64-0311 JUMALA TUNNETAAN OMINAISUUKSISTAAN
(God Identified By His Characteristics)
Beaumont, Texas, USA, 11.3.1964

1          Taivaallinen Isä, me kiitämme Sinua tästä etuoikeudesta, johtaessasi meidät jälleen tänne Beaumontiin, Texasiin. Kun katson ympäri näitä parvekkeita, muistan ne kerrat, kun olimme täällä aikaisemmin, ja ne suuret asiat, jotka Sinä teit, ja epäilemättä monia noista ihmisistä on istumassa täällä tänä iltana. Jos Sinä et olisi koskettanut heidän sairaita ruumiitaan, eivät he olisi täällä tänä iltana, mutta Sinä teit sen, ja he ovat täällä. Monia muistoja on jäänyt, ja ne kaikki menevät Iankaikkisuuteen kansaamme.

2          Me rukoilemme, että Sinä antaisit meille suuren Hengen vuodatuksen. Siunaa meitä yhdessä. Siunaa jokaista seurakuntaa, jokaista jäsentä.

3          Ja Herra, erikoisesti siunaa rakasta nuorta veljeämme täällä, veli Pearry Greeniä, joka astuu esiin eturintamaan, yrittäen tuoda esiin tämän. Voikoot tämän hienon kaupungin ihmiset nähdä sen tunteen, joka tällä nuorella miehellä on ihmisten puolesta täällä, tuodakseen heidät Kristukselle, jota hän rakastaa. Ja hän yrittää tuoda tänne jokaisen palvelustehtävän, jonka hän ajattelee olevan oikein, jonka hän on tutkinut Sanalla, ja hän haluaa nähdä ihmisten pelastuvan.

4          Auta meitä, Isä, ponnisteluissamme, kun me annamme itsemme Sinulle palvelusta varten, Jumalan kunniaksi ja kirkkaudeksi. Me pyydämme sitä Jeesuksen Nimessä. Aamen.

5          No niin, muistakaa nyt joka ilta tuoda joku kanssanne, tai menkää puhelimeen ja kertokaa jollekin ja kertokaa jokaiselle pastorille, jokaiselle seurakunnalle. Ei väliä mitä se on, vaikka he olisivatkin erimieltä kanssamme, kunhan vain tulette sisälle, istuudutte, käyttäydytte hyvin ja olette mukavia, me todella arvostamme teidän täällä oloanne.

6          Ja tuokaa Raamattunne ja tuokaa kynänne, kirjoittaaksenne muistiin tekstit. Menkää. tutkikaa ne, tarkistakaa ne Sanalla ja nähkää ovatko ne oikein tai ei. Näettekö? Ja sitten älkää ottako omaa teologiaanne, ottakaa se vain sillä tavalla kuinka Raamattu on kirjoitettu. Katsokaahan, monta kertaa me voimme sanoa: “Se merkitsee tätä, tämä on mitä se merkitsee.” Jumala ei tarvitse mitään tulkkia, Hän tulkitsee oman Sanansa. Ymmärrättekö?

7          Jumala sanoi: “Olkoon siellä valo”, ja siellä oli valo. Se ei tarvinnut mitään tulkintaa. Se tapahtui juuri sillä tavalla kuin Hän sanoi. Hän sanoi: “Neitsyt on tuleva raskaaksi”, ja hän tuli. Se ei tarvitse mitään tulkintaa.

8          Kun Jumala on luvannut jonkun tietyn asian tätä aikakautta varten, sen täytyy tapahtua! Hän sanoi sen, eikä se silloin tarvitse mitään tulkintaa. Jumala sanoi niin ja Hän tulkitsee sen itse, joten sen vuoksi Raamattu sanoo, että se ei ole mitään yksityistä tulkintaa varten. Jumala tulkitsee oman Sanansa vahvistamalla sen.

9          Voisimmeko nyt nousta seisomaan lukiessamme Hänen Sanaansa, Hebrelaiskirjeen 1:stä luvusta. Syy miksi pyydän teitä seisomaan, on tämän Sanan kunniaksi. Minä uskon, että Sana on Jumala. “Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan kanssa, ja Sana oli Jumala. Ja Sana oli tehty lihaksi ja asui keskuudessamme.” “Jeesus Kristus sama eilen, tänään ja iäti.” Se on meidän kampanjoittemme aiheena. Sen vuoksi, kun me luemme Häntä itseään painettuna täältä, tästä Sanasta, me seisomme. Kun me vannomme uskollisuutta lipulle, kun meidän lippumme kulkee ohitse, me seisomme kunnioittaen lippuamme, kansakuntaamme, meidän tulee tehdä se. Sitten kuinka paljon enemmän meidän tuleekaan seistä, kun me luemme Jumalan Sanaa! Me luemme Hebrelaiskirje 1:1-3.

Jumala, joka erilaisina aikoina ja eriävillä tavoilla puhui menneinä aikoina isille profeetoilla,

On näissä viimeisissä päivissä puhunut Poikansa kautta, jonka hän on asettanut kaikkien asioiden perilliseksi, jonka kautta myös hän teki maailmat;

Joka ollen hänen kirkkautensa säteily, ja hänen persoonansa nimenomainen kuva, ja kannattaen [ylläpitäen] kaikki asiat voimansa sanalla, kun hän oli itse puhdistanut meidän syntimme, istuutunut Majesteetin oikealle kädelle korkeudessa;

10     Rukoilkaamme. Kuinka monet nyt, kumarretuin päin ja sydämin, haluaisivat tulla muistetuksi rukouksessa, että näiden kokousten aikana, jossakin, Jumala tulisi suomaan teidän pyyntönne? Vain kohottakaa kätenne. Herra näkee teidän kätenne.

11     Taivaallinen Isämme, niin pitkälle kuin inhimillinen silmäni voi nähdä, siellä oli täydellinen käsien massa. Varmasti veli Greenin ilmestys ja minun haluni tulla, oli oikein. Nyt Isä, anna heille mitä he haluavat, Sinun Sanasi ja Sinun lupauksesi mukaisesti. Me jätämme heidät Sinulle. Ja voikoon elämämme olla niin yhteensopiva Sanan kanssa, että Sana tulee lihaksi keskuudessamme, ja antaa ihmisille uskon ottaa varoja tililtään Taivaasta, jonka Jeesus selvitti heidän puolestaan pitkän aikaa sitten, heidän syntiensä ja sairauksiensa puolesta, kun he ovat matkalla. Siunaa meitä nyt, me rukoilemme, kun me odotamme Sinua paljastamaan meille Sinun Sanasi, ja tekemään Sen lihaksi keskuudessamme. Sillä me pyydämme sitä Jeesuksen Nimessä. Aamen. (Voitte istuutua.)

12     Nyt haluaisin, että yrittäisitte olla liikkumatta ympäri, sen enempää kuin on aivan välttämätöntä, jos vain voitte, tarkoitan ylösnousemista ja liikkumista, seuraavien neljänkymmenen viiden tai viidenkymmenen minuutin aikana, tai jotakin sellaista.

13     No niin, kysymys on tästä, että me haluamme tietää, mikä on Totuus. Ja ainoa Totuus, jonka tunnen, on Raamattu. Jumala tulee tuomitsemaan maailman jonakin päivänä, me uskomme sen, ja jokainen meistä kuolevaisista tullaan tuomaan Hänen läsnäoloonsa tuomittavaksi. Minulla on täällä joitakin muistiinpanoja ja Kirjoituksia, joihin haluan viitata muutaman minuutin kuluttua.

14     Muistakaa nyt, jos kysyisin tänä iltana: “Onko täällä ketään katolista?” “Kyllä”, he sanoisivat. Ja ehkä…

 “Minkä mukaan Jumala tulee tuomitsemaan maailman?” He sanoisivat: “Katolisen kirkon mukaan.”

15     Silloin voisin kysyä: “Minkä katolisen kirkon?” Ne ovat erimielisiä. Niissä on paljon erimielisyyttä. Yksi on roomalainen, toinen kreikkalainen, ja ortodoksinen, ja niin edelleen. Meillä on niitä paljon. Jos sanoisin…

16     Joku metodisti nousisi ylös ja sanoisi: “Hän tulee tuomitsemaan sen metodistikirkon mukaan.” No niin, jos se on niin, silloin baptisteilla ei ole mitään mahdollisuutta. Ja, jos se tuomitaan baptistien mukaan, silloin metodisteilla ei ole mitään mahdollisuutta.

17     Koska, muistakaa, vain yhden pienen Sanan väärinlainaaminen, (ei kaikkea siitä, ei edes kokonaista jaetta), vain yhden pienen Sanan osasen uskomatta jättäminen, aiheutti jokaisen kuoleman, jokaisen sairauden, jokaisen murheen. Se oli Eeva Eedenin Puutarhassa. Nyt jos… Se maksoi kaiken tämän, kun vain yksi nainen ymmärsi väärin Sanan. Hän ei tehnyt sitä tahallaan, hänet “petettiin”, sanoo Raamattu. Hänet “petettiin”, Sanan mukaan, ja se aiheutti kaiken tämän, silloin te ja minä emme tule menemään takaisin millään vähemmällä kuin koko Sanalla.

18     No niin, minä uskon Raamatun sanovan, ettei Hän tule tekemään sitä, minä en usko, että Jumala tulee tuomitsemaan maailmaa helluntailaiskirkon mukaan, metodistien, baptistien tai katolisten mukaan. Hän tulee tuomitsemaan sen Jeesuksen Kristuksen mukaan., Hän sanoi niin. Ja Kristus on Sana: “Alussa oli Sana, Sana oli Jumalan kanssa, ja Sana oli Jumala. Ja Sana oli tehty lihaksi ja asui keskuudessamme. Sama eilen, tänään ja iäti.”

19     Koko asia on tuo suuri Iankaikkinen. Iankaikkisuus ei ole koskaan alkanut, eikä voi koskaan loppua. Sen vuoksi, tässä suuressa Iankaikkisessa oli ominaisuuksia, olla Isä, olla Poika, olla Pelastaja, olla Parantaja, ja kaikki nämä asiat olivat Hänessä. Ja ainoa asia mitä nyt tapahtuu, on Hänen ominaisuuksiensa esiin tuleminen. Siinä kaikki.

20     No niin, meidän nimemme pantiin Karitsan Elämän Kirjaan ennen maailman perustamista. Ja, kun Sana osuu siihen, jos siellä on mitään valoa mikä on määrätty Elämään, Jeesus sanoi: “Kukaan ei voi tulla Minun tyköni ellei Minun Isäni häntä vedä, ja kaikki, jotka Isä on antanut Minulle, tulevat Minulle.” Niinpä te näette, se on Sana, jatkuvasti, Sana, Sana.

21     Niinpä haluan puhua tänä iltana aiheesta, jonka vedämme tämän tekstin sisällöstä, jonka juuri luimme, Jumala tunnistetaan ominaisuuksistaan.

22     No niin, melkein kaikki mitä näemme, voidaan tunnistaa sen ominaisuuksista.

23     Me voimme, huomata sen eläimissä, ottakaa vaikkapa linnut. Ottakaa, vaikka keltasirkku, kuinka se lentää, ja verratkaa sitä närheen, ne näyttävät melko paljon samankaltaisilta. Mutta keltasirkun ominaisuudet, kuinka se lentää, se räpäyttää siipiään ja sitten tipahtaa alaspäin, sitten ylös ja alas, ulos ja alas. Ne ovat sen lento-ominaisuuksia. Jos panette merkille, niin närhi lentää enemmän suoraviivaisesti.

24     Tarkatkaa hopeanvalkoista viiriäistä, kuinka se lentää. Tarkatkaa Cambellin viiriäistä sen lentäessä, te metsästäjät. Te näette, että siinä on eroa. Tarkatkaa jänkäkurppaa ja amerikantaivaanvuohea, ominaisuudet ratkaisevat kumpi se on.

25     Suurikokoisen lampaan seistessä vuorenrinteellä, jos sen selkä on käännettynä, sen takapuoli on valkoinen ja muu osa harmaa. Jos te ette tunne tuon lampaan ominaisuuksia, se voisi olla, vaikka peura. Näettekö? Katsokaahan, teidän täytyy tietää niiden ominaisuudet, huomataksenne mikä se on ja mikä se ei ole. Me voisimme jatkaa edelleen kertomalla teille monista asioista eläinmaailmassa.

