64-0207 PATRIARKKA ABRAHAM
(Patriarch Abraham, The)
Bakersfield, California, USA, 7.2.1964

1       Jälleen 1. Mooseksen kirjasta, alkaen jakeesta 15. Ja me odotamme nyt puhuvamme muutamia minuutteja ja aloitamme kokouksen. 1. Mooseksen kirja 22, alkaen jakeesta 15.

Ja HERRAN enkeli huusi Abrahamille taivaasta toisen kerran,

Ja sanoi: Olen itse vannonut, sanoo HERRA, sillä koska sinä olet tehnyt tämän asian, etkä ollut antamatta poikaasi, ainokaista poikaasi.

Että siunaamalla tulen sinua siunaamaan ja lisäämällä tulen lisäämään siemenesi niin kuin on taivaan tähdet, ja niin kuin hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun siemenesi on ottava hallintaansa vihollistensa portit.

Ja sinun siemenessäsi ovat kaikki maan kansakunnat oleva siunatut, koska sinä olet totellut minun ääntäni.

2       Mikä lupaus, tottelevaisuuden tähden! Tottelevaisuutta Jumala haluaa. On sanottu kerran: “Tottelevaisuus on parempi kuin uhri.” Herraa totteleminen on parempaa kuin mikään uhraus, minkä te voitte tehdä.

3       Meillä on edessämme tänä iltana valtava teksti: Patriarkka Abraham, jota kutsutaan “uskon isäksi”, koska Jumala antoi hänelle lupauksen, että hän ja hänen Siemenensä tulisivat perimään maan. Ja juuri Abrahamin kautta me, ollen kuolleita Kristuksessa, tulemme Abrahamin Siemeneksi ja olemme perillisiä Hänen kanssaan lupauksen mukaan.

4       No niin, Abraham oli vain tavallinen mies, hän ei ollut jotakin erikoista. Jumala ei koskaan kutsunut häntä, niin pitkälti kuin tiedämme, ennen kuin hän oli seitsemänkymmentäviisivuotias. Hänen vaimonsa, joka oli hänen sisarpuolensa, oli tuohon aikaan kuusikymmentäviisivuotias, ja he olivat luultavasti eläneet yhdessä aina siitä asti, kun olivat hyvin nuoria. Ja hänen vaimonsa oli hedelmätön eikä ollut saanut lapsia. Jumala kutsui hänet täydelliseen eroon, että hän erottaisi itsensä muusta maailmasta ja kaikista kansalaisistaan ja kaikista sukulaisistaan. Hänelle oli määrätty erityinen asia tehtäväksi.

5       Ja kun Jumala odottaa teidän tekevän jonkun erityisen asian, Hän vaatii täydellistä eroa kaikesta epäilystä. Teidän täytyy tulla täydellisesti tottelevaisiksi, totella sitä, mitä Hän sanoo. Jumala vaatii sitä. Te ette voi tehdä sitä millään muulla tavalla. Ja nyt, Hän asettaa aina esimerkin, ja tuo oli Hänen esimerkkinsä täydellisestä erottautumisesta koko perheestään, kaikista sukulaisistaan ja niin edelleen, vaeltaakseen Jumalalle erotettua elämää.

6       Vuodet kuluivat, mitään ei tapahtunut, mutta yhä Abraham piti kiinni lupauksesta. Hän ei lannistunut. “Hän ei koskaan epäuskossa horjunut Jumalan lupauksissa, vaan oli vahva antaen ylistyksen Jumalalle.”

7       Vuosi vuodelta, ajan vieriessä, monia arvostelijoita epäilemättä tuli, ja he sanoivat: “Abraham, kansakuntien isä, kuinka monta lasta sinulla nyt on?” Se ei horjuttanut häntä. Hänellä ei ollut lasta, ja Saara oli ohittanut elämän ajan synnyttää lapsia, koska hän oli kauan sitten jo ohittanut vaihdevuodet, mutta kaikesta huolimatta Abraham yhä uskoi Jumalaa. Hän teki valmisteluja lasta varten, koska hän tiesi ja oli täysin vakuuttunut, että Jumala ei voinut antaa lupausta, jota Hän ei ollut tarpeeksi kykenevä täyttämään.

8       Hänen Siemenensä tulisi ajatella samalla tavoin. Huolimatta siitä, miten epätodelliselta se näyttää, miten luonnottomalta se näyttää luonnollisen mielen kannalta, Jumala ei kuitenkaan voi antaa lupausta, josta Hän ei olisi tarpeeksi suuri pitämään huolta. Me uskomme tuon sanan asian tänään. Jokainen todellinen Abrahamin Siemen uskoo tuon saman asian. Ei ole väliä sillä, mitkä olosuhteet ovat, kuinka paljon tietoa me olemme keränneet, kuinka monia asioita on tapahtunut, kuinka luonnotonta se on luonnolliselle mielelle, kuinka typerää se on luonnollisesta mielestä, sillä ei ole mitään merkitystä. Jos Jumala sanoi niin, niin se on siinä. Ja Abrahamin Siemen lepää NÄIN SANOO HERRAn varassa. Se selvittää sen.

9       Me näemme, että vielä kahdenkymmenenviiden vuoden kuluttuakaan ei ollut tullut lasta. Ja yhä Jumala oli uskollinen pitääkseen lupauksensa Abrahamille, sillä Abraham uskoi Jumalaa, ja pieni poika tuli näyttämölle, pikku Iisak.

10   Sitten sen jälkeen kun Iisak oli tullut näyttämölle, me näemme Jumalan panneen hänet kahdenkertaiseen koetukseen. Hän sanoi: “Tämä lapsi…” Sen jälkeen kun Abraham oli noin sataviisitoista- tai satakaksikymmentävuotias, Hän sanoi: “Haluan sinun ottavan tämän, ainokaisen poikasi, ja vievän hänet sille vuorelle jonka Minä tulen näyttämään sinulle, ja siellä, tällä vuorella, sinä tulet uhraamaan hänet polttouhriksi.” Toisin sanoen, hävittämään jokaisen todisteen siitä, mikä hänellä oli siitä, että tuo lupaus oli täyttynyt. Se riisuu siitä kaiken inhimillisen.

11   Ja Abraham sanoi: “Minä sain hänet ikään kuin kuolleiden joukosta. Ja olen täysin vakuuttunut, että Hän on kykenevä nostamaan hänet ylös kuolleista.”

12   Sellaisia ovat nyt ihmiset, Abrahamin Siemen, koska Hän nosti meidät ylös kuolleista. Me olimme kuolleita synneissä ja rikkomuksissa. Ja Hän, joka oli kykenevä muuttamaan mieleni, muuttamaan ajatukseni, muuttamaan luonteeni, muuttamaan minut kokonaan, Hän voi tehdä niin kuin Häntä miellyttää. Mitä tahansa Hän sanoo, minä uskon sen Totuudeksi, ja jokainen Abrahamin Sienen uskoo saman asian.

13   Abraham ei ollut tottelematon Jumalalle, vaan otti tämän pienen pojan ja sanoi tuona aamuna palvelijoille: “Odottakaa te täällä muulien kanssa. Poika ja minä menemme edemmäksi palvomaan, ja hän ja minä tulemme palaamaan takaisin.” Oi, kuinka hän tulisi sen tekemään? Kun hän on menossa vuorelle ottaakseen oman poikansa elämän, ja kuitenkin hän sanoo: “Lapsi, nuorukainen, ja minä, me tulemme palaamaan takaisin.” Hän tiesi, että jotakin täytyi tapahtua, eikä hän tiennyt tarkalleen, kuinka Jumala tulisi tekemään sen. Hän ei kysellyt sitä. Hän tiesi Jumalan luvanneen sen.

14   Siinä on kaikki, mistä meidän tulee huolehtia. Jumala lupasi sen! Kuinka se tulee tapahtumaan? En osaa sanoa sitä teille. Mutta Jumala sanoi niin. Hän tulee lähettämään Jeesuksen Kristuksen toisen kerran. Hän on tuleva ruumiillisessa muodossa. Hän tulee vaatimaan omansa. Tulee olemaan tuhat vuotta, tuhatvuotinen hallitus Hänen kanssaan tämän maan päällä lunastettujen kanssa. Hän lupasi sen, ja me odotamme tuon hetken lähestymistä.

15   Hän lupasi parantaa sairaat, herättää kuolleet, ajaa ulos perkeleet. Hän lupasi tehdä sen. Hän on sama eilen, tänään ja ainiaan. Kuinka? Minä en tiedä. Hän lupasi tehdä sen! Me uskomme sen. Se selvittää sen. Kun joku mies uskoo Jumalaa, hän uskoo kaiken, mitä Hän sanoo.

16   Ja sillä tavalla Abraham uskoi Jumalaa. Nyt, häntä oli pyydetty hävittämään jokainen todistekin siitä, että Hän piti huolen lupauksestaan, mutta hän oli vakuuttunut siitä, että Jumala voisi tehdä sen.

17   No niin, Hän ei antanut tätä suurta lupausta vain hänelle, Hän antoi sen myös hänen Siemenellensä. Ja koska Abraham oli uskollinen, hän piti sen Jumalan Sanan, jonka Jumala oli luvannut hänelle, ja hän tiesi, että Jumala voisi nostaa tämän lapsen ylös kuolleista. Eikä hän säästänyt omaa lastaan, joka oli esikuva siitä, kuinka Jumala antoi Poikansa, tietenkin. Kun Iisak kantoi puut ylös vuorelle, ja niin edelleen, niin samoin Kristuskin myöhemmin kantoi oman uhripaalunsa ylös vuorelle, jossa Hänet ristiinnaulittiin.

18   Me käsitämme tässä, että kun hän teki tämän, Jumala oli niin mielissään nähdessään, että Abraham rakasti Häntä yli kaiken maanpäällä olevan jopa yli oman poikansa. Hän rakasti Häntä yli kaiken, mitä kukaan voi sanoa, mitä kukaan voi tehdä, hän yhä rakasti Jumalaa tarpeeksi uskoakseen Hänen Sanansa.

19   Koko Abrahamin Siemen uskoo Jumalaa sillä tavalla. He uskovat Jumalaa. Ja me tiedämme sen miellyttäneen Jumalaa niin paljon, että tässä on se, mitä Hän sanoi: “Sinun Siemenesi on ottava hallintaansa vihollisensa portit. Sinun Siemenesi on ottava hallintaansa vihollisensa portit.” Muistakaa, se on NÄIN SANOO HERRA. Abrahamin siemen uskoo sen. Jos olet aito Abrahamin Siemen, niin se Usko, joka Abrahamilla oli Jumalaan, on sinussa. Ja sinä uskot, että Jumala tulee pitämään lupauksensa, sen, minkä Jumala on sanonut.

20   Ja Hän sanoi sen, muistakaa nyt, Hän antoi tämän lupauksen Abrahamille vasta sen jälkeen, kun Hän oli koetellut häntä. Abrahamin Siemen täytyy ensin koetella, jotta voidaan nähdä, uskovatko he todella Sanan. Muistakaa, ainoa tapa, miten hän pystyi pitämään Jumalan lupauksen, oli se, koska hän uskoi Jumalan lupauksen, ja hänet koeteltiin, uskoiko hän sen vai ei.

