63-0324M KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA SINETEISTÄ
(Questions & Answers On Seals)
Jeffersonville, Indiana, USA, 24.3.1963

[Veli puhuu vieraalla kielellä. Toinen veli antaa selityksen. Seurakunta rukoilee ääneen.]

1          Taivaallinen Isämme, me olemme todella kiitolliset tästä ajasta, jonka me voimme olla yhteydessä Jumalan Sanan ympärillä, Jumalan läsnäolossa. Me olemme niin kiitolliset, että Sinä olet kanssamme auttaaksesi meitä ja siunataksesi meitä. Me pyydämme anteeksi syntejämme, niin että lamppumme voisivat olla täytetyt Öljyllä, ja puhdistetut ja palavat, että Sinä voisit käyttää meitä nyt Sinun suuren Nimesi kunniaksi, sillä me pyydämme sitä Jumalan rakkaan Pojan, Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Aamen.

Voitte istuutua.

2          Olin juuri tulossa sisään, kun kuulin tuon sanoman tulevan. Niinpä on totta, että meidän tarvitsee pitää lamppumme täytettyinä. Te tiedätte, että teidän palaessanne… Te ette voi jatkaa eteenpäin niin kuin te olette tehneet nyt, koska, kun öljy palaa, syntyy nokea: niinpä siitä syystä teidän tulee puhdistaa lamppunne, koska lampun sydän nokeutuu. Monet teistä minun ikäisistäni muistatte, kuinka meillä oli tapana käyttää öljylamppua. Se nokeentui, ja siksi se häiritsi valaistusta. Niinpä teidän täytyy pitää puhdistaa kaikki noki pois, niin että me voimme ponnistella eteenpäin korkean kutsumuksemme päämäärää kohden Kristuksessa.

3          On kaunis aamu ulkopuolella ja sisällä lähestyessämme nyt tätä pääsiäisaikaa.

4         Ja tänä iltana me tulemme viimeiseen Sinettiin, jos Herra tahtoo. Ja se on kovasti salaperäinen Sinetti, hyvin, hyvin salaperäinen, koska siitä ei edes mainita missään Kirjoituksissa, ei edes symbolia, eikä mitään mihin tarttua. Sen täytyy tulla suoraan Taivaasta.

5          Ja se on hyvin rasittava hetki minulle. Niin on ollut koko viikon. Tämä on minun kahdeksas päiväni huoneessa. Ja minä huomasin, että täällä oli niin paljon pyyntöjä, että minun täytyi valita. Joukossa oli niin paljon niitä, jotka halusivat tapaamista. Minä rakastan sitä. Minä haluaisin tehdä niin, mutta en voi juuri nyt, koska tehän ymmärrätte, että se, mitä me yritämme tehdä nyt, on löytää Jumalan tahdon ilmestys, näettehän, ja sitten, kun meillä on näitä tapaamisia, niin se heittää teidät pois aiheesta ja johonkin muuhun. Ymmärrättekö?

6          Ja sitten, se on aivan niin kuin sairaan puolesta rukoileminenkin, se on kerta kaikkiaan erilaista. Näyissä ja asioissa te tutkitte eri tavalla ja teidät on voideltu eri tavalla. Se on aivan niin kuin Raamattu sanoo täällä: “Puu, joka on istutettu vesi virtojen ääreen.” Vesi virrat, näettehän, se on sama vesi, mutta se virtaa täältä ja täältä ja täältä päin. Riippuu siitä, mistä se tulee. Se on sama Henki.

7          Paavali 1. Kor.12, puhui samasta asiasta, että on monia lahjoja, mutta Henki on sama.

8         Niinpä te näette, että jos te työskentelette yhden asian kanssa, ja sitten vaihdatte johonkin toiseen asiaan, tehän tiedätte, mitä minä tarkoitan; teidän tutkiessanne tällä linjalla te otatte vastaan ihmisiä. Nyt heidän sydämensä ovat keskittyneet tähän. Mitä nämä Sinetit ovat? Heidän huomionsa on kiinnittynyt siihen. Mitä se on? Ilta illan jälkeen, tullessani tänne, siellä on sellainen jännitystila, että minun täytyy puhua jostakin muusta, saadakseni sen jotenkin rauhoittumaan, näettehän, ja sitten Pyhä Henki tulee ja murtaa Sinetin. Ja sitten minun täytyy tehdä se joka ilta sillä tavalla . Sitten, kun me muutamme sen parantamiseen tai johonkin muuhun, niin ihmiset kaikki asennoituvat yhteen asiaan; te tuskin voitte muuttaa sitä heti toiseen asiaan.

9          Ja sitten myös tietäen, että teidän joukossanne tapahtuu juuri nyt asioita, näettehän. Minä teidän, että te ette ymmärrä sitä. Minä olen ehdottoman varaa, että te ette ymmärrä sitä. Ja te sanotte: “Veli Branham, on kovaa sinun sanoa niin.” Minä tiedän, että se on.

10    Mutta katsokaahan; sallikaa minun vain sanoa tämä nyt. Minä oletan, että tämä tulee nauhoille vain meitä itseämme varten ja niin edelleen. Sallikaa minun sanoa tämä, että te ette käsitä sitä, näettehän. Eikä teidän oletetakaan käsittävän sitä. Niinpä älkää yrittäkö tulkita mitään. Älkää yrittäkö panna omaa selitystänne siihen. Te vain menette kauemmaksi pois. Ottakaa vain minun neuvoni, jos te uskotte minua nyt. Jos Jumala on antanut minulle suosion teidän silmissänne.

11    Ja te tiedätte, että nuo paljastukset ja asiat… Olen ollut täällä teidän kanssanne pitkän aikaa, ja se on aina ollut oikein. Ja nyt, todistaaksemme sen kaksinkertaisesti oikeaksi, se kiinnittyy suoraan Sanan kanssa. Niinpä te tiedätte, että se on NÄIN SANOO HERRA. Se on oikein. Se on todistettu teille.

12     Ottakaa nyt minun neuvoni, kuten veljeltänne. Älkää panko omaa selitystänne yhtään mihinkään. Menkää vain eteenpäin ja eläkää hyvää kristityn elämää, koska te tulette vain viemään itsenne pois todellisesta asiasta, kun teette sen. Te vain käännätte tienne jälleen pois asiasta.

13    Kaikki te olette tietoisia ja tiedätte, että jotakin salaperäistä tapahtuu, ja se on juuri tapahtumassa. Ja minä tiedän nyt, mitä se on. Minä en sano sitä. Vain Jumalan armo antaa minun tietää, mitä se on. Se on suunnatonta, ja se on mennyt juuri nyt, eikä ole mitään tapaa maailmassa teidän nähdä sitä, mutta tämä Raamattu kädessäni, minä tiedän, mitä se on. Se on kerrottu teille aikaisemmin, joten älkää yrittäkö panna mitään tulkintaa, vaan vain uskokaa minua veljenänne, näettehän, me elämme suuressa hetkessä.

14     Olkaa vain todella nöyriä, olkaa kristittyjä ja yrittäkää elää Jumalaa varten, ja eläkää rehellisesti naapureittenne kanssa, ja rakastakaa niitä, jotka eivät rakasta teitä. Älkää yrittäkö tehdä mitään… Näettehän, te vain teette sen joksikin salaperäiseksi ja sekoitatte Jumalan todellisen ohjelman.

15    Eilen iltapäivällä jotakin tapahtui siellä huoneessani, josta en milloinkaan tule pääsemään eroon. Ja noin kaksi viikkoa sitten jotakin tapahtui, josta en koskaan kykene pääsemään eroon, niin kauan kuin elän tämän maan päällä.

16     Mutta, jos seurakunnan täällä ei oleteta tietävän näitä asioita, joten älkää panko mitään selitystä millekään. Jatkakaa vain eteenpäin ja muistakaa, mitä teille on sanottu, ja eläkää kristillistä elämää. Menkää seurakuntaanne ja olkaa todellisena valona, missä hyvänsä olettekin, vain palakaa Kristukselle ja kertokaa ihmisille, kuinka paljon rakastatte Häntä. Ja vain sallikaa todistuksenne olla koko ajan rakkaudellinen ollessanne ihmisten kanssa, näettehän, koska, jos te ette tee sitä, te väännätte itsenne sisälle johonkin, ja sitten te olette poissa kuljetulta polulta. Näettehän, joka kerta, kun te yritätte tehdä sen, te olette tehneet niin. Niinpä älkää yrittäkö tehdä mitään tulkintoja.

17    Ja erikoisesti tänä iltana, kun tuo Sinetti tulee esiin teidän edessänne. Älkää lainkaan yrittäkö tulkita sitä. Menkää vain eteenpäin ja olkaa nöyriä ja jatkakaa eteenpäin saman yksinkertaisen Sanoman kanssa.

18    Nyt te sanotte: “Veli Branham, koska me olemme Elävän Jumalan Seurakunta, niin eikö meidän tulisi…” Hyvä on, kuten yritin… Katsokaahan tänne, minä haluaisin sanoa… Te sanotte: “No niin, miksi en voi? Minulla tulisi olla…” Ei.

19    Muistakaa, minä sanon tämän teidän omaksi parhaaksenne. Näettehän, minä sanon sen niin, että te tulette ymmärtämään. Jos te uskotte minua nyt, niin kuunnelkaa, mitä minä sanon teille

20     Nyt tässä, tässä on nyt pylväs, ja me kutsumme tätä kuunteluasemaksi, ja siinä sisällä on radio. Ja siellä ovat varoitukset, ja asioita voidaan tehdä, kuten miekka teidän kädessänne, näettehän. Ja se  voi noukkia pahasta, tai vastaanottaa vain sen, minkä se saa sanomanansa.

21     Mutta nyt, esimerkiksi, tavalliselle ihmiselle, on noussut niin paljon kultteja ja muita ryhmiä esiin pienen Hengen vuodattamisen vuoksi, että ihmiset tulevat niin kiihottuneiksi; ja on joukko asioita, he menevät ja aloittavat jonkun pienen liikkeen ja muita asioita. Ettekä te halua tehdä sitä nyt. Vain muistakaa, pysykää sellaisina kuin te olette.

22    Ja te sanotte: “No niin, Herra…” Ei, olkaa nyt varovaisia.

23     Katsokaahan tänne. Sallikaa minun näyttää teille jotakin. Tiesittekö te, että kymmeniä tuhansia ääniä on tässä huoneessa juuri nyt? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Kirjaimellisesti ihmisten ääniä, jotka tulevat elektronisten radioaaltojen kautta. Miksi te ette kuule niitä? Ne ovat ääniä. Onko se oikein? [“Aamen.”] Ne aaltoilevat läpi täältä juuri nyt. On ihmisiä, ruumiita, jotka liikkuvat tämän huoneen lävitse juuri nyt. Onko se oikein? [“Aamen.”] Miksi te sitten ette näe heitä? Ne ovat todellisia ääniä, niin kuin teidän äänenne. Miksi te sitten ette kuule sitä? Näettekö, sen täytyy osua johonkin ensin tullakseen paljastetuksi. Ymmärrättekö te sen nyt? [“Aamen.”]

24    Älkää nyt sitten selittäkö mitään. Mitä hyvänsä Jumala haluaa teidän tietävän, Hän tulee lähettämään sen teille, niinpä olkaa vain todella vakaita nyt. Pysykää paikoillanne. Jotakin on tapahtunut. Ja nyt olkaa todella. Tehän ymmärrätte, mitä minä tarkoitan, ettekö vain? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Älkää yrittäkö tehdä itsestänne jotakin omituista ollaksenne kristitty, koska näettehän, te voitte viedä itsenne pois Jumalasta, ja te…

25    Jos te voitte ymmärtää sen, niin tämä on tuo Kolmas Nykäys. Teidän olisi jo tullut käsittää se. Muistakaa, ei tule olemaan jäljittelijöitä, niin kuin oli kahdella ensimmäisellä. Niinpä tämä on niin pitkälle kuin teidän tulee tietää. Vain muistakaa, että…

26    Te näette nyt, että jotakin tapahtuu tässä huoneessa, täällä on jotakin, joka on… Se on itse asiassa tässä huoneessa, enkelit, Jumalan Ääni, mutta kuinka te voisitte… Jos te ette voi kuulla luonnollista ääntä ilman, että jokin lähettää sen ulos, niin kuinka te voisitte kuulla hengellisen Äänen?

27     Te voitte saada itsenne uskomaan, että joku on laulamassa jotakin määrättyä laulua, joka ei ehkä olekaan siellä. Mutta, kun se todellisuudessa osuu siihen kristalliin, johon sen tulee osua, niin silloin se antaa todellisen tulkinnan ja vahvistaa sen näyttäen kuvan. Näettekö mitä minä tarkoitan? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”]

28     Kun nyt Jumalan Henki puhuu todellisen Sanan kautta, Se vahvistaa itsensä; ja näyttää itse, että Se on oikein. Ymmärrättekö te nyt? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Hyvä on.

Rukoilkaamme nyt uudestaan.

29     Taivaallinen Isä, aikomuksenamme on nyt avata tämän Kirjan kansi, fyysisenä osana yrittäessämme antaa takaisin sen, mitä Sinä olet avannut meille hengellisellä alueella. Ja nyt minä rukoilen, Jumala, että Sinä auttaisit minua antamaan oikean tulkinnan näille kysymyksille, jotta voitaisiin sanoa niiden auttaneen ihmisiä. Jotta ne antavat heille ymmärrystä. Ja minä rukoilen, että Sinä antaisit minulle ymmärrystä, että minä voisin lähettää sen ulos Sinun omillesi, niin että heillä voisi olla ymmärrystä, niin että me yhdessä voisimme elää Jumalan kunniaksi ja kirkkaudeksi Jeesuksen Kristuksen Nimen kautta. Aamen.

30     Minä vain halusin sanoa sen.

31    Ja minä ajattelin, että tämä tässä säätelisi noita nauhoja, mutta se olikin tämä lukuvalo. Ja minä ajattelin, että nauhojen säätökatkaisin oli tavallisesti tässä. Mutta minua käskettiin vain antaa merkki veljille tuonne nauhoitushuoneeseen, että he tietäisivät, milloin pysäyttää nauhat ja milloin ei.

32     Näettehän, että nauhoilla on maailmanlaajuinen palvelustehtävä, ne menevät kaikkialle. Se menee kaikenlaisille kielille, ja on asioita, joita me sanomme täällä, ja joita me emme sanoisi jossakin muualla, ja tämä on syy, miksi heidän tulee pysäyttää se.

33     Kysymyksiin vastaaminen on melkoinen asia. Niinpä nyt vastatessani tässä… Jotkut niistä eivät ollenkaan koske Sinettejä, mutta minä yritän vastata niihin. Ne annettiin minulle, ja he kertoivat, että suurin osa niistä oli rukouspyyntöjä sairaiden ja vaivattujen ja erilaisten asioiden puolesta, eikä niissä ollut mitään kysymyksiä vastattavaksi. Ja sitten minulle annettiin nippu, jotka käsittelivät erilaisia asioita, raamatunpaikkoja ja muita asioita, mutta ehkä, jos meillä on aikaa, niin me tulemme tekemään parhaamme vastataksemme niihin. Ja, jos minä teen virheen, niin muistakaa, ei ole ollut tarkoitus tehdä virhettä.

34    Niinpä tuntuuko jokaisesta hyvältä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Aamen. Juuri niin on, puhuttaessa taivaallisista paikoista Kristuksessa Jeesuksessa! Mikä ihmeellinen paikka! Mikä ihmeellinen aika!

35     Kaikkina niinä kertoina, joina olen seissyt tämän pöydän takana täällä Tabernaakkelissa, minä en milloinkaan, palvelustehtäväni aikana ole mennyt sisälle Jumalan alueille ja hengellisille alueille, niin kuin on ollut tällä kerralla, se menee ohi kaiken sen, mitä koskaan olen palvelukseni aikana tehnyt, tai missään muualla tämänkaltaisessa kokouksessa. Tavallisesti on parantamiskokouksia, tämä on Totuuden paljastaminen saman Hengen kautta, näettekö, saman Hengen.

36     Olen ollut täysin yksinäni, vain käynyt alhaalla ruokapaikassa. Olen ollut yksin, joten se on ollut todella suurta aikaa.

37     Ja nyt heti aamuilla tai seuraavana aamuna, mahdollisesti, jos me pääsemme tämän lävitse ajoissa, minä tulen rukoilemaan sairaiden puolesta tänä aamuna, jos nämä kysymykset eivät vie liian pitkään.

38    Joten minun täytyy päästä yksikseni pieneksi aikaa, näettehän. Inhimillinen mieli voi kestää vain niin paljon. Ja, kun te tulette paikalle, jossa te istutte tunnin puutuneena Jumalan läsnäolossa. Valopatsaan riippuessa teidän edessänne, te ette voi kestää sitä liian pitkään, näettekö? Ihmisolento ei voi kestää sitä.

39     No niin, nämä kysymykset ovat todella mukavia. Minä arvostan… Ja se viisaus ja asiat, joita ihmisillä on. Aion nyt yrittää vastata niihin, ja sitten, jos en saa sitä oikein, niin ettekö haluaisi antaa sitä minulle anteeksi.

40     Ja, jos teillä on erilainen tulkinta ja uskotte, että teidän ideanne on oikea, niin menkää vain eteenpäin; siitä ei ole vahinkoa, koska niistä vain yhdellä tai kahdella on jotakin tekemistä pelastuksen kanssa. Useimmat kysymykset on kysytty tältä toiselta puolelta Seurakunnan ylöstempausta.