26     Sitten me tulemme inhimilliseen elämään, ominaisuuksiin miehen ja naisen välillä. Niissä on eroa. He ovat molemmat inhimillisiä olentoja, mutta kahden sukupuolen ominaisuudet erottavat heidät. Luin jokin aika sitten yhdestä niistä ongelmista, jotka pantiin Salomon ratkaistavaksi. Kuningatar koetteli Salomoa niin, että oli pukenut joitakin naisia miehiksi. Ja Salomo pani heidät kävelemään ja tekemään joitakin asioita ja nopeasti hän sanoi: “He ovat naisia.” Näettekö, koska hän voi sanoa sen siitä tavasta, miten he tekivät asioita, että heidän ominaisuutensa olivat naisten ominaisuuksia. Siinä on jotakin, mitä te ette voi kätkeä, hän on nainen, koska hänen ominaisuutensa osoittavat hänet naiseksi.

27     Se on aivan kuin oikeakätisyys ja vasenkätisyys ihmisillä. He ovat molemmat ihmisiä. Tarkatkaa kahta ihmistä, yksi on oikeakätinen ja toinen vasenkätinen. Tarkatkaa millä tavalla heidän ominaisuutensa osoittavat heidät, te voitte sanoa ovatko he oikea- tai vasenkätisiä. Näettekö? Kuitenkin heillä molemmilla on kädet ja molemmat kädet näyttävät aivan tarkalleen samanlaisilta, aivan tarkalleen samanlaisilta.

28     Voisin sanoa tähän väliin vähän jotakin. Jeesus sanoi Matteuksen 24. luvussa, että “viimeisissä päivissä, nuo kaksi henkeä olisivat niin lähekkäin yhdessä, kunnes se pettäisi jopa valitutkin, jos se olisi mahdollista”.

29     No niin, se on aivan kuin katsoisi oikeaa kättä ja vasenta kättä. Niissä molemmissa on peukalot, sormet, kynnet, pikkusormet, keskisormet, etusormet ja niin edelleen, kaikki eri sormet. Niissä molemmissa on peukalonjäljet, molemmissa samat jäljet, samalla tavalla muodostuneet peukalonjäljet, yksi vain on kääntynyt yhteen suuntaan ja toinen toiseen. Kaikki on identtisesti samanlaista, ainoa ero on sen ominaisuudessa. Yksi on vasen käsi ja toinen on oikea käsi, se on ainoa ero.

30     Ja juuri sillä tavalla nämä henget tulevat olemaan viimeisenä päivänä, niin ne tulevat olemaan, vain sen ominaisuus tulee osoittamaan onko se Jumalasta tai ei. Yksi niistä tulee olemaan oikea ja toinen tulee olemaan väärä, te olette tunteva sen vain Jumalan ominaisuudesta. Aivan täydellisesti, sen täytyy olla sillä tavalla. Mutta oikea käsi, voisimme sanoa on “oikea”, ja vasen käsi “väärä”, näettekö, tai päinvastoin, yksi niistä on “oikea”, toinen “väärä”. Niiden ominaisuudet määräävät ne. Te voitte tuntea sen ainoastaan sen ominaisuudesta.

31     Aivan niin kuin Israel oli matkallaan, tullen ulos Egyptistä. No niin, Jumala oli Israelin kanssa, Hän oli näyttänyt heille suuren merkin siellä alhaalla, lähettänyt heille profeetan ja samastanut kirjoitetun Sanansa. Ja tuodessaan heidät ulos, me tarkkaamme Hänen ominaisuuttaan, sitä kuinka Hän kohtasi Mooseksen ja niitä asioita, joita Hän teki. Ja ollessaan matkalla, he tulivat toisen kansakunnan luo, joka oli Mooab. Ja Mooab oli suuri kansakunta, eivätkä he olleet pakanoita, ei missään tapauksessa. He olivat Lootin tyttären lapsia, ja he olivat uskovaisia. Tarkatkaa nyt noita kahta kansaa. Yksi niistä on tunnistettu kansa, toinen on vain matkaaja. Ja nyt he tulivat sille paikalle, että tämä suuri Mooabin kansa oli suoraan heidän polullaan, täyttäessään velvollisuuttaan, mennäkseen luvattuun maahan. Nyt heillä oli…

32     Katsokaa noita kahta kansakuntaa, kummallakin niistä oli profeetta. Yksi heistä oli suuri opettaja ja profeetta, Bileam. Toinen oli Mooses. Nyt Bileam tulee kirotakseen Israelin.

33     Ja huomatkaa, molemmat niistä olivat absoluuttisesti fundamentaalisia. Tuo fundamentalistinen profeetta Bileam sanoi: “Rakentakaa minulle seitsemän alttaria”, se on tarkalleen Jumalan luku. “Ja uhratkaa kullakin alttarilla puhdas uhri, härkä”, joka oli tarkalleen sama uhri mikä heillä oli siellä alhaalla Israelin leirissä. Ja hän sanoi: “Kullakin alttarilla uhratkaa oinas”, puhuen Kristuksen tulemuksesta. Ja alhaalla Israelin leirissä he uhrasivat tuon saman uhrin.

34     Samat alttarit, sama Jumala, mutta yksi heistä oli väärä ja toinen oikea. Ja nyt ainoa tapa miten te voitte sanoa kumpi oli… Kun se tuli fundamentaalisesti, Sanaan, molemmat heistä olivat oikeita. Mutta näettehän, yhdellä, hänen vaikuttimensa olivat väärät, hän yritti leikata veljensä pois sen lupauksen linjasta, jonka Jumala oli hänelle antanut.

35     Eräs toinen asia, yksi profeetta, Bileam, oli fundamentaalinen, mutta profeetta Mooses tunnistettiin Jumalan ominaisuuksista. Siellä oli Tulipatsas, yliluonnollinen Valo riippui heidän yllään. Ja heidän leirissään oli suuria parantumisia, yliluonnollisen Jumalan näyttäessä yliluonnolliset merkkinsä. Ja he pysyivät tarkalleen sen lupauksen Sanan kanssa, jonka Jumala antoi Abrahamille siihen aikaan, kun nuo molemmat kansakunnat alkoivat. Mutta, nyt, Mooseksella oli Abrahamin lupaus, ollen menossa luvattuun maahan. Bileam, joka myös oli Herran profeetta, seisoi siellä. Ja ainoa tapa miten te voitte tunnistaa heidät, ei ollut heidän fundamentaalisesta opetuksestaan, vaan Jumalan ominaisuuksista.

36     Siellä oli Kuninkaan äänen huuto täällä alhaalla Israelin kanssa. Sovitus oli voimassa, Vaskikäärme, lyöty Kallio. Ja Jumala oli heidän kanssaan, samastaen itsensä yliluonnollisessa Valossa, ja parantaen heidän sairautensa ja tautinsa, heidän kulkiessaan eteenpäin. Nämä ominaisuudet todistivat mikä hän oli, pysyen sen Sanan linjassa, joka oli tuota aikakautta varten, sitä aikakautta varten, jossa he elivät. Jumalan ominaisuudet samastivat itsensä Mooseksen kanssa. Näettekö, Jumalan ominaisuudet tunnistettiin Mooseksessa. Tulipatsas, sovitus toiminnassa, yliluonnollinen, lyöty Kallio, ja myös Vaskikäärme, puhuen parantamisesta, ja sitten myös he olivat Jumalan lupauksen velvollisuuden linjassa.

37     Jumalan ominaisuudet eivät ole luonnollisia. Jumalan ominaisuus on yliluonnollinen, koska Hän on Luoja. Hän on Yliluonnollinen. Ja, kun Jumalan ominaisuudet alkavat tuoda esiin itseään, on se niin epätavallista nykyiselle ajatussuutaukselle, että se ajaa heidät pois linjasta. He eivät voi ymmärtää Sitä, vaikkei Hän koskaan menekään pois lupauksestaan. Jumala kaikissa aikakausissa, jakoi Sanansa, niin kuin olen sanonut.

38     Ottakaamme yksi esimerkki. Siellä oli Joosef, Marian mies. Ja hän oli nyt kihloissa tämän nuoren naisen kanssa, ja he menisivät naimisiin. Mutta sitten ennen kuin he tulivat yhteen, todettiin hänen odottavan Pyhän Hengen lasta.

39     No niin, me kaikki uskomme sen, jos olemme kristittyjä. Meidän täytyy uskoa se voidaksemme olla kristitty. Se on Raamattu. Teidän on uskottava jokainen Sana Raamatussa, ollaksenne kristitty. Nyt, koska Pyhä Henki on täällä sisimmässä, tulee se vahvistamaan jokaisen Sanan ja jokaisen lupauksen “aamenella”.

40     Koska Joosef nyt oli oikeudenmukainen mies, hän oli hyvä mies. Ja epäilemättä Maria oli kertonut hänelle Gabrielin vierailusta, ja kuinka Pyhä Henki tulisi varjoamaan hänet, ja hän tulisi raskaaksi ja synnyttäisi Pojan, ja Hänelle tuli antaa nimi ”Jeesus”, kuinka hänen onkaan täytynyt kertoa siitä Joosefille. Ja Joosef voi katsoa hänen suuria ruskeita silmiään ja nähdä niissä viattomuuden ja hän halusi uskoa sen. Hän halusi uskoa sen koko sydämellään, kuitenkin se oli liian epätavallista, ja hän ajatteli panna hänet pois salaisesti.

41     No niin, jos mies on siinä vilpitön, on Jumala jollakin tavalla osoittava tuolle miehelle, että se on Totuus. Hän on velvollinen tekemään sen, jos olette vilpitön. Jos te näette Sen, ja menette pois Siitä, silloin te tulette tuomituksi. Mutta, jos olette vilpitön, te näette Totuuden!

 No niin, Joosef vain “ajatteli”. Hän sanoi: “Se on niin epätavallista!”

42     Sillä tavalla ihmiset tekevät tänään, hyvät miehet, hienot miehet, hyväluontoiset miehet, monet heistä, pappeja ja niin edelleen, mutta tämän päivän lupauksen yliluonnollinen vahvistaminen on niin epätavallista, että se järkyttää heidät pois tasapainostaan. Se tekee sen, koska se osoittaa Jumalan ominaisuuden.

43     No niin, Joosef, hänen aviomiehensä, ollen oikeudenmukainen mies, haluton tekemään hänestä julkista esimerkkiä. Hän ei voinut uskoa sitä, hän yritti uskoa. Mutta hänen ajatellessaan näitä asioita, Herran Enkeli puhui hänelle ja kertoi hänelle.

44     No niin. Hänen ei aina tarvitse puhua unessa. Hän voi paljastaa itsensä teille Sanasta, ja osoittaa teille, että se on oikein, jos olette tarpeeksi vilpitön ottaaksenne selvää Siitä ja nähdäksenne josko se on Jumalan ominaisuus, joka julkituo itseään, mutta aina kaikessa sopusoinnussa luvatun Sanan Kanssa.

45     Ja toinen asia. Jumalan Sana aina korjaa erheen. Uskotteko te sen? Sana ratkaisee asian. Kun Jumala vahvistaa tuon Sanan. Se selvittää sen.

46     Ottakaamme nyt yksi mielessäni oleva asia, jota haluaisin ajatella. Me emme tule käyttämään liiaksi aikaa, koska me haluamme rukoilla sairaiden puolesta. Katsokaamme sitä kun… Jeesus, ollen Sana… Raamattu sanoo, että Hän oli Sana. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että Hän oli Sana. Pankaa merkille, kun Hän oli kaksitoistavuotias. Meillä ei ole mitään tietoa siitä, että Hän olisi käynyt koulua. Mutta tuo pieni kaksitoistavuotias poika, suunnilleen tämän korkuinen, Hänen vanhempansa menivät ylös Jerusalemiin, palvoakseen temppelissä pääsiäisjuhlassa. Ja oltuaan siellä he lähtivät kotimatkalle pääsiäisjuhlan jälkeen, he olivat kulkeneet kolme päivää, eivätkä voineet löytää Jeesusta mistään. Ja lopulta etsittyään kolme päivää, he löysivät Hänet väittelemässä temppelissä Jumalan Sanasta noiden vanhinten kanssa.

47     Ja kuunnelkaa nyt Mariaa. Nyt te ihmiset, jotka pidätte häntä jumalattarena, kuulkaahan. Katsokaahan, se oli nainen, joka petettiin alussa. Ja tarkatkaa häntä tässä. Jos ette ole koskaan panneet sitä merkille, tarkatkaa tätä. Hän sanoi: “Sinun isäsi ja minä olemme etsineet Sinua kyynelin.” Huomatkaa, hän tuomitsi noiden pappien edessä sen todistuksen, josta hän oli todistanut. Hän sanoi tulleensa “raskaaksi Pyhästä Hengestä”, ja tässä hän kutsui “Joosefia” Hänen isäkseen.