21   Meidät on tuotu tuohon koetukseen. Abrahamin Siemen tänään, on tuotu tuohon koetukseen. Tulemmeko me ottamaan Jumalan Sanan vai otammeko me sen, mitä ihmiset sanovat Siitä? Haluammeko me ottaa sen, mitä joku organisaatio on tehnyt uskontunnustukseksi, ja vastaanottaa sen vai otammeko me sen, mitä Jumala on sanonut. Jos Jumalan Sana on totta, niin me uskomme Jumalan Sanan, huolimatta siitä, mitä mikä tahansa muu on. Me annamme jokaisen miehen sanan olla valetta ja Jumalan [Sanan] olla Totuus. Se on todellinen Abrahamin Siemen! Mutta ennen kuin me voimme tulla tuoksi todelliseksi Siemeneksi, teidän on mentävä koetuksen lävitse, samalla tavoin kuin Abraham itsekin meni. Hän ei luvannut sitä yksin Abrahamille, vaan että myös hänen Siemenensä ottaisi haltuunsa vihollistensa portit. Oi!

22   Vain ajatelkaa, tuo patriarkka oli täysin vakuuttunut siitä, että se oli oikein oman koetuksensa keskellä Jumalan Sanan lupaukseen. Huolimatta siitä millaiset olosuhteet olivat, hän yhä uskoi, että tuo Sana oli oikein. Abraham, tuo suuri patriarkka, hän ei koskaan horjunut uskossa, kun hänet tuotiin tuohon koetuksen hetkeen. Hän uskoi sen, koska Jumala oli antanut tuon lupauksen. Ja kun Jumala antoi tuon lupauksen, että hän olisi oleva “kansakuntien isä”, niin hän uskoi, että se olisi niin. Hän ei tiennyt, kuinka se voisi tapahtua. Kun tuo lapsi tuli, jota hän oli luottamuksella odottanut kaksikymmentäviisi vuotta, ja kun häntä pyydettiin hävittämään tuo lapsi, hän yhä tiesi, että Jumalan lupaus oli totta, ja hän antoi poikansa.

23   Hänen Siemenensä, sama asia! Jumalan lupaus on sinetti niille jotka ovat Abrahamin Siementä. Tuo lupaus on sinetti, allekirjoitettu todistus. Ja kun me uskomme jokaisen luvatun Sanan, silloin meille on annettu tuo sinetti, joka vahvistaa lupauksen. Näettekö, jos me, jos me olemme Abrahamin Siemen, me menemme koetuksen lävitse, jotta huomattaisiin tulemmeko me uskomaan Raamatun tai emme. Raamattu on Jumalan Sana, koska Sana on Jumala. Ja sitten kun te olette menneet tämän uskon koetuksen lävitse…

24   Kun jotkut heistä sanovat: “Ihmeiden päivät ovat ohitse.” Jos te hyväksytte sen, se on vastoin Sanaa.

25   Jos te sanotte: “Te ette saa Pyhää Henkeä tänään. Ei ole mitään sellaista asiaa, vain kaksitoista apostolia sai Sen.”

26   Sana sanoo, Pietari saarnasi Sen Helluntaipäivänä, hän sanoi: “Tehkää parannus, jokainen teistä, ja ottakaa kaste Jeesuksen Kristuksen Nimessä syntien anteeksi antamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä tämä lupaus on annettu teille ja teidän lapsillenne ja niille, jotka kaukana ovat, kaikille, jotka Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”

27   Juuri sitä Se merkitsee. Se tarkoitta, että jos te nyt olette valmis ottamaan tuon kokeen, Jumalan happokokeen, ja seuraatte tuon reseptin ohjeita, niin minä sanon teille, että te olette näkevä Jumalan pitävän Sanansa, jos te uskotte Sen. Niin se on. Mutta teidän täytyy mennä sen lävitse, koska se on sinetti. Kun te voitte vastaanottaa sen, silloin te tulette vastaanottamaan lupauksen, koska Se on Jumalan resepti, tapa, miten meidän tulee tehdä se, ja sillä tavoin meidän täytyy seurata Sitä, juuri niin kuin Hän on sanonut. Se ei ole tarkoitettu vain joillekin vaan “kenelle tahansa”, kuka tahansa uskoo, kuka tahansa tekee parannuksen, kuka tahansa uskoo. Se on tarkoitettu kaikille sukupolville, kaikille ihmisille, kuka tahansa haluaa uskoa Sen. Ja usko Jumalan Sanaan tuo teille tämän lupauksen. Silloin, ja vain silloin, teillä voi olla voima ottaa hallintaanne tämä lupauksen sinetti.

28   Ja se lupaus, jonka me saamme, on tämä sinetti, Pyhän Hengen kaste. Oikein. Sillä se on Jumala Hengen muodossa, kun teillä on Hänen Sanansa itsessänne, silloin Hän tulee sisälle. Jos te vastaanotatte Sanan itseenne, on Pyhä Henki ainoa, joka voi saada sen elämään, ja sitten teillä on lupaus ottaa haltuunne jokaisen kimppuunne hyökkäävän vihollisen portti. Se on totta. Jumala lupasi sen, ja se on niin.

29   No niin, muistakaa, te voitte tehdä sen ainoastaan silloin, ja vain silloin, kun teidät on koeteltu Sanalla.

30   Abraham oli koeteltu Sanalla. “Tahdotko uskoa, Abraham, että tulet saamaan pojan?”

“Kyllä.”

31   Tuo poika tuli. “Tuhoa hänet nyt. Uskotko sinä Sen yhä, Abraham?”

32   “Minä uskon sen yhä, sillä Sinä olet kykenevä nostamaan hänet ylös kuolleista.”

33   Ja sen jälkeen Hän sanoi: “Nyt sinun Siemenesi on ottava hallintaansa vihollisensa portin.” Aamen.’ Sen jälkeen kun koetus tuli!

34   Tarkastelkaamme hieman Abrahamin siementä, luonnollista siementä. Me olemme tänään hengellinen Siemen. Mutta katsokaamme tuota luonnollista siementä, sitä kuinka jotkut heistä uskoivat täyden Jumalan lupauksen, koskaan horjumatta… [Tyhjä kohta nauhassa.]

35   Minä sanoin: “Asiasta toiseen, miksi joku kristitty tyttö haluaisi näytellä alushamettaan? En voi ymmärtää sitä.”

36   Te olette syntyneet uudestaan Jumalasta, teillä on Pyhän Hengen kauneus, joka osoittaa, millaisia te olette. Teillä on hyveellisyyttä, jota näillä pahennusta herättävillä hameilla ei ole. Oikein. Te olette todellinen Jumalan nainen, jonka hyveellisyys näkyy ulospäin. Teille voidaan nauraa ja teitä voidaan kutsua vanhanaikaisiksi, mutta teillä on jotakin, mihin he eivät voi koskea ja jonka he ovat kadottaneet eivätkä he enää koskaan voi saada sitä takaisin. Niin se on. Teillä on hyveellisyyttä. Siihen Jumala katsoo, siveellisyyteen. Näettekö?

37   Mutta ensimmäiseksi, jos se mieleenne nousee kysymys, niin älkää ensinkään tehkö sitä. Älkää tulko rukousjonoon, jos mielessänne on jokin kysymys. Älkää tulko ennen kuin te ehdottomasti uskotte sen, painokkaasti uskotte sen, kun mikään ei enää voi horjuttaa mieltänne siitä, että tulette parantumaan, silloin te tulette lähtemään täältä puhujankorokkeelta terveenä henkilönä. Oikein, kun mieleenne ei nouse minkäänlaista kysymystä asian suhteen. Teidän täytyy uskoa Jumalaa, ei olla uskovinaan. Uskoa todella!

38   Ja Abrahamin Siemen uskoo sen, koska Sana sanoi niin, ja siitä syystä me uskomme sen. Ei siksi, että joku on arvostellut, että joku muu on sanonut niin, vaan koska Jumala sanoi niin, se tekee siitä Totuuden. Kun Jumala sanoo sen, se selvittää kaikki kysymykset. Hänellä on viimeinen sana. Ei ole mitään muuta, joka voisi puhua sitä vastaan. “Olkoon jokaisen miehen sana valhe ja Minun Totuus.”

39   Nyt kun tarkastelemme joitakin näistä siemenistä, niin ajatelkaamme sitä. Me ajattelemme noita heprealaislapsia, minä ajattelen noita heprealaislapsia, sen jälkeen kun heitä oli koeteltu epäjumalanpalvonnalla. Muistakaa nyt, tuo kuningas sanoi: “Kuka tahansa, joka ei kumarra tätä kuvaa, heitetään tuliseen pätsiin.” No niin, nämä lapset uskoivat Jumalan Sanan olevan oikein, ettei heidän pitäisi palvoa minkäänlaista kuvaa, mutta kun he tulivat ratkaisun eteen, koeteltiin palvoisivatko he.

40   Kaikki muut heprealaislapset siellä vastaanottivat sen ja menivät palvomaan, he tekivät juuri sillä tavalla, miten kuningas sanoi. He seurasivat tuon päivän suositun ajatuksen mukana, että heidän tulisi tehdä sen.

41   Ja kun heidät oli pantu koetukselle palvoisivatko he kuvia ja rikkoisivat Jumalan Sanan, he pysyivät uskollisina Sanalle. Olosuhteista huolimatta he pysyivät uskollisina Sanalle. Ja kun he heittivät heidät tuliseen pätsiin, Jumalan lupaus täyttyi. He ottivat hallintaansa vihollisensa portit. Ja siellä seisoi neljäs Mies avaimen kanssa, joka sulki kuumuuden pois tulesta, niin ettei se voinut tehdä mitään muuta kuin vain päästää heidät vapaiksi. Aamen.

42   Kun mies tai nainen on valmis tähän kokeeseen, tähän happotestiin!

43   Katsokaahan, heidän täytyi mennä tuleen. Ja kun he sen tekivät, olivat siellä tulessa, tapahtui ainoastaan niin, että tämä tulinen koe vapautti heidät heidän siteistään.

44   Monta kertaa, kun me olemme tulleet kokonaan maailman kahlehtimaksi, sitomaksi, Jumala antaa tulisten koettelemusten tulla yllemme, jolloin meidän täytyy tehdä ratkaisumme. Ja kun me teemme niin, niin ainoa asia, minkä tämä koetus voi tehdä, kun todellinen Abrahamin Siemen seisoo ratkaisun tienhaarassa ja tekee ratkaisunsa palvella Jumalaa, se voi ainoastaan leikata siteet irti ja tehdä meidät vapaaksi. Saatana on voinut antaa teille jonkin taudin. Hän on voinut antaa teille yhtä tai toista. Kuinka te tietäisitte, vaikka se olisi Jumala, joka on saanut teidät tienhaaraan nähdäkseen minkä kaltaisen ratkaisun te tulette tekemään?

45   He ottivat hallintaansa tulen portin. Tuli ei voinut polttaa heitä. Heidän yllään ei ollut edes savun hajua, koska he tiesivät, että he olivat Abrahamin Siemen ja he seisoivat Jumalan ja Hänen Sanansa puolella. He ottivat hallintaansa vihollisen portit, eikä tuli voinut polttaa heitä.

