63-1124M MITÄ MINUN TULEE TEHDÄ JEESUKSEN KANSSA, JOTA KUTSUTAAN KRISTUKSEKSI?
(What Shall I Do With This Jesus Called Christ?)
Jeffersonville, Indiana, USA, 24.11.1963

1          Huomenta ystävät. Minä olen aina myöhässä. Billy kertoi minulle tänä aamuna, että minulla olisi noin kolmekymmentä yksityistä tapaamista ja minulla jo oli niistä kaksi tai kolme, joten on mahdotonta ehtiä niitä kaikkia. Tehän tiedätte kuinka ihmiset odottavat ja ovat olleet odotuslistalla kuukausia ja kuukausia. Ja Herra on tehnyt joitakin suuria asioita siellä. Oi, Hän on meidän Jumalamme, eikö vain?

2          Minä olen varma, että me kaikki tänä aamuna olemme tietoisia siitä suuresta murheellisesta asiasta, joka on tapahtunut tälle kansalle, sen menetettyä presidenttinsä, herra Kennedyn. Minä olin eri mieltä miehen kanssa, hänen politiikastaan ja uskonnostaan, mutta kuitenkaan hänen ei olisi pitänyt kuolla tuolla lailla. Ei! Ja jättää noita pieniä lapsia jälkeensä, isättömiksi. Ja äiti, rouva Kennedy, vaikka minä en varmastikaan voi olla samaa, mieltä hänen kanssaan, hänen tavoistaan ja muista, mutta muistakaa, että hän on äiti. Hän oli juuri menettänyt vauvansa, ja nyt miehensä, joka kaatui suoraan hänen syliinsä. Ja hänen oman miehensä veri virtasi hänen syliinsä. Se on kauheata.

3          Oletteko koskaan ajatelleet… Joskus me ajattelemme hänen olevan esikuvan tälle kansalle, muodissa ja senkaltaisissa asioissa. Se saattaa myös olla niin, mutta tiesittekö, ettei rouva Kennedy ole koskaan kuullut yhtäkään näistä Sanomista, joita minä saarnaan. Jos hän kuulisi yhden niistä Sanomista, hän ehkä toimisi eri tavalla. Ja jotkut meidän sisaristamme, jotka kuulevat Sen, eivät kuitenkaan toimi Sen mukaan. Näettekö, ymmärrättekö? Hänet on kasvatettu katoliseksi, ja se on kaikki, mitä hän tietää. Ei mitään sellaista vastaan. Se on järjestelmä. Ei mitään katolisia ihmisiä vastaan. Se on tuo katolinen järjestelmä, aivan kuten presbyteerit ja metodistit tai mikä hyvänsä niistä, näettekö, tai helluntailaiset, aivan mikä hyvänsä. Se on järjestelmä, eivät ihmiset.

4          Minä ajattelen herra Kennedyn olleen hyvän presidentin. Ja minun sydämeni on murheellinen hänen vaimonsa vuoksi. Minä olen hyvin murheellinen siitä, että meidän omassa kansassamme on huligaaneja, jotka voivat tehdä tuonkaltaisia asioita.

5          Jos et voi oikealla tavalla olla eri mieltä henkilön kanssa ja pysyä omalla kannallasi, sellaiset asiat eivät ole syy tappaa toinen mies. Ja sitten nuo pienet lapset, yksi heistä sanoi: “Nyt minulla ei ole enää ketään kenen kanssa leikkiä. Isä on poissa”. Näettekö?

Minä olen aina ajatellut, että se saattaisi tapahtua minulle jonakin päivänä. Kuten te tiedätte, on se monasti melkein tapahtunut. Minua on ammuttu; ulkomailla heidän on tarvinnut suojella minua omilla ruumiillaan, ettei joku ampuisi minua pidemmältä matkalta.

6          Joten, jos mies kuolee tuolla tavalla… Se on se hinta, joka joskus tulee maksaa kunniasta ja erilaisista asioista. Ymmärrättekö? Luulen, että meillä keskimäärin yksi neljästä, joka neljäs presidentti on tullut tapetuksi. Minusta se tuntuu hyvin pahalle. Häpeä, että meillä on sellainen henkilö Amerikassa, joka voi tehdä tuonkaltaisen asian.

7          Ja kuitenkin, kuten sanoin, minä olin eri mieltä hänen politiikkansa kanssa. En ollut samaa mieltä niistä ajatuksista, joita hän yritti toteuttaa. Mutta hän oli toinen mies, ja minä en ollut yhtä mieltä hänen uskonnollisen järjestelmänsä kanssa. Minä en varmastikaan ollut samaa mieltä sen kanssa. Mutta hänet kuitenkin oli kasvatettu sillä tavalla, ja se oli syynä siihen kaikkeen. Kuten sanoin, ehkäpä, jos hän olisi kuullut jotakin erilaista, kaikki olisi saattanut olla eri tavalla.

8          Meillä on tapana täällä, milloin hyvänsä joku omistamme kuolee… Minä ajattelen, että me Amerikan seurakuntaruumiina…

Amerikkalaiset äänestivät herra Kennedyn presidentiksi. Se tapahtui siitä syystä, että me olemme demokratia. Minä en äänestänyt herra Kennedyä. Minä äänestin herra Nixonia, koska minä tunsin herra Nixonin henkilökohtaisesti.

 Minä pidin hänestä ja äänestin häntä henkilökohtaisesti, koska pidin hänestä. Mutta tämän maan ihmiset, amerikkalaiset, minun kanssa kansalaiseni tässä kansakunnassa, valitsivat herra Kennedyn. Ja se tapa, jolla he tekivät sen, no niin, se on heidän ja Jumalan välinen asia, ja sen verran siitä.

9          Mutta minä ajattelen, että tämän äidin, ihmisolennon, lasten äidin,  rouva Kennedyn vuoksi. Voisimmeko nousta hetkeksi seisomaan, rukoillaksemme hänen puolestaan?

10     Herra Jeesus, me ihmisolennot, meillä on tunteemme toisiamme kohtaan. Ja me olemme pahoillamme, Herra, että meidän presidenttimme tuli ammutuksi sillä tavalla, kylmäverisesti murhatuksi. Ja me olemme niin pahoillamme, että meidän kansakuntamme on tullut tällaiseksi; että tuonkaltaisia ihmisiä on kansassamme; että voivat tappaa ihmisolennon kylmäverisesti murhaten, kuten he ampuivat tuon värillisen veljen jokin aika sitten. He vain ampuivat hänet kylmäverisesti, rotuennakkoluulon vuoksi.

11     Me olemme niin pahoillamme, että sellaisia ihmisiä elää keskuudessamme, Herra. Meidän heikkoutemme on saanut sen aikaan. Ja me rukoilemme tämän presidentin vaimon, rouva Kennedyn puolesta. Tietäen kuinka nuo pienet lapset odottavat isäänsä, joka lähti heidän luotaan muutama päivä sitten onnellisena miehenä, joka painiskeli ja leikki heidän kanssaan lattialla. Nyt heillä ei ole isää. Ja tuon naisen puolesta, hänen vaimonsa, jonka syliin hänen oma miehensä kaatui vuodattaen verensä hänen puvulleen, joka juuri oli ollut raskaana.

12     Ja kuitenkin, Herra, me saatamme uskoa tuon naisen olevan väärässä, tavoissaan, joissa hän on esimerkkinä kansalle, hänen pukeutumisessaan ja niin edelleen, ja se saattaa olla Amerikan kansalle kokonaisuutena sitä, mitä he haluavat. Joten me rukoilemme hänen puolestaan tänä aamuna, että Sinä auttaisit häntä. Ja voikoon hän tämän syvän murheensa aikana löytää Totuuden, Jeesuksen Kristuksen! Suo se, Herra, Sinä, joka yksin voit antaa rauhan ja turvallisuuden vaikeuden hetkessä.

13     Ja auta meitä, Herra, kokosydämisesti olemaan loistavia valoja, koska me emme tiedä milloin tai minkälainen vaikutus meillä saattaa olla johonkin toiseen henkilöön. Anna meidän loistaa Kristuksen Valoa, kunnes Hän tulee. Silloin Suuri lauman Paimen, joka on oikeamielinen, on antava palkan jokaisesta synnistä, ja hän tietää tarkalleen kuinka tehdä sen. Siihen asti me jätämme itsemme Sinun käsiisi, jotta Sinun rakkautesi ja laupeutesi olisi yllämme, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

14     Minä en todellakaan ajattele, että kukaan mies ansaitsisi kuolla tuolla tavalla.

 No niin, herra Lincoln ei ansainnut kuolla sillä tavalla; herra McKinley eikä Huey Long eivät ansainneet kuolla sillä tavalla, eikä kukaan heistä. Minä en usko murhaamiseen. Se on paha asia. Meidän poikamme eivät ole taistelleet meren takana jonkin tuollaisen vuoksi; meidän lippumme ei ole nostettu jonkin tuonkaltaisen vuoksi; ja me emme ole Amerikan kansalaisia jonkin tuonkaltaisen vuoksi. Ei! Vaikka meidän kansakuntamme onkin synnin kierouttama, se on synti, joka saa aikaan nämä asiat.

15     Tänään minä tulen opettamaan kuten pyhäkoulussa, ja on pari asiaa joista haluan mainita seurakunnalle. Ja ensimmäinen asia on, että minä haluan teidän antavan minulle anteeksi, kun pidän teitä täällä niin pitkään sunnuntaiaamuisin, kun saarnaan näitä Sanomia. Ja sitten, jos se on Herran tahto Ja syy siihen, että teen tämän on se, että olen täällä omien ihmisteni keskuudessa, ja minä opetan oppeja niin voimakkaasti kuin vain kykenen. Minä en opeta näitä oppeja tuolla ulkopuolella olevissa paikoissa, siellä minä vain pysyttelen Evankeliumin perusasioissa. Mutta näitä vahvoja oppeja minä en opeta siellä ulkona muissa paikoissa. Täällä se usein kestää tuntikausia, kaksi tai kolme tuntia, päästäkseni Sanomani loppuun. Joskus pidättelen teitä täällä puoli yhteen tai yhteen asti. Ja se on pientä siihen nähden, mitä minulla on ollut tapana tehdä. Joskus se on kestänyt melkein koko yön. Joskus me aloitimme kello kahdeksan ja menimme kotiin seuraavana aamuna kello kaksi tai viisi.

16     Minä tulen yrittämään, kun olen teidän kanssanne uudestaan, pitää saarnan, sen sijaan, että opettaisin niin paljon tätä, ellen sitten ilmoita siitä ennakolta, että tulee olemaan jotakin muuta; koska minulla on Seitsemän Pasuunaa, joista uskoisin saarnaavani, ja jotka kuuluvat Kuudenteen Sinettiin. Kun Kuudes Sinetti avautui, kaikki Seitsemän Pasuunaa antoivat äänensä kuulua yhtäaikaisesti. Ymmärrättekö sen? Joten minä haluaisin saarnata sen seurakunnalle ennen Hänen tuloaan tai ennen minun lähtöäni, kuinka se sitten tuleekin olemaan, jos vain voin.

17     No niin, jos me teemme sen, me tulemme ilmoittamaan teille ajan ennakolta. Ja ehkäpä silloin ei ole niin kuin näemme tänä aamuna olevan, salin ahdettuna täyteen seinien vierustoilla ja kaikkialla… Me tulemme yrittämään, jos me saisimme tuon paikan tuolla.

 Sinne mahtuu kolmetuhatta ihmistä istumaan. Se on mukava koulun juhlasali, suoraan täällä meidän yläpuolellamme. Me aiomme yrittää saarnata noista Seitsemästä Pasuunasta tuolla ylhäällä koululla. Siellä on oleva paljon istumatilaa, joten voimme saada ihmiset mahtumaan sisälle.

18     Me haluamme kertoa kuinka meillä oli ihmeellinen aika New Yorkissa, siellä Morris Auditoriossa, meidän täytyi käännyttää ihmisiä pois jokaisena iltana. He ahtautuivat sisälle ja palotarkastaja olisi sulkenut paikan, jos me olisimme antaneet heidän ahtautua sisälle seisomaan sillä tavalla, ja siksi meidän oli käännytettävä heidät ulos. Ihmiset ulkona kävelivät katua ylös ja alas; rukoillen, että joku sisällä väsyisi ja lähtisi ulos, jotta he voisivat saada istumapaikan. Ymmärrättekö? Yhden henkilön vuoksi he odottelivat siellä, jotta yksi henkilö olisi päässyt sisälle, tuo joka oli seuraavana vuorossa ovella. Kun jonkun täytyi lähteä kotiin aikaisemmin, päästivät he yhden sisälle hänen tilalleen. Ja he tulivat sisälle ja olivat vain sen verran osallisia siitä. Näettekö? He halusivat tulla. Se oli hieno ihmisjoukko. Ja minä uskon maailman, kristityn seurakunnan, isoavan Jumalaa.

19     Minä luotan siihen, että Jumala on antava meille tämän mahdollisuuden, kerääntyä yhteen, kuullaksemme nuo Seitsemän Pasuunaa. Haluan olla johdettu tekemään nuo asiat, jotta te tulisitte tietämään ne.

20     Sitten siellä liikemiesten paikallisosaston aamiaisella, he sanoivat, että heillä tavallisesti oli viidestäkymmenestä sataan henkeen läsnä näillä aamiaisilla. Kuitenkin tuoksi aamuksi he olivat myyneet 1700 lippua, ja loput saivat seistä. Paikka oli tupattu täyteen; ja jokaisella käytävällä ja seinien vierillä ylös ja alas menevillä portailla seisoi ihmisiä. Ja jotkin korkeassa asemassa olevat sananpalvelijat ja pari pappia ja niin edespäin olivat siellä kuulemassa sanomaa. Joten minä ymmärrän ja uskon sen olleen pieneksi avuksi. Se on saattanut tehdä jotakin enemmänkin; parempaa kuin mitä me voimme todella ajatella sen olleen.

21     No niin, tänä iltana, jos Herra suo, meillä tulee olemaan Sanoman aiheesta, mikä on teidän tilanne Kristuksen kanssa. Se tulee olemaan lyhyt, ja minä haluaisin olla puhujanlavalla puoli kahdeksan. Mihin aikaan te tavallisesti aloitatte, puoli kahdeksaltako? Seitsemältä, joten minä siis olen lavalla puoli kahdeksan, ja minun pitäisi päästä pois lavalta noin puoli yhdeksän, jos Herra suo, koska minä tulen olemaan niin nopea kuin vain voin, minä tulen alkamaan sen harjoittelemisen.

22     Sitten toinen asia, kun meillä saattaa olla outoja ihmisiä keskuudessamme ja he kuulevat ihmisten nauravan, kun sanon yrittäväni päästä ajoissa pois täältä enkä voi tehdä sitä. Se on niin kuin… Toivon, ettei se kuulosta pilkkaavalta, mutta äidilläni oli tapana sanoa, kun ihmiset tulevat yhteen tällä tavalla, että se on kuin siirappi kylmänä aamuna. Te tiedätte sen olevan paksua ja juoksevan hitaasti. Joten se on suunnilleen sillä tavalla. Minä juoksen hitaasti näissä Sanomissa, Koska Jumalan sokerin makeus, tehän tiedätte, aivan kuin sitoisi meidät yhteen. Ja minä en haluaisi sitä millään muulla tavalla. Minä haluan sen juuri tällä tavalla. Muistan kuinka meillä oli tapana seistä ja laulaa tuota laulua:

Siunattu olkoon side, joka sitoo
Meidän sydämemme kristilliseen rakkauteen;
Meidän monenlaisten mieltemme yhteys
On kuin se on siellä ylhäällä. 
(Näettekö?)

Kun me toisistamme eroamme
Se antaa meille sisäisen kivun;
Mutta sydämessä me tulemme olemaan yhteen liittyneitä,
Ja toivomme tapaavamme uudelleen.

23     Minä luotan siihen, että tämä on aina oleva meidän päämäärämme täällä. Monet noista vanhoista pyhistä ovat jo sen jälkeen nukkuneet pois, mutta me olemme vielä yhteen liitettyjä sydämessä. Ja minä ajattelen tänä aamuna tuota näkyä, nähden heidät siellä kirkkaudessa, siunattuina nuorina miehinä ja naisina, vielä näyttäen samanlaisilta kuin he näyttivät täällä maan päällä ollessaan. Minä ajattelen, että he odottavat meidän tulemistamme. Jonakin päivänä me olemme liittyvä heihin, jos se on Jumalan tahto.

24     No niin, muistakaa kokouksia, yhteislaulu alkaa seitsemältä tänä iltana puoli kahdeksan asemesta. Sitten seuraavalla viikolla minä olen Shreveportissa, Louisianassa, siellä Life-rukoushuoneella. Ja uskon, että he yrittävät saada juhlasalin kadun toiselta puolelta. Veli Moore soitti eilen illalla, sanoen, että se oli vuosikonferenssi, ja he odottavat sinne suurta kansanjoukkoa.

25     Minä haluan antaa pienen todistuksen nyt ennen kuin luen Kirjoituksia. Eräänä päivänä täällä istui nainen… Osoittaa teille, mikä vaikutus on sillä, kun joku rukoilee toisen puolesta. Minä satuin juuri katsomaan alas ja näen siellä toisen naisen, Margie Coxin, veli Rodney Coxin vaimon, istuvan täällä. Ja uskon, että se oli viime viikolla ollessamme täällä Pyhän Hengen antaessa erottamista ylitse koko rakennuksen. Te tiedätte kuinka ihmiset puhuvat. Hän istuu tässä nyt. Mutta silloin hän istui tuolla kauempana jossakin, ja minä näin siellä tuon naisen, joka tuli kutsutuksi, sanottiin, että hänellä oli sokeritauti. Ja se oli Margie. Ja näyssä se oli Margie. Margie seisoi siellä; ja kuitenkin katsoessani alas, minä näin hänet. Margie oli… Ja minä ajattelin… No niin minä katsoin nähdäkseni tämän toisen naisen, Margie oli näyssä, mutta Valo oli toisen naisen yllä.

26     Joten minä pidin sitä silmällä. Ja minä ajattelin, no niin, jos minä kutsuisin Margieta, he sanoisivat, jotkut, jotka tuntevat heidät: “No, hänen miehensähän on yksi hänen parhaista ystävistään. He asuvat yhdessä, nukkuvat yhdessä, metsästävät yhdessä ja kaikkea muuta. Varmasti hän on ollut tietoinen siitä.” Mutta Margie ei tiennyt sitä. Mutta minä kutsuin tuota toista naista, uskoisin hänen olleen erään chicagolaisen sisaren, kuten myöhemmin tulin tietämään.

27     Mutta sitten siellä laitoksessa, jossa he tekevät sokeritauti kokeita. Ja hänellä oli sokeritauti. Ja hän oli matkustanut toissapäivänä tuonne laitokseen sitä varten. Hänen mainittuaan siitä, minä muistutin häntä tästä ja sanoin: “Tule tänne sisar Margie.” Kerroin hänelle hänen käsistään, kuinka ne tulivat tunnottomiksi ja kuinka hänellä oli pahoinvointia.

Tuo pikku nainen työskentelee meikeinpä päivin ja öin tuolla ylhäällä, tuo uskollinen pikku äiti, auttaakseen miestään maksamaan heidän kotiaan, jota he yrittävät rakentaa. Ja hänen pikku sisarensa Nellie, ja Charlie, joka on Rodneys veli, ja hänen vaimonsa, kaikki he työskentelevät yhdessä siellä tehtaassa, niin kovin kuin vain voivat. Kestävät pilkkaa, kun he antavat hiustensa kasvaa ja ottavat pois ehostuksensa ja kaikkea muuta sellaista, mitä tapahtuu kristityksi tultaessa. Minä uskon, että kunnia tulee antaa sinne, minne kunnia kuuluu. Ja varmasti minulla on lämmin paikka sydämessäni noita kahta nuorta naista varten.

28     Sitten otin häntä kädestä ja rukoilin Hänen puolestaan. Ja, kun hän meni sinne takaisin, eivät he voineet löytää mitään merkkiä tuosta sokeritaudista. Se oli hävinnyt, siinä kaikki. Ja tuo nainen, joka kutsuttiin, istuu nyt täällä jossakin. Se oli sisar, jonka nimi on Bruce. En kuitenkaan näe häntä tänä aamuna, mutta hän oli aina… hän on nainen, joka rukoilee paljon. Ja viime kerralla, kun olin täällä, tämä nainen tuli sisälle, eikä rukouskortteja ollut jaettu, eikä olisi minkäänlaista rukousjonoa, joten he vain… Pyhä Henki kutsui yli kuulijakunnan.

29     Ja tämä pikku rouva Bruce, joka itse oli kerran parantunut syövästä, hänellä on aina taakka sydämellään, jonkun toisen puolesta, joten hän rukoili siellä. Ja siellä oli nainen Louisvillestä, joka oli kuolemassa, hänellä oli syöpä kurkussa. Kun hän siis rukoili, Pyhä Henki meni suoraan tuon naisen luo, kutsui hänet ja kertoi hänelle kuka hän oli ja mikä hänen vaikeutensa oli, sen, että hänellä oli syöpä, ja sanoi hänelle, että se kaikki tulisi olemaan hyvin. Tuo pikku nainen meni kotiin.

