. Ei pitkääkään aikaa sitten, avuksi…

297   Niin kuin uskon Herramme sanoneen, ja niin kuin Paavali sanoi: “Mitä Isä on näyttänyt minulle, siitä en ole pidättänyt teiltä mitään, vaan kertonut teille.” Ja näinä viimeisinä päivinä kun näemme tämän eläväksi tekevän Voiman yllämme. Hän on jopa antanut meille eläväksi tekevän Voiman nähdäksemme sairaiden parantuvan. Me olemme nähneet eläväksi tekevän Voiman toimivan keskuudessamme aivan niin kuin silloinkin se oli heidän yllään alkuaikoina. Me olemme nähneet Sen tuovan näyn ja herättävän kuolleen, näettehän? Se tekee sairaat terveeksi.

298   Yhtenä päivänä kerroin jollekin. Donavon Weerts, täällä, arvelen teidän kaikkien tuntevan hänet. Olin metsästämässä hänen kanssaan. Pikku mies parka, hän on mukava pikku kaveri, käy täällä seurakunnassa ja on oikein hyvä ystäväni. Ja hän sanoi: “En halunnut vaivata sinua.”

299   Katsoin hänen korvaansa. Sisäpuoli oli työntynyt ulos. Ja minä sanoin: “Kuinka sinä voit, Donavon?” Otin häntä kädestä sillä tavalla, ja se oli syöpä. Minä sanoin: “Donavon, mikä on vikana korvassasi?”

300   Hän sanoi: “En tiedä, veli Branham, se on tullut noin kuusi tai seitsemän kuukautta sitten.”

Minä sanoin: “Miksi et sanonut siitä mitään?”

301   Hän sanoi: “En halunnut vaivata sinua, veli Branham.”

Minä sanoin: “Tiedätkö, mikä se on?”

Hän sanoi: “Luulen tietäväni.”

302   Laskin vain käteni hänen päälleen enkä sanonut sanaakaan. Kaksi päivää sen jälkeen, siinä ei ollut edes arpea. Mikä se on? Tuo eläväksi tekevä Voima! Näettekö? Se tulee tekemään eläväksi kuolevaisen ruumiinne. Se olisi mennyt korvasta hänen aivoihinsa. Näettekö? Hän olisi kuollut ilman tuota eläväksi tekevää Voimaa. Näettekö?

303   Ja yhtenä päivänä kun itse olin väsynyt. Minä sanoin: “Poika, sinun on parasta alkaa toimia, olet viisikymmentä vuotta vanha. Jos tulet tekemään jotakin Herralle, sinun on parasta pitää kiirettä ja tehdä se. Sinä olet tulossa vanhaksi.” Näettekö? Ja siellä tuona aamuna, tuo eläväksi tekevä Voima tuli, ja Hän antoi minun katsoa esiripun ylitse, ja näin teidät kaikki siellä. Näettekö? Hän sanoi: “Kaikki, mitä olet koskaan rakastanut, ja kaikki, jotka rakastavat sinua, on Hän antava sinulle.” Näettekö? Näin heidät siellä sillä tavalla. Mitä se oli? Eläväksi tekevä Voima.

304   Johannes, Ilmestyskirjan kirjoittaja, oli täytetty eläväksi tekevällä Voimalla, ja hän nousi seisomaan ja näki lopun alusta lähtien.

305   Jesaja oli täynnä eläväksi tekevää Voimaa ja hän nousi ja näki Tuhatvuotisvaltakunnan ja kaiken.

306   Eläväksi tekevä Voima. Ja jos se Henki, joka nosti ylös Kristuksen kuolleista, asuu teissä, tulee Se tekemään eläväksi teidän kuolevaiset ruumiinne. Muistakaa. Eläväksi tekevä Voima!

