64-0208 MERKKI
(Token, The)
Bakersfield, California, USA, 8.2.1964

1       …oleva Sana. Muistakaa huomenna iltapäivällä, [Tyhjä kohta nauhassa.] Kyllä. Mutta te tiedätte paikan, jota tarkoitan, se on noin viisikymmentä mailia tietä eteenpäin.

2       2. Mooseksen kirja, me luemme tänä iltana 2. Mooseksen kirjan 12. luvusta jakeet 12 ja 13. Uskoisin, että olisi mukavaa, jos me seisoisimme lukiessamme Sanaa kunnioituksena Jumalaa kohtaan. 2. Mooseksen kirja 12:12.

Sillä minä tulen kulkemaan läpi Egyptin maan tänä yönä, ja minä tulen lyömään kaikkia esikoiset Egyptin maassa, sekä ihmisten että eläinten; ja kaikkia Egyptin jumalia vastaan minä tulen panemaan täytäntöön tuo­mioni. Minä olen HERRA.

Ja veri on oleva teille merkkinä talojen yllä, joissa olette, ja kun minä näen veren, minä tulen kulkemaan ohitsenne, ja vitsaus ei ole tuleva päällenne hävittämään teitä, kun minä lyön Egyptin maata.

3       Kumartakaamme päämme.

4       Isä Jumala, me rukoilemme, että me tänä iltana tutkisimme itseämme ja näkisimme että onko Veri riittävän näkyvillä. Kun me puhumme Sinun Sanastasi, voikoon Pyhä Henki opastaa meitä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Te voitte istuutua.

5       Kirjoituksen lukemisemme tänä iltana vie meidät takaisin Exodukseen [2. Mooseksen kirja]. Exodus tarkoittaa “ulosmenemistä”. Ja me olemme kaikki tutustuneet tuohon aikaan ja siihen, mitä se sisälsi. Minä tulen ottamaan siitä aiheen: Merkki, [Token tarkoittaa merkkiä ja Amerikassa myös matkalippua.] Lippu, mikä on matkalippu? Lippu on merkki siitä, että hinta on maksettu.

6       Samalla tavoin kuin rautatie- tai linja-automatkan kohdalla. Kun he käyttävät bussilinjoja, monissa kaupungeissa yhä on niitä. Niissä matkalippu on merkkinä. Kun te menette ja ostatte lipun junaan tai lentokoneeseen, te ette lähtiessänne matkalle anna rahaa vaan tuon merkin, matkalippunne, sen pienen merkin, joka teillä on, osoittaaksenne, että te olette maksaneet vaaditun hinnan. He vaativat tietyn hinnan, ja tämä hinta on maksettu.

7       Aihe, josta me olemme puhumassa tänä iltana, oli Jumalan vaatimus Israelille. Jehovan vaatimus oli karitsan veri. Se oli Hänen vaatimuksensa, ja sen tuli olla merkkinä. Tuo merkki osoitti, että vaatimus oli täytetty, että se, mitä Jumala oli vaatinut, oli tehty.

8       Rautatiellä vaaditaan, että on olemassa lippu [merkki], joka osoittaa, että teidän matkanne on maksettu. Te olette valmis nousemaan junaan, lentokoneeseen, linja-autoon, tai mitä tahansa se onkin, mutta teillä täytyy olla merkki [lippu], Te ette voi mennä ilman merkkiä. Monet yhtiöt eivät vastaanota käteistä rahaa, kuten jos te menette lentokoneeseen ja sanotte: “Haluan maksaa lippuni.” Te menette ja hankitte lipun ensin. Teillä täytyy olla tämä lippu ja teillä on oltava vain tämä merkki. Raha sellaisenaan ei kelpaa. Teillä täytyy olla merkki.

9       Elämä oli lähtenyt uhrista, ja nyt veri oli merkkinä. Hänen määräyksensä on toteutettu.

10   Samoin oli Egyptissä tuona kauhistavana yönä, juuri ennen kuin kuolema iski, tuo viimeinen vitsaus. Jumala oli näyttänyt faaraolle ja koko hänen kansalleen suuret merkkinsä ja ihmeensä Egyptissä, pitkämielisyytensä ja ystävällisyytensä. Hän oli lähettänyt monia suuria merkkejä maan halki. Hän lähetti heille profeetan, näytti heille merkkejä ja ihmeitä, Tulipatsaan ja kaiken, mitä Hän oli tehnyt. Ja kuitenkaan, kaikesta siitä huolimatta, mitä Hän oli tehnyt, he eivät kuitenkaan halunneet tehdä parannusta. He eivät halunneet tulla Jumalan tykö. He jättivät huomioimatta kaikki Hänen merkkinsä. He jättivät huomioonottamatta Hänen profeettansa. He jättivät huomioonottamatta sanoman. He halusivat pitää oman tiensä. Niinpä Jumala kyllästyi heihin ja Hän sanoi: “Minä tulen nyt tekemään eron niiden välillä, jotka uskovat, ja niiden välillä, jotka eivät usko.”

11   Uskon, että me elämme nyt ajassa, jossa Jumala tekee valinnan. Ihmiset joko uskovat tai he eivät usko.

12   Ja Jumala vaati merkin, ja tämä merkki oli viaton karitsa, jonka Jumala oli Eedenin puutarhassa pannut sijaiskuolijaksi. Ja nyt kun karitsa oli tapettu, tuli veri asettaa ovenpieliin ja oven yläosaan, ja se osoitti, että vaatimus oli täytetty.

13   Oi, uskon, että siinä on meille suuri opetus, kun me katsomme sitä. Nähdä kuinka uskovainen, palvoja, tuli samaistettua veren merkin kanssa. Hänen täytyi olla sitä. Uskovan täytyi ottaa karitsa, tappaa karitsa yhtä taloa kohden, ottaa veri ja sivellä se isopilla, joka oli aivan tavallinen pieni pensas, joka kasvaa siellä maassa. Aivan tavallinen rikkaruoho, jollaiseksi me sitä kutsuisimme, ja sen avulla heidän täytyi levittää veri. Tämä veren siveleminen tämän isopin avulla osoittaa isopin kuvaavan uskoa. Monta kertaa ihmiset ajattelevat, että heillä täytyy olla jonkinlainen yliluonnollinen usko ollakseen uskovaisia. Niin ei ole. Tämä isoppi osoittaa sen. Se oli aivan tavallinen rikkaruoho, jonka voitte löytää mistä tahansa, ja poimia se ja kastaa se vereen ja levittää veri.

14   Veri, tänä iltana, sivellään yksinkertaisella uskolla. Siinä ei ole mitään yliluonnollista! Se on aivan ympärillänne, kaikkialla. Vain yksinkertaisesti, niin kuin pieni lapsi, ojentakaa kätenne ja ottakaa siitä ote ja sivelkää Verta. Uskovalle tämä isoppi merkitsee vain yksinkertaista, lapsenkaltaista uskoa. Se ei ole jotain, joka ei olisi ulottuvillanne. Teidän ei tarvitse kurottautua kovin pitkälle saadaksenne sen.

15   Tämä isoppi, joka kasvaa tuossa maassa, kasvaa ulos muurien raoista, ja sillä on pienet, aivan kuin timantin muotoiset lehdet. Te voitte löytää sitä kaikkialta samalla tavoin niin kuin ruohoa tai rikkaruohoa nyt täällä meidän maassamme. Se vain poimittiin ylös ja käytettiin veren sivelyä varten oven päälle.

16   Sillä tavalla uskoa käytetään, otetaan Jeesuksen Kristuksen Verta uskon kautta ja sivellään sitä sydämen ovelle.

17   Tuon tuli erottaa ja tehdä eron niiden välille, jotka menivät ulos Egyptistä, ja niiden, jotka jäivät Egyptiin ja tuhoutuivat Egyptin mukana. Se teki eron.

18   On outoa, miten Jumala aina toimii merkkien, merkinantojen ja vastaavien kautta. Hän on aina tehnyt niin. Sillä tavoin Hän tekee mitä tahansa. Hän ei koskaan toimi muulla tavalla. Jumala ei koskaan liiku muuten kuin sillä tavalla.

19   Tavalla, jolla Jumala aloittaa, sillä Jumala myös lopettaa. Hän on ääretön, kaikki voimainen, kaikkialla läsnä oleva, kaikki tietävä. Hän ei tarvitse kenenkään apua. Hän ei tarvitse meidän tulkintojamme, niin kuin sanoin eilen illalla. Hän ei tarvitse meitä tulkitsemaan Sanaa ja sanomaan, mitä Se merkitsee. Hän sanoo sen, mitä Se tulee tekemään, siinä on Sen tulkinta. Kenenkään ei tarvitse tulkita Sitä. Kun Jumala sanoo: “Tulkoon”, ja se tulee, niin se on Hänen tulkintansa Siitä.

20   Me voimme sanoa: “Ihmeiden päivät ovat ohitse. Ei ole sellaista asiaa kuin Pyhän Hengen kaste.” Joka uskoo sen, Jumala puhuu hänelle, ja se on sen tulkinta. Heillä on Se! He tietävät, että heillä on Se, koska Jumala tulkitsee oman Sanansa.

21   Sen Hän vaati tuona yönä erottaakseen uskovat uskomattomista. Uskovainen, palvoja, oli samaistettu uhrinsa kanssa. Hänen täytyi sivellä veri. Se ei tarkoittanut: “Ota ja tapa karitsa, aseta veri sinne ulos jonnekin tai pidä se kulhossa tai vie se naapureille.” Hänen täytyi sivellä veri!

22   Sillä tavoin on myös tänä iltana. Me voimme tulla ja osoittaa myötätuntoa kaikkea sitä kohtaan, mitä Jumala tekee, mutta se ei ole se, mitä Hän vaatii. Teidän täytyy käyttää sitä. Se ei ole pätevä ennen kuin te käytätte sitä. Veren tulee olla sivelty osoittamaan, että te olette samaistettuja. Palvoja laski kätensä karitsan päälle ja sitten tappoi sen ja samaisti siten itsensä uhrin kanssa.

23   Me teemme saman asian tänä iltana eli laskemme kätemme Uhrimme päälle ja samaistumme Hänen kanssaan. Ja Hän on Sana. Meidän täytyy olla samaistetut vain Kristuksen kautta, ja se tapahtuu, kun me olemme samaistettuja Sanan kanssa, koska Hän on Sana ja Hän on aina ollut sitä. “Alussa oli Sana, Sana oli Jumalan kanssa, ja Sana oli Jumala. Ja Sana tehtiin lihaksi ja asui keskuudessamme. Sama eilen, tänään ja ainiaan!”

24   Tietty määrä Sanaa on jaettu kullekin sukupolvelle. Jumala lähettää jonkun ja samaistuu tuon Sanan kanssa tulkitsemalla itseänsä.

25   Uskontunnustukset ja asiat ovat aina tehneet seurakunnasta niin sekasortoisen, kun jokainen sanoo: “Tämä on se tie, ja tämä on tie, ja tämä on se, mitä teidän täytyy tehdä.” Mutta Jumala tulee, astuu näyttämölle ja saattaa tapahtumaan sen, mitä Hän on sanonut tulevan tapahtumaan, ja se on sen tulkinta. Kenenkään ei tarvitse sanoa, ei minkään syntisen miehen tai organisaation tai minkään suuren kirkkokunnan tai mikään muunkaan, ei ole tarvetta, että Sanaa tulkitsee joku piispa, arkkipiispa, paavin tai joku sellainen. Niin se ei ole. Jumala tulkitsee itse. Kun Hän lupasi se, Hän tekee sen.

26   Niin kuin olen monta kertaa sanonut. Kun Hän sanoi: “Tulkoon valo”, ja valo tuli, se oli Sen tulkinta. Ei tarvita mitään enempää, mitään muuta, joka yrittäisi tulkita Sitä. Jumala tulkitsee itse.

27   Tämä veren levittäminen palvojan samaistuessa veren kanssa sivellessään sitä oman talonsa oven päälle, niin ettei hän voinut mennä ulos tai tulla sisälle olematta samaistettu veren kanssa, on tänään aivan täydellinen esikuva Jeesuksen Kristuksen Verestä. Silloin veri oli tuntomerkkinä. Tänään Kristus on uskovan tuntomerkki.

28   Eläimen elämä. Noina päivinä heidän täytyi sivellä kemiallista verta, ottaa isoppi ja sivellä sitä ovenpieliin ja oven päälle, koska eläimen… Palvojan täytyi laskea kätensä eläimen päälle ja samaistua sen kanssa, mutta elämä, joka oli eläimessä, ei voinut tulla takaisin palvojan ylle, koska eläimellä ei ole sielua. Eläin ei mitenkään yrittänyt parannella itseään.

29   Me näemme tänään, että me ihmiset, vaikkakin langenneina, tässä langenneessa tilassa, me rakennamme aina parempia ja parempia taloja ja parempia autoja. Me otamme sen, mitä Jumala on luonut, vääristelemme sen ja muutamme sen joksikin muuksi auttaaksemme itseämme. Se osoittaa, että me olemme Jumalan poikia langenneessa tilassamme, meillä yhä on sielu. Me emme voi luoda, niin kuin Jumala teki. Mutta me voimme ottaa sen, mitä Hän on luonut ja tehdä siitä samankaltaisen luomuksen, kuin minkä Hän on jo luonut.

30   Eläimet eivät toimi niin. Koira elää yhä samalla tavalla niin kuin se on elänyt, lintu yhä rakentaa pesän ja kalalla on kutupaikkansa. Siinä ei ole tapahtunut mitään muutosta, koska (miksi?) niillä ei ole sielua. Mutta se todistaa, että mies on luojansa kuva. Sen vuoksi, kun eläin kuolee ja verisolu on rikottu, elämä on tuossa verisolussa. Ja kun verisolu rikottiin, veri vuoti, täytyi palvojan ottaa kemiallinen veri ja panna sitä ovelle, niin että se voitiin kirjaimellisesti silmillä nähdä. Eläimessä ollut elämä ei voinut tulla takaisin ihmisen ylle, koska sillä ei ollut sielua, eikä se sen vuoksi voinut sekoittua ihmisen sielun kanssa. Eläimen elämä ei voi tulla takaisin inhimillisen olennon ylle.