41    Ne ovat kysymyksiä täällä niistä asioista, jotka tulevat ja tulevat tapahtumaan toisissa osissa, koska me nyt olemme ohittaneet seurakuntajaksot opettaessamme Kirjaa. Me olemme sen toisella puolella, 144 000 kutsumisen ajassa. Nyt ensimmäinen kysymys tässä:

1. Ovatko nuo viisi viisasta neitsyttä Matt. 25:ssä Morsiamen palvelijoita, vai ovatko he Morsian? Jos nämä viisaat neitsyet ovat Morsiamen palvelijoita, niin missä on Morsian?

42     Parhaan ymmärrykseni mukaan nämä viisi neitsyttä, siellä oli heitä kymmenen, tiedättehän, jotka lähtivät ulos, ja tämä tässä on vain symboli tai vertaus, jonka minä tulen kertomaan teille. Näettehän, siellä oli heitä kymmenen. Tietenkin heitä oli siellä enemmän, se oli vain tekaistu luku. Mutta sitten, viisailla neitsyillä oli öljy lampuissansa; tyhmillä ei ollut öljy lampuissansa.

43    Se ei merkitse täällä Matteuksessa sitä, että tulisi olemaan vain viisi, Tämä on tuon henkilön kysymys. “Jos nuo kymmenen, tuolla, tarkoittiko se, että tulisi olemaan… tai nämä viisi, pikemminkin, että olisi vain viisi. Näettekö, vain viisi ihmistä?” Ei, se ei merkitse sitä.

44    Se on vain neitsyiden symboli, jotka lähtivät ulos öljy lampuissansa; he ovat osa tuosta Morsiamesta. Ja minun ymmärrykseni mukaan…

45    Ja sitten te voitte panna merkille, että he olivat viimeisen vartion neitsyitä, tullen alaspäin vartioiden lävitse. Siellä oli ollut seitsemän vartiota, ja seitsemännessä vartiossa, keskiyön hetken lyödessä. Näettehän… Nyt tässä keskiyön vartiossa nämä neitsyet heräsivät ja kunnostivat lamppunsa ja menivät sisälle, samanaikaisesti, kun nukkuvat neitsyet…

46     “Nyt tämä osa tässä, tämä viisi” jos tämä oli kysymyksen tarkoitus: “Että oli vain viisi”… Meillä on esimerkiksi monia kysymyksiä täällä, koskien noita seitsemäätuhatta, ja niin edelleen; se oli vain symboli, osa heistä. Ja kaikki, jotka heräsivät tässä viimeisessä ajanjaksossa täällä, seitsemännellä vartiolla, jos tuona aikana ei herännyt muuta kuin viisi, heidät muutettiin, ja menivät sisään Yljän kanssa.

47     Se ei merkitse, että tulisi olemaan vain viisi, koska he nukkuvat koko matkan kautta ajanjaksojen, niin kuin olemme puhuneet siitä tällä viikolla.

48     Paavalin, Efeson seurakunnan enkelin päivinä, Paavali perusti tämän seurakunnan, ollen sanansaattaja sille. Muistakaa, että Paavalista, Efeson seurakunnan perustajasta, tuli tuon seurakunnan sanansaattaja, ja tuo Henki, joka oli maan päällä tuona aikana, oli leijonan henki. Ja tuo leijona on Juudan sukukunnan Leijona, joka on Kristus, ja Kristus on Sana. Paavali Sanan kanssa tuossa ajanjaksossa. Tuhannet nukahtivat tuossa ajanjaksossa. Onko se oikein? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”]

49    Sitten tuli seuraava ajanjakso, ja aika, jolloin seurakunta asettui aloilleen pimeässä ajassa, ja härän henki tuli esiin, työ- ja uhrieläin, ja he antoivat elämänsä. Tuhansia kertaa tuhansia nukkui marttyyreina. He odottavat, näettehän.

50     Sitten tuli seuraava ajanjakso, luterilainen, uskonpuhdistuksen ajanjakso. Siellä tuli esiin viisaus miehen oveluuden kanssa. Jos panette merkille, niin mies tuli esiin sen kanssa, ja tehdessään niin, hän lisäsi siihen oman oveluutensa. Tällä tavalla hän meni naimisiin toisen osan kanssa, näettekö? Jos hän vain olisi pysynyt Jumalan viisauden kanssa, vain puhdistaen ja vetäen ulos… Mutta mitä hän teki? Tuon miehen kuoleman jälkeen, jolla oli sanoma, Lutherin kuoleman jälkeen, heillä oli Lutherin organisaatio.

51    Wesleyn kuoleman jälkeen, heillä oli metodistiorganisaatio, huomaatteko? Te jatkatte eteenpäin sillä tavalla, koska Se yksinkertaisesti tekee niin. Haluan teidän nyt huomaavan tämän. Nyt joku saattaa kysyä helluntailaisista, joka oli kolmas ajanjakso.

52     Jokainen noista ajanjaksoista vain kastoi itsensä Pyhään Henkeen. Vanhurskauttaminen on pyhän Hengen teko; pyhitys on Pyhän Hengen teko, mutta Kaste on itse Pyhä Henki. Ja siitä syystä täytyi profeetallisen Profeetan tulla alas; ei ajanjakson sanansaattaja, koska itse Pyhä Henki tuli täyteydessänsä, Pyhän Hengen kasteessa.

53    Mutta ajanjakson lopussa, niin kuin aina, me näemme, että sanansaattaja lähetettiin; ja kaikki nämä erimielisyydet ja muut asiat tultaisiin asettamaan kohdalleen, sillä tavalla. Ja sitten tulee Seurakunnan Ylöstempaus.

54     Mutta niin kuin monet kirjoittavat kaikista näistä eri asioista, kuten auringon ja kuun pimeneminen… He panevat sen taaksepäin kristilliseen ajanjaksoon. He epäonnistuvat näkemään noita kolmea kysymystä, jotka kysyttiin meidän Herraltamme, ja joihin Hän vastasi siellä.

55     Eilen illalla siitä ei jäänyt mitään kysyttävää. Me otimme jokaisen noista kysymyksistä ja sovitimme ne yhteen Sinettien kanssa, ja Sinetit itse ovat koko Kirja yhdessä.

Uskotko sinä sen, tohtori? [Veli vastaa: “Kyllä.”]

56    Näettekö, koko asia nivoutuu yhteen. Ja me otimme sen, mitä Jeesus sanoi tässä, he kysyivät kolme kysymystä, näettekö: “Koska nämä asiat tulevat tapahtumaan? Mikä tulee olemaan Sinun tulemuksesi merkki? Ja mikä maailman lopun merkki?” Ja Hän toi ne suoraan alas, ja me sovitimme ne yhteen, joka ainoan niistä, paitsi tuota yhtä. Mikä se oli? Seitsemäs Sinetti. Miksi? Näettehän, sitä ei tiedetä. Siinä se on. Jokainen niistä tuli suoraan ulos. Ja me rinnastimme ne tarkalleen eteen ja taaksepäin.

57    Ja eilen illalla kirjoittaessani minä katsoin entisiä muistiinpanojani, joista puhuin eilen illalla, ja minä näin, missä olin pannut toisen asian toisen paikalle, sillä tavalla, pannen ne ristiin taakse ja eteen. Sitä minä tein. Arvelen teidän huomanneet sen. Huomasitteko te sitä?

58     Minä olin kirjoittanut tähän sen, mitä minun olisi tullut kirjoittaa tälle toiselle puolelle, ja minä kirjoitinkin sen tähän. Ja minä panin molemmat niistä 9, 11 tai 9, 6 tai 6 ja 11 ja 9 ja 11, mikä ei ollut niin. Se oli päinvastoin, seuraava jae sen alla. Huomaatteko? Ja siinä puhuttiin vitsauksista ja sodasta, huomaatteko? Sitä se oli.

59     Minä olin vain niin onnellinen, ja niin innostunut… Minä nautin ilmestyksen kiihotuksesta. Niinpä minä kirjoitin sen tähän, istuessani siellä kynäni kanssa, ja minä kirjoitin yksitoista molempiin paikkoihin, kun niin ei olisi tullut olla. Ja luulen sen olleen yhdeksän yhdentoista sijasta toista puolta varten.

60     Mutta näittekö te, kuinka täydellisesti ne kulkivat rinnakkain? Älkää nyt unohtako sitä. Ne kulkivat rinnakkain Kuudenteen, ja pysähtyivät, näettehän. Nyt tarkatkaa Sinettien avautumista, kun ne tulevat alas Kuudenteen ja pysähtyvät, vain “hiljaisuus Taivaassa”, se on kaikki, mitä sanotaan, “puolen tunnin ajaksi”.

61     Minun täytyy kiirehtiä ja vastata näihin, koska näettehän, jokainen niistä olisi neljän viikon pituinen saarna, teidän mennessänne pois aiheesta johonkin muuhun. Mutta minun tarkoitukseni ei ole tehdä sitä, koska haluan vastata jokaisen kysymykseen niin pitkälle kuin voin.

62     Nämä neitsyet, se on vain osa heistä, tuossa ajanjaksossa. Jokaisella ajanjaksolla on neitsyet. Huomaatteko?

Enkeli tulee seurakunnalle: “Efeson seurakunnan enkelille, kirjoita.” Näettekö?

63     Ja sitten tulkaa tähän, ja sitten Efeson seurakunnalle kirjoittamisen jälkeen, verratkaa sitä takaisinpäin, Sinetti avautuu. Se on vain tapa meidän tuoda se, yrittäessämme antaa sen kaiken teille. Näettekö mitä tarkoitan? Jos Herra tahtoo.

64     Mitä minulla oli ensin? Seurakuntajaksot. Onko se oikein. Seuraava asia, Sanoma seurakunta-ajanjaksoille. Onko se selvää jokaiselle nyt?

65     Ensiksi saimme seurakuntien ajanjaksot, ja saimme historian, Nikean neuvostot ja esi-Nikean neuvostot ja kaikki, mitä voimme löytää historiasta, ja totesimme, että oikea Sanan tulkinta oli tarkalleen historian mukainen. Ja me toimme sen alas tähän ajanjaksoon, tähän Laodikeaan, ja sen historiaa te ette tarvitse, se on tekeillä juuri nyt. Siellä se on, ja sitten näytettiin se, mitä tulisi olemaan tässä ajanjaksossa.

66     Me tulemme takaisin Sinettien kanssa, ja Jumala avaa tuon Sinetin meille. Mitä se on? Ensiksi siellä on sanansaattaja; seurakuntajakso; seuraavaksi on Seitsemän Sinettiä.

67     Nyt me voimme nähdä sen turmeluksen, joka iskee Seitsemännessä Seurakuntajaksossa… Mutta Seitsemäs Sinetti ei paljasta yhtään mitään, mitä tulee tapahtumaan sille, näettekö, koska tuon ajanjakson lopussa on tuleva profeetallinen lahja paljastamaan nämä asiat. Pysyttekö te mukana? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Hyvä on. Huomatkaa kuinka joka ainoaa, joka  noista Sineteistä…

68    Sitten tulen tähän, ja nuo kolme kysymystä kysyttiin Jeesukselta Kristukselta: “Milloin nämä asiat tapahtuvat, milloin ei tule olemaan kiveä toisen päällä? Milloin tämä vedetään maahan, tämä maailman uskonnollinen keskus, ja toinen asetetaan? Milloin se tulee olemaan, antikristuksen ratsastus?” Huomaatteko? Ja mikä meni ulos kohtaamaan sitä? Sana, Sana sanaa vastaan.

69     Sitten se lankesi alas politiikkaan ja kaikkeen muuhun; ja esiin tuli härän työ. Se oli tarkalleen toisena, ja Jeesus sanoi niin Matteus 24. Sitten me tulemme alaspäin siitä uskonpuhdistajien oveluuteen, ihminen, olennon mennessä kohtaamaan sitä. Sitä tapahtui. Sitten me tulemme alaspäin seuraavaan, Neljänteen Sinettiin, kun antikristus tulee kaiken yhteen kasaantumaksi, ja sillä oli nimi, Kuolema.

70     Tarkatkaa nyt mitä Jeesus sanoi: “Ja hän tulee heittämään hänet tuleen ja jopa tappamaan hänen lapsensa.” Se on kuolema, joka ratsastaa. Se on sekä protestantit, että katoliset, kummassakin niissä on kuoleman merkki, hän ja hänen lapsensa tulevat hävitetyiksi. Niinpä, jos te olette riippuvaiset kirkkokunnastanne, teidän on parasta tulla pois siitä juuri nyt.

71    Ja sitten, kun se tulee Seitsemänteen Sinettiin, Jeesus pysähtyi juuri siihen. Hän avasi Kuudennen Sinetin sanomalla, että kuu tulisi muuttumaan vereksi, ja olisi pimeys ja kaikkia näitä muita asioita, jotka tulisivat tapahtumaan. Me tulimme tähän ja avasimme Kuudennen Sinetin. Kun Kuudes Sinetti oli avattu, me tulimme takaisin tänne ja näytimme saman asian.

72     Siinä se on teille kolmesta eri paikasta Raamatussa, ilmestyksen yhteen liittäminä. Tarkatkaa. Tuo paikka, missä Jeesus sanoi niin, kun Hän avasi Kirjan, se oli ollut kätkettynä maailman perustamisesta asti, ja sitten tämän päivän ilmestys, tässä, asettaa sen sinne sitoen nuo kolme yhteen. Ja kolme on todistaja, joten se on totta. Se on ehdottomasti totta.

73     Nämä neitsyet, jotka tulevat tässä, ovat nuo, jotka nukahtivat, ja sitten koko ruumis muodostuu tuosta ryhmästä, noista viisaista neitsyistä. Ja tyhmiä neitsyitä ovat nuo, jotka alkoivat yhdessä viisaiden neitsyiden kanssa siellä aikaisemmin, antikristus, ja ne ovat nuo, jotka yrittävät ostaa öljyä.

74     Katsokaapa nyt tänne. Te näette kuinka täydellistä se on, minne tahansa menettekin. Jos voisin seistä täällä ja puhua niistä asioista, joita on paljastettu tuolla huoneessa, niin sanon teille, että se panisi päänne pyörälle; mutta kuinka te tulette tekemään sen, kun teillä on koko asia tässä.

75     Ja sitten, tavalla tai toisella, kun te olette poissa ihmisten läheisyydestä, niin silloin salaisuudet alkavat avautua; silloin te näette asioita, joita te ette uskaltaisi sanoa ihmisille. Koska, näettehän, jos te sanoisitte, he tulisivat alkamaan pieniä “ismejä.”

76     Katsokaa vain, mitä tämä pieni parantamisen lahja on tehnyt, kuinka se on saattanut ymmälle seurakunnan. Jokaisella oli aistimuksia, jokaisella oli tämä. Ja syvällä sydämessäni, Jumala tietää, että se on totuus, minä tiesin, ettei se ollut oikein, koska Hän kertoi minulle niin. Näettekö? Mutta se on väärää jäljittelyä; se on vain eksyttääkseen ihmiset pois. No niin, se on oikein. Mutta näettehän, te ette voi sanoa noita asioita. Se on parasta vain jättää se rauhaan.

77    Ja te muistatte, mitä sanottiin tuosta Kolmannesta Nykäyksestä, sanottiin: “Älä kerro kenellekään, mitä se sanoi sen olleen?” Kuinka monet muistavat sen? Varmastikin. Muistatteko, kuinka seisoin siellä yrittäen nauhoittaa tuota pientä kenkää näyssä? Hän sanoi: “Sinä et voi opettaa helluntailaisvauvoille yliluonnollisia asioita.”

78     Ja minä sanoin: “Tämä tulisi olemaan Kolmas Nykäys, eikä sitä tultaisi tietämään, niinpä auttakoon minua Jumalan armo.”

Me olemme aivan lopun ajassa nyt. Ei tule kestämään kauaa, kunnes Armoistuin tulee olemaan Tuomioistuin. Nähdessänne näiden asioiden tulevan sisälle, ja näiden ihmisten tulevan sisälle, teidän on parasta myös tulla sisälle, jos te ette vielä ole sisällä.

79    Nyt kokoontuneina taivaallisissa paikoissa. Se myös merkitsee enemmän kuin vain iloitsemista. Taivaallisissa paikoissa, jos te olette todella kootut Kristuksessa, se on pelottava asia!

80     Seistä tuon Herran Enkelin vierellä, te ajattelisitte, että te vain huutaisitte ilosta. Sitä se ei ole. Se pelottaa teidät lähes kuoliaaksi. Niinpä te näette, että on eroa sen välillä, kun iloitaan ja tanssitaan (mikä kyllä sopii), ja sen, kun tullaan todelliseen asiaan. Se on pelottava asia. Ei niin, että te pelkäisitte olevanne kadotettu, vaan te olette todella enkeli olennon edessä, ja Pyhä Henki itse seisoo siellä.

81    No niin, se tulee olemaan osa Morsianta; siitä se tulee muodostumaan, kaikista noista, jotka nukkuvat. Ja emmekö me voikin ehdottomasti nähdä sitä?