48     Tarkatkaa nyt tuota kaksitoistavuotiasta Poikaa, joka oli Sana tuota hetkeä varten. Hän oli tuota hetkeä varten luvattu Sana, voideltu Messias. Tarkatkaa mitä Hän sanoi: “Ettekö te tiedä, että Minun täytyy hoidella Isäni asioita?” Sana korjaa erheen. Näettekö, se oli yliluonnollista, kaksitoistavuotiaalta lapselta! En usko Jeesuksen ymmärtäneen, mitä Hän sanoi, mutta Hän oli Sana, ja Sana korjaa erheen. Näettekö, Hän oikaisi äitiään ja nuhteli häntä siitä, että sanoi niin. Nyt, jos Hän oli Isänsä asioilla, olisi hän ollut Joosefin kanssa, jos Joosef oli Hänen isänsä.

49     Mutta näettekö, Maria oli kokonaan kiihtynyt, aivan niin kuin Eeva oli, ja sen vaikuttamana hän sanoi: “Sinun isäsi ja minä olemme etsineet Sinua, kyynelin.”

50     Hän sanoi: “Ettekö te tiedä, että Minun täytyy olla Isäni asioilla?” Näettekö kuinka Sana on oikaiseva, se korjaa erheen.

51     Saatana teki virheen yrittäessään kiusata Jeesusta. Hän vastasi omalla Sanallaan, ja voitti hänet Sanalla.

52     “Jumala”, sanoo Raamattu täällä, “erilaisina aikoina ja eriävillä tavoilla, teki itsensä tunnetuksi profeetoilleen. Hän puhui isille profeettojen kautta.” No niin, osoittaakseen ominaisuutensa, tekemällä itsensä tunnetuksi ihmisille, näettehän. Hän puhui profeetoille. Profeetat, heidän näkynsä, oli Jumalan ominaisuus tunnetuksi tehtynä profeetan näyllä.

53     No niin, kukaan ei voi selittää näkyä, ei ole mitään tapaa tehdä sitä. Se on yliluonnollinen. Se on jotakin, mitä te näette, mikä on ollut, mikä on, ja mikä tulee olemaan. Se oli Jumalan tapa lähettää joku mies, joka puhui nuo asiat ja ne asiat, jotka tulisivat tapahtumaan, ei vain tänä iltana, vaan joka ilta, joka kerta. Kaiken mitä hän sanoi, täytyi olla täydellisesti Herran mukaisesti, sen täytyi olla Herran Sana.

54     Tämän mukaan, lahjat ja kutsumiset ovat ilman parannuksen tekemistä. Te ette voi tehdä silmistänne ruskeita, kun ne ovat siniset. Te ette voi tehdä itsestänne kuusi jalkaa pitkää, kun olette neljän jalan pituinen. “Kuka voi ajattelemalla lisätä kyynärääkään vartaloonsa?” Me olemme kukin mitä olemme, Jumalan armosta.

55     No niin, lahjat ja kutsumukset ovat ilman parannuksen tekoa. Nämä profeetat syntyivät profeettoina. Mooses oli syntyessään kaunis lapsi. Jeesus oli Jumalan Poika, Jumalan ominaisuus, ennen maailman perustamista. Jeremia… seitsemänsataakaksitoista vuotta ennen hänen syntymäänsä, hän oli huutavan ääni… Ei, suokaa anteeksi, hänet oli määrätty kansakuntien profeetaksi, hänet oli pyhitetty äitinsä kohdussa ja määrätty profeetaksi kansakunnille. Johannes Kastaja oli se, jota ajattelin, josta seitsemänsataa kaksitoista vuotta ennen syntymäänsä sanottiin, että hän oli huutavan ääni erämaassa.

56     Näettekö, se on Jumalan asettama. Hän lähettää miehen, ottaen tuon aikakauden Sanan. Mutta nyt ennen kuin te voitte uskoa tuota tuon aikakauden Sanaa, Hän tunnistaa itsensä ominaisuuksissaan, näettekö, tiedolla, näyllä. Hän kertoi asiat, jotka tapahtuisivat, ja ne tapahtuvat. Ja Jumala sanoi: “Kun se tapahtuu, silloin uskokaa, että hänellä on Sanan tulkinta, koska Herran Sana tulee tälle miehelle.” Ja se on hänen valtakirjansa, josta hänet tunnistettiin näkijäksi Vanhassa Testamentissa. Se on niin selvää kuin olla voi! Hänen ominaisuutensa ovat tunnistetut, tunnetuksi tehdyt, hänen henkilössään.

57     No niin, se on kuinka “Jumala toimi erilaisina aikoina”, sanoo Raamattu, “eriävillä tavoilla, puhuen isille profeettojen kautta. Mutta näissä viimeisissä päivissä Hän puhuu Poikansa, Jeesuksen Kristuksen kautta.”

58     Nyt Jeesus sanoi Johannes 10:57: “Jos Minä en tee Isäni tekoja, silloin älkää uskoko Minua.”

 Näettekö, he sanoivat: “Sinä olet Mies, ja teet itsestäsi Jumalan.”

59     Hän sanoi: “Jos Minä en tee Isäni tekoja, silloin älkää uskoko Minua.” Hän sanoi: “Johannes oli kirkas ja loistava valo. Te suuret, te halusitte vaeltaa hänen valossansa jonkin aikaa. Mutta Johannes sanoi: ‘Minun täytyy mennä pois; Hänen täytyy lisääntyä.’” Hän oli maailman Valo, koska Hän oli vahvistettu, tunnistettu Sana lihaksi tehtynä. Näettekö, Hän oli Jumala kanssamme.

60     Profeetat olivat Jumala heidän kanssaan. Jeesus sanoi niin. Hän sanoi: “Jos te kutsutte niitä, joille Jumalan Sana tuli ‘jumaliksi’, niin kuinka te voitte tuomita Minut, kun sanon Minä olen Jumalan Poika?” Näettekö? Niinpä, kun Jumalan puhuma Sana on vahvistettu, on se silloin Jumala tekemässä itsensä tunnetuksi ominaisuuksillaan, toteuttaen Sanansa. Se ei tarvitse mitään tulkintaa. Se on jo tulkittu, itse todistaen mikä se on.

61     Aivan samalla tavalla kuin Hän sanoi “olkoon siellä valo” ja siellä oli valo, ei teidän tarvitse sanoa: “No niin, mitähän se merkitsi?” Se merkitsee juuri sitä, siinä se on, se todistaa sen. Se on jo tapahtunut.

62     Nyt Jeesus sanoi, että “jos Minä en tee Isäni tekoja”, tai toisin sanoen, “jos Minulla ei ole Isäni ominaisuutta, älkää uskoko sitä. Ne tunnistavat Minun henkilöllisyyteni, kuka Minä olen. Jos te ette voi uskoa Minua, uskokaa silloin Jumalan antamaa tuntomerkkiä. Jos te… Jos Minä en… Jos Minun luonteeni ei tunnista asemaani, älkää silloin uskoko Minun väitteitäni.” Näettekö? Ymmärrättekö sen tänä iltana? Joka ymmärtää sen, kohottakoon kätensä. Näettekö? “Jos Minun luonteeni ei samasta Minua siksi, joka väitän olevani”, sanoi Jeesus, “silloin uskokaa… Jos te ette voi uskoa Minua, niin miksi ette uskoisi luonteeni antamaa tunnistusta siitä kuka Minä olen.”

63     Johannes 14:12, Jeesus sanoi: “Joka uskoo Minuun, on myös tekevä niitä tekoja, joita Minä teen.” Katsokaahan nyt: “Hän, joka uskoo Minuun”, todellinen uskovainen, “niitä tekoja, joita Minä teen, on hän myös tekevä.” Huomatkaa. Toisin sanoen, tällä tavalla: “Hänet, joka uskoo Minuun, tunnistetaan Minun ominaisuuksistani, teoistani.” No niin, se oli mitä Hän teki. Hän sanoi: “Jos Minä en tee isäni tekoja, silloin älkää uskoko Minua.” Ja Isä puhui profeetoille, ja se oli heidän ominaisuutensa, tuntomerkkinsä. Niin se oli Jeesuksen kohdalla. Ja Hän lupasi sen hänelle, joka uskoo: “Minun ominaisuuteni ovat tekevä hänessä aivan niin kuin ne tekivät Minussa. Ja, jos Minä en tee Isäni tekoja, silloin älkää uskoko Minua. Mutta, jos Minä teen niitä tekoja, ettekä te voi uskoa Minua, silloin uskokaa tekoja, koska siitä on puhuttu, sen täytyy olla niin.”

64     Hän sanoi: “Tutkikaa Kirjoituksia, sillä niissä te ajattelette teillä olevan Iankaikkisen Elämän, ja Ne ovat Ne, jotka kertovat teille kuka Minä olen.” Se oli Jeesus, näettehän. Jumala julkituotuna, osoittaen itsensä. “Ne todistavat kuka Minä olen.” Hebrealaiskirje 1:1: “Jumala erilaisina aikoina puhui profeettojen kautta”, selvästi tunnistaen nyt ylösnousseen Poikansa ominaisuudet. Jumala puhui profeetoilla silloin, nyt Poikansa kautta. Muuttumaton Jumala, sama ominaisuus. “Tekoja, joita Minä teen, olette te myös tekevä.” Jumala tunnetaan tunnistetuista ominaisuuksistaan. Se on kuinka te tiedätte sen.

65     Te sanotte: “Mutta sanon sinulle, me laulamme tämän, me teemme tämän, ja me teemme…” Se ei ole se mistä minä puhun.

66     Minä puhun siitä kuinka Sana on tuotu julki ja samastaa tämän Elämän, luvatun Sanan ominaisuuksista tätä aikakautta varten.

67     Nuo fariseukset tunsivat Raamattunsa aivan yhtä hyvin kuin kuka tahansa muukin, paremmin kuin kukaan meidän papeistamme tuntee omaamme tänään. Heidän täytyi elää Sen mukaan. Heidän iso-iso-isoisänsä olivat pappeja. He tutkivat Sitä, päivin ja öin, ja heiltä jäi näkemättä tuo tunnistettu Sana.

68     Tänään, luterilainen sanoo: “Kun sinä uskot, sinulla on Se.” Metodisti sanoo: “Kun sinä huudat, sinulla on Se.” Helluntailainen sanoo: “Kun puhut kielillä, sinulla on Se.” Me näemme sen kaiken olevan väärin! Jotkut heistä sanovat: “Hengen hedelmillä on Se.” Ja se on väärin! Ainoa todiste on, kun se on vahvistettu, kun Jumala itse samastaa itsensä tämän hetken luvatussa Sanassa. Siinä se on.

69     Kellä oli enemmän Hengen hedelmiä kuin noilla ystävällisillä vanhoilla papeilla, jotka ympärileikkasivat lapsia ja siunasivat heitä ja kaikkea muuta? Ja tässä oli tämä kaveri, Jeesus, joka tuli, potki nurin heidän pöytänsä, katsoi heitä vihassa, löi heitä, ajoi heidät ulos, ilman mitään tuntomerkkiä. Kirjoitus on Hänen tuntomerkkinsä! Hänellä ei ollut mitään jäsenkorttia, Hän ei kuulunut mihinkään organisaatioon. Mutta Jumala puhui Hänestä, se oli Hänen tuntomerkkinsä!

70     Se on aito Jumalan tuntomerkki missä ajassa tahansa, jonka Hän samastaa. Se on mikä se on, Kirjoituksen lupaus samastettuna lupauksen ominaisuudella, joka on Jumala, ja Jumala on Sana. Ja se on uskovainen, jossa tuon lupauksen ominaisuudet ovat samastetut. Jeesus sanoi niin, ja se selvittää sen. Aamen.

71     Huomatkaa, nyt me näemme, että ominaisuudet tunnistavat Hänet. Niin kuin Hän sanoi: “Jos se ei tee sitä, silloin älkää uskoko Minua.” No niin, Jeesus sanoi, että se tulisi tunnistamaan Hänet.