31   Nyt meidän Uhrimme tänään ei ollut vain tavallinen inhimillinen olento, vaan se oli itse Jumala, joka oli samaistettuna lihassa täällä maan päällä. Kun tuo Verisolu oli rikottu, niin ei vain Miehen sielu, tai Miehen henki, vaan itse Jumala, joka oli samaistettuna tuossa Miehessä, palaa takaisin uskovan ylle Pyhän Hengen kasteena. Tuon Merkin Jumala vaatii tänään. Meillä täytyy tänään olla tuo Merkki, joka on Pyhä Henki. Se on Jumalan vaatima Merkki. Me tulemme todistamaan sen teille Kirjoituksilla.

32   Ilman Pyhää Henkeä te ette tuo esille Merkkiä. Se on Merkki, joka osoittaa, että te olette samaistuneet itsenne Uhrin kanssa, ja Jumala on lähettänyt teille takaisin Merkin, joka osoittaa, että teidät on hyväksytty. Kunnes se on tapahtunut, ei ole väliä sillä, kuinka hyvä te olette, kuinka paljon te tiedätte, millainen yliopiston professori te olette, kuinka hyvä henkilö, saarnaaja, tai millainen te sitten olettekin. Teitä ei ehdottomasti tunnusteta, ennen kuin voitte näyttää tämän Merkin.

33   Israelilla tuon maastamuuton aikana, heidän tullessa ulos tuolla kerralla, täytyi olla merkki todistukseksi siitä, että he olivat samaistettuja uhrinsa kanssa.

34   Ja tänä iltana Jumala vaatii Pyhän Hengen kasteen todisteeksi siitä, että me olemme samaistettuja Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kanssa. Ei ole mitään sen vähempää. Raamattu opettaa niin selvästi, ja meidän täytyy uskoa se. Se on Jumalan Sana. Jumala vaatii sitä. Meillä on jälleen maastamuutto. Me kaikki tiedämme sen. Israel oli marssimassa luvattuun maahan, samoin tulee Morsian menemään Kotiinsa hyvin pian.

35   Nyt me näemme, että veri oli merkkinä, ja se tunnistettiin. Jokainen tunnistettiin veren perusteella.

36   Pyhä Henki on tänään meidän Merkkimme, jolla meidät on samaistettu Jeesuksen Kristuksen kanssa Hänen ylösnousemuksessansa. Se on Merkki siitä, että Verta on sivelty uskon kautta.

37   Tuolla kemiallisella Verellä ei olisi voitu pirskotella jokaista sydäntä, me tiedämme sen, koska se vuodatettiin Golgatalla. Se kylvetti maan. Mutta kun tuo Verisolu rikottiin, se vapautti Jumalan sen pyhittävän voiman kanssa, joka tuolla Verellä oli, ja toi sen takaisin uskovaisiin.

38   Jumala oli alussa Jumala, Isä, joka eli kaiken yläpuolella.

39   Aivan samalla tavoin kuin tuo Tulipatsas, joka johti Israelin lapsia erämaan halki, Hän tuli alas vuorelle. Jos joku kosketti vuorta, hänet täytyi tappaa. Jumala on pyhä, eikä Hän voinut antaa anteeksi syntiä millään tavalla. Ja ihminen, joka kosketti tuota vuorta, kuoli, jopa eläin täytyi lävistää kosketettuaan vuorta. Kun Jumala tuli alas, Hän oli pyhä.

40   Sitten Jumala alensi itsensä, tuli alas ja tehtiin Miehen muotoon, niin että, niin kuin Raamattu sanoo, me saatoimme “käsin kosketella Häntä”. Tuossa pienen pienessä Verisolussa!

41   Moni juutalainen haluaa sanoa, että Hän oli juutalainen. Monet meistä haluavat sanoa, että Hän oli juutalainen. Hän ei ollut juutalainen eikä pakana. Hän oli Jumala. Hän oli Kaikkivaltiaan Jumalan käden luoma Olento. Hän loi sen majan, jossa Hän eli, ja jonka me tunnemme Jumalan Poikana. Oikein. Jumaluus, Jeesuksen Kristuksen ylin Jumaluus, koska Jumala asui Hänessä.

42   Pietari sanoi: “Te Israelin miehet. Jeesus Nasaretilaisen, Jumalan merkein ja ihmein tunnetuksi tekemän Miehen, Hänet te olette ottaneet pahoin käsin ja ristiinnaulinneet. Me olemme Hänen ylösnousemuksensa todistajia”, kun Pyhä Henki oli vuodatettu heidän ylleen.

43   Nyt me näemme, että tässä suuressa asiassa, Jumalan siellä samaistaessa itsensä Israelin kanssa, Hän vaati tuon samaistuksen.

44   Nyt me näemme tässä, kuinka nuo juutalaiset saattoivat sanoa: “Mutta, hetkinen vain. Minä olen juutalainen. Minä olen Abrahamin liitossa. Olen ympärileikattu.” Tuo liitto oli mitätön, jos tuota merkkiä ei ollut pantu näytteille. Ajatelkaa sitä! Minä olen puhumassa tämän päivän Merkistä. Jos tuota verta ei ollut pantu näytteille, tuota merkkiä, niin en välitä siitä, kuinka paljon te voitte osoittaa olevanne juutalainen, tai kuinka paljon te sanotte uskovanne. Olittepa te sitten rabbi, pappi tai mikä hyvänsä, tuo merkki täytyi olla siveltynä. Ei ollut mitään vaihtoehtoa, kyllä tai ei. Kun Hän näkisi veren, Hän kulkisi ohitse.

45   Jotkut miehet saattoivat sanoa: “Tulehan tänne sivummalle. Voin todistaa, että minut ympärileikattiin kahdeksanpäiväisenä. Pappi on kirjannut sen ylös. Minun nimeni on siellä kirjassa.” Sillä ei ollut mitään tekemistä asian kanssa. Tuo merkki oli… Jos tuota merkkiä ei ollut sivelty, liitto oli kumottu. Se ei ollut voimassa.

46   Meidän täytyy muistaa, että sitä, minkä Jumala sanoo, Hän ei koskaan ota takaisin, vaan Hän lisää siihen. “Te olette kuulleet noiden vanhojen sanovan: ‘Sinun ei tule tehdä aviorikosta.’ Mutta Minä sanon teille, että kuka tahansa, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan.” Hän ei koskaan ota sitä takaisin, Hän vain lisää siihen. Hän tarkentaa sitä. Niin Hän toimii. Kaikkia Hänen tekojansa, Hän jatkuvasti tarkentaa niitä.

47   Siksi me siirrymme yhdestä seurakunta-ajanjaksosta, Lutherista, Wesleyhin, helluntailaisiin ja edelleen ja edelleen mennessämme eteenpäin. Kun me liikumme ylöspäin, Jumala jatkuvasti tarkentaa tuota samaa Sanaa ja pitää sen liikkeessä sillä tavalla, kunnes lopulta seurakunta on tuleva Jeesuksen Kristuksen kuvaksi, ja joka tulee olemaan Hänen Morsiamensa, jonka Hän on tuleva viemään Kotiin. Oikein. Tuota asiaa me tänään odotamme. Varmasti. Me käsitämme, että seurakunta tulee menemään ahdistuksen lävitse, mutta Morsian ei. Hänet otetaan ulos seurakunnasta, samalla tavoin kuin Israel otettiin ulos Egyptistä. Me näemme, että se on Pyhä Henki, joka nyt samaistuttaa meidät Jeesuksen Kristuksen kanssa.

48   Nuo juutalaiset saattoivat sanoa: “Kyllä, me olemme liiton juutalaisia.” Mutta jos heillä ei ollut tuota merkkiä, liitto ei ollut voimassa.

49   Sama asia on nyt. Ei ole väliä sillä, kuinka hyviä me olemme, ei väliä… Te voitte sanoa: “Minä olen tehnyt tämän ja minä olen tehnyt kaikki nämä asiat. Ja minä olen maksanut kymmenykseni. Olen kuulunut kirkkoon ja teen kaiken tämän.” Jumala vaatii Merkkiä osoittamaan, että te olette samaistettuja Uhrinne kanssa, Hänen kanssaan, jonka te väitätte teillä olevan, Hänen kanssaan, jonka te uskotte teillä olevan.

50   Pietari sanoi: “Tehkää parannus, jokainen teistä, ja ottakaa kaste Jeesuksen Kristuksen Nimessä syntien anteeksi antamiseksi, ja te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä tämä lupaus on annettu teille ja teidän lapsillenne ja niille, jotka kaukana ovat, jokaiselle, jota Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”

51   Kuka on se syntinen mies, joka haluaisi muuttaa sitä ja sanoa: “Ihmeiden päivät ovat ohitse”? Kuka haluaisi tehdä sen ja sanoa, että Jumalan Sana oli väärin?

52   Kun Hän sanoi: “Jokainen, joka huutaa avukseen Herran Nimeä! Sillä tämä lupaus on annettu teille ja teidän lapsillenne ja niille, jotka kaukana ovat, jokaiselle, jota Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.” Hän leimaa Merkkinsä heihin.

53   Se erottaa uskovan ja uskomattoman. Siellä olivat nuo Jumalan Valtakunnalla sinetöidyt ja nuo, jotka olivat merkittyjä pedon merkillä, ja ne, jotka olivat merkittyjä pedon merkillä, eivät voineet ottaa Jumalan Sinettiä. Tuo sama asia on tulossa tänään, ja me näemme sen suoraan omien silmiemme edessä.

54   Ei ole väliä sillä, kuinka hyviä te olette tai kuinka paljon te sanotte uskovanne. Jumala vaatii tämän Merkin. Hän vaati sen Egyptissä. Hän vaatii Sen tänä iltana. Hän vaatii Sen tänä iltana. Tuota Merkkiä vaaditaan tässä ajanjaksossa aivan yhtä paljon kuin sitä vaadittiin tuossa ajanjaksossa. En välitä siitä, vaikka te olisitte raamattuoppilas, enkä siitä, kuinka hyvin te osaatte selittää Kirjoituksia. Saatana osaa tehdä samoin. Mutta muistakaa, sillä ei ole mitään tekemistä itse asian kanssa. Jumala vaatii yhden asian: Merkin. Tämä Merkki osoittaa sen, että te olette samaistettuja Uhrinne kanssa, jota te väitätte palvovanne. Aamen. Siinä se on.

“Kun Minä näen Veren, tai tämän Merkin, veri on oleva merkki, ja kun Minä näen veren, tulen kulkemaan ohitsenne.”

55   Kuolema oli silloin millä hetkellä tahansa valmiina iskemään Egyptiä. Se oli suuri, valtavaa aikaa. Jumala oli osoittanut heille armoa näyttämällä voimansa, merkkinsä. Silti he eivät halunneet tehdä parannusta ja kääntyä takaisin. He eivät halunneet mitään sen kaltaista. He eivät uskoneet sitä. He eivät uskoneet tuota sanomaa, joka oli menossa. Jumala oli lähettänyt heille sanoman, he eivät uskoneet sitä. He yhä halusivat jatkaa suoraan eteenpäin toimimallaan tavalla.

56   Se on aivan täydellinen esikuva tästä päivästä, sama asia. Jokainen hengellinen tapahtuma ja jokainen hengellinen merkki on varoitus Jumalalta siitä, että jotakin on valmistautumassa tapahtumaan, jos tuo merkki tulee Jumalalta. Jos se on ihmistekoinen, siinä ei ole mitään. Mutta jos se on Jumalan lähettämä! Jokainen tietää sen, jokainen tietää, että jos Jumala lähettää merkin, ja jos se on hengellinen merkki, Hän lähettää Sanoman tuon merkin mukana. Hän tekee aina niin. Hän ei koskaan jätä tekemättä sitä. Nähdessämme asioita, jotka eivät ole Jumalan merkkejä, no niin, silloin siinä ei ole mitään, koska Jumala ei ole siinä mukana. Mutta kun Jumala on siinä mukana, tulee Sanoma seuraamaan sitä, ja tuon Sanoman täytyy olla Kirjoitusten mukainen. Sen täytyy olla Kirjoitusten mukainen Sanoma. Sen täytyy olla NÄIN SANOO HERRA. Jokainen hengellinen tapahtuma on merkki Jumalalta.

57   Aivan samanlaisia ovat tämän päivän Sanoma ja sitä seuraavat merkit, kuin ne, jotka olivat muina aikoina, Raamatun aikoina, joiden lävitse olemme kulkeneet. Minään muuna aikana näin ei olisi koskaan voinut olla ennen kuin vasta nyt. Minään toisena aikana kuin vasta nyt tämä Sanoma ei olisi koskaan voinut tulla esiin. Jeesus sanoi: “Niin kuin oli Sodoman päivinä, samoin on oleva Ihmisen Pojan tulemuksessa.” Tätä Sanomaa ei voinut olla ennen kuin vasta nyt. Maailma ei ole ollut ennen kuin vasta nyt tuollaisessa tilassa. Tämä on se hetki, jolloin Jeesus voi ilmestyä milloin tahansa.

58   Nukkuva neitsyt tulee sisälle ja yrittää ostaa Öljyä. Tuohon aikaan Morsian meni sisälle, ja heidät muut jätettiin tänne. Oletteko koskaan ajatelleet, mitä tapahtui? He menivät suoraan eteenpäin saarnaten ja ajatellen saavansa sieluja pelastetuksi ja kaikenlaista, eivätkä he tienneet sitä. He eivät olleet lainkaan tietoisia siitä. Seurakunta tulee jatkamaan edelleen ja ajatellemaan, että sieluja pelastuu, ja kaikkea muuta, ja Seurakunta, Morsian, on jo sinetöity pois. Eivätkä he tiedä sitä! Tietenkin. Tarkalleen niin Kirjoitus sanoo. Nooa meni sisälle arkkiin, ja Jumala sinetöi sen. Todellakin. Ja aika on tuleva, jolloin miehet ja naiset tulevat huutamaan Jumalan puoleen ja jopa ajattelemaan, että heillä on jotakin, vaikka heillä ei ole sitä. Se on tarkalleen oikein. Kirjoitus puhuu siitä.

59   Samalla tavoin meidän täytyy muistaa, että Jumala on “pitkämielinen eikä halua, että kukaan tuhoutuisi.” Hän aina lähettää Merkkejänsä, ihmeitänsä. Ja sitten kun Hän valmistautuu tekemään mitä tahansa, Hän erottaa uskovaisen uskomattomasta.