[Nauhoitusjärjestelmän pettäminen keskeyttää veli Branhamin.] …rukoilen, että soisit näiden ihmisten parantumisen, näiden nenäliinojen kautta, joiden päälle käteni. Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Onko se kunnossa nyt? [Veli sanoo: “Aamen.”] Kiitos. Astuiko joku jonkun päälle? [Veli sanoo: “Oli liian monia nauhureita tuolla linjalla.”] Liian monet nauhurit panevat liian kovan paineen sille. Hyvä on, pyyhkikää tuo kohta pois nauhasta.) Nyt, huomatkaa, seuraava kysymys.

2. Tulisiko evankelistojen jatkaa kentällä?

82     “Tässä hetkessä”, tietenkin, mitä he tarkoittavat. Tietenkin, totta kai, älkää muuttako yhtään asiaa. Jos Jeesus tulee aamulla, niin saarnatkaa, niin kuin se tulisi tapahtumaan kymmenen vuoden päästä, mutta eläkää, niin kuin se tulisi tapahtumaan tällä hetkellä.

83     Älkää nyt menkö sekaisin. Siitä minä yritän varoittaa teitä. Älkää olko omituisia, erikoisia. Älkää muuttako yhtään mitään, mutta jos te olette tekemässä jotakin väärää tai pahaa, niin tehkää parannus. Tulkaa takaisin Jumalan tykö. Jatkakaa evankelistista palvelustanne aivan niin kuin aina olette tehneet.

84     Jos te olette rakentamassa taloa, jatkakaa sen rakentamista. Jos Jeesus tulisi huomenna, antakaa Hänen löytää teidät uskollisina palveluksessa. Jos te olette rakentamassa seurakuntarakennustanne, jatkakaa sen rakentamista. Minä mieluummin panisin rahani johonkin sellaiseen, kuin että minut löydettäisiin se taskussani, näettehän.

85    Niinpä menkää vain eteenpäin, jatkakaa samalla tavalla. Ymmärtääkö jokainen nyt? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Jatkakaa suoraan edelleen. Menkää vain eteenpäin samalla tavalla. Älkää pysähtykö: älkää tehkö mitään. Menkää vain suoraan edelleen samalla tavalla; jatkakaa Herran palvelemista.

86     Nyt esimerkiksi, jos te työskentelisitte jollekin miehelle, ja tietäisitte, että työaika päättyisi viidentoista minuutin kuluttua. Jos te sanoisitte: “On vain viisitoista minuuttia, joten voin aivan yhtä hyvin istua sen aikaa.” Te joudutte syyllisiksi tuon viidentoista minuutin vuoksi.

87     Jos olette istuttamassa vehnää, istuttakaa vehnänne. Jos olette nostamassa perunoita, jatkakaa niiden nostamista. Te sanotte: “Kukaan ei tule syömään niitä.” Sillä ei ole mitään väliä, nostakaa ne maasta kuitenkin. Jatkakaa vain samalla tavalla.

88     Sain kirjeen joltakin eräänä päivänä. Joku oli kertonut heille sanoen: “Aika on käsillä, myy farmi. Te ette tarvitse sitä ruokaa, jonka te saatte maata viljelemällä, koska Tuhatvuotisvaltakunta on alkamassa, ettekä te tarvitse sitä. Jos lapsenne eivät ole pelastuneet, niin antakaa farmi heille, ja he voivat syödä siitä ahdistuksen ajan kuluessa, mutta te kaikki myykää farminne ja…”, tai jotakin tällaista.

89     Minä sanoin: “Voi sentään.” Jos minä olisin maanviljelijä ja tietäisin Hänen tulevan huomenna, minä tekisin kylvöni tänään. Jos Hän olisi tehnyt minut maanviljelijäksi, minä pysyisin paikallani täyttämässä velvollisuuttani. Oikein. Jos Hän teki minut mekaanikoksi…

90     Joku sanoi eräänä päivänä, hän sanoi: “Eräs mies tuli sisään ja sanoi: ‘Sanohan, veli, tiedätkö mitä?’ Hän sanoi: ‘Minä ostin uuden auton ja annan sinulle vara-avaimet.” Hän sanoi: ‘Minä annan sinulle vara-avaimet’, hän sanoi sen pastorilleen. Hän sanoi: ‘Minä annan sinulle vara-avaimet, koska Ylöstempaus saattaa tulla, tiedäthän, enkä minä tule tarvitsemaan niitä enää.’” Hänen pastorinsa ei tulisi olemaan siinä mukana. Näettekö? Se on valmistautumista, eikö vaan? Hyvä on, mutta sillä tavalla se on. Meidän ei tule olla sillä tavalla.

91    Meidän täytyy olla järkeviä, ehyitä kristittyjä, niin että minut on pantu tänne työskentelemään viimeiseen minuuttiin asti. Minulla on työ tehtävänäni, ja minut tullaan löytämään uskollisesti velvollisuuttani täyttämässä. Jos Hän tulee tänä aamuna, minä haluan seistä juuri täällä pöydän takana.

92     Te sanotte: “Veli Branham, jos Hän tulisi tänä aamuna, niin eikö sinun tulisi olla siellä ulkona?”

93     Ei. Tämä on minun velvollisuuteni. Minun tulee seistä juuri täällä saarnaamassa, kun Hän tulee, sanoen juuri sitä, mitä sanon. Sitten, kun Hän tulee, minä tulen vain lähtemään pois Hänen kanssaan.

94     Jos olen mullittamassa perunoita. Minä vain jatkan perunoiden mullittamista niin kovaa kuin vain voin. Kun Hän tulee, minä vain pudotan kuokkani, ja menen pois.

Te muistatte, kuinka riemuvuotena, jos he olivat kuokkimassa, he vain jatkoivat kuokkimista. He tiesivät, että riemuvuosi oli ehkä kymmenen minuutin päässä, ja pasuuna tulisi soimaan riemuvuoden merkiksi. He vain jatkoivat heinien haravointia, tai mitä he olivatkin tekemässä; mutta kun pasuuna soi, silloin he pudottivat haravansa, ja olivat poissa. Siinä se on. Jatkakaa vain heinien haravointia siihen asti kunnes pasuuna soi. Hyvä on.

[Ääni kuuluu jostain lähettyviltä.] Kysymys: “Viidenen Sinetin avaamisen…” Mitä se… Tapahtuiko jotakin? Huh? Tällä syntyi ääntä. Kysymys:

3. Viidennen Sinetin avaamisen mukaisesti, Mooseksen ja Elian täytyy kuolla; miten on Eenokin laita?

95     Minä en tiedä. Jos minä en tiedä, niin minä vain sanon teille, että minä en tiedä, Minä en tiedä kaikkia vastauksia, ihmiset, minä en tiedä. Ja jos minä en tiedä, minä olen sanova teille, etten tiedä. Ja minä en kerro teille ellen tiedä, enkä minä tiedä.

96    Olen usein ihmetellyt tätä itsekin. Siellä oli Eenok… Minä näin Mooseksen ja Elian tulevan takaisin, ja heidät tapettiin, mutta Eenok oli muutettu aikaisemmin. Minä olen usein ajatellut ja ihmetellyt itsekseni: “Mitä se on?”

97    Mutta ainoa lohdutus, minkä voin sanoa, on tämä: huomatkaa, Mooses palveli Jumalaa vain neljäkymmentä vuotta. Hän oli sadankahdenkymmenen. Ensimmäisenä neljänäkymmenenä vuotena hänelle annettiin koulutus. Onko se niin? Seuraavana neljänäkymmenenä vuotena Jumala otti sen pois hänestä, ja seuraavat neljäkymmentä vuotta hän palveli Jumalaa. No niin. Mutta Eenok vaelsi viisisataa vuotta Jumalan edessä ja oli nuhteeton, niinpä Mooses tulee takaisin ja palvelee vähän lisäaikaa, hän ja Elia.

98    Minä en sano, että se olisi oikein. Minä vain annan sen teille ajateltavaksi. Mutta sanoakseni, miten on Eenokin kohdalla, minä en tiedä. Minä en todellakaan voi kertoa teille, mitä tapahtui siellä, tai mitä Jumala tulee tekemään.

4. Mikä on tuo nimi, joka tulee olemaan ihmisillä Ilmestyskirjan 3:12:ssa?

99    Minä en tiedä. Hän sanoi antavansa heille uuden nimen. Minä en tiedä mikä se on, näettehän. Se tullaan todennäköisesti antamaan tiettäväksi, kun me tulemme sinne, mutta nyt minä en tiedä, mikä se on. Näettehän, että Hän tulee tekemään sen. Hän antaa heille uuden nimen, jonka vain he itse tiesivät.

5. Veli Branham, onko yhtään raamatunpaikkaa, joka antaa luvan avioliitolle avioeron jälkeen. Tämä on hyvin tärkeätä.

100     Siinä sanotaan “tärkeätä”. No niin, tästä syystä se ei kuulunut tähän asiaan. Niin pitkälle kuin minä voin nähdä, veljeni tai sisareni, kuka tahansa se onkin, sitä ei ole, ennen kuin sinun kumppanisi on kuollut, koska Raamattu sanoo, että me olemme sidotut heihin, niin kauan kuin he elävät.

101     Niinpä niin pitkälle, että onko olemassa yhtään raamatunpaikkaa, sitä tässä kysyttiin: “Onko sitä Raamatussa? Näettehän? “Onko yhtään raamatunpaikkaa?” Ei niin, että minä voisin löytää.

Koska Paavali sanoi, että aviopari, jos kumppani on kuollut, sitten he ovat vapaat naimaan kenet tahansa he tahtovat Herrassa. Mutta siihen asti… mutta tarkatkaa. Te sanotte: “Kunnes kuolema meidät erottaa.” Siinä se on. Te olette tehneet valan siitä, näettekö te.

102    Niinpä minun mielestäni ei ole. Nyt, jos te löydätte jotakin, ja se on oikein, niin hyvä on. Mutta niin pitkälle kuin minusta itsestäni on kysymys, minä en löydä yhtään paikkaa.

6. Mitä merkitsee “…katso, että et vahingoita öljyä ja viiniä“ Ilmestyskirja 6:6:ssa?

103     Se on Pyhä Henki. Me juuri kävimme sen lävitse. Mahdollisesti joku, joka tuli sisälle vähän myöhässä. Se on nauhoilla, näettehän.

“Älä vahingoita öljyä ja viiniä…” Mitä öljy ja viini merkitsevät?

104    Öljy, kuten me otimme sen symbolina, merkitsee Pyhää Henkeä. Viini ja öljy liittyvät yhteen palvonnan kanssa Raamatussa. Ja viinistä minä sain ajatuksen piristyksestä. Viini kiihottaa. Ja viini on esikuvana ilmestyksen tuomasta innoituksesta.

105    Ajatelkaahan nyt; mikä innoittaa seurakuntaa? Ilmestys. Huomaatteko? Niinpä viini, tarkatkaapa nyt. Öljy ja viini olivat yhteydessä uhraamisen kanssa, ne olivat yhteydessä seurakunnan palvonnan kanssa, huomatkaa nyt, kokoontuneena yhteen, liittyneenä yhteen.

106     Te, joilla on hakusanasto, katsokaa ja nähkää, kuinka siellä aina viini ja öljy ovat yhteydessä palvonnan kanssa. Jos teillä on Crudensin hakusanasto, niin te näette sen siellä.

107     Huomatkaa nyt tässä. Näettehän, öljy on aina Pyhä Henki. Me löydämme sen Hesekielissä ja me löydämme sen Vanhassa Testamentissa ja me löydämme sen kautta koko Uuden Testamentin.

108     Miksi me voitelemme sairaan öljyllä? Me voitelemme sairaat öljyllä, koska se symbolisoi Pyhän Hengen vuodattamista heidän ylleen. Myös viisailla neitsyillä oli öljyä; tyhmillä ei ollut öljyä: Henkeä. Näettekö? Se on öljy. Ja sitten viini… Jos öljy edustaa Jumalaa, Jumala on Henki. Huomaatteko?

109    Jumala on Sana. “Alussa oli Sana; Sana oli Jumalan kanssa; Sana tehtiin lihaksi, ja Sana oli Jumala.” Sitten, jos Sana nyt istuu täällä luonnollisessa muodossa… Viini on vettä, niin kuin ilmestys, joka paljastaa Sanan tulkinnan, ja innoittaa uskovaisen. He tulevat… “En ole koskaan nähnyt sitä aikaisemmin! Oi! Kunnia!” Se on mitä? Ilmestyksen antama innoitusta.

110    Minä myöskään en tiennyt sitä ennen kuin istuessani siellä huoneessani. Tätä öljy ja viini olivat, kun tuo musta ratsastaja tuli esiin, se oli pimeän ajan kuluessa, kolmannessa seurakuntajaksossa. Huomatkaa, ja siellä oli aivan vähän jäljellä, vain hiukkasen, mutta älä vahingoita sitä.

111    Ja minä uskon, jos te saatte nauhan tuosta Kolmannesta Sinetistä, niin te löydätte sen sieltä yksityiskohtaisesti selitettynä.

7. Veli Branham, ovatko Karitsan Elämänkirja ja Elämänkirja sama kirja?

112     Varmasti ovat. Koska sinne kaikkien lunastettujen nimet ovat kirjoitetut, tässä kirjassa… Te sanotte: “Meidän nimemme pantiin Karitsan Elämänkirjaan, veli Branham. Minun nimeni pantiin sinne eräänä iltana.” Ei, niin ei tehty. Ei, niin ei ollut. Te vain eräänä iltana tulitte toteamaan, että se oli siellä, koska teidän nimenne kirjoitettiin sinne ennen maailman perustamista, näettehän? Se on yksi ja sama Kirja.

8. Veli Branham, onko totta, että jokainen juutalainen, joka on syntynyt Kristuksen tulon jälkeen, tulee pelastumaan, ja keitä ovat 144 000? Ovatko he nuo ennalta määrätyt olemaan sinetöidyt Pyhän Hengellä, ja mikä on heidän tehtävänsä?

113     Siinä on kolme kysymystä yhdessä. Mutta ensimmäinen on:

Onko totta, että jokainen juutalainen, joka on syntynyt Kristuksen maailmaan tulon jälkeen, tulisi pelastetuksi?

114     Ei. Ketään muita ei tule pelastumaan, ainoastaan nuo, joiden nimet pantiin Karitsan Elämän Kirjaan ennen maailman perustamista, olivatpa he juutalaisia tai pakanoita. Siinä kaikki. Kirja pitää salaisuutta sisällään, ja tämä Kirja avautuu vasta nyt, ei ilmoittaen jokaisen nimen, vaan sen, mikä Kirjan salaisuus on, sen kutsuessa noita nimiä. Ymmärrättekö te sen nyt?

115    Tuo Kirja ei sano: “No niin, Lee Vayle tulee pelastumaan tässä seurakuntajaksossa”, tai, “Orman Nelille…”, tai kuka tahansa. Ei, sitä se ei sano. Se vain näyttää salaisuuden, paljastaa salaisuuden siitä, mitä tuo asia on. Mutta me itse uskon kautta uskomme sen. Sitä sanoin yhtenä iltana.

116     Joku sanoi: “Ei ole mitään tarvetta minun yrittää sitä. Veli Branham sanoi, että vain yksi tulee pelastumaan Jeffersonvillestä”, näettekö? Katsokaahan nyt, se vain tuo esille vertauksen. Se ei ole sitä. Tuhannet saattavat pelastua. Minä en tiedä. Minä toivon jokaisen heistä pelastuvan, mutta minä en tiedä.

117    Mutta näin minä haluan uskoa sen: minä olen tuo yksi. Te uskotte samoin itsestänne. Jos te ette usko niin, niin teidän uskossanne on jotakin vialla. Te ette ole varmat siitä, mitä te teette. Kuinka te voitte kävellä sinne kuoleman kasvojen eteen, kun ette ole varmat oletteko te pelastuneet vai ette? Kuinka te voitte mennä ja sanoa raajarikkoiselle miehelle, joka makaa täällä, sokeana ja vääntyneenä: “NÄIN SANOO HERRA, nouse ylös! Jeesus Kristus tekee sinut terveeksi.”

118     Kuinka te voitte seistä tuon pienen vanhan kylmän ja jäykistyneen ruumiin maatessa siellä; se on kuollut ja se on ollut kuolleena tunteja ja tunteja, maaten siellä kylmänä ja jäykkänä. Ja sanoa: “NÄIN SANOO HERRA, nouse jaloillesi.” Teidän on parasta silloin tietää, mistä te puhutte. Näettekö?

119     No niin, te sanotte: “Kuolema ottaa kaiken. Se on kaikki mennyttä.” Kyllä, mutta kun Jumalan Sana on paljastettu teille, ja te tiedätte, että se on Jumala, se muuttaa asiat. Niin se on.

120    Nyt nämä juutalaiset… Eivät kaikki juutalaiset tule pelastumaan. Ei, tietenkään! He eivät tule pelastumaan, ainoastaan nuo… Kun Hän puhuu juutalaisista… Juutalaiset on vain nimi, joka annettiin heille heidän lähtönsä jälkeen. Uskon, että se oli Nebukadnessar, joka ensin alkoi kutsua heitä juutalaisiksi koska Juudan sukukunta vietiin ja heille annettiin nimi juutalaiset; koska he tulivat Juudeasta, heitä kutsuttiin juutalaisiksi.