Pari päivää sen jälkeen hän melkeinpä tukehtui kuoliaaksi. Hänen kurkkunsa turposi paksuksi ja häneltä tuli suuri yskäisy ja syöpä tuli ulos. Nyt hän on täydellisesti terve. Ymmärrättekö?

30     Mitä tapahtui, ymmärrättekö, tuo kasvain itsessään, on pahanlaatuinen [kasvain], jossa on elämä itsessään. Näettekö? Syöpä… Se tulee lääketieteellisestä sanasta “rapu”, joka merkitsee paljon jalkoja; kuten meriravulla, ja se imee sinun veresi. Ja tämä pahanlaatuinen kasvain oli tekemässä juuri sitä.

Minulla ei ole mitään tekemistä tuon kasvaimen kanssa. Minä olen tekemisissä tuon elämän kanssa, joka on tuossa kasvaimessa. Ymmärrättekö? Se on tuo elämä tuossa kasvaimessa, jonka kanssa me olemme tekemisissä. Näettekö? “Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia.” Sana riivaaja on “kiduttaja”, kuten kiusata ruumista; ja tämä oli paholainen.

31     Sitten kuin elämä oli lähtenyt tuosta kasvaimesta, se alkoi turvota. Aivan kuin maantiellä yliajettu koira tai jokin muu sellainen, kun se on maannut siellä auringossa joitakin päiviä, se turpoaa kaksinkertaiseksi. Tämä on se, joka sai tuon pikku naisen tilan tulemaan pahemmaksi. Minä olen monesti selittänyt sitä; jos te tulette sairaammaksi, se on todellinen merkki siitä, että olette parantuneet. Näettekö te? Joten se siis tuli pahemmaksi koko ajan ja tukahdutti häntä, kun se turposi. Mutta se oli irrottautunut, koska siinä ei enää ollut elämää. Ja hänen yskiessään sillä tavalla, näettehän, se irtosi, se tuli erilleen hänen muusta lihastaan, ja tuo kuollut ruumis, jossa ei enää ollut elämää, syövän lähdettyä, hyppäsi ulos, näettekö, pakeni ulos.

32     Joten silloin tuo ruumis tuli ulos. Se ei ollut paholainen, joka tuli ulos, vaan se talo, jossa hän oli asunut. Hän tuli ulos, koska nainen uskoi sen, mitä hänelle sanottiin. Tieto siitä, että Jeesus Kristus on sama eilen tänään ja iankaikkisesti, oli se mikä tappoi syövän. Otti elämän ulos siitä.

Kun hän nyt meni takaisin lääkärinsä luo, tämä sanoi: “Mieletöntä, sehän on siellä niin kuin ennenkin.” Ja se oli oikein, sillä kasvain oli siellä, mutta siinä ei ollut elämää. Ymmärrättehän?

33     No niin, mitä jos se olisi ollut jossain muussa paikassa, josta se ei olisi voinut tulla ulos? Onko tämä se valokuva? [Veli Neville puhuu veli Branhamin kanssa.] Tässä on valokuva kasvaimesta, joka tuli ulos rukouksen jälkeen rouva Bakerista, joka on Springvillestä, Indianasta. Näettehän? Tämä on kuva siitä, se on se ruumis, jossa paholainen asui.

Aivan kuten tekin asutte ruumiissanne. Tämä ruumiinne, jossa asutte, saattaa olla pieni, suuri, punapäinen mustapäinen tai minkälainen tahansa. Ymmärrättekö? Tässä ruumiissa asuu joko paholainen tai Kristus.

Ja sitten, kun elämä on lähtenyt siitä, teidän ruumiinne on yhä täällä maan päällä. Ymmärrättekö?

Mutta siinä ei ole elämää. Elämän lähdettyä, ruumis oli vielä täällä. Ja sitten se repeytyi irti hänen ruumiistaan ja tuli heitetyksi ulos; ruumiin tullessa ulos. Mutta, jos se on paikassa, josta se ei voi päästä ulos, silloin teidän sydämenne täytyy joka kerta pumpatessaan ottaa tuota kuollutta ainetta ja puhdistaa se veren kautta. Se saa aikaan kuumetta ja kaikenlaista muuta, koska se on tartunta. Näettekö te? Ja teidän sydämenne täytyy…. minä ajattelen, että sydän puhdistaa veren, sen kulkiessa sen lävitse. Onko se näin, sisar Dauch? Uskoisin sen olevan niin. Sydän pumpatessaan puhdistaa… (sairaanhoitaja, sinä tiedät, ja tämä toinen, joka istuu edessäsi)…. ja tämä on se mikä aiheuttaa tartunnasta johtuvan kuumeen. Se tuo esiin tuon tartunnan ja aikaansaa kuumeen.

34     No niin, ihmiset, te huomaatte, että se on teidän uskonne; se ei ole koskaan teidän tunteenne. Se ei ole milloinkaan, olisiko se niin… tai… jos minun käteni ei ole suora. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Se on minun uskoni, joka aikaansaa sen. Ymmärrättekö? Suoraan edessämme me näemme kuvan täydellisesti parantuneesta henkilöstä, parantunut uskosta. Sitten me vain otamme askeleen toisensa jälkeen kunnes astumme suoraan tuohon henkilöön ja jatkamme vaeltamista hänen kanssaan. Ymmärrättekö? Tässä te olette. Tämä on se mikä aikaansaa sen, teidän uskonne, eivät teidän tunteenne, teidän uskonne saa sen aikaan. Mutta kiitos ja ylistys olkoon Jumalalle.

35     Rukoilkaamme nyt hetkinen, ja meillä on aihe, jota me haluaisimme tutkistella pienen hetken, että Herra käsittelisi meitä sen mukaisesti.

Ja nyt, jos joidenkin teistä on lähdettävä tänä aamuna ettekä voi olla iltakokouksessa, jos Herra suo, minä haluan olla täällä uudelleen. Perhe tulee takaisin jouluviikoksi. Sitten joulunjälkeisenä sunnuntaina, jos Herra suo, minä haluan saarnata joulusanomani täällä rukoushuoneessa. Joulunjälkeisenä sunnuntaina, jos Herra tahtoo, aiheena tulee olemaa: Kulkuri kadulla.

Joten kumartakaamme päämme nyt rukoillaksemme, ennen kuin luemme tekstimme.

36     Herra Jeesus, ole lähellä meitä juuri tällä hetkellä. Me tiedämme, että on vaikeata meidän pienessä seurakunnassamme, monien seistessä. Me emme ole täällä siitä syystä, että tämä paikka olisi miellyttävä, että se olisi fyysisesti mukava, koska sitä se ei ole. Emmekä me ole täällä nähtävinä, mutta me olemme täällä, koska me tunnemme Sinun Läsnäolosi. Ja me tiedämme Sinun olevan täällä. Ja me olemme täällä tullaksemme oikaistuiksi. Me olemme täällä tietäen olevamme Jumalan Huoneessa. Meistä tuntuu hyvältä olla täällä, eikä ole väliä kuinka epämukavaa se onkin seistä tai istua tässä ahtaasti. Me olemme täällä, koska tunnemme Jumalan olevan täällä.

37     Tuosta pojasta on täytynyt tuntua samanlaiselta, Paavalin saarnatessa koko pitkän yön. Mikä pitkä saarna, todennäköisesti auringon laskusta sen nousuun, seuraavana aamuna. Nuori kaveri istuen siellä ylhäällä, ja hän putosi alas, ja he ajattelivat hänen kuolleen, ja Paavali ojensi ruumiinsa hänen ylitseen. Ja Jumalan Henki, joka oli sanansaattajassa, toi takaisin elämän hengen pojan ruumiiseen. Ja hän sanoi: “Kaikki on oleva hyvin.” Ja nuori mies eli.

38     Hän oli kiinnostunut Paavalin puheesta. Ja Jumala, me olemme kiinnostuneet siitä, mitä Pyhä Henki mahdollisesti puhuu sydämillemme. Me rukoilemme, että Sinä taittaisit Elämän Leivän jokaiselle meistä, niin ettemme lähtisi täältä tänään samanlaisina ihmisinä kuin olimme tullessamme. Voikoot kristityt olla lähempänä Sinua, voikoot syntiset tulla kääntymykseen tänään, tulkoot sairaat parannetuiksi, ja tulkoot Jumalan Valtakunta lähemmäksi meitä, jopa ollakseen meissä. Sillä me pyydämme sitä Jeesuksen Kristuksen Nimessä, odottaessamme Hänen Henkensä antavan meille Sanoja. Aamen.

39     Lukekaamme nyt jotakin Kirjoituksista, joka on… Jumalan Sana on aina oikeassa.

Näen kaikkien teidän olevan hyvin ystävällisiä näille, jotka seisovat. Minä näen joidenkin nousevan ylös ja antavan jollekin toiselle istuimensa. Se on kovasti hienoa. Toivoisin, että meillä olisi enemmän tilaa, mutta meillä ei kuitenkaan ole sitä tällä kertaa.

 Menkäämme nyt Matteuksen 27. lukuun ja luemme 11. jakeesta eteenpäin, ja sitten me tulemme puhumaan tästä aiheesta:

Mutta Jeesus seisoi maaherran edessä. Ja maaherra kysyi häneltä sanoen: “Oletko sinä juutalaisten kuningas?” Niin Jeesus sanoi: “Sinäpä sen sanot”.

Ja, kun ylipapit ja vanhimmat häntä syyttivät, ei hän mitään vastannut.

Silloin Pilatus sanoi hänelle: “Etkö kuule, kuinka paljon he todistavat sinua vastaan?”

Mutta hän ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseensä, niin että maaherra suuresti ihmetteli.

Oli tapana, että maaherra juhlan aikana päästi kansalle yhden vangin irti, kenenkä he tahtoivat.

Ja heillä oli silloin kuuluisa vanki, jota sanottiin Barabbaaksi.

Kun he nyt olivat koolla, sanoi Pilatus heille: “Kummanko tahdotte, että minä teille päästän, Barabbaanko vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi?”

Sillä hän tiesi, että he kateudesta olivat antaneet hänet hänen käsiinsä.

Mutta, kun hän istui tuomarinistuimella, lähetti hänen vaimonsa hänelle sanan: “Älä puutu siihen vanhurskaaseen mieheen, sillä minä olen tänä yönä unessa paljon kärsinyt hänen tähtensä.”

Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta, mutta surmauttamaan Jeesuksen.

Ja maaherra puhui heille ja sanoi: “Kummanko näistä kahdesta tahdotte, että minä teille päästän?” Niin he sanoivat: “Barabbaan.”

Pilatus sanoi heille: “Mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?” He sanoivat kaikki: “Ristiinnaulittakoon!”

Niin maaherra sanoi: “Mitä pahaa hän sitten on tehnyt?” Mutta he huusivat vielä kovemmin sanoen: “Ristiinnaulittakoon!”

Ja, kun Pilatus näki, ettei mikään auttanut, vaan, että meteli yhä yltyi, otti hän vettä ja pesi kätensä kansan nähden ja sanoi: “Viaton olen minä tämän miehen vereen. Katsokaa itse eteenne.”

Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: “Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle.”

Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

40     Mikä surullinen kuva. Annan tälle tekstille nimen, ja ehkäpä haluatte nimittää ääninauhankin tällä nimellä: Mitä minun tulee tehdä Jeesuksen kanssa, jota kutsutaan Kristukseksi? Ja tästä tekstistä otan aiheeksi: Jeesus teidän käsissänne. Mitä te tulette tekemään Jeesuksen kanssa, joka on teidän käsissänne?

41     Meidän näkymämme alkavat tänä aamuna Pilatuksen tuomiosalista; maaherra oli kutsuttu paikalle tuomitsemaan. Se oli aikaisin aamulla, paljon ennen aamunkoittoa. He olivat häirinneet hänen untaan kutsuessaan hänet tuomitsemaan tätä miestä.

42     Se oli meidän Herramme ja Pelastajamme Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulitsemisen aika. Hän ei ollut tehnyt mitään, mistä he olisivat voineet syyttää häntä. Hän oli vastannut kaikkeen. Se vain oli se hetki, että sen piti tapahtua.

Mitään ei voi tapahtua, etteikö olisi jotakin, mikä saa sen aikaan. Täytyy olla jokin syy kaikkeen, mitä tapahtuu. Koska henki, joka on ihmisolennoissa ja niin edespäin, saa sen aikaan. On olemassa vaikutin ja tarkoitus, ja täytyy olla myöskin syy.

Ja syy siihen, että tämä tapahtui Suurimmalle Miehelle, joka koskaan on elänyt maan päällä, tai koskaan tulisi elämään… Syy, että se tapahtui tällä tavalla, oli että sen oli aika tapahtua. Ymmärrättekö? Sen täytyi olla siten, eikä siitä ollut mitään ulospääsyä. Sen täytyi olla tuona aikana.

Ja Jeesus oli tullut maan päälle tarkalleen siten, kuin Jumalan Sana oli ennustanut Hänen tulevankin. Hän teki tarkalleen, mitä Sana sanoi Hänen tulevan tekemään.

 Hän eli elämänsä tarkalleen siten, että Jumala siinä teki tunnetuksi ja toi ilmi tuon ajan Siemenen. Nyt muistakaa, Jumala…

43     Raamatun ensimmäisestä kirjasta Ilmestyskirjaan, on sisällytetty oppi, jonka minä haluan teidän ymmärtävän. Että jokaiselle sukupolvelle Raamattu lupaa jotakin tapahtuvaksi, kautta kaikkien sukupolvien.

Kuten Danielin tulkitessa Nebukadnessarin unen. Kuinka pakanalliset kuningaskunnat tulisivat olemaan, miten ne jatkuisivat ja miten ne loppuisivat. Ja kaikki nuo kansakunnat, pakana vallat, jotka ovat hallinneet maailmaa, ovat tehneet tarkalleen, niin kuin tuo näky sanoi heidän tulevan tekemään.

44     Kun Nebukadnessarin, kultaisen pään, aika tuli loppuunsa, tulivat valtaan persialaiset, ja heidän luonteensa oli tarkalleen sen metallin mukainen ja sen mukainen, mitä profeetta oli sanonut. Nebukadnessar, kultainen pää, joka oli ensimmäinen ja suurin kuningaskunta. Sitten meedo-persialaiset kuvattiin hopeana. Sitten se jatkui alas reisiin, jotka olivat vaskea. Joka kerta metalli tulee kovemmaksi ja kovemmaksi, kullan ollessa pehmeintä, ja se päättyy rautaan, joka on kovin niistä kaikista.

Jokainen noista kuningaskunnista tuli tarkalleen sen luontoisena sillä tavalla, kuin profeetta oli sanonut niiden tulevan tulemaan. Ja mitä hän oli tekemässä? Hän oli kylvämässä Siementä kansojen nähtäväksi, niin että joka kerta, kun uusi kuningaskunta sai alkunsa, sen täytyi tehdä tarkalleen, niin kuin tuo Sana oli sanonut.

45     Ja sitten Messias oli tuleva näyttämölle. Ja, kun Kristus oli tullut näyttämölle, Hänen täytyi olla vastaus noihin Jumalan Sanoihin, joiden täytyi tulla täytetyiksi. Jotka profeetta oli puhunut, sanoen mitä Hän tulisi tekemään.

Mooses sanoi: “Hän on oleva profeetta, minun kaltaiseni.” Jos meillä olisi aikaa nähdä se esikuvana, menemällä taaksepäin, siihen aikaan, kun Israel oli vankina Egyptissä; kuinka Mooses syntyi erikoisella tavalla, erikoinen lapsi. Kuinka hän syntyi ja sai kasvatuksensa ja kuinka hänet piilotettiin kaislikkoon. Kuinka hänestä tuli johtaja, kuinka hän meni vuorelle ja sai Lain, ja kuinka hän tuli sen kanssa takaisin alas. Ja hän ei ollut ainoastaan johtaja, vaan hän oli myös kuningas ja pappi ja hallitsija. Kaikki nuo asiat olivat tarkka esikuva Kristuksesta. Ja Mooses sanoi: “Herra teidän Jumalanne on nostava profeetan minun kaltaiseni.” Näettekö?

46     Kun Kristus syntyi, israelilaiset olivat uudelleen vankeina, Rooman valtakunnan vankeina. Ja mitä Hän oli? Hän syntyi erikoisella tavalla, erikoinen lapsi. Kuinka Hänet oli kasvatettu. Kuinka Hän meni ylös vuorille ja kuinka Hän alas tultuaan sanoi: “Te olette kuulleet vanhojen sanovan: ‘Älä varasta’, olette kuulleet heidän sanovan: ’Älä tee huorin’, mutta minä sanon: kuka hyvänsä katsoo näistä himoiten häntä, on jo tehnyt huorin.” Lainantaja. Näettehän? Kuningas, Pappi, Profeetta. Aivan tarkalleen kuten Mooses, joten kaikkien näiden asioiden täytyi tulla täytetyiksi, ja kun aika oli tullut, joka odotti Messiaan Elämää, ne tulivat täydellisesti vahvistetuiksi.

 No niin, tämä on ehkä viimeinen pitkä oppitunti joksikin aikaa, ja minä haluan teidän olevan hyvin tarkkaavaisia nyt, kun opetan.

47     Kun sana on puhuttu määrätylle sukupolvelle, siellä on nouseva joku näyttämölle, joka tulee täyttämään tuon sanan, koska Jumala on puhunut sen. Se on Puhutun Sanan vahvistaminen. Ja Jeesus täytti kaikki vaatimukset ollakseen Messiaana vahvistettu Sana. Tarkalleen. Raamatussa on myös sanoja, jotka on puhuttu viimeisiä päiviä varten. Noiden sanojen täytyy tulla elämään.

48     Ja me huomaamme, että meidän Herramme päivinä, seurakunta oli jo valmiiksi hylännyt hänet, ennen kuin Hän tuli Pilatuksen tuomittavaksi. He olivat hyljänneet Hänet siitä päivästä alkaen, kun Hän alkoi palvelustehtävänsä profetoiden ja kertoen heille Totuuden Sanasta. Silloin he eivät voineet ymmärtää sitä, kuinka Hän ollen mies, saattoi tietää, mitä ihmisten sydämissä oli. Vähän he tiesivät siitä, että se oli Jumalan Sana! “Ja Sana”, sanoo Raamattu, “on sydämen ajatusten ja aivoitusten erottaja.”

49     He sanoivat, että Hänessä oli paha henki. Ja Hän sanoi: “Minä annan sen teille anteeksi, mutta kun Pyhä Henki tulee ja tekee samoja asioita, ja jos te puhutte sanankin sitä vastaan, sitä ei milloinkaan anneta anteeksi.”

Ja kaikki nämä asiat, jotka Hän profetoi olevan tänä päivänä, jonkun on tuotava ne Elämään. Mutta, kun Se on tuotu Eläväksi, on Se oleva niin paljon erilaista kuin, mitä ihmiset ajattelevat Sen olevan, että ainoastaan Valitut tulevat näkemään Sen. Aina vain Valitut ovat ne, jotka tulevat näkemään Sen, koska heidät on valittu näkemään Se.

50     Siksi ei ole olemassa mitään muuta tietä. Jeesus sanoi: Te ette voi tulla Minun luokseni. Kukaan ei voi tulla, ellei Minun Isäni vedä häntä, ja kaikki, jotka Hän on antanut Minulle, tulevat Minun tyköni.” Ymmärrättekö? Joten ei ole muuta tietä. Hän sanoi: Teillä on silmät ettekä voi nähdä; korvat ettekä voi kuulla. Hyvin Jesaja profetoi teistä.” Näettekö? Jesajan profetia toi sen esiin, kun se ilmi tuotiin.

 Älkää unohtako sitä, te täällä tai te ääninauhan kuuntelijat, että Jumalan Sanan täytyy tulla tuoduksi ilmi. Jumala on velvollinen täyttämään oman Sanansa.

51     Aivan kuten Johannes Kastaja oli ennalta määrätty käymään Kristuksen tulemisen edellä. Siellä täytyi nousta jonkun miehen ottamaan tuo paikka. Sanan täytyi tulla täytetyksi.

52     Kun sitten Jeesus tuli voideltuna Messiaana, Hän teki tarkalleen mitä Jumalan Sana oli sanonut Hänen tulevan tekemään. Ja kuitenkin juutalaiset odottivat jotakin muuta: kuten kuninkaan tulevan rautainen valtikka kädessään, mikä oli tulevaisuudessa. Mutta Hän täytti jokaisen Sanan.

Eräänä päivänä Kapernaumissa, kun Hän luki kirjoituksia, oletteko huomanneet kuinka Hän luki ainoastaan osan tuosta Kirjoituksesta ja laskettuaan Kirjan alas, Hän sanoi: “Tänä päivänä, tämä on täyttynyt.”