72     Ja muistakaa nyt, että näissä päivissä, näissä viimeisissä päivissä, Hebrelaiskirje 1:1 sanotaan: “Jumala, erilaisina aikoina ja eriävillä tavoilla puhui isille profeettojen kautta. Tässä viimeisessä päivässä Hän on puhunut meille Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta.” Näettekö? Jumalan itsensä tunnistaminen julkituotuna samalla tavalla niin kuin hän teki aikaisempina aikoina, käyttäen samaa ominaisuutta. Aamen. Huomatkaa Hebr. 13:8, sanotaan: “Hän on sama eilen, entisaikoina, tänään, ja iäti sama!” Hänen sama käyttäytymisensä, Hänen sama tapansa, Hänen sama ominaisuutensa, kaikki on sama! Jumala, muuttumaton Jumala ei voi muuttaa ominaisuuttaan, sen enempää kuin käskyjäänkään. Se on, mikä Hän on. Hän on Sana. Hän on Sana tätä hetkeä varten. Hän oli Sana, kun Hän loi maailman, se oli Sana. Kun Hän loi miehen, se oli Sana, Hänen ominaisuutensa. Kun Hän loi Kristuksen, Se oli Jumala, Immanuel. Ja, kun Hän teki Hänet Pelastajaksi, se oli Hänen ominaisuutensa. Kun Hän teki Hänet Parantajaksi, se oli Hänen ominaisuutensa. Näettekö? Se on aina Sanan samastaminen, Jumalan ominaisuuden samastama Sana. Huomatkaa esiintymistapa, Hän on niin aina, Hän ei koskaan muutu.

73     Katsokaa noita kolmea miestä, jotka tulivat Abrahamin tykö, hänen istuessaan telttansa ovella tuona päivänä. Katsokaamme häntä siellä muutaman minuutin ajan. Hän oli tullut, hänet oli kutsuttu ulos kaldealaisten maasta, Uurin kaupungista. Hänet oli pantu oman kaupunkinsa ulkopuolelle. Jumalan käskystä, että hän erottaisi, itsensä kaikesta epäuskosta. Se on ensimmäinen Jumalan ominaisuus, erottaa itsenne epäuskosta, kun Hän kutsuu miehen!

74     Ja Hän antoi hänelle jotakin, mikä oli absoluuttisesti, kokonaisuudessaan mahdotonta luonnolliselle järjelle uskoa sitä. Hän sanoi: “Abraham…” Hän oli seitsemänkymmentäviisivuotias ja Saara oli kuudenkymmenenviiden. Se oli hänen sisarpuolensa, ja he olivat eläneet yhdessä kaikki nämä vuodet ilman lapsia. Niin sanoi: “Minä tulen antamaan sinulle pojan Saarasta ja tämän pojan kautta Minä tulen tekemään sinut monen kansan isäksi.” No niin, hän uskoi sen.

75     Aika kului, eikä Saarassa tapahtunut mitään muutosta. Näettekö? Hän oli ohi tuon iän, hän oli ohi vaihdevuosien. Kuusikymmentäviisivuotiaana, hän oli jo ohittanut tuon ajan. Abraham oli seitsemänkymmenenviiden ja hänen ruumiinsa oli yhtä hyvä kuin kuollut. Saaran kohtu oli kuollut. Mutta Abraham ei koskaan horjunut Jumalan lupauksessa epäuskon kautta. Hän jatkoi uskomista, koska Jumala oli sanonut sen, ja hän oli vakuuttunut, että “jos Jumala sanoi sen, silloin Hänen ominaisuutensa tuottaisivat mitä Hän oli sanonut!” No niin, meidän oletetaan olevan Abrahamin lapsia, Abrahamin Siemen! Kului kaksikymmentäviisi vuotta. Saarassa ei ollut mitään muutosta, hän oli vain vanhempi, kumaraisempi, samoin kuin Abrahamkin. Mutta yhä Abraham uskoi sen.

76     Ja eräänä päivänä, kun Jumala oli nähnyt, että Hänen palvelijansa oli päättänyt olla esimerkiksi tämän päivän ihmisille, ja hänen kauttaan Hän tulisi siunaamaan kansat, yhtenä kuumana aamuna, noin kello yhdeltätoista, kolme miestä tuli kävellen hänen tykönsä.

 He puhuivat hänelle. Hän kutsui heidät istumaan. Heissä oli jotakin, joka näytti olevan erilaista kuin muut miehet. Hengelliset asiat ymmärretään hengellisten asioiden mukaan. Huomatkaa, ja he tulivat hänen luokseen ja istuutuivat. Abraham tarkasteli heitä ja hän sanoi: “Minun Herrani.” Mitä hänen täytyisi tehdä?

77     Kaksi heistä meni alas ja saarnasi Sodomassa, joka on nykyinen todistus tänään. Siellä olivat teidän kolme ihmisluokkaanne: Sodoma, seurakunta alhaalla Sodomassa, ja Abraham, Valittu, joka ei ole Sodomassa. Kaksi sanansaattajaa, nykyinen Billy Graham ja… Muistakaa, kaikista seurakunnan sanansaattajista, koskaan aikaisemmin ei ole ollut miestä, joka olisi mennyt tuohon nimelliseen seurakuntaan siellä ulkona, jonka nimi olisi päättynyt h-a-m. On ollut Finney, Sankey, Knox, Calvin ja niin edelleen, Billy Sunday, ja kaikkea muuta, mutta ei koskaan G-r-a-h-a-m, tai mitään nimeä, joka olisi päättynyt h-a-m, joka merkitsee “kansakuntien isä”. Hän meni sinne alas, saarnaten. Katsokaa tätä hetkeä! Tässä ovat tekouskovaiset, uskomattomat ja uskovaiset. Nämä kolme miestä tulivat. Kaksi heistä, nykyinen Billy Graham ja Oral Roberts, menivät alas kaupunkiin ihmisten keskuuteen, saarnaten. Asetelma, johon Jeesus viittasi.

78     Huomatkaa, Valittu istui täällä ulkopuolella, Abraham ja hänen ryhmänsä. Ja Abraham tarkkasi tätä Miestä, joka jäi olemaan hänen kanssaan, Hän toi esiin Jumalan ominaisuuden, sillä Hän sanoi: “Missä on Saara?” Hänen nimensä oli Saarai, päivää aikaisemmin; nyt se oli Saara,  S-a-a-r-a. Hän sanoi Abraham, ei Abram: “Abraham, missä on vaimosi Saara?” Hän sanoi: “Hän on teltassa Sinun takanasi.”

79     Hän sanoi: “Minä tulen vierailemaan luonasi.” Silloin Abraham kuunteli tuota puhetta. “Minä tulen vierailemaan luonasi tulevan vuonna tähän aikaan.”

80     Ja Saara nauroi, niin kuin sanotaan hihaansa, itsekseen, ja sanoi: “Minä olen vanha, ja minun herrani on vanha, olisiko meillä nautintoa jälleen niin kuin nuorilla miehillä ja naisilla? Niin pitkälle kuin ihmissuhteista on kysymys, ne ovat olleet ohitse monia vuosia. Minäkö?” Hän nauroi.

81     Ja tuo Mies, katsellen Abrahamia, Saara teltassa selkänsä takana, Hän sanoi: “Miksi Saara nauroi, sanoen, ‘Kuinka voisivat nämä asiat olla?’” Hän tunnisti itsensä.

82     Ja Abraham kutsui Häntä “Elohim”. Jokainen teistä raamatunlukijoista tietää sen. Elohim, Jumala, kaikki riittävä, näettehän, tunnistettuna inhimillisessä ruumiissa, joka söi vasikanlihaa ja joi lehmän maitoa ja söi leipää ja voita. Elohim samastaen Jumalan ominaisuudet, ja Abraham kutsui Häntä “Jumala”. Miksi? Hän tunnisti Hänet Elohimiksi!

83     Jeesus sanoi, Luukkaan 17. luvussa, kuinka viimeisissä päivissä (Jumala erilaisina aikoina puhui profeettojen kautta, viimeisissä päivissä Poikansa kautta), tarkatkaa nyt, Hän sanoi: “Ajassa, kun Ihmisen Poika on paljastettu.” Tarkatkaa, “paljastettu”, tehty tunnetuksi näissä viimeisissä päivissä ennen lopunaikaa, kun Ihmisen Poika paljastetaan, tulee tämä Sodoman aikainen asetelma jälleen palaamaan. “Niin kuin se oli Sodoman päivissä, niin se on oleva Ihmisen Pojan tulemuksessa, kun Hänet paljastetaan, tehdään tunnetuksi Seurakunnalle. Valituille (ei Sodomalle, tai sodomalaisille, tai niille, jotka ovat alhaalla Sodomassa), vaan Valitulle.” Abraham oli Valittu. Ja Abrahamin kuninkaallinen Siemen on uskovaiset. Kristuksen Jeesuksen, Sanan kautta, ja on Valittu. Ja, kun Ihmisen Poika paljastetaan, tuo asetelma tulee jälleen olemaan.

84     Katsokaa maailmaa tänään. Jos se ei olekin tavallinen Sodoma ja Gomorra, niin en ole sitä koskaan nähnyt. Sodoma ja Gomorra! Katsokaa seurakuntaa, joka Lootin tavoin istuu siellä, ja jonka sielu on vaivaantunut nähdessään Sodoman synnit. Monet saarnaajat, hienot miehet, istuvat toimistoissaan, valmistaen tekstiään ja niin edelleen, katsovat ulos kadulle ja näkevät naiset shortseissa, ja moraalittomuuden ja ne asiat, jotka ovat meneillään sillä tavalla, eikä hän voi sanoa siitä mitään, koska hänen organisaationsa tulisi panemaan hänet ulos. Lootilla ei ollut rohkeutta seistä Sen puolesta, mikä oli oikein, ja niin se on nykyisessä Sodomassa ja Gomorrassa tänään.

85     Mutta siellä on joitakin niitä, jotka ovat Sodoman ulkopuolella, jotka ovat syntyneet siellä ulkopuolella, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalan tahdosta ja Jumalan Siemenestä. Katsokaa tunnusmerkkiä siellä, ei vain saarnaamista, vaan sitä merkkiä, joka samastaa Jumalan Sanan lihaksi tehtynä miehessä. Tuo asetelma palaa takaisin aivan niin kuin se oli, ja me olemme tarkalleen tuossa päivässä. Kaikki on täydellistä, kaikki on asettunut oikeaan linjaan. Toivoisin, että meillä olisi aikaa jatkaa siitä muutamia minuutteja, mutta meillä ei ole, joten tulemme pitämään kiirettä. Tuo asetelma on uusiintuva jälleen viimeisissä päivissä.

86     No niin, Hebr. 1:1: “Jumala, erilaisina aikoina teki itsensä tunnetuksi profeettojen kautta. Ja viimeisissä päivissä Hän tekee itsensä tunnetuksi Pojan kautta”, tehden Hänet Hebr. 13:8 mukaan “samaksi eilen, tänään ja iäti.”

87     Huomatkaa, Jumala, entisaikaan puhui Moosekselle. Ja nyt, muistakaa, Hän tunnisti itsensä Valona, Tulipatsaana palavassa pensaassa. Se on kuinka Hän teki sen entisinä aikoina. Ja Hän puhui Moosekselle. Ja tuo Valo, mitä se teki? Se tuotti Jumalan ominaisuuden, se puhui Sanan: “Minä olen kuullut kansani vaikeroinnin Egyptissä. Olen nähnyt heidän vaikerointinsa ja kuullut heidän huutonsa, ja Minä muistan Sanani. Minä olen tullut alas, Tulipatsaana, Valona, mennäkseni vapauttamaan kansan. Minä lähetän sinut, Mooses.”

88     Tarkatkaa Jumalan ominaisuuksia. Mooses otti kourallisen tomua ja heitti sen ilmaan, ja se muuttui kirpuiksi. Jumalan Luoja-ominaisuus oli Mooseksessa.

89     Ja Mooses puhui 5. Moos. 18:15. ja sanoi: “Herra sinun Jumalasi on nostava esiin minun kaltaiseni profeetan.” Nyt tarkatkaa, se on Sana jälleen, ominaisuus. Jumala puhuen Mooseksen kautta, kertoi heille, että Herra tulisi nostamaan esiin Erään hänen kaltaisensa. Pankaa nyt merkille kuinka Jeesuksen ominaisuudet samastivat Hänen olevan tämän luvatun Sanan. Kun Mooses sanoi, että se tulisi olemaan. Jeesuksen luonne samasti sen. Huomatkaa nyt. “Herra teidän Jumalanne”, se on Jumala, se on Sana, “on nostava esiin Profeetan minun kaltaiseni. Kuka tahansa ei sitä Profeettaa usko, tullaan erottamaan pois kansasta.” Tarkatkaa nyt, kun Jeesus tulisi, minkä kaltainen ominaisuus Hänellä sitten tuli olla? Näettekö. pankaa nyt merkille tuo luvattu Sana, Hänen oli luvattu olevan Mooseksen kaltaisen Profeetan.