121    Mutta Israel on eri asia. Israel ja juutalainen ovat kerta kaikkiaan eri asia. Jokainen juutalainen ei ole israelilainen, näettehän. Ei, hän on vain juutalainen, mutta sitten Israel… Paavali ei koskaan sanonut, että kaikki juutalaiset tulevat pelastumaan; vaan hän sanoi, että kaikki Israel tulee pelastumaan. Miksi? Israel on nimi, se on lunastuksen nimi koko matkan taaksepäin, näettekö. Ja koko Israel tulee pelastumaan, mutta ei koko juutalaisuus tule pelastumaan.

122     Aivan kuten pakanatkin. On tuhansia kertaa tuhansia ihmisiä, kirjaimellisesti miljoonia näissä organisaatioissa, joita kutsutaan kristityiksi, Kristuksen Kirkko, ja kaikkia muita senkaltaisia nimiä. Se ei merkitse yhtään mitään. Se ei merkitse, että he tulevat pelastumaan.

Ihmiset sanovat: “Sinun täytyy kuulua tähän tai tuohon” organisaatioon, johonkin määrättyyn organisaatioon. “Jos sinun nimesi ei ole meidän kirjassamme, sinä olet kadotettu.” Sellainen on kultti. Se on kultti, huomaatteko?

123    On vain yksi tapa miten sinä voit olla pelastettu, ja se ei ole hänestä, joka tahtoo tai hänestä, joka juoksee, vaan se on Jumala, joka osoittaa laupeutta. Ja Jumala, ennalta tietämisellään, ennalta määräsi Seurakunnan Hänen kirkkaudekseen, ja ne ovat ne, jotka ovat pelastetut.  Meidän uskomme on ankkuroituna siihen.

124    Te sanotte: “Kyllä, minun uskoni on ankkuroituna siihen”, ja katsokaa minkä kaltaista elämää te elätte. Te näette, että te ette ole edes sopivia olemaan siellä. Teidän ankkurinne on väärässä paikassa; teillä on se hiekalla kallion asemesta. Ensimmäinen pieni aalto tulee pyyhkäisemään sen pois.

125     Sallikaa Sanan paljastaa jotakin, ja te sanotte: “Minun seurakuntani ei opeta sitä!” Se osoittaa juuri siinä, että te ette olleet ankkuroidut kalliolle; vaan te olitte hiekassa. Uh-huh. Näin on. Niin, nyt te näette, nyt.

 Ja nuo 144 000, ovatko he ennalta määrätyt?

126    Kyllä vaan! Se on Israel, hengellinen Israel.

127    Ajatelkaapa vain, heitä tulee olemaan siellä miljoonia. Minä en tiedä, kuinka monta heitä siellä on nyt. Arvelen, että melkoinen joukko, mutta he eivät kaikki tule pelastumaan, vain koska he ovat Juudeassa.

 Onko kukaan teistä tietoinen, kuinka monta heitä on siellä nyt? Minä en tiedä, mutta todennäköisesti, kun tämä seuraava vaino alkaa nousta, he kerääntyvät… Te tiedätte, että minulla on nauha heistä, vien sen länteen mukanani nyt, yhteen näistä Liiton kirkoista, joka on…

128    Se on vain.. Oi, olen unohtanut nyt. Se alkoi.. Heillä on ne siellä alhaalla Afrikassa, Hollannin reformoitu. Se on tuo Hollannin reformoitu kirkko, tuo liitto on. Nyt, jos täällä istuu yhtään heistä, niin minä kerron teille miksi. Te yhä pidätte kiinni tuosta vanhasta Heidelbergin katekismuksesta, ja tämä on tarkalleen syynä siihen, miksi te yhä Hollannin reformoitu kirkko. Te saatatte olla kiillotettuja amerikkalaisella nimellä, mutta tämä asia on sen takana, koska te yhä opetatte tuota vanhaa Heidelbergin katekismusta. Kysykää pastoriltanne, onko se oikein. Niinpä huomatkaa nyt tämä.

“144 000, he ovat ennalta määrätyt olemaan sinetöidyt Pyhällä Hengellä.”

129    Kyllä vaan, se on tarkalleen oikein! Hyvä on nyt…

Jos minä en vastannut teille soveltuvasti, niin ehkäpä voin olla väärässä. Mutta se on minun parhaan tietoni mukaan, näettehän. Tämä on minun parhaan tietoni mukaan.

9. Veli Branham, koska sinä olet viitannut käärmeen siemeneen… (Oi, oi, huomannut tätä, tämä livahti esiin huomaamattani.) …käärmeen siemeneen tällä viikolla, niin olisiko se sopivaa kysyä tämä kysymys? Ystäväni ovat pyytäneet minua selittämään 1. Moos. 4:1, enkä minä osaa. Auttaisitko sinä minua?

130     Se on poissa aiheestamme, mutta joka tapauksessa tulen yrittämään parhaani, Jumalan avulla. Katsokaamme nyt. Sallikaa minun nyt kiillotella sitä hieman. Luulen, että tämä on se paikka, missä hän sanoi: “Olen saanut pojan Herralta”, uskon, että se on… Missä Eeva sanoi sen. Haluan tarkistaa sen ollakseni varma.

131    Koska yhtenä iltana sanoin seitsemänsataa, seitsemäntuhannen asemesta. Se hermostuttaa minua. Ja teidän täytyy olla tarkkaavainen, vihollisen ollessa joka puolella, ja te olette tietoiset siitä, tiedättehän. Kyllä, se se on.

 Ja Adam yhtyi vaimoonsa Eevaan; ja hän tuli raskaaksi, ja synnytti Kainin, ja sanoi: Minä olen saanut miehen Herralta.

132     Minä tulen vastaamaan sinulle kysymyksellä, veljeni tai sisareni, ja muistakaa nyt, minä en lyö sillä teitä, ei. Minä yritän auttaa teitä. Minä rakastan sinua, ja minä rakastan tuota henkilöä, joka ehkä on arvostellut sitä, mutta minä en usko tämän henkilön olevan arvostelevan, koska he pyytävät: “Auta minua”, näettekö, se on siksi, että ihmiset uskovat sen, mutta Henki vain ei ole antanut heille riittävää ymmärrystä tietää, mitä sanoa henkilölle, joka on kysynyt heiltä sitä.

133     Ei ole epäilystäkään, että kysymyksessä on se, että he ovat sanoneet: “Eeva sanoi saaneensa tämän miehen Herralta.”

134    Kuinka te luulette, että elämä voisi koskaan tulla, jos se ei tulisi Herralta, olkoon se sitten oikein tai väärin? Kuka lähetti Juudas Iskariotin maailmaan? Kertokaapa se minulle. Raamattu sanoo, että hän oli syntynyt “kadotuksen pojaksi”. Kysykääpä heiltä vain sitä, se on oleva kuin mato sitruunassa. Näettehän, he eivät voi…

135    Huomatkaa. Sitten, jos te haluatte ottaa sen vähän enemmän teknillisesti. Katsokaahan, Eeva puhui tässä, jos te haluatte ottaa sen kielellisesti, niin kuin se on kirjoitettuna tänne, niin silloin se on kätkettynä viisaiden ja harkitsevien silmiltä. Eeva tässä, yrittää antaa ymmärtää, että Jumala oli tuo Yksi, joka oli siittänyt tämän pojan, ja Hän on Henki, ja Hän ei voi tehdä sitä. Tarkatkaapa tätä. Ja pankaa tämä merkille. “Minä olen saanut miehen Herralta.” Te ette voi saada sitä kuulostamaan… Mutta sillä täytyy olla sen oikea tulkinta. Kyllä vaan.

136     Me seuraamme aina vanhempiemme luonnetta. Te tiedätte sen. Katsokaa vauvaa, sen luonnetta. Ja sitten Adam oli Jumalan poika ja Eeva oli Jumalan tytär. Oikein, Jumalan ensimmäisessä luomisessa, missä ei voinut olla hitustakaan pahaa missään… Pahaa ei edes tunnettu.

137    Sitten miksi Kain oli valehtelija, murhaaja, ja kaikenlaista muuta? Mistä se tuli? Kysykää vain itseltänne tuo kysymys. Se oli käärmeen siemen. Eikö Raamattu sanokin niin? Tarkatkaa hänen siementään koko matkan alaspäin. Sitä kuinka hän tuli…

138    Kenelle tämä maailma kuuluu? Perkeleelle. Kuka hallitsee sitä nyt? Perkele. Aivan oikein. Perkele hallitsee maailmaa. Hän sanoi Jeesukselle: “Näetkö kuinka kaunis se on? Ja kaiken sen loiston minä annan sinulle, jos sinä palvot minua”, näettekö, hän hallitsee sitä. Hän omistaa sen.

139     Tarkatkaa nyt. Hänen lapsensa ovat viisaita, perkeleen lapset. Ottakaapa Kainin lapset, jos haluatte, ja seuratkaa niitä alaspäin sukuluettelossa, ja te tulette toteamaan, että he olivat älykkäitä miehiä, joka ainoa joka ainoa heistä.

140    Mutta nyt, kun hän tappoi Aabelin, ja Jumala antoi takaisin Seetin, joka on esikuva vanhurskaan lunastuksesta, ollen kuollut ja jälleen ylösnoussut. Tarkatkaa nyt. Ei ensimmäisestä luonnollisesta siemenestä, he kuolevat. Onko teidän mielenne avatut? Näettekö? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Ensimmäinen luonnollinen siemen, joka on vain tavallisen hyvä, on esikuva nykyaikaisesta seurakunnasta, Aabel. Jotta tuo sukuhaara voisi säilyä, se kuoli, niin että toinen voi nousta ylös, huomaatteko, täytyy olla uudestisyntyminen. Huomasitteko sen? [“Aamen.”] Hyvä on, niin kauan kuin käsitätte sen.

141     Siinä se on teille, täydellinen esikuva. Niinpä jopa luonnollinen mies, Adamista, hänen isästään syntynyt, osoittaa tuon luonnollisen suuntauksen. Se ei toimi. Luonnollinen mies ei käsitä Jumalan asioita. Niinpä siellä tuli mies luonnollisella tavalla, ja kuoli, jotta se voitaisiin palauttaa ennalleen, ja hänet on esitetty Aabelin kuolemassa ja hänen korvaamisellaan Seetillä.

142     Ja tarkatkaa, minkälaisia ihmisiä he olivat ne, joita henki toi esiin hänestä, nöyriä, maanviljelijöitä, lammaspaimenia. Katsokaa, mitä tuli tästä maailmallisesta viisaudessa tässä, älykkäitä miehiä ja rakentajia ja metallin käsittelijöitä, ja kaikenlaisia älykkäitä asioita. Katsokaa minne he päätyivät. He olivat siellä, ja Jumala hävitti jokaisen heistä, jokaisen heistä, ja pelasti nöyrän. Eikö Jeesus sanonutkin Matteus 5, että “nöyrät tulevat perimään maan.”

143    Niinpä älkää sitten olko huolissanne; heillä ei ole sijaa seistä edes yhdellä jalalla. Näettehän, he eivät usko Kainia käärmeen pojaksi, mutta meillä on nauha siitä, jos haluatte kuulla sen, se selittää sen yksityiskohtaisesti.

144    Ja on olemassa lehti, jossa tiede nyt yrittää todistaa, että “Eeva ei syönyt omenaa, vaan aprikoosin.” Minulla on tuo lehti kotona nyt, (Näettekö?); että se oli aprikoosi. Kuinka pitkälle ihmiset voivatkaan lihallisessa mielessään mennä.

 “Sitten itseasiassa Mooses ei koskaan itse asiassa kulkenut veden lävitse, vaan hän ylitti kaislameren, tuoden Israelin lävitse sieltä Punaisen Meren yläpään ympäri. Siellä on kaisloja, kokonainen kaislameri, siellä, missä vesi on joskus ollut ja laskenut. Ja Mooses valitsi oikopolun mennen ympäri sitä tietä.” Ja ortodoksikirkko hyväksyi sen! Te olette nähneet sen. Ortodoksiset seurakunnat hyväksyivät, että niin se oli.

145     Oi, miehet, ettekö te voi nähdä tuota käärmeen siementä, tuota antikristusta, ja koko asian ollessa kasvojenne edessä? Kyllä vaan.

Veli Branham: ole hyvä ja rukoile minun pienen… (se on rukouspyyntö) …rukoile minun pienen pojanpoikani puolesta, joka on kovin sairas influenssassa. Hän on Riverview hotellissa.

146     Herra Jeesus, tämä henkilö raukka ei kirjoittanut sitä turhaan. Hän näki, kuinka Sinä eräänä iltana otit pois reumaattisen kuumeen eräästä pienestä pojasta. Hän tietää, että Sinä olet suuri Jumala, ja me tarjoamme rukouksemme tuon pienen pojan puolesta. Jeesuksen Kristuksen Nimessä voikoon hän olla parantunut. Aamen.

147    Kun joku kirjoittaa mitä tahansa, niin se ei ole turhan vuoksi. Ei väliä, kuinka yksinkertaiselta se meistä kuulostaa, tai kuinka paljon, mitä se on, kuitenkin sen takana on jotakin. Näettehän? Kuten tuolla rouvalla… tuo pieni poika… tai jotakin.

10. Onko Elia, joka tulee saarnaamaan juutalaisille, todellinen mies, joka elää maan päällä, vai tuleeko hän olemaan Elian henki jossakin toisessa miehessä?

No niin, se on… minä pelkään sanoa. Minä en tiedä. Antakaahan, kun luen sen uudelleen.

Onko Elia, joka tulee saarnaamaan juutalaisille (oh, kyllä), todellinen mies, joka elää maan päällä, vai tuleeko hän olemaan Elian henki jossakin toisessa miehessä?

148     Jos minä nyt voisin vastata siihen oikealla tavalla, voisin minä myös kertoa teille Eenokista, mutta tiedättehän, etten voi tehdä sitä. Ainoa asia, mitä tiedän on se, mitä Raamattu sanoo siitä, mitä se tulee olemaan, ja saattaa olla, että… Minä olen taipuvainen… Sallikaa minun nyt sanoa se tällä tavalla, ja toivon, että veljet, jotka tulevat kuuntelemaan nauhaa, tulevat ymmärtämään tämän. Minä olen taipuvainen uskomaan, että se tulee olemaan heidän hengellään voidellut miehet; koska Raamatussa sanotaan: “Eikö Elian henki lepääkin Elisan yllä?” Elian henki. Ja hän teki aivan niin kuin Elia teki, näettekö, mutta minä en voi sanoa, onko se totta. Minä en tiedä. Minä olen rehellinen teidän kanssanne; minä en tiedä.

11. Veli Branham, olisitko hyvä ja vastaisit tähän minulle koskien kastamista: Matteus 28:19 opettaa Isä, Poika, Pyhä Henki; ja Pietari Apt. 2:38:ssa, Herran Jeesuksen nimessä. Milloin tämä muutos tuli Apostolien teoissa? No niin, minä uskon Herraan Jeesukseen.

149     Hyvä on, veli tai sisar, kuka hyvänsä kirjoitti sen, siinä ei tullut mitään muutosta, vaan Pietari teki tarkalleen sen, mitä Jeesus käski tehdä. Nyt, jos joku tulee ja sanoo: “Käytä titteleitä Isä, Poika, Pyhä Henki”; he ovat tehneet juuri sen, mitä Pietari sanoi, ettei tule tehdä, ja mitä Jumala sanoi, ettei tule tehdä. Jeesus sanoi, että siinä tarvittaisiin hieman…

150    Minä haluan näyttää teille jotakin. Huomatkaa nyt, jos sinä olet täällä, tuo henkilö. Minä tulen panemaan kolme esinettä tähän. Katsokaahan nyt. [Veli Branham asettaa kolme esinettä asian havannollistamiseksi.] Tämä on Isä, tämä on Poika, tämä on Pyhä Henki, kuten kolminaisuuden ihmiset uskovat, he uskovat, että he ovat kolme erillistä yksilöä. He uskovat sen.

151     Ja sitten Matteus 28:19, Jeesus sanoi: “Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa Evankeliumi jokaiselle luodulle.” (Ei, suokaa anteeksi; minä lainaan Apt. 2, uskoakseni, ei, Luukas 24:49.) Sallikaa minun lukea se nyt, kun olemme siinä, koska yhtenä päivänä sanoin jotakin, eikä se ollutkaan niin, ja haluan olla varma, että tämä tulee oikein. Minä tiedän, että te sanotte nuo tittelit siellä, mutta minä haluan saada vain sen, mitä Hän sanoi. Aloittakaamme 16. jakeesta, 29:16:

Sitten yksitoista opetuslasta meni pois Galileaan, vuorelle minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä.

Ja, kun he näkivät hänet, he palvoivat häntä, mutta muutamat epäilivät.

Ja Jeesus tuli ja puhui heille, sanoen: Kaikki voima on annettu minulle taivaassa ja maassa.

152     Missä nyt on Jumalan voima? Missä on Jumala? Jos kaikki Taivaan voima ja kaikki voimat maan päällä on annettu Hänelle, niin missä sitten on Jumala? Siinä Hän on. Näettehän, siitä Hän puhuu.

Menkää te sen vuoksi, ja opettakaa kaikkia kansoja, kastaen heidät Nimessä Isän, ja Pojan, ja Pyhän Hengen.

153     Kolminaisuuden ihmiset pelkäävät sitä. He sanovat, minä kastan sinut Isän Nimessä, Pojan Nimessä ja Pyhän Hengen Nimessä. Sitä ei ole edes Pyhissä Kirjoituksissa. Hän sanoi: “Kastakaa heidät Isän, ja Pojan, ja Pyhän Hengen Nimessä.” He lausuvat ‘nimessä’ jokaisen tittelin kanssa. Tarkatkaa tätä. Hän ei sanonut: “Kastakaa heidät nimissä – vaan N-i-m-e-s-s-ä , yhdessä Nimessä: Isän, ja Pojan, ja Pyhän Hengen Nimessä.