60   Huomatkaa sitten, kuinka Hän huolehtii luvatun maan ihmisistään. Katsokaa, mitä Hän teki luvatun maan ihmisilleen siellä, jotta Hän oli varma, etteivät he sekoittuisi minkäänlaisen ismin kanssa. Mitä Hän teki? Hän lähetti heille profeetan, Mooseksen, sanoman kanssa tuodakseen julki Jumalan Sanan. Ja tuodakseen julki Mooseksen Hän lähetti Tulipatsaan, joka riippui hänen yllään. Aamen. Sitten, antaakseen heille täydellisen vakuuden, Hän vaati merkkiä. Aamen. Siellä on sanansaattaja, sanoma, vahvistaminen ja merkki, täydellisenä vakuutena siitä, ettei heillä ollut huolta mistään. Ei ollut väliä sillä, kuinka monia vitsauksia iski, mitä kaikki muut sanoivat, he olivat sinetöityjä pois.

61   Israelin tuleminen ulos Egyptistä, niin kuin sanoin muutama hetki sitten, on esikuva Morsiamen tulemisesta ulos seurakunnasta. Kun Mooses alkoi palvelustehtävänsä, Israel kokoontui yhteen yhdessä paikassa, Goshenissa, ja alkoi rukoilla, koska he tiesivät tuon hetken olevan käsillä. Koska he tiesivät, että siellä oli jotakin. Vapauttaja oli jo tullut. Jumala työskenteli ja teki asioita ja osoitti, mitä Hän tulisi tekemään. He tulivat kaikista Egyptin osista, aivan samoin kuin he ovat tuleva Hänen Tulemuksensa päivänä. Ihmisiä otetaan ulos metodisteistä, baptisteista, luterilaisista. Kaikki ne, jotka ovat samastettuja Kristuksessa, Merkin kanssa, Jumala tulee ottamaan mukaansa, kun Hän tulee.

62   Me luemme täältä Hebrealaiskirjeen 10. luvun 26. jakeesta: “Jos me tahallamme teemme syntiä, sen jälkeen kun olemme saaneet tiedon Totuudesta, ei ole jäljellä mitään uhria synnin edestä, on vain pelottava, kauhistuttava kiivaan tuomion odotus, joka tulee kuluttamaan vastustajan.” Se tarkoittaa sitä, että jos me tahallamme olemme uskomatta, sen jälkeen kun olemme saaneet tiedon Totuudesta, ei ole olemassa enää Uhria synnin edestä.” Ajatelkaa sitä! Ei ole väliä sillä, mitä te ajattelette sydämessänne, Merkkiä ei voida koskaan ottaa käyttöön. Jos te hylkäätte Sen viimeisen kerran, silloin sitä ei voida ottaa käyttöön. “Sillä hän, joka tekee syntiä tai on tahallaan uskomatta.”

63   Samoin kuin me näemme nämä suuret lopun merkit ja aikojen tulemisen, joissa me nyt olemme lupauksen Sanan mukaisesti! Me olemme nyt jokaisessa Sanassa, joka on luvattu meille ennen lopun aikaa. Jopa pedon merkkikin ja kirkkokuntien yhteen tuleminen ja paavillisen hallituksen sisääntulo ja kaikki ovat aivan tarkalleen sillä tavalla kuin ne ovat. Atomipommit ovat telineissään. Ja Jumala puhuu palvelijoidensa kautta seurakunnissa ja vetää heidät ulos ja tekee ne merkit, jotka Hän lupasi tehdä juuri ennen Tulemustaan. Me olemme lopunajassa. Merkki vaaditaan. Kyllä. Me tiedämme nyt, että nuo asiat ovat totta. Sellaisia kuin ne olivat, ne olivat vain esikuvia siitä, minkä lävitse me olemme nyt menossa. Kun me näemme näiden suurten merkkien tulevan lopun ajalla, ne varoittavat meitä, että aika on käsillä.

64   Älkää tehkö syntiä tahallanne. Älkää olko tahallanne tottelemattomia. Jos teissä on jokin, mikä sanoo: “No niin, en näe miksi minä tarvitsisin Pyhän Hengen. En ehkä tarvitse Sitä. Uskon, että kun minä uskoin, minä sain Sen.”

65   Paavali sanoi niille ihmisille, jotka kysyivät tuon kysymyksen, hän sanoi: “Oletteko te saaneet Pyhän Hengen sen jälkeen kun olette uskoneet?”

66   Pyhä Henki on tuo Merkki. Ihminen uskoo Jumalaa, se on totta. Mutta Pyhä Henki on Jumalan lahja, se on jotakin erilaista kuin teidän uskonne on. Teidän uskonne ottaa sen käyttöön, tarkalleen, mutta Pyhä Henki on todistaja. Me tulemme näkemään muutaman minuutin kuluttua, miten Se toimii, ja mitä tapahtuu, miten me voimme olla varmoja, miten me tiedämme, milloin me olemme oikeassa tai emme. Se varoittaa meitä, että aika on käsillä.

67   Meidän pitäisi rakastaa toisiamme. Tänä aikana seurakunnan ja uskovan pitäisi olla erottamattomia. Uskovien pitäisi erottaa itsensä kaikista maailman asioista, kaikesta, mikä on jumalatonta. Uskovaisen pitäisi erottaa itsensä siitä.

68   Huomatkaa, he eivät olleet tulleet yhteen vain puhuakseen siitä ja sanoakseen: “Me uskomme sen.” He olivat tulleet yhteen käyttääkseen verta. Ei vain tulla ja sanoa: “Oi, varmasti, minä uskon sen’, ja mennä kotiin. Heidän täytyi tulla ja käyttää verta, niin että merkki voitiin nähdä. Tuli mennä sen alle.

69   Samoin on tänään. Me istumme ja kuulemme Sanomaa saarnattavan. Me luemme Sen Raamatusta. Me sanomme: “Oi, kyllä, minä uskon Sen.” Ei Jumala sitä vaadi. Ei ole väliä sillä, kuinka paljon te uskotte Siihen, teillä täytyy olla Se. Seurakunta, herätkää!

70   Amerikka, tämä on viimeinen hetkesi! Tuomio lepää vaa’assa, edessäpäin, tätä kansakuntaa varten. Jos Jumala antaisi tämän kansakunnan selvitä sen kanssa, mitä se on tehnyt nyt, Hän olisi velvollinen nostamaan ylös Sodoman ja Gomorran ja pyytämään anteeksi, että Hän poltti ne. Oikein. Me tulemme maksamaan synneistämme. Me teemme samalla tavoin kuin he tekivät Sadomassa.

71   Ja Jumala on lähettänyt alas Sanoman aivan tarkalleen samalla tavalla kuin Hän teki Sodomassa. Aivan tarkalleen. Hän lähetti erään siellä ulkona olevalle seurakunnalle, ja Lootin ryhmälle ja Sodomalle, ja Hän lähetti Valitulle ja niin edelleen. Ja Hän on todistanut, että seurakunta on tarkalleen samassa tilassa niin kuin se oli Lootin päivinä, sellaisena kuin Jeesus sanoi sen tulevan jälleen olemaan. Ystävät, se on käsissämme, mitä me tulemme tekemään sen kanssa?

Sanotaan: “Verikö käsissänne?” Kyllä.

72   Mitä te luulette Oswaldin ajatelleen hänen istuessaan siellä huoneessa ja otettuaan kanssaihmisensä veren, kun hän oli ampumalla salamurhannut presidentin? Ja siellä hän istui tietäen, että hänen olisi kohdattava liittovaltion oikeus, kun Korkein Oikeus katsoisi häntä vihaisin silmin, ja hän tietäisi, että hänen käsissään oli Yhdysvaltain presidentin veri. Hänen on täytynyt hikoilla.

73   Mitä sen tulisikaan tehdä miehelle, kun te tiedätte tallanneenne jalkoihinne Jeesuksen Kristuksen Veren ja kieltäytyneenne tekemästä sitä? Silloin te hikoilette. Eikä teitä tuomitse vain Korkein Oikeus vaan vihainen Jumala, joka voi heittää ruumiin pois ja heittää sielun helvettiin. Pysähtykää! Katsokaa! Kuunnelkaa! Ottakaa vaarin! Me vain tallomme Hänen ylitseen kevyesti ja ajattelemme, että Hän on niin rakastavainen.

74   Eräs nuori mies sanoi eräänä päivänä: “Jumala rakastaa minua niin kovasti!”

75   Jumala on hyvä Jumala, se on totta, mutta Hän on myös vihan Jumala. Hän on tuomion Jumala. Hän on kiivas Jumala. Se jää meiltä huomaamatta. Te teette Hänet niin hyväksi, että te teette hänestä jonkun vanhan vanhuudenhöperön isoisän. Hän ei ole mikään vanhuudenhöperö isoisä. Hän on kaikkivaltias Jumala eikä Hänellä ole mitään lapsenlapsia. Hänellä on Jumalan poikia ja tyttäriä, ei mitään kädenpuristuksen kautta lapseksi otettuja. Teidän täytyy syntyä uudestaan, ja Verta täytyy sivellä! Ne ovat Jumalan poikia ja tyttäriä. Hän ei ole mikään vanha pehmeä isoisä, joka antaa lastensa, lastenlastensa tehdä mitä tahansa. Hän ei ole mikään isoisä. Hän on Isä. Kyllä. Jokaisen lapsen täytyy olla syntynyt Hänestä. Hän on nuhteleva Isä.

76   Me tiedämme, että tämä hetki on nyt täällä, ja tuomio on käsillä. Mitä me tulemme tekemään Sen kanssa? En haluaisi Hänen Verensä olevan päälläni. On vain yksi tapa, miten voitte koskaan saada Sen pois.

77   Te ette voi pestä sitä pois. Pilatus yritti sitä. Hän yritti siirtää vastuun jollekin muulle ja sanoi: “Lähettäkää Hänet keisarin luo, tai jonkin muun luokse, sillä tavalla, ja katsotaan, mitä hän tekee.” Se antoi takaiskun. Se putosi suoraan takaisin hänen syliinsä uudestaan. Oikein!

78   Ja tänään me yritämme sanoa: “Minä tekisin niin, jos aviomieheni tekisi samoin! Kyllä, minä tekisin niin, jos vaimonikin tekisi niin! Minä tekisin niin,  jos seurakuntani tekisi niin!” Se iskee takaisin suoraan teidän syliinne. Kun te sanotte: “Oi, mutta minun seurakuntani uskoo näin.” Mutta kun Jeesus Kristus tulee alas näissä kokouksissa ja tuo itsensä julki Kirjoituksissa, että Hän on sama eilen, tänään ja ainiaan, niin minä en välitä siitä, mikä teidän tulkintanne on, Se putoaa suoraan takaisin syliinne, ja Se on teidän käsissänne. Ei ole mitään, veli ja sisar, mitä te voitte tehdä.

79   Ystävät, muistakaa tämä, te, jotka olette Kaliforniasta, te olette täällä aivan Länsirannikon päässä. Ja sivilisaatio on kulkenut sen mukana, ja kaikki huonomaineiset ihmiset virtaavat sisälle. Ja seuraavaksi Se tulee menemään Israelille, kun Seurakunta on otettu ylös. Ottakaa vaarin varoituksesta! On vain yksi tapa, miten te voitte saada Jeesuksen Kristuksen Veri pois käsistänne, ja se tapahtuu panemalla Se sydämeenne. Se on ainoa tapa. Se ei tule koskaan onnistumaan millään muulla tavalla. Hän sanoi: “Kun Minä näen Veren, kun Se on sivelty oikeaan paikkaan!”

“Mutta”, te sanotte, “minä uskon Vereen.”

80   Mitä jos he olisivat heittäneet sen ulos takapihalle? Mitä jos he olisivat panneet sen kanakopin päälle? Mitä jos he olisivat heittäneet sen autotallin seinään? Ei. Se täytyi sivellä yhteen tiettyyn paikkaan, ja se tarkoitti oven päälle.

81   Sydämessä, siinä Jumala haluaa tänään nähdä Veren. Ei teidän käsissänne, vaan Jumala haluaa Sen olevan sydämissänne.

82   Ja Se on teidän käsissänne tänä päivänä. Jos ette ole vastaanottaneet Häntä eikä teillä ole Sinettiä sydämessänne, Se on teidän käsissänne. Hänen Kirjoituksensa samaistuminen näinä viimeisinä päivinä panee Sen suoraan takaisin teidän käsiinne. Mitä me voimme tehdä tämän Jeesuksen kanssa, jota kutsutaan Kristukseksi? Vain yhden asian. Panna näytteille Hänen Verensä ja antaa Sen olla sydämemme päällä Pyhän Hengen kautta.

83   Me olemme vastuussa. Jumala ei ole vastuussa kenestäkään meistä, joka ei ole Veren alla, ei yhdestäkään.

84   Koko perheen täytyi tulla, ei vain yhden perheenjäsenen. Sanotaan: “Mutta, jos isä on hyvä mies, hän on saarnaaja, niin minä olen pelastunut.” Ei. Teidän isällänne ja äidillänne ei ole mitään tekemistä teidän kanssanne. Te olette yksilö.

85   “Minä kuulun pyhään kirkkoon.” Kirkolla ei ole mitään tekemistä teidän kanssanne.

86   Ei ole mitään sen kaltaista asiaa kuin pyhä kirkko. Ei ole mitään sen kaltaista asiaa kuin joku pyhä henkilö. Se on Pyhä Henki ihmisten kanssa. Pyhä Henki kirkossa. Ei ole mitään pyhiä vuoria, ei mitään pyhiä paikkoja, vaan pyhä Jumala. Ei niin että te olisitte pyhä, tai minä olisin pyhä, vaan Hän on se, joka on pyhä.

87   Me olemme vastuussa Hänelle, emme jollekin kirkolle. Me olemme vastuussa Jumalalle ja Hänen Sanalleen, ja Jumala on Sana. Raamattu sanoo, että Hän oli. Me olemme vastuussa Sille. Se on Jeesus Kristus.

88   Pankaa merkille, mitä Hän teki silloin. Me näemme koko perheen olleen turvassa ainoastaan silloin, kun merkki oli pantu näkyville. Kun merkki oli näkyvissä, he olivat turvassa.