307   Katsokaa, mitä me olemme nähneet tässä ajassa. Tuo eläväksi tekevä Voima on tullut meille ja avannut Seitsemän Sinettiä. Mitä se oli? Jonkun miehenkö älykkyys? Ei, Jumalan eläväksi tekevä Voima. Näettekö? Jumalan eläväksi tekevä Voima kertoi ennalta tämän tulevan tapahtumaan. Näettekö? Mutta Jumalan eläväksi tekevä Voima pani maailman todistamaan Sen. Se on Totuus. Tuo Herran Enkeli, jonka kerroin teille olevan täällä, tuo Tulipatsas, eläväksi tekevä Voima, antoi maailman todistaa, että Se on Totuus. Ja siinä, he eivät tienneet, mitä Se oli, ja me jotka vain katsomme kuvaa tällä tavalla, me näemme, että Se on meidän Herramme siellä ylhäällä. Näettekö te?

308   Hän on Se, joka avasi nuo Sinetit. Hän on nuo Sinetit, sillä koko Jumalan Sana on Kristus, ja Kristus on Sinetit, jotka avattiin. Mitä sitten noiden Sinettien avaaminen oli? Kristuksen paljastaminen.

309   Ja juuri nuo seitsemän Enkeliä, jotka edustivat Seitsemää Seurakuntaa, jotka oli kaikki viety päätökseen, emmekä me voineet edes nähdä Sitä. He, emme me, ottivat tuon valokuvan. Ja siellä Hän on, Ylin Tuomari, osoittaen, että Hän on Alpha ja Omega, alku ja loppu. Mikä samaistuminen! Eläväksi tekevä Voima teki sen meille.

310   Eläväksi tekevä Voima antaa meidän nähdä Hänen tulemuksensa. Eläväksi tekevä Voima tempasi meidät kuolemasta Elämään. Eläväksi tekevä Voima antaa erottamisen, tietää, mitä teillä on vialla, ja mitä tehdä, mitä te olette tehneet, ja mitä teidän ei olisi tullut tehdä, mitä teidän olisi pitänyt tehdä ja mitä te tulette olemaan? Eläväksi tekevä Voima. Kaikki nämä asiat.

311   Meidän Herramme Jeesus oli niin täynnä eläväksi tekevää Voimaa, Hän oli Se kaikki yhdessä. Hän oli niin täynnä eläväksi tekevää Voimaa, että Hän sanoi tämän: “Hävittäkää tämä ruumis, ja Minä tulen nostamaan sen ylös kolmessa päivässä.” Puhukaapa luottamuksesta eläväksi tekevään Voimaan! “Hävittäkää tämä ruumis, tämä temppeli, ja Minä tuon sen ylös kolmessa päivässä.”

312   Miksi? Miksi Hän saattoi sanoa sen? Hän tiesi, että niin oli kirjoitettu Hänestä, näettekö, niin oli kirjoitettu Hänestä Jumalan Sanan mukaan, joka ei voinut pettää. Sana sanoi: “Minä en salli Pyhäni näkevän turmeltumista enkä tule jättämään Hänen sieluansa helvettiin.” Ja Hän tiesi, että tuo eläväksi tekevä Voima nostaisi Hänet ylös, eikä yksikään solu tulisi turmeltumaan.

313   Hän sanoi: “Hävittäkää tämä temppeli, ja Minä tuon sen takaisin kolmessa päivässä.”

314   Miksi? Se oli profetia, Jumalan Sana. Ja profetia, jos Se on todellinen Jumalan Sana, Se ei voi pettää. Ja tuo sama profetia ja Jumalan sana, joka sanoi, että Hän nostaisi Hänet ylös, sanoo, että me olemme jo ylösnousseet Hänen kanssaan! Ei ole ihme, että Hän sanoi: “Älä pelkää.” Ja on kirjoitettu, että tuo Henki, joka oli Hänessä, on nyt myös meissä tehden eläviksi meidän kuolevaiset ruumiimme. Älä pelkää, ystävä, Poika on noussut ylös. Poika on ylhäällä.

315   No niin, katsokaa kirkastusvuoren tapahtumaa. Meidät kaikki esitettiin siellä. Siellä olivat ylöstemmatut pyhät elävinä, siellä oli Elia, siellä seisoi Mooses edustaen kuolleita pyhiä… Myös heillä molemmilla oli eläväksi tekevä Voima. Vaikka yksi kuolisi ja toinen ei, niin he ovat kaikki siellä.