90     No niin, heillä oli kaiken kaltaisia opettajia, kaiken kaltaisia rabbeja. Heillä ei ollut ollut profeettaa neljäänsataan vuoteen, sitten Malakian, ja nyt äkkiä tässä tulee eräs Mies näyttämölle.

91     Siellä oli kalastajia, kaksi heitä, erään miehen poikia ja yhden nimi oli Andreas ja toisen Simon. Heidän isänsä oli kertonut heille kuinka heidän tuli tarkata noina päivinä; siellä oli ollut paljon vääriä asioita, joita oli noussut esiin. Tuo vanha mies… Luin erään pienen kirjan, joka on saattanut olla mielikuvitusta, en tiedä, mutta siinä hän sanoi: “Pojat, nyt juuri ennen Messiaan tulemusta, niin kuin me sitä kaikki odotamme, tulee olemaan aika, jolloin kaiken kaltaisia asioita tapahtuu. Mutta tapa miten te tulette tuntemaan tämän Messiaan, Hän tulee olemaan Kirjoituksen mukainen. Hän tulee olemaan Profeetta, koska Jumalan Sana sanoo, että Hän on Profeetta.”

92     Andreas kuunteli Johannesta. Mutta ainoa asia mitä Johannes teki, hän vain profetoi. Tiedättehän, Jeesus sanoi: “Te vaelsitte Johanneksen valossa, mutta Minulla on suurempi Valo kuin Johanneksella. Minulla on suurempi samastaminen kuin Johanneksella, sillä ne teot, jotka Isä antaa Minun tehtäväkseni, ne todistavat Minusta.” Johannes vain saarnasi, hän oli vain edelläkävijä, hän ei tehnyt mitään ihmeitä tai mitään Jumalan lupauksen ominaisuuksia. Mutta tässä tuli Jeesus tuon ominaisuuden kanssa!

93     Eräänä päivänä Simon meni kuullakseen Häntä, ja niin pian kuin… Simon ehkä meni Andreaksen kanssa. Andreas oli osallistunut kokouksiin koko ajan. Mutta Simon, kun hän tuli tuohon Läsnäoloon! Kuunnelkaa nyt, kun lopetamme. Kun hän tuli Jeesuksen Läsnäoloon, Jeesus katsoi häntä ja sanoi: “Sinun nimesi on Simon, sinä olet Joonan poika.” Näettekö, tuo luvattu ominaisuus oli tunnistettu Hänessä.

94     Tuo mies ei osannut edes kirjoittaa nimeään, Raamattu sanoo, että hän oli sekä tietämätön, että oppimaton. Mutta se oli senkaltainen samastuminen, että hän nopeasti hylkäsi kaiken epäuskonsa ja hän sanoi: “Se on se Messias, jota me olemme odottaneet!” Hyvä on, hän uskoi Sen.

95     Siellä seisoi eräs mies nimeltä Filippus, joka juoksi ympäri kaupungin ja kukkulan, maaseudulle, noin viisitoista mailia, noutamaan ystäväänsä, Natanaelia, tullakseen takaisin seuraavana päivänä hänen kanssaan. Hän löysi hänet puun alta, rukoilemassa. Hän sanoi: “Tule katsomaan, kenet me olemme löytäneet, Jeesuksen Nasaretista, Joosefin pojan.”

96     Hän sanoi: “No, no, no! Voisiko mitään hyvää tulla Nasaretista, tuosta alemmanluokan joukosta siellä?”

 Hän sanoi: “Tule katsomaan!”

97     Se on parasta, se on paras huomautus mitä kukaan voi tehdä. Älkää jääkö kotiin ja arvostelko. Tulkaa ja ottakaa selvää asiasta, tutkikaa Kirjoituksia! Tulkaa katsomaan!

98     Ollessaan matkalla, kävellessään vuoren ympäri, he puhuivat siitä mitä oli tapahtunut, Filippus kertoi hänelle kuinka Hän oli tuntenut Simonin, hänen isänsä ja niin edelleen.

99     Sitten, kun Natanael tuli jonoon, hän on voinut olla rukousjonossa, tai hän on voinut olla kuulijakunnan joukossa, en tiedä. Mutta missä tahansa hän olikin, kun Jeesuksen silmät ensikertaa osuivat häneen, Hän sanoi: “Katso israelilainen, jossa ei ole mitään vilppiä!”

 Hän sanoi: “Rabbi, milloin Sinä olet minut tuntenut?”

100Hän sanoi: “Ennen kuin Filippus kutsui sinua, kun olit puun alla. Minä näin sinut.” Se oli tuntomerkki voidellun Jumalan ominaisuuksista.

101Hän sanoi: “Rabbi, Sinä olet Jumalan Poika!” Mitä se oli? Hänen ominaisuutensa samastivat Hänet. Hän tiesi Kirjoituksen mukaan, että se oli voideltu Mies, Jumala voideltuna lihassa Jumala oli Kristuksessa, sovittaen maailman Itsellensä. Hän sanoi: “Rabbi, Sinä olet Jumalan Poika. Sinä olet Israelin Kuningas.”

102Jeesus sanoi: “Koska Minä sanoin sen, sinä uskot Minua, eikö niin? Sinä, tulet näkemään suurempia kuin tämä.”

103No niin, siellä seisoi lähellä niitä, jotka eivät uskoneet Sitä. He sanoivat: “Tämä Mies on Belsebul, Hän on ennustaja.”

104Jeesus sanoi: “Minä annan teille anteeksi sen. Mutta, kun Pyhä Henki on tullut ja tekee tuon saman asian, yksi sanakin sitä vastaan, eikä sitä koskaan tulla anteeksi antamaan tässä maailmassa, tai maailmassa, joka on tuleva.”

105Näettekö, sovitusta ei vielä oltu tehty. Näettekö, siellä ei voinut olla, teillä ei voi olla… Teitä ei voida heittää helvettiin ennen kuin te tulette tuomiolle. Tämä kansakunta ei tekisi sitä, ei myöskään Jumala. Katsokaahan, te olette jossain paikassa odottamassa, vankeuden kahleissa, kunnes saatte tuomionne. Ja katsokaahan, Hän ei voinut lähettää heitä pois, koska sovitusta ei vielä oltu tehty.

106Mutta Hänen kuolemansa ja hautaamisensa jälkeen, kun tämä Merkki tuli esiin Verestä. Pyhä Henki, silloin, puhua sitä vastaan, on anteeksiantamaton synti. Vain yksi sana on kaikki mitä teidän täytyy sanoa sitä vastaan ja silloin sille ei koskaan tule olemaan anteeksiantoa missään. Yksi sana sitä vastaan, näettekö mikä suuri asia se on.

107No niin, me näemme sitten, että tämä samasti Hänet voidelluksi Messiaaksi. Jumala oli Kristuksessa, Sovitus viimeisiä päiviä varten, Kristus tehden sovituksen viimeisiä päiviä varten. Nyt, Natanael, hän uskoi Sen ja tunnisti Sen.

108Siellä eräs pieni nainen tuli ulos kaivolle kerran, Sykarin kaupungin lähellä, Samariassa. Jeesuksella oli tarve kulkea sitä kautta, ollessaan matkalla Jerusalemista Jerikoon, Hänen olisi täytynyt mennä vain alas mäkeä suoraan Jerikoon, mutta Hän kiersi Samarian kautta. Hän sanoi, että Hänellä oli “tarve mennä”, Isä johti Hänet sinne. Tultuaan sinne Hän lähetti opetuslapset pois. Ja arvaan Hänen istuneen ja ihmetelleen mitä se oli.

109Muistakaa nyt, Johannes 5:19, Jeesus sanoi: “Totisesti Minä sanon teille, Poika ei voi tehdä mitään itsessänsä, vaan mitä Hän näkee Isän tekevän.” Muistakaa, Hän ei koskaan tehnyt yhtään ihmettä, niin että olisi kuullut sen, vaan, kun Hän ”näki” sen. “Poika ei tee mitään ennen kuin Hän näkee Isän tekevän sen ensin.”

110Näettekö, se osoitti mikä Hän oli, tuo Profeetta. Jumala-Profeetta. Enemmän kuin Profeetta. Hän oli Jumala! Kaikki mitä profeetat olivat, oli Hänessä, plus. Profeetoilla oli vain osa Sanasta. Hänellä oli koko Sana, Hän oli Sana Sen täyteydessä. Mutta, huomatkaa, “Jumala erilaisina aikoina eriävillä tavoilla puhui pienten osien kautta. Tässä viimeisessä päivässä, Sanan täyteys on tullut Hänen Pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala tehtynä lihaksi keskuudessamme.”

111Tämä pieni huonomaineinen nainen, jota me joskus kutsumme prostituoiduksi, enkä hänet pienenä lapsena oli ajettu kadulle. Joskus niin kuin nytkin, se ei ole ainoastaan nuorisorikollisuutta, vaan se on vanhempien rikollisuutta, kun he antavat pienen neidon mennä ulos ja toimia sillä tavalla. Hän oli ehkä kaunis pikku-nainen, hän tuli sinne noutaakseen ämpärillisen vettä, noin kello yhdeltätoista.

112Muistakaa nyt, jos koskaan olette olleet itämailla, he eivät ole hitustakaan muuttuneet, heillä yhä on samat tavat. Naiset menevät ulos, neitsyet menevät varhain aamulla kaivolle noutamaan vetensä, prostituoitu, tai huonomaineinen ei voi mennä heidän kanssaan. He eivät sekoitu yhteen.

113Hänen täytyi tulla sen jälkeen, kun muut heistä olivat jo noutaneet vetensä. Hän tuli, ehkä uupuneena, ehkä hänellä oli tuo uusi poikaystävänsä aviomiehenään tuona yönä.

 Hän tuli sinne, hänellä oli tämä vesiastia, hän asetti sen maahan. Pani sen vinssin päähän laskeakseen sen alas ja hän kuuli miehen sanovan: “Tuo minulle juotavaa.”

114Hän katsoi sinnepäin ja näki siellä keski-ikäisen Miehen seisomassa, vähän harmaata parrassaan. Hän oli noin kolmekymmentävuotias, mutta Raamattu sanoo, että Hän näytti olevan viidenkymmenen. “Sinä et ole yli viisikymmentävuotias mies, ja sanotko Sinä nähneesi Abrahamin?”

115Hän sanoi. “Ennen kuin Abraham oli, MINÄ OLEN.” Näettekö? Katsokaahan, he eivät ymmärtäneet sitä. Hän ravisteli noita loisia irti itsestään.

116Tänään meidän täytyy kerjätä ja anoa, ja taputtaa olalle ja kerjätä ja taivutella ja luvata kristityille, että jos he tulevat kirkkoon, me tulemme tekemään niin-ja-niin.

117Jeesus, kun Hän oli maan päällä, Hänellä oli kanssaan liian monia. Hän katsoi ympärilleen ja näki tuon seurakunnan, Hän halusi päästä heistä eroon, Hän sanoi: “Ellette te syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo Hänen Vertaan, ei teillä ole Elämää itsessänne.”

118Voitteko kuvitella jotakin lääkäriä istumassa siellä? “Mitä, tämä Mies haluaa meidän olevan ihmisvampyyreita. Juoda Hänen Verta? Mieletöntä! Kaikki te ihmiset, lähtekää pois ja jättäkää tuo hullu Mies rauhaan.” He kävelivät pois.

119Hän ei koskaan selittänyt Sitä. Hänen ei tarvinnut selittää Sitä. Hän ravistelee teidän uskoanne joskus, nähdäkseen mitä te tulette tekemään. Ja Hän tekee tuon saman asian tänä päivänä, kyllä, antaen sen näyttää teistä hieman aavemaiselta, nähdäkseen missä te seisotte, josko te todella uskotte.

120Muistakaa, nuo opetuslapset, Jumalan ennalta määräämät, he eivät koskaan liikahtaneetkaan. Myöskään he eivät osanneet selittää Sitä, mutta he eivät halunneet liikahtaa. Sitten Hän jälleen sanoi… Koko tuo seurakunta käveli pois, tuhansittain.