53     Hänen tuli julistaa Herran otollista vuotta… No niin, miksi Hän ei lukenut loppuosaa Siitä? Siksi, että Se kuuluu Hänen toiseen tulemiseensa. Heidän ei ollut tarpeellista tietää sitä. Se kuuluu sille ajanjaksolle, kun Hän tulee uudelleen.

 Sinä ajassa missä Hän eli, siitä syystä Hän voi sanoa: “Tämä Kirjoitus on täyttynyt tänään, teidän silmienne edessä. Suoraan edessänne te näette saarnattavan Herran otollista vuotta, särjettyjen sydänten tulevan sidotuiksi ja sairaiden parantuvan. Tämä oli se miksi Hän tuli.

Loppuosa siitä on tuova tuomion pakanoille ja niin edelleen, joten se on tapahtuva seuraavaksi. Näettehän, että pakanoiden on ensin hyljättävä Hänet.

54     Ristiinnaulitsemisessa, josta meidän tämän päivän aiheemme on, Jeesus teidän käsissänne, Jumalan Sana oli tullut täydellisesti vahvistetuksi ja vahvistetuksi uudelleen ja uudelleen, että Hän oli vastaus Jumalan Sanalle. Ja näette, mitä kirjanoppineet tekivät. Tutkikoot Sananpalvelijat Sitä. Mutta te näette heidän ottavan jonkun toisen miesryhmän selityksen Siitä.

55     He ovat niin sokaistut Totuudelle, että kun Totuus on tullut esille, he eivät voi nähdä Sitä. Mutta Jumala on oikeamielinen. Hän on kirjoittanut sen sinne. Hänellä on Se kirjoitettuna täällä Kirjassa, mitä tänä päivänä tulee tapahtumaan. Joten Se tulee tapahtumaan. Mutta toiset, joita ei ole määrätty näkemään Sitä, eivät koskaan tule näkemään Sitä. Näettekö, heillä on se kaikki niin sekoitettuna; ja samoin Se oli heilläkin silloin. He eivät koskaan tulleet tietämään, että Se oli Hän.

56     Merkit osoittivat Hänen olevan tuon ajan Sanansaattajan. Kukaan ei voinut kieltää sitä. Hänen profeettansa oli puhunut siitä sanoen: “Minun tulee vähentyä ja Hänen lisääntyä. Minä en ole arvollinen irrottamaan Hänen kenkiään, mutta Hän seisoo teidän keskuudessanne nyt. Hän on tuleva. Ja kirves on pantu puun juurelle, ja puut, jotka eivät tuota hedelmää, tullaan poistamaan metsästä, tai viinitarhasta, tai puutarhasta. Se ei tule enää olemaan siellä.”

57     Nyt me näemme noidan asioiden tapahtuneen tarkalleen sillä tavalla kuin Hän sanoi. Hän saattoi erottaa heidän sydäntensä ajatukset. Hän oli profeetta. Kaikki mitä Hän oli ennalta kertonut, tapahtui tarkalleen, niin kuin Hän oli sanonut Sen.

“Minä menen ylös Jerusalemiin. Siellä Minut annetaan syntisten käsiin. Siellä Hän tulisi pahoin kohdeltavaksi ja ristiinnaulittavaksi ja kolmantena päivänä Hän olisi nouseva ylös uudestaan.” Mutta Hän sanoi: “Katsokaa ettette kerro kenellekään tätä.” Ja Hän sokaisi sen heiltä niin, etteivät he ymmärtäneet sitä, ennen kuin Se oli täytetty.

58     Näette kuinka Hän monasti antaa meidän olla sokaistut, siihen hetkeen asti, kun meillä on tarve Siitä. Hän on antanut meidän olla sokeat asioille, joita me näemme tänään, koska nyt on hetki, että me tarvitsemme Sitä, vahvistamaan päivän, jossa elämme. Ymmärrättekö? Meidän isämme eivät tienneet näistä asioista. Raamattu sanoo, etteivät he voineet tietää niitä. Se oli kätkettynä, ja viimeisinä päivinä se tulee paljastetuksi jumalan pojille. He tulevat ilmestymään, osoittaakseen hänen kunniansa ja ylistyksensä maailmalle.

59     Daniel sanoi kuinka se tulee olemaan viimeisinä päivinä, “he, jotka tuntevat Jumalansa tulevat tekemään urotöitä.” On monia Kirjoituksia, jotka puhuvat tästä päivästä, jossa me elämme. Ja kuinka nämä pahat ja pettävät ajat tulisivat olemaan maan päällä. Ja tämä, mitä meillä juuri nyt on, täyttää sen tarkalleen.

Heille oli annettu mahdollisuus nähdä Hänet, mutta he hylkäsivät oman Messiaansa.

Ja tänään se on sama asia, tarkalleen sama asia. Meille on annettu mahdollisuus, koska Jumala ei voi tuomita antamatta sitä, että Hänen tuomionsa on oleva oikeutettu.

Jos pysäytät jonkun henkilön, joka ajaa ylinopeutta tiellä, ja sanot hänelle: “Tuolla edessäpäin on reikä tiessä. Jos jatkat tuolla nopeudella, tulet kuolemaan.”

60     Ja hän sanoo: “Mieletöntä, minä tiedän mitä minä teen.” Silloin hänen verensä ei voi olla sinun ylläsi, koska olet täydellisesti varoittanut häntä. Kyllä, ja Jumala tekee samoin omalla Sanallaan. Hän totisesti varottaa ihmisiä tulevasta tuomiosta.

 Hän näyttää merkkinsä ja ihmeensä, jotka ovat ennustetut Raamatussa tälle ajanjaksolle. Hän näyttää ne, ja ihmiset ainoastaan kulkevat Sen ylitse.

Henkilön ei ole helppoa päästä helvettiin. Hän taistelee oman tiensä helvettiin. Ensikertaa valehdellessasi, sinä tiesit sen olevan väärin. Tiesit ensimmäistä savuketta polttaessasi tekeväsi väärin. Ensimmäisen pahan tekosi tiesit olevan väärin. Sinun omatuntosi sanoi sinulle sen olevan väärin. Mutta sinä vain jatkoit punaisten valojen ja esteiden läpi ajamista. Olet piittaamaton ja haluat tehdä sen kaikesta huolimatta, näyttääksesi, että olet jotakin suurta. Näettekö? Mutta muista, että sinä taistelet tietäsi helvettiin. Se ei ole helppoa päästä helvettiin.

61     Sinun on hyljättävä Totuus. Ennen kuin olet rikkonut lakia, on sinun täytynyt ajaa punaisen valon lävitse. Ennen kuin olet ajanut kolarin, olet hyljännyt aikaisemmin saamasi varoituksen. Mutta tänään ihmisillä on omat tiensä tehdäkseen sen. He tietävät enemmän kuin kukaan muu, eivätkä kuuntele merkkejä ja varoituksia tulevasta tuomiosta, joka kohtaa niitä, jotka hylkäävät Kristuksen.

62     Pankaapa merkille, mitä he ovat hyväksyneet Kristuksen asemesta. Ajatelkaapa tämän päivän seurakuntaa ja heidän sokeuttaan. He valitsivat murhaajan Barabbaan. Miehen, joka oli todistettu murhaajaksi ja odotti tuomiotaan. Hänet oli todistettu murhaajaksi ja pahaksi mieheksi. Ja vain, Koska Jeesuksen Elämä…

Joka, Hän haastoi heidät. Hän sanoi:” Kuka teistä voi syyttää minua synnistä?” Synti on epäusko. “Jos Minä en tee Isäni tekoja, silloin älkää uskoko Minua. Jos en ole kertonut teille Kirjoitusten Totuutta… Ja Kirjoitukset itse ovat puhuneet Minusta. Tutkikaa Kirjoituksia, sillä niistä te luulette saavanne Iankaikkisen Elämän, ja ne ovat juuri ne, jotka todistavat Minusta tässä ajassa.”

63     Mutta he sanoivat: “Hän tekee itsestään Jumalan. Hän tekee itsestään jotakin… Hän ei tehnyt yhtään mitään, Jumala teki Hänestä Jumalan. Hän oli Jumala. Hän täytti Kirjoitukset. Hän ei koskaan tehnyt itsestään mitään. Jumala teki Hänet siksi, mitä Hän oli. Ja se oli siksi, että oli tullut tuon Sanan täyttymisen aika. Mutta he eivät voineet nähdä sitä, koska se oli vastoin heidän kirkkokunnallisia ajatuksiaan, joita he itse olivat rakentaneet siitä, mikä koski Kristusta. Ja se oli kaukana Sanasta.

64     Sen lisäksi, kun he halusivat päästä eroon tästä kaverista, heidän täytyi vastaanottaa murhaaja, kansan vihollinen. Se oli häpeä yhteiskunnalle, häpeä heille, murhaaja! Heidän täytyi vastaanottaa se, koska he hylkäsivät Kristuksen.

Ja ennen kuin kukaan mies tai nainen voi vastaanottaa väärän, heidän on täytynyt hyljätä oikea. On luonnon laki, että sinun on täytynyt hyljätä oikea asia, ennen kuin voit vastaanottaa väärän.

Kuten edellä mainitsin, sinä valehtelit vastoin parempaa tietoasi, vastoin omaatuntoasi. Sinä valehtelit, vaikka vanhempasi olivat opettaneet sinulle toisin. Joten siksi, että hylkäsit Totuuden, sinä vastaanotit valheen. Ja teidän on hyljättävä Totuus, ennen kuin voitte vastaanottaa valheen. Käsitättekö?

65     Joten tämä oli se, mitä nuo kaverit tekivät. He hylkäsivät Totuuden. Hän oli Totuus. “Minä olen Tie, Totuus ja Elämä.”

“Alussa oli Sana ja Sana oli Jumalan kanssa ja Sana oli Jumala. Ja Sana tehtiin lihaksi ja tuotiin ilmi meidän edessämme.” 1 Timoteus 3:16: “Ilman väittelyä, suuri on jumalisuuden salaisuus, sillä Jumala oli tuotu ihmislihassa.” Meidän kätemme koskettelivat Häntä… Jumalaa! Jehovaa! Se on ällistyttävää.

66     Se on hätkähdyttävää ajatella Jumalasta, joka on pannut aurinkokunnat avaruuteen ja tehnyt tähdet, jotka ovat tuhat kertaa suurempia kuin tämä maa. Ja, jos yksi noista tähdistä alkaisi pudota maahan 10.000 km:n tuntinopeudella, sen kestäisi enemmän kuin sata miljoonaa vuotta tulla tänne, niin kaukana se on. Ja kaksi pikku tähteä näyttävät maasta katsoen olevan parin sentin päässä toisistaan, mutta ovat ne kuitenkin kauempana toisistaan, kuin mitä me olemme niistä. Ja kaikesta huolimatta ei yksikään niistä siirry pois paikaltaan. Tuo valtava linnunrata, oi, Jumalan massiivisuus ja valtavuus, joka on kyennyt tekemään nuo asiat. Jokainen niistä tukee toistaan ja siitä syystä ne pysyvät paikoillaan. Jos yksi menettäisi paikkansa, koko järjestelmä tuhoutuisi.

67     Tämä on se mitä tapahtui Eedenissä, kun Eeva meni pois paikaltaan, Jumalan Käskyistä. Koko ihmissuku lankesi.

Se on tämänkin päivän vaikeutena. Meidän ei pitäisi erottautua erilaisiin järjestöihin ja kirkkokuntiin. Meidän tulisi olla Jumalan poikia ja tyttäriä, jotka pitävät tätä maailman suurta linnunrataa yhdessä.

68     Viime viikolla New Yorkissa, minä kuuntelin sanomaa, jossa lainattiin tuon suuren tiedemiehen Einsteinin sanoja, tuon jota kutsutaan aikamme aivoiksi. Kuuntelin Norman Vincent Pealen psykologiaa siitä, kuinka ihmisten tulee kävellä ja esiintuoda itseään psykologisesti.

Puhuessaan Einsteinistä ja linnunradoista tuolla ulkoavaruudessa. Uskoisin, että hän sanoi valon nopeuden olevan 186 000 mailia sekunnissa, kuinka monta miljoonaa tai miljardia mailia se tekisi viidessä minuutissa. Ja tuonne linnunradalle meneminen kestäisi 120 tai 150 miljoonaa vuotta valon nopeudella. 150 miljoonaa vuotta sinne ja 150 miljoonaa vuotta takaisin.

69     Sitten he huomasivat siinä jotakin tyrmistyttävää. Tuo matkustusaika ottaisi teiltä kolmesataa miljoonaa vuotta, mutta kuitenkin, kun tulisitte takaisin maan päälle, olisitte olleet poissa maasta vain viisikymmentä vuotta. Te menisitte suoraan Iankaikkisuuteen. Siellä Sille ei ole mitään loppua.

70     Ja ajatella, että Jumala, joka teki tuon kaiken ja asetti paikalleen, puhumalla sen olemassaoloon, tuli alas ja tehtiin lihaksi meidän keskuudessamme ja lunasti meidät. Ja niin kunnioittaisi meitä Suuren läsnäolonsa kanssa, että Hän seisoisi täällä, tämän syntisen maan päällä viimeisinä päivinä, todistaakseen oman Sanansa oikeaksi, koska Hän on sidottu tuohon Sanaansa. Aamen, kuinka suuri onkaan Hänen kaikkivaltiutensa ja vanhurskautensa, joka pitää nuo kaikki asiat omassa kädessään.

71     Huomatkaa, kansakunnat. Huomatkaa, että seurakunnan täytyi ensin hyljätä Hänen Sanansa. Seurakunnan hyljättyä Sen, ja kutsuttuaan Häntä Belsebuliksi tai pahaksi hengeksi; Se tuotiin hallituksen eteen, sillä koko ihmissuvun täytyi tulla tuomituksi. Me löydämme Jeesuksen tänä aamuna roomalaisen maaherran Pilatuksen tuomittavana. Ja me toteamme, että seurakunta hylkäsi Hänet ensin, koska he eivät uskoneet Hänen Sanomaansa, koska he eivät tunteneet Sanaa.

72     Jeesus sanoi heille: “Jos te olisitte kuulleet Moosesta, te uskoisitte Minun Sanani, koska hän on se, joka puhui Minusta.” Ymmärrättekö? Siellä oli profeetan puhuma Sana, joka Herralta tulee profeetalle, ja profeetta puhui Sanan tulevalle ajalle. Ja tässä Se oli tullut tunnistetuksi. Hän sanoi: “Te sanotte tuntevanne Mooseksen ja hänen olevan teidän oppaanne. Te ette tunne Moosesta. Te ette tunne hänen Sanaansa.” Toisin sanoen Hän sanoi heille: “Minä olen Sana. Minä olen tuo Sana ilmitulleena, jonka Mooses sanoi tulevan, ja te tuomitsette Minut.” Näettekö… heidän perinnäissääntöjensä vuoksi. Ymmärrättekö? Seurakunta tuomitsi Hänet.

73     Nyt me löydämme Hänet Pilatuksen edestä, vaikka seurakunta oli täydellisesti hyväksynyt ja tunnistanut Hänet tuon ajan sanansaattajaksi. Heille oli annettu tilaisuus nähdä ja uskoa, mutta he hylkäsivät Sen. Miksi he hylkäsivät Sen? Monet heistä halusivat uskoa Sen, mutta heidän perinnäissääntöjensä, ei ihmisten, vaan perinnäissääntöjensä vuoksi.

74     Te muistatte kuinka Nikodeemus tuli yöllä ja sanoi: “Mestari, me tiedämme Sinun olevan Jumalalta tulleen opettajan. Me tiedämme, että Sinä tulet Jumalasta. Kukaan mies ei voi tehdä tällaisia asioita, joita Sinä teet, ellei Jumala ole Hänen kanssaan.” Keitä olivat nämä “me”, joista hän puhui? Seurakunta, farisealaiset, tuon päivän johtajat! “Me tiedämme. Me olemme täysin vakuuttuneet, että Sinä olet tuo Henkilö.” Miksi sitten he eivät voineet hyväksyä sitä? Se oli heidän järjestelmänsä. Haluan tämän nyt painuvan syvälle, koska tämä on se, mitä haluan tuoda esiin. Ymmärrättekö? Se järjestelmä, johon he olivat itsensä sitoneet, oli se, joka sitoi heidät paikalleen, vaikka he näkivätkin, että Hän oli Messias. Mutta se järjestelmä, johon he kuuluivat, ei antanut heidän vastaanottaa Sitä.

Ymmärrättekö te? Minä haluan nyt kysyä tältä näkyvältä kuulijakunnalta, kuinka moni ymmärtää mistä minä puhun? Nostakaa kätenne. Hyvä on!

75     No niin, se oli tuo järjestelmä. He kyllä uskoivat Sen ja tiesivät Sen niin olevan. Kuinka tuo sama asia soveltuukaan tähän päivään. Me näemme, mikä on tarkoitettu olemaan täällä tänään. Me näemme Sen olevan täällä, mutta järjestelmät eivät anna heidän vastaanottaa Sitä. He ovat tuon järjestelmän sitomia. Näettekö, ei ole kysymys henkilöstä, vaan järjestelmästä.

Aivan kuten puhuin presidentistä, joka juuri tapettiin. Niin pitkälle kuin minä tiedän, hän oli hyvä mies. Minä en tiedä hänen tehneen koskaan mitään pahaa. Mutta se on tuo järjestelmä. Ei se ole ihmiset, vaan järjestelmä.

76     Sitä eivät tehneet juutalaiset, vaan heidän järjestelmänsä. Tuo systeemi tuomitsi Hänet, koska Se ei ollut yhtä heidän systeeminsä kanssa. Ymmärrättekö te? Sama asia on tapahtumassa juuri nyt. Ja he valitsivat tämän kansan vihollisen, murhaajan.

Mutta nyt on hallitusvalta tullut asiaan mukaan. Joten hallituksen täytyy sanella tuomio. Heillä ei ollut lupa tehdä sitä, koska he olivat Rooman vallan alaiset. Eivätkä he voineet ottaa elämää, vaikka heidän seurakuntansa sanoikin: “Meidän täytyy tehdä se.” He eivät voineet tehdä sitä, saamatta ensin lupaa Roomalta. Se täytyi tuoda hallitusvallan eteen. Joten nyt oli hallitus siinä osallisena.

No niin, jos tämä ei ole kuva tästä päivästä, niin en sitten tiedä mikä olisi. Ymmärrättekö? Aivan tarkalleen!

77     Seurakunta hylkää Sen. Ja nyt on hallitus siinä osallisena. Aika oli tullut koko kansan olla siinä mukana. Kaikki oli kehittynyt huippuunsa. Koko kansa hylkäsi Hänet, vetäen Jumalan vihan ylleen. Nyt seurakunta on hyljännyt Hänet. Se on tuova vihan seurakunnan ylle. Nyt myös kansakunta on hyljännyt Hänet tuoden vihan kaikkien ylle.

 Ja tänä päivänä maailma on hyljännyt hänet, tuoden tuomion koko maailmalle. Kaikkien kansojen täytyy tulla tuomituiksi.

78     Ja me tiedämme mitä tapahtui suuren roomalaisen kenraali Tiituksen aikana. Hän piiritti Jerusalemia, kunnes he söivät toinen toistensa lapset. He söivät puista kuoren ja maasta ruohon, ja sen jälkeen Tiitus ratsasti sisälle ja repi alas muurit ja poltti kaupungin, veren virratessa kaduille, kun hän murhasi heidät kaikki siellä.

Sen täytyi olla. Ennen kuin oikeamielinen Jumala saattoi antaa sen tapahtua ihmisille, jotka Hän oli valinnut, siihen täytyi olla oikeudenmukainen syy. Hän on oikeudenmukainen. Hänen lakinsa vaativat Hänen tuomiotaan. Ja laki ilman rangaistusta ei ole laki.

79     Jos meillä täällä kaupungissa on laki, että punaisen valon läpi ajosta saa sakon. Ja, jos sitten siitä ei saisi rangaistusta, tehän jatkuvasti ajaisitte punaisista valoista. Mutta siitä täytyy olla rangaistus.

Ja Jumalan Lain mukainen rangaistus Hänen ohjelmansa hylkäämisestä on kuolema! Heidän täytyi kuolla. Rangaistus täytyi maksaa.

80     On käynnissä samanlainen oikeudenkäynti tänä aamuna ympäri maailman. Oikeudenkäynti! Kaikki kirkkokunnat ovat hyljänneet Sanan. Tiedän tämän kuulostavan kovalta, ja haluan sananpalvelijoiden, jotka kuuntelevat täällä ja noiden, jotka kuuntelevat ääninauhoja, koettavan nyt ymmärtää tämän, kun yritän tehdä sen niin yksinkertaisiksi kuin mahdollista. Minä haluan näyttää mitä tarkoitan sanoessani, että me tänään seisomme toisessa Pilatuksen tuomiosalissa.