46   Myöhemmin, siellä oli eräs mies, profeetta nimeltä Daniel. Hänet koeteltiin palvelisiko hän yhtä todellista Jumalaa vai ei. Ja kun tuli tuo aika, jolloin oli ratkaista palvelisiko hän yhtä todellista Jumalaa vai palvoisiko hän pakanajumalaa, hän kieltäytyi tekemästä sitä. Ja hän avasi verhot ja rukoili Jumalaansa joka päivä. Ja hänet otettiin siitä kiinni, ja lain määräämä rangaistus oli tulla heitetyksi leijonien luolaan. Nälkäinen leijonajoukko karjui ja tavoitteli häntä. Mitä hän teki? Hän otti hallintaansa vihollisensa portin. Leijonat eivät voineet syödä häntä. Jumala lähetti alas Tulipatsaan, Enkelin, joka seisoi hänen ja leijonien välillä.

47   Hän otti hallintaansa vihollisen portin, koska hänet koeteltiin, jotta nähtäisiin palvoisiko hän yhtä todellista Jumalaa vai tusinaa pakanajumalia. Niin hän kesti koetuksen ja otti hallintaansa vihollisen portin. Leijonat eivät voineet edes koskea häneen, koska Jumala oli hänen kanssaan. Jumalan lupaus pysyi totuutena, sillä hän oli todellinen Abrahamin Siemen.

48   Mooses, oi, toinen suuri [henkilö]. Myös hänet koeteltiin, jotta voitiin nähdä uskoiko hän sen lupauksen, jonka Jumala antoi hänelle. “Minä tulen olemaan sinun kanssasi, kun mennet sinne Egyptiin.” Ja kun hän seisoi lahjansa jäljittelijöiden edessä, Jannes ja Jambres yrittivät seistä ja jäljitellä jokaista asiaa, mitä Mooseksen oli käsketty tehdä. Ja Jumala oli kutsunut hänet, ja hän tiesi olevansa se, jolle oli annettu tehtäväksi tehdä tämä, ja hän seisoi siellä ja teki sen ihmeen, jonka Jumala oli käskenyt hänen tehdä. Ja tässä seisoivat jäljittelijät tehdäkseen saman asian, mutta se ei vaivannut Moosesta. Hän seisoi uskollisena Jumalan Sanalle ja hän otti hallintaansa vihollisen portit, aamen, koska hän pysyi uskollisena Jumalan lupaukselle, eikä ollut väliä sillä, kuka yritti jäljitellä sitä.

49   Mikä opetus se onkaan jokaiselle kristitylle! Kun te katsotte ympärillenne ja näette jonkun tekopyhän, niin muistakaa vain, että hän yrittää jäljitellä aitoa asiaa. Mutta se merkitsee vain sitä, että on olemassa jotain, mikä on aitoa. Pysykää uskollisena Jumalan Sanalle! Ei ole väliä sillä, mitä tulee tai menee, pitäkää Hänen lupauksensa. Kyllä, Daniel pysyi uskollisena Jumalan Sanalle.

50   Ei ole väliä sillä, kuinka moni yritti jäljitellä häntä ja kaikkea muuta, hän pysyi uskollisena. Ja hän tuli tarkoitusta varten ottaakseen Israelin ulos Egyptistä ja viedäkseen heidät luvattuun maahan. Ja kun tuli aika heidän mennä ulos Egyptistä luvattuun maahan, Punainen Meri seisoi siellä heidän tiellään. Ja hän otti hallintaansa veden portit, ja portit avautuivat. Ja vedet vetäytyivät taaksepäin, ja Mooses vei Israelin erämaahan sen vuoren tykö, jonne Jumala oli antanut hänen tehtäväkseen tuoda heidät. Aamen. Hän otti hallintaansa vihollisen portit.

51   Hänen isälleen, Abrahamille, oli annettu tuo lupaus, että hänen todellinen Siemenensä ottaisi hallintaansa vihollisen portit. Ja veden portit olivat suljetut, eikä hän voinut päästä lävitse, kun hän oli täyttämässä velvollisuuttaan. Hänen tuli tuoda nuo lapset tuon vuoren luo. Jumala oli käskenyt häntä tekemään niin. Ja siellä oli tiellä portti, ja hän otti hallintaansa vihollisen portin.

52   Joosus, vähän myöhemmin, kun he tulivat Kaades-Barneaan, joka oli maailman tuomioistuin tuohon aikaan, siellä Israel kohtasi tuomionsa. Me näemme Joosuan Kaalebin kanssa ja kymmenen muuta. Yksi kustakin sukukunnasta lähetettiin vakoilemaan maata, jonka he valmistautuivat ottamaan.

53   Ja kun he näkivät siellä nuo suuret jättiläiset, kymmenen heistä tunsi olonsa olevansa niin huonoja, että he sanoivat: “Me emme voi ottaa sitä. Se on liian suuri. Katsokaa vain, miten suuri vastus meillä on.” Mutta kun he tulivat takaisin antaakseen selostuksen asiasta, he toivat huonoja tietoja.

54   Miksi he toivat huonon selonteon, jos kerran Jumala oli sanonut heille: “Minä olen antanut teille tuon maan. Se on teidän”? Hän sanoi heille siellä Egyptissä: “Minä olen antanut teille tämän maan. Se on hyvä maa. Se virtaa maitoa ja hunajaa.”

55   Mutta kun he näkivät, että vastus oli niin suuri, heistä kymmenen tuli takaisin ja sanoi: “Me emme voi tehdä sitä.”

56   Se oli Joosua, joka vaiensi kansan ja sanoi: “Me olemme enemmän kuin kykeneviä ottamaan sen hallintaamme. Me olemme enemmän kuin kykeneviä!” Minkä vuoksi? Hän katsoi tuohon lupaukseen. Hän oli todellinen Abrahamin Siemen. Huolimatta siitä, millainen vastus oli: “Me voimme ottaa hallintaamme tuon portin, koska Jumala lupasi meille tuon maan.” Ja hän otti hallintaansa tuon portin.

57   Myöhemmin, kun hän toi Israelin lapset sinne virralle, huhtikuussa, kun virta oli suuri ja se tulvi. Jordanin tuli alas vuorilta ja levisi tasangoille. Näytti siltä kuin hän olisi tullut sinne vuoden pahimpaan aikaan. Mutta kuitenkin, hän oli Abrahamin Siemen. Hän tiesi, että hänellä oli lupaus, ja hän täytti velvollisuuttansa. Jumala antoi hänelle näyn, miten se tuli tehdä, ja hän otti hallintaansa virran portit. Kun portit lensivät auki, kasaantuivat vedet aina vuorille asti. Ja Joosua ja Israel ottivat hallintaansa vihollisen portit ja menivät ylitse luvattuun maahan, koska Jumala käski heitä tekemään niin. Todellinen Abrahamin Siemen!

58   Veljet ja sisaret, kun hän tuli sinne, vastassa oli Jeriko, jossa oli niin korkeat muurit, että he saattoivat pitää kilpa-ajoja noiden muurien harjalla. Kuinka nämä israelilaiset voisivat tehdä sen lainatuilla ja matkalla kerätyillä miekoilla ja seipäillä ja kivillä, kuinka he tulisivat menemään sinne? Mutta hän oli yhä Abrahamin Siemen. Jumala antoi hänelle näyn, kertoi hänelle, kuinka tehdä se, ja sanoi: “Puhaltakaa pasuunaan.” Aamen. Siinä se on. “Päästäkää huuto ja marssikaa muureja päin, ja ne tulevat kukistumaan edessänne.” Aamen! Hän oli Abrahamin kuninkaallinen Siemen. Hän oli Jumalan todellinen uskovainen. “Muurit tulevat kukistumaan sinun edessäsi. Vain huutakaa ja puhaltakaa pasuunaan. Siinä on kaikki, mitä teidän täytyy tehdä.” Ja mitä tapahtui? Muurit kukistuivat maahan, ja Joosua valloitti kaupungin.

59   Vähän myöhemmin sen jälkeen me näemme, että vihollinen oli ajettu pakoon, ja hän jopa pysäytti auringon paikoilleen. Niin kuin aikaisemmin puhuin Paradoksista, hän pysäytti auringon, kunnes oli ottanut hallintaansa vihollisen portit. Aamen. Hän tiesi, että jos tuo vihollinen koskaan saisi tilaisuuden kokoontua jälleen yhteen, heidät oli hajotettu, ja aurinko oli laskemassa, ja amorilaiset ja amalekilaiset, ja niin edelleen, olivat hajotetuina kaikkialle. Jos he koskaan voisivat päästä jälleen yhteen, hänen olisi vaikeaa ajaa heitä jälleen pakosalle. Ja oli vain yksi asia esteenä, se oli aika. Hän pysäytti ajan. Aamen! Aamen! Siellä oli yksi asia, joka esti häneltä pääsyn lupaukseen, ja se oli aurinko, itse luonto, ja hän pysäytti luonnon. Miksi? Hän oli Abrahamin Siemen. Hän uskoi Jumalan lupauksen. Hän pysäytti auringon ja otti hallintaansa portit. Kyllä.

60   Nämä suuret miehet, jokainen heistä oli suurmies. Mutta tiedättekö, että kun he, jokainen heistä, tuli kuoleman portille, he kaikki kuolivat. Heidän jokaisen täytyi kuolla. Koska he olivat suuria miehiä, “he sulkivat leijonien suut ja pääsivät pakoon tulta ja miekan terää”, ja niin edelleen, niin kuin meille kerrotaan Hebrealaiskirjeen 11. luvussa. He ottivat hallintaansa vihollisen portit, kaiken muun paitsi ei yhtä, ja se oli kuolema. Kuolema nielaisi heidät jokaisen.

61   Sitten eräänä päivänä tuli uskon kautta Kuninkaallinen Abrahamin Siemen, Jumalan Poika, Abrahamin Siemen. Ei Iisakin kautta, se oli luonnollinen siemen, he tekivät oman osansa. Mutta tässä tuli Eräs, joka ei syntynyt luonnollisella tavalla. Tässä tuli Eräs, joka ei tullut sukupuolisen halun kautta. Tässä tuli Eräs neitseellisen syntymän kautta. Jumalan Poika, Abrahamin Siemen, kuinka suuri Mies tämä olikaan. Nuo kaikki toiset luonnolliset olivat syntyneet luonnollisen syntymän kautta. Tämä Mies syntyi neitseellisen syntymän kautta. Mitä Hän teki, kun Hän tuli maan päälle? Hän voitti jokaisen vihollisen, mitä Saatanalla oli. Hän voitti kaiken.

62   Mitä Hän teki? Hän lähti ja voitti sairauden. Hänen lähellään ei voinut olla mitään. Missä tahansa oli sairautta, Hän voitti sen. Mitä Hän teki sen jälkeen, kun oli voittanut sen? Hän antoi meille avaimet, aamen, ja sanoi: “Minkä tahansa te sidotte maan päällä, sen Minä sidon sen Taivaassa.” Oi! Aamen! Se on Kuninkaallinen Abrahamin Siemen, Hänen lupauksensa. Pyhä Henki meissä nyt, avainten kanssa, osoittaa sitä sairaudelle. Hän voitti sairauden. Sairaus ei voi pysyä Hänen läsnäolossansa. Ja Hän sanoi, että Hän antaisi meille avaimet tehdä samoin, voittaa sairaudet. “Minkä tahansa te sidotte maan päällä, sen Minä tulen sitomaan Taivaassa.”