154     Nyt haluan kysyä teiltä jotakin. Onko isä nimi? [Seurakunta sanoo: “Ei.”] Onko poika nimi? [Seurakunta sanoo: “Ei.”] Kuinka monta isää on täällä? Kenen nimi teistä on “isä”? Kuinka monta poikaa on täällä? Kuinka monta ihmistä on täällä? Kenellä teistä on nimenä “Isä, Poika ja Ihminen”, huomaatteko?

155     Kuten eräs nainen erään kerran sanoi, hän sanoi: “Veli Branham, Pyhä Henki on nimi. Se on persoona.”

156     Minä sanoin: “Kyllä vaan. Minäkin olen persoona, mutta minun nimeni ei ole Persoona.” Minä olen persoona, näettehän? Minun nimeni on William Branham, mutta minä olen persoona.

Pyhä Henki on persoona; sitä se on. Se ei ole nimi; se on Jumalan persoonan titteli. Se on Jumalan persoonallisuuden titteli, se mitä Hän on. Nyt, jos…

157    Hän sanoi: “Menkää te sen vuoksi, ja opettakaa kaikkia kansoja, kastamalla heidät Isän, ja Pojan, ja Pyhän Hengen Nimessä”, ei Isän nimessä, Pojan Nimessä, Pyhän Hengen nimessä, eikä myöskään Isän, ja Pojan, ja Pyhän Hengen nimissä; vaan Isän, ja Pojan, ja Pyhän Hengen nimessä. Ja jos Isä, Poika ja Pyhä Henki eivät ole nimiä, niin mitä sitten?

158    Te sanotte: “Se on nimi.” Jos te haluatte kutsua yhtä niistä nimeksi, niin mikä se niistä on? Jos te haluatte kutsua titteliä nimeksi, niin missä tittelissä te haluatte kastaa, Isä tai Poika, se on yksikkömuodossa.

 Menkäämme nyt tänne. Tämä oli Matteuksen viimeisessä luvussa.

159    Kuten aina olen selittänyt sitä. Jos te luette rakkauskertomuksen, ja siinä sanottiin: “Johannes ja Maria elivät elämänsä onnellisina loppuun asti.” Näettehän, ja te ette edes tiedä, keitä Johannes ja Maria olivat. Menkää takaisin tarinanne alkuun. Nähdäksenne, keitä Johannes ja Maria ovat.

160     No niin, sen te teette täällä Matteuksessa. Te ainoastaan luette viimeisen osan siitä. Menkää takaisin Matteuksen ensimmäiseen, ja lukekaa, mitä kertomus on, ne ovat Matteuksen viimeisen luvun viimeiset jakeet.

161     Aivan niin kuin te ottaisitte kirjan ja sanoisitte: “Johannes ja Maria elivät elämänsä onnellisina loppuun asti.” Ne olivat Johannes Jones ja Maria se-ja-se. Ei, vaan se oli Johannes Henry ja Maria se-ja-se. Tämä oli Johannes Joku ja Se-ja-se.” Näettehän, te ette vielä tiedä sitä. Ainoa asia ollakseen varma, on mennä takaisin päin kirjassa, ja lukea se. Te ette voi ottaa osaa tässä. Teidän täytyy panna koko asia yhteen saadaksenne kuvan siitä.

162     Menkää nyt takaisin Matteuksen ensimmäiseen lukuun, ja se alkaa sukuluettelolla; ja sitten se tulee 18. jakeeseen, jossa sanotaan: “Nyt Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli tällä tavalla.” Onko se oikein? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”]

163     Nyt minä haluan kysyä teiltä jotakin. Kuunnelkaa nyt jälleen; sanokaa te se. [Veli Branham osoittaa jokaista esinettä havainnollistamiseksi.] Kuka on tämä? Jumala [Seurakunta sanoo: “Isä.”] Jumala [Seurakunta sanoo: “Poika.”] Jumala [Seurakunta sanoo “Pyhä Henki.”] No niin, mikä oli tämä? [Seurakunta sanoo: “Isä.”] Mikä on tämä? [Seurakunta sanoo: “Pyhä Henki.”] Mikä on tämä? [Seurakunta sanoo: “Poika.”] Hyvä on. Nyt meillä on se. Minkä te nyt sanoittekaan tämän olevan? Jumala kuka? [Seurakunta sanoo: “Pyhä Henki.”] Pyhä Henki, hyvä on. No niin, hyvä on.

 Nyt Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli tällä tavalla: Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, ennen kuin he olivat tulleet yhteen, hänen huomattiin olevan raskaana…

164    [Seurakunta sanoo: “Pyhästä Hengestä.”] No niin, minä ajattelin teidän sanoneet, että Jumala oli Hänen Isänsä. Nyt siinä on jotakin vialla tässä. Hänellä ei voi olla kahta isää. Te tiedätte sen. Siinä on nyt jotakin vikaa. Mikä nyt näistä miehistä, jos he ovat kolme persoonaa, mikä niistä on Hänen Isänsä? Raamattu sanoo tässä selvästi: “… hänet huomattiin olevan raskaana Pyhästä Hengestä.” Isällä, Jumalalla ei ollut mitään tekemistä sen kanssa. Ja Jeesus sanoi, että Jumala oli Hänen Isänsä, ja me tiedämme, että Jumala oli Hänen Isänsä, silloin Hänellä oli kaksi isää. Silloin Hän olisi aivan varmasti avioton. Näettekö nyt, mihin te olette panneet itsenne? Nyt:

 Sitten Joosef hänen aviomiehensä, ollen oikeudenmukainen mies, ei haluten tehdä hänestä julkista esimerkkiä, ajatteli panna hänet salaisesti pois.

 Mutta ajatellessaan näitä asioita…

165     Muistakaa nyt, että hän oli hyvä mies, ja Herran käsi on käsillä juuri nyt. Ne, jotka ovat ennalta määrätyt tulevat käsittämään sen. Näettekö?

 Mutta ajatellessaan näitä asioita, katso, Herran enkeli ilmestyi hänelle unessa…

Seuraatteko minua omasta Raamatustanne? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Hyvä on.

…sanoen: Joosef sinä Daavidin poika, älä pelkää ottaa luoksesi Mariaa sinun vaimoasi: sillä se, mikä on siinnyt hänessä, on

166     “Jumalasta Isästä.” Luinko minä sen väärin? [Seurakunta sanoo: “Kyllä.”] Varmastikin tein niin. “Se, mikä on siinnyt hänessä”, sillä ei ole mitään tekemistä Isän Jumalan kanssa, se on “Pyhästä Hengestä”. Ja nyt me tiedämme, että Jumala oli Hänen Isänsä. Onko se oikein? [“Aamen.”] Niinpä mitä se on? Pyhä Henki tietenkin on Jumalan Henki. Nyt teillä on se, näettekö.

167    Isä Jumala ja Pyhä Henki on sama persoona, tai muuten Hänellä oli kaksi isää; niinpä minkälaista persoonaa te silloin palvotte? Minkälainen Jumala teillä nyt on? Huomaatteko? Jumala, Pyhä Henki ja Jumala, Isä, on yksi ja sama Henki.

 Ja hän on synnyttävä pojan…ja sinun tulee antaa hänelle nimi…

Mitä? [Seurakunta sanoo: “Jeesus.”] “Hänen Nimensä.” [“Jeesus.”] Muistakaa nyt.

Hänelle Nimi Jeesus, sillä hän on pelastava kansansa heidän synneistänsä.

 Nyt kaikki tämä oli tehty, että voisi olla täyttynyt se, mitä Herra oli puhunut profeetan kautta,.. (jolle Sana tulee)… sanoen: Katso, neitsyt on oleva raskaana, ja synnyttävä pojan, ja he ovat antava hänelle nimen Immanuel, mikä tulkittuna on, Jumala meidän kanssamme.

168     Mikä on Jumalan Nimi? Mikä on Isän, Pojan ja Pyhän Hengen Nimi? [Seurakunta sanoo: “Jeesus.”] Raamattu sanoo, että “Jeesus” oli Hänen Nimensä.

Sitten tuo kaveri yritti väitellä siitä kerran täällä Tabernaakkelissa, ja sanoi: “Veli Branham on kiemurrellut ulos niistä kaikista, mutta hän ei tule tekemään sitä tämän kanssa. Täällä puhutaan kolmesta eri henkilöstä, tarkalleen. Täällä Matteuksen kolmannessa luvussa seisoi Johannes saarnaamassa. Ja tässä Poika käveli sinne tullakseen kastetuksi. Hän astui veteen ja Johannes kastoi Hänet, ja kun Hän nousi ylös vedestä, niin ‘katso, taivaat avattiin Hänelle, ja alas Taivaasta laskeutui Pyhä Henki niin kuin kyyhkynen, ja Ääni Taivaasta, sanoi: ‘Tämä on minun rakas Poikani, jossa…’ Siinä ovat kolme erillistä persoonaa yhdellä kertaa.”

169     Se vain osoittaa, että ihmisillä, jotka ovat ilman Kastetta, ja joita ei ole kutsuttu palvelustehtävään, ei ole mitään tekemistä saarnapöntössä. Oikein.

Voisin ottaa tuon henkilön nyt, Jumalan avulla, ja sitoa heidät sellaiseen solmuun, että se saisi heidän päänsä pyörälle.

Minä en tarkoita “minä”. Se ei kuulosta oikealta. Anna minulle anteeksi. Minä en tarkoittanut sitä. Herra, minä en tarkoittanut… Tunsin Hänen pysäyttävän itseni siinä. Niinpä minä en tarkoittanut sanoa sitä sillä tavalla. Olen pahoillani. Uskon, että Pyhä Henki voisi paljastaa tuolle henkilölle joitakin salaisuuksia, se kuulostaa paremmalta.

170     Se on aivan kuin virittäisi soitinta, kun te teette jotakin väärää, te voitte tuntea sen. Sellainen on kristitty. Te sanoitte jotakin väärää; ja Hän ei pitänyt siitä. Näettehän. Siinä oli minun itseni panemista siihen. Siinä minä en ole ollenkaan mukana kuvassa. Minä en yksinkertaisesti edes halua nähdä itseäni; se on Hän. Antaa Hänen tehdä työ. Hän tekee puhaltamisen, ja pasuunat ovat mykkiä instrumentteja. Ääni sen takana on se, mikä tuottaa äänen.

171     Katsokaapa tänne. Tuo mies tulkitsi Sanan väärin. Muistakaa, se on salattu viisaiden ja harkitsevien silmiltä, paljastettu pienille vauvoille.

No niin, tässä seisoo tuo yksi persoona, Jeesus Kristus, maan päällä. Ja taivas, se tietenkin on yläpuolella oleva ilmakehä.

172     Tarkatkaa nyt. Nyt tuo mies sanoi: “Tässä on Jumala, Isä, ja tässä on Jumala, Pyhä Henki, niin kuin kyyhkynen, ja tässä on Jumala, Poika, muodostaen kolme persoonaa.” Se on väärin.

173    Johannes, seisten siellä taaempana, tiesi, että tämä oli Karitsa. Johannes sanoi: “Minä todistan nähneeni Jumalan Hengen niin kuin Karitsan.” Siinä on Jumala Henki… Niin kuin kyyhkynen, tarkoitan. Nyt tässä on sama asia, mitä sanoin eräänä iltana, näettehän, mitä sanoin seitsemästäsadasta. Jumalan Henki, tämä on Karitsa tässä. Ja Jumalan Henki, tuo Kyyhkynen oli Jumala. Jumalan Henki laskeutui Taivaasta, ja Ääni Taivaasta, sanoen: “Tämä on Minun rakas Poikani, jossa Minä olen mielistynyt asumaan.”

“Kaikki voimat Taivaassa ja maassa on annettu Minun käsiini.” Näettekö? Se on Hän. Mikä nyt olikaan Hänen Nimensä? [Seurakunta vastaa: “Jeesus.”] Tietenkin.

174     Niinpä, niin pitkälle kuin on kysymys kolminaisuuden teoriasta, että olisi kolme eri jumalaa, se on pakanuutta! Sitä ei koskaan opetettu Raamatussa. Sitä ei opetettu Leijonan sanomassa, se omaksuttiin seuraavassa, joka oli antikristus. Kysykää keneltä tahansa haluatte, keneltä tahansa teologilta! Se ei tullut mistään muualta kuin nikolaittain opin kautta. Siksi se tuli ulos Martin Lutherin kanssa. Siksi se jatkui John Wesleyn kanssa, vuotaen aina helluntailaisiin asti.

175    Päivinä, jolloin helluntailaiset tulivat ulos, heillä oli Jeesus Yksin ryhmä. Se on jälleen väärin. Kuinka Jeesus voisi olla Hänen oma Isänsä? Niinpä se poistaa tuon mahdollisuuden.

176     Mutta Kotkan aika tulisi olemaan. Se on aika, jolloin kaikki nuo salaisuudet tulisivat oikaistuiksi.

177     “Isä, Poika ja Pyhä Henki” ovat Herran Jeesuksen Kristuksen titteleitä. Tarkatkaa kaikkia niitä kolmea. Matteus sanoi: Isä, Poika, Pyhä Henki. Pietari sanoi: Herra Jeesus Kristus. Kuka on Isä? Herra sanoi minun Herralleni: “Istu sinä minun oikealle kädelleni.” Onko se oikein? Isä, Poika, Jeesus, Pyhä Henki, Logos, joka lähti Jumalasta, Isä. Poika. Pyhä Henki ovat ehdottomasti Jumalan persoonan kolme titteliä, julkituotuna kolmella erilaisella tavalla, tai kolme Hänen itsensä ominaisuutta.

178     Ja tehdäksemme sen selväksi jollekin, joka ei ymmärrä, se on aivan kuin saman Jumalan kolme virkaa. Itse asiassa, se on saman Jumalan kolme ominaisuutta. Jumala toimien kolmessa eri… Isyydessä, Poikuudessa ja Pyhän Hengen aikakaudessa. Jumala on täydellinen kolmessa. Muistatteko antikristuksen luvun? Neljä. Näettekö? Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki on ehdottomasti Herra Jeesus Kristus.

179    Kun me kastamme Jeesuksen Nimessä yksinään, on se väärin. Kastaminen ainoastaan Jeesuksen Nimessä on ehdottomasti väärin. Minä olen tutustunut moniin Jeesuksiin. Latinalaiset maathan ovat täynnä niitä, Jeesuksia.

180    Mutta tämä on Herra Jeesus Kristus! Se sanoo tarkalleen, kuka Hän on.

181     On monia Branhameita, ja jos te haluatte puhua minusta henkilökohtaisesti. Mutta minä olen yksi William Marrion Branham. Se olen minä. Mutta on olemassa monia toisia William Branhameja ja niin edelleen ympäriinsä.

182    Mutta tässä selvään erottuvasti nimetään yksi henkilö, Herra Jeesus Kristus. Voideltu. Ja on vain yksi Voideltu.

 Niin se on. Jos on jotakin enemmän kysyttävää siitä, niin kirjoittakaa kirje tai jotakin, käydessäni läpi toisia kysymyksiä. Minä haluan mennä eteenpäin tämän kanssa, nähdäkseni voisimmeko rukoilla joidenkin näiden sairaiden ja kärsivien ihmisten puolesta.

12. Veli Branham, jos tämä kysymys ei sovi asiaan, niin älä vastaa? (Sepä mukavaa. Minä arvostan sitä.) Mitkä lapset menevät ylöstempauksessa, jos yhtään pienokaisia menee? Kiitos.

 He eivät allekirjoittaneet nimeään siihen. Jos ette tee sitä, niin se ei ole tarpeellista.

183    Mutta katsokaahan, kun Jumala pani nimen Karitsan Elämänkirjaan ennen maailman perustamista, niin mikään maailmassa ei voi pyyhkiä sitä pois, koska se on kirjoitettu Kristuksen Verellä. Olkoon se näin iso, tai näin iso, tai näin iso, se tulee menemään joka tapauksessa. Kaikki lapset, koko seurakunta, kaikki, mitä Jumala ennalta tietämisellään…

184    Me emme tiedä. Te sanotte: “Veli Branham, voitko todistaa olevasi siellä?” En, minä en voi todistaa sitä. Jumala voi käyttää minua työkaluna tekemään jotakin muuta, ja käyttää teitä samalla tavalla. Mutta minä uskon, ja uskon kautta minä olen pelastunut. Ei tiedon kautta, minä olen pelastunut uskon kautta. Sillä tavalla te olette pelastetut. Sillä tavalla me kaikki olemme pelastettuja.

185    Mutta muistakaa, Jumala on ääretön. Uskotteko te sen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Ääretön. Ollen ääretön, se tekee Hänet kaikkitietäväksi. Uskotteko sen? [“Aamen.”] Kaikkitietävä merkitsee, että Hän tietää kaikki asiat. Hän ei voi olla kaikkitietävä olematta ääretön. Näettehän, koskaan ei ole ollut yhtään mitään, mitä Hän ei olisi tiennyt. Hän tiesi jokaisen hyttysen, joka koskaan tulisi olemaan maan päällä, ja kuinka monta kertaa se tulisi räpäyttämään silmiään, ja kuinka paljon talia se tulisi valmistamaan, ja mitä se kaikki tulisi olemaan yhteensä. Hän tiesi jokaisen henkäyksen, jonka sinä tulisit hengittämään, ja kuinka syvälle sinä vetäisit sen keuhkoihisi, sellainen on ääretön.