89   Katsokaa sitä Joosuan 2. luvussa. Te näette täältä, että uskova, Rahab niminen portto, pakana portto sieltä virran takaa, oli vastaanottanut vakoojat, ja kun he menivät luvattuun maahan, pelastui koko hänen perheensä, joka oli merkin alla, ja vain yksin se. Muistakaa, Jumalan tuhooja enkeli kunnioitti tuota merkkiä, kun taas kirkot kukistuivat, kaupunginjohtaja kaatui, kaupunki sortui, kuningas kuoli, maaherra, koulutetut, sievät naiset, komeat miehet, tärkeät, kaikkiriittävät ja kaikki muut kuolivat, ne, jotka eivät olleet tuon merkin alla. Aamen.

90   Samoin tulee olemaan Jumalan Pojan tulemuksessa. Hänen tuhoava enkelinsä on hävittävä jokaisen, jonka yllä ei ole Pyhän Hengen kasteen Merkkiä, joka osoittaa, että te olette samaistettuja Uhrinne kanssa ja olette kuolleet itsellenne ja syntyneet Jumalan Henkeen ja olette sinetöitynä siellä Pyhällä Hengellä. On vain yksi Jumala, ja Hän on ainoa, joka puhuu oikean Sanan, ja Tämä on Se. Mikään ei voi ottaa mitään pois Siitä.

91   Huomatkaa, Jeriko oli kuullut, mitä Jumala teki. Jeriko oli kuullut sanan. Te muistatte, mitä tuo portto sanoi: “Me olemme kuulleet, kuinka Jumala on tehnyt suuria asioita. Minä olen peloissani. Tuletteko te säästämään minut, jos osoitan teille ystävällisyyttä?”

92   Ja Kaaleb ja – ja – ja Joosua olivat sanoneet heille, mitä tehdä, miten käyttää tätä punaista köyttä ja pysyä sen alla. “Me emme ole vastuussa yhdestäkään henkilöstä, joka ei ole sen alla.”

93   Hän sanoi: “Voinko tuoda isäni sisälle? Voinko tuoda äitini? Voinko tuoda veljeni, sisareni, naapurini?”

“Tuo kaikki, jotka vain voit tuoda sen alle.”

94   Se on samoin tänään, veli. Se ei tarkoita: “Voimmeko tuoda metodistit? Voimmeko tuoda baptistit? Voimmeko tuoda helluntailaiset?” Kaikki, jotka ovat valmiit tulemaan Sen alle, Jumala on vastaanottava teidät. Mutta Se, ja yksin Se, samaistaa teidät Hänen kanssaan. Huomatkaa se. Kyllä.

95   Hänen suuret voimansa ja merkkinsä, joita Hän oli tehnyt siellä, he olivat nähneet sen ja tiesivät siitä. Miksi meillä ei voi olla naisia ja miehiä tänään, jotka olisivat yhtä rehellisiä kuin tuo nainen oli, kun me näemme, mitä Jumala on luvannut tehdä, ja näemme Hänen tekevän sen?

Sitten seuraavaksi tuli tuomio.

96   He uskoivat, heidän on täytynyt uskoa olevansa turvassa noiden suurien muurien sisällä, missä he olivat, tuossa valtavan suuressa paikassaan. Monet ihmiset tänään…

97   Sanon tämän arvostuksella ja kunnioituksella. Monet ihmiset tänään sanovat: “Minä kuulun suurimpaan kirkkoon, mikä kaupungissa on. Äitini kuului tuohon kirkkoon. Se on yksi vanhimmista kirkoista.” Sillä ei ole yhtään mitään tekemistä asian kanssa. Tätä Merkkiä täytyy olla käytetty!

98   He ovat voineet ajatella, että se suuri kaupunki, jossa he elivät, tuo suuri järjestelmä, tulisi pelastamaan heidät. Mutta me näemme, että kaikki kaupungissa, jotka eivät voineet näyttää tuota merkkiä, tuhoutuivat. Samoin tulee olemaan Ihmisen Pojan tulemuksessa. Hän on sanonut niin.

99   Siellä on täytynyt olla joitakin noista ääninauhapojista tai joku, joka livahti sisälle tuohon paikkaan siellä ja soitti joitakin ääninauhoja heille ja löysi nuo ennalta määrätyt. Hän käytti asuntoaan kirkkona ja vastaanotti sanansaattajat.

100   Sitten kun he saivat kaupungista ne kaikki, jotka saattoivat tulla sen alle ja uskoa merkin, kun hän oli saanut kaikki heidät sinne sisälle, sitten tuli hävitys. Ja kun Jumalan viha tuhosi tuon suuren järjestelmän, joka heillä siellä oli, piti tuo merkki heidän talonsa turvassa. Tuo merkki, eikä mikään muu.

101   Ei ole väliä sillä, kuinka monia yhdistyksiä ja kuinka monia hyviä Punaisen Ristin asioita heillä oli, joka kaikki on hyvää, ei ole väliä sillä, kuinka paljon heillä oli tätä ja kuinka monia hyväntekeväisyysjärjestöjä, kaikki, mikä ei ollut tuon merkin alla, tuhoutui. Ajatelkaa sitä nyt, kaikki tuhoutui! En välitä siitä, kuinka suuri kirkko heillä oli, kuinka suureen kirkkokuntaan he kuuluivat, oli se sitten vaikka kuninkaan palatsi, kaikki tuhoutui.

102   Ja samoin myös Egyptissä tuhoutui kaikki, mikä ei ollut tuon merkin alla.

103   No niin, Jumala ei muuta tapojaan. Hänellä on Merkki tänään. Veljeni, sisareni, teidän on parasta vastaanottaa Se. Teillä on parasta olla Se. Muistakaa vain, se on varoitus.

104   Katsokaa, tuon saman asia tuo merkki teki Egyptissä, se säästi jokaisen, joka oli sen alla. Kaikki, mikä oli ilman sitä, tuhoutui.

105   Joosua on esikuva Jeesuksesta. Joosua merkitsee “Jehova-Pelastaja”. Samoin myös Jeesus merkitsee “Jehova-Pelastaja”. Joosua oli uskollinen tuolle merkille, jonka hänen sanansaattajansa saarnasivat. Samoin on Jeesus oleva uskollinen sille Merkille, jonka Hänen sanansaattajansa ovat saarnanneet, kun Hän tulee. Kaikki, jotka olivat sen alla Egyptissä, pelastuivat. Kaikki, jotka olivat sen alla Jerikossa, pelastuivat. Entä miten on tänään? Me näemme, että tuo karitsan veri oli esikuva Jeesuksesta Kristuksesta. Hyvä on.

106   Me näemme, että sitä kutsutaan siellä Hebrealaiskirjeen 13. luvussa “iankaikkiseksi liitoksi”. Jumalalla oli liitto heidän kanssaan. Mutta nyt Jeesuksen Kristuksen Veri on iankaikkinen liitto.

107   Jumalan Veren velvoittamat lupaukset vapauttavat meidät synnistä ja itsestämme, ne tekevät meidät vapaaksi kaikesta siitä, mikä on maailmasta. Ei ole väliä sillä, kuinka paljon me yritämme muotoilla maailmaa paremmaksi, se kaikki on kuolema. Jos me olemme Jumalan Veren velvoittamissa lupauksissa, me emme näe mitään muuta kuin Veren. Kuinka he voivat katsoa ulos ovesta näkemättä verta? Kuinka te voitte katsoa mitä tahansa näkemättä ensin Jeesuksen Kristuksen Verta? Jos te olette Kristuksessa, te näette Sen palvoaksenne Häntä ja tuodaksenne esiin Hänen lupauksensa voimassa. Hän lupasi näiden asioiden tulevan. Hänen Vereensä velvoittamat ihmiset ovat Hänessä sinetöitynä Siellä Pyhällä Hengellä ja katsovat vain Vereen ja lupaukseen. He eivät voi katsoa maailmaan. He ovat kuolleita maailmalle, ja maailma on kuollut heille.

108   Ja nähdä tänään kristittyjä, jotka voivat tehdä, mitä tahansa muukin maailma tekee ja toimia heidän tavallaan, kiroilla niin kuin hekin, juoda niin kuin hekin, tupakoida niin kuin hekin, piehtaroida synnin sikakarsinoissa ja tanssisaleissa ja sen kaltaisissa asioissa, ja silti yhä sanoa olevansa kristittyjä? Te ette voi tehdä sitä, ystävä. Siitä syystä ihmiset eivät voi uskoa Jumalan Voimaan. He eivät voi uskoa merkkeihin ja ihmeisiin. He ovat kuolleet noille asioille ja ovat ylösnousseet maailmassa. Mutta ne, jotka ovat kuolleita maailmalle ja ovat ylösnousseet Kristuksessa, he odottavat Hänen lupaustaan.

109   Uusi Testamentti tarkoittaa “Uutta Liittoa”. Veren Elämä, itse Veren Elämä, on Merkki. Muistakaa, Vanhassa Testamentissa oikean karitsan veri täytyi sivellä. Täällä, se on Veren Merkki, se on tuon Veren Elämä, joka on Merkkinä henkilössä. Oi!

110   Tämä uusi Merkki on uusi Elämä, joka tulee Jeesuksen Kristuksen kautta, kun Hänen Verensä vuodatettiin pyhittämään Seurakunta ja täyttämään Se Hänen Läsnäolollansa, jotta Hän voisi julkituoda Sanansa ja lupauksensa ihmisille.

111   “Jumala eri aikoina ja monin tavoin”, Hebrealaiskirjeessä 1 sanotaan: “Hän puhui isille profeettojen kautta, mutta näinä viimeisinä päivinä Poikansa, Jeesuksen Kristuksen kautta.” Mikä on Hänen Poikansa? Sana. “Sana oli tehty lihaksi ja asui keskuudessamme.” Ja Tämä on Ilmestys, Kristuksen täydellisyys. “Kuka tahansa lisää yhden sanan Siihen tai ottaa yhden Sanan pois Siitä, häneltä otetaan hänen osansa pois Elämäkirjaan.” Siinä on Ilmestys. Me vain tarvitsemme tämän Merkin olemaan kanssamme, jotta se saisi tuon Sanan jälleen elämään. Sen vuoksi Hän lähetti Merkin. Se ilmoittaa meille ja antaa meille tuon lausunnon, ja me tiedämme, että se on Totuus.

112   Tämä uusi Merkki osoittaa Jeesuksen täyttäneen jokaisen vaatimuksen puolestamme, ja Hän on täällä, uusi Merkki. Pyhän Hengen Merkki osoittaa, että me tiedämme, että Jeesus kuoli vapauttaakseen meidät kaikista maailman asioista, ja tämä Merkki yllämme todistaa sen, kun Se vahvistaa sen, mitä Hän on sanonut.

113   Kuinka nyt joku mies voi väittää pitävänsä tuota Merkkiä edessään ja kieltää sen, mitä tämä Sana sanoo? Niin ei ole. Se ei voi olla niin. Jumala ei voi valehdella oman Sanansa kohdalla.

114   Ja koska Hän on täällä, meillä on oikeus kaikkeen siihen, mitä Hän osti meille. Huomatkaa, mitä Merkin tuli tehdä? Ostaa, se on hinta, joka on maksettu. Kun teillä on Merkki, silloin teillä on oikeus esittää tuo Merkki saadaksenne minkä tahansa, minkä Hän on ostanut teille. Eikä yksikään voi ostaa sitä ilman Sitä. Se voidaan ostaa vain Merkin avulla.

115   Muistakaa, jos te menette tänne bussilinjalle ja sanotte: “Tässä, minulla on lippu, joka on toiselle bussilinjalle.” Se ei kelpaa. “Minulla on lippu Mainesta New Hampshireen.” Se ei kelpaa Kaliforniassa. Sinulla täytyy olla tuolle bussilinjalle kuuluva lippu hankittuna. Se osoittaa, että te olette maksaneet juuri tuon bussilinjan matkan.

116   Ja kun me voimme näyttää Pyhän Hengen Merkin, se osoittaa, että meidät on hyväksytty Kristukseen, ja se on meidän Merkkimme siitä, että Hän on jo ostanut kaiken, mistä meillä on tarve. Me olemme samaistettuja Merkkimme kanssa. Merkin täytyy olla valmiina.

117   Verta, Liiton Verta ei tunnusteta ilman Merkkiä. Sana vakuuttaa meidät lupauksesta. Tämä Merkki on merkki siitä, että ostos on tehty puolestamme.

118   Täydellinen kuuliaisuus koko Jumalan Sanalle oikeuttaa meidät Merkkiin. Ei ole mitään toista tietä, miten te koskaan voisitte olla oikeutettuja Merkkiin, ennen kuin te täysin tottelette Sanaa. Ei se, mitä joku on pannut Siihen ja lisännyt Siihen, vaan se, mitä Jumala on sanonut Siitä!

119   Kun Hän sanoi: “Teidän täytyy olla syntynyt uudestaan.” Se ei merkitse ylös-ja-alas hyppimistä alttarilla. Se ei merkitse sitä, että kävellään sinne taakse ja puristetaan kättä pastorin kanssa. Se ei tarkoita kaikkea tätä hullutusta, mitä olemme nähneet tehtävän. Se ei merkitse nimenne panemista kirkonkirjaan. Se merkitsee kuolemaa teidän ensimmäiselle olemassaolollenne ja Elämää toiselle olemassaolollenne. Se merkitsee, että Veri on otettu käyttöön, ja te olette samaistettuja Jeesuksen Kristuksen Elämän kanssa. Ja jos Hän on Viinipuu, ja me olemme oksia, niin se Elämä, joka on oksassa, on myöskin Viinipuussa. Se on kantava hedelmää.

120   Jos tuon ensimmäisen oksan jälkeen, joka tuli esiin tuosta Viinipuusta, kirjoitettiin Apostolien Teot. Jos tuo Viinipuu työntää esiin toisen oksan, tulevat he kirjoittamaan toisen Apostolien Teot sen jälkeen, koska on kyseessä sama Elämä. Jos yksi viinipuistanne täällä tuottaa sinisiä viinirypäleitä, niin jos se työntää esiin toisen oksan, tulee se tuottamaan sinisiä viinirypäleitä.

121   Ja sanon teille, että tänään meillä on niin monia viinipuun oksia, jotka ovat oksastettuja Siihen kirkkokuntien, uskontunnustusten ja asioiden kanssa, ja kuitenkin mikä tahansa oksastettu oksa elää tuossa Viinipuussa, mutta se tuottaa väärää hedelmää.