63   Myös kiusauksissa; Häntä kiusattiin, joka tavalla niin kuin meitäkin. Mitä Hän teki? Hau voitti sen. Ja mitä Hän sanoi meille? “Vastustakaa perkelettä, ja hän on pakeneva teistä.” Hän voitti sairauden puolestamme. Hän voitti kiusauksen puolestamme hajottaen maahan nuo portit, Hän otti avaimet pois kiusaajalta ja ojensi ne uskovaiselle, Abrahamin Siemenelle, ja sanoi: “Jos hän kiusaa sinua, vastusta häntä, ja hän on pakeneva sinusta.” Oi! Vastustakaa häntä!

64   Hän voitti sekä kuoleman että helvetin. Hän nousi ylös kolmantena päivänä ja sanoi: “Minä olen voittanut. Ja koska Minä elän, myös te saatte elää.” Oi, mikä lupaus! Se on Abrahamin Siementä varten. Hän voitti haudan ja nousi ylös kolmantena päivänä meidän vanhurskauttamiseksemme. Millaisiksi se tekee meidät? Hän voitti sairauden. Hän voitti kuoleman. Hän voitti helvetin. Hän voitti haudan. Hän voitti kiusauksen. Oi!

65   “Me olemme nyt enemmän kuin voittajia Hänen kauttaan, joka rakasti meitä ja antoi Elämänsä puolestamme”, Hänen ollessa Abrahamin Kuninkaallinen Siemen. Saman meissä olevan Jumalan Hengen kautta, joka oli Hänessä, me olemme enemmän kuin voittajia. Jokainen portti on voitettu puolestamme. Ainoa asia, joka meidän täytyy tehdä, on ottaa se hallintaamme. Se on jo voitettu. Sairaus on voitettu. Kuolema on voitettu. Helvetti on voitettu. Hauta on voitettu. Kaikki on voitettu, ja meillä on Hänen armostaan käsissämme avaimet. Pel­käättekö työntää sitä lukkoon ja sanoa: “Minä tulen Jeesuksen Kristuksen Nimessä”? “Pyytäkää Isältä mitä tahansa Minun Nimessäni.” Minä rakastan Häntä.

66   Kahdentuhannen vuoden kuluttua Hän on yhä täällä keskellämme, tuo mahtava Voittaja, joka repäisi esiripun kahtia ja otti jokaisen sairauden, jokaisen taudin ja kaiken ylleen ja kantoi heikkoutemme ristille, ja sairautemme ja tautimme, ja sai niistä riemuvoiton ja nousi ylös meidän vanhurskauttamiseksemme ja on elossa kahdentuhannen vuoden jälkeen julkituodakseen itsensä elävänä Jeesuksena Kristuksena kuninkaallisen Abrahamin Siemenen keskuudessa, jotka ovat kaikkien asioiden perillisiä. Oi! Nuo, jotka sen jälkeen kun ovat käyneet koetuksen lävitse, saavat Sanan lupauksen! Jos te voitte uskoa Sanan, silloin te myös olette Abrahamin Siemen. Sillä tavoin te pääsette Siihen.

67   Jos te ette voi kestää Sanan koetusta, jos te silloin epäilette Sitä, olette hieman epäileväinen Sen suhteen, te tuskin voitte uskoa Sitä, on jotakin sitä tai tätä, te ette voi uskoa Sitä, älkää silloin tulko rukousjonoon. Minä en teinä edes leikittelisi alttarin ympärillä, ennen kuin te voitte saada tarpeeksi armoa, että tiedätte Jumalan Sanan olevan totta.

68   Ja kun te kerran murtaudutte tuon epäuskonverhon lävitse, silloin teillä on kuoleman, helvetin ja haudan avaimet käsissänne, koska teillä on Voittaja, joka voitti puolestanne. Silloin teillä on Hebrealaiskirje 13:8, joka sanoo meille: “Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ainiaan.” Kuinka me voimme tehdä sen?

69   Ihmiset sanovat tänään: “Oi, kyllä, mutta Hän on sitä tietyllä tavalla.”

”Hän on sama”, sanoo Raamattu.

“Mutta, Hän ei toimi tänään samalla tavoin kuin Hän toimi silloin.”

70   Me tulemme huomaamaan sen juuri nyt, kun näemme Hänen Sanansa vahvistettuna. Mitä se saa aikaan? Se heittää Sen uudestaan suoraan takaisin heidän omaan syliinsä. Aamen.

71   Todellinen Abrahamin Siemen uskoo Sen. He tietävät Sen. Ja Hän on tänä iltana samanlainen, kun Hän kohtasi Abrahamin siellä Lootin päivinä ja teki tuon ihmeen ja sanoi Saaralle, mitä hän puhui Hänen takanaan. Jeesus, Kuninkaallinen Abrahamin Siemen, lupasi, että Seurakunta tulisi näkemään tuon saman asian juuri ennen Hänen Tulemustaan. Mitä se on? Sen täytyy tapahtua. Jumala lupasi sen. Jeesus Kristus vahvisti sen ja sanoi, että se olisi niin, ja täällä me olemme tänään, kaksituhatta vuotta myöhemmin, ja näemme Hänet keskellämme yhä mahtavana Voittajana! Hän voitti kuoleman, helvetin, haudan ja kaiken taikauskon. Hän otti Sanan…?… Kyllä.

72   Hän sanoi: “Jos te pysytte Minussa, ja Minun Sanani pysyvät teissä, niin pyytäkää, mitä te tahdotte, ja se annetaan teille.” Mitä se oli? Sana, Kristus, Se on teidän sydämessänne. “Jos te pysytte Minussa, ja Minun Sanani pysyvät teissä, silloin te olette voittaneet kaiken, koska Minä voitin sen puolestanne. Jos te pysytte Minussa, jos voitte ymmärtää Minua, jos voitte pysyä Minussa. Hän, joka uskoo Minuun, joka vastaanottaa Minut, ei vain teeskentele uskovansa, vaan voi vastaanottaa. Joka kuulee Minun Sanani, ymmärtää Minun Sanani ja uskoo Häneen, joka lähetti Minut, hänellä on iankaikkinen Elämä eikä ole joutuva kiusaukseen, tai tuomiolle, vaan on siirtynyt kuolemasta Elämään.” Siinä Hän on, mahtava Voittaja.

73   Täällä Hän on tänään, samana eilen, tänään ja ainiaan. Hän tekee sen täällä aivan tarkalleen Abrahamin Siemenen edessä, joka on kutsuttu ulos Babylonista, kutsuttu ulos Sodomasta, kutsuttu ulos maailmasta ja on erotettu, osoittaen lupauksensa tarkalleen. Kahdentuhannen vuoden jälkeen Hän seisoo täällä keskellänne tänä iltana mahtavana Voittajana, Jumalan Sanana, joka voi erottaa sydämessä olevat ajatukset ja siellä olevat aikeet. Mitä se on? “Sinun Siemenesi on ottava hallintaansa vihollisensa portit.” Mikä se on? Se on Abrahamin Siemen, kuninkaallinen Siemen, joka uskoo Sanan. Ja Sana, Sana on Jumala.

74   Kun me nyt näemme tämän, voimme me huutaa heidän kanssaan samalla tavoin kuin tuo entinen runoilija.

Eläen, Hän rakasti minua; kuollen, Hän pelasti minut;
Haudattuna, Hän kuljetti syntini kauas pois;
Ylösnousten, Hän vanhurskautti vapaaksi ja ainiaaksi;
Jonakin päivänä Hän on tuleva, Oi mikä ihana päivä!

75   Joku sanoi: “Sinä olet tulossa vanhaksi, poika.” En voi sille mitään.

76   Olen elänyt pienestä pojasta lähtien ainoana saavutuksenani, mitä minulla koskaan on ollut, nähdä Jeesuksen Kristuksen Tulemuksen. Annoin elämäni sen tarkoituksen puolesta. Olen yhä vanhana miehenä saarnastuolissa ja uskon tuon saman Kertomuksen, ja suurin asia, mitä osaan ajatella, on nähdä Jeesuksen Kristuksen tulevan taivaista noutamaan omansa. Jumala, silloin minun… Ei ole ihme, että me voimme laulaa:

Kaikki tervehtikää Jeesuksen Nimen voimaa!
Langetkoon Enkelit kasvoilleen;
Tuokaa kuninkaallinen otsaripa,
Ja kruunatkaa Hänet kaiken Herraksi.

77   Miksi? Hän on mahtava Voittaja. Jos te olette Hänessä, te olette Sanassa. Hän sanoi: “Jos te pysytte Minussa, pyytäkää mitä te tahdotte.” “Mitä te tahdotte”, sillä jokainen portti on jo voitettu. Silloin voimme sanoa:

Sillä jokainen lupaus Raamatussa on minun,
Jokainen luku, jokainen jae, jokainen rivi;
Minä luotan Hänen Jumalalliseen Sanaansa,
Sillä jokainen lupaus Raamatussa on minun.

78   Ystävät, käsitättekö te, mitä se merkitsee? Jokainen lupaus, minkä Jumala antoi Abrahamille, jokainen lupaus, jonka profeetat puhuivat, jokainen lupaus, minkä Jeesus lupasi tätä päivää varten, Hän on täällä vahvistaakseen sen ja osoittaakseen, että Hän elää aina ja iankaikkisesti. “Sinun Siemenesi on ottava hallintaansa vihollistensa portit.”

79   Kun tullaan kuoleman hetkeen, te sanotte: “Miten on sen kanssa?” Teillä on yhä hallinnassanne se, mitä Paavali sanoi: “Oi hauta, missä on sinun voittosi? Oi kuolema, missä on sinun pistimesi? Mutta kiitos olkoon Jumalalle, joka antaa meille voiton tuon mahtavan Voittajan, Jeesuksen Kristuksen kautta.” Oi!

Langetkoon Enkelit kasvoilleen;
Tuokaa kuninkaallinen otsariipus
ja kruunatkaa Hänet kaiken Herraksi.

80   Tänä iltana, kahdentuhannen vuoden jälkeen, me voimme yhä nähdä Hänet mahtavana Voittajana, joka repäisi sen esiripun, joka erotti meidät mistä tahansa Jumalan lupauksesta, ja me olemme enemmän kuin voittajia Hänessä. Rukoilkaamme.