186    Nyt, jos Hän on ääretön, tekee se Hänestä kaikkitietävän. Onko se oikein? Ja, jos Hän on kaikkitietävä, tekee se Hänet kaikkialla läsnäolevaksi, koska Hän tietää ajan tarkalleen, minuutilleen ja tunnilleen, aina 55 000 sekunnin murto-osalleen, milloin se tulee tapahtumaan. Saatteko te siitä käsitystä nyt? Silloin Hän tietää kaikki asiat; ja siitä syystä Hänellä on kaikki voima, ja Hän tietää kaikki asiat ja voi tehdä kaikki asiat.

187     Katsokaamme nyt. Kaikki Jumalan lapset, joka ainoaa, jonka Jumala… Muistakaa nyt, milloin Jeesus tapettiin…

188    Me tiedämme, että Jeesus tapettiin noin vuonna 30 jKr. Onko se oikein? Arvelisin, että se oli noin puolivälissä vuotta 30.

189    Mutta Raamattu sanoi, että Hänet teurastettiin ennen kuin maailmaa edes luotiin. Se oli silloin, kun Karitsa teurastettiin lunastamaan tämä Kirja… (Tässä on nyt suuri asia, ja se saattaa saada aikaan innoitukseni.) Katsokaahan, kun Karitsa… Muistakaa, Raamattu on sanonut, että Karitsan Elämänkirja kirjoitettiin ennen maailman perustamista, ja teidän nimenne oli pantu tuohon Kirjaan silloin, kun Karitsa oli teurastettu ennen maailman perustamista, lunastamaan jokaisen nimen, joka oli kirjoitettuna tuossa Kirjassa. Ymmärrättekö sen nyt?

190     Näettehän, mikään ei ole poissa järjestyksestä. Se toimii aivan tarkalleen niin kuin Jumalan suuri kello, aivan niin kuin kello liikkuen ympyrää. Teidän nimenne oli pantu Siihen ennen maailman perustamista, kun Karitsa teurastettiin lunastamaan se, mitä oli tuossa Kirjassa. Hän tulee esiin ja ottaa tuon Kirjan vaatiakseen lunastamiansa.

Minä en nyt halua aloittaa siitä, koska muussa tapauksessa meillä ei olisi aikaa vastata yhteenkään toiseen kysymykseen tänään. Hyvä on. Kysymys:

13. Ovatko helvetti ja järvi, joka palaa tulta ja tulikiveä, sama asia?

191     Ei. Helvetti, käännettynä Raamatussa… Keskuudessanne istuu täällä oppineita. Minä kunnioitan sitä. Veli Iverson ja veli Vayle ja monet näistä veljistä, jotka ovat todella teologeja. Tuo sana “hades” merkitsee käännettynä “hauta”. Onko se oikein? Tuo kreikkalainen sana merkitsee hautaa. Mutta “tulijärvi” on jotakin muuta, koska Ilmestyskirjassa haades ja kaikki heitettiin tulijärveen. Hyvä on. Katsokaamme nyt.

14. Jos ei, niin onko Tulijärvi ja Helvetti iankaikkinen?

192     Ei, ei ole. Mitä hyvänsä on luotu, ei ole Iankaikkinen. Tästä syystä ei voi olla Iankaikkista helvettiä. Jos kuka tahansa koskaan kertoo teille, että te tulette palamaan Iankaikkisessa helvetissä, niin minä haluan raamatunpaikan sitä varten. Siellä ei ole mitään sellaista asiaa.

193     Helvetti luotiin perkelettä ja hänen enkeleitään varten, antikristusta ja hänen ihmisiään varten, joka oli perkele, lihaksi tullut perkele. Se luotiin hävittämään sen kaiken.

194    Kaikista asioista kaikesta, mitä maailmassa on, ja kaikesta muusta. On vain yksi Iankaikkinen, ja se on Jumala. Ennen kuin oli atomia, kosmista valoa tai elektroneja tai mitään, Hän oli Jumala. Hän on Luoja.

195    Ja ainoa tapa, miten te voitte olla Iankaikkinen, on vastaanottaa Iankaikkinen Elämä. Tuo kreikkalainen sana on Zoe. Onko se oikein? Zoe, Zoe. Sitten tuo Elämä, jonka Jumala antaa teille, aivan niin kuin teidän isänne antaa teille hänen elämänsä avioliiton kautta äitinne kanssa, ja tekemällä niin (käsitättekö minua?), antaa elämän pojalle. Sillä tavalla Jumala tekee, antaa Hänen Elämänsä pojalle. Ja sitten teistä tulee osa Hänestä, joka on Zoe, Jumalan oma Elämä. “Minä annan heille Iankaikkisen Elämän.”

196     “Nostan heidät ylös viimeisenä päivänä.” Teillä on Iankaikkinen Elämä; ja tuo Iankaikkinen Elämä tuntee ruumiinsa, ja sen täytyy tulla esiin. Sen on mahdotonta jäädä makaamaan sinne. Niin kuin Kristuksen Henki leijaili ruumiin yllä (Jumalan Henki Kristuksen yllä tuona suurena päivänä), se tiesi, että se tulisi nousemaan ylös jälleen, niin ovat pyhätkin heidän ruumiissaan.

197     Muistakaa nyt, että Jeesus kuoltuaan meni helvettiin, koska Hänen täytyi mennä sinne; siellä oli synnin barrikadi, ja Hän saarnasi noille sieluille, jotka olivat helvetissä, ja jotka eivät tehneet parannusta pitkämielisyyden päivinä Nooan aikana. Onko se oikein? Hän meni helvettiin ja saarnasi noille sieluille, Jumalasta erotetuille sieluille. Kuolema merkitsee eroa. Ja he olivat erotetut Jumalasta, eivätkä enää koskaan voineet tulla takaisin. Ja Jeesus meni antamaan todistuksen, että Hän oli tuo Yksi, josta oli puhuttu, naisen siemen.

198     Käärmeen siemen… Näettekö, mitä käärmeen siemen on tehnyt? Antikristus tulee kuolemaksi, eroksi, hallava hevonen. Naisen siemen, elämä, päätyy valkoisen hevosen selkään, Jeesus Kristus. Mitä se on? Yksi on toista vastaan, käärmeen siemen naisen siementä vastaan, Käsitättekö sen nyt? Oi, me voisimme pysytellä siinä vähän aikaa. Eikö se olisikin hienoa? Mutta pysykäämme nyt tämän kanssa.

15. Veli Branham, täyttääkö ensimmäinen hevosella ratsastaja, Ensimmäinen Sinetti, 2. Tessalonikalaiskirjeen, synnin miehen paljastuksen?

199     Kyllä. Se on oikein. Se täyttää sen. Se on synnin mies. Tämä sama mies vain jatkaa ratsastustaan eri vaiheissa, kunnes hän päätyy hallavan hevosen selkään, ja saa nimen Kuolema. Kristus tulee alas vanhurskauttamisen ja pyhityksen kanssa valkoisella hevosella, ja se merkitsee Elämän saamista, näettehän.

16. Mitä tapahtui uudestisyntyneille uskovaisille, jotka ovat erilaisissa kirkkokunnissa, mutta eivät Kristuksen Morsiamessa? Mitä heille tapahtuu?

200     No niin, luulen, että me selitimme sen hetki sitten. He menevät ahdistukseen. He ovat marttyyreja ahdistuksen aikana, ja tulevat esiin Tuhatvuotisvaltakunnan jälkeen tuomittaviksi, koska Raamattu sanoo, että muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne tuhat vuotta olivat päättyneet. Sen jälkeen siellä oli ylösnousemus, jossa tulivat esiin sekä vanhurskaat ja väärät, ja Kristus ja Morsian tuomitsivat heidät. Hän tuli tuhannen kertaa tuhansine pyhinensä. Onko se oikein? Hänen Morsiamensa.

201     Tuomio asetettiin ja kirjat avattiin… Kirjat avattiin ja avattiin toinen Kirja, joka on Elämän Kirja. Hän erotti vuohet lampaista. Onko se oikein? Sillä ei ollut mitään tekemistä Morsiamen kanssa. Hän seisoi siellä tuomiolla Hänen kanssaan, Kuningatar ja Kuningas yhdessä.

Hän tuli pyhiensä kanssa; kymmenet tuhannet kertaa tuhannet palvelivat Häntä, Hänen vaimonsa; sitten tuomio asetettiin. Ja sitten lampaat erotettiin vuohista. Te muistatte, kuinka minä toin eräänä iltana teille tuon laulun “Karjapaimen mietiskely”. Siinä on teille.

202    Seurakunta, nuo ihmiset, jotka ovat kirkkokunnissa, jotka ovat aitoja kristittyjä, jotka saivat Sanoman… Ja he eivät tule koskaan näkemään sitä. Sitä ei koskaan oltu saarnattu heille. Ja nuo sekalaisessa joukossa, joille se on saarnattu, se tulee menemään suoraan heidän päittensä ylitse, ellei heidän nimensä ollut Karitsan Elämän Kirjassa.

203     Mutta he tulevat olemaan hyviä ihmisiä, ja he tulevat nostetuiksi jälleen ylös, ja heille annetaan oikeudenkäynti, ja tuo sama ryhmä, joka saarnasi heille, on tuomitseva heidät. Ettekö te tiedä, että pyhät tulevat tuomitsemaan maailman? Heille tullaan saarnaamaan, näettehän? Heille tulevat saarnaamaan nuo samat ihmiset, jotka todistivat heille Sanomasta, tulla ulos siitä. Toivon, että se selittää sen. Minulla on niin monia tässä.

17. Veli Branham, onko Seitsemäs Enkeli Elian hengen kanssa, sama mies kuin Elia, joka lähetetään noille 144 000 juutalaiselle kolmen ja puolen vuoden aikana Ylöstempauksen jälkeen? Jotkut meistä ovat sekaisin tässä.

204     Ei, hän ei ole sama, ne ovat kaksi eri miestä. Elisa, joka tuli Elian muodossa, ei ollut Elia. Ja Elian henki, joka tuli Johannes Kastaja nimisen miehen ylle, ei ollut Elia. Ja tuo mies, Seitsemäs Enkeli Sanansaattaja Laodikean ajanjakson lopussa, ei tule olemaan kirjaimellinen Elia. Hän tulee olemaan pakana omillensa.

205     Tuo Elian henki sitten tulee ihmiseen siellä, hän tulee olemaan juutalainen, sillä heidät on lähetetty heidän omillensa. Se on minun ilmestykseni. Kun Tommy Osborn ja minä keskustelimme siitä tuolla kerralla, minä en tiennyt sitä. Minä olin rukoilemassa sairaiden puolesta.

206    Ja siellä eräs nainen tuli Fort Wayne Gospel Tabernaclesta, ollen ulkomaan kenttien lähetyssaarnaaja. Hänen rintansa olivat näin isot, syövän syömät, ja hän oli siellä pienessä talossa, jossa me silloin asuimme, siellä sivukadulla. Ja minä rukoilin tuon rakkaan sisaren puolesta, ja hän parani ja palasi kentälle. Ja kun hän tuli Afrikasta, ja hän oli jättänyt pienen kirjasen sinne lähetysasemille.

207    Minä ajattelin: “No niin, lähetyssaarnaajat ovat hyviä.”, ja minä en ole koskaan ajatellut paljoa lähetyssaarnaajista. Minä vain ajattelin: “Se on vain eräs Jumalan antama virka siellä ulkona, ja niinpä minun paikkani on tämä Eight ja Penn katujen kulmassa”, ja niin minä vain jatkoin eteenpäin parhaan kykyni mukaan.

208     Mutta yhtenä päivänä istuessani työhuoneessani, minä otin tuon kirjan, ja siinä oli kuva neekerirodusta. Siinä oli kuva vanhanpuoleisesta isästä valkoisine hiuksineen, ja sen alla oli kirjoitettuna tämä: “Valkoinen mies, valkoinen mies, missä oli sinun isäsi? Minä olen nyt vanha ja mieleltäni turtunut, enkä ymmärrä kovin hyvin. Jos minä olisin voinut tuntea Jeesuksen ollessani nuori mies, minä olisin halunnut viedä Hänet omille ihmisilleni.” No niin, minä luin sen.

209    Ja jokin sanoi jatkuvasti: “Lue se jälleen. Lue se jälleen.” Ja minä jatkoin lukemista. Teillä on ollut sellaisia asioita, te luette sen uudelleen ja uudelleen. Siinä on jotakin siinä.

210     Aivan niin kuin tuona päivänä Green’s Millillä, tullessani ulos sieltä luolasta, kun minä en voinut ymmärtää sitä, kuinka nuo ihmiset voivat puhua kielillä ja huutaa aidossa Pyhässä Hengessä, ja kuitenkin olla antikristus, puhua kielillä aidossa Pyhässä Hengessä, puhua kielillä ja silti olla perkele. Oikein! Minä voin todistaa sen teille. Kyllä, todellakin! Sitten, huomatkaa… kun he seisoivat siellä.

211    Niinpä kielet eivät ole merkki Pyhästä Hengestä; se on yksi Pyhän Hengen lahjoista. Ja perkele voi jäljitellä kaikkea, mitä Jumalalla on, jumalallista parantamista ja kaikkea muuta.

Hän sanoi: “Moni tulee tulemaan Minun tyköni tuona päivänä, sanoen: ‘Herra, enkö minä ajanut ulos perkeleitä; enkö minä…’ (Se tarkoittaa Evankeliumin saarnaamista) ‘…enkö minä tehnyt voimallisia tekoja Sinun Nimessäsi, ja kaikkia näitä asioita siellä.’ Minä tulen sanomaan: ‘Menkää pois Minun tyköäni te vääryyden tekijät. Minä en edes tuntenut teitä.’”

212     Raamattu sanoo, että “sade lankeaa samalla tavalla vanhurskaiden ja väärien päälle.” Ja tuo sama takiainen, joka seisoo vehnäpellolla, voi olla aivan yhtä onnellinen ja huutaa saman veden kanssa, joka lankesi heidän molempien ylle; “mutta heidän hedelmistään te tunnette heidät”. Tuo pieni vanha takiainen voi seistä siellä aivan yhtä onnellisena ja huutaa niin kuin hän vain voi, aivan yhtä täynnä samasta sateesta kuin vehnäkin on.

213    Siinä se on teille. Niinpä he voivat huutaa ja puhua kielillä, ja jäljitellä kaikkea mitä tahtovat, ja tulla kutsutuiksi tuona päivänä “vääryyden tekijöiksi”.

214     Niin kuin sanoin teille jokin aika sitten, kuunnelkaa, mitä minä sanon; kuunnelkaa tarkoin! Katsokaa taaksepäin ja tutkikaa itsenne Sanan kanssa ja nähkää, missä te olette.

215    Te naiset joilla on lyhyet hiukset, antakaa niiden kasvaa. Jos te käytätte shortseja, niin ottakaa ne pois. Käyttäytykää niin kuin hieno nainen. Jos te miehet yhä tupakoitte ja juoksette biljardihalleissa, niin lopettakaa se! Minä en välitä, kuinka paljon te väitätte olevanne. Jos te yhä pidätte kiinni tuosta organisaatiosta ja sanotte: “Tämä on se”, ja “tämä on se.” Teidän on parasta lopettaa se. Katsokaa taaksepäin ja tutkikaa se Sanan kanssa.

216    Meidän tulisi elää lyhyiden hiusten ja muun sellaisen yläpuolella tässä ajassa nyt; me olemme menneet takaisin johonkin nyt, kun Jumala paljastaa kätketyt salaisuudet, jotka pantiin Kirjaan ennen maailman perustamista. Ja nuo, jotka ovat totelleet näissä pienissä asioissa, tulevat käsittämään sen näissä toisissakin asioissa. Jos te ette ole tehneet sitä, tulee se menemään teidän päänne ylitse niin pitkälle kuin itä on lännestä.

217     Kuten Gideonin erotellessa miehiään, siellä oli heitä tuhansia ja tuhansia. Jumala sanoi: “Heitä on liikaa. Erottele heidät jälleen.” Hän pani heidät toiseen kokeeseen ja erotteli heidät jälleen, kunnes jäljellä oli vain pieni kourallinen. Hän sanoi: “Tämä on ryhmä, jonka kanssa Minä haluan tehdä sen.” Se on tarkalleen se, mitä tapahtui.

218     Helluntailaisnaiset, menevät taaksepäin ja eteenpäin, istuvat siellä kuuntelemassa, ja tietävät Sanasta, että se on väärin. Luuletteko heidän noudattavan Sitä? Ei koskaan! Joka vuosi kulkiessani ohitse, siellä on enemmän lyhyitä hiuksia kuin siellä oli aloittaessani. He sanovat: “Mitä sillä on tekemistä… Sinun tulisi…”

219     Joku sanoi: “Veli Branham, ihmiset arvostavat sinua profeettana.” Minä en sano, että minä olen profeetta. Kukaan ei kuule minun sanovan sitä; mutta minä sanon tämän, jos te teette niin, jos te arvostatte… Hän sanoi: “Miksi sinä et opeta ihmisille, kuinka vastaanottaa Pyhä Henki, kuinka saada tämä, ja kuinka saada suuria hengellisiä lahjoja, ja auta seurakuntaa?”