81     Te sanotte: “Jos minä olisin seissyt siellä, olisin puhunut Jeesuksen puolesta.” No niin, mitä sinä teet Sen kanssa juuri nyt? Siitä on kysymys, ymmärrättekö te sen? “Ei väliä, vaikka seurakunta hylkäsikin Hänet, minä olisin seissyt Hänen rinnallaan.” Sinulla on nyt tilaisuutesi. Ahaa. Ymmärrättekö? He ovat hyljänneet Hänet.

82     Häntä vastaan on oikeudenkäynti tänä päivänä tai on juuri ollut. Sillä maailman järjestelmä on muodostumassa ja sitä kutsutaan Kirkkojen Neuvostoksi, Kirkkojen maailmanneuvosto. No niin, mitä he ovat tehneet? Ne ovat äänestäneet liittyvänsä kaikki yhteen kirkkojen neuvostossa.

Ja kaikkien kirkkojen täytyy kuulua tähän neuvostoon ja, jos he eivät sitä tee, heidän ei anneta saarnata. Sinun ei edes anneta rukoilla sairaiden puolesta. Ja teidän kirkkorakennustanne he voivat käyttää mihin vain haluavat. Jos he haluavat varastoida siihen ammuslaatikoita tai mitä muuta hyvänsä, ei sinulla ole mitään sanomista siihen. Sinä joko kuulut Kirkkojen Neuvostoon, tai sitten sinua ei olekaan.

Tämä on järjestelmä, joka on muodostumassa täällä Yhdysvalloissa, kirjaimellisesti täyttäen Kirjoitukset. Se täyttää sen, mitä Herra puhui minulle vuonna 1933. Ymmärrättekö? Ja me seisomme siinä hetkessä tänä aamuna.

Ja Jeesus Kristus, Sana, on tuomittavana tänään, niin kuin se oli ristiinnaulitsemisessa. Ja nyt, Hän on meidän käsissämme. Hän on maailman käsissä. Sana on täydellisesti tunnistettu ympäri maailman. Ymmärrättekö? Ja Hän seisoo tuomittavana. Kaikki kirkkokunnat ovat hyljänneet Hänet. Nyt Hän on kirkkojen neuvoston tuomittavana. Ja he kieltävät Hänet uudelleen, ja tekevät samanlaisen valinnan kuin silloinkin.

83     Te näette historian kertaavan itseään, aivan kuten se tapahtuu luonnossakin. Puut vihannekset ja kukat yhä kasvavat. Ja maailma tekee saman, mitä sen luonne ennenkin on ollut. Jokaisen ajanjakson luonne kertautuu uudelleen, heijastaen heitä ennen olleen ajanjakson luonnetta. Ja tänään me huomaamme seisovamme aivan samassa paikassa.

No niin, Jeesus oli Sana Joh. 1. Me kaikki uskomme Sen. Hän oli Sana, ja koska Hän oli Sana… Olkaa hyvät ja ymmärtäkää. Hän oli Sana ja Hänen täytyi olla järjestelmää vastaan.

He eivät hyljänneet Häntä niiden ihmeiden vuoksi joita Hän teki. Sitä he eivät tehneet. Hän sanoi: “Kuka voi syyttää Minua?”

 “Ja mitä pahaa Hän on tehnyt?”, kysyi pieni nainen. “Mitä pahaa Hän on tehnyt muuta kuin parantanut sairaita?”

84     He sanoivat: “Me emme tuomitse Häntä näistä asioista.” Näettekö? “Me tuomitsemme Hänet, koska Hän ollen mies, tekee itsestään Jumalan.” Ja heidän omat kirjoituksensa sanoivat, että Hän tulisi olemaan Jumala.

Jesaja, tuo suuri profeetta, joka kirjoitti kuusikymmentäkuusi Jesajan kirjaa, aloittaen ajan alusta ja Kirjan keskellä tulee Johannes Kastaja, ja lopettaen Tuhatvuotiseen Valtakuntaan. Raamatussa on kuusikymmentäkuusi kirjaa, aivan kuten Jesajassa on kuusikymmentäkuusi lukua. Se on merkillinen yhteensattuma. Jes. 9:6:ssa hän sanoo: “Lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Ja Häntä tulee kutsua nimellä ’Neuvonantaja, Rauhanruhtinas, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Ihmeellinen’.”

85     Sokeat järjestelmät eivät voineet nähdä, että tuo oli Jumala. Heidän oma profeettansa, jolle Sana tuli, oli sanonut, että Hän tulisi olemaan Jumala. Sokeat järjestelmät. Joten he hylkäsivät Sanan, ja halusivat sen tilalle murhaajan, Barabbaan.

86     Ja tänä päivänä, Sana, joka selvästi kuuluu tätä päivää varten, on tullut vahvistetuksi. Se on tehty todelliseksi. Sen on näytetty olevan Totuus. Ja viimeisinä päivinä, kuten Jeesus sanoi: “Niin kuin oli Sodoman päivinä ja niin edelleen, niin se tulee olemaan Ihmisen Pojan tullessa.” Jumala, Hän itse, joka oli Sana, ennusti mitä tulisi tapahtumaan lopunaikana, että Valo tulisi esiin ehtooaikana. Ja kuinka Hän Malakia 4:n mukaan toisi nämä asiat esiin ja todistaisi ne. On tullut valitsemisen aika, ja kirkot ovat hyljänneet Sen.

87     Ja mitä ovat seurakunnat halunneet? Sanan murhaajan; järjestelmän. Jos järjestelmä on vastoin sanaa, silloin se on sanan murhaaja. Ja he halusivat kirkkokunnallisen perinnäissäännön, todellisen sanan ilmitulemisen sijaan, joka osoittaa jumalan olevan kansansa keskuudessa; tiede on osoittanut sen valokuvien kautta. Valo, sama Herran Enkeli, Tulipatsas.

Sama, joka asui maan päällä ollessaan Jeesuksen Kristuksen ruumiissa, on tullut hänen kansansa ylle viimeisenä päivänä, jolloin tiede on ottanut valokuvan siitä. Seurakunta on nähnyt sen teot. Se on täydellisesti tunnistettu ääninauhojen ja henkilökohtaisen palvelustehtävän kautta ympäri ja ympäri maailman. Ja kuitenkin kaiken tämän keskellä heidän järjestelmänsä haluavat kirkkojen neuvoston, tuomitakseen totuuden. Haluavat murhaajan, joka tulee hiljentämään sen, pysäyttämään sen, ja se on tekevä sen. He tulevat pysäyttämään sellaisen asian, ja kirkkojen neuvoston täytyy tulla tekemään se. Se on pedon merkki. Antikristus, sanaa vastaan, joka on Kristus.

88     He ajattelevat, että heidän perinnäissääntönsä ovat Jumalasta. Näettehän? Mutta se ei kestä Sanan koetusta, eikä myöskään Jumala vahvista sitä oikeaksi. Jeesus seisoi Sanan kanssa, ei heidän neuvostonsa, vaan Sanan kanssa, ja Sana todisti, että Hän oli Jumala. Samoin Sana todistaa tänä päivänä, että Se on Jumala, koska, sillä on sama Elämä, Sen tehdessä samoja asioita meidän keskuudessamme, kuin Se teki aikaisemmin siellä ja mitä sen on ennustettukin tekevän.

89     Joten mitä he tekevät? He vastaanottavat jotakin… He ovat jo vastaanottaneet tuon järjestelmän, joka tulee ristiinnaulitsemaan valitut. Ja vapaiden ei-kirkko-kunnallisten ristiinnaulitsemisen hetki on käsissä. Näin on.

90     Tämä ei ole vastoin Kirjoituksia, vaan yhtä Kirjoitusten kanssa. “Ja he muodostivat kuvan pedolle.” Yhdistäen maailman protestanttiset kirkkokunnat, muodostaen pedon merkin, pedon kuvan, Ilmestyskirja 13:8, mukaisesti. “Ja he tekivät kuvan pedolle.”

Peto on “Rooma”. Me kaikki tiedämme sen. Se on aina ollut Rooma, kuinka se voisi olla Venäjä, kun Raamattu sanoo sen olevan Rooma. Näettekö? Ihmiset vain saavat väärän vaikutelman siitä. Kuinka se voisi olla jotakin muuta, kun on ennustettu, että sen täytyy tulla Roomasta?

91     Menkää uudelleen takaisin Danielin kirjaan, tuo rauta ja savi jaloissa; rauta ei koskaan hävinnyt olemasta, polvista loppuun asti. Ja jokainenhan tietää, ettei Venäjää edes tunnettu tuohon aikaan. Se oli Rooma. Punainen lohikäärme oli Rooma. Se on aina oleva Rooma. Tuo rauta ei koskaan muuttunut joksikin toiseksi, tullakseen Roomasta joksikin toiseksi, se on pysynyt Roomana. Ja Rooma on tuo peto.

92     Ja Roomalla oli uskonnollinen järjestelmä, jonka pää kuolettavasti haavoitettiin, mutta hänet herätettiin eloon uudestaan; pakanallisesta Roomasta, paavilliseksi Roomaksi. Ja nyt he ovat tekemässä kuvaa sille, siitä pedosta, joka nousi Ilmestyskirjan 13. luvussa.

Oletteko koskaan panneet merkille, että tämän kansan numero on kolmetoista? Se näyttää… enkä sano, että se sitä olisi… Se on kuitenkin outoa, että se tapahtuu niin matemaattisesti. Se on tarkalleen yhtäpitävä Kirjoitusten kanssa. Me löydämme tämän kansakunnan Ilmestyskirjan kolmannestatoista luvusta.

93     Kaikki muut pedot tulevat ulos vedestä, joiden Raamattu sanoo olevan ihmismassoja ja kansanjoukkoja. Mutta tämä pikku peto tulee ulos maasta, missä ei ole ihmisiä. Hän oli karitsa, uskonnonvapaus; sitten hän puhui lohikäärmeen tavalla. Ja liittyi yhteen voiman kanssa ja on tehnyt kaiken, mitä lohikäärmekin teki ennen häntä. Tarkalleen! Joten tässä te olette. Sen täytyy olla tällä tavalla, ei ole mitään keinoa päästä sen ympäri.

94     Ja tänä päivänä me olemme muodostamassa järjestelmää. Järjestelmää… me emme voi odottaa kunnes jotakin… Me yritimme tehdä jokaisesta luterilaisen, emmekä voineet tehdä sitä. Yritimme, että kaikki tulisivat baptisteiksi, emmekä voineet sitä. Että kaikista tulisi metodisteja tai sitten helluntailaisia, emmekä voineet tehdä sitä. Joten, jotta he saisivat sen aikaan, he ovat muodostaneet neuvoston, kuvan pedolle. Se on tarkalleen mitä he ovat tehneet. Ja mitä se merkitsee? Sanan uudelleen ristiinnaulitseminen on käsillä! Sitä vastaan on oikeudenkäynti, joka pian tulee päätökseensä.

95     Huomatkaa tuotu ilmi Sana… Se tuo ilmi miten Sana eroaa kirkkokunnista.

Mikä tämä on? Mikä on tämä järjestelmä? Se on Rooman satelliitti. Eikö Raamattu sano sen tulevan olemaan näin? Kyllä, varmasti! Ilmestyskirjan 17. näemme Rooman nostavan itsensä esiin kirkollisena järjestelmänä, naisena. Nainen aina edustaa kirkkoa, seurakuntaa.

Koska, Kristuksen Morsian on nainen. Eeva oli se, joka lankesi. Hän on se, joka on lunastettu. Ja seurakunta on tuo lunastettu nainen.

96     Ja tämä nainen istui pedon selässä, jolla oli seitsemän päätä. Ja me tiedämme, että Raamattu sanoo niiden olevan seitsemän vuorta, joten siinä ei ole mitään mahdollisuutta erehtyä. Näettekö?

Ja pankaapa merkille, kuinka me sitten huomaamme hänen olleen “PORTTOJEN ÄIDIN”. Näettekö? Ja äiti ja tytär liittyvät uudelleen yhteen ystävinä, vaikka tuo tytär kerran juoksikin pois äitinsä luota, yrittääkseen elää siveellisesti, sillä hänen äitinsä oli niin syvälle vajonnut ja kunniaton, että tytär jätti kotinsa. Mutta nyt, kun hänestä on tullut vähän vanhempi: hän itse tekee monia pahoja asioita. Hän näkee äitinsä ja ajattelee äitinsä olleen oikeassa, joten hän muodostaa oman järjestelmänsä. Näettekö? Tarkalleen!

97     Kirkkokunnallisten protestanttien yhdistyminen täyttää tarkalleen sen mitä Kirjoitukset sanovat Ilmestyskirjan 17: “Kaikki, joiden nimet eivät olleet kirjoitetut Karitsan Elämän Kirjaan, ovat ne, jotka kuuluvat hänelle.” Jompikumpi, joko peto tai pedon kuva. Raamattu sanoo niin.

Jeesus puhui tästä, ei kommunismina, vaan Matteuksen 24. luvussa alkaen 21:stä 26:een jakeeseen. Hän ennusti, että tämä järjestelmän henki tulisi olemaan niin lähellä oikeata asiaa, että se voisi pettää jopa Valitutkin, jos se olisi mahdollista. Valitut, joiden nimet ovat kirjoitetut Karitsan Elämän Kirjaan ennen maailman perustamista. Ja itse asiassa he ovat niin yhteen sidottuja, että Hän sanoi: “Ellei niitä päiviä lyhennettäisi Valittujen vuoksi, ei mikään liha pelastuisi maan päällä.”

98     Meillä on nyt vuosi -64 alkamassa, eikö niin? Ja he väittävät meidän olevan 17 vuotta ajanlaskusta jäljessä. Me olemme nyt vuodessa 1964, joten meillä on kolmekymmentäkuusi vuotta vuoteen 2000.

Ja, joka kahdentuhannen vuoden välein maailman järjestelmät ovat tulleet loppuunsa; uskonnolliset järjestelmät. Kaikkien järjestelmien tultua loppuunsa, Jumalan on täytynyt astua näyttämölle. Hän teki niin Nooan päivinä, ensimmäisen 2000 vuoden jälkeen. Seuraavat 2000 vuotta toivat järjestelmän jälleen siihen tilaan, aikana, josta meidän tämänaamuinen tekstimme puhuu. Ja uudestaan Hän lähetti oman Sanansa. Hän lähetti oman Sanansa profeetoissa. Nooan aikana, profeetta Nooassa. Ja ihmiset hylkäsivät sen järjestelmänsä vuoksi. Hän lähetti oman Sanansa uudelleen Jeesuksen aikana; Sanan täyteyden ilmitullessa, ja ihmiset hylkäsivät Sen.

99     Ja nyt, vuonna 1964, meillä on vain kolmekymmentäkuusi vuotta seuraavan 2000-vuotisjakson täyttymiseen; ja Sana on tuotu esiin ja järjestelmä on hyljännyt Sen. Kuinka lähellä me olemmekaan sitä? On ehkä myöhäisempää kuin luulemmekaan; Näettekö? Se voi tapahtua koska hyvänsä. Ehkä se on jo tapahtunut, emmekä me tiedä sitä, kuten puhuin täällä viime sunnuntaina. Viimeinen nimi on ehkä jo Kirjassa; kun se on tapahtunut, ei kukaan enää voi tulla sisälle. Maailma jatkuu aivan kuten ennenkin, mutta Seurakunta on sinetöity. Huomatkaapa nyt, kun jatkamme tästä eteenpäin. Heidän nimensä, no niin, hän ei tule pettämään noita, joiden nimet ovat kirjoitetut.

100Mikä se on? Sen on oltava järjestelmä. Näettekö? Ja ajatelkaahan, mitä te teette silloin, kun kuulutte tuohon kirkkokuntaan tuossa järjestelmässä? Mitä olette tehneet? Teidät on sinetöity pois, näettekö, pois Sanasta, tuohon murhaavaan järjestelmään. Heillä on jumalisuuden muoto, mutta kieltävät Sen voiman. Se on pedon merkki. Tarkalleen!

101Näettekö tuon pedon tuolla ja mitä hän on tehnyt, ja täällä on sen kuva tehden samoin. Ja tuo peto oli niin suuri, että he muodostivat siitä yleismaailmallisen seurakunnan Nikeassa, näettekö, ja he saivat koko maailman tulemaan siihen, tuohon yhteen järjestelmään. Ja he ajattelivat sen olevan niin suuren, ettei “kukaan kykenisi sotimaan sen kanssa”, kuten Raamattu sanoi, kunnes he tekisivät pedolle kuvan. Ja toisivat kaikki protestantit kirkkojen neuvostoon, joka muodostaisi järjestelmän, niin että teidän ei ajatella edes olevan kristityn, ellette kuulu tuohon järjestelmään.

102On ero pedon merkin ja Jumalan Sinetin välillä. Jumala sinetöi omalla Sanallaan. Uskotteko sen olevan Sanan.

No niin, te sanotte: “Onko se oikein, veli Branham?” Kyllä!

103Minä tiedän teidän sapattilaisten, Seitsemännen päivän adventistien, sanovan, että se olisi sapatinpäivän pitäminen. En ollakseni ilkeä teidän kanssanne, mutta se on täydellisesti Kirjoitusten vastaista.

Efesolaiskirje 4:30 sanoo: “Älkää saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, jolla te olette sinetöidyt lunastuksenne päivään saakka. Näettekö?

104No niin, Pyhä Henki on Sana. Jumala ei ole kolme. Hän on sama Jumala kolmessa ajanjaksossa, kolmessa virassa. Jumala, Isä, lain yläpuolella; Jumala, Poika, armossa; Jumala, Pyhä Henki, kuten te kutsutte Sitä, Sama Jumala, Pyhän Hengen ajanjaksossa. Jumala, Isä, oli Sana. Jumala, Poika, oli Sana. Ja Jumala Pyhä Henki, on Sana. Näettekö niiden olevan ainoastaan kolme virkaa. Ja Se on Pyhä Henki, joka sinetöi teidät, joten sen vuoksi teidät on sinetöity Sanalla. No niin, te sanotte: “Minut on sinetöity…”

105Hyvä on, silloin se tuo ilmi itsensä. Näettekö? Se todistaa. Ette voi kuulua järjestelmään ja olla sinetöidyt järjestelmän kanssa sekä Sanan kanssa, näettekö, koska ne ovat toistensa vastakohdat. Ette voi tehdä sitä. Hyvä on.

 No niin, me huomaamme, että suuren koneen kuten mekaniikkaan kuuluvat männät, venttiilit, kaasuttaja ja niin edelleen. Ne yhdessä ovat mekaniikka.

106Haluaisin sanoa seurakunnalle juuri tässä, jotakin, joka tulee mieleeni. Tämä on mikä on… Uskon meidän olevan lähellä loppua. Minä tulen nyt sanomaan jotakin. Näettekö, näettekö? Mekaniikka, on liian monia ihmisiä, jotka yrittävät selittää mekaniikkaa; vaikka eivät tunne sitä. Näettekö? Ainoa asia, jonka te… Ja, te tiedätte, teidän tulisi tuntea se. Mekaniikka on tunnettu. No niin, mitä, jos Mooses…

Mitä, jos joku olisi sanonut: “Nooa, minä haluan sinun selittävän mekaanisesti, kuinka arkki tulee kellumaan. Kuinka se…” Hän ei voinut tehdä sitä.

Sinun ei tarvitse tuntea mekaniikkaa; vain sen dynamiikka. Näettekö, dynamiikka teidän tulee tuntea.

Joku israelilaisista olisi tullut ja sanonut: “Sanohan Mooses, minä haluaisin ymmärtää, kuinka sinä voit luoda eläimiä omalla sanallasi?”

107 Hän vastaisi: “Se ei ole minun sanani, se on Jumalan Sana. Hän käski minun tehdä sen. Näettekö?

108“Selitä minulle, kuinka sinä sait kaikki nuo kärpäset tulemaan maan päälle, kun ei ollut mitään kärpäsiä?” Näettekö? Mooses itsekään ei olisi kyennyt selittämään sitä. Sinun ei tarvitse… “Kuinka sinä sait itätuulen tulemaan ja puhaltamaan väylän Punaiseen Mereen, ja sitten me kaikki seurasimme sinua ylitse kuivaa myöden. Selitä sen mekaniikka. Mikä oli se järjestelmä, jota sinä käytit, Mooses. Osoitahan minulle tieteellisesti, minkä atomin sinä päästit vapaaksi?” Näettekö? Näettekö?

109Hän ei tiennyt sitä. Hän ei tuntenut sen mekaniikkaa, hän vain tunsi sen dynamiikan. Ja siitä syystä minäkään en voi kertoa teille kuinka minä elän.

En voi kertoa kuinka te elätte, mutta te olette elossa. En voi sanoa miten veri muodostuu, sydämenne ja ruokanne yhtyessä. Ottaen voiman tuosta ruuasta suoliston välityksellä, muodostaen siitä elämän verta ja lähettäen sen sitten takaisin virtaamaan lävitsenne. Minä en voi selittää sitä, mutta se tekee sen. Minä en voi selittää sitä. En tunne mekaniikkaa, on kysymys dynamiikasta.