81   Taivaallinen Isä, kun me seisomme täällä tänä iltana Pyhän Hengen Läsnäolossa, tuo suuri Jeesuksen Kristuksen Persoona Hengen muodossa, joka lupasi tulla Abrahamin Siemenen ylle, kuninkaallisen Siemenen ylle. Me rukoilemme, oi Jumala, jos täällä on joku mies, nainen, poika tai tyttö, joka ei tunne Sinua. Heillä on epäilyksiä, ja he ovat hämmentyneitä mielessään Jumalan Sanan suhteen, onko Se Totuus vai ei. Oi Suuri Jumala, joka annoit lupauksen, tule tänä iltana! Siellä on yksi suuri lupaus, jonka Sinä annoit, Herra, Sinä voit pitää tuon lupauksen. Sinä sanoit: “Hän, joka uskoo Minuun, on myös tekevä niitä tekoja, joita Minä teen, suurempia kuin tämä tulee hän tekemään, sillä Minä menen Isän tykö.” Isä Jumala, me rukoilemme, että Sinä vahvistaisit Sanasi.

82   Täällä on tänä iltana monia Abrahamin lapsia, jotka ovat sairaita. Oi, perkele on sulkenut heidät porttien taakse, heidät on pantu sisäpuolelle, ja he ovat kääntäneet avainta ja sanoneet: “Nyt sinun täytyy kuolla, sinulla on sydänvika, sinulla on sitä tai tätä, ja sinun täytyy kuolla.”

83   Oi Jumala, voikoon riemuvuoden pasuuna soida tänä iltana Evankeliumista, niin että jokainen orja voi mennä vapauteen! Jeesus Kristus on voittanut nuo portit. Me pidämme avaimia käsissämme. Oi! “Minun Nimessäni he ajavat ulos perkeleitä. Jos te pyydätte Isältä mitä tahansa Minun Nimessäni, niin Minä tulen tekemään sen. Hän, joka uskoo Minuun, on myös tekevä niitä tekoja, joita Minä teen. Jumalan Sana on terävämpi ja voimallisempi kuin kaksiteräinen miekka ja leikkaa erilleen ytimen luusta ja on jopa sydämen ajatusten erottaja.”

84   “Ja niin kuin oli Nooan päivinä, samoin on oleva Ihmisen Pojan tulemuksessa, sillä he söivät, joivat, menivät naimisiin ja luopuivat avioliitosta, suuria rakennusohjelmia.” Ja me tarkkaamme maailmaa: “On oleva merkkejä, pelottavia näkyjä, ylhäällä taivaalla (nämä ovat lentävät lautaset), maanjäristyksiä eri paikoissa, meri kohisee (hyökyaallot), miesten sydämet pysähtyvät (pelko), on ahdistus kansojen kesken, hämmennyksen aikaa.”

85   “Ja niin kuin oli Lootin päivinä, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemuksessa.” Oi Jumala, tule tänä iltana ja tee Sanasi, tule tänä iltana ja kunnioita Abrahamin lasten uskoa. Jeesuksen Kristuksen Nimen kautta me pyydämme sitä. Aamen.

86   Herra siunatkoon teitä runsaasti. Minä en tule antamaan alttarikutsua juuri tällä kerralla. Minä tulen jättämään sen teidän asiaksenne. Minä ajattelen, että monta kertaa alttarikutsut… Minä uskon niihin. “Mutta niin monta kuin vastaanotti sen, heidät kastettiin.” Siinä se on, “Niin monta kuin vastaanotti Hänet.” Me tulemme rukoilemaan sairasten puolesta.

87   Voisin puhua täällä koko yön. Te olette niin mukava kuulijakunta. Mutta se, mitä minä sanon, on vain ihmisestä, mutta jos minä puhun Hänen Sanaansa, silloin ne eivät ole minun sanojani, ne ovat Hänen Sanojaan. Jos sanon jotakin, eikä Jumala vahvista sitä, silloin se oli minun sanaani. Jos sanon Hänen Sanansa, ja Hän vahvistaa Sen, kuka silloin on se syntinen mies tai nainen, poika tai tyttö, joka lähtee pois ja sanoo, ettei Se ole niin?

88   He sanoivat Jeesuksesta, kun Hän teki nämä asiat, he sanoivat: “Tämä Mies on ennustaja. Hän on perkele!” Ennustaja, jokainen tietää, että ennustaminen on perkeleestä. He sanoivat: “Hän on ennustaja.” Mutta oletteko koskaan nähneet ennustajan saarnaavan Evankeliumia? Oletteko koskaan nähneet ennustajan ajavan ulos perkeleitä? Ei todellakaan, he eivät tee sitä.

89   Hän sanoi: “Minä, Ihmisen Poika, annan tämän nyt teille anteeksi. Mutta kun Pyhä Henki on tullut, niin sitä vastaan puhumista ei tulla koskaan antamaan anteeksi tässä maailmassa eikä tulevassa, koska se on Jumalan työn kutsumista saastaiseksi hengeksi.”

90   Jumala olkoon meille armollinen tänä iltana, ja minä rukoilen, että Jumala tulisi alas ja vahvistaisi tämän Sanan teidän edessänne.

91   Veli, sisar, tämä on minun sieluni. Minun täytyy kohdata Jumala. Minä olen vastuussa siitä, mitä sanon teille. Jumala on pitävä minut vastuussa siitä. Niin se on. Mitä hyötyä minulle olisi siitä, että seisoisin täällä ja sanoisin näitä asioita, jos tietäisin tuomitsevani sieluni helvettiin?

92   “On tie, joka ihmisen mielestä näyttää oikealta, mutta sen loppu on kuoleman tie.” Jumala ei tarvitse tulkkia. Kuten olen sanonut, Hän tulkitsee oman Sanansa.

93   “Abrahamin Siemen on ottava hallintaansa vihollisen portin.” Uskotteko te sen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”]

94   Jos voisin parantaa teidät, tekisin sen. Kristus on jo parantanut teidät. On kysymys vain siitä, että teillä on avain kädessänne. Tuo avain on teidän uskonne, joka ottaa otteen siitä. Avatkaa se tänä iltana, tahdotteko tehdä sen? Kun Hän tulee keskellemme, tuo mahtava Voittaja, joka voitti jokaisen taudin, tulee tänne ja näyttää teille, että Hän on tehnyt sen, sillä Hän yhä on Sana. Ja Sana on niiden ajatusten erottaja, jotka ovat sydämessä.

95   Mitkä rukouskortit ovat? B, yhdestä… Mistä me aloimme edellisellä kerralla? [Joku sanoo: “Ykkösestä.”] Aloittakaamme viidestäkymmenestä. Kenellä on rukouskortti B, viisikymmentä? Kohota kätesi. Rukouskortti B. Me aloitimme ykkösestä edellisellä kerralla. Nyt tänä iltana me tulemme aloittamaan viidestäkymmenestä.

96   Kenellä on B 50? Kohota kätesi. Rukouskortti B 50. Tarkoitatteko ettei sitä ole täällä? Onko se sinulla? Hyvä on, B 50, B 51, kenellä se on? B 51, hyvä on. B 52, kenellä on B 52? Hyvä on, se on sinulla. B 53, 54, tulkaa suoraan tänne. 54, 55.

97   Poikani tulee tänne, ennen minun tuloani sisälle, ja sekoittaa nipun kortteja. Ja katsokaa, miten he ovat, yksi on täällä, toinen tuolla. He eivät tiedä. Niitä voidaan jakaa tähän riviin tässä, ja yksi saa numero ykkösen, seuraava saa numeron kymmenen ja toinen saa numeron kaksikymmentäviisi. Me emme tiedä, minne ne menevät, missä ne ovat.

98   Kuinka monta me kutsuimme? Viisi, neljäkö? B 50. Eikö se ollutkin B 50? [Joku sanoo: “Kyllä.”] B 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Katsokaamme nyt, yksi, kaksi… Laske heidät, Billy, ja me… 60, 70, nouskoot he ylös ensin. B viidestäkymmenestä seitsemäänkymmeneen, 75. Tahtoisitko laskea heidät, veli Roy, sillä aikaa kun puhun kuulijakunnalle?

99   Kuinka monella teistä siellä nyt, kun katsotte tännepäin, ei ole rukouskorttia?

100   Muistakaa, Jeesus sanoi: “Niitä tekoja, joita Minä teen, myös te olette tekevä.” Onko se totta? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Se on totta. Uskotteko te sen? [“Aamen.”] Abrahamin Siemen sanoi niin.

101   Raamattu sanoo, että “Hän on Ylipappi”, Hebrealaiskirjeen 4. luku, “Hän on Ylipappi, jota voidaan koskettaa heikkouksiemme tunnolla.” Uskotteko te sen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Jos Hän on sama eilen, tänään ja ainiaan, kuinka Hän tekisi sen?

102   Siellä oli Raamatussa eräs pieni nainen, pankaa nyt merkille, mitä minä sanon. Eräs pieni nainen Raamatussa, jolla ehkä ei ollut rukouskorttia, mutta hän sanoi sydämessään: “Jos vain voin koskettaa tuota Miestä. Minä uskon Häneen.” Hän oli kuluttanut kaiken, mitä hänellä oli, lääkäreihin. He eivät voineet auttaa häntä. Hänen tapauksensa oli liian vaikea. He eivät voineet auttaa häntä. Mutta hän uskoi, että Jumala auttaisi häntä, ja hän kosketti Hänen vaatteensa reunusta.

103   Ja Hän sanoi: “Minä tunnen, että voimaa on lähtenyt Minusta.” Onko se oikein?

104   Uskotteko, että Hän on sama tänä iltana? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Uskotteko, että Hän on täällä? [“Aamen.”] Kuinka monet uskovat Hänen nousseen kuolleista? [“Aamen.”] Kuinka te nyt voitte todistaa Hänen nousseen kuolleista?

105   Äskettäin eräs kuuluisa baptistimies tuli luokseni ja hän sanoi: “Veli Branham, jouduin tappiolle erään kerran, kun eräs muhamettilainen sanoi sen. Hän sanoi: ‘Jos Hän on noussut ylös kuolleista, niin Hän lupasi, että Hän tulisi tekemään samoja asioita. Antakaa meidän nähdä Hänen tekevän niin.”’ Näettekö, he eivät usko Hänen tehneen sitä.

106   Mutta me uskomme, että Hän teki sen. Me uskomme, että Hän on noussut kuolleista. Ei ole mitään toista uskontoa maailmassa kuin kristinusko, joka voisi todistaa, että heidän perustajansa on elossa. Ja ainoa tapa, miten Jumala voi vahvistaa sen, on niiden kautta, jotka uskovat sen, sillä se on ainoa tapa, miten Jumala toteuttaa Sanansa, se on niiden kautta, jotka uskovat Sen.

107   Nyt sillä aikaa kun he muodostavat tätä pientä rukousjonoa täällä. En tiedä, kuinka monia tulemme ottamaan. Haluan teidän jokaisen pysyvän paikallanne, pysyvän istuimellanne, älkää liikkuko ympäri. Katsokaa tännepäin ja rukoilkaa, sanokaa: “Herra Jeesus, minä uskon.”

108   Te muistatte, mitä Hän sanoi minulle: “Jos sinä saat ihmiset uskomaan sinuun, ja sitten olet vilpitön, kun rukoilet.” Se on käynyt yli tämän kansakunnan ristiin rastiin viidentoista vuoden ajan, eikä se ole yhtään kertaa pettänyt. Se ei voi pettää.