121Hän sanoi noille seitsemällekymmenelle siellä istuvalle saarnaajalleen, jotka Hän oli määrännyt menemään ja saarnaamaan Hänen edellään, Hän sanoi: “Minäpä vähän ravistan heitä nähdäkseni missä he ovat.” Niin Hän sanoi: “Mitä te sanotte, kun näette Ihmisen Pojan nousevan ylös Taivaaseen, mistä Hän tuli?”

122“Ihmisen Pojanko nousevan Taivaaseen? Me kalastimme Hänen kanssaan, nukuimme virran rannalla Hänen kanssaan. Me söimme Hänen kanssaan. Me olemme nähneet sen seimen, jossa Hän syntyi. Me tunnemme Hänen äitinsä, Hänen veljensä. Ja tämä Ihmisen Poikako nousisi ylös sinne mistä Hän tuli? Hän tuli Nasaretista! Tämä on kovaa puhetta.” He myös kävelivät pois. He sanoivat: “Me emme voi nähdä Tätä.” Näettekö? Mitä tapahtui? Se ei koskaan liikauttanut noita opetuslapsia. He eivät osanneet selittää Sitä. Mutta kaikki muut kävelivät pois. Hän ei koskaan selittänyt Sitä. Hänen ei tarvinnut.

123Tänään meillä on kasvihuonekasveja, joita kutsutaan kristityiksi, joita teidän täytyy ruiskutella ja hemmotella ja pitää hyvällä mielellä, “ja tahtoisitteko olla yhteydessämme, tahtoisitteko olla yhteistyössä, tahtoisitteko tehdä tämän”. Oi, te joukko kasvihuonekasveja! Me tarvitsemme joitakin aitoja kristittyjä, Jumalan Hengestä syntyneitä, jotka eivät halua mitään yhteistyötä, eikä mitään muuta, he eivät halua mitään.

124Jeesus kääntyi katsomaan noita opetuslapsia, sanoen: “Tahdotteko tekin mennä? Tahdotteko te myös mennä pois?” Hän sanoi: “Minä olen valinnut teidät kaksitoista, ja yksi teistä on perkele. Miksi ette te myös mene?”

125Silloin Pietari sanoi nuo ikimuistettavat sanat: “Herra, minne me voisimme mennä? Me olemme vakuuttuneita, me tiedämme, että Sinä olet se tunnistettu Elämän Lähde. Sinulla on Sana, ja se yksin. Me olemme vakuuttuneita siitä.”

 Tämä pieni nainen seisoi siellä. Hän sanoi: “Tuo Minulle juotavaa.”

126Nainen sanoi: “Sellainen ei ole tapana, meillä on rotuerottelu, meillä ei ole mitään sen kaltaisia asioita täällä.”

127Hän antoi hänen tietää nopeasti, ettei ollut mitään eroa juutalaisen tai jonkun muun välillä. Hän oli Jumala. Hän sanoi: “Mene noutamaan aviomiehesi ja tule tänne.”

 Hän sanoi: “Ei minulla ole mitään aviomiestä.”

128Hän sanoi: “Sinä olet kertonut totuuden. Sinulla on ollut viisi ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun.”

129Nyt tarkatkaa tuota naista. Jotakin tapahtui. Se, oli tuo pieni ennalta määrätty Siemen syvällä hänen sydämessään!

130Kun Hän sanoi sen noille fariseuksille, niin katsokaa heitä, he pimenivät omalle tunnustukselleen. He tunnustivat olevansa kristittyjä, he tunnustivat olevansa seuraajia, he tunnustivat rakastavansa Häntä. Mutta, kun Totuus tuli, pimensi se heidät.

131Mutta, kun se tuli tälle naiselle, se toi Elämän, se otti pimeyden pois ja teki kokonaan valkoiseksi.

132Hän sanoi: “Herra, minä tajuan, että Sinä olet Profeetta. Meillä ei nyt ole ollut profeettaa neljäänsataan vuoteen, mutta minä tajuan, että Sinä olet Profeetta. Nyt me tiedämme, että kun Messias tulee, Hänen tuntomerkkinsä tulee olemaan tuon kaltainen ominaisuus, Hän tulee kertomaan meille nämä asiat.”

 Hän sanoi: “Minä olen Hän, joka puhuu sinulle.”

133Ja sen kuultuaan hän pudotti vesiastian, meni kaupunkiin ja sanoi: “Tulkaa, nähkää Mies, joka kertoi minulle ne asiat, jotka olen tehnyt. Eikö tämä olekin juuri se voidellun Messiaan ominaisuus, joka on Sana, joka tuntee sydämessä olevat ajatukset? Eikö tämä ole Messias?” Oi!

134Katsokaa tuota naista, jolla oli verenvuoto, hän tunnisti Hänet Hänen ominaisuudestaan, että Hän oli Messias. Tuo nainen jolla oli verenvuoto, tunnisti Hänet, Sanan.

135Heprealaiskirje 4:12, Raamattu sanoo että, “Jumalan Sana on voimallisempi kuin kaksiteräinen miekka ja on sydämessä olevien ajatusten erottaja,” (kuinka monet tietävät sen?) “mielessä olevien ajatusten erottaja.” Se on, mikä Sana on. Uskotteko te, että Hän oli Sana? Uskotteko, että Hän on sama eilen, tänään ja iäti? Se selvittää sen, jos te uskotte Sen.

136Pankaa merkille, tämä pieni nainen sanoi: “Jos minä voin vain koskettaa Häntä! En välitä kuinka paljon he puhuvat Hänestä. Minä uskon, että Hän on juuri se, mikä Hän sanoi olevansa. Jos voin koskettaa Häntä, tulen terveeksi.” Niinpä hän livahti väkijoukon lävitse ja kosketti Häntä. Meni takaisin kuulijakunnan joukkoon.

 Jeesus pysähtyi ja sanoi: “Kuka kosketti Minua?”

137Ja Pietari yritti saada Hänet näyttämään siltä kuin Hän olisi neurootikko, hän sanoi: “Mutta, jokainenhan tekee niin! Älä sano tuon kaltaisia asioita, hehän eivät tiedä mitä ajatella Sinusta. Sinunlaisesi mies, ja sitten sanoa: “Kuka kosketti minua? Jokainen koskettelee sinua!”

138Hän sanoi: “Mutta Minä tajusin, että tulin heikoksi, voimaa on lähtenyt Minusta.” Hän tiesi jotakin tapahtuneen!

139Kuulkaa nyt, katsokaa mitä tulee, tuo seuraava suuri järkytys. Hän katsoi ympärilleen kunnes löysi hänet, ja Hän kertoi hänelle hänen tilansa ja, että hänen uskonsa oli pelastanut hänet. Hänet oli tunnistettu Jumalan Sanaksi, tuntien sydämen salaisuudet. Oi! Sana erottaa ruumiin, erottaa sydämen.

140Nyt vain hetki, lopettaessamme. Niin kuin Hebrelaiskirje 13:8 on totta: “Hän on sama eilen, tänään ja iäti”, uskotteko te Sen? Minä jätän paljon tässä pois sellaista mitä minun tulisi sanoa. Silloin Hänen ominaisuutensa tulee samastamaan Hänet aivan sen kaltaiseksi kuin Hän oli silloin, jos Hän on sama eilen, tänään ja iäti. Onko se oikein? Hän lupasi sen. Ja muistakaa. Hänen ominaisuutensa on Hänen tunnusmerkkinsä. Kuinka monet ymmärtävät sen, kohottakaa kätenne. Hänen ominaisuutensa on Hänen henkilöllisyystodistuksensa.

141Aivan niin kuin nuo, jotka olivat Emmauksesta, sanoakseni tämän. Jeesus oli ristiinnaulittu. He olivat kaikki murheellisia. Haudalla olleet olivat sanoneet: “Joku tuli ja varasti Hänet.” Yhtenä päivänä Hän käveli esiin joistakin pensaista ja käveli heidän kanssaan Emmaukseen. Ja he sanoivat…

 Hän kysyi: “Miksi te olette niin surullisia?” He sanoivat: “Oletko Sinä vieras täällä?”

142Ja sitten, kun Hän oli saanut heidät sisäpuolelle, Hän teki jotakin aivan samalla tavalla kuin Hän oli tehnyt ennen ristiinnaulitsemistaan. Se oli Hänelle ominaista tehdä se sillä tavalla. Ja nopeasti he tunnistivat Hänet Hänen ominaisuudestaan, että se oli tuo sama Jeesus, jonka he olivat ristiinnaulinneet. Aamen.

143Jumala oli nostanut Hänet ylös kuolleista, ja tänään Hänen ominaisuutensa on sama kuin silloin! Ja Sodoman päivien palatessa, niin kuin Jeesus profetoi, tuo sama asia tapahtuisi, “kun Ihmisen Poika paljastetaan ihmisille”. Se on Hänen ominaisuutensa tunnistaminen. Hebrelaiskirje 4:14 ja 15: “Hän on nyt meidän Ylipappimme, joka voi olla kosketettu meidän heikkouksiemme tunnolla.” Uskotteko te sen? Meidän heikkoutemme koskettavat Häntä. No niin, jos se koskettaa Häntä, niin kuinka Hän toimisi, jos Hän on sama eilen, tänään ja iäti? Hänellä olisi tuo sama ominaisuus. Silloin Hän toimisi niin kuin Hän teki tuon naisen koskettaessa Hänen vaatettaan. Uskotteko te sen? Hän on iäti elossa, ja Hänen ominaisuutensa yhä tunnistavat Hänet tänään niin kuin Hän oli silloin. Uskotteko te sen koko sydämellänne? Jumala tunnistetaan ominaisuuksistaan, ne tunnistavat Hänet.

 Kumartakaamme päämme.

144Taivaallinen Isä, me olemme vain miehiä ja naisia istumassa täällä tänä iltana. Mutta me, niin kuin se oli, käsittelemme Jumalaa, kun me käsittelemme Sanaa. Ja Isä. minä pelkäisin yrittää sanoa jotakin, mitä ei olisi täällä Sanassa. Pelkäisin yrittää panna omaa tulkintaani Sille, koska se voisi olla väärin. Ja Sinä sanoit: “Kuka tahansa, ottaa yhden Sanan pois Siitä, tai lisää yhden sanan Siihen, hänen osansa tullaan ottamaan pois Elämän Kirjasta.” Mitä hyötyä elämästäni silloin olisi. Herra, jos tekisin sen kaltaisen pahan asian? Niinpä minä vain puhun Sen sillä tavalla kuin se on.

145Ja Isä, Sinä lupasit, että Sinä samastaisit Sen. Minä uskon, että Sinä olet noussut kuolleista, kaksituhatta vuotta sitten, ja olet elossa tänä iltana, kutsuen yksinkertaisia ihmisiä, niin kuin Sinä olet aina tehnyt, yhden täältä ja yhden sieltä; ei mitään ryhmiä, ei organisaatioita, ei millään suurilla tavoilla niin kuin ihmiset ovat tehneet. Mutta Sinä sanoit, että Sinä tulisit ottamaan ihmiset ulos pakanoista, ihmisiä: “Kaksi on pellolla; Minä jätän yhden, Minä otan yhden. Kaksi on vuoteella; Minä jätän yhden, Minä otan yhden”, ihmisen sieltä ja toisen täältä, Sinun Nimellesi, Morsiamen.

146Minä uskon, että Sinun luonteenpiirteesi osoittaa Sinun henkilöllisyytesi. Sinä lupasit: “Niin kuin se oli Sodoman päivissä”, niin se tulee olemaan sinä päivänä, kun Sinut on paljastettu, Sana. Tämän hetken Sana itse, on paljastava Sanan itsensä, niin kuin Sana tuli profeetoille. Ja Isä, me näemme Johanneksen seisomassa täällä maan päällä, ja siellä oli se Sana, jota hän oli paljastamassa. Ja Raamattu sanoo: “Sana tulee aina profeetalle.” Ja Sana oli silloin liha, joten se käveli suoraan sinne veteen, Johanneksen luo. Sana tuli profeetalle.