110No niin, Mooses saattoi tuntea mekaniikan, mutta ei ollut kenenkään muun asia ymmärtää sitä kuin Mooseksen. He tiesivät, että se toimi, ja se tyydytti heidät. Miksi eivät ihmiset voi tänään olla samalla tavalla tyytyväiset? Näettekö? Jokainen ei voinut olla Mooses. Oli vain yksi Mooses. He ainoastaan tiesivät, että se oli Jumalasta. He näkivät, että se oli Jumalasta.

He seurasivat sitä ja pärjäsivät hienosti, kunnes he kyseenalaistivat sen, ja halusivat jonkun toisen nousevan ja tekevän saman asian, Koora, Daatan. Ja, kun he saivat jonkun tulemaan lihallisen jäljittelemisen kanssa, kunnes Jumala lopulta sanoi: “Erota itsesi. Älä liity tuohon järjestelmään. Näettekö, tule ulos siitä! Minä tulen nielemään sen.” Ja Hän avasi maan ja nielaisi sen. Näettekö?

111Teidän ei tarvitse tuntea mekaniikkaa. Ainoastaan tuntekaa dynamiikka, mikä saa sen sykkimään, mikä tekee siitä todellisen. Ja nähkää osuuko se siihen maaliin, johon Raamattu on luvannut sen osuvan tänä päivänä. Näettekö? Se on jälleen Sana. Takaisin Sanaan.

112No niin, suuri koneisto on nyt valmiina tarttumaan asioihin. Heillä on mekaniikka valmiina. Heillä on jo järjestön mekaaninen järjestelmä, joka on tuova rauhan maan päälle, niin kuin he sanovat. Kuten YK.

Kansat ovat liittyneet yhteen. Se on yhdistymisen aika. Saarnasin siitä jokin aika sitten. Mitä varten he liittyvät yhteen? Maailmanrauhan vuoksi! He ovat valinneet sen YK:ssa. He ovat aina tehneet niin, eikä siitä ole ollut apua. Se ei voi onnistua. YK ei ole muuta kuin suuri kuminen ilmapallo, jota kaikkien kansojen oppien tuulet viskelevät. Se on hajoava milloin hyvänsä. Se ei voi saada mitään aikaan.

Samoin on Kirkkojen Neuvoston kanssa. Se on ihmistekoinen järjestö, jonka järjestelmä on vastakkainen Jumalan Sanan kanssa. Se ei voi onnistua! “Kuinka voi kaksi kulkea yhdessä, elleivät he ole sopineet?” Ette voi tehdä sitä. Ja kuinka voi kristillinen seurakunta…

113Helluntailaiset, Jumalan Seurakunnat ja nuo suurat seurakunnat helluntailais-kuningaskunnasta, sekä täyden Evankeliumin ihmiset. Kuinka he voivat menettää omat evankeliset opetuksensa, ne periaatteet, joilla he ovat seisseet? Kun he alussa tulivat ulos noista järjestöistä, tuomiten ne. Ja heidän täytyy menettää evankeliumin oppinsa, vaeltaakseen miesten kanssa, jotka ovat eri mieltä Raamatun periaatteista, kuulen Jumalallisesta Parantamisesta, Jumalan voimasta ja Jeesuksesta Kristuksesta. Kuinka voi kaksi kulkea yhdessä, elleivät he ole sopineet?

114Tässä te olette. Tämä on se hetki, johon ne olemme tulleet. Ja tämä on koneisto, jonka he ovat saaneet aikaan. Nyt heillä on mekaniikka. Ainoa asia, mikä heillä täytyy olla, on Saatana dynamiikan kanssa, pakottaakseen pedon merkin toimintaan. Kun seurakunta on pahoitettu alistumaan, silloin dynamiikka on työssään. Mekaniikka on siellä. Ne heillä jo ovat.

115Antakaa minun sanoa vielä jotakin, tästä yhdistymisen ajasta, kun näette kirkkojen ja valtioiden yhdistyvän, on myös Jumalan ja hänen Morsiamensa yhdistymisen aika. Ja minä sanon tämän kunnioituksella. Minä uskon, että Kristuksen Morsian on kutsuttu; minä uskon, että Morsian on sinetöity Jumalan Valtakuntaan. Minä uskon mekaniikan olevat täällä. He odottavat dynamiikkaa, joka tulee ottamaan Morsiamen maasta kirkkauteen, ylöstempauksessa. Minä uskon sen koko sydämestäni. Kyllä, varmasti! Me emme tiedä, kuinka Hän tulee tekemään sen, mutta Hän tulee tekemään sen.

Hän on dynamiikka. Me vain tulemme koneiksi, jäseniksi, Hänen ruumiinsa, muodostaen itsemme Hänen kuvakseen, ja tulemme näkemään Hänen yhdistävän itsensä meidän kanssamme Hänen teoissaan, Hänen rakkautensa lahjojen kansaa, jotka hän tulee antamaan meille juuri ennen Hääateriaa. Ja me odotamme ja valvomme sen vuoksi.

Heidän suuri kirkkonsa on yhdistymässä.

116Tämän seurakunnan dynamiikka tulee olemaan uudelleentäyttyminen Pyhällä Hengellä, joka nyt toimii pienessä mitassa, odottaessamme Huippukiven tulemista ja yhdistymistä ruumiin kanssa. Mutta, kun tuo pää ja ruumis yhdistyvät yhteen, Pyhän Hengen täysi voima tulee nostamaan Morsiamen aivan tarkalleen kuten jopa kuolleet, jotka ovat kuolleet Kristuksessa satoja vuosia sitten, tulevat nousemaan hänen pyhyytensä kauneudessa ja nousevan ylös taivaisiin. Dynamiikka on pyhä henki.

117No niin, tuon suuren hallitusjärjestelmän dynamiikka, jonka he ovat rakentaneet. Tämä suuri koneisto tulee työskentelemään, jonakin päivänä, yhdistyen Kirkkojen maailmanneuvostoksi, joka tulee pakottamaan… Mutta muistakaa…

Te kysytte: “Milloin se tapahtuu?” Kun se tapahtuu, on se oleva liian myöhäistä teille. Olette silloin jo siinä. Jos haluatte sitä tai ette, te olette silloin jo siinä. Ymmärrättekö? Huomatkaa, teillä on jo tuo henki yllänne.

118Päivänä, jolloin Pyhän Hengen tuulet puhaltavat idästä, pohjoisesta, lännestä ja etelästä, saadakseen ihmiset tulemaan ulos siitä, osoittaen sen ihmisille. Tämä on se syy, miksi minä olen niin tuota järjestelmää vastaan. Olen nähnyt siellä olevan jotakin, pimeys. Kuten minä näin nuo naiset käyttävän tuota ainetta kasvoissaan, niin kuin kerroin teille viime sunnuntaina, minä tiesin, että jotakin oli tulossa.

119Miksi olen aina ollut senkaltaista vastaan? En tiennyt sitä, mutta nyt minä tiedän sen. Miksi minä olin aina järjestäytynyttä uskontoa vastaan? Se oli, koska (minä voin nähdä sen nyt) se on Pedon Merkki. Ymmärrättekö? En ole milloinkaan sanonut sitä aikaisemmin, kuin vasta parina viimeisenä viikkona. Näettekö?

Mitä nyt on tapahtuva seurakunnan politiikassa, kun Sana on tullut täysin vahvistetuksi? Katsokaahan nyt, se on lopultakin tullut hetkeen, jolloin ratkaisun on tapahduttava.

120Seuraava asia, minkä nuo juutalaiset tekivät sen jälkeen, kun seurakunta oli hyljännyt Hänet. Mitä tapahtui, kun seurakunta oli hyljännyt Sanan? He eivät halunneet olla missään tekemisissä Sen kanssa. “Se oli paha henki.” Koska Se tunsi heidän sydäntensä ajatukset. “Se oli paha.” Ja kuitenkin, Se oli Sana. Teot, jotka Hän teki, todistivat Hänestä, vahvistaen sen, kuka Hän oli. He eivät halunneet olla missään tekemisissä Sen kanssa.

Sitten seuraava asia oli hallituksen mukaan tuleminen. Ja tämä on kirkkohallitus, koska kaikki kansakunnat ovat siihen osallisia. Siihen aikaan pakanakansa hallitsi uskonnollista kansaa. Ja nyt koko asia on uskonnollinen. Joten siitä on tullut maailman uskonto.

Ja… Voi! Sokeakin voisi nähdä sen. Ja mitä sokea on sanova nähdessään tämän? Kun hän näkee sen, on hän tuleva ulos sokeudestaan.

121Pankaapa merkille, nyt, kun tämä maailmanneuvosto tulee yhteen, mitä me tulemme tekemään tämän Jeesuksen kanssa, jota kutsutaan Kristukseksi? He eivät varmastikaan halua olla missään tekemisissä Sen kanssa. Joten on vain yksi asia tehtävänä. Tarkalleen sama, minkä he tekivät silloin. He tulevat ristiinnaulitsemaan Sen. Varmasti! Me tulevat hiljentämään Sen, sitä ei saa olla enää, Sen ei anneta tehdä sitä. Kansojen uskontojen voima ei anna heidän tehdä sitä enää. Tämänkaltainen palvelustehtävä kuin meillä on täällä ja tämän kaltaiset asiat tullaan ehdottomasti sulkemaan ulkopuolelle. Te ette voi tehdä sitä ilman päämajan lupaa, kirkon pään lupaa. Ymmärrättekö? Kuva pedolle. Hyvä on, me olemme siinä. Siinä kaikki! Me olemme saapuneet siihen, ja se on totisesti vahvistettu. Seuraava vaihe on ristiinnaulitseminen.

122Sama nytkin, he tulevat hiljentämään jokaisen, joka ei liity yhteen heidän kanssaan, he kieltävät saarnaamisen. Näettekö sen? Tämä on uudelleen ristiinnaulitseva vahvistetun Lupauksen Sanan. Pysäyttäen sen! “Teidän ei sallita enää jatkaa. Ei enää parantamiskokouksia. Ei  rukouksia sairaiden puolesta. Varmasti ei! Te ette voi tehdä sitä. Te joko tulette Kirkkojen Neuvoston kautta, tai sitten teillä ei ole sitä ollenkaan.”

123Nyt voitte nähdä, miksi minä olen kirkkokunnallista uskontoa vastaan, koska se on pedon merkki. Rooma on sen pää, ensimmäinen. Se on tarkalleen oikein. Ja se saa kaikki ottamaan merkin, liittämällä tyttäret yhteen pedon kuvassa. Sen äiti on tehnyt samoin. Oliko Rooma ensimmäinen järjestö? Mikä oli ensimmäinen järjestäytynyt uskonto maailmassa? Roomalaiskatoliset! Jos joku voi osoittaa jotakin muuta, antakaa minun kuulla siitä. Sitä ei löydy. Ensimmäinen seurakunta, joka organisoitui Nikeassa, oli Rooma. Kyllä. Ja se on se mitä he tekivät.

124Mitä tapahtui Lutherin kuoleman jälkeen? He tekivät samoin kuin roomalaiskatoliset Nikeassa. Mitä tapahtui Wesleyn kuoleman jälkeen? Mitä he tekivät kaikkien näiden suurten herätysten jälkeen? He tekivät saman asian. He valmistivat tyttäriä portolle. Aivan tarkalleen, täydellisesti. Samanlaista me löydämme täällä…

125Minulla oli pieni Kirjoitusten kohta siitä, mutta ehkä minun on parasta jättää se pois. Mutta kuten heilläkin oli…

Nytkin organisoituneella seurakunnalla on oma järjestelmänsä. Ainoa, mitä he tarvitsevat, on dynamiikka. Ja, kun tapahtuu jotakin, mikä antaa sille voiman, silloin on ratkaisun hetki tullut.

126Katolinen kirkko ja protestanttiset kirkot tulevat ystäviksi. Olen kertonut teille siitä viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana. He liittyvät yhteen. Ja näette tarkalleen, mitä he nyt ovat tekemässä. Protestanteista ei koskaan tule katolisia, mutta he tulevat liittymään veljeyteen heidän kanssaan. Se on pedon merkki, pedon kaltainen.

127Samalla tavoin kuin äiti, Eeva, aiheutti koko maailman fyysisen kuoleman. Äiti, Eeva! Kuunnelkaa! Äiti Eeva turmeli koko ihmissuvun fyysisellä kuolemalla, (miten?), kieltämällä Sanan ja vastaanottaen jotakin melkein Sen kaltaista. Hän aiheutti kaiken fyysisen kuoleman, koska hän hylkäsi todellisen Sanan. Hän uskoi todellisen Sanan kokonaan, lukuun ottamatta pientä osaa siitä. Pieni eroavaisuus täydellisen Jumalan Sanan kanssa, aiheutti jokaisen sydänsurun, jokaisen kuoleman ja kaiken, mitä on ollut maan päällä. Eeva teki sen. Kuoleman äiti! Nyt voitte nähdä, mihin me tulemme! Kuoleman äiti. Huomatkaa, hän vain ei uskonut Sanaa.

Hän sanoi: “Jumala on sanonut.”

Saatana sanoi: “Aivan oikein.”

“Jumala on sanonut.”

“Aivan oikein.”

“Jumala on sanonut!”

“Aivan oikein.”

 “Jumala on sanonut.”

128“Kyllä, tavallaan se on oikein. Mutta näethän, ettei se ole se kokonaisuudessaan. Ymmärräthän, että teidän silmänne tulevat aukeamaan ja te tulette olemaan…”

 Mutta, Jumala oli sanonut. Ja se selvittää sen. Sana! Näette sen kaiken alkaneen vain pienellä Sanan vääristämisellä. Ja kaikki on päättyvä samalla tavalla.

129Huomatkaa, että tytär on tuote äidin ja isän liitosta. Tässä on jotakin tyrmistyttävää. Mutta fyysinen kuolema tuli, kun äiti Eeva ja Saatana liittyivät yhteen epäuskoisina Jumalan Sanaa kohtaan. Heidän liittonsa tuote oli kuolema. Kuolema on Saatanan ja Eevan yhteisen liiton tuote.

130Eevalla oli Sana. Saatana oli Sanaa vastaan. Ja katsokaahan! Melkein yhdeksänkymmentäyhdeksän pilkku yhdeksänkymmentäyhdeksän sadasosaa siitä Saatana myönsi olevan oikein. Niin lähellä, Raamattu sanoo: “Viimeisinä päivinä se tulisi pettämään Valitutkin, jos se olisi mahdollista.” Näette kuinka se tulee sisälle? Kuinka se aina on ollut? Kuinka se tulee loppumaan? Samalla tavalla! Epäuskon liittyessä yhteen, täyttä Jumalan Sanaa kohtaan. Käsitättekö sen? Tämä on se, mikä toi kuoleman, kun epäusko liittyi yhteen Sanan kanssa. Epäusko; vain pienen pieni osanen sitä, pieni pikkarainen osanen, yksi sadasosa prosentista. Mutta sen täytyy olla sata prosenttia! Siinä kaikki.

131Huomatkaa, Jumalan tytär, Seurakunta, Morsian, on myöskin Jumalan ja Hänen Sanansa yhteenliittymisen tuote! Kun Pyhä Henki liittyi liharuumiiseen, se tuotti Jumalan Pojan. Jumalan vanhurskauden tuote. Ja viimeisinä päivinä, kuten meille on sanottu, se on oleva kuten Sodoman päivinä, Morsian tulee yhdistetyksi Jumalan Sanan ilmitulemisella lihassa. Pyhän Hengen sinetöidessä heidät Jumalaan ja sinetöiden kaiken epäuskon ulkopuolelle.

132Kuten olen sanonut, jos Beethovenin elämä olisi sinussa, eläisit kuin Beethoven. Ja, jos Hitlerin elämä olisi sinussa, eläisit kuin Hitler. Ja, jos Kristuksen Elämä on sinussa, sinä tulet elämään kuin Kristus. Ja se on. Jos Kristus eläisi tänä päivänä, Hän tekisi tarkalleen, mitä Sana olisi sanonut Hänen tulevan tekemään. Ja, jos Sana sanoo, että “Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti”, niin miksi ei tämä sokea kirkollinen maailma näe hetkeä, jossa he elävät. Näettekö?

133Eeva aiheutti kaiken fyysisen kuoleman, ruiskuttaessaan hieman Saatanan harhaoppia Sanaan. Ja sama asia tapahtui seurakunnalle Nikeassa, Roomassa, kun he ottivat opinkappaleita Sanan sijalle. Sama tapahtui metodistien, baptistien ja presbyteerien kohdalla, Valon tullessa esiin jokaisessa ajanjaksossa, ja heidän kääntyessään siitä pois.

Tämä on syy miksi luterilaiset kuolivat Wesleyn tullessa esiin. Se oli toinen ajanjakso. Sanan tullessa esiin heidän täytyi vastaanottaa Se tai kuolla. Tämä on syynä siihen miksi helluntailaiset kuolevat nyt, uusi ajanjakso on täällä. Sana on tuotu ilmi, on kotkan aika, on aika Sanan palata takaisin, palauttaakseen uudestaan isien uskon takaisin lapsille. Ja he ovat niin yhdistyneinä, että hylkäävät Sen ja he ovat tulleet hengellisesti kuolleiksi. Näin on aina…

134Jumalan Ruumis yhdistyneenä, Hänen Morsiamessa, ollen Yksi. Hän ja Kristus yhdessä, kuten Pyhän Hengen työskennellessä Seurakunnan lihassa, samoin kuin Se työskenteli Jeesuksen Kristuksen lihassa, koska Se on osa Hänen Ruumistaan. Ei kaksi, vaan Yksi. Ne ovat Yksi. Mies ja vaimo eivät ole enää kaksi, vaan yksi. Ja Kristus ja Hänen Ruumiinsa ovat Yksi. Ja sama Henki, joka oli Kristuksessa, On Hänen Morsiamessaan, Hänen Ruumiissaan, yhdistäen heidät yhteen koko Sanan kanssa. Ja Jumala asuen siinä tuoden ilmi itseään.

135“Mutta tehän tiedätte, että ihmeiden päivät ovat ohitse, eikä ole mitään sellaista.” Ymmärrättekö? Tässä sitä ollaan. “Oi, minä en usko, että täytyy tulla kastetuksi Jeesuksen Kristuksen Nimessä.”

136Mutta Raamattu sanoo, että se on oltava niin. Haluaisin jonkun jumaluusopillisen olevan eri mieltä tästä. Näettekö? Sen on oltava niin. Te sanotte: “No niin, kastehan ei ole niin tärkeä.” Miksi se on sitten niin kirjoitettuna? Miksi se merkitsi niin paljon Paavalille? Ja miksi se oli niin tärkeätä lopuille heistä? Sinä joko olet kastettu tai..

 Raamattu sanoo että: “Sinulla on nimi, että sinä elät, mutta sinä olet kuollut.” Sillä ei ole muuta nimeä annettu Taivaan alla…

Miksi te saarnaatte Siinä nimessä, rukoilette Siinä nimessä ja kaikkea muuta, mutta kun te tulette kasteeseen, te hylkäätte Sen. Uhuh. Näettekö?

 Minä sanoin eräälle miehelle kerran: “Mitä, jos mies…”

Hän sanoi: “Ei, sillä ole mitään väliä.”

137Minä sanoin: “Jos joku tulee luoksesi sanoen, että hänet on kastettu Saaronin Ruusun, Laakson Liljan ja Aamutähden nimessä. Sanoisitko hänen kohdallaan kaiken olevan hyvin?”

Hän sanoi: “En, herra.”

Minä sanoin: “Kastaisitko hänet uudelleen?”

“Kyllä”.

Kysyin: “Kuinka sinä kastaisit hänet?”

Hän sanoi: “Isän, Pojan ja Pyhän Hengen Nimessä.”

138Sanoin: “Hyvä on, nyt sinä tekisit tarkalleen samoin… Jos sinä kutsut noita nimiksi, niin teet samoin kuin hänkin oli tehnyt, kun hänet oli kastettu ‘Saaronin Ruusun, Laakson Liljan ja Aamutähden nimessä’, koska nuo ovat arvonimiä, ja niin ovat Isä, Poika ja Pyhä Henkikin arvonimiä.” Näettehän?

 Hän sanoi: “Mutta Jeesushan käski kastaa Nimessä.”

139Minä sanoin: “Se on tarkalleen, mitä Hän tarkoittikin tehtäväksi. Hän ei sanonut: ’sanokaa nämä sanat’, vaan Hän käski kastaa Nimessä. Nimessä Voi sentään! Sanoin: “Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat arvonimiä. Se oli Isän, Pojan ja Pyhän Hengen Nimessä.” Ymmärrättekö? Minkä Pietari sanoi Sen olevan? Ja minkä muut heistä sanoivat Sen olevan? Mikä Se on? Herra Jeesus Kristus on Isän, Pojan ja Pyhän Hengen Nimi.” Nyt hänellä on noin 30.000 alkuasukasta, jotka hänen täytyy kastaa uudelleen.