109   Jumala, on yksi asia, mitä Jumala ei voi tehdä, se on pettää. Hänen täytyy pitää Sanansa. Minä uskon sen. Minä uskon sen aivan yhtä hyvin kuin… enemmän kuin uskon seisovani täällä, enemmän kuin uskon olevani tässä rakennuksessa. Tämä voisi olla kangastusta, tämä voisi olla unta. Sielussani minä tiedän, että Jeesus Kristus, Jumalan Poika, elää. Ja te, ollessanne Abrahamin Siemen, ollessanne kuolleita Kristuksessa, te olette Abrahamin Siemen.

110   Heillä on nyt täällä joitakin nenäliinoja. Sillä on ollut suuri menestys, niiden ihmisten kohdalla, jotka uskovat. Kumartakaamme nyt päämme heidän valmistautuessaan ja rukoilkaamme näiden puolesta.

111   Taivaallinen Isä, meille on opetettu Raamatussa, ja täällä on ihmisiä, jotka uskovat jokaisen Sanan Totuudeksi, mitä Sinä olet sanonut. Herra, joskus he horjahtavat työntäessään avainta reikään eivätkä osu kohdalle ja he haparoivat sitä, mutta he uskovat, että se on siellä. Anna heidän jatkaa yrittämästä, kunnes löytävät sen, sillä se on siellä. Ja tuo avain on oikea avain: “Jos sinä voit uskoa, kaikki asiat ovat mahdollisia.” Niin kuin tuota laulua juuri nyt soitetaan.

112   Raamatussa sanottiin, että “he veivät Paavalin ruumiilta nenäliinoja ja esiliinoja ja lähettivät ne sairaille ja vaivatuille, ja saastaiset henget jättivät ihmiset, ja he parantuivat,”

113   Nyt Herra, me tiedämme Pyhän Paavalin olevan Sinun tykönäsi. Mutta se ei ollut Hän, se olit Sinä, Herra, Kristus hänessä. “Se en ole minä, joka elää, vaan Kristus on se, joka elää minussa”, hän sanoi.

114   Ja nyt tälle sukupolvelle, Sinä olet yhä tänään Kristus, samalla tavoin kuin Sinä olit eilen. Ja kun rukoilen näiden nenäliinojen puolesta, koskettamalla niitä, rukoilen, että Sinä voittaisit jokaisen vihollisen. Anna heille usko, joka saa heidät tietämään, että vihollinen on voitettu.

115   Ja erään kerran, niin kuin juuri puhuimme, Punainen Meri esti Israelilta pääsyn lupaukseen, ja he olivat täyttämässä velvollisuuttansa. Ja eräs kirjoittaja sanoi, että “Jumala katsoi alas vihaisin silmin tuon Tulipatsaan lävitse, ja meri pelästyi ja avasi porttinsa, ja he menivät ylitse.”

116   Katso alas, tänä iltana, Jeesuksen Kristuksen Veren lävitse. Ja voikoon, kun nämä nenäliinat on laskettu sairasten päälle, voikoon vihollinen nähdä meidän uskomme tänä iltana, kun me rukoilemme tämän uskon rukouksen heidän puolestaan. Ja voikoon jokainen olla vapautettu, Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Aamen.

117   Nyt haluan jakamattoman huomionne. Kuka tätä mikrofonia hoiteleekin, voisitko lisätä sen voimakkuutta. Koska jos Pyhä Henki tulee tekemään tämän… En sano, että Hän tulee.

118   Nyt jos kuka tahansa tulee tänne ja sanoo teille, että hänellä on voima parantaa sairaita, niin älkää uskoko sitä. Kaikki Voima on Kristuksessa. Hän on Voittaja, emme te ja minä. Me vain vastaanotamme sen, mitä Hän on tehnyt. Kenelläkään ihmisellä ei ole voimaa pelastaa tai parantaa.

119   Jokaisen ihmisen hinta maailmassa on jo maksettu. Vaadittu hinta on maksettu. Kuinka se tapahtui? “Hänet oli haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, Hänen haavojensa kautta meidät on parannettu.” Teidän parantumisestanne on maksettu. Teidän pelastumisenne on maksettu. Onko teillä uskoa tulla ja vastaanottaa se? Siinä kaikki. Te olette Abrahamin Siemen, teillä on. Jumala lupasi sen. Teissä on jotakin, joka sanoo, että se on siellä ja se on.

120   Nyt, mikä on lahja? Onko lahja se, että mennään ja parannetaan ihmisiä? Ei. Lahja on, kun te saatte itsenne pois tieltä, niin että Jumala voi käyttää teitä.

121   Hän on nyt luvannut sen, tuon viimeisen merkin, sen mukaisesti, mitä Jeesus Kristus sanoi: “Niin kuin oli Sodoman päivinä, juuri ennen kuin se poltettiin.” Ei aikaisemmin muiden asioiden tapahtuessa, kun Loot saarnasi Evankeliumia, ja niin edelleen, ei silloin. Vaan juuri ennen kuin se poltettiin, Jumala tuli alas miehen muodossa ja istui Valitun Seurakunnan, Abrahamin ja hänen ryhmänsä kanssa, jolla oli lupaus.

122   Muistakaa nyt, vain Abrahamin Siemen vastaanottaa tämän. “Pieni hetki eikä maailma Minua enää näe” sanoi Jeesus. “Te olette näkevä Minut, sillä Minä tulen olemaan teidän kanssanne, teissä, maailman loppuun asti.”

123   Mutta Hän lupasi, että juuri ennen kuin Hän palaisi uudestaan: “Niin kuin oli Sodoman aikana”, katsokaa mitä Sodoma saa, katsokaa, mitä valittu Seurakunta saa. Hän sanoi: “Niin on oleva Ihmisen Pojan tulemuksessa.” Jumala on tehtynä tiettäväksi miehen muodossa, joka selkänsä telttaan päin käännettynä kertoi, mitä Saara teki teltan sisällä. Jokainen, joka tietää, että se on Totuus, kohottakoon kätensä. Niin se oli tarkalleen. Hän lupasi sen nyt. Me olemme lopunajassa. Muistakaa nyt, se oli viimeinen asia, joka tapahtui, ja pakanamaailma, Sodoma, poltettiin, ja poika tuli näyttämölle. Me odotamme luvattua Poikaa, Jumalan Poikaa,

124   Tässä se on meillä. Avatkoon Jumala teidän silmänne. En tiedä mitään muuta sanoa. Voikoon Hän avata teidän silmänne.

125   Nyt taivaallinen Isä, minä olen avuton, olen möykky savea, jonka Sinä olet muovannut kokoon ja asettanut tänne. Oi Jumala, suo minulle tänä iltana armosi ja Läsnäolosi, niin että Sinä voisit käyttää näitä pieniä savimöykkyjä, joita Sinulla on täällä. Että ne, Herra, jotka Sinä olet kutsunut Iankaikkiseen Elämään ja jotka eivät ehkä vielä ole vastaanottaneet Sitä, voikoot he nähdä nämä lupaukset. Heille on voitu opettaa, että se oli toista päivää varten, mutta täällä se on Raamatussa. Vahvista se, Herra. Se on Sinun oma tulkintasi. Se ei tarvitse muuta kuin sen. Jos Sinä vain teet sen siksi, silloin he tulevat näkemään, että Sana on totta. Suo se, Isä. Me jätämme itsemme Sinulle.

126   Salli jokaisen henkilön täällä, Herra, käyttää uskoaan, tänä iltana. Voikoon jokaisella Abrahamin Sukukunnan jäsenellä, Jeesuksen Kristuksen kautta, olla usko tänä iltana ja vastaanottaa Sinun Läsnäolosi. Ja me tulemme antamaan Sinulle ylistyksen. Aamen.

127   No niin, tämä on… Nyt tämä on outoa. Haluan teidän auttavan minua nyt, rukoilkaa puolestani. Istukaa todella vaiti, älkää liikkuko ympäri. Istukaa hiljaa, rukoilkaa.

128   Katsokaahan nyt, on kyse siitä, kun muutetaan evankeliumin saarnaamisesta siihen, että saatte itsenne rentoutumaan sellaisella tavalla, että Jumalan Henki voi viedä teidät täydellisesti toiseen ulottuvuuteen.

129   Tässä seisoo nyt tämä nuori… Tulehan tännemmäksi hieman, niin ettei minun tarvitse siirtyä tämän mikrofonin luota. Katsokaahan, en tiedä, mitä tapahtuu, ja sitten joskus… Tiedättehän, ainoa tapa, miten minä tiedän sen, on se, että se menee mikrofoniin, näettehän, ja he yrittävät saada sen nauhalle siellä, ja minä en oikein tiedä, mitä…

130   Me olemme nyt vieraat toisillemme. Minä en tunne sinua, en ole koskaan elämässäni nähnyt sinua. Mutta sinä olet paljon nuorempi kuin minä. Ja me luultavasti olemme syntyneet mailien ja vuosien päässä toisistanne. Tämä on ensimmäinen tapaamisemme. Onko se oikein? Jos se on, kohota kätesi, niin että kuulijakunta näkee sen. No niin, hän on vain joku nainen seisomassa täällä.

131   Kuulkaahan, viekäämme se takaisin Kirjoitukseen. Ottakaamme Pyhän Johanneksen 4. luku. Lukekoon jokainen teistä sen, kun menette kotiin. Ei niin että tämä nainen olisi sen tyyppinen nainen, minä en tiedä. Ja te tiedätte, että minä en ole Jeesus Kristus. Mutta Hän on täällä. Se on Hän. Nyt Hänen Henkensä voitelee meidät ja voi paljastaa hänen vaikeutensa, niin kuin Hän teki tuolle naiselle kaivolla. Sama asia.

132   Ja siinä nuo tuon päivän papit ja johtajat sanoivat: “Tämä Mies on ennustelija tai perkele, Beelsebul.”

133   Tämä nainen sanoi: “Herra, minä ymmärrän, että Sinä olet profeetta. Me tiedämme, että Messias on tulossa, ja se tulee olemaan Hänen merkkinsä.”

134   No niin, kuinka monet tietävät, että se on totta? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Hyvä on, jos Hän on sama eilen, tänään ja ainiaan, niin eikö se olisi Hänen merkkinsä tänä iltana? [“Aamen.”] Lupasiko Hän, että se tulisi olemaan, juuri ennen lopunaikaa? [“Aamen.”] Nähkää nyt pitääkö Hän lupauksensa Abrahamin Siemenelle.

135   Nyt jos joku täällä ajattelee, että se on väärin, niin tulkoon tänne ja tehköön saman asian. Jos ei, niin älkää silloin sanoko mitään siitä. Teillä on se etuoikeus.

136   Nyt, Kristuksen Nimessä, minä otan jokaisen hengen hallintaani, Jumalan kirkkaudeksi ja kunniaksi.

137   Minun täytyy vain puhua sinulle hetken, nuori nainen. Tiedättehän, meidän Herramme puhui tuolle naiselle kaivolla. Hän sanoi: “Tuo Minulle juotavaa.” Mitä Hän oli tekemässä?