147Isä, Jumala, tule tänä iltana, minä rukoilen, ja auta meitä. Auta meidän epäuskoamme. Anna meille anteeksi vajavaisuutemme. Paranna sairaat ja vaivatut. Yksi Sana sinulta, Herra, tulee merkitsemään enemmän kuin mikään, mitä joku mies voisi sanoa. Vain puhu Sinä, Isä. vain yksi Sana tulee merkitsemään niin paljon. Nyt Sinä olet sama eilen, tänään ja iäti. Me jätämme itsemme Sinulle nyt. Ja me rukoilemme, että kun me lähdemme ja menemme koteihimme tänä iltana, me tulisimme sanomaan niin kuin nuo Emmauksesta olevat, kun he näkivät Hänen tekevän jotakin tunnistukseksi heille, että Hän oli ylösnoussut Herra. Ei väliä kuinka paljon sanottiin: “He varastivat Hänen ruumiinsa ja tekivät sitä ja tätä ja kaikkea muuta”, he tiesivät itse, että Hän oli noussut kuolleista. Etkö haluaisi tänä iltana näyttää Itseäsi elossa meille jälleen ja kutsua ne tässä kauniissa kaupungissa ja sen ympäristössä, jotka ovat määrätyt Elämään, Sinulle. Sillä me pyydämme sitä Jeesuksen Nimessä. Aamen.

148Tulen pyytämään teiltä nyt vain noin viisitoista minuuttia. Me tulemme olemaan vain noin kymmenen minuuttia myöhässä. Tulen kiirehtimään. Haluan kutsua rukouskortit. Uskon, että Billy… Olivatko ne G rukouskortteja joita he antoivat? G rukouskortit, ottakaamme yhdestä viiteentoista, tai kahteenkymmeneen, tai jotakin sellaista. G, yksi. Kenellä on G numero yksi, kohota kätesi, nähdäksemme onko sitä täällä. [Tyhjä paikka nauhassa] Ja muistakaa, pitäkää rukouskorttinne, teidän puolestanne tullaan rukoilemaan. Jos ei tänä iltana, niin myöhemmin. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, suoraan tänne niin nopeasti kuin voitte, kävelkää suoraan tähän ja muodostakaa jono. Hyvä on. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän. Kolme puuttuu sieltä. Seitsemän… yksi, kaksi, kolme… laskisitko heidät minulle, Roy. Hyvä on, kymmenen. Hyvä on, yhdestä kymmeneen, nyt viiteentoista asti, G, yhdestä viiteentoista… yksitoista, kaksitoista, kolmetoista, neljätoista, viisitoista. Hyvä on. Lopettakaamme siihen tällä kerralla. Hyvä on.

149Nyt me yritämme pitää sanamme, näettehän, ollaksemme ulkona puoli kymmeneltä, mutta tiedän, että tänä iltana me emme voi tehdä sitä. Mutta nyt haluan jokaisen jakamattoman huomion.

150No niin, jos olen puhunut Totuuden, ja sanonut teille, että näiden asioiden tulisi olla, ja täällä se on Raamatussa, että tämä on se hetki. Teitä on voitu opettaa toisessa koulussa. Niin oli noita fariseuksiakin. Mutta Raamattu sanoi tuona päivänä: “Neitsyt on tuleva raskaaksi”, ja neitsyt tuli raskaaksi. Hän sanoi, että Messiaan ominaisuus olisi tämä, ja se oli. Mutta he eivät uskoneet Sitä. Se ei pysäyttänyt Häntä, se ei estänyt Häntä jatkamasta eteenpäin aivan niin kuin ennenkin. Samoin on nytkin. Me elämme viimeisen päivän viimeisissä tunneissa.

151Tiede sanoo, että on kolme minuuttia keskiyöhön. Minä uskon, että on myöhäisempää, se voi olla melkein minä hetkenä tahansa. Kommunismi on luikerrellut maahan, ja saarnaajat ovat menneet kommunismin perään Kristuksen sijasta. Näyttää kuin he haluaisivat mennä ja tuomita sitä, mutta eivätkö he näe sitä hetkeä, jossa me elämme? Kommunismi, meillä ei ole aikaa.. Voi hyvänen aika! Minä en pelkää kommunismia. Se on Herran tulemus, joka tulee yllättämään teidät valmistautumattomana, se on mikä se on, kun Hän tulee seurakunnalle. Kääntyköön nyt jokainen, kääntyköön koko Amerikka Jumalan tykö, ja tarkatkaa mitä tapahtuu kommunismille. Teidän täytyy nähdä, mikä tauti on, ja sitten saada parannuskeino.

152No niin, olkoon jokainen kunnioittava, olkaa hyvät ja älkää liikkuko ympäri. Kuinka monilla siellä ei ole rukouskorttia ja te haluaisitte Jumalan parantavan teidät, vain kohottakaa kätenne, sanoen: “Minä uskon.” Ei väliä, missä olette.

153Kuulkaahan nyt, uskon, että tämä toimii, [Veli Branham puhaltaa mikrofoniin] tämä, hyvä on. Voitteko kuulla minua siellä takana? Hyvä on. Hyvä on. Valvo sinä sitä, veli Roy.

154Nyt, yksi Sana Jumalalta tulee merkitsemään enemmän kuin kaikki, mitä minä voisin sanoa.

155No niin, täältä katsottaessa, on vaikeata, se on aina ollut. Katsokaahan, valot ovat suoraan kasvoissanne ja on jotenkin vaikeata nähdä ihmisiä siellä.

156Ja en tiedä. Itse asiassa en voi nähdä yhtään henkilöä, jonka tuntisin. Kuinka monet teistä ovat minulle vieraita, kohottakaa kätenne, te, jotka tiedätte, että minä en tiedä mitään teistä. Arvelisin, että niin on kaikkialla. Kuinka monet rukousjonossa tietävät etten tiedä mitään teistä, kohottakaa kätenne. Kaikki siellä rukousjonossa, jos voitte kuulla minua, kohottakaa kätenne, jos olen teille vieras. Jokainen.

157Mikä Hän nyt on? Hän on Ylipappi, joka voi olla kosketettu tuntemalla heikkoutemme. Tuo nainen, joka kosketti Hänen vaatettaan, hänellä ehkä ei myöskään ollut rukouskorttia, mutta hän kosketti Häntä ja, kun hän teki niin, jotakin tapahtui. Koskettakaa te nyt Häntä samalla tavalla. Kuinka monet tietävät Heprealaiskirjeen 4. luvun sanovan, että “Hän nyt on Ylipappi, joka voi olla kosketettu meidän heikkouksiemme tunnolla”? Kuinka monet tietävät sen? No niin, toisiko Hän julki saman ominaisuutensa? Jos Hän on sama eilen, tänään ja iäti, silloin Hän tekisi sen. Hyvä on. No niin, onko tämä…

158Veli Pearry, tuo sinä heidät luokseni nyt. Nyt haluan jokaisen olevan todella kunnioittavan. Juuri tähän, juuri tähän tässä, sisar.

 No niin, voitteko kuulla minua? Minä en tiedä, valvoisiko joku, kuka tahansa hoiteleekin laitteistoa siellä, koska minä en tiedä kuinka…

159Näky. No niin, muistakaa. Minä en ole mikään Messias, minä en ole Kristus. Mutta Hän on täällä. Se on mitä yritän saada teidät näkemään. Hän on täällä. Hän pitää Sanansa.

160Nyt, jos tämä nainen on sairas, niin minä en tiedä sitä, minä en tunne häntä. Hän on vanhempi kuin minä. Me luultavasti olemme syntyneet vuosien päässä toisistamme ja mailien päässä toisistamme ja tämä on ensimmäinen kerta, kun tapaamme.

161No niin, se on aivan niin kuin meidän Herramme kohdatessa tuon naisen Johanneksen 4:ssä luvussa. Yritän tehdä sen niin selväksi, että ette voi välttää näkemästä sitä, sitten, Tuomioistuimen ääressä, ei käsissäni ole mitään verta tuona päivänä. No niin, Jeesus lupasi, että viimeisissä päivissä tämä tapahtuisi uudestaan. Kun menemme eteenpäin viikon kuluessa, tulette näkemään, että se on lupaus.

162No niin, minä en tunne tätä naista, tässä mies ja nainen kohtaavat ensimmäistä kertaa. Nyt, jos Herra Jeesus paljastaisi minulle miksi sinä olet täällä, tai jotakin muuta, tai mitä olet tekemässä, tai mikä sinulla on vikana, tai mitä olet tehnyt, jos se on raha-asia, kotiasia, mitä se onkin, täytyy sen tulla joltakin Yliluonnolliselta Voimalta, koska minä en tunne sinua. Kuinka monet tulevat todistamaan sen, että sen täytyy tulla yliluonnollisen Voiman kautta? No niin, te voitte tehdä niin kuin nuo fariseukset ja sanoa: “Se on… (Toisella puolella, veli Roy, näetkö.) Voitte tehdä niin kuin nuo fariseukset ja sanoa: ”Se on paha henki”, niin kuin monet tekevät. Silloin se on teidän ja Jumalan välinen asia. Silloin teillä on oleva heidän palkkansa. Mutta, jos te sanotte. “Se on Jumala”, niin silloin teillä on oleva Hänen palkkionsa. (Nyt, näin on parempi. Kiitos.)

163Nyt vain katso minuun hetken. Kuten Jeesus sanoi… Niin kuin Pietari ja Johannes kulkiessaan kauniin portin kautta, sanoivat: “Katso minuun.” Minä en tunne sinua. Ja nyt, jos Pyhä Henki, joku minun lisäkseni, tulee ja paljastaa mitä sydämessäsi on, silloin Raamattu sanoo: “Jumalan Sana on terävämpi kuin kaksiteräinen miekka ja on sydämen ajatusten ja aikomusten erottaja.” Se on tarkalleen mitä Raamattu sanoo. No niin, silloin se paljastaa sydämen salaisuuden. Se olisi ominaista Jumalalle, Sana julkituotuna tässä päivässä. Kuinka monet uskovat sen nyt? Näettekö nyt mitä se on?

164Nyt minä olen saarnannut sen, kertonut teille siitä, mutta onko se totta? Se on seuraava asia, näettehän. Nyt, jos se on totta, silloin jokainen teistä… Jos se on totta, hän tulee tietämään sen. Mutta, jos se ei ole totta, silloin olen antanut väärän todistuksen Kristuksesta. Jos se on totta, silloin jokaisen teistä tulisi antaa sydämenne Hänelle, tulisi uskoa Häntä koko sydämellänne, ja kurottautua ja vastaanottaa Hänet sitä varten mistä tahansa teillä on tarve. Se on totta.

165Samastakoon Pyhä Henki nyt itsensä Jeesuksen Kristuksen Nimessä. No niin, minulla ei ole mitään ajatustakaan siitä miksi sinä olet siinä. Sinä näytät mukavan näköiseltä, äidilliseltä naiselta seistessäsi siinä, ja se on kaikki mitä minä tiedän sinusta. Mutta Pyhä Henki voi paljastaa miksi olet täällä, mikä vaikeutesi on, tai jotakin. Sinä olet tietävä onko se totta tai ei. Nyt, se minkä puolesta haluat rukousta, se on jotakin kasvolihaksissasi. Se on aivan kuin neurologista, kasvoissasi. No niin, jos se on oikein, kohota kätesi. Uskotko sen!

 Nyt te saatatte sanoa: “Hän vain arvasi sen.”

166No niin, hän on myös hieno henkilö. Ms., katsohan tänne hetken, sisar. Minä en tiedä, mitä Hän sanoi sinulle. Mutta mitä tahansa se oli, oli totta. Sinä olet nyt sen todistaja, etkö olekin? [Sisar sanoo: “Se on totta.”] Se on totta.[“Se on ollut kaksikymmentä vuotta.”] Oi! Uskotko, että Jumala tulee parantamaan sinut siitä? Nyt sinä tiedät, että se on Hänen läsnäolonsa, täällä Jokin tuntee sinut. Tuo Jokin, aivan niin kuin Jeesus sanoi tuolle naiselle, Hän tiesi missä hänen vaivansa oli, Hän tiesi missä sinun vaivasi oli.

167Ja näyttää kuin sinulla olisi taakka jonkun muun puolesta. Se on sinun… Se on mies, se on aviomiehesi. Hän on myös täällä. Oikein. Ja uskotko Jumalan voivan paljastaa aviomiehesi vaivan minulle? [Sisar sanoo: “Kyllä, uskon.”] Hän on todella sairas mies, hänellä on komplikaatioita. Yksi niistä asioista, jotka vaivaavat häntä, on sydänvika. Hänellä on sydänvika. Jos se on oikein, kohota kätesi. [“Se on oikein.”] Hänellä myöskin on tyrä. [“Se on oikein.”] Se on oikein. Onko se oikein? [“Kyllä, se on oikein.”] Hän toimii todella hermostuneesti, kyllä, hän on todella hermostunut. Se on totta, eikö olekin? [“Kyllä.”]