122   Me tarvitsemme tänään toisen Pyhän Hengen kasteen ja todellisen Jumalan Voiman, joka tuo julki ne teot, jotka Jeesus Kristus lupasi tätä päivää varten, ei niinkään paljon mitä luvattiin tuolle päivälle. Tälle päivälle, Hänen tälle antamansa lupaus. Hän lupasi siellä, että Hän vuodattaisi Henkensä. Nyt Hän on luvannut sen tapahtuvan uudestaan viimeisinä päivinä, ja mitä Hän tulisi tekemään.

123   On outoa, että me voimme aina katsoa taaksepäin, mutta te ette koskaan katso eteenpäin. Se on ihmisten tapaista. Hän aina kirkastaa Jumalaa siitä, mitä Hän teki, ylistää Häntä siitä, mitä Hän tulee tekemään, ja jättää huomioonottamatta sen, mitä Hän tekemässä. Niin on aina ollut ihmisten tapana. Yhä on niin.

124   Täysi tottelevaisuus Sanalle tuo Jumalan, Iankaikkisen Sanan, teihin, ja se on Merkki. Kun Sana on teissä, Se on Kristus teissä.

125   Nyt huomatkaa sitten, kun me rukoilemme, jos meillä on tämä Merkki, niin kun me rukoilemme, me esitämme Merkkimme rukouksemme kanssa. Nyt, jos olette sairas, jos olette syntinen, jos olette tarpeessa, kun teillä on tämä Merkki, teillä on oikeus. Jos minulla on lippu kädessäni jollekin bussilinjalle, eivät he voi pitää minua poissa tuosta bussista. He ovat jo saaneet minun rahani, ja minulla on merkki siitä. Tässä tapauksessa minä en voinut maksaa hintaa puolestani, te ette voineet maksaa sitä puolestanne, Hän maksoi sen meidän puolestamme ja antoi meille Merkin. Aamen. Minulla on oikeus Jumalalliseen parantumiseen. Jeesus Kristus kuoli, että minä voisin saada Jumalallisen parantumisen. Minulla on oikeus vaatia jokaista lupausta, mitä Kirjassa on. Milloin, milloin te saatte sen? Kun teillä on Merkki ja te voitte esittää Merkin rukouksenne kanssa. Jos teillä ei ole Sitä… Se on merkki täydestä tottelevaisuudesta, matka on maksettu.

Paavali sanoo meille: “Veri puhuu.”

126   Sanoimmeko me: “Veri puhuu?” Puhuuko Veri? Voiko Se puhua? Puhuuko Merkki? Kyllä.

127   Jos katsoisimme l. Mooseksen kirja 4:10, kuinka “Aabelin veren ääni huutaa Kainia vastaan”. Ja me näemme Hebrealaiskirjeessä 12:24, että “Jeesuksen Kristuksen Veri puhuu parempia asioita.” Veri puhuu! Kuinka voisi kemiallinen osa puhua? Elämä, joka on Veressä, puhuu. Sielu, joka oli Aabelissa, huusi. Elämä, joka oli Kristuksessa, huutaa parempia asioita kuin mikään muu! Se puhuu ja Se puhuu äänekkäästi. Se on Pyhä Henki. Se puhuu selvästi. Se sanoo meille, että tuo aika on täällä. Kun me näemme, missä Se sanoi, että se sanoisi sen, ja sitten me näemme sen tulevan takaisin ja samaistuvan sen kanssa, mitä Se sanoi olevansa, niin ei ole jäljellä muuta kuin uskoa Se, niin on, vastaanottaa Se.

128   Uskoa itsensä puolesta ja käyttää Merkkiä perheen puolesta, niin kuin he tekivät Egyptissä, ja niin kuin he tekivät Jerikossa. Apostolien tekojen 16:31:ssa me näemme, miten Paavali käski tuota roomalaista “ottamaan kasteen ja huutamaan avuksi Herran Nimeä”, niin hän ja hänen huoneensa pelastuisivat tekemällä saman asian.

129   Heittäkää ulos! Jotkut ihmiset haluavat käyttää Verta ja säilyttävät asioita. Te käytätte Verta ja potkaisette kaiken roskan ulos talosta ja pidätte suursiivouksen. Te naiset ottakaa pois nuo shortsit. Te miehet heittäkää pois nuo savukkeet, ja te naiset myös. Pankaa kaikki nämä asiat, joita kutsutaan maailmaksi, pois elämästänne täällä. “Jos te rakastatte maailmaa tai maailman asioita, se tapahtuu siksi, ettei Jumalan rakkaus edes ole teissä.” Kun olette valmiina käyttämään merkkiä, tyhjentykää ja valmistautukaa sitä varten. Te ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa samanaikaisesti.

130   Naiset tulevat… Olen liikkunut yli tämän maan. Olen kommentoinut rouva Kennedyä Iisebel kampauksineen, ja kaikkea sellaista, ja hänen suuria vesipääkampauksiaan ja näitä naisia. Ihmettelenpä, jos rouva Kennedy olisi kuullut niitä Sanomia, joita olen saarnannut, hän olisi voinut antaa hiustensa kasvaa pitkän aikaa sitten. Mutta olen kulkenut yli tämän maan, edestakaisin, ja osoittanut Sanalla, että se on väärin, ja että on tuomittavaa naisten leikata hiuksiaan, ja helluntailaisnaiset vain yhä edelleen jatkavat samalla tavalla. Rouva Kennedy voi nousta Tuomion päivänä tietä­mättömänä siitä, mutta te tiedätte asian paremmin. Se osoittaa, ettei Verta ole käytetty. Tuota Merkkiä ei ole siellä.

131   Pitkät hiukset on nasiirilupaus. Se osoittaa, että te olette leikanneet itsenne irti maailmasta totellaksenne Sanaa. Aamen. Simson antoi hiustensa kasvaa nasiirilupauksen tähden. Me käsitämme nyt nämä asiat.

132   Ja naiset pukeutuvat ja toimivat ja tekevät asioita, ja miehet, jotka sallivat heidän tehdä niin, ovat suuri joukko mammanpoikia! Näyttää kuin ei enää olisi olemassa miehiä. Te näette miesten käyttävän vaaleanpunaisia kenkiä, ja saarnaajat saarnastuolissa, jotenkin sen kaltaisina. Se on häpeällistä. Minä haluaisin nähdä miehen, joka on ehdottomasti mies. Näyttää kuin siellä olisi jokin voima, joka ajaa heidät tekemään niin, se on perkele ja tämän päivän paine. Se on totta. Joskus joku mies painaa lähes sata kiloa ja hänellä on mahtavat lihakset, mutta hänessä ei ole grammaakaan miestä. Hän toimii kuin joku suuri mammanpoika täällä ulkona. Miehet olkoot miehiä. Naiset olkoot naisellisia, hienoja naisia. Kun Merkki on käytetty, heistä tulee sellaisia jälleen. Jumala teki heidät erilaisiksi, ja he ovat erilaisia. Miehet haluavat näyttää naisilta, naiset haluavat näyttää miehiltä.

133   Se osoittaa sen vääristyneen, tumma varjo riippuu sen yllä, kokonaispimeys on ihmisten yllä. On uloskutsumisen hetki. Siellä oli pimeys Egyptin yllä ennen uloskutsumista, ja sitten merkkiä käytettiin. On aika seurakunnan saada Merkki, tai kokonaispimeys on ihmisten yllä. Kokonaispimeys!

134   Kyllä, puhdistakaa ruokakaappinne, puhdistakaa talonne, oi, pitäkäämme hyvä vanhanaikainen suursiivous! Käyttäkäämme Verta, ja sitten Merkki on tuleva. Siivotkaa se! Pyhittäkää se!

135   Sitten käyttäkää Merkkiä rukouksessa luottamuksella, kun olette siistineet itsenne. Kun olette jättäneet pois maailman asiat ja heittäneet ulos kaiken epäuskon, niin että “en välitä siitä, mitä ihmiset sanovat. Jos Jumala sanoo sen ja lupasi sen, minä uskon sen. Jos Sana sanoo sen, asia on sillä selvä. En välitä siitä, mitä kuka tahansa muu sanoo.” Näettekö? Sitten kun olette saaneet sen kaiken tehdyksi, te olette käyttäneet Verta ja uskotte jokaisen Sanan, sitten ottakaa Merkkinne rukouksessa ja olkaa täysin vakuuttuneita.

136    Me luemme Efesolaiskirjeen 2. luvun jakeesta 12 sen, mitä Jumala sanoi siitä, kun olemme käyttäneet tätä Merkkiä. Huomatkaa, me “palvelemme elävää Jumalaa”, elävin teoin ja elävin merkein, elävän Merkin kanssa. Emme kuolleilla teoilla ja lihallisesti, ei kuolleilla teoilla. Hebrealaiskirje 9:11-14 sanoo meille jälleen saman asian. Ei kuolleita uskontunnustuksia vaan elävä Merkki! Ne, nämä uskontunnustukset, kieltävät, että on olemassa sen kaltaista asiaa kuin Merkki. He eivät edes usko, että on olemassa sen kaltaista asiaa kuin Merkki, Pyhän Hengen kaste.

137   Mutta me, jotka uskomme Sanan, tiedämme paremmin, me tiedämme, ja se on Hänen elävä Läsnäolonsa meitä varten tänä päivänä. Me olemme erotettuja pois kuolleista teoista, ja Pyhä Henki tulee sisälle ja vahvistaa Sanan ja toteuttaa sen. Hebrealaiskirje 13:8 todistaa sen meille. Se todistaa, että Jumala on nostanut Hänet ylös meitä varten lupaamansa Sanan mukaisesti. Tuhansia vuosia on kulunut, melkein kaksituhatta vuotta on kulunut, mutta (mitä se on?) tuo Merkki yhä todistaa, että Jumala nosti Hänet ylös kolmantena päivänä. Jos teillä on vain Sana, siinä on kaikki, mitä teillä on. Mutta kun Merkkiä on käytetty, silloin Kristus on todellisuutta teille, ja Hän tekee tänään samalla kuin Hän teki silloin. Ja niin se heittää sen suoraan takaisin heidän syliinsä uudestaan. He eivät voi kiertää sitä. Jumala lupasi Sen, ja täällä Se on. Mutta Merkkiä täytyy käyttää, te otatte Merkin.

138   Ja kun te vastaanotatte Hänen Uhriverensä, Hän antaa sitten meille Elämän, Elämän Merkin, ja se on luvattu Sinetti. Efesolaiskirje 4:30: “Älkää murehduttako Jumalan Pyhää Henkeä, jolla teidät on sinetöity lunastuksenne päivään saakka.” Sitten, ollessanne kastettuja Häneen, 1. Kor. 12, me olemme tulleet osaksi Hänen Ruumistansa.

139   Ja Hänessä on täyteys. Hänessä on riittävästi kaikkea, mitä me tarvitsemme. Hän on minun nautintoni. Hän on minun Elämäni. Hän on minun iloni. Hän on minun… Hän on enemmän… Ei, minun ei tarvitse tuprutella savukkeita saadakseni jonkinlaista helpotusta. Minä otan Laakson Liljan. Hän on minun oopiumini. Hän saa minut kävelemään pilvissä. Hän riittää minulle kaikessa. Hän on minun toivoni. Hän on minun leponi. Hän on minun Jumalani. Hän on minun Pelastajani. Hän on minun parantajani. Hän on kaikki, mitä minä tarvitsen. Koska minä kuolen, me kuolemme Hänessä ja olemme kastetut Häneen, ja Hänessä on kaikki riittävyys.

140   Kuunnelkaa tarkoin, kun teen nämä loppuhuomautukset. Jos Saatana yrittää ojentaa teille joitakin näistä asioista, kuten sairautta, niin tiedättekö, miten toimia? Vain näyttäkää hänelle Merkkiä. “Minä olen ostettu omaisuus. Minun parantumisestani on maksettu. Minä olen Jumalan tuote, koska minulla on Pyhän Hengen Merkki. Sinä et voi pitää minua poissa tältä Valtatieltä. Sinä et voi pitää minua poissa terveydestä. Minä esitän Merkin ja näytän sinulle, että ‘Hänen haavojensa kautta minut parannettiin’. Täällä, sisimmässäni, on juuri nyt Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus, joka todistaa sen sinulle.” Oi, siinä on tuo todellinen asia! Siinä on tuo Merkki!

141   Siitä syystä ihmiset eivät usko Sitä. Siitä syystä heidän on vaikeata nähdä sisälle. Tätä Merkkiä ei ole käytetty. Näettekö, se on syynä siihen, miksi he sanovat: “Oi, ihmeiden päivät ovat ohitse.” Te teette siitä verhon.

142   Jeesus sanoi: “Menkää kaikkialle maailmaan ja saarnatkaa Evankeliumia jokaiselle luodulle. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; joka ei usko, on oleva tuomittu. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.” Kuinka pitkälle? “Kaikkialle maailmaan, jokaiselle luodulle.” “Minun Nimessäni he ajavat ulos perkeleitä, puhuvat uusilla kielillä, ottavat ylös käärmeitä, tai jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei vahingoita heitä. Jos he laskevat kätensä sairasten päälle, he tulevat terveiksi.” Käyttäkää Merkkiä, sivelkää Merkki ja sitten vaatikaa oikeuksianne. Heiluttakaa sitä Saatanan edessä!

143   Bussinkuljettaja sanoo: “Hei!” Lentokoneessa sanotaan: “Hei, te ette voi tulla tähän koneeseen.”

“Tässä on merkki.” Aamen!

144   “Te olette liian repaleisissa vaatteissa. Te ette ole… Te olette rievuissa. Te olette liian köyhä. Me emme ota pieniä miehiä, suuria miehiä.”

145   “Mutta minulla on merkki.” Aamen! “Te ette voi pitää minua poissa siitä.” Halleluja! Kun he antavat minulle merkin [lipun], asia on sillä selvä.

146   Minulla on aivan samanlainen oikeus kuin heillä muillakin. Minulla on samanlainen oikeus kuin Paavalillakin oli. Minulla on oikeus, samoin kuin kenellä tahansa miehellä, joka koskaan on kastettu Pyhällä Hengellä. Minulla on samat oikeudet, koska minulla on sama Merkki, joka osoittaa, että Jumala on ostanut saman asian minulle, samana päivä, samalla kertaa.