Kuinka voin opettaa heille algebraa, kun he eivät kuuntele edes ABC:tä? Niin se on. Tehkää nämä pikku asiat. Tulkaa tänne aivan pohjalle ja aloittakaa oikein. Aamen. Hyvä on.

220     Mistä minä oikein olinkaan puhumassa? Tarkoitukseni ei ollut mennä pois aiheesta; suokaa anteeksi. Hyvä on. “Jotkut meistä ovat sekaisin tässä. Onko Elia sama kuin…” Kyllä, uh-huh; niinhän se oli.

Ei, tämä Elia, joka tulee pakanoille, tulee olemaan pakana-voideltuna tuolla hengellä, koska Jumala on jokaisella kerralla käyttänyt tuota samaa henkeä tuodakseen oman kansansa ulos kaaoksesta, ja se on palvellut Hänen tarkoitustaan hyvin, ja niinpä Hän tulee takaisin. Koska, näettekö…

Koska, nyt, jos Hän käyttäisi korkeasti kiillotettua oppinutta, niin vain senkaltaiset tulisivat käsittämään sen.

221     Hän tuo esiin miehen, joka tuskin tuntee ABC:taän, eikä osaa lausua sanojaan oikein, ja kaikkea muuta sellaista, jonkun vanhan jostakin sieltä korvesta, ja tuo sen sisälle ja näyttää yksinkertaisille ihmisille, jotka käsittävät sen [Veli Branham näpsäyttää sormiaan.] tällä tavalla. Jos se tulisi kiillotettuna…

222     Kuten Paavali sanoi: “Minä en tullut teidän luoksenne koulutuksella kiillotettuna, mutta minä tulin teidän luoksenne ylösnousemuksen voimassa.” Jumalalta kului kolme ja puoli vuotta siellä Arabiassa hakata hänen koulutuksensa pois hänestä. Se otti Häneltä neljäkymmentä vuotta ottaa se ulos Mooseksesta. Huomaatteko? Niinpä siinä se on teille.

Minä en sano, että minä kannattaisin lukutaidottomuutta, mutta minä yritän sanoa teille, ettei siihen tarvita koulutusta eikä…

223    Tämän maailmaan viisaus on vastoin sitä. Kouluttaminen on ollut suurin este, mikä Evankeliumilla koskaan on ollut. Jos meillä ei olisi koulutusta, niin meillä ei olisi näitä suuria seminaareja ja asioita, joita meillä nyt on, ihmiset olisivat mieleltään yksinkertaisia ja kuuntelisivat Sanaa; mutta he ovat niin kiillotettuja ja sekoitettuja, ja sidottuja kaikkien noiden organisaatioiden kanssa tuolla ulkona, että he tulevat pysymään sen kanssa, siinä kaikki. He ottavat ylleen tuon hengen. Oletteko koskaan nähneet hyvän naisen menevän naimisiin jonkun alhaisen miehen kanssa? Joko tuo alhainen mies tulee hyväksi mieheksi, niin kuin tuo nainen on, tai tuo nainen tulee alhaiseksi, niin kuin tuo mies on. Näettekö? Niin se on.

224    Tästä syystä Hän sanoi: “Tulkaa ulos heidän keskuudestaan. Minä olen valmistautumassa Ylöstempaukseen.” Teillä täytyy olla senkaltainen usko, joka tulee ottamaan teidät pois täältä.

18. Milloin oli Danielin 9:27:n liitto vahvistettu viikoksi?

225     Puolet siitä oli vahvistettu liitoksi, kun Jeesus Kristus oli maan päällä saarnaamassa juutalaisille. Hän ei koskaan mennyt pakanoiden tykö. Ja Hän käski opetuslapsiaan, sanoen: “Älkää menkö pakanoiden tykö”, se oli yksin juutalaisille. Ja Hän saarnasi kolme ja puoli vuotta, se oli puolet seitsemännestäkymmenennestä viikosta, aivan kuten Daniel sanoi Hänen tulevan tekemään.

226     Muistakaa nyt, että Hänet oli lujasti vahvistettu juutalaisille, mutta heidän silmänsä olivat sokaistut, jotta tämä ajanjakso voisi tulla pakanoille. Ettekö te voi nähdä koko ohjelmaa? Ja Hän vahvisti itsensä profeetaksi, tehden aivan tarkalleen sen, mitä profeetta tekisi, näyttäen heille profeetan merkin: josta teidän oma Sananne sanoo: “Jos mies sanoo olevansa hengellinen tai profeetta. niin tarkatkaa, mitä hän sanoo; ja jos se tapahtuu, jos vain tapahtuu se, mitä hän on sanonut, jatkuvasti.”

227     Niin kuin te näette Raamatun sanovan: “Kolkuttakaa, ja se tullaan avaamaan, etsikää, niin löydätte, pyytäkää, ja se annetaan.” Nyt, jos panette merkille, niin se on koputtamista, jatkuvaa koputtamista.  [Kuvatakseen sitä, veli Branham koputtaa pitkään pöytää.] Pysykää juuri siinä tuomittavina. Tuomari ei tule vastaamaan, jos hän ei jatkuvasti kolkuta hänen ovelleen. Sanoen: “Minä olen Sinun kädessäsi.” Ei etsiä, sanoa: “Herra, minä haluaisin saada tämän. Aamen.” Se ei ole sitä. Pysykää suoraan siinä siihen asti, kunnes te saatte sen. Näettekö?

Nyt sitten, viimeisessä osassa, seitsemänkymmentä viikkoa, viime osa tulee olemaan vaivanajan aikana, Seurakunnan Ylöstempauksen jälkeen. Sitten tässä on kolme ja puoli vuotta, joka tullaan jälleen vahvistamaan heille profeettojen kautta, näettekö, Mooses ja Elia: Ilmestyskirja 11. Katsokaamme mitä tämä on:

19. Jos olet yksi hänen valittunsa, tuletko sinä menemään ylös Morsiamessa? (Kyllä, Kyllä vaan, se oli helppo.)

20. Veli Branham, tarkoititko sinä sanoa seitsemäntuhatta, jotka eivät olleet notkistaneet polviaan Baalille, vai seitsemänsataa?

228     Tarkoitukseni oli sanoa seitsemäntuhatta. Suokaa se minulle anteeksi. Se on vain puheen…

Aivan niin kuin sanoin hetki sitten… panitteko sen merkille, kun minä sanoin: “Että Johannes todisti nähneensä Karitsan laskeutuvan.” Näettekö? Karitsa oli maan päällä, mutta hän todisti nähneensä Jumalan Hengen laskeutuvan Karitsan päälle, kuin Kyyhkysen.

229     Siellä sanotaan: “Tämä on minun rakas Poikani, johon Minä olen mielistynyt.” Näettehän? Mutta kirjoitettuna todelliseen kreikkalaiseen muotoon, pannaan verbi ennen adverbiä. Ja te voitte huomata, että se itse asiassa tulisi olemaan… Raamattu sanoo St. Jamesin käännöksessä tässä: Tämä on Minun rakas Poikani, jossa Minä olen mielistynyt asumaan.” [“This is My beloved Son in Whom I’m pleased to dwell.”] Mutta todellisuudessa, jos me sanoisimme sen niin kuin me sanomme tänään, se olisi: “Tämä on Minun rakas Poikani, jossa Minä olen mielistynyt asumaan [sisällä].” [“This is My beloved Son in Whom I’m pleased to dwell in.”] Te kääntäisitte sen toisin päin, näettehän. “Tämä on Minun rakas Poikani, jossa Minä olen mielistynyt asumaan.” Nyt me sanoisimme sen tänään: “Tämä on Minun rakas Poikani, jossa Minä olen mielistynyt asumaan [sisällä].” Sama sana, vain käännettynä ympäri.

230     No niin, kyllä minä tarkoitin… Suokaa se anteeksi minulle. Ja veljet, te, jotka kuuntelette nauhaa, ja ystävät, kuunnelkaa: Minä en tarkoittanut sanoa sitä sillä tavalla. Minä olen Evankeliumin palvelija; ja olen saarnannut siitä monta kertaa ja tiesin, että se oli seitsemäntuhatta. Minä vain satuin sanomaan seitsemänsataa. Tarkoitukseni ei ollut sanoa seitsemänsataa… Minä vain en lukenut sitä Kirjoituksista. Se vain tuli mieleeni puhuessani, ja minä satuin sanomaan seitsemänsataa seitsemäntuhannen asemesta. Minä teen senkaltaisia virheitä koko ajan. Minä olen tosiaan pölkkypää, joten antakaa minulle anteeksi. Tarkoitukseni ei ollut tehdä sitä.

21. Ovatko Kristuksen Morsian ja Kristuksen Ruumis sama?

231     Kyllä vaan. Näettekö? Minä en halua aloittaa sen kanssa, koska minä voisin saarnata saarnan siitä. Minä en halua tehdä sitä, mutta minä haluan näyttää teille jotakin. Kun Jumala antoi Adamille hänen morsiamensa hänen kyljestään, hän sanoi: “Hän on liha minun lihastani ja luu minun luustani.” Onko se oikein?

232     Kun Jumala antoi Kristukselle Hänen Morsiamensa, Henki antoi lihan, Morsiamen, Hänen kylkensä lävistettiin Hänen sydämensä alta, ja vesi, Veri ja Henki tuli esiin; se tuli lihaksi Hänen lihastaan ja luuksi Hänen luustaan. Me olemme liha ja luu, Morsian tulee olemaan, Kristuksen lihaa ja luuta, tarkalleen. Se on Hänen Morsiamensa.

22. Tuleeko Kristuksen Morsiamella olemaan palvelustehtävä ennen Ylöstempausta?

233     Varmasti. Se on meneillään juuri nyt. Kristuksen Morsian… Tietenkin! Se on tämän hetken Sanoma (näettekö), Kristuksen Morsian. Varmasti, se sisältää apostolit, profeetat, opettajat, evankelistat ja pastorit. Onko se oikein? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Se on Kristuksen Morsian. Varmasti. Morsiamella on palvelustehtävä, suuri palvelustehtävä, tämän hetken palvelustehtävä, se tulee olemaan niin nöyrää…

234     Muistakaa nyt. Kuinka moni oli täällä viime sunnuntaina? Muistatteko, mistä minä saarnasin? Nöyryydestä. Oh, älkää unohtako sitä. Pysähdyn hetkeksi, varoittaakseni siitä jälleen. Muistakaa että, kun Jumala ennustaa jotakin suurta tapahtuvaksi, ihmiset viisautensa kautta katsovat niin kauaksi pois, että he eivät näe, mitä tapahtuu. Kun Jumala sanoo jotakin suureksi, niin maailma nauraa sitä ja sanoo: “Tuo tietämättömien joukko.”

Mutta kun maailman ylhäiset ja suuret seurakunnat sanovat jotakin, he sanovat: “Pojat, se on loistavaa!” Jumala sanoo: “Joukko tietämättömiä.” Niinpä te näette, että teidän täytyy tarkata… En ehkä tarkoita, että se olisi sillä tavalla, tarkalleen sillä tavalla, mutta se on se tapa, jolla se tulee olemaan.

235     Katsokaahan! Tässä on suuri, pyhä ortodoksinen kirkko: “Me tunnemme Sanan; meillä on kouluja; meillä on seminaareja; meidän miehemme ovat niin kiillotettuja, mehän olemme olleet satoja vuosia uskolliset Jehovalle. Me olemme ‘Seurakunta’, me olemme Sanhedrin. Meillä on Kirkkojen Neuvosto tässä, sekä fariseukset että saddukeukset, ja kaikki kirkkokunnat kokoontuneena yhteen”, niin kuin mihin mekin olemme menossa… Näettekö?. “Me kuulumme kaikki Kirkkojen Neuvostoon. Me olemme suuria pamppuja täällä. Me tiedämme, että se on Kirjoitusten mukaista. Pitäkää silmällä tuota pientä tietämätöntä kaveria tuolla alhaalla joella, parta kasvoillaan ja palanen lampaannahkaa ympärillään, hänkö opettaisi meitä?” Tietenkään he eivät halunneet kuunnella sitä.

236    Mutta Raamattu sanoo Malakian 3. luvussa: “Minä tulen lähettämään sanansaattajani kasvojeni edellä valmistamaan tien Minua varten.” Seitsemänsataakaksitoista vuotta aikaisemmin tuo suuri profeetta Jesaja oli seissyt siellä ja sanonut: “Tulee olemaan huutavan ääni erämaassa. Valmistakaa tie Herraa varten ja tehkää Hänen polkunsa suoraksi.” Ja monet heistä sanoivat: “Jokainen korkea paikka tehdään matalaksi.”

237     Oi, he sanoivat: “Kun tämä mies tulee, Hän vain tulee osoittamaan sormellaan ja Hän tulee siirtämään vuoria. Ja kaikki matalat paikat, kaikki kuopat tullaan täyttämään. Sitten kaikki karkeat paikat tullaan tasoittamaan. Veli, me tulemme istuttamaan viljaa jokaiselle pellolle täällä ympärillä ja me tulemme tekemään suuria asioita, kun tämä mies tulee”, huomaatteko?

238     He odottivat, että Jumala kampea kiertämällä toisi alas taivaan käytävän ja sanoisi: “Tulehan nyt alas, sinä suuri Minun Messiaani edelläjuoksija.” Sitten niin pian kuin hän on mennyt, he vetävät sen takaisin ylös, ja hänen palvelustehtävänsä on ohitse. Ja sitten he kiertävät sen kammella alas uudestaan tänne seminaarin viereen, ja sanoo: “Hyvä on, Minun rakas poikani, kävelehän alas ja sano se heille.” Oi!

239     Katsokaahan mitä tapahtui, kun Hän tuli. Tässä tuli mies, joka ei tiennyt mitään heidän kouluistaan, hänellä ei ollut edes jäsenkorttia, eikä suosituskirjeitä. Kukaan ei koskaan ollut kuullut Hänen käyneen päivääkään koulua elämänsä aikana. Te ette voineet edes erottaa sitä Hänen puheestaan. Hän ei edes puhunut kirkollisilla termeillä. Hän puhui käärmeistä ja kirveistä ja erämaasta ja senkaltaisista asioista, puista. Hän ei puhunut tuon päivän kirkollisen kaavan mukaan, ei tämän päivän eikä minkään muunkaan päivän.

240     Hän tuli “metsäläisenä”, niin kuin me sitä kutsumme täällä Indianassa. Hän tuli jostakin pusikosta, parta ajamatta ja tukka hapsottaen pystyssä. En voi kuvitella hänen kylpeneen kuin kerran kahdessa tai kolmessa kuukaudessa. Oikein. Hän ei koskaan käyttänyt pyjamaa yöllä. Hän ei koskaan ajanut autoa. Hän ei koskaan harjannut hampaitaan, tietenkään ei.

241    Tässä hän tömistelee tulla korvesta sillä tavalla ja sanoo: “Minä olen huutavan ääni erämaassa. Valmistakaa tie Herraa varten, tehkää suoraksi Hänen polkunsa.”

242     Jotkut opettajista seisoivat siellä ja sanoivat: “Hah! Sanohan kaveri onko sinulla sinun… Me emme voi olla yhteistyössä sinun kanssasi tässä kampanjassa. Me emme voi tehdä sitä. Missä on jäsenkorttisi? Missä ovat suosituksesi?” Hän yksinkertaisesti jätti heidät ilman huomiota. Hänellä oli Sanoma, joten hän vain meni eteenpäin Sen kanssa, saarnaten kaikesta huolimatta.

243    He sanoivat: “Odottakaahan. Jos me menemme sinne tänään, niin me viemme piispan mukanamme ja näemme, mitä hän sanoo siitä. Me menemme sinne, ja koska hän on kirkon pää, niin me tiedämme, että hänen täytyy tunnistaa se. Jos hän on Jumalasta, hän tulee tunnistamaan meidän piispamme.”

244    He panivat kaikki nuo arvohenkilöt istumaan yhteen riviin siellä.

245     Hän sanoi: “Te kyykäärmeiden sukupolvi. Te ruohikossa olevat käärmeet”, kaulukset ympäri käännettyinä ja pyhiä isiä ja niin edelleen, “kuka on varoittanut teitä pakenemaan tulevaa vihaa? Teidän hetkenne on käsillä. Älkää te luulko…” Te sanotte: “Hän kuuluu tähän tai tuohon.” “Minä sanon teille, että se Jumala, jota minä palvelen, kykenee näistä kivistä herättämään lapsia Aabrahamille.”

246    Oi niin! Hänen puheensa on vastakkaista kirkolliselle puhetavalle. “Minä sanon teille, että kirves on pantu puun juurelle! Sen vuoksi jokainen puu, joka ei tuota hyvää hedelmää, hakataan maahan ja heitetään tuleen! Katso, minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta Hän tulee minun jälkeeni. Kuu tulee muuttumaan vereksi ja…” Voi sentään! “Hän tulee puhdistamaan puimatantereensa. Hän ottaa akanat ja polttaa ne sammumattomassa tulessa, ja Hän tulee ottamaan vehnän aittaansa. Hän tulee erottamaan rikkaruohot ja vehnän toisistaan.” Oi, mikä Sanoma!