140Paavali sanoi: “Vaikka enkeli Taivaasta…” Paavali sanoi noille ihmisille, jotka eivät olleet kastetut Jeesuksen Kristuksen Nimessä, (Apt. 19:5), että jos he haluaisivat vastaanottaa Pyhän Hengen, heidän täytyisi tulla uudelleen… Vaikka he huusivat ja ylistivät Jumalaa ja tekivät suuria asioita, hän käski heidät kuitenkin tulla uudelleen kastettavaksi, Jeesuksen Kristuksen Nimessä, vaikka Johannes Kastaja olikin jo kastanut heidät. Heidän täytyi tulla uudelleen kastetuksi.

Ja hän sanoi Galatalaisten 1:8:ssa: “Jos, vaikka enkeli Taivaasta opettaisi teille joitakin muita asioita, kuin mitä minä olen teille opettanut, hän olkoon kirottu.” Kyllä, joten meidän on pysyttävä tarkalleen Sanan kanssa, jokaisen Sanan Siitä. Ymmärrättekö?

141Pankaa merkille… Oi, älkää jättäkö mitään sattuman varaan, Olkaa täydellisen varmat. Jos epäilette mielessänne mitä hyvänsä, teidän on parempi oikaista se asia nyt. Älkää odottako siihen asti, silloin se on liian myöhäistä. Älkää odottako siihen asti, että merkki on painunut niin syvälle, että teidän on mahdotonta enää nähdä Sitä. Te tulette olemaan sokea.

Hän sokaisi Israelin, että Hän voisi tuoda ilmi oman Sanansa. Hän tekee saman asian pakanoille, ja tässä te olette, kävelemässä suoraan siihen, aivan kuten hekin tekivät silloin.

142Huomatkaa, Eeva hylkäsi ja menetti oikeutensa, sen jälkeen, kun hän oli nähnyt Jumalan vahvistaneen Sanan, siinä mitä Hän oli tehnyt. Eeva hylkäsi Sen ja menetti oikeutensa. Saman asian he tekivät Nikeassa, Roomassa. Ja samaa he tekevät nyt Kirkkojen Neuvostossa. Aivan tarkalleen. Veljet, Ensimmäisestä Mooseksen Kirjasta Ilmestyskirjaan se on aina sama asia. Tämä on mitä Israel teki. Tämä on se, mitä Pilatus teki. Tämä on se, mitä on aina tehty, Eevasta tähän hetkeen asti. Sama asia! He hylkäävät vahvistetun Sanan ja ottavat sen tilalle opinkappaleen. Se saa aikaan kuoleman, hengellisen kuoleman.

Kuolleita! Sanaa saarnataan vieläkin kuolleille. Tarkalleen! Sitä ei tehdä Tuhatvuotisessa Valtakunnassa, vaan nyt. Näettekö, heille saarnataan jo. He ovat ehkä saamassa sitä juuri nyt. Ymmärrättekö?

143Kainin pojat, jotka olivat tuote epäuskosta Jumalan Sanaa kohtaan… Kainin pojat pilkkasivat profeetta Nooan Sanomaa. Oletteko panneet sen merkille? Jumalan Sanan kanssa hän oli ennustanut tulevan tuomion ja hänellä oli vahvistetut merkit siitä, että aika oli lopussa. Ja Kainin pojat pilkkasivat Sitä.

Niin he tekevät nytkin. Niin he tekivät Jeesuksen päivinä. Niin he tekivät kaikkina ajanjaksoina, on aina ollut niin. He pilkkaavat ja tekevät Siitä pilaa. Hän sanoo: “Viimeisinä päivinä tulee pilkkaajia, jotka sanovat, ettei ole mitään eroa siitä ajasta asti, kun isämme nukkuivat pois.” Näettekö te?

144Niin tekivät perkeleen pojat, uskonnollisen järjestelmän kautta, ilmi tuotua Sanaa kohtaan Jeesuksen Kristuksen aikana. Katsokaa! Juutalaisten ihmisten uskonnolliset järjestelmät… Juutalaisten olisi tullut tietää paremmin, mutta heidän uskonnolliset järjestelmänsä saivat heidät hylkäämään ja pilkkaamaan ilmi tuotua Jumalan Sanaa, jonka he väittivät uskovansa. Eikä yksikään Sana ollut poissa paikaltaan. He tekivät saman asian.

145Samoin he tekevät tänään. Uskonnollinen järjestelmä, tässä suuressa koneistossa, joka heillä nyt on, tulee ehdottomasti… ja on hyljännyt lopunajan lupaukset, lopunajan Sanoman ja lopunajan Merkin, kaiken, minkä Jumala on ennustanut lopunaikana olevan, Sanasta Sanaan.

Se on ääninauhalla, jos he ampuvat minut tai mitä he tekevätkin, he eivät tule koskaan pysäyttämään tuota Sanomaa! Ymmärrättekö? Se on menevä eteenpäin kaikesta huolimatta. Näettekö? Se on jo ulkona, se on nauhoitettu. Se on lähtenyt. Näettekö? He eivät koskaan voi… Se on lopun Sana, juuri nyt, läpeensä vahvistettu ja todistettu uudelleen ja uudelleen, merkeillä ja ihmeillä ja mekaniikalla ja Dynamiikalla. Tieteen ja seurakunnan kautta. Jumala itse on todistanut Sanalla ja merkeillä ja ihmeillä, että nyt on sen aika.

146Jumala on vahvistanut tämän hetken Sanoman teidän keskuudessanne, ihmeillä ja merkeillä. Sanoman, että Jeesus Kristus ei ole kuollut, vaan elää ja vaikuttaa aivan samoin kuin Hän aina on tehnyt… Sanoma tarkalleen täyttää Malakia 4:n, ja kaikki muut Kirjoitukset, joiden Jeesus sanoi tulevan olemaan viimeisinä päivinä. Kaikki täydellisesti täyttyneinä. Maailma on todistanut sen tieteellisesti. Viikkolehdet ovat julkaisseet kuvia tuosta valopilvestä, Herran Enkelien tullessa alas. Se ennustettiin tulevaksi ja he eivät tiedä, mikä se on. Se on todistettu ympäri maailman.

147Seuraava on ristiinnaulitseminen, ja me olemme kasvokkain sen kanssa. Jeesus sanoi silloin: “Mitä Minun tulee sanoa? Pelasta Minut tästä hetkestä Isä?” Vaan, ei. “Sinun tahtosi tapahtukoon, näettekö, maassa niin kuin Se tapahtuu Taivaassa.”

148Tämä on se, mitä Seurakunta sanoo sydämessään tänään: “Minäkö liittyisin tuon kanssa?” Ei, Herra! Ei, vaan “tapahtukoon Sinun tahtosi, niin kuin Se tapahtuu Taivaassa.”

149Huomatkaa, että sen jälkeen, kun tuon ajan luvattu Sana oli vahvistettu, he hylkäsivät Sen. Saman he hylkäävät tänään. Ja nyt lopettaessani. Niin kuin Hän tuli silloin, selvästi osoittaen itse olevansa Sana, ja se tuli siihen, että heidän oli ratkaistava kumman he ottaisivat, Sanan vaiko järjestelmän. Tänään on kysymys samasta asiasta. Täytyy valita Sanan ja järjestelmän välillä. Ja he ovat ottaneet järjestelmän. No niin, mitä se saa aikaan? Hän on maailman käsissä. Oikein!

150Nyt tekstiini. Tämä perustuksen asettaminen on kestänyt kauan, mutta nyt minä pääsen alkuun. Ymmärrättekö te? Älkää nyt nousko ylös, minä vain kiusasin teitä. Katsokaa! Tässä on aiheeni. Me tiedämme sen olevan taustalla. Meillä on se kaikki täällä nyt. Pankaamme se oikealle kohdalle, nähdäksemme miltä se näyttää. Pankaa se suurennuslasin alle.

151Jeesus on ihmisten käsissä. Hän on Seurakunnan käsissä. Mitä te tulette tekemään Jeesuksen kanssa, jota kutsutaan Voidelluksi Sanaksi? “Kristus” merkitsee “Voideltu Sana”.

“Mitä te tulette tekemään tämän Jeesuksen kanssa? Pilatus kysyi: “Mitä minä teen Sen kanssa?” Mikä on seuraava liikkeeni? Mitä minä voin tehdä tämän Jeesuksen kanssa, jota kutsutaan Kristukseksi?”

152Mitä maailma halusi? Mitä seurakunta vaati? “Ristiinnaulitse Se! Pysäytä Se! Me emme enää halua Sitä.”

153Kysyn nyt teiltä jotakin. Voitteko kuvitella sitä syyllisyyttä, mikä on Oswaldin käsissä tänä aamuna? Hänen, joka murhasi presidentin. Voitteko kuvitella, mikä hänen tuomionsa tulee olemaan, jos tulee todistetuksi, että hän teki sen? Voitteko kuvitella, että hän saisi minkäänlaista armoa? Yhdysvaltojen presidentin veri on hänen käsissään. Ajattelisitteko korkeimman oikeuden… ei väliä kuinka paljon hän yrittäisikin sanoa: “Ei ollut tarkoitukseni tehdä sitä.” Se ei auttaisi häntä hiukkaakaan. Hän tulee häviämään. Miksi? Hänellä on presidentin veri käsissään.

154Voitteko kuvitella, miltä hänestä tuntuu? Haluaisitteko sen omiin käsiinne? Hyvä on, mutta miten on sitten Jeesuksen Kristuksen Veren kanssa? Ajattelette olevanne vapaat siitä Sen tultua täydellisesti vahvistetuksi, kuinka voitte paeta Sitä? Hänen Verensä on teidän käsissänne. Olette syylliset! Syntinen, minne sinä menet täältä? Mitä tulet tekemään tämän kokouksen jälkeen tänä aamuna?

155Ajatteletko voivasi sanoa: “No, minähän en tarkoittanut… Tarkoitukseni ei ollut olla paha.” Oswald voisi sanoa samoin.

Korkeimman oikeuden langettama tuomio on absoluuttinen kansalle. Korkein Oikeus edustaa koko kansakuntaa, eikä mitään muuta tietä ole jäljellä. Hän on tehnyt rikoksen. Hänen täytyy maksaa siitä. Ei väliä kuinka paljon hän sanoisi, ettei hän tarkoittanut… Kuinka hänen tarkoituksensa oli, hän tulee maksamaan siitä kuitenkin.

 Jos meidän korkein oikeutemme vaatii hyvitystä, mitä te tulette tekemään tultuanne Jumalan Tuomioistuimen eteen, kun te tulette Jeesuksen Kristuksen Veri käsissänne? Mitä te tulette tekemään tämän Jeesuksen kanssa, jota kutsutaan Voidelluksi Sanaksi? Te olette kuulleet Sen. Te tiedätte Sen olevan Totuuden. Se on täysin vahvistettu.

156Murhaajako? Tahdotteko te kirkkokunnallisen Sanan murhaajan, mieluummin kuin syyttömän Kristuksen? Haluatteko te ristiinnaulitsemista? Uskallatteko te ottaa Barabbaan? Voitteko te pyytää Barabbasta? Kuinka kukaan uskaltaa tehdä siten, pyytää Barabbasta, Sanan murhaajaa, sen asemesta, että ottaisi Sanan itsensä, joka on Elämä. Ja Se on teidän käsissänne.

157Kun kuulin presidentti Kennedyn murhasta, tämä Sanoma tuli sydämelleni. Minä ajattelin, mitähän tuo mies tulee tekemään? Hänellä ei ole nyt mitään tietä ulos siitä. Hän on ehkä herännyt huomaamaan nyt, mikä häntä odottaa.

158Tekin tulette heräämään jonakin päivänä… Täällä tai jossakin kuunnellessanne ääninauhaa. Tulet joskus heräämään, syntinen, ja toteamaan, että Veri on sinun käsissäsi, Jumalan Pojan Veri, ja sinä olet syyllinen Hänen murhaansa. Sinun syntisi murhasi Hänet, sinun epäuskosi Sanaa kohtaan, kun et voinut nähdä Hänen Ilmituloaan. Murehdutit Pyhän Hengen pois! Mitä voit tehdä, muuta kuin seistä Jumalan Tuomiolla, tietäen mitä sinulle tulee tapahtumaan! Kyllä, John Kennedyn veri Oswaldin käsissä tulee olemaan pienempi asia, kuin Jeesuksen Kristuksen Veri teidän käsissänne, seistessänne Jumalan edessä.

159“Mitä minun tulee tehdä tämän Jeesuksen kanssa, jota kutsutaan Kristukseksi?”, Pilatus kysyi. Hänet oli annettu hänen Käsiinsä.

Ja Jeesuksen Kristuksen Veri on pantu uudelleen tämän seurakunnan käsiin. Se on pantu tämän kansakunnan käsiin, ja koko maailman käsiin, minne nämä nauhat ovat menneet. Jumalan vahvistettua ja todistettua nämä asiat.

Mitä nyt me tulemme tekemään tämän Jeesuksen kanssa, jota kutsutaan “samaksi eilen, tänään ja iankaikkisesti”? Mitä me teemme tämän Jeesuksen kanssa? Oletko valmis ottamaan paikkasi Hänen puolellaan?

160Ja niin kuin Pilatuskin teki, on kolme asiaa, jotka voitte tehdä Hänen kanssaan. Pilatus yritti kaikkia kolmea eikä onnistunut. Kolme asiaa, joita voit yrittää tehdä, mutta se ei tule onnistumaan. Pilatus yritti saada Hänet pois käsistään. Mutta kerran pantuna käsiinne, Se on teidän käsissänne. Pilatus yritti kolmella tavalla ja epäonnistui.

161Meidän on oltava vastakkain tosiasian kanssa, että Hän on meidän käsissämme. Olemme nähneet Hänet Hänen Sanassaan. Me näemme Hänen puolustavan itseään. Me tiedämme, että Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Onko tämä oikein?

Minä en puhu ainoastaan tälle seurakunnalle täällä tänä aamuna, minä en puhu ainoastaan näille kuudelle tai seitsemälle sadalle ihmiselle täällä, vaan puhun miljoonille tällä ääninauhalla, joka tulee menemään ympäri maailman. Ymmärrättekö? Te ääninauhojen kuuntelijat, Hän on teidän käsissänne, missä hyvänsä olettekin. Te tiedätte Sen Totuudeksi. Jos ette, silloin olette sokeita. Ette voi nähdä Sanaa, ettekä Jumalaa Sanassa, ja Hän on teidän käsissänne. No niin, mitä tulette tekemään Hänen kanssaan?

162Pilatus yritti päästä eroon Hänestä, mutta meidän on kohdattava tosiasiat. Pilatuksen täytyi kohdata Se. Hän tiesi, että hän oli kuullut!

No niin, te sanotte: “Minä en koskaan nähnyt mitään…” Joka tapauksessa te olette kuulleet Sen. Te kuulette sitä juuri nyt. Näettekö?

Hän halusi Jeesuksen näyttävän hänelle jonkin ihmeen tai tempun. Mutta Jeesus ei temppuillut. Hän vain teki, mitä Jumala käski Hänen tehdä.

163Te olette kuulleet. Usko tulee kuulemisesta. Teillä on usko ja te käännytte pois, saadaksenne tämän pois käsistänne. Mutta hänen täytyi kohdata tosiasiat kaikesta huolimatta. Hän teki niin, ja niin teemme mekin, täytyy kohdata tosiasiat. Hänet on täysin tunnistettu. Ajatelkaa, miehen veri teidän käsissänne!

164Miehen on oltava varovainen, kun hänellä on toisen miehen veri käsissään. Tarkatkaapa lentokonetta. Ennen kuin lentäjä lähtee lentoon, hän tarkistaa kaikki mittarit. Miksi? Hänellä on jonkun veri käsissään. Kaikki pienimmätkin mittarit hän tarkistaa. Kun hän lähtee liikkeelle ja kääntää kiitoradan päässä hän kaasuttaa moottoria, nähdäkseen, että se on lämminnyt. Hän avaa koko kaasun, nähdäkseen, että kaikki on kunnossa, todetakseen moottorien olevan kykenevät nostamaan sen ilmaan.

Monet teistä, jotka olette istuneet koneessa, tiedätte kuinka se melkeinpä vapisuttaa maata. Hän ottaa kaiken irti siitä nähdäkseen, ettei mikään ole vialla. Jos niin on, tulee moottori sylkemään ja sammumaan. Mutta hän tarkistaa kaiken uudelleen, vaikka hänen on viivyttäväkin jonkin aikaa tehdäkseen sen. Vaikka se ottaakin hieman hänen ajastaan, tarkastaa hän sen uudelleen.

165Kuinka seurakunnan tulisi tarkastaa sitä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Me odotamme Hänen tuloaan. Me odotamme maastalähtöä. Meidän on parasta tarkastaa se Sanan kanssa, eikä sen kanssa, mitä joku toinen sanoo. Olkaa varmat, että tunnette itsenne, että teillä on ollut henkilökohtainen kokemus Kristuksen kanssa. Tarkistakaa se uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Miksi? Hän, jolla on miehen veri käsissään, hänen on parasta tarkistaa ollakseen varma.

166Mitä tekee lääkäri ennen leikkausta? Meillä on pari lääkäriä istumassa täällä tänä aamuna. Huomatkaa mitä lääkäri tekee ennen kuin hän alkaa leikata. Hän haluaa röntgenkuvat. Hän haluaa tarkastaa veren ja hän haluaa tarkastaa sydämen. Hän haluaa nähdä oletteko ehkä vilustuneet ennen kuin hän antaa nukutuksen. Hän tarkastaa kaikki välineensä.

 Hän keittää ne tappaakseen niistä bakteerit. Hän tekee kaiken. Hän tarkastaa uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Miksi? Hänellä on miehen veri käsissään. Hän haluaa olla täysin varma, että kaikki on juuri oikein, niin oikein kuin se vain voi olla.

167Kuinka on teidän kanssanne? Entäs sinun, syntinen? Miltä se sinusta tuntuu?

Pitää miehen verta käsissäsi, kuten lentäjällä ja lääkärillä on vastuunalaisuus ja he suorittavat tarkastuksia ja kaikkia muita, tieteellisesti mahdollisia. Kun teillä on miehen veri käsissänne, mitä te tulette tekemään?

Kun tuomari aikoo julistaa tuomion, nähkää kuinka hän lukee noita kirjoja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, käyden läpi jokaisen pienenkin yksityiskohdan, jonka hän vain löytää, ennen kuin hän langettaa tuomion. Koska hänellä on miehen veri käsissään. Hänellä täytyy olla oikeudenmukainen perusta. Näettekö?

168Miten on meidän kanssamme, nähdessämme Sen täydellisesti tunnistetuksi, että Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän on täällä. Hän on meidän käsissämme. Hän on meidän käsissämme. Hän on sinun käsissäsi! Mitä sinä tulet tekemään Hänen kanssaan? Mitä minä tulen tekemään tämän Jeesuksen kanssa, joka on Voideltu Kristus?

Mitä Se tekee? Kuinka tiedätte Sen olevan Hän?

On niin paljon mitä Kirjoitukset lupaavat tälle päivälle, jossa me elämme. Niin monta tuumaa sitä pitäisi olla täyttynyt, tänä viimeisenä päivänä. On asioita kirjoitettuna tänne, joiden tulisi tapahtua, ja täällä Se on. Mikä Se on? Sama Voideltu Kristus, Voideltu Sana! Mitä tulet tekemään Sen kanssa? Tuletko myymään Sen kirkkokunnalle?

169No niin, mitä Pilatus teki? Pilatus yritti pestä Hänet pois käsistään. Ensimmäinen asia, jonka Pilatus teki, oli yrittää pestä Hänet pois käsistään sanomalla: “Oi, Hänhän on aivan kunnossa. Ei Hänessä mitään vikaa ole.” Näettekö?

170Te sanotte: “Voi, Pilatus raukka.” Pilatus, monet heistä yrittävät vanhurskauttavat hänet? Ei, ei, ei! Hän oli hänen käsissään. Hän oli kuullut Sanoman, hän oli nähnyt Sanan, ja Hän oli hänen käsissään. Ja niin Hän on myös teidän käsissänne. Varmasti.

 Mitä hän teki? Hän yritti sanoa: “Oi, kyllä Hän on hyvä mies. Minä en löydä Hänestä vikaa.”

171Jos tämä ei ole niin monien vastaus tänään. “Oi, eihän Sanassa mitään vikaa ole. Arvelisin Sen olevan oikein. Ei mitään vikaa Raamatussa, mutta me uskomme kirkkoa. Meidän kirkkokuntamme ei ole samaa mieltä Sen kanssa.” Näettekö sen? On ihmisjoukko, joka yrittää pestä Hänet pois käsistään.