316   Huomatkaa! Oi, katsokaa, mitä me nyt näemme näinä viimeisinä päivinä. Tuon saman asian, jonka Hän lupasi Joh. l4:12. Katsokaa nyt! Aivan varmasti!

Ihmiset sanovat: “Väitättekö, että teillä on voima?” Ei, ei, ei!

317   Me olemme aivan kuin nuo Kirkastusvuorella olleet. Näettekö? Tietenkään me emme väitä, että meillä on voima, mutta me olemme niin kuin nuo, jotka olivat Kirkastusvuorella. He eivät sanoneet, Mooses ei sanonut: “Näettekö kuka minä olen.” Eivätkä opetuslapset sanoneet: “Katsokaa, kuka minä olen.” Tiedättekö, mitä tapahtui? Huomatkaa! He näkivät Jeesuksen kirkastettuna. Se oli kaikki, mitä he halusivat nähdä, Jeesuksen kirkastettuna.

318   Ja niin se on tänäänkin. Me emme halua olla joku suuri henkilö. Me emme välitä siitä, mitä ihmiset meistä sanovat. Meidän nimemme ei ole mitään, on kyse Hänen Nimestänsä. Meidän elämämme ei ole mitään, on kyse Hänen Elämästänsä. On kyse Hänen Voimastansa, ei meidän voimastamme. Ja on vain yksi asia, jota me rakastamme tehdä: nähdä Hänet kirkastettuna. Ja kuinka se voi tapahtua? Kun Hänet on kirkastettu meissä Ylösnousemuksen kautta, joka on meissä. Me näemme Hänet tulevan julki jälleen tänä päivänä, sellaisena kuin Hän oli.

319   Ymmärsittekö sitä? Meidän halumme ei ole olla kirkastettuja. Me emme halua jotakin suurta nimeä. Me emme halua mainostaa jotakin seurakuntaa, saada lisää ihmisiä pyhäkouluun, yrittää tuoda sisälle, työntää sisälle, pitää huviretkikutsuja tai tuoda esiintyviä tähtiä, rintanappeja tai jotakin muuta sen kaltaista. Se ei ole meidän halumme. Meidän halumme on nähdä Hänet kirkastettuna. Kirkastettuna miten? Ei ylvästelemällä, vaan meissä, meidän elämämme kautta todistaa, että Hän on elossa ja elää meissä.

320   Ja jos minä voin saada itseni pois tieltä, niin ettei William Branhamia edes ajateltaisi, ja teitä ei edes ajateltaisi, voimme me nähdä Jeesuksen kirkastettuna keskuudessamme. Nähdä Hänet, se on meidän halumme. Se antaa meille eläväksi tekevän Voiman. Ja se antaa meille ilon tietäessämme, että olemme Hänen kanssaan, lihaa että luuta Hänestä, olla Hänen Morsiamensa ja nähdä Hänen samalla vahvistetulla menetelmällä todistavan meissä, että Hän on nyt noussut ylös kuolleista. Näettekö?

321   Ei ole ihme, että Hän sanoi: “Älä pelkää.” Sillä nyt, huomatkaa, me olemme Hänen lunastamansa ja ylösnousseet Hänen kanssaan. Sitä Pääsiäinen merkitsee ihmisille: olla ylösnoussut Hänen kanssaan. Huomatkaa. Nyt meillä on Hänen Henkensä itsessämme, omistusoikeuden ilmentymä, kaikki on maksettu.

322   Ettekä te sano: “No niin, toivon selviytyväni.” Te olette jo tehneet sen. Ei: “Tulen tekemään sen”, vaan: “Olen jo tehnyt sen.” Minä en tehnyt sitä. Hän teki sen puolestani. Näettekö? En minä, Hän. “Mutta veli Branham, he sanovat että…” En välitä siitä, mitä he sanovat, Hän teki sen puolestani. Siinä on kaikki, mistä minä välitän.