168Jos Jeesus tulee paljastamaan minulle, niin kuin Hän kertoi Pietarille kuka hän oli, jos Hän paljastaa minulle kuka sinä olet, niin tahdotko uskoa, että se on Hän? [Sisar sanoo: “Kyllä.”] Sinä et ole täältä. [“En.”] Sinä tulet täältä itään, sinä olet Louisianasta. [“Oikein.”] Se on totta. Oikein. Ja sinun nimesi on Rouva Coleman. [“Kyllä.”] Palaa kotiin, Jeesus Kristus tekee sinut terveeksi. Sinun uskosi aikaansaa parantumisesi.

169Nyt uskokaa. Uskotteko te koko sydämellänne? Jeesus Kristus osoittaa henkilöllisyytensä ylösnousemuksessansa! Näettekö te mitä tarkoitan? Nyt kuka tahansa normaalilla järjellä varustettu tietää, ettei kukaan inhimillinen olento voi tehdä sitä.

170Nyt te siellä kuulijakunnassa, sanokaa Jumalalle näin: “Minä tiedän, ettei tuo mies tunne minua, niinpä tulen rukoilemaan jonkun asian puolesta. Herra, voinko koskettaa vaatettasi? Jos niin on, samasta silloin itsesi ylösnousemuksessasi, käänny ympäri, salli minun koskettaa Sinua, ja puhu sitten hänen kauttaan minulle.” Nähkää mitä tapahtuu. Vain yrittäkää sitä.

171Mitä kuuluu, herra? Tahtoisitko tulla tännepäin, vain vähän lähemmäksi? Siellä on ihmisiä takanasi, näethän.

172Kaikki nyt, se on teidän… jokainen henki on aivan kuin sykintä. Te tavoitatte sen, näettehän, myös tiedätte mitä he ajattelevat, ja se saa, näettehän, te menette kokonaan sekaisin.

173Uskotko sinä minun olevan Hänen palvelijansa? Uskotko Kristuksen voivan paljastaa minulle miksi olet täällä? Muista, me tulemme kohtaamaan Tuomioistuimen ääressä jonakin päivänä, ja tekemään tiliä tästä illasta. Oletko tietoinen siitä? Sinun vaivasi, yksi niistä, on selässäsi. Sinulla on monia vaivoja. Sinulla on selkävika. Sinun silmäsi ovat menossa, sinulla on silmävika. Jos se on oikein, kohota kätesi. No niin, sinä teet myös jotakin mistä haluat päästä eroon. Sopiiko minun sanoa se? Sinä haluat lopettaa tuon tupakoinnin. Ja toinen asia, sinulla on ollut tunne, että se on se asia, joka on estänyt sinua saamasta Pyhää Henkeä. Nyt sinä haluat vastaanottaa Pyhän Hengen, se on sinun sydämesi kaipaus. Jos se on oikein, heiluta kättäsi tällä tavalla. Hyvä on, se jätti sinut nyt, mene, vastaanota Pyhä Henki, ja ole parantunut Jeesuksen Kristuksen Nimessä.

174Uskotteko te? Nyt olkaa hyvät ja olkaa todella kunnioittavia. On tulossa todella myöhäistä, istukaa vain hiljaa hetken.

175Mitä kuuluu? Me olemme vieraat toisillemme. [Sisar sanoo: “Kyllä.”] Herra Jeesus tuntee meidät molemmat. Älä nyt ole peloissasi, näethän, sinä olet sitä jotenkin. Katsohan, vain rentoudu. Se on Hänen Läsnäolonsa. Näethän, se se on, varmasti. Se on Hänen Läsnäolonsa. Nyt sinulla on todella outo tunne, jotenkin suloinen, nöyränlainen tunne. Näetkö? No niin, jonkun ihmisen läsnäolossa sinä et tuntisi sillä tavalla.

176Kuinka monet ovat koskaan nähneet tuota Valoa, tuota Tulipatsasta, Tulta? Se valokuvattiin juuri täällä Texasissa ensimmäistä kertaa, toisen kerran. Se riippuu aivan tämän naisen vieressä, näettehän, tässä ulottuvaisuudessa nyt. Toivoisin, että te vain voisitte nähdä.

177Kun te alatte liikkua, se on mikä tekee sen, näettehän. Huomenillalla meillä on rukousjono kello yhdeksältä, näettehän, minä pidättelen teitä liian pitkään. Ottakaamme sitten tämä yksi nainen. Hetkinen vain.

178Uskotko sinä, joka istut siellä? Kyllä, sillä tuo heikkous, joka sinua vaivaa, se on mikä on vikana. Näettekö? Mitä hän kosketti? Minä en tunne tuota naista. Hän kosketti Ylipappia. Mutta, näettehän, minulla oli selkä häneen päin, aivan niin kuin se teki Abrahamin aikana. Katsohan hetken tännepäin, sisar. Sinulla näyttää olevan taakka sydämelläsi. Se on. Se on tyttäresi siellä takana. Hänellä on vika korvissaan. Oikein. Uskotko nyt koko sydämelläsi? Hyvä on, vain usko nyt, ja hän on tuleva terveeksi.

179Näettekö mitä tarkoitan? Jos sinä voit uskoa, kaikki asiat ovat mahdollisia. Uskotteko te?

180Siellä eräs nainen veti kätensä alas, siellä takana, hän katsoo suoraan minuun. Hän kärsii sokeritaudista. Uskotko, että Jumala tulee parantamaan tuon sokeritaudin, sinä, joka istut siellä? Hyvä on, silloin voit saada mitä pyydät. Vain usko.

181Naisella vieressäsi on paksunsuolen vaiva ja rakkovaiva. Uskotko, että Jumala tulee parantamaan sen, tekemään sen terveeksi? Hyvä on, sinä voit saada mitä pyydät. Te näette tuon naisen käden, näettekö. Katsokaa nyt, vain kysykää häneltä, jokin todella suloinen kosketti häntä. Näettekö, hänen uskonsa, se on mikä tekee sen. Se en ole minä. Se on Jumala.

182Täällä istuu eräs mies, tässä rivin päässä. Häntä vaivaa keuhkoputken tulehdus, tämä vanhemmanpuoleinen mies, joka istuu juuri tässä, katsoen minuun. Uskotko, että Jumala tulee parantamaan sen, herra? Tämä, joka istuu vieressäsi, kärsii tartunnasta ruumiissaan. Onko se oikein, sisar, heiluta kättäsi, jos se on oikein. Hyvä on. Hyvä on, laskekaa kätenne toistenne päälle, uskoen koko sydämellänne. Isä, tytär, miksi ei? Laskekaa kätenne toistenne päälle ja uskokaa koko sydämellänne, Jeesus tekee teidät terveiksi.

 Minä annan haasteen uskollenne uskoa se!

183Nainen, joka istuu siellä aivan hänen takanaan, kärsii vatsavaivasta. Uskotko, että Jumala tulee tekemään sinut terveeksi, rouva? Se on sinun vaivasi. Jos se on oikein, nouse seisomaan niin, että ihmiset voivat nähdä. Näettekö? Ketä he koskettavat siellä? Hei, jos en ole erehtynyt, se on äitisi, joka istuu siellä vieressäsi. Hänellä on tartunta suolistossaan. Uskotko, että Jumala tulee parantamaan sen, rouva? Nouse seisomaan myös, ja ole parantunut.

184Uskokaa! Hän on sama eilen, tänään ja iäti. Hän todistaa henkilöllisyytensä. Uskotko, että minä olen Hänen profeettansa, tai palvelijansa? Se kompastuttaa ihmisiä, sanoa “profeetta”, he eivät ymmärrä.

185Katsohan tänne. Uskotko sinä koko sydämelläsi? Sinä kärsit äärimmäisestä hermostuneisuudesta. Uskotko minun voivan sanoa sinulle mikä aiheutti sen? Sinulla oli auto-onnettomuus. [Sisar sanoo: “Kyllä.”] Oikein. Se on oikein, auto-onnettomuus ja selkäsi loukkaantui ja se meni olkapäähäsi. Onko se oikein? Se tulee jättämään sinut nyt. Olet juuri tuossa elämän vaiheessa, ja se kiihottaa sitä, mutta sinä tulet olemaan kunnossa. Mene, usko koko sydämelläsi, Jeesus Kristus tulee tekemään sinut terveeksi, jos uskot. Aamen.

186Uskotko sinä? Uskotko, että Hän voi parantaa nivelreuman? Hyvä on, jatka sitten eteenpäin, Hän tulee tekemään sinut terveeksi.

187Kaikki, jotka uskovat koko sydämellään, sanokaa: “Minä totisesti uskon kaikella sydämelläni.” Jos voit uskoa!

188Uskotko Hänen parantavan sokeritaudin, ja tekevän sokeritautiset terveiksi, parantavan heidät? Uskotko sinä sen? Jatka vain eteenpäin, sanoen: “Herra, minä kiitän Sinua siitä.” Usko koko sydämelläsi ja olet parantuva.

189Kuinka monet siellä kuulijakunnassa nyt uskovat koko sydämellään? Älkää, katsokaahan, kun te liikutte ympäri, te häiritsette Sitä, ystävät. Kuinka monet nyt uskovat? Vain kohottakaa kätenne ja sanokaa: “Minä uskon koko sydämelläni.”

190Nyt pyydän teitä tekemään jotakin. Jos Jeesus nyt on pitänyt Sanansa, ja te uskotte sen, ja Hän on todistanut sen teille, niin Jeesus myös sanoi viimeisessä käskyssään Seurakunnalleen: “Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.” Kuinka monet nyt uskovat? Hän sanoi: “Jos he laskevat kätensä sairaiden päälle, he tulevat terveiksi.” Uskotteko te tuon lupauksen? Silloin laskekaa kätenne jonkun vieressänne olevan päälle.

191Jos Hän ei paranna sinua, sinä tulet kuolemaan. Ylläsi on varjo. Mutta Jeesus Kristus tekee sinut terveeksi. Uskotko sinä sen? Hyvä on, mene eteenpäin ja usko nyt ja tulet terveeksi.

192Tule rouva. Uskotko, että Jumala tulee parantamaan tuon tuberkuloosin ja sokeritaudin tekemään sinut terveeksi? Ottamaan… Hyvä on, mene, usko koko sydämelläsi ja ole terve.

193Rukoillen, rukoilletteko toistenne puolesta? Laskekaa kätenne toistenne päälle, rukoilkaamme kaikki yhdessä. Laskekaa jokainen kätenne toistenne päälle. On tulossa myöhä. Pankaa kätenne toistenne päälle ja rukoilkaamme.

194Herra Jeesus, me olemme varmoja siitä, että Jumala samastaa itsensä kansansa keskuudessa. Hänen ominaisuutensa, jotka ovat samat eilen, tänään ja iäti, julkituovat itsensä. Oi Herra Jumala, Sinä, joka annoit Sanan lupauksen, Sinä sanoit: “Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Jos he laskevat kätensä sairaiden päälle, he parantuvat.” Nämä ihmiset ovat tunnustaneet olevansa uskovaisia, ylösnousseeseen Jeesukseen uskovia, Joka tunnistaa itsensä nyt samoilla ominaisuuksilleen mitä Hän oli ollessaan täällä maan päällä, tehden Kirjoitukset positiiviseksi Totuudeksi, että Hän on sama eilen, tänään ja iäti. Herra Jeesus, näiden uskovien kanssa, heidän käsiensä ollessa toistensa päällä, ylösnousseen, tunnistetun Jumalan Pojan Jumalallisessa Läsnäolossa, Joka on tehty lihaksi jälleen keskuudessamme tänä iltana Hänen uskovaistensa lihassa, minä käsken jokaista saastaista henkeä, jokaista sairautta ja tautia, lähtemään ulos näistä ihmisistä, kun näillä uskovaisilla on kätensä toistensa päällä. Jeesuksen Kristuksen Nimessä, olkoon se niin.

195Kaikki, jotka uskovat parantuneensa nyt, jotka uskovat, että juuri nyt, ylösnousseen Jumalan Pojan tunnistetussa Läsnäolossa, te uskotte, että teidän pyyntönne on annettu teille ja haluatte tunnistaa tuon saman asian, nouskaa seisomaan ja sanokaa: “Minä vastaanotan sen koko sydämelläni.” Nouskaa seisomaan, jokainen, joka uskoo, Jeesuksen Kristuksen Läsnäolossa. Ylistäkää Häntä! Antakaa Hänelle ylistys ja kunnia. Vain kohottakaa kätenne ja kiittäkää Häntä. Jumala tulee vahvistamaan jokaisen lupauksen, jonka Hän on antanut.