“En löydä mitään vikaa Sanassa. Se sopii hyvin apostoleille heidän aikanaan, mutta me elämme toisessa ajassa. Me emme elä apostolien ajassa, joten minun ei tarvitse tehdä kuten apostolit tekivät. Minun ei tarvitse tulla kastetuksi heidän tavallaan, minä elän toisessa ajassa. Minulla ei tarvitse olla niitä asioita, joita heillä oli, minä elän toisessa ajassa. Pyhä henki annettiin vain tuolle ryhmälle.”

172Hebrelaiskirje 13:8 panee Hänet takaisin teidän käsiinne… eikä teillä ole mitään pakotietä! Hänet on täydellisesti todistettu. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Teillä ei ole pakotietä. Ette voi sijoittaa Häntä johonkin toiseen aikaan. Hebrelaiskirje 13:8 tuomitsee ajatuksenne ja panee Hänet uudelleen takaisin teidän käsiinne. Joten Jeesus on teidän käsissänne, aivan kuten Hän oli Pilatuksen käsissä.

 Te sanotte: “Katsohan minä en tiedä.” Hyvä on, mitä te juuri nyt kuuntelette?

173Pilatus oli pakana. Hänen vaimonsa oli pakana. Mutta Jumala, ollakseen oikeudenmukainen, lähetti hänen vaimonsa kautta sanan: “Älä ole missään tekemisissä tämän vanhurskaan miehen kanssa.” Hän sanoi:” Minä olen kärsinyt tänä päivänä…” Silloin oli aamu, ja se oli tapahtunut yöllä, sillä siellä 24 tuntia käsitetään päiväksi. “Minä kärsin unessa viime yönä tämän Vanhurskaan Miehen vuoksi. Älä sinä ole missään tekemisissä sen kanssa.”

174No niin, Pilatus sanoi: “Hyvä, jos asia on niin, niin minä vain pesen Hänet pois käsistäni.” Mutta hän ei voinut tehdä sitä.

Ettekä voi tekään. Kun olette kerran kuulleet Totuuden, teidän on joko vastaanotettava Se, tai kiellettävä Se. Ei muuta tietä, herrat! Teidän on tehtävä niin… Herra on varoittanut!

175Juutalaiset huusivat: “Tulkoon Hänen verensä meidän yllemme, sillä me tulemme uskomaan pappiamme, meidän kirkkokunnallista järjestelmäämme, ennen kuin me uskomme Häntä.” Tässä te olette. Näettekö ihmisryhmän tänään? Mutta kaikkien on ratkaistava tämä asia Jumalan edessä. Teidän kaikkien on tehtävä se kuitenkin. Pakana tai mikä sitten oletkin. Uskomaton, metodisti, baptisti, presbyteeri, penseä, kylmä, kuuma tai mitä oletkin, teidän on tehtävä ratkaisunne, halusitte tai ette. Se on teidän käsissänne. Tarkalleen!

176No niin, sitten on niitä, jotka yrittävät Pilatuksen toista suunnitelmaa, yrittäen syrjäyttää koko asian, yrittäen antaa Sen jollekin toiselle keisarille. Näettekö?

Pilatus sanoi:” No niin, odottakaahan hetkinen. Minä en halua olla missään yhteydessä sen kanssa. Minulle Hän on vanhurskas mies. Minä en halua olla missään tekemisissä Hänen kanssaan. Oi, minä uskon mitä minä olen kuullut. En ole koskaan nähnyt Hänen tekemän ihmettä, mutta liian monet todistavat Hänen puolestaan. Minä uskon Hänen olevan vanhurskaan miehen, Hän on hyvä mies.” Näettekö? “Mutta minä en halua olla henkilökohtaisesti tekemisissä Hänen kanssaan. Minä pesen käteni hänestä, tuokaa minulle vähän vettä. Te olette kaikki minun todistajiani täällä.” Kyllä, mutta Jumala oli todistamassa myös.

177Hän oli hänen käsissään, ja samoin Hän on teidänkin käsissänne. Ymmärrättekö? Te tiedätte, mistä minä puhun. Ettekä yksi te, vaan kaikki, jotka kuulevat tämän nauhan. Hän on teidän käsissänne. Mitä te tulette tekemään Hänen kanssaan, tämän Jeesuksen, jota kutsutaan Kristukseksi? Kristus on Voideltu Sana. Näettekö? Mitä sinä tulet tekemään Sen kanssa? Se on tämän hetken Sanoma. Olemme siinä päivässä, Raamattu ja Jumala vahvistavat Sen täydellisesti. Mitä sinä tulet tekemään Sen kanssa? Kuinka voit välttää vastuun nyt? Kuinka voit välttää sen? Hän on sinun käsissäsi! Ja Oswaldin oikeudenkäynti on pientä sen rinnalla, mikä on tuleva sinun osaksesi.

178Olitpa sananpalvelija tai kuka hyvänsä… Nuo juutalaisetkin, olivat pappeja ja opettajia, pyhiä miehiä, mutta Hän oli heidän käsissään siitä huolimatta. Hän oli Sana, Jumalan määräämä tuolle päivälle, ja he eivät voineet nähdä Sitä. Ainoastaan Valitut näkivät Sen. Ne, jotka uskoivat Sen.

179No niin, kaikkien on kohdattava tämä asia. Jokaisessa ajanjaksossa se on ollut niin. Adamin ja Eevan ajasta Nooan aikaan. Sitten Danielin ja Nebukadnessarin ja myöhemmin Kristuksen aikana, ja nyt myös tässä hetkessä, jossa me elämme. Aina on ollut samoin, kun tuolle ajalle määrätty Sana on tullut esiin. Ei heidän uskontunnustuksensa, kirkkokuntansa tai opinkappaleensa, sillä Sana tullessaan on ollut aina noita asioita vastaan. No niin, Se on teidän käsissänne, nyt!

180Sitten nuo, jotka yrittävät Pilatuksen toista suunnitelmaa päästäkseen Hänestä eroon, lähettämällä Hänet jonkun toisen luo… Pilatus sanoi:” Tiedättekö mitä? Minä pesen käteni Hänestä, minä panen Hänet pois käsistäni, pesemällä käteni tämän veden kanssa. Minun on kuitenkin tehtävä jotakin Hänen kanssaan. Joten mitä minä tekisin? Minäpä lähetän Hänet päämajaan, piispan luo.”

Tämä on se, mitä he yrittävät tehdä tänään. Näettekö? He lähettävät Hänet keisarin luo. Se ei ottanut Häntä pois Pilatuksen käsistä, eikä se ota Häntä pois kenenkään muunkaan käsistä. Mitä se sai aikaan? Se tuli takaisin hänelle. Tulee suoraan takaisin kaikille henkilökohtaisesti.

181Te sanotte:” No niin, minä kyllä tekisin sen. Minä vastaanottaisin Sen, jos minun kirkkokuntani vastaanottaisi Sen.”

Sinun kirkkokuntasi kuuluu Kirkkojen Neuvostoon, se on tuomittu! Kuinka he voisivat ottaa vastaan Sitä? Se on takaisin sinun käsissäsi. Ei se riipu siitä mitä sinun kirkkokuntasi sanoo, vaan mitä sinä sanot. He ovat hyljänneet Sen. Mitä sinä nyt tulet tekemään Sen kanssa? Tämä on seuraava asia. Näettekö? Se ei ota Häntä pois teidän käsistänne.

Hänet on täydellisesti todistettu ja täydellisesti tunnistettu tämän hetken Sanaksi, tämän hetken lupaukseksi. Ei Lutherin ajan lupaus, Se kuului sille ajalle. Se oli Sana uskonpuhdistuksen ajalle, kuten te kaikki tiedätte, jotka olette kuulleet Seitsemän Sinettiä, kun uskonpuhdistuksen aika päättyi, olento, jolla oli kasvot niin kuin miehellä, organisaatio syntyi. Mutta tämä on kotkan aika, olento, joka antaa haasteen tänään.

182Ja kuka uskaltaa sanoa etteikö se ollut henkeytetty Jumalan Sana, kun Hän ennalta kertoi Sen täällä, lähettäen tuonne Arizonaan ja toi Sen suoraan takaisin tieteen ja kaiken muun todistaessa Sen olevan niin. Tämä Kirja on avattu, oikein, ainoastaan odottaen Seitsemännen sinetin tulemista tunnistetuksi Kristuksen tulemisen kanssa.

183Hyvä on, Hän on teidän käsissänne. Teidän on tehtävä jotakin Hänen kanssaan. Älkää sysätkö Häntä pois. Älkää tehkö niin! Tässä yhteydessä haluaisin sanoa: “Lähettäen Hänet jollekin toiselle.”

“Jospa minun kirkkokuntani hyväksyisi Sen, veli Branham, minäkin vastaanottaisin Sen. Mutta näethän, että minun äitini kuului tähän kirkkoon.” Hän eli omassa ajassaan, se ei ole sinua varten. On kysymys sinusta nyt. Katso mistä hänen täytyi tulla ulos, tullakseen siksi, mitä hän oli. Miten on sinun kanssasi.

184Hyvä on, katsokaahan! Te sanotte: “Minun äitini oli helluntailainen. Hänen tullessaan siksi, hän tuli ulos organisaatiosta.” Mutta minä yritän puhua sinulle nyt. Miten on sinun kohdallasi? Ymmärrätkö?

Tästä ryhmästä löydämme monta koulutettua. Nyt minä tiedän, että tämä tulee loukkaamaan tunteita, mutta en tee sitä tarkoituksella. Jos niin tekisin, minun pitäisi olla alttarilla tekemässä parannusta. Minä sanon tämän jumalallisessa rakkaudessa.

185Jeesuksen ollessa siellä, Hänen täytyi sanoa noille fariseuksille: “Te olette isästänne, perkeleestä, ja hänen tekojaan haluatte tehdä.” Kuitenkin Hän rukoili rauhaa ja armoa heille ollessaan ristillä. He ristiinnaulitsivat Hänet. Näette, ettei Hän ollut vihainen heille sanoessaan: “Te käärmeiden sukupolvi.” Ymmärrättekö sen? Vaikka Hän kirosikin heitä miksi vain voi. Näettekö? Sitten Hän rukoili heidän puolestaan ristillä. Ei se ollut siksi, että Hän olisi halunnut tehdä niin. Mutta heidän täytyi nähdä virhe, jota he olivat tekemässä.

186Ja minä sanon saman asian tänään tästä asian siirtämisestä jollekin toiselle. Syyn siirtämisestä jollekin toiselle. Me haluamme siirtää sen kuten Adam ja Eeva tekivät.

Eeva yritti. Adam sanoi: “Nainen, jonka Sinä minulle annoit.” Se ei auttanut häntä. Näettekö? Nainen sanoi: “Käärme petti minut. Hän oli se, jolla oli sukupuoliyhteys minun kanssani. Hän petti minut. Hän teki tämän.” Se ei estänyt tuomion tulemista. Heidät tuomittiin kaikesta huolimatta. Kyllä!

187Hyvä on, tulee päivä, jona ette voi siirtää sitä, ette voi sanoa: “Jos minun kirkkokuntani uskoisi Tämän. Silloin minäkin tekisin niin, mutta minä olen kuulunut tähän kirkkokuntaan….” Sillä ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Juutalaisten kohdalla oli kysymys samasta asiasta, kuin teidänkin.

188Me löydämme monia hienoja sivistyneitä miehiä tässä ryhmässä. Kuunnelkaapa nyt tarkoin.

Katsokaahan sivistystä, sitä mitä me kutsumme sivistykseksi tänään, se oli sitä, mitä Saatana tarjosi Eevalle, hiukan viisautta. Hän sanoi: “Teidän silmänne eivät ole auki ettekä voi ymmärtää kaikkea Sitä.” Hän tunsi Sanan ja hän oli nähnyt Jumalan todistavan tuon Sanan, ja sen olisi pitänyt riittää. Jumala piti hänet Iankaikkisessa Elämässä, niin kauan kuin hän pysyi Sanan kanssa! Kun hän rikkoi tuon Sanan… Hänellä oli Jumalan lupaus, että hän kuolisi sinä päivänä, jona hän rikkoisi Sen. Ja, kun hän rikkoi Sen, hän kuoli. Näin oli!

189Meillä on vahvistettu Jumalan Sana täällä, Pyhän Hengen vahvistaessa ja todistaessa, että Hän on vastaanottanut meidät ja antaa meille Pyhän Hengen kasteen. Meidät on kastettu Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Sama evankeliumi, samojen merkkien ja ihmeiden kanssa. Sama palvelustehtävä, jopa sama Tulipatsas näkyvänä edessämme, tehden merkkejä ja ihmeitä. Missään ei ole mitään puolustelua.

Ja se on tarkalleen mitä Raamattu sanoi tulevan tapahtumaan viimeisinä päivinä. Malakia 4:n mukainen kutsu palauttamaan ennalleen lasten uskon isien uskoon. Ja heti sen jälkeen vanhurskaat tulisivat kävelemään pahojen tuhkien yllä, koko maailman tultua poltetuksi.

190Atomipommit odottavat lähtötelineillään. Näittekö mitä Saksa teki niin pian kuin he kuulivat, että presidentti oli tapettu? He kokosivat armeijansa yhteen todella nopeasti ja se oli ainoa asia, joka esti Venäjän aloittamasta pommitusta siellä. Kennedy oli juuri lähettänyt heille sanan, että sinä hetkenä, kun he tekisivät niin, hän lakaisisi heidät pois maan pinnalta Saksasta päin. Näettekö? He ajattelivat voivansa voittaa se, mutta sen aika ei ollut vielä. Näettekö?

191Me näemme älykkäiden, koulutettujen saarnaajien ja evankelistojen, yrittävän siirtää Sen jollekin muulle. Näettehän, Miksi?

Miksi ei Pilatus sanonut: “Odottakaahan hetkinen, minä olen saanut sanan vaimoltani ja kuullut monia todistuksia Sinusta. Ja nyt minä olen kiinnostunut Siitä. Haluaisin tietää mitä minä voin tehdä, saadakseni Iankaikkisen Elämän, herra? Sinä olet minun käsissäni. Mitä minä voin tehdä?” No niin, hän kysyi: “Oletko sinä Messias? Oletko sinä juutalaisten Kuningas?”

192Hän sanoi: “Se on mitä sinä sanoit. Sinä sanoit sen.”

“Tai kerro meille todella, oletko sinä juutalaisten Kuningas?”

Hän sanoi: “Sitä varten Minä olen syntynyt.”

Pilatus sanoi: “En voi löytää mitään vikaa hänestä. Joten, hyvä on, minäpä pesen hänet pois käsistäni.”

193Hän vastasi hänelle, mutta hän ei voinut vastaanottaa Sitä. Miksi? Se olisi alentanut hänen arvovaltaansa, joten hän ajatteli, minäpä lähetän hänet piispan luo, nähdäkseni riitä hän tekee Sen kanssa.

194Sama tapahtuu nytkin, sama asia tulee esiin uudelleen. Mitä sinä tulet tekemään Sen kanssa, Sanan kanssa? Mitä sinun täytyy tehdä? Kysyäkö papilta tai piispalta tai joltakin, että voisitko sinä ottaa toisenlaisen kasteen, voisitko sinä saada sen. Vastaus olisi: “Varmastikaan et.” Joten asia on palannut jälleen takaisin sinulle. Ja, jos sinä teet niin, sinut potkaistaan ulos. Näettekö?

195Se alentaisi ihmisten arvovaltaa. Kyllä, he ajattelevat niin. Eikä kirkkokunnan neuvosto hyväksyisi sellaista. Aivan kuten Pilatuksen siirtäessä Sen keisarille, hekään eivät vastaanottaisi sitä. Keisari palautti Sen takaisin Pilatuksen käsiin. Joten he haluavat siirtää Hänet heidän kirkkokunnallisille johtajilleen, mutta se ei käy päinsä. Sellainen ei ole koskaan onnistunut, eikä voisikaan. Se ei onnistunut Pilatukselle, eikä se onnistu sinulle eikä kenellekään. “

196No niin, kolmas asia, mikä on edessäsi, on vastaanottaa Hänet tai hyljätä Hänet. Sinä et voi pestä Häntä käsistäsi! Sinä et voi siirtää Häntä jollekin järjestelmälle tai jollekin muulle senkaltaiselle. Sinun on kohdattava tuo asia kasvoista kasvoihin. Joten mitä sinä voit tehdä?

Kun Pilatus kohtasi saman asian hän sanoi: “Tuokaa minulle vähän vettä. Minä pesen Sen pois käsistäni, todistaakseni…” Kun hän palasi takaisin, oli hänen kuitenkin langetettava tuomio, se ei vapauttanut häntä siitä. Hän yritti sanoa: “Jos en saa Häntä pois käsistäni, niin minäpä panen Hänet Keisarin käsiin.” Ja Se tuli jälleen suoraan takaisin hänelle.

197Se tekee sen myös sinulle yksilönä. Mitä sinä tulet tekemään? Ei, mitä äitisi teki, tai mitä isäsi teki. Ei mitä pastorisi tai veli Branham tekee, vaan Se on sinun käsissäsi. Mitä sinä tulet tekemään Sen kanssa, tämän Jeesuksen kanssa, jota kutsutaan Kristukseksi? Sillä sinulla on verta käsissäsi. Ja Se on Jumalan Veri. Mitä sinä nyt tulet tekemään? Olet syyllinen ristiinnaulitsemiseen. Ymmärrätkö?

198Voit ristiinnaulita Hänet ja vastaanottaa uskontunnustuksesi tai mitä hyvänsä haluat. Voit sanoa: “Hyvä, minäpä siirrän Sen pois käsistäni. En halua olla missään tekemisissä tämän seurakunta-asian kanssa.” Et voi tehdä sitä. Hän on sinun käsissäsi. Näin on, Sinä et voi tehdä sitä sanomalla: “Minäpä unohdan koko asian.” Et voi tehdä sitä. Se on vielä sinun käsissäsi. Sanotte: “Hyvä on, minä tulen sanomaan, ’Minun pastorini opetti minulle tämän.’” Se palaa takaisin sinulle. Se koskee sinua. Te tiedätte Sen! Nyt voitte vain vastaanottaa Hänet tai hyljätä Hänet, kumman hyvänsä haluatte tehdä. Katsokaahan, Sen on oltava toinen niistä.

199Nyt, huomatkaa! Kuten Jeesus sanoi näille Farisealaisille: “Te sokeat farisealaiset”, näettekö, samoin Hän sanoisi tänään: “Te sokeat uskonnolliset johtajat. Te voitte erottaa kommunismin ajan. Te taistelette sitä vastaan ja tiedätte, että Jumala toi sen esiin hävittämään teidät.” Näettekö, eivät tunne Kirjoituksia. “Te voitte vain nähdä, että kommunismi on valtaamassa maailman. Te voitte nähdä sen. Te voitte erottaa sen.”

200Kaikki meidän aiheemme on kommunismista. “Murskatkaa kommunismi.” Olen kuullut sitä niin kauan, että tulen sairaaksi kuullessani sen. Minä myöskin olen sitä vastaan. Varmasti olen sitä vastaan. Mutta olen enemmän miestä tai naista vastaan, joka hylkää Jeesuksen Kristuksen, Sanan. Tai, jos olet saarnaaja tai jotakin muuta, sinä olet enemmän velassa Kristukselle, kuin mitä tuo kommunisti on. Hän on ymmärtämätön, eikä tiedä mitään Siitä. Mutta sinun oletetaan tietävän. Ymmärrätkö? Te voitte erottaa kommunismin ajan, mutta ette voi erottaa sen päivän herkkiä, jossa te elätte.

201Jeesus sanoi noille fariseuksille: “Te ulkokullatut! Te menette ulos ja katsotte taivaalle ja näette auringon punaisena ja sanotte huomenna olevan ruman ilman, ja jos taivas on kirkas, te sanotte huomenna olevan kauniin päivän. Te voitte erottaa taivaan ja ilman merkit, mutta ajan merkkejä te ette tunne.” Siellä Hän oli, Messias, ja he hylkäsivät Sen.

Ja me aina puhumme kommunismista ja senkaltaisesta asiasta, mutta ajan Merkkiä, sitä emme ymmärrä. Me emme huomaa sitä, jätämme sen pois. He vastaanottavat yhteenliittymisen epäuskossa juuri nyt, mutta eivät voi ymmärtää ja nähdä ajan Merkkiä, jonka Raamattu sanoi tulevan olemaan.

Oletteko te käsittäneet Sen? Minun täytyy lopettaa nyt nopeasti, kun on tulossa myöhä.

202Näettekö, kuten heidän isänsä tekivät, niin tekevät hekin, saman asian tänään. No niin, ratkaisu oli tapahtunut, Sen on tapahduttava. Teidän on ratkaistava se jonakin päivänä. Ymmärrättekö? Tuletteko ristiinnaulitsemaan Sanan uudelleen, vai mitä tulette tekemään? Sanan ristiinnaulitseminen on käsilla. He ristiinnaulitsevat ja pysäyttävät vahvistetun Sanan, kirkkokunnallisuuden vuoksi. Kuten Pilatus teki yrittäessään siirtää Sen toiselle. No niin, mitä tulet sinä, yksilönä tekemään voidellun Sanan kanssa, jota kutsutaan Kristukseksi? Sama eilen, voiteli Sanan Nooan päivinä. Sama Kristus, joka oli tuo Puu Eedenin puutarhassa, Elämänpuu, jonka Eeva hylkäsi, syödäkseen viisauden puusta. Hän hylkäsi Elämänpuun ottaakseen kuolemanpuun. Nooan aikalaiset tekivät saman asian. Profeettojen päivinä he tekivät saman asian. Kristuksen päivinä he tekivät saman asian.