323   Minä vain haluan nähdä Hänet julkituotuna. Kuinka voitte tehdä sen? Kutsumalla Hänet alas? Ei! Hän on teissä. Näettekö? Hän on teissä. “Sitten Herra, jos voin saada itseni pois tieltä, Sinä voit julkituoda itsesi. Kuinka Sinä voit tehdä sen? Koska Sinä säädit sen niin: ‘Kaikki, jotka Isä on antanut Minulle, ovat tuleva.’” Huomatkaa se! Kunnia!

324   Kaiken tuon todisteen ollessa koottuna kanssamme nyt tänä aamuna, oi, se saa minut ajattelemaan tuota laulua:

Tuona ylösnousemuksen aamuna,
Kun kuoleman siteet ovat murretut,
Me nousemme, Halleluja! me nousemme.

325   Uskotteko sen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Me olemme nouseva! Hänessä me tulemme osaksi Hänestä. Pääsiäinen, Jumalan paljastettu salaisuus niin kuin oli silloin, Elämästä kuoleman jälkeen. Me olemme nyt elossa, me jotka kerran olimme kuolleita synneissä ja rikkomuksissa. Todellinen Pääsiäissinetti on murtanut kuoleman ympäriltäni, ja minä olen elossa. Pääsiäissinetti alussa mursi tuon roomalaisen sinetin, jolla Hänet oli sinetöity. Kun ihmiset kuolivat, he menivät pois, mutta Hän mursi tuon sinetin ja paljasti salaisuuden. Ja nyt Jumala Pyhän Henkensä avulla on murtanut sinetin elämämme ympäriltä, ja Kristuksen on paljastettu elävän meissä, sillä me olemme nyt eläväksi tehtyjä Hänen kanssaan. Oi, minulla on täällä sivu sivun jälkeen.

Me olemme nouseva! Halleluja!
Me olemme nouseva! Aamen!
Tuona ylösnousemuksen aamuna,
Kun kuoleman siteet ovat murretut,
Me nousemme, Halleluja! Me nousemme!

326   Oi, ettekö ole iloisia? Olen niin iloinen, että siellä kauan sitten, tuossa pienessä vanhassa hiilivajassa murrettiin sinetit, ja minä nousin ylös Hänen kanssaan uutena luomuksena. Se on Hänen eläväksi tekevä Voimansa! Poika on ylhäällä.

327   Äskettäin minulle kerrottiin pieni kertomus eräästä kalastajasta. Eräs mies tuli ja vuokrasi erään vanhan kalastajan viemään hänet kalaan täällä länsirannikolla. He lähtivät merelle tuona aamuna.

328   Ja jos joku teistä on kalastanut lohia siellä, niin te tiedätte, mitä siellä tapahtuu, siellä merellä tulee hirveän sumuista. Tapaan pienen veljeni, Eddie Byskalin siellä, hän on siellä noiden intiaanien lähetyssaarnaaja. Ja me itsekin kalastimme juuri tuolla rannikolla.

329   Niinpä tämä kalastaja oli jotenkin kokematon, tiedättehän. Hän meni kalastamaan, ja he ajautuivat ulos merelle. Odottaen päivänkoittoa tulevaksi, tiedättehän… Ja kun he eivät enää voineet kuulla sumusireeniä tämä kalastaja alkoi kovasti kiihtyä ja sanoi: “Hei, mehän ajaudumme ulos merelle! Hei!” Ja hän oli kovasti kiihtynyt.

330   Tämä vanha kalastaja sanoi: “Istu alas, poikani, istu alas”, vanhan kalastajan rauhallisuudella, tiedättehän. Hän tiesi, mistä hän puhui. Hän sanoi: “Odota vain, kunnes aurinko nousee, niin silloin näemme, missä olemme.”

Te sanotte: “Täytyykö minun olla metodisti? Baptisti? Helluntailainen?”