147   Siinä se on teille, Veri, Veri! Merkki, ei kemiallinen Veri, vaan Merkki, Pyhä Henki, Veren Elämä, joka tulee Verestä. Mitä tuo Elämä saa aikaan? Se tulee ja vahvistaa sen, minkä Merkki on ostanut. Merkki vahvistaa sen, minkä Veri on ostanut teille. Veri osti teidän lunastuksenne. Tämä Merkki on todiste Siitä. Tämä Veri: “Hän oli haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän vääryyksiemme tähden, meidän rauhamme kuritus oli Hänen yllään, ja Hänen haavojensa kautta me olemme parannetut.” Näettekö, se kaikki on Veri, Veri, Veri! Sitten kun Merkki tulee, Se osoittaa, että te olette samaistuneet tuon Uhrin kanssa. Aamen! Perkele ei voi pitää teitä poissa siitä.

148   Siitä on kyse, kun seison täällä puhujanlavalla kohdatakseni kaiken sen, mitä on ympäri maailmaa ja perkeleitä. Jumalan Sana lupasi sen. Niin kauan kuin tiedän, että Verta on sivelty, ja pidän tuon Pyhän Hengen täällä sydämessäni, perkeleellä ei ole sanaakaan sanottavana sitä vastaan. Niin on.

149   “Me vaellamme siellä, missä apostolit ovat kulkeneet.” Kyllä, koska tämä Merkki maksoi matkan. Merkki on todiste siitä, että matka on maksettu, ja me olemme vastaanottaneet Sen. Ja todistaakseen sen Jumala antoi meille Merkin merkiksi siitä, että meidät otettiin vastaan.

150   Eräs saarnaaja sanoi minulle kerran: “Veli Branham, Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi.

Minä sanoin: “Se on totta.”

Hän sanoi: “Mitä muuta ihminen voi tehdä kuin uskoa?”

Minä sanoin: “Niin se on aivan tarkalleen niin.”

151   “Mistä sinä sitten saat tämän Pyhän Hengen uskomisen lisäksi?”

152   Minä sanoin: “Mutta Hän antoi Abrahamille ympärileikkauksen sinetin hänen uskonsa vahvistukseksi.” Aamen.

153   Ja jos Hän ei vielä koskaan ole antanut teille Pyhän Hengen kastetta, Hän ei ole vahvistanut teidän uskoanne, jonka te sanotte teillä olevan. Mutta tämä Merkki on vahvistus.

154   Minä sanoin: “Otin rahaa ja maksoin sen sinne kassaan!” Mutta teillä täytyy olla matkalippu [merkki] näytettäväksi. Oikein. Kun näytän merkkiä, minulla on oikeus.

155   Ja kun te voitte näyttää Pyhän Hengen Merkin, teillä on oikeus kaikkeen ostettuun omaisuuteen, jonka puolesta Jeesus Kristus kuoli. Se on Merkki. Tarkatkaa nyt vain hetki, kun lopetamme. Pitäkää Merkki horjumattoman uskonne yllä luvattuun Sanaan. Minä uskon Jeesuksen sanoneen, että “pyytäkää Isältä mitä tahansa Minun Nimessäni, niin Minä teen sen.” Pitäkää merkkinne tuon luvatun Sanan yllä ja astukaa suoraan siihen. “Minä olen Herra, joka parannan kaikki sinun tautisi.” “Hänet haavoitettiin minun rikkomusteni tähden, Hänen haavojensa kautta minut on parannettu.” Minä otan sen Pyhän Hengen Merkin, joka on minussa, pidän sitä rukoukseni yllä ja sanon: “Herra Jumala, Sinä lupasit sen.” Eikä Hän voi tehdä mitään muuta. Hän katsoo suoraan oman Poikansa Veren lävitse. Siellä on Merkki siveltynä. Hänen täytyy tehdä se, koska Hän lupasi tehdä sen.

156   Tämä kuoleman enkeli, hävittäjä, ei voinut mennä taloon ottamaan ketään. Hän ei voinut tehdä sitä, koska siellä oli merkkinä karitsan veri, jonka Jehova vaati.

157   Ja tänään Hänen vaatimuksena on Hänen oman Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, Veri ja Pyhän Hengen Merkki.

158   Meillä ei ole Sitä. Me voimme olla baptisteja, presbyteerejä, luterilaisia, helluntailaisia, mitä tahansa olemmekin. Me voimme huutaa, kirkua. Me voimme olla, oi, vaikka kuinka koulutettuja. Sillä ei ole yhtään mitään tekemistä Sen kanssa. Teidän täytyy esittää Merkki.

159   Silloin te olette valmiit ylösnousemusta varten, koska ylösnostava Voima on jo teissä. Tämä Merkki on Ylösnousemusvoima, joka osoittaa, että Jeesus nousi ylös kuolleista. Ja te olette nousseet kuolleista, epäuskon kuolleista asioista, ja teidät on tehty eläviksi Jeesuksen Kristuksen Sanassa. Te uskotte Sen, ja Sana elää teidän kauttanne.

160   “Jos te pysytte Minussa, ja Minun Sanani pysyvät teissä, pyytäkää mitä tahdotte.” Pyhä Johannes 14:12: “Joka uskoo Minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita Minä teen, suurempiakin kuin tämä hän on tekevä, koska Minä menen Isän tykö.” “Pieni hetki vielä, eikä maailma Minua enää näe, koska Minä tulen olemaan teidän kanssanne ja teissä.” Miten Hän sen teki? Ei ruumis, se istuu Majesteetin oikealla kädellä. Vaan Merkki, että te olette vastaanottaneet Hänet, ja Hän on antanut Sen teille. Ottakaa tuo Merkki ja vaatikaa, mitä te tahdotte. Jumala lupasi sen.

161   Olen aina sanonut tavanneeni kaksi ihmisluokkaa: fundamentalistit ja helluntailaiset. Fundamentalistit, aseman perusteella, tutkivat Kirjoituksia ja kuvailevat sitä. He sanovat: “Me olemme Jumalan poikia.” He uskovat sen, kyllä vaan, mutta heillä ei ole minkäänlaista uskoa sen mukana. Helluntailaisilla taas on paljon uskoa, mutta he eivät tiedä olevansa Jumalan poikia. Niin kuin on miehen kohdalla, jolla on rahaa pankissa eikä osaa kirjoittaa shekkiä, ja toinen taas osaa kirjoittaa shekin, mutta hänellä ei ole rahaa pankissa.

162   Jos te vain koskaan voisitte saada nuo asiat yhteen, jotta miehet ja naiset voisivat käsittää! Te, jotka olette todella kastetut Pyhään Henkeen, ja te voitte esittää Merkin, teillä on oikeus jokaiseen lunastus siunaukseen, jonka Jumala lupasi. Kaikki, mitä Hän lupasi, on teidän. Pitäkää Merkkiänne horjumattoman uskonne ja Hänen Sanansa yllä, kun te rukoilette. Uskokaa Hänen Sanaansa!

163   Jumala antoi kerran ihmisille merkin, ja se oli sateenkaari. Kuunnelkaahan nyt tarkasti, kun olemme lopettamassa. Jumala on aina pysynyt uskollisena tuolle merkille. Kauan sitten, Nooan päivinä, vedenpaisumuksen aikaisen maailman tuhoutumisen aikoina, Jumala antoi maailmalle sateenkaaren merkiksi. Ja Jumala näyttää aina merkkinsä, tuhansien vuosien vieriessä. Hän ei koskaan jätä tekemättä sitä, koska Hän valvoo merkkejään. Kaikki nämä tuhannet vuodet Hän on näyttänyt sen meille ja osoittanut siinä meille, ettei Hän koskaan jätä kunnioittamatta merkkiä. Hän ei koskaan jätä tekemättä sitä.

164   Hän nyt odottaa, että me näytämme Merkkiämme uskomme yllä Saatanan ryhmälle ja uskomattomille ja kulteille, ja niin edelleen, jotka eivät usko Siihen, mitä me uskomme Hänen sanoneen lupauksistaan, ja että Jeesus Kristus on noussut ylös kuolleista ja näyttää olevansa elossa. Ja se on tämä Tuntomerkki, koska se on Kristuksen oma Elämä teissä samaistuen Sanan kanssa. Se ei tarvitse mitään muuta.

165   Se on Merkki. Ilman Merkkiä… Se osoittaa, että matka on maksettu! Se osoittaa, että te olette valmiit ylösnousemukseen! Se Jumala, se sama Voima, joka nosti Jeesuksen ylös haudasta, te pidätte sen sisimmässänne Merkkinä. Pyhä Henki teissä on se Merkki, joka tuo teidät pois haudasta. Koska tuo Merkki on Jumala, Pyhä Henki, ja se on Iankaikkinen Elämä. Se tulee kreikkalaisesta sanasta Zoe, joka merkitsee “Jumalan oma Elämä” teissä. Ja se on ainoa asia, joka maksaa hinnan. Jos tuo Merkki ei ole siellä, niin kuinka te tulette nousemaan ylös?

166   Veli, sisar, tänä iltana, kaikella oikeudenmukaisuudella Jumalaa ja Hänen Sanaansa kohtaan ja toinen toisiamme kohtaan ja sitä aikaa kohtaan, jossa me nyt elämme! Jos olette ilman Merkkiä, jos teillä ei ole tätä Merkkiä, jotkut teistä eivät ehkä edes usko Siihen, mutta Se on täällä. Tämä Merkki on ollut täällä siitä lähtien, kun Kristus kuoli. Miksi ette samaistaisi itseänne tänä iltana kuolemalla omille ajatuksillenne ja antaisi niiden ajatusten, jotka ovat Hänessä, olla teissä? “Salli minun sydämeni mietiskelyjen olla hyväksyttäviä sinulle. Oi Herra, anna Sanasi…” “Jos te pysytte Minussa, ja Minun Sanani pysyvät teissä”, joka on Hän, “silloin pyytäkää, mitä te tahdotte, ja se tullaan antamaan teille.” Ettekö te uskokin sitä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”]

167   Kumartakaamme päämme hetkeksi. [Tyhjä kohta nauhassa.]

168   Kuinka monia on täällä, jotka tietävät siitä tavasta, miten te elätte, että te ette todella ole sivelleet tuota Merkkiä, te tiedätte, ettei Se ole siellä? Te uskotte Sen, te absoluuttisesti uskotte Sen, mutta teillä ei ole Sitä. Te tiedätte, ettei teillä ole? Kohottaisitteko kätenne ja sanoisitte: “Rukoile puolestani, veli Branham”? Kaikki päät olkoot kumarretuina. Jumala siunatkoon teitä.

169   “Minulla ei ole Sitä, minulla ei ole, veli Branham. Olen yrittänyt vastaanottaa Sitä. Uskon Siihen, mutta sitä ei todella ole sivelty minuun vielä. Katson peiliin ja näen, etten ole siellä. Katson sitä, miltä minusta tuntuu, mitä on sielussani, olen täynnä kiukkua, vihaa, mustasukkaisuutta. Minulla on kaikkea…” Oi! Se murehduttaisi Pyhän Hengen teistä juuri nyt. Näettekö?

170   “Ja sanon sinulle, että minä näen Sanan, ja näen Sen olevan vahvistettu, mutta kuitenkaan, minulla on joukko ihmisiä, joiden kanssa käyn kirkossa, yhdistykseni, korttiseurani ja niin edelleen. En yksinkertaisesti voi luopua niistä.”

171    Se osoittaa, ettei teillä ole Merkkiä. Jos te rakastatte maailmaa tai maailman asioita, Jumalan rakkaus ei ole…” “Tulkaa ulos heidän keskeltänsä”, sanoo Raamattu, “älkää koskeko heidän saastaisiin asioihinsa.”

172   Ystävät, sitä ei voida tehdä yhtään todellisemmaksi, kuin mitä se on nyt. Se ei voi olla. Merkki on täällä, jos haluamme uskoa Sen. Uskotteko te Siihen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Tahdotteko te vastaanottaa Sen? Hyvä on.

173   Herra Jeesus, he ovat Sinun käsissäsi nyt. Voikoon Merkki, tuo Merkki, että Jeesus ei ole kuollut, tuo Merkki, että Jeesus nousi kuolleista ja on täällä tänä iltana. Hän on Hänen ylösnousemuksensa Merkki. Hän itse on Sana. Hän on täällä vahvistamaan kaiken sen, mitä Hän on sanonut. Hän on täällä vahvistaakseen jokaisen antamansa lupauksen. Jos vain ihmiset voisivat kerrankin nähdä sen, Herra, että se ei ole jotakin, mitä me voisimme arvailla. Se on jotakin, mitä meidän täytyy tietää, Herra. Se ei ole mitään “uudelleen yrittämistä”, te ette voi mennä takaisin ja yrittää uudestaan. Se täytyy tehdä nyt. Minä rukoilen, Jumala, että jokainen henkilö vastaanottaisi Hänet tänä iltana, ja voikoon Veren Merkki olla siveltynä jokaiseen sydämeen. Ja voikoon sitten suuri herätys tulla kautta tämän seudun täällä. Isä, me jätämme sen Sinun käsiisi Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Aamen.

174   Nyt kun olemme rukouksessa, ja jokainen on todella hiljaa. Älköön kukaan nyt liikkuko hetkeen.

175   Uskotteko, että tämä on Totuus, että Merkki täytyy olla laittaa näkyviin? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Se täytyi laittaa, joka kerta, jokaisena aikakautena. Se täytyi panna näytteille.

176   No niin, mikä on tämä Merkki? Se on Hänen Sanansa vahvistaminen. Se osoittaa, että Hän on Sana. Sana sanoo nyt, että Hän nousi ylös kuolleista ja Hän elää aina ja iankaikkisesti. Hän elää ihmisissänsä, sama eilen, tänään ja ainiaan. Uskotteko te sen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Jos te uskotte sen, silloin teillä on oikeus. Jos teillä on tuo Merkki, Pyhä Henki, itsessänne, teillä on oikeus kaikkeen siihen, mitä Hänen kuolemansa osti teille. Ettekö tahtoisi uskoa sitä? Katsokaahan nyt…

177   Nyt tänä iltana me emme aikoneet rukoilla sairaiden puolesta. Me tulemme tekemään sen huomenna iltapäivällä. Mutta me tulemme tänä iltana antamaan tämän alttarikutsun.