Ja samoin on tänään. Sillä jokainen puhui omana aikanaan, ja joka kerta asian tultua vahvistetuksi, he ottivat kirkkokunnallisen syynsä ja maailmallisen viisauden Kristuksen Voidellun Sanan asemesta. Mitä sinä tulet tekemään yksilönä?

203Pilatus ei koskaan saanut Häntä pois käsistään. Tulen juuri lopettamaan, joten olkaa todella hiljaa pieni hetki. Pilatus ei koskaan saanut Häntä pois käsistään. Ettekä sitä voi tekään, jos yritätte niitä keinoja, joita hän käytti. Hän ei onnistunut siinä. Tiedättekö mitä Pilatukselle tapahtui? Hän menetti järkensä. Hän tuli siihen, että kaikki minkä hän saattoi kuulla, oli ristiinnaulitseminen. Kaikki, mitä hän kuuli, raivostutti häntä ja lopulta hän tuli hulluksi.

204Heillä on siitä taru Sveitsissä, jossa olen käynyt lähetysmatkalla. He väittävät tuhansien kerääntyvän sinne ympäri maailman, Pitkänäperjantaina, sille vesilammikolle, jossa Pilatus teki itsemurhan. Hän lopulta syöksi itsensä kuolemaan tähän vesilammikkoon. Ja he väittävät, että, joka pitkänä perjantaina, kello kolme iltapäivällä, sen vesi muuttuu siniseksi. Se kiehuu, sillä kohdalla, jossa Pilatuksen ruumis lepäsi. Hän hylkäsi Sen, veri on vieläkin hänen käsissään. Vesi ei auttanut.

Te ette voi pestä Häntä pois käsistänne. Ei ole vettä eikä saippuaa, joka ottaisi Sen pois. Hän on teidän käsissänne. Mitä te tulette tekemään Hänen kanssaan?

205Tässä on se ainoa asia, jonka voitte tehdä. Jos ette voi pestä Häntä pois käsistänne ettekä antaa Häntä jollekin muulle. Ette voi jollakin mystillisellä tavalla ohittaa sitä, sillä ei ole mitään tapaa maailmassa tehdä sitä. Ainoa asia, jonka voitte tehdä, on vastaanottaa Hänet sydämissänne. Se on ainoa tapa päästä Hänestä eroon. Ottakaa Hänet pois käsistänne, panemalla Hänet sydämiinne. Tai jättäkää Hänet käsiinne ja seisokaa tuomiolla. Se on ainoa asia, jonka voitte tehdä.

Pilatuksen loppu oli kauhea.

206Sana sanoo heistä, jotka tulevat pitämään Hänet käsissään, että “he huutavat vuorille ja kukkuloille. He rukoilivat, mutta heidän rukouksensa tulivat liian myöhään.” He huusivat: “Peittäkää meidät Hänen kasvoiltaan, joka valtaistuimella istuu ja Karitsan vihalta… Karitsan Elämältä, joka on tullut. Sillä suuri tuomion päivä on tullut, ja kuka voi kestää?”

207Mitä ajattelette Oswaldin tulevan tekemään nyt, kun hän tulee Korkeimman Oikeuden eteen ja näkee valamiesten ja kaikkien siellä istuvien vihaiset silmät? Hän tietää mitä tulee tapahtumaan. Se tulee olemaan kaasukammio tai hirttonuora. Hänen on kohdattava se kasvoista kasvoihin

208Mutta mitä, jos te tulette sinne verta käsissänne, koska olette hyljänneet Sen.. Ja tiedätte, että helvetti odottaa teitä. Iankaikkinen hävitys. Huudatte kiville ja vuorille, rukoilette, mutta rukouksenne ovat myöhässä.

Hebrelaiskirje 10 sanotaan: “Jos me tahallamme teemme syntiä…”  Synti on “epäusko”. “Jos me olemme tahallamme epäuskoiset, sen jälkeen, kun olemme tulleet tuntemaan Totuuden.” Teidän ei tarvitse vastaanottaa Sitä, ainoastaan tietää Siitä. Teillä ei tarvitse olla sitä, te vain… Ei, ei! Näettekö? Siinä ei sano sen jälkeen, kun te olette vastaanottaneet Totuuden.

Jos me tahallamme teemme syntiä sen jälkeen, kun olemme tulleet tuntemaan, että Se on Totuus, ei ole enää uhria synneille,

Vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulinen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.

Koska Jumala on sanonut… Kosto… on Minun, ja Minä tulen palkitsemaan, sanoo Herra…

209Jos me tahallamme emme usko Sitä, sen jälkeen, kun Totuus on tuotu esiin meille, ei ole enää oleva armoa. Arnoa ei silloin enää tulla antamaan.

Pastori, joka kuuntelet tätä nauhaa, mitä sinä sanot siihen? Seurakunnan jäsen, joka kuuntelet tätä nauhaa, mitä sinä sanot siihen? Mitä sinä tulet tekemään, jos tahallasi et usko Sitä? Et voi pestä sitä pois käsistäsi. Et voi siirtää sitä päämajan hartioille. Se on tuleva takaisin sinulle. Sinä olet kuullut Sen. Mitä tulet tekemään? Kuinka tulet seisomaan tuona päivänä?

Hän on joko sinun käsissäsi, tai sinun sydämessäsi, jompikumpi. Jumala auttakoon meitä!

210Jos vain voitte kuvitella salamurhaa, ja mitä väkisinkin kulkee tuon miehen sydämen lävitse. Mitä hän on tehnyt? Hän heräsi liian myöhään, sen jälkeen, kun hän oli jo tehnyt sen.

Katsokaa, hänellä oli tilaisuutensa. Hän oli syntynyt vapaaksi amerikkalaiseksi. Hän oli amerikkalainen. Mutta hän halusi myydä esikoisoikeutensa ja tulla venäläiseksi, ja se ei onnistunut. Hän nai venäläisen tytön. Nyt hän on Kuuban kommunistisen puolueen vapaa-ajattelija.

Vapaa-ajattelu: “Minä tulen tekemään oman ajatukseni mukaan.” Sinulla ei ole ajatustakaan siitä, mitä on tulossa. Mitä sinä tulet tekemän Jeesuksen kanssa, jota kutsutaan Kristukseksi? Sinä et ole mikään vapaa-ajattelija. Siinä ei sallita vapaata ajattelua. Olkoon teissä se mieli, joka oli Kristuksessa.

Rukoilkaamme.

211Ajatelkaa näitä ajatuksia: “Jos on jotakin arvokasta tai jotakin hyvettä, ajatelkaa sitä.” Olkoon se keskuudessamme tänä aamuna, kun puhun tälle nauhalle, ja heidän kuunnellessaan sitä. Jos sinä, joka olet täällä läsnä tänä aamuna, tiedät, etteivät asiasi ole oikein Jumalan kanssa, etkä ole syntynyt Hänen Hengestään…

Voitte sanoa: “Kyllä, minä olen tehnyt tunnustuksen.” Se ei ole sitä, mistä minä puhun. Onko Jumala vastaanottanut sen? Voitte sanoa: “Kyllä, minä tein tunnustuksen ja kyllä minä uskon.” Niin teki Pilatuskin sanoessaan: “Olen tehnyt tunnustuksen, varmasti. Mitä minun tulee tehdä tämän vanhurskaan miehen kanssa.” Et voi pestä Häntä pois käsistäsi sillä tavalla. Ei, ei!

212Mitä olet tekevä Hänen kanssaan? Jos et ole uudestisyntynyt kristitty, eikä Pyhä Henki asu sinussa rikastuttaen elämääsi, niin miksi et vastaanottaisi sitä nyt? Et voi koskaan pestä tätä pois käsistäsi. Sinä et koskaan kuule tätä Sanomaa viimeistä kertaa. Se on soiva korvissasi, siihen asti, kun otat Sanoman sydämeesi, joka sanoo, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.

213Onko tässä näkyvässä kuulijakunnassa tänä aamuna joku, joka toteaa että hän on väärässä, nostaisitteko kätenne. Meillä ei ole tilaa alttarikutsulle, kun paikka on niin tupaten täynnä. Mutta sanokaa vain: “Rukoile minun puolestani, veli Branham. Jumala auttakoon minua.” Jumala siunatkoon teitä. Minä näen kätenne. “Minä haluan täällä Jumalan edessä, Hänen tietävän, että minä tiedän olevani syyllinen ja tunnustan syyllisyyteni. Haluan Hänet pois käsistäni, haluan Hänet sydämeeni.” Nostakaa kätenne ja sanokaa: “Rukoile minun puolestani, veli Branham.” Herra siunatkoon teitä. Näen, että tästä ihmisjoukosta on noin neljä- tai viisikymmentä kohottaneet kätensä.

Kutsuu tänään!
Kutsuu tänään!

Ajatelkaa sitä. No niin, se on Hän, joka kutsuu. Jeesus kutsuu! Se on Hän, joka puhuu sinulle.

214Oletko vajonnut niin syvälle syntiin, että sydämesi on niin kovettunut, ettet voi kuulla sitä enää? Kerran pienenä poikana tai tyttönä te kuulitte Sen, teillä oli halu silloin tehdä se, mutta te siirsitte Sen, ja sen jälkeen on sydämenne kovettumistaan kovettunut. Onko se niin pahaksi päässyt, ettet voi enää kuulla Sitä? Onko asemasi niin kuin Oswaldin tänä aamuna, että sinä tiedät? Kuinka voit tehdä niin?

Olisiko vielä joku ennen kuin rukoilemme? Olisiko vielä joku, missä hyvänsä rakennuksessa, joka ei ole vielä nostanut kättään? Sanoisitko: “Veli Branham, sinun viimeisten sanojesi jälkeen, minusta tuntuu että…” Joku muu vielä ulkopuolella, käytävillä tai ikkunoiden ääressä, missä hyvänsä. Vain…

215Jumala siunatkoon sinua nuori nainen, Jumala siunatkoon sinua, herra… Ja sinua, minä näen sinut… Jumala siunatkoon sinua, rouva. Joku muu vielä? Jumala siunatkoon sinua, rouva. Jumala siunatkoon sinua täällä. Jumala siunatkoon sinua siellä pieni poika… pieni tyttö. Kyllä Herra siunaa sinua. Siellä takana, herra.

No niin, ajatelkaa sitä nyt, kun laulamme hiljaa tämän laulun Jeesus kutsuu. Nyt minä haluan teidän sanovan: “Herra ole armollinen minulle syntiselle. Minä olen seurakunnan jäsen, mutta minä haluan Sinut. Minä haluan Sinut. Auta minua! Tulen palvelemaan Sinua, lupaan tässä juuri nyt. Olen nostanut käteni merkiksi, että haluan Sinut. Nyt valmista Sinä sydämeni vastaanottamaan Sinut, ja minä tulen vastaanottamaan Sinut sydämeeni.” Tekisittekö niin, nyt, kun laulamme tämän säkeen uudelleen?

Kutsuu tänään.
Kutsuu tänään!

216Rukoilkaa omalla tavallanne. Rukoilkaa nyt. “Jeesus kutsuu…” Se on Hän, joka puhuu. Se on syy miksi kohotit kätesi.

…llästi kutsuu tänään.
Jeesus kutsuu, Oi kuuntele Hänen ääntään
 Kuule Häntä tänään…

Kuule Häntä juuri nyt. Sano: “Herra, minä olen syyllinen. Sinun Veresi on minun käsissäni. Minä olen syntinen. En halua pitää sitä käsissäni enää. Olen vuosia yrittänyt, mutta en voi pestä sitä pois. En tule panemaan Sinua pois, niin kuin Pilatus teki, yrittäessään lähettää Sinut jollekin toiselle. Haluan Sinun tulevan sydämeeni juuri nyt, Herra. Otan Sinut vastaan. Näen Sinut kuvan lailla seisovan suoraan edessäni; uskossa minä kävelen suoraan Sinuun, tietäen Sinun antavan minulle anteeksi. Ja tästä lähtien Sinä tulet olemaan minun sydämessäni.”

…tänään (rukoilkaamme kaikki)
Jeesus kutsuu,
Hän hellästi kutsuu tänään.

[Veli Branham alkaa hyräilemään laulua Jeesus kutsuu.]

217Taivaallinen Isä, pieni Sanoma on lopussa. Ja nyt, päätöksenteot, oikeus on asetettu istumaan tänä aamuna. Enkelit ovat kerääntyneet huoneeseen. Suuri Pyhä Henki täällä, antaen todistuksen, että Jeesus vielä elää. Hän oli Iankaikkisen Elämän Lähde, eikä hauta eikä helvetti voineet pitää Häntä. Hän nousi ylös, vapautettuna helvetistä ja haudasta ja Hän seisoo keskuudessamme tänään.

Ja meidän opinkappaleemme ja kirkkokuntamme ovat sitoneet monia Sinun omistasi, Herra. Synti on sitonut heidät, mutta tänään he haluavat tulla vapaiksi. He seisovat Pilatuksen tavalla, ja sen asemesta, että yrittäisivät siirtää Hänet jollekin toiselle, he ovat kohottaneet kätensä sanoen: “Tule sydämeeni, Herra Jeesus. Minä en yritä pestä Sinua pois enää. En voi tehdä sitä. Sinä olet vielä minun käsissäni. Minä pesin ja pesin, enkä voinut päästä Sinusta eroon. Mutta nyt minä haluan vastaanottaa Sinut. Haluan Sinut elämääni. Ja minä vastaanotan Sinut elämääni. Herra, vastaanota minut Kuningaskuntaasi, antamalla anteeksi minun syntini. Ja anna minulle usko uskoa, että Sinä vastaanotat minut, Isä.” Suo se, Jeesuksen Kristuksen Nimen kautta me rukoilemme.

218Ja nyt, kun teidän päänne ovat kumartuneet. Usko, uskon kautta… “Jumala, auta minua olemaan rehellinen. Tietäen, että Sinä lupasit….”

“Häntä, joka tulee Minun luokseni, Minä en missään tapauksessa heitä pois, vaan annan hänelle Iankaikkisen Elämän ja nostan hänen ylös viimeisenä päivänä. Hänet, joka tunnustaa Minut ihmisten edessä, olen Minä tunnustava Isäni ja pyhien Enkelien edessä. Hän, joka kuulee todellisen tosi tulkinnan Johanneksen 5:24:stä. Se on.. Hän, joka ymmärtää ja vastaanottaa Minun Sanani. Hän, joka vastaanottaa Minun Sanani ja uskoo Häneen, joka lähetti Minut, hänellä on Iankaikkinen Elämä, eikä hän enää tule tuomittavaksi.” Ette tule tuomittavaksi niin kuin Oswaldin on tultava, vaan olette saaneet anteeksi ja siirtyneet kuolemasta elämään.

219“Herra, en tiedä kuinka, enkä tiedä miksi, mutta uskon sen tapahtuneen. Minä uskon, että epäusko sydämestäni on lähtenyt pois, ja voin vapaasti sanoa: ‘Aamen’, jokaiselle Sinun Sanallesi. Otan Sen vastaan juuri nyt, kun olen uskonut.”

220Nyt päänne kumarrettuina. Te, jotka nostitte kätenne jokin aika sitten: ja uskon kautta voitte nähdä Kristuksen kuvan seisovan edessänne, sellaisena kuin teidän tulee olla. Te vaellatte uskossa, uskoen, että syntinne ovat anteeksiannetut. Olette valmiit ottamaan kristillisen kasteen, sekä tästä päivästä eteenpäin vaeltamaan Kristuksessa. Voisittako te todistukseksi Hänelle nostaa kätenne ylös ja sanoa: “Uskon kautta minä uskon Sen koko sydämestäni.” Jumala siunatkoon teitä. Se on hienoa. “Minä otan Sen vastaan nyt. Tunnustan, ettei ole mitään, mitä voisin itse tehdä.” Jumala siunatkoon teitä. Näytti kuin joka ainoa heistä olisi luvannut tehdä sen.

221Näettehän, te olette pahoja. Ette koskaan ole olleet hyviä. Ette voi olla hyviä, mutta Jeesus kuoli pahojen ihmisten puolesta. Kysytte: “Mitä minun tulee tehdä, veli Branham?” Ainostaan vastaanottaa, mitä Hän on tehnyt. Ottakaa vastaan, mitä Hän on tehnyt teitä varten. Ja nyt uskottuanne Sen ja vastaanotettuanne Sen.

Uskoisin, että pastorilla täällä on kasteallas valmiina, kastaakseen ne, jotka haluavat tulla kastetuiksi, jos haluatte tulla kastetuiksi.

Jos teidät on kastettu noihin arvonimiin Isä, Poika ja Pyhä Henki… Minä sanon tämän kunnioituksella, että minun näkökannaltani katsoen teitä ei ole vielä kastettu. Ette ole sitä, sillä te ette ole tehneet, mitä Hän on sanonut.

222Hän käski “Kastamaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen Nimessä.” Jos nämä tittelit on lausuttu ylitsenne; Hän ei koskaan sanonut: “Menkää ja lausukaa nämä tittelit. Menkää ja lausukaa nämä nimet.” Sellaista ei koskaan tehty Raamatussa. Sitä ei koskaan tehty sillä tavalla. Vaan he tekivät niin kuin Jeesus käski: “Isän, Pojan ja Pyhän Hengen Nimessä”, joka on Jeesus Kristus.

223Pietari avaimien kanssa sanoi saman asian, niin kuin muutkin apostolit ja koko seurakunta, aina Nikean kirkolliskokoukseen asti, jolloin roomalaiskatolinen kirkko organisoitui ja hyväksyi tittelit nimen asemesta. Te olette kastetut joko Rooman kirkkokunnallisen opinkappaleen mukaisesti tai sitten Jeesuksen Kristuksen Nimessä, toisella tai toisella. Se on teidän käsissänne, ettekä voi pestä sitä pois. Se on käsissänne.

Te olette vastaanottaneet Sen nyt, ja pyydän teitä tekemään niin, nyt, kun pianisti soittaa tuota kuuluisaa vanhaa laulua:

 Minun uskoni katsoo ylös Sinuun,
Sinä Golgatan Karitsa,
jumalallinen Pelastaja!
 Kuule minua nyt rukoillessani,
Ja ota kaikki syyllisyyteni pois,
Ja anna minun tästä päivästä alkaen,
Olla kokonaan Sinun!

224Älköön kukaan lähtekö rakennuksesta. Nouskaa nyt kunnioittavasti seisomaan ja nostakaa kätenne Hänen puoleensa.

Minun uskoni katsoo ylös Sinuun, (Ja Hän on Sana)
Sinä Golgatan Karitsa,
jumalallinen Pelastaja!
Kuule minua nyt rukoillessani,
Ota kaikki syntini pois,
Oi anna minun tästä päivästä alkaen,

 Olla kokonaan Sinun!
Kokonaan ja täydellisesti Sinun. Minä nyt luovutan elämäni Sinulle

225Vesi on valmis muutaman minuutin kuluttua. Jos ette voi ottaa kastetta nyt, tulemme me kastamaan uudelleen tänä iltana.

Ajatelkaa sitä iltapäivän kuluessa: Hän on käsissänne. Saatteko sen pois? Ainoa tapa tehdä se, on tulla pestyksi Jeesuksen Kristuksen Veressä. Näettekö? Muistakaa Se nyt, kun me kumarramme päämme, katsokaa Häneen nyt.

Kun elämän pimeä sokkelo…

226Teidän on valittava sydämissänne nyt. Hän on tuomittavana. Sana on valmiina ristiinnaulittavaksi. Kristus on tuomittavana. Mitä te tulette tekemään Jeesuksen kanssa, jota kutsutaan Kristukseksi?

 Ole Sinä minun Oppaani;
Muuta pimeys päiväksi,
Pyyhi murhe, kyyneleet pois,
Äläkä anna minun eksyä
Pois Sinun läheltäsi.

Nyt kumartakaamme sydämemme Sille. [Veli Branham hyräilee laulua.]

227Ajatelkaa vakavasti ystävät. Teidän nimenne saattaa olla viimeinen, joka on Kirjassa. Olemme lopunajassa. Ajatelkaa nyt todella vakavasti… Onko täällä ketään, joka on työntänyt Hänet pois?

228Muista, sinä et ehkä saa uutta tilaisuutta. Pilatus ei saanut toista mahdollisuutta. Hän yritti parhaansa tullakseen pelastetuksi, eikä voinut tehdä sitä. Se oli hänen käsissään. Ja mitä sinä tulet nyt tekemään tämän päivän voidellun Sanan kanssa, jota kutsutaan Kristukseksi?