138   Tarkatkaa nyt, Hän sanoi, Pyhän Johanneksen 5 luku: “Totisesti, totisesti Minä sanon teille: Poika”, se oli Hän, ruumis, “ei voi tehdä mitään itsessänsä”, vaan vain sen, minkä Hän näkee Isän tekevän. “Mitä Isä tekee, Hän näyttää Pojalle. Näettekö, Minä en voi tehdä mitään itsessäni, vaan niin kuin Minä näen Isän tekevän sen.” Sitten, Jeesus ei koskaan tehnyt yhtäkään ihmettä, ennen kuin Jumala ensin näytti sen Hänelle näyn avulla. Hän ei sanonut sitä Hänen korvaansa vaan näytti sen Hänelle. “Mitä Minä näen”, ei kuulen, vaan “näen Isän tekevän”. Se teki Hänestä Mooseksen kaltaisen profeetan, niin kuin Mooses oli sanonut. Nyt kun Hän oli…

139   Hän oli menossa Jerikoon, mutta Hänellä oli tarve mennä Samarian kautta ja Hän tuli Sykarin kaupungin lähelle. Ja katsokaa nyt, samarialaiset odottivat Messiasta.

140   Juutalaiset odottivat sitä, ja Hän näytti heille merkkinsä. Filippus, Natanael, Pietari, niin pian kuin tuo merkki oli tehty, he sanoivat: “Sinä olet Jumalan Poika.”

Rabbi sanoi: “Tämä Mies on Beelsebul.”

141   Mutta muistakaa nyt, pakanat, me, me olimme anglo-sakseja, me emme odottaneet minkäälaista Messiasta. Me olimme pakanoita, roomalaisia ja niin edelleen. Me emme odottaneet minkäälaista Messiasta. Hän tulee vain niiden luo jotka odottavat Häntä.

142   Mutta samarialaiset odottivat Häntä, joten Hänen täytyi mennä heidän kauttaan, Samarian kautta. Hän istui sinne kaivon lähelle. Eräs nuori nainen, luultavasti sinun ikäisesi, tuli sinne ulos. Hän oli huonomaineinen nainen. Arvaan sinun lukeneen tuon kertomuksen. Ja Hän sanoi: “Nainen, tuo Minulle juotavaa.”

143   Hän sanoi: “Oi, ei ole tapana teidän, juutalaisten, pyytää samarialaiselta sellaista.”

144   Hän sanoi: “Mutta jos sinä tietäisit kenelle sinä puhut, sinä pyytäisit Minulta juotavaa.”

145   Keskustelu jatkui. Lopulta Hän sai selville, missä hänen vaikeutensa oli. Muistatteko, mikä se oli? Hänellä oli liian monta aviomiestä. Ja Hän sanoi: “Mene noutamaan aviomiehesi ja tule tänne.”

Hän sanoi: “Ei minulle ole mitään aviomiestä.”

146   Hän sanoi: “Oikein sanottu, koska sinulla on ollut viisi, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun aviomiehesi.”

147   Hän sanoi: “Herra, minä tajuan, että Sinä olet profeetta. Me tiedämme, että Messias tulee ja Hän tulee sanomaan meille nämä asiat.”

Ja Hän sanoi: “Minä olen Hän.”

148   Hän jätti vesiruukkunsa ja juoksi kaupunkiin ja sanoi: “Tulkaa, nähkää Mies, joka on sanonut minulle sen, mitä olen tehnyt. Eikö tämä ole Messias?” Heillä ei ollut ollut profeettaa satoihin vuosiin. Ja tässä oli Mies, joka väitti olevansa Messias ja todisti olevansa profeetta ja näytti Messiaan merkin.

149   Saisiko se teidät uskomaan saman asian, jos Hän tekisi tuon saman asian ja olisi sama eilen, tänään ja ainiaan ja samalla tavoin kuin Hän näiden Kirjoitusten mukaan on luvannut sen tehdä?

Saisiko se kuulijakunnan uskomaan? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”]

150   Sinä kärsit munuaisviasta. Jos se on oikein, nosta ylös kätesi.

151   Miksi se aina ponnahtaa takaisin kasvoilleni? Joku sanoo: “Hän arvasi sen.” Minä en koskaan arvannut sitä.

152   Tässä, hän on hieno nainen. Uskotko sinä minua. Sinä tiedät, etten minä koskaan arvannut sitä. Salli minun sanoa jotakin muuta. Aviomiehesi on kanssasi. Myös hän kärsii, eikö niin? Selkärangan kunnosta. Se on oikein. Eikö olekin? Sinulla on mukanasi pieni poika. Hän kärsii myös. Sinä haluat, että hänen puolestaan rukoiltaisiin. Hänellä on jotakin vikaa silmissään. Se on totta. Sinulla on mukanasi pieni tyttö, hänellä on munuaisvika kuten sinullakin. Onko se oikein? Nyt te voitte kaikki olla terveitä, jos tulet uskomaan. Uskotko sinä sen? Jumala siunatkoon sinua. Mene ja ole terve.

153   Uskotteko te? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Hän on sama eilen, tänään ja ainiaan. Mitä se on? Mitä Hän yrittää tehdä? Teille, Abrahamin Siemenelle, Hän osoittaa teille, ettei Hän ole kuollut. Minä en voi tehdä noita asioita. Hän ei ole kuollut. Vaan Hän on elossa, osoittaen teille, että teillä on oikeus ottaa hallintaanne vihollisenne portit. Sen tulisi olla sillä selvä.

154   Tämä nainen, tule vähän tännemmäksi. Olettaisin, että me olemme suunnilleen saman ikäisiä. Mutta me olemme vieraita toisillemme, niin pitkälle kuin tiedän. Minä en tunne sinua, ja me olemme vieraita. En tiedä sinusta mitään. Jos se on oikein, nosta ylös kätesi. [Sisar sanoo: “Se on oikein.”] Joku heistä vain antoi sinulle rukouskortin, ja täällä sinä nyt olet. Hyvä on. Nyt jos Herra Jeesus…

155   Jos minä ehkä yrittäisin ottaa veli Oral Robertsin paikkaa, tai jonkun noista suurista uskon miehistä, minä sanoisin: “Rouva, mikä sinulla on vialla?”

156   Sinä sanoisit: “Minulla on sellaista-ja-sellaista,” näetkö? Minä en tiedä. Mutta hän, sinä voit sanoa hänelle, mikä on vikana.

157   Hän laskisi kädet päällesi ja sanoisi: “Jumala lähetti minut rukoilemaan sairaiden puolesta. Uskotko sinä sen?” “Kyllä.” “Kunnia Jumalalle! Mene, usko se.”

158   Se on hyvä. Se on hyvä. Jumala lupasi sen. Mutta katsohan, me elämme päivässä, joka on hieman sitä edempänä nyt. Jeesus lupasi, “Niin kuin oli Sodoman päivinä. Niitä tekoja, joita Minä teen, myös te teette.”

159   Nyt jos Jumala voi kertoa minulle, mitä sinä olet ollut, sinä tiedät, onko se totta vai ei. Hän voi sanoa sinulle, mitä tulet olemaan. Ja jos se on totta, silloin myös tämä on totta. Jos Hän sanoo sinulle, mitä se onkin, minä en tiedä, mutta jos Hän kertoo minulle, mikä vaivasi on.

160   Tahdotteko te myös uskoa sen, kuulijakunta? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”]

161   Minun todella pitäisi lopettaa. Tuon yhden kerran, tuon henkilön, joka oli täällä hetki sitten, sen pitäisi vahvistaa se. Jeesus teki sen kerran, Hän ei koskaan tehnyt sitä kertaakaan enempää. Jokainen Sykarissa uskoi sen, he uskoivat tuon naisen todistuksen, kun hän tuli ja kertoi heille ja hän oli huonomaineninen nainen. Eräs kristitty juuri lähti korokkeelta, kaikkien teidän edessänne! Aamen. Mutta koska on myöhäisempää kuin me luulemme, jatkakoon Herra itsensä vahvistamista, tuo suuri, mahtava Voittaja, niin että Abrahamin Siemen… Mutta kuten Abraham, Hän teki sen Abrahamille kerran, sitten hävitti sen ja teki sen uudestaan. Abraham jatkuvasti uskoi Jumalaa.

162   Sinä et ole täällä itsesi takia. Sinä olet täällä jonkun muun puolesta, ja se on eräs nainen. Se on sisaresi. [Sisar sanoo: “Oi Herra!”] Ja tuo nainen on varjostettu kuolemaan. [“Oi!”] Ja hän kärsii sokeritaudista. [“Oh!”] Eikä hän ole täältä. [“Ei.”] Hän on… Hän on Louisianasta, soiselta seudulta. [“Oi, oi, oi!”] Oikein. Ja tässä on eräs toinen asia, niin että kuulijakunta voisi tietää tämän. Sinulla on tytär joka on todella sairas, joka suunnittelee osallistua näihin kokouksiin ja hänellä on kaatumatauti. [“Oi, oi, oi!”] Se on totta. Se on totta. Eikö olekin? [“Oh!”] Uskotko sinä nyt? [“Kyllä. Aamen.”] Jos sinä olet Abrahamin Siemen, vastaanota se ja kävele ulos, [“Herrani! Herrani!”] ja ole parantunut Jeesuksen Kristuksen Nimessä.

163   Uskotteko te? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Tietenkin. Maistakaa, se on Hänen lupauksensa. Hän sanoi, että Hän tulisi tekemään sen. Hän pitää lupauksensa.

164   Mitä kuuluu? Me olemme vieraita toisillemme. Minä en tunne sinua. Mutta Jumala tuntee sinut. Uskotko, jos Jumala paljastaa minulle sinun vaivasi, silloin tiedät, että sen täytyy tulla jostakin hengellisestä voimasta. [Sisar sanoo: “Oikein.”] No niin, on vain kaksi asiaa, mistä voit kuvitella sen tulevan. Kun se on tehty, ei sitä voida selittää, koska se on ilmiö. Ja myös se on paradoksi, jotakin mitä järki ei ymmärrä ja on kuitenkin totta. Se olisi paradoksi. Ja nyt tulet tietämään, onko se totta vai ei, sinä olet tietävä, onko Hän kertonut sinulle totuuden.

165   Muista nyt, minä en tunne sinua. Sen täytyy tulla jostakin minun ulkopuolelta. Jos teet niin kuin nuo fariseukset ja sanot: “Oi, se on paha henki”, silloin saat sen palkan. Jos uskot, että se on Kristus, saat Hänen palkkansa. Syy siihen, miksi voit uskoa sen, on se, että Hän lupasi sen tätä päivää varten, eikä sellaista ole ollut tuosta ajasta alkaen tähän asti. Se tekee siitä lopunajan.

166   Täällä joku ilmestyy jatkuvasti eteeni, koko ajan. Se on mies, harmaapäinen mies. Se on sinun aviomiehesi. [Sisar sanoo: “Kyllä.”] Hän on istumassa siellä. Hän yrittää vastaanottaa parantumistaan ja on varjostettu syövällä, kasvaimille, syövällä. Sinulla on munuaisvika, virtsarakkovaiva. [“Kyllä.”] Te olette herra ja rouva Little. [“Kyllä olemme.”] Onko se oikein? [“Kyllä.”] Uskokaa koko sydämestänne ja olkaa parantuneet.