178   Kuulkaa, ystävät. Jos te koskaan parannutte ja elätte tarpeeksi pitkään, te sairastutte uudestaan. Mutta jos te kerran otatte tuon Merkin, teillä on Se ainiaan. “Älkää murehduttako Jumalan Pyhää Henkeä, jolla te olette sinetöidyt lunastuksenne päivään saakka.” Ei seuraavaan herätykseen saakka. Teitä ei ollut sinetöity, te vain kiihotuitte mielenliikutuksesta. Vaan: “Te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätketty Jumalaan, ja te olette sinetöityjä Pyhällä Hengellä.” Jos te kerran olette kastetut tuohon Pyhään Henkeen! Te voitte nyt luisua taaksepäin, se on totta. Mutta te ette voi päästä eroon tuosta Sinetistä. Te olette sinetöidyt sisälle Siihen.

179   Nyt jos teillä ei ole tuota Sinettiä, olkaamme todella vilpittömiä. Meillä on täällä paikka valmiina, ja jokainen meistä voi vastaanottaa Pyhän Hengen. Ja jos Hän parantaa sairaat… Miksi Hän sitten pani sydämelleni tehdä tämän?

180   No niin, tuo sama Jeesus, joka nostettiin ylös kuolleista, on täällä juuri nyt. Kuunnelkaa nyt. Sana ei voi sanoa yhtä asiaa ja tarkoittaa toista. Hän sanoi: “Missä tahansa on kaksi tai kolme koolla Minun Nimessäni, siellä Minä olen heidän keskellänsä.” Onko se oikein? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”]

181   Katsokaa nyt tännepäin. Kuinka moni täällä on sairas, kohottakaa kätenne? Sanokaa vain: “Minä olen sairas, olen tarpeessa, tai minä…” Teidän ei tarvitse olla sairaita. Sanokaa vain: “Minulla on tarve saada Jumalalta, veli Branham, minä tarvitsen Jumalalta jotakin. Minä uskon, että Jeesus on täällä.”

182   Pitäkää nyt Merkkiänne sen yllä, mitä te tarvitsette. Sallikaa minun sanoa teille Hänen Sanansa mukaan, että Hän ei voi tehdä vastoin tuota Sanaa. Hän on jo maksanut sen, mitä te haluatte, jos se on Hänen tahtonsa mukaista. “Hän ei pidätä mitään hyviä asioita niiltä, jotka vaeltavat rehellisesti Hänen edessänsä”, esittäessään tuon Merkin.

183   No niin, te olette vieraita minulle. Mutta, hetkinen vain, jotta voitte nähdä. Täällä takanani istuu nyt saarnaajia, ja ihmisiä on kaikkialla ympärillä. Täällä on uskoa ja epäuskoa, niin on aina. Te voitte tuntea sen huokuvan vastaanne. Mutta on kyseessä Pyhän Hengen voitelu, ja tuo Pyhä Henki on se Merkki. Hän on tuo Merkki.

184   No niin, teidän ei ole pakko tehdä sitä. Jokainen ei ollut Mooses. Siellä oli yksi Mooses, mutta ihmiset seurasivat sitä. Nyt uskokaa vain tämä, että Hän elää tänään. Hän on täällä todistajana. Nyt kullakin teistä on jotakin sydämellänne. Rukoilkaa.

185   Jos Hän olisi täällä, te sanoisitte: “Herra Jeesus, tahtoisitko parantaa minut?” Hän sanoisi: “Minä olen jo tehnyt sen.” Näettekö, Hän ei voisi tehdä sitä uudestaan. Hän on jo tehnyt sen, mutta Hän vain haluaa teidän uskovan sen.

186   No niin, Hän lupasi tehdä viimeisinä päivinä sen, mitä Jumala teki inhimillisessä lihassa juuri ennen Sodoman polttamista, ennen pakanamaailman loppua. Hän lupasi, että se toistuisi uudestaan. Hän lupasi sen. Tuleeko Hän nyt pitämään tuon lupauksen?

187   Hän lupasi Malakia 4:ssä, että Hän tekisi tämän ja julkitoisi Sanansa: “Kääntääkseen lasten sydämet uudestaan takaisin isien puoleen”, takaisin alkuperäiseen Helluntai-Sanaan, todelliseen Raamatun Sanaan. Ei…

188   Helluntailaiset väittävät, että se on helluntaiorganisaatio. Mitään sen kaltaista ei ole.

189   Helluntai on kokemus eikä mikään organisaatio. He yrittivät organisoida Sitä, mutta te ette voi tehdä sitä, näettehän. Se ei organisoidu. Helluntai on kokemus, Se on Jumalan Sinetti, Pyhä Henki, joka tuli Helluntaipäivänä.

190   Uskokaa nyt. Katsokaa tännepäin ja uskokaa, että minä olen kertonut teille Totuuden. Ja jos Hän julkituo itsensä. En tiedä, tuleeko Hän tekemään sitä vai ei. Mutta jos Hän tulee tekemään niin, se osoittaa, että Merkki, josta olen puhunut, Verta on sivelty, ja Merkki on täällä osoittamassa tuon Veren oikeaksi, että Jeesus Kristus on noussut kuolleista. Uskotteko te sen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Hyvä on. Miten se voisi olla yhtään selvempää? Näettekö? Vain uskokaa Se.

191   Veli, sisar, ja ystävät, Jeesuksen Kristuksen Nimessä, uskokaa Se oman sielunne tähden ja toisten tähden. Teillä ei tule koskaan olemaan toista tilaisuutta.

192   Jos Jumala olisi puhunut minulle siellä alussa ennen maailman perustamista, kun olin ajatuksena Hänen mielessään, samoin kuin tekin olitte, jos Hän olisi sanonut: “Missä ajanjaksossa sinä tahtoisit elää?” Olisin sanonut, että juuri nyt. Tämä on kaikkein ihanin aika, mitä on olemassa.

193   Ettekö haluaisi uskoa? Nyt, niin että voisitte tietää Jeesuksen Kristuksen elävän. Nyt vain rukoilkaa sydämessänne ja sanokaa: “Herra, Sinä olet Ylipappi, jota voidaan koskettaa heikkouksiemme tunnolla, ja minä uskon että Sinä olet tuo Merkki. Puhu minulle nyt, niin että voin olla parantunut.”

194   Joku, ja menkäämme osastoittain, niin että voitte nähdä missä, niin ettei minun tarvitse kääntyä edes takaisin sinne ja tänne. Pankaa merkille ne kerrat…

195   Katsokaahan, näky, kun te näette näyn, se täytyy myös tulkita. Se on käännetty ympäri. Joten, joskus kun teillä on satoja, jotka vetävät, te voitte vain… täytyy vain valita joku.

No niin, olkoon jokainen nyt todella kunnioittava muutaman hetken ajan.

196   Sitten, se tulee todistamaan asian. Jos sanotaan mitä tahansa, eikä Jumala vahvista sitä, no niin, silloin se ei voisi olla Jumala. Mutta jos Jumala vahvistaa sen, silloin teillä on Jumala, jolle puhua siitä. Voikoon se tapahtua Jumalan kirkkaudeksi, kun seison täällä edustamassa sitä, että tämä Sana on Totuus.

Siellä istuu eräs mies. Jos te…

197   Toivoisin vain, että te voisitte nähdä tähän ulottuvuuteen, tämän Valon. Nyt, juuri nyt… Näettekö, jotakin tapahtui. Hän juuri veti sen ulos, kun inhimillinen osa lepää syrjässä. Se on lahja. Ja kun se sitten sen tekee, silloin se on toinen maailma.

198   Siellä istuu eräs mies ja hän rukoilee. Ja mikä hänellä on vikana, hänellä on ollut leikkaus, tai jotakin, suolistossa. Ja siitä on jo jonkin aikaa, mutta se ei tule kuntoon. Toivon, ettei se jää häneltä huomaamatta. Mutta Jumala auttaa minua, kutsun häntä nimeltä. Herra Price, uskon, etten tunne sinua. Minä olen sinulle vieras. Jos se on oikein, nouse seisomaan. Jos se on oikein ja tiedät… Onko se totta? Kyllä.

199   Ettekö nyt näe? Mikä se on? Se on Merkki, joka tunnistaa, että Jeesus Kristus on noussut kuolleista ja on sama eilen, tänään ja ainiaan ja toimii inhimillisen lihan kautta aivan niin kuin Hän teki Abrahamin, Valitun Seurakunnan edessä ennen Sodoman hävittämistä. Ja Jeesus sanoi, että Se palaisi uudestaan Ihmisen Pojan tulemuksessa.

200   Tässä istuu toinen mies, joka katselee suoraan minuun, todellinen kosketus. Mies kärsii vatsavaivasta ja selkäviasta. Hänen nimensä on herra Flannigan. Minä en tunne sinua, mutta se on totta. Vaimosi istuu siellä vieressäsi. Hän kärsii myös. Uskotko Jumalan kykenevän kertomaan sen minulle nyt, kun sinulla on hieno uskon kosketus? Sinun vaimollasi on selkävika. Ja hänellä on naisten vaiva, se on kohdussa.

Se on NÄIN SANOO HERRA.

201   No niin, mitä se on? Kuka sen tekee? Raamattu sanoo, että “Hän on Ylipappi, jota voidaan koskettaa heikkouksiemme tunnolla.” Raamattu sanoo: “Jumalan Sana on terävämpi kuin kaksiteräinen miekka”, saarnatessa, leikaten erilleen, eikä se kiinnitä mitään huomiota arvohenkilöihin tai kirkkokuntiin tai mihinkään. Ja sitten Se myös samaistaa itsensä millaisena? “Sydämen ajatusten erottajana.” Onko se oikein? Täsmälleen oikein. Jos te vain voisitte uskoa sen! Vain uskokaa se koko sydämestänne.

202   Täällä istuu eräs rouva. Hänellä on kasvaimia. Hän ei ole täältä. Hän on Sakramentosta. Hänen nimensä on rouva Bradley. Nouse seisomaan, jos se on oikein, rouva, ja me olemme vieraita. Nosta kätesi, jos se on oikein. Onko se oikein? Minä todella uskon, että ne ovat poissa. Se oli nyt vain eräs nainen, joka istui siellä.

203   Tässä on nainen, joka istuu täällä aivan takana. Hänellä on päässään jotenkin ruskealta näyttävä hattu. Siinä on sulkia. Hän panee pois silmälasinsa. Hän istuu siellä rukoillen. Hän rukoili, että jotakin tapahtuisi. Mikä saa tuon naisen tekemään sen? Tuo nainen on juuri parantunut sydänviasta. Hän rukoilee veljensä puolesta, ja hänellä on sydänvika. Ja hänellä on sisarenmies, joka ei ole pelastunut, ja hän rukoilee hänelle pelastusta. Se on NÄIN SANOO HERRA. Jos se on oikein, rouva, nouse seisomaan, niin että ihmiset voivat tietää. Hän istui juuri siellä ja sanoi sen ja rukoili noiden ihmisten puolesta silloin. Jos se on oikein, heiluta kättäsi, rouva, edes takaisin, niin että he voivat nähdä.

204   Kuinka minä täältä puhujanlavalta saatoin sanoa hänelle, mitä hän rukoili?

205   Täällä on mies istumassa juuri tässä. Hän kärsii vaivasta polvissaan. Hän rukoilee erään ystävän puolesta, joka on rampa, Hän, hän, itse asiassa, hän ei ole täältä. Hän on Santa Mariasta, paikasta, jota kutsutaan Santa Mariaksi. Ja hänen nimensä, he kutsuvat häntä Tonyksi. Nouse seisomaan, jos se on oikein, ja minä olen vieras sinulle.

206   Pitäkää Merkkiänne rukouksenne edessä! Jumala, kun tuo Herran Enkeli kohtasi minut vuosia sitten… Kun ensi kertaa tulin tänne, minä otin ihmisiä kädestä ja sanoin teille, että Hän sanoi minulle tämän tulevan tapahtumaan. Nyt siellä on jotakin suurempaa kuin se. Näettekö? Näettekö? Ja se on jatkuvasti menossa, (miksi?), koska pidän tuon Merkin sen edessä. Näettekö, Pyhä Henki, itse, Se elää. Hän on se, joka tekee sen. Hän sanoi niin.

207   Nyt jos joku epäilee, menkää näiden ihmisten tykö ja kysykää heiltä, olenko koskaan tavannut heitä, tuntenut heitä, tai mitään muuta. Täällä he ovat. Sitä alkaa juuri nyt tapahtua kaikkialla ympäri rakennusta.

208   Nyt täällä, jos Jumala voi erottaa sen, niin sallikaa minun sanoa teille jotakin. Tänä iltana täällä on joukoittain teitä, jotka tarvitsette Pyhän Hengen kasteen omistaaksenne tuon Merkin. Te, te vain ajattelette, että teillä on Se, vaikka teillä ei ole. Älkää ottako tuota riskiä, ystävät. Uskokaa minua. Jos te uskotte minun olevan Jumalan profeetan… Tai, suokaa anteeksi, en tarkoittanut sanoa sitä. Minä en kutsu itseäni profeetaksi. Jumalan palvelijaksi, jos te uskotte minun olevan Jumalan palvelijan, niin sanon sen teille Herran Nimessä.

Sillä aikaa kun päämme ovat hetken kumarrettuina.

209   Tämä on suuri kutsu. Haluan jokaisen henkilön täällä, joka ei ole kristitty, tulevan tänne hetkeksi ja antavan minun rukoilla kanssanne ja laskea kädet päällenne, kun Pyhä Henki on ylläni, voitelu on täällä. Merkki on pantu näytteille erehtymättömin todistein! Tahtoisitteko pysytellä todella hiljaa? Jättäkää istuimenne ja tulkaa nyt tänne eteen.

210   Jos tämä sisar täällä, tai kuka laulunjohtaja onkin, säestäisitkö meitä nyt musiikilla.

211   Tahdotteko tulla eteen. Jokainen henkilö, joka ei ole kristitty, tulkaa tänne eteen ja seiskää täällä alttarilla hetken. Se on hyvä. Jumala siunatkoon sinua, veljeni. Herra siunatkoon sinua, sisar. Tulkaa suoraan tänne eteen alttarin ympärille. Jokainen henkilö…

Tulkaa, jokainen sielu nyt synnin ahdistama,
Herralla on laupeutta.