331   Vain odottakaa. Poika nousee, ja me tulemme näkemään, missä olemme. Hän on Sana. Odottakaa, kunnes näette Sanan julkituotuna loistaen Siemenen, tuon Heilutuslyhteen ylle, niin me tulemme näkemään, missä me olemme. Rakastatteko te Häntä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”]

332   Olen pahoillani, että pidätin teitä näin pitkään. Kuinka monet teistä tulevat viipymään iltaan asti? Oi! Niinpä tulen sitten takaisin jälleen tänä iltana. Noin kello seitsemältäkö? Oliko vielä joku muu. [Veli Neville sanoo: “Ei.”]

Kumartakaamme päämme.

333   Olisiko täällä yksi, tai useita, joilla ei ole tätä eläväksi tekevää Voimaa itsessään? Poika on loistanut ylitsenne ja te olette istuneet täällä tabernaakkelissa. Te olette kuunnelleet ääninauhoja ja kuitenkaan Henki ei vielä ole tehnyt teitä eläväksi teitä, niin että voisitte seurata Jumalan Sanaa? Jos te naiset ja te miehet vain voisitte totella jokaista Sanaa, jonka Hän on kirjoittanut! Oi, se on vaarallinen asia. Mitä jos te olisittekin kuollut siemen, ilman Elämää itsessänne! Mutta teissä on jotakin, joka sanoo teille: “Minä haluan nousta tänä aamuna. Haluan nousta siitä tilasta, jossa olen. En halua olla vain joku kuollut siemen tullakseni jätetyksi tomuun. Minä haluan nousta ylös.”

334   Kohottaisitko kätesi ja sanoisit: “Rukoile puolestani, veli.” Jumala siunatkoon teitä. Jumala siunatkoon teitä. Oi, katsokaa noita käsiä. Ei ole mitään mahdollisuutta alttarikutsuun, siihen mitä me kutsumme alttarikutsuksi, kun ihmiset tulevat alttarin ympärille. Minä en muutenkaan ole kovasti sen kannalla. Se vain lisättiin seurakuntaa metodistiherätyksen päivinä. Näettekö?

335   Raamattu sanoo: “Niin moni kuin uskoi, näettekö, kastettiin.” Täällä on allas täynnä vettä odottamassa ketä tahansa, joka on valmiina kuolemaan itselleen.

336   No niin, te voitte olla haudatut monta kertaa Herran Jeesuksen Nimessä, mutta ellei tuo Siemen ole Elämä, näettehän, Se ei tule tekemään sitä eläväksi. Ei, ei! Vesikaste on kuin kaste, joka lankeaa taivaasta. Se voi langeta siemenen päälle, mutta jos siellä ei ole mitään Elämää, se ei voi elää.

337   Mutta jos tuo todellinen vesikaste on kuoleminen itsellenne, ja olette valmis kuolemaan kaikelle sille, mitä teille koskaan on uskontunnustuksilla ja kirkkokunnissa opetettu vastoin Sanaa, ja te haluatte vaeltaa niin kuin Jumalan poika tai tytär ja tarkoitatte sitä sydämessänne, niin tarkatkaa silloin, mitä tuo vesikaste tulee tekemään teille tänä aamuna. Tehkää parannus, jokainen teistä, ja olkaa kastetut Jeesuksen Kristuksen Nimessä väärintekojenne, syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte tuon lyhteen, Heilutusuhrin. Te saatte Dynamiikan, Pyhän Hengen, sillä lupaus on annettu teille ja kaikille heille. Se on jokaista sukupolvea varten.

338   Isä Jumala, olen puhunut pitkään ja ottanut paljon ihmisten ajasta, mutta Herra Jumala, sille ei ole mitään loppua. Näyttää vain siltä, että olisi pakko lopettaa ja mennä pois ja levätä ja tulla takaisin. Me elämme kuolevassa maailmassa, kuolevien ihmisten joukossa, Elämän Sanoman ja Ylösnousemuksen todisteen kanssa. Rakas Jumala, me tulemme olemaan kuolevaisia vain kerran, ja mitä jos me annamme tämän tilaisuuden mennä ohitsemme?