167   Te sanotte: “Sinähän sanot heidän nimensä?” Mutta, tietenkin. Eikö Jeesus sanonut Pietarille: “Sinun nimesi on Simon, sinä olet Joonan poika”?

168   Tässä on eräs mies. Me olemme vieraita toisillemme, herra. Minä en tunne sinua. Mutta sinä olet mies, ja niin kuin Pietari tuli Herran Jeesuksen tykö, me olemme tulleet yhteen. Uskotko minun olevan Hänen palvelijansa? Uskotko että se, mitä olen sanonut, on totuus? [Veli sanoo: “Kyllä, minä uskon.”] Jos voit uskoa sen! [“Kyllä.”] Minä, jos on jotain, jonka voisin tehdä puolestasi, tekisin sen, mutta ei ole mitään, mitä voisin tehdä. Hän on jo tehnyt sen, se on vain jotakin saadakseen sinut uskomaan sen. Ja, näethän, etten se olisi minä. Jos se olisin minä, tekisin kaiken mitä vain voisin puolestasi. Mutta Hän antoi minulle lahjan, ja minä vain rentoudun Hänen edessänsä, ja Hän tekee pu­humisen. [“Niin se on. Kyllä.”] Uskotko sen? [“Kyllä.”]

169   Uskotteko te sen, kuulijakunta? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”]

170   Halusin löytää miehen… Sinulla on useita asioita vialla. Mutta yksi niistä on, sinulla on kasvain oikean silmäsi päällä. Se on sinun pääasiallinen vaivasi. Tässä on toinen asia, eräs nainen ilmestyy tähän jatkuvasti. Se on vaimosi. Uskotko Jumalan voivan kertoa minulle, mikä on vialla vaimollasi täällä? Hänellä on vaiva suussaan. Ne ovat hänen hampaansa. Se on oikein. Uskotko, että sama Jeesus, joka tiesi, kuka Simon Pietari oli, pystyy sanomaan minulle, kuka sinä olet? [Veli sanoo: “Kyllä.”] Saisiko se sinut uskomaan suuresti? [“Kyllä.”] Saisiko se? [“Kyllä.”] Oscar Barnes. [“Niin on.”] Onko se oikein? Mene kotiisi, olet parantunut.

171   [Tyhjä kohta nauhassa.] …vieras sinulle. Minä en tunne sinua, mutta Jumala tuntee sinut. Uskotko, että Hän on kykenevä sanomaan minulle, mikä sinun vaivasi on? Uskoisitko sen kaikesta sydämestäsi? Sinun vaikeutesi on kaulasi ympärillä ja rinnassasi tässä. Se on luumätä. Sinä saat kyhmyjä, aivan kuin nystyröitä luustorakenteesi sisälle. Se on totta. Sinä et ole täältä. Sinä olet kaupungista, jota ympäröi appelsiiniviljelykset. Se on laaksossa, jonka taustana on kaunis vuorinäköala. Siellä on hotelli nimeltä Antlers. Se on San Bernandino. Sieltä sinä olet. Menen takaisin, Jeesus Kristus tekee sinut terveeksi, jos sinä uskot sen.

172   On vain yksi, joka voi parantaa syövän, se on Jumala. Uskotko, että Hän tulee parantamaan sinut? [Veli sanoo: “Varmasti uskon.”] Usko se! Mene, ja voikoon Herra Jumala tehdä sinut kokonaan terveeksi.

173   Äskettäin olet ollut… ylen määrin hermostunut, todella järkyttynyt. Tämä hermostuneisuus on saattanut vatsasi tähän tilaan. Ruokasi ei sula, se palaa takaisin suuhusi. Se tuo hapon suuhusi. Myöhään iltapäivällä olet todella väsynyt ja kaikkea. Sinulla on aktiivinen vatsahaava. Uskotko ,että se on Jeesus Kristus, joka sanoo sinulle sen? [Sisar sanoo: “Kyllä.”] Mene, syö päivällisesi. Usko koko sydämestäsi, Jeesus Kristus tekee sinut terveeksi.

174   Mitä kuuluu? Monia asioita on vialla. Mutta yksi asia on se, että sinä pelkäät rampautuvasi nivelreuman takia. Uskotko, että Jumala tulee parantamaan sinut, tekemään sinut siitä terveeksi? [Sisar sanoo: “Kyllä.”]

175   Herra Jeesus, rukoilen, että Sinä soisit sen sisarelleni. Anna hänelle hänen näkönsä. Ota naistenvaiva pois häneltä ja paranna tämä nivelreuma, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

176   Mene nyt uskoen. Hän tulee tekemään sen, ja se tulee olemaan kunnossa. Älä epäile, jatka vain kävelyä ja usko koko sydämestäsi.

177   Sydänvika on kauhea asia, mutta Kristus parantaa sydämen. Uskotko sen? [Sisar sanoo: “Kyllä.”] Mene, usko se, ja se tulee kaikki olemaan poissa, kokonaisuudessaan.

178   Uskotko tulevasi rammaksi? Ei, minä en myöskään ajattele niin. Ajattelin nivelreumaa, tuo varjo siellä, oi, se on syöpä. [Sisar sanoo: “Oi, oi!”] Uskotko, että Hän tulee parantamaan sen? [Sisar sanoo: “Kyllä, minä uskon.”] Mene, usko se. Hän on tekevä sinut terveeksi.

179   Se on vaivannut sinua jo vähän aikaa, tukkeutuma sydämessä. Mutta uskotko, että se tulee olemaan ohitse tänä iltana? Mene, usko se, Jeesus Kristus tekee sinut terveeksi.

180   Sinulla on ollut pientä vaivaa, naistenvaivasta, pitkän aikaa. Ja sitten, sinulla on vaikeuksia päästä ylös aamulla. Raajasi ovat jäykät. Voit tuskin kävellä, ennen kuin päivä on jo pitkällä. Se on nivelreuma. Mene, älä epäile, sinulla ei enää tule olemaan sitä. Vain usko se, koko sydämestäsi.

181   Sinulla on useita asioita, komplikaatioita. Mutta yksi asia, joka sinua vaivaa pahasti. Sinä myös ajattelet, että tuo nivelreuma, joka sinulla on, tekee sinut rammaksi. Uskotko, että Hän on saattava sinut kävelemään, ja sinä tulet olemaan terve? [Sisar sanoo: “Kyllä uskon.”] Mene, usko se koko sydämestäsi, Jeesus Kristus tekee sinut terveeksi.

182   Hermostunut sydän ja nivelreuma, mutta uskotko, että Jumala tulee tekemään sinut terveeksi? Uskotko? Mene, ja tehköön Herra Jeesus sinut terveeksi.

183   Tuo vatsa on todella antanut sinulle paljon vaikeuksia muutamana viime vuotena, eikö olekin? Se ei ole tekevä sitä enää. Mene, usko se. Jumala siunatkoon sinua.

184   Myös sinäkin voit, sinun vatsasi on parantunut. Mene, usko se koko sydämestäsi. Älä epäile.

185   Hengitysvaikeuksia, tuo vanha astma saa sinut todella alas. Eikö niin? Uskotko, että se tulee olemaan poissa nyt? [Veli sanoo: “Kyllä.”] Hyvä on. Mene, usko se. Aamen.

186   Halleluja! Uskotteko te koko sydämestänne? [Seurakunta iloitsee.]

187   Hetkinen vain. Ettekö te näe tuota Valoa siellä? Pieni värillinen nainen katselee minua ja istuu tässä edessä. Hänellä on kasvain vasemmassa kyljessänsä. Hänellä on munuaisvika, komplikaatioita. Sinulla oli enemmän uskoa. Sinun ei tarvitse tulla tänne lavalle. Se on ohitse. Vain usko se. Aamen. Usko Jumalaan!

Uskotteko te sen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”]

188   Uskotko sinä sisar, joka istut siellä, että tulet selviytymään tuosta selkärankavaivasta? Uskotko, että Hän on tekevä sinut terveeksi? Selvä on. Älä vain epäile sitä, ja voit saada sen, jos vain uskot sen.

189   Tämä mies, joka istuu tässä ja katselee minua ja kärsii eturauhasvaivasta. Hänen on noustava ylös öisin ja muuta sellaista. Uskotko sinä, herra? Silloin se on ohitse, jos uskot sen.

190   Tässä istuu värillinen mies ja katselee minua. Hän kärsii kaatumataudista. Hän myös etsii Pyhän Hengen kastetta. Nouse seisomaan, herra, vastaanota parantumisesi. Antakoon Jumala sinulle Pyhän Hengen kasteen. Aamen.

191   Siellä sinua vastapäätä istuu eräs lapsi, jolla myös on kaatumatauti, jonkinlaisia pyörtymiskohtauksia, hän istuu siellä toisella puolella. Uskotko, että Jumala tulee tekemään tuon lapsen siellä terveeksi? Uskotko koko sydämestäsi? Silloin Jumala tulee parantamaan tuon lapsen.

192   Uskotteko te, jokainen teistä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Eikö Hän olekin totisesti Abrahamin Kuninkaallinen Siemen? [“Aamen.”] Eikö Hän olekin mahtava Voittaja? [“Aamen.”] Lupasiko Hän, että te ottaisitte hallintaanne vihollisen portit? [“Aamen.”]

193   Kuinka moni teistä on sidottu, tunnette vihollisen paineen? Kohottakaa kätenne, te jotka tunnette vihollisen paineen. Ja te olette Abrahamin Siemen. Kohottakaa kätenne tällä tavalla. Sanokaa: “Veli Branham, minua vaivaa hermostuneisuus.” Oi, noin kahdeksallakymmenellä prosentilla teistä on se. Se on niin tiheänä nyt, koko väkijoukko tulee aivan kuin suureksi maitoiseksi siellä, missä te olette, se melkein sokaisee minut.

194   Ettekö te näe näistä kahdesta- tai kolmestakymmenestä tapauksesta tai enemmästäkin, täällä puhujanlavalla ja siellä kuulijakunnassa, että Jumala ei epäonnistu? Se on Jeesus Kristus sama eilen, tänään ja ainiaan. Uskotteko te sen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Miksi sitten ei jokainen Abrahamin Siemen, miksi te ette ottaisi tuota avainta nyt? Tuo suuri Voittaja, joka voitti sen puolestanne, on täällä. Hän on todistanut olevansa täällä. Uskotteko te Häntä? [“Aamen.”]

195   Silloin ottakaa uskonne avain, ojentakaa kätenne ja sanokaa: “Jeesus Kristus, minä uskon parantuakseni juuri nyt.” Nouskaa seisomaan. Kohottakaa kätenne, avatkaa uskonne nyt. “Minä uskon, Herra Jeesus. Minä uskon juuri nyt.”

196   Nyt laskekaa kätenne toistenne päälle. Pankaa kätenne toinen toisenne päälle, toisen Abrahamin Siemenen päälle. Rukoilkaa nyt tuon henkilön puolesta. Laskekaa kätenne heidän päälleen. Jeesus sanoi: “Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Jos he laskevat kätensä sairasten päälle, he tulevat terveiksi.”

197   Saatana, sinä olet hävinnyt taistelun. Jeesuksen Kristuksen Nimessä, tule ulos täältä ja anna näiden ihmisten mennä, Jumalan kunniaksi.