212   Tahdotteko nyt tehdä sen? Juuri niin, tulkaa suoraan tänne eteen ja seiskää täällä hetken, te, jotka olette ilman Kristusta. Kuulkaa, hetki on tulossa myöhäiseksi, ystävät. Kuoleman enkeli voi tehdä eron Morsiamen ja seurakunnan välillä minä hetkenä tahansa. Ettekö…

Jokainen sielu synnin ahdistama,
Herralla on laupeutta,

Ettekö tulisi nyt heidän laulaessaan?

…Hän on varmasti antava teille levon.

213   Miten? Antamalla teille Merkin, silloin te olette levossa, näettekö. Teillä on tuntomerkki. Herra lähetti Sanomansa ja samaistui Sen kanssa, Tulipatsas.

…Vain luottakaa Häneen, vain…

214   Kristityt, te, joilla on Merkki, rukoilkaa. Syntiset ilman Kristusta, ettekö tulisi, kun Hän on niin selvästi tullut julki täällä Merkkinä. Tuo Merkki, Hän ei ole kuollut, Hän on noussut kuolleista. Tahtoisitteko tulla nyt?

Hän pelastaa teidät, Hän pelastaa teidät nyt.
Vain luottakaa…

215   Vain luottakaa Häneen! Te sanotte: “Veli Branham, minä en tiedä, miten tekisin sen.” Tulkaa tänne eteen. Kaikki, mitä teidän täytyy tehdä, on vain nousta ylös. Kuunnelkaa Pyhää Henkeä. Sillä tavalla nämä asiat toimivat, vain kuunnelkaa Häntä. Hän lupasi sen. Samalla tavoin niin kuin Hän lupasi tehdä nämä asiat viimeisenä päivänä, Hän lupasi pelastaa kadonneet.

216   Te sanotte: “Mutta, minähän kuulun kirkkoon, veli Branham.” En kysynyt sitä teiltä.

217   Minä kysyn teiltä nyt: “Oletteko pelastunut? Oletteko kristitty?” Jos ette ole, tulkaa eteen. Tulkaa eteen. Minä pyydän teitä Kristuksen Nimessä tulemaan.

…luottakaa Häneen, vain…

218   Juuri niin, tule suoraan tänne alttarin ympärille nyt, veli.

Hän pelastaa teidät, Hän pelastaa teidät,
Hän pelastaa teidät nyt.

Mitä teidän täytyy tehdä?

Vain luottaa Häneen, vain luottaa Häneen,
Vain luottaa Häneen nyt;
Hän pelastaa teidät, Hän pelastaa teidät,
Hän pelastaa teidät nyt.

219   Juuri niin, tulkaa eteen, ystävät, tulkaa suoraan eteen. Jokainen kristitty, rukoilkaa juuri nyt. Muistakaa, ihmiset saattavat tulla, tämä saattaa olla viimeinen tilaisuus, mikä heillä koskaan tulee olemaan. Tämä voi olla. Jos Hän voi erottaa sydämen ajatukset, Hän voi sanoa minulle, ja se on totta: “Täällä on monia!” Älkää antako Saatanan pettää teitä, sisar, veli. Älkää antako hänen tehdä sitä, älkää antako. Vastaanottakaa Jumalan Merkki tänä iltana. Tahdotteko tulla nyt? Nyt!

Te vain luotatte Häneen, vain luotatte Häneen,
Vain luotatte Häneen nyt;
Hän pelastaa teidät, Hän pelastaa teidät,
Hän pelastaa teidät nyt.

220   Oi Jumala, minä rukoilen Jeesuksen Nimessä, että Sinä katsoisit alas tämän kuulijakunnan ylle ja kampaisit sen lävitse. Minä rukoilen, että suuri Pyhä Henki, joka on läsnä täällä nyt ja osoittaa Jeesuksen Kristuksen samaksi eilen, tänään ja ainiaan… Herra, Saatanalla ei ole mitään mahdollisuutta kiertää sen ympäri. Sinä tuot itsesi julki seisoen täällä inhimillisessä lihassa keskuudessamme ja tuot itsesi julki sen Merkin kautta, jolla Sinä teet itsesi tunnetuksi. Tuo Merkki on tuodakseen julki Jeesuksen Kristuksen, Hänen ylösnousemuksensa. Ja täällä Se nyt on tunnistaen Hänet, tehden saman, mitä Hän teki, kun Hän seisoi siellä lihan ruumiissa. Oi Isä Jumala, voikoot ihmiset nähdä ja käsittää, kuinka nämä kaikki Kirjoitukset ja asiat ovat täydellisesti täyttyneet.

221   Voikoon jokainen sielu nyt tulla, Herra. Mene vielä kerran, Isä, ja puhu sydämille, niin että tulen olemaan varma, että… Olen pyytänyt Sinua ja tiedän, että Sinä tulet tekemään sen. Sinä aina vastaat rukouksiimme. Puhu kerran vielä, Herra. Olen varma, että siellä oli joitakin, joista tuntui, että heidän pitäisi, mutta he eivät vain tehneet sitä. Suo se, Herra, että he tulevat nyt. Jeesuksen Nimen kautta minä pyydän.

222   Päämme kumarrettuina, nouskaa (etkö tekisi niin?) ja tulkaa nyt laulaessamme sen uudestaan. Ja tulkaa suoraan esiin, kävelkää esiin. Minä vain tunnen syvällä sydämessäni. Se ei ole koskaan väärin. Näettekö?

Vain luottakaa Häneen,

223   Tahdotteko nousta ylös? Tulkaa tänne, seiskää alttarin ympärillä. Älkää… Tämä voi olla viimeinen tilaisuutenne, mikä teillä koskaan on. Jos tuo pieni kysymys on ollut mielessänne, älkää ottako mitään riskiä. Älä ota riskiä, ystävä. Katsokaahan, sateet tulivat, eivätkä ihmiset tienneet sitä. Kuoleman enkeli iski, eivätkä ihmiset ajatelleet, että se olisi niin. Mooses sanoi heille, että se tulisi tapahtumaan. Hän oli selvästi Jumalan tunnistama.

224   Te sanotte: “Mutta minä olen presbyteeri. Minä olen metodisti. Minä olen baptisti.” Minä en… Siinä ei edes ole mitään. Näettekö?

225   Tulkaa! Pyydän teitä tulemaan nyt, tulkaa ja todella vastaanottakaa Hänet. Älkää… Te haluatte olla todella varmoja ja tarkistatte renkaanne ennen kuin ajatte kovaa. Te tarkistatte autonne ennen kuin lähdette lomamatkalle. Ettekö haluaisi, että teillä olisi ylösnousemuksen tuntomerkki sisimmässänne? Ettekö tulisi? Jumala siunatkoon sinua. Se on hienoa. Kuusi, seitsemän, kahdeksan on vielä tullut sen jälkeen. Aivan kuin minä en haluaisi lopettaa sitä. Tahdotteko tulla? Jumala siunatkoon sinua, nuori mies. Siunatkoon sinua, rouva.

 Nyt Hän pelastaa teidät, Hän pelastaa teidät

226   Jumala siunatkoon sinua, nuori mies. Jos haluat tietää, sinä olit yksi heistä.

Vain luottakaa Häneen

227   No niin, eikö siinä olekin jotakin, kun näkee heidän tulevan eteen? Hän… Näettekö, Pyhä Henki ei ole koskaan väärässä. Se on täydellisesti oikeassa.

Nyt Hän pelastaa, teidät, Hän pelastaa teidät,
Hän pelastaa teidät nyt.

228   Oletteko todella varmat nyt? Musiikin jatkuessa edelleen, hitaasti. Voisitteko luottaa Häneen? Voitteko ottaa Häntä Hänen Sanastaan?

229   Sanokaa, “Herra, olen aina halunnut läheisempää kanssakäymistä, tuota todellista jotakin. Minä todella haluan Sen, Herra, mutta olen nähnyt niin paljon Sen jäljittelyä.” Mutta tietenkin, se on Saatana, hän tekee sen heittääkseen teidät pois raiteilta. “Olen nähnyt niitä, jotka väittävät…” Se, se, näettehän, se vain osoittaa, että jossakin on olemassa Todellinen. Jos löydätte väärän dollarin, johtuu se siitä, että se on tehty oikeasta. Näettekö?

230   Ettekö haluaisi tulla? Todella luottakaa Häneen saadaksenne Pyhä Henki. Kun Hän on niin tuonut itsensä julki täällä edessänne ja näyttäytynyt noin kolmentuhannen ihmisen edessä. Hän on tehnyt sen viidensadantuhannen edessä Bombayssa. Hän teki sen noin sadan- ja viidenkymmenen- tai seitsemänkymmenenviidentuhannen edessä Durbanissa, Etelä-Afrikassa, missä kolmekymmentätuhatta alastonta alkuasukasta tuli Kristuksen luo yhdellä kerralla. Näettekö? Evankeliumi on suunnilleen lopussa Amerikassa, ystävät. Se on melkein ohitse. Jos te uskotte minun olevan kosketuksessa Jumalan kanssa, niin muistakaa, se on totta. Ettekö haluaisi nyt tulla?

231   Tulen pyytämään saarnaaja veljiämme täällä, jos he tulisivat pois puhujanlavalta ja seisoisivat täällä ympärillä tämän rukouksen kanssa ihmisten puolesta.

232   Te muut voitte kumartaa päänne, ellette halua tulla sillä aikaa, kun he seisovat täällä alttarin ympärillä. Minä tulen rukoilemaan kanssanne.

233   Haluan teidän miesten tulevan tänne alas, koska näistä ihmisistä tulee jäseniä seurakuntiinne. He ovat tulleet vastaanottaakseen Kristuksen nyt.

234   Ettekö tulisi seisomaan ympärillä? Haluaisiko joku muu tulla tällä hetkellä? Alttari on yhä avoinna. He eivät ehkä.. Voi olla liian myöhäistä hetken kuluttua.

235   Vain ajatelkaa, kuinka suuri Pyhä Henki tulee ja tekee tunnetuksi Jeesuksen Kristuksen elävänä kahdentuhannen vuoden jälkeen, ja me näemme Hänen omimman Luonteensa tekevän samoja asioita, samalla tavoin kuin Hän lupasi, että tultaisiin tekemään. Niin se on.

236   Olen niin kiitollinen puolestanne, ystävät. Te olette noita yhdennentoista hetken ihmisiä, jotka seisotte täällä ja olette juuri tulleet sisälle. Olen niin iloinen, että olette tulleet. Jokainen teistä, muistakaa, Jumala oli se, joka käski teitä tulemaan. Inhimillisesti katsoen, te ette olisi halunneet tehdä sitä, mutta Jumala käski teitä tekemään sen.

237   Nyt sillä aikaa kun minä ja nämä veljet täällä rukoilemme, voikoon Herra… [Joku kysyy veli Branhamilta toisista saarnaajaveljistä.] Tietenkin, kuka tahansa saarnaajaveljistä tulkoon tänne. Te, joilla on seurakuntia täällä ympäristössä, tulkaa, kokoontukaa näiden ihmisten ympärille. Nämä ovat ihmisiä, jotka ovat joutuneet harhaan. Jotkut heistä tulevat ensimmäistä kertaa ja he seisovat täällä nyt. Kävelkää heidän joukkoonsa. Menkää heidän joukkoonsa ja sanokaa heille: “Minä olen pastori se-ja-se. Minä olen täällä rukoillakseni kanssasi, veli. Minä rakastan sinua. Minä rakastan sinua ja olen täällä rukoillakseni kanssasi.”

238   Kuulkaahan, jotkut teistä, tulkaa tänne päin. Tulkaa tänne päin, täällä on tilaa. Jotkut teistä, siirtykää tänne päin.

239   Juuri niin, liikkukaa ihmisten joukossa ja sanokaa: “Minä olen pastori se-ja-se.” Pankaa kätenne jonkun olalle ja sanokaa: “Minä tulen rukoilemaan kanssasi, kallis sisar, kallis veli. Tulen auttamaan sinut Kristuksen tykö.” Vain menkää heidän joukkoonsa nyt ja sanokaa: “Olen iloinen voidessani tehdä kaiken sen, minkä vain voin puolestasi. Me tulemme rukoilemaan nyt.”

240   Olen pyytänyt seurakuntaa kumartamaan päänsä kanssamme nyt, kun menemme rukoukseen.

241   Jokainen teistä pastoreista, ottakaa itsellenne joku henkilö, ottakaa joku, jonka päällä kätenne ovat. Kukin pastoreista, menkää ihmisten keskelle, niin että kätenne ovat jonkun päällä. Juuri niin.

242   Jokainen teistä tunnustakoon, että te olette olleet väärässä. Ja muistakaa, tuo sama Jeesus on täällä juuri nyt. Tuo Valo on täällä aivan keskellänne. Hän on Kristus. Vain pyytäkää Häntä antamaan teille anteeksi, ja Jumala tulee puhdistamaan teidät kaikista synneistä. Pysykää juuri siellä nyt, ja joku pastoreista tulee johtamaan teidät suoraan nyt parannuksentekoon ja suoraan edelleen tähän Merkkiin, ja tämä tulee selvittämään sen.

243   Herra Jeesus, me tuomme Sinulle tänä iltana, Herra, kaikki nämä nenäliinat ja muut asiat, Jumalan kirkkaudeksi, niin että Sinä parantaisit joka ainoan heistä, Sinun kirkkaudeksesi.

244   Isä, tämä kuulijakunta, me näemme Sinun olevan niin selvästi tehty tunnetuksi Sanalla. Olet tunnistettu Herran Jeesuksen Persoonana ja olet täällä Pyhän Hengen muodossa ja liikut ihmisten lävitse ja erotat heidän sydäntensä ajatukset ja parannat heidän sairautensa ja kutsut heitä parannukseen, tuo suuri mahtava Jumalan Poika. Minä annan heidät Sinulle, Isä, heidän uskonsa merkkeinä Sinuun uskoen Sinun ennustetun Sanasi. Sen Sanan, jonka Sinä sanoit tulevan. Minä luotan siihen, Herra, että Sinä vahvistat Sen heille. He ovat Sinun. He ovat rakkauden lahjoja. Minä annan heidät Sinulle, Isä. Jeesuksen Kristuksen Nimessä, pelasta jokainen heistä, Herra. Täytä jokainen heistä Pyhällä Hengellä. Suo se, Iankaikkinen Jumala. Olkoon Henkesi ja laupeutesi heidän yllään, Sinun kirkkaudeksesi.