339   Meidän sydämemme palavat. Sielumme ovat kiihottuneet näistä, jotka ovat tulleet sisälle. Ja monet täällä kuulevat tämän sanoman tänä aamuna. Kyllä, kaksi- tai kolmesataa kohotti kätensä. He tahtovat uskoa, Herra. Oi, varmasti tuo siemen ei ole kuollut, Herra. Kuinka he voisivat kohottaa kätensä sillä tavalla? Siellä on jotakin. Oi Jumala, se on tuo vanha oma itse, se on tuo Jobin vaimo, joka seisoo siellä sanoen: “Oi…” Mutta Herra, voikoon tuo Job, joka uskoo, tulla sisälle tänä aamuna, kuolla täydellisesti ja olla haudattu täällä näissä kastevesissä.

340   Kastepisarat, jotka tulevat Taivaasta, Jumalan Sana, joka sanoo, että Se tulee pesemään pois jokaisen synnin ja antamaan sen anteeksi. Mitä varten teidät on kastettu Jeesuksen Kristuksen Nimessä? Syntienne anteeksi saamiseksi. Synnit ovat anteeksiannetut Jeesuksen Kristuksen Nimessä.

341   Voikoon sitten, Isä, olla niin, että jos he ovat sairaita, voikoot he kävellä pois terveinä. Jos he ovat rampoja, voikoot he kävellä pois Pyhän Hengen Voiman alla. Jos he ovat olleet synnintekijöitä, voikoot he kävellä pois pestyinä ja puhtaina. Ja tuon mekaniikan mennessä veteen, Dynamiikka, Pyhä Henki, tulee ylhäältä ja tempaa heidät pois. Herra, tee eläväksi heidän kuolevaiset ruumiinsa, jolloin me olemme kuuleva aitoja uusia kieliä, Jumalan voimia, näkevä sanoinkuvaamattoman rakkauden, kuolemisen ja elämisen armon, ja Kristuksen ylösnousemisen, Ruumiin, Morsiamen, joka edustaa Häntä maan päällä.

342   Isä, he ovat Sinun. He kohottivat kätensä. Minä olen saarnannut Sanan. Nyt Isä, minä rukoilen, että vastaanotat heidät. Jeesuksen Kristuksen Nimessä minä pyydän sitä. Aamen.

343   Rakastatteko Häntä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Eikö Hän ole ihmeellinen? [“Aamen.”] Oletteko te iloisia, että te olette osa tuosta pääsiäisen ylösnousemuksesta, että olette nousseet ylös Hänen kanssaan? Kohottakaa kätenne, jos te olette osa siitä!

344    “Pienet lapseni”, niin kuin Paavali olisi sanonut. En yrittä jäljitellä häntä, mutta minä rakastan teitä. Ryntäilen teillä ja kaikkea muuta päästäkseni tänne, päästäkseni puhumaan teille. Tulen erämaasta läpi lumikinosten, ja niin edelleen, päästäkseni tänne. Me lennämme lentokoneella, ja te ajatte halki maan, niin että voimme päästä yhteen. Me rakastamme toisiamme.

345   Me olemme osa toisistamme. Älkää milloinkaan antako Saatanan sanoa teille mitään muuta! Me olemme osa toisistamme, me olemme osa Hänestä ja me olemme toinen toistemme Kuningaskunnan kansalaisia nauttien näistä ylösnousemuksen siunauksista yhdessä.

346   Ja nyt, näettehän, nyt te olette jo ylösnousseita. Kun Jumala nosti Hänet ylös, Hän nosti teidät. Poika on juuri nyt yllänne. Ja nyt te olette kasvamassa Elämän kukkaan samalla tavoin kuin Hänkin ollaksenne täydellisesti ylösnostettuja tuona viimeisenä päivänä. Teillä on nyt potentiaalinne. Mistä te tiedätte sen? Teidän sielunne on muuttunut, eikö niin? Teidän ruumiinne tuli kuuliaiseksi Sille, eikö tullutkin? Kuuliaiseksi mille? Seurakunnalleko? Sanalle, joka on Elämä. Silloin teidät on nyt nostettu ylös kuolleista. Minulla ja  Jeesuksella on Pääsiäinen yhdessä. Teillä on Pääsiäinen Jeesuksen kanssa, ja meillä on Pääsiäinen Jeesuksen kanssa. Me olemme kaikki, Jeesus, te ja minä, me olemme kaikki ylösnousseet yhdessä.

347   Ja me tulemme nousemaan viimeisenä päivänä, vaikka meidän henkemme jättääkin ruumiimme, vaikka ruumiimme ruostuvat. Vaikka ne olisivat tomussa, vaikka ne olisivat poltettu, vaikka ne olisivat meren pohjassa. Raamattu sanoi, että tuo Enkeli vuodatti hänen, omansa, meren päälle, ja kaikki, jotka olivat kuolleet, nousivat ylös. Ei ole mitään, mikä voisi kätkeä meitä tai erottaa meitä siitä Jumalasta, jota me niin kovasti rakastamme, joka on nostanut meidät ylös yhdessä.

348   Jumala siunatkoon teitä. Olen pitänyt teitä täällä pitkän aikaa. Jos nuo ihmiset yhä ovat puhelinyhteyksien päässä, he ovat todella, viisikymmentä senttiä minuutti, he ovat todella maksaneet siitä tänä aamuna, mutta en yksinkertaisesti voinut lopettaa sillä hetkellä, vaan minun vain täytyi jatkaa edelleen.

349   No niin, jos Herra suo, tulen takaisin tänä iltana puhuakseni teille jälleen. Ja jos en voi tulla, silloin te kaikki tiedätte… Oletan, että meillä ei enää ole puhelinyhteyksiä päällä, eihän? Meillä ei enää ole puhelinyhteyksiä.

350   Te kaikki tiedätte, minne olen menossa, ettekö tiedäkin? Afrikkaan! Minulla on ollut kutsu pitkän aikaa. Olen vuosia yrittänyt päästä takaisin sinne. Nyt eräs näky, Herran Henki on valmistanut tien. He sanoivat, että kun nuo alkuasukasparat kuulivat, etten tulisi viime kerralla, he makasivat siellä maassa päivin ja öin murehtien ja itkien ja sanoivat: “Herra, mitä me olemme tehneet? Tuhannet heistä. Nuo ihmiset eivät edes usko, että heillä on sielu. Näettekö? Ja he itkivät ja murehtivat ja huusivat.

351   Älkää lähetäkö mitään sanaa edeltäpäin. Olkaa hyvä älkää tehkö sitä. Näettekö? Jos tuo viisumi sattuu menemään lävitse siellä, ja tieto siitä tulee noiden saarnaajien keskuuteen, he tulevat pysäyttämään minut juuri siihen. Minun täytyy mennä metsästäjänä. Menen tuon kuningattaren luo, joka toi mukanaan seitsemäntoista junalastillista ja tuli kokoukseen. Menen sinne ja metsästän hänen alueellaan. Ja kun menen, niin passini ja kaikki muu osoittaa minut metsästäjäksi, eikä uskonnollista kokousta varten.

352   Sitten siellä joku veljistä tulee tapaamaan minua ja sanoo: “Etkö voisi pitää pientä kokousta meille?” Stadionit on jo vuokrattu. He eivät edes tiedä sitä. Näettekö? Oi, kunnia!

353   Rukoilkaa, ettei Jumalan tahto estyisi. Että sieluni, joka on huutanut Afrikkaan siitä lähtien, kun lähdin sieltä, että kykenen palaamaan sinne uudestaan ja sitten tuomaan teille sanoman suuresta kokouksesta. Luultavasti en näe teitä enää tämän päivän jälkeen ennen kuin vasta palattuani takaisin. Me lähdemme nyt muutaman päivän kuluttua toukokuun kymmenentenä. Tahdotteko rukoilla puolestani? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”]

354   Muistakaa, te ette tiedä, mitä vaikeudet ovat, ennen kuin tulette sinne, noita tohtoreita joka puolella ja perkeleitä. Ja älkää luulko, etteivät he tiedä, mitä tehdä. Näettekö? Teidän on parasta tietää, mistä puhutte, kun seisotte heidän edessään. “Mutta minä tiedän keneen minä uskon ja olen varma, että Hän on kykenevä pitämään tuohon päivään saakka sen, minkä minä olen Hänelle antanut.”

No niin, täällä on joitakin nenäliinoja.

355   Rakas Jumala, niin kuin tämä sanoma tänä aamuna ylösnousemuksesta, minä olen seissyt täällä Herra ja todistanut Sanalla, että tuo eläväksi tekevä Voima on uskovaisessa lapsessa. Sen vuoksi, uskomalla, uskossa, että tuo eläväksi tekevä Voima on muuttanut elämäni, ja nämä ihmiset uskovat, Herra, ja Se on muuttanut heidän elämänsä. Ja me rukoilemme toinen toisemme puolesta.

356   Lasken nyt käteni näiden nenäliinojen päälle, että… Voikoon Jumala, joka eläväksi teki Jeesuksen Kristuksen ja toi Hänet kuolleista, ja että tuo Henki, joka nosti Hänet ylös kuolleista, asuu meidän ruumiissamme.

357   Tuo Henki, joka oli Elian ruumiin yllä, niin hänen kuoltuaan, kun ei ollut mitään muuta kuin luita, niissä oli tuo eläväksi tekevä Voima. Apostolien käsissä oli eläväksi tekevä Voima. Apostolien mielissä, apostolien näössä, uskovaisten kielissä, kaikessa oli eläväksi tekevä Voima.

358   Voikoon nyt tuo eläväksi tekevä Voima laskiessani tämän Sanan niiden päälle ja käteni, edustaakseni armosta tuon eläväksi tekevän Voiman omistajaa, voikoon Se tehdä eläväksi jokaisen näistä sairaista ruumiista, niin että he voivat jälleen olla terveitä, Jumala, Jeesuksen Kristuksen Nimen kautta.

359   Älköön se olko vain näitä nenäliinoja varten, vaan myös ihmisiä varten täällä kuulijakunnassa, jokaista varten, joka kärsii, noita pieniä lapsia varten, vanhempia ihmisiä varten, ketä tahansa he ovatkin, voikoon tuo eläväksi tekevä Voima tehdä eläväksi heidät juuri nyt Jeesuksen Nimessä. Aamen.

360   No niin, kuinka monella on eläväksi tekevä Voima? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Laskekaa nyt kätenne toistenne päälle. Jos tuo eläväksi tekevä Voima on teissä.

361   Nyt on vain yksi asia, joka estää sitä tapahtumasta: teidän epäuskonne. Eräs nainen kosketti Hänen vaatettaan ja tuli terveeksi. Eräs roomalainen sotilas sylki Häntä kasvoihin ja meni helvettiin. Näettekö? Niin se riippuu siitä, missä olette. Uskotteko sitä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Uskotteko sen?

362   Nyt, haluan teidän kumartavan päänne ja rukoilevan toistenne puolesta. Vain rukoilkaa. Sanokaa vain: “Herra, tämä henkilö…” Näettekö? Vain rukoilkaa toistenne puolesta.

363   Rakas Jumala, me teemme tämän Jeesuksen Kristuksen Nimessä, ainoassa ihmisten keskuudessa annetussa Nimessä, jossa me voimme pelastua tai parantua. Nämä ihmiset, jotka ovat myös Kuningaskunnan kansalaisia, eläväksi tekevän Voiman omistajia, tee Se eläväksi heille, Herra, juuri nyt. Ja menköön Henki kotkasta kotkaan, Sanasta Sanaan, kunnes Jeesuksen Kristuksen täyteys on julkituotu kunkin ruumiissa, fyysistä, hengellistä tai mitä tahansa heidän tarvetta varten, kun me laskemme kätemme toistemme päälle. Jeesuksen Kristuksen Nimessä.