247    He sanoivat: “Tämä kaveriko? Hah! Mitä hän puhuu? Mihin aikaan se oli? Oi, tietämätön. Meillä on siellä tuo mies, veli Jones, jos joku tulee sen tekemään, niin se on hän tässä ajassa. Piispa se-ja-se tulee tekemään sen, Pyhä Isä se-ja-se.” Näettekö?

Jumala yksinkertaisuudessa, työskentelee yksinkertaisuudessa.

248     Sitten yhtenä päivänä hän seisoi siellä ja sanoi: “Kyllä, Hän seisoo teidän keskellänne.” Hän oli niin varma siitä, että hän oli tuo edelläjuoksija. Hän tiesi, kuka hän oli. Tästä syystä hän voi ravistella selkänahan heidän yltään. Hän sanoi: “No niin, älkää nyt vavisko, jatkakaa vain eteenpäin. Te sotilaat, totelkaa käskijöitänne, ja jos te olette tehneet jotakin pahaa, niin viekää…”

249     “Mitä meidän tulee tehdä? Tuleeko meidän lopettaa tämän tekeminen? Ja tuleeko meidän lopettaa tämän tekeminen?”

250     Hän sanoi: “Jatkakaa eteenpäin niin kuin olette. Jatkakaa vain. Jatkakaa vain; menkää vain eteenpäin, jos olette nostamassa perunoita, nostakaa niitä. Te sotilaat, älkää tehkö väkivaltaa, ja tehkää näin, ja mitä hyvänsä teettekin, jatkakaa vain niin kuin olette. Totelkaa johtajianne ja niin edelleen.”

 “Rabbi, mitä meidän tulee tehdä?”

251     “Jatkakaa vain niin kuin olette, mutta teidän keskuudessanne on Yksi, jota te ette tunne.” Hän tunsi Sanomansa hetken, ja hän tiesi, että hänen tuli esitellä tuo Henkilö. Hän tiesi Hänen olevan siellä. “Teidän keskuudessanne on Yksi; ettekä te näe Häntä. Asioita on tapahtumassa, joista te ette tiedä yhtään mitään.” Ja sitten… “Jotakin tulee tapahtumaan. Hän tulee olemaan täällä, ja minä tulen tuntemaan Hänet.”

252     Ja lopulta yhtenä päivänä hän sanoi: “Katso, siinä Hän on. Siinä on Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” Hän sanoi: “Minun aikani on lopussa nyt. Minä olen esitellyt teidät Hänelle. Minun täytyy vähetä nyt. Minun täytyy mennä pois näyttämöltä. Hän tulee jatkamaan tästä eteenpäin.

“Tuhatvuotinen Valtakunta on juuri nyt tulossa. Aika on käsillä.”

253     Johannes sanoi: “Sitten, kun Hän tulee, Hän tulee ravistelemaan nahan yltänne. Hän tulee erottelemaan vehnän akanoista, ja Hän tulee polttamaan ne. Hän tulee täydellisesti puhdistamaan Hänen puimatantereensa ja Hänen viskimensä on Hänen kädessään!” Mutta mitä Hän oli? Pienen pieni…

254    No niin, heillä oli se kaikki piirrettynä valmiiksi. “Voi pojat. Hänellä tulisi olemaan henki, joka ulottuisi mailin päähän. Hän tulee seisomaan täällä Palestiinassa, Hän vain seisoo siellä yhdellä Hänen valkoisista pilvistään, ja noukkii kaikki nämä roomalaiset tällä tavalla, ja heittää heidät helvettiin, ja jatkaa sen tekemistä, kunnes se on kaikki ohitse. Heillä oli se kaikki suunniteltuna.

Ja mitä se oli? Pieni Karitsa tuli liikkuen siellä heidän keskuudessaan, nöyränä ja lempeänä, tönittynä sinne ja tänne.

255     Jopa Johannes sanoi… Katsokaapa nyt Johannesta, tuota profeettaa. Hän sanoi: “Menkää ja kysykää Häneltä, että onko Hän itse asiassa tuo Yksi?” Se oli niin nöyrää, että tuo profeettakin kulki sen ohitse. Hän sanoi: “Onko Hän tuo Yksi, vai pitääkö meidän odottaa toista?”

256     Hän ei koskaan antanut opetuslapsille mitään Kirjaa häntä varten, kun he Matt. 11:ssa tulivat ja kysyivät Häneltä, kun Johanneksen opetuslapset…

Johannes oli vankilassa, ja uskon, että se oli Pember, joka sanoi: “Hänen kotkansilmänsä on täytynyt himmetä siellä”, näettehän. Mutta hänen täytyi palata takaisin maan päälle, hän oli ollut yläilmoissa. Mutta, kun hänen profetiansa oli ohitse, hän tipahti jälleen maan päälle, koska he olivat panneet hänet vankilaan. Hänellä ei enää ollut mitään sanottavaa noille “suurille” siellä, joten hän vain makasi siellä, mutta hän oli lentänyt korkeammalle kuin yksikään heistä muista.

257     Sallikaa minun sanoa teille jotakin. Jumala käytti häntä. Ja Jeesus tiesi, koska Hän oli lihaksi tullut Jumala siellä.

Nyt, Hän ei koskaan antanut Johanneksen opetuslapsille Johannesta varten mitään kirjaa kuinka käyttäytyä vankilassa. Hän ei sanonut: “Odottakaapa nyt hetkinen. Minä kirjoitan pienen kirjoitelman, ja te viette sen Johannekselle, niin että hän tietää kuinka käyttäytyä vankilassa Minun vuokseni.” Ei, Hän ei koskaan sanonut sellaista.

258     Hän ei sanonut: “Menkää ja sanokaa Johannekselle, että hänellä olisi tullut olla filosofian kandidaatin arvo ennen esiin astumistaan.” Jos niin olisi ollut, hän olisi ollut niin kuin loputkin heistä; hän olisi ollut hylkääjä.

Johannes oli rehellinen ja kysyi kysymyksen.

259     Ja Hän sanoi: “Odottakaa vain kokouksen loppuun, ja sitten menkää ja näyttäkää Johannekselle, mitä tapahtui, silloin hän tulee tietämään. Jos kerrotte hänelle, mitä on tapahtumassa, niin silloin hän tulee tietämään.” Näettekö? “Hän on vankilassa eikä voinut olla täällä, mutta te istuitte kokouksessa ja olette nähneet, mitä tapahtui. Menkää ja kertokaa se hänelle.”

 Niinpä sitten nuo opetuslapset sanoivat: “Hyvä on, Mestari”.

260    Ja he lähtivät mäen yli. Jeesus istui siellä kivellä tarkaten heitä, niin kauan kuin he olivat menneet mäen taakse.

261    Hän kääntyi seurakuntaan päin ja kysyi: “Ketä te menitte sinne ulos katsomaan Johanneksen aikana?” Hän sanoi: “Mitä te menitte ulos nähdäksenne? Menittekö te nähdäksenne miehen, jolla on ympäri käännetty kaulus ja pehmeät vaatteet, ja joka on korkeasti kiillotettu ja oppinut. Senkaltaista miestäkö te menitte sinne ulos nähdäksenne?” Hän sanoi: “Ei. Tehän tiedätte, mitä senkaltaiset ovat. He suutelevat lapsia ja työskentelevät kuningasten palatseissa. Johannes ei ollut sellainen tyyppi.”

262    Hän kysyi: “Miksi te sitten menitte? Menittekö katsomaan miestä, jolla on palvelustehtävä, ja joka yhdistäisi sen organisaation kanssa, tai jotakin sellaista? Jokaisen tuulen heiluttama… Sitten, jos Ykseyden kannattajat eivät halua häntä, hän tulee menemään Kolminaisuuden kannattajien luo, ja jos he eivät halua häntä, hän tulee menemään Jumalan Seurakuntaan tai minne tahansa. Menittekö katsomaan senkaltaista miestä, jota jokainen uskontunnustus heiluttaa. Oi, ei! ei Johannes.

263    Hän kysyi: “Mitä te sitten menitte katsomaan? Profeettaako?” Hän sanoi: “Ja Minä sanon teille, että se on oikein, mutta Minä tulen kertomaan teille jotakin, jota te ette tiedä, hän oli enemmän kuin profeetta. Hän oli…” Jos te voitte vastaanottaa sen, niin tämä on se, josta on kirjoitettu Raamatussa, siellä Kirjoituksissa: “Minä tulen lähettämään sanansaattajani kasvojeni edellä, Malakia 3, ja hän tulee valmistamaan tien Minun eteeni.”

264    He eivät ymmärtäneet. Eivät edes opetuslapset käsittäneet sitä. Oi. Yksinkertaisuus, olkaa nöyriä. Menkää aivan alas, kun Jumala lupaa jotakin suurta, näettehän, se on suurta Hänen silmissään.

265     Jos te nyt haluaisitte pitää sen aina mielessänne… Pitäkää tämä mielessänne, kun tämä tapahtuu, sitten te voitte muuttaa sen. Ottakaa yksi näistä kevätkukista tänä vuonna, tai vain tavallinen ruohon lehti, pitäkää sitä kädessänne ja sanokaa: “Minä pidän tätä kädessäni nyt ja näen, että jokin niin yksinkertainen on tehnyt tämän, ja minä haluaisin niiden aivojen, jotka ovat lähettäneet raketin kuuhun, valmistavan tämän ruohonlehden.” Se tulee aina jäämään teidän käsiinne. Voitte olla varmat siitä; se tulee aina olemaan teillä. Ruohonlehdessä on elämä itsessään, näettehän. Se on niin yksinkertaista ja nöyrää…

266    Katsokaahan, jos mies on suuri mies, niin hyvä on; mutta, jos hän on tarpeeksi suuri, hän voi tulla yksinkertaiseksi ja löytää Jumalan. Mutta, jos hän ei tule yksinkertaiseksi, ei hän koskaan tule näkemään Häntä. Teidän täytyy tulla yksinkertaiseksi.

23. Ilmestyskirja 5 ja 9, keitä ovat nämä, jotka laulavat, kun Karitsa ottaa kirjan? Ovatko nämä ylöstemmatut pyhät?

267     Ei, Ilmestyskirja 5 ja 9, ei. Jos panette merkille, niin nämä eivät ole pyhät. Hän ei vielä ole vaatinut omaisuuttaan. Nämä eivät ole pyhät. Panitteko merkille, että ne ovat vanhimmat ja nuo olennot, jotka laulavat.

268     Lukekaamme se, niin että tuo henkilö… Ja sitten minulla on vielä noin puoli tusinaa niitä täällä, ja luulen, että voin vastata niihin muutamassa minuutissa. Katsokaamme nyt. Ilmestyskirja 5:9. Lukekaamme hieman aikaisemmin… Tuo henkilö on rehellinen ja haluaa tietää tämän. Tarkatkaa!

 Ja, kun hän oli ottanut kirjan, neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta lankesivat alas Karitsan eteen, ja jokaisella heistä oli harput ja kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset.

 Ja he lauloivat uutta laulua, (näettekö, näettekö), sanoen: Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan, ja avaamaan sen (näettekö).

Jumala on lunastanut meidät ja tehnyt meidät papeiksi ja kuninkaiksi,

269    Se on tuo taivaallinen joukko, eivät vielä lunastetut. Hyvä on. Ja nyt.

 Veli Branham, jos kaikki…

Hetkinen nyt vain. [Veli Branham pitää paussin.] Minä luulen… Suokaa anteeksi.

Veli Branham, jos kaikki jumaliset, (kyllä), on otettu ylöstempauksessa, niin mistä tulevat Elia ja Mooses?

270     Jotakin on vialla. Jotakin on vialla. Se on yksinkertaisesti kaikki, mitä siinä on. Jotakin on tapahtunut. Näettehän? Jotakin on mennyt vikaan jossakin. Tunteeko jokainen olevansa kunnossa? [Seurakunta vastaa: “Kyllä.”] Niin, ettei ole mitään sairautta tai sellaista?

[Veli seurakunnasta sanoo: “Lue tuo yhdeksäs jae uudestaan.”] Katsotaan, Ilmestyskirja… Missä se oli veli? [“5.”] 5 [“5.”]

Oi, tuo kysymys! Oi! Kysymys, johon vastattiin. Katsokaamme nyt.

 Ja, kun hän oli ottanut kirjan, neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta lankesivat alas Karitsan eteen, ja jokaisella heistä oli harput ja kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset.

 Ja he lauloivat uutta laulua, sanoen, Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan, ja avaamaan sen sinetit: sillä sinut teurastettiin…

Tässä se on! Tässä se on! Minä olin väärässä siinä! Huomaatteko!

…ja olet lunastanut meidät Jumalalle sinun verelläsi kaikista sukukunnista…

271     Oikein. Mitä te nyt siitä ajattelette? Oi, jos ei Pyhän Hengen läsnäolo ole täällä, niin mitä se sitten on? Hän ei antanut… Näettehän, minä vain luin ensimmäisen osan tuosta jakeesta. Se oli vain jotakin, mitä on kirjoitettuna tänne, ja johon halusin päästä, ja katsoin tuota kelloa. Mutta näittekö, kuinka Hän pysäytti minut siinä? Kunnia! Minä en lukenut sen loppuosaa. Näettekö, minä tulin tähän asti: “Ja he lauloivat uutta laulua”, ja minä pysähdyin siihen. Mutta katsokaahan tätä laulua, jota he lauloivat… “olet lunastanut meidät kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista.” Varmasti, ne ovat ne. Oi, niin. Näettekö sen? Ja asiasta toiseen, sen alla on toinenkin kysymys.

24. Voidaanko noita, joille annettiin valkoiset viitat Ilmestyskirja 6:11, verrata noiden kanssa, jotka pesivät viittansa Karitsan veressä?

272     Katsokaamme nyt. Ilmestyskirja 6… Minä en yksinkertaisesti voi kiirehtiä tämän kanssa, ihmiset, siinä kaikki.. Koska muuten tulen vastaamaan jotakin väärin, eikä Hän halunnut minun tekevän sitä. Se on totuus. Jumalan Pyhä Henki tietää, että se on totuus, näettekö? Siinä oli vain jotakin… Minä seurasin tuota kelloa, ja se oli 11:30, ja minä ajattelin: “Jos minä en nyt pidä kiirettä, en ehdi rukoilemaan sairaiden puolesta”, ja minä yritän tehdä sen… Minun mieleni on niin… Minä en voi….

273     Muistakaa, teidän täytyy nyt ymmärtää, että minä olen ihminen, ja minä olen ollut siellä seitsemän päivää, ja on vielä jotakin, johon minun täytyy löytää vastaus Jumalalta tänään iltapäivällä.

274    Mutta Hän oli niin päättänyt, että minä en tulisi tekemään tuota virhettä, että Hän kutsui minut takaisin lukemaan. Minusta tuntui, kuin joku olisi vyörynyt ylitseni ja sanonut: “Mene takaisin, mene takaisin!”

Ja minä ajattelin: “Mene takaisin mihin? Mitä minä olen tehnyt?

Ja juuri, kun olin aikeissa lukea sen, joku sanoi: “Lue tuo jae uudestaan”, ja minä luin sen, ja siellä se oli aivan kysymyksen lopussa, näettekö, Ilmestyskirja 6.  

275    Näettehän, minä luin alkuosan, eikä se kuulosta siltä alussa. “Ja he lauloivat uutta laulua…”

Mutta tässä alempana, näettekö miten se oli? Seuraavaksi sanotaan: “On lunastanut meidät.” Varmasti se oli Morsian, ylöstemmatut pyhät. Ja tässä… Tietenkin, Karitsalla oli Kirja kädessänsä. Hän oli jo jättänyt armon välittämisen Valtaistuimella. Näettekö te kuinka Pyhä Henki valvoo sitä? Koska se on tarkalleen sama asia kuin se, mitä minä sanoin eräänä iltana.

276    Kun hän oli puhunut minulle siellä huoneessa, ja minä olin tullut ja saarnannut teille, että kun Karitsa jätti paikan… Oi! Uskon, että me voisimme vain ottaa tästä aiheen. Näettekö? Karitsa oli jättänyt istuimensa ja tullut esiin… Ja, kun minä tulin sinne Hänen ollessaan läsnä, tuon Valon, joka on Kristus… Kun Hän oli läsnä… Kun Karitsa jättää tuon Valtaistuimen ja lakkaa olemasta Välittäjä, silloin Hän tulee tänne alas, ja Lunastuksen Päivä seurakunnalle on lopussa.

277     Seuraava lunastus, joka avautuu on juutalaisia varten, noille 144 000:lle. Onko se oikein? Koska Hän lupasi leikata tuon puun pois, tiedättehän.

278    Nyt tässä Hän tulee ulos, Karitsa, ja silloin Lunastuksen Päivä on päättynyt, ja kaikki, jotka tulevat olemaan lunastettuja, ovat jo lunastettuja ja kirjoitetut Kirjaan, ja Hän on ulkona tässä avaten Kirjan.

279     Oi. kiitos Sinulle. Herra. Anna anteeksi hermostuneelle palvelijallesi, että meinasin mennä jonkin ylitse.

Nyt, Voitteko kestää “nämä valkoiset viitat”, Ilmestyskirja 6:11?

280     Katsokaamme nyt, 6: 11. Hyvä on. Missä me olemme tämän kanssa nyt? Valkoiset viitat… Kyllä, ne ovat nuo ristiinnaulitut alttarin alla, nuo juutalaiset tuona aikana. “Heille annettiin valkoiset viitat.”

…noiden kanssa, jotka pesivät viittansa Karitsan veressä, Ilmestyskirja 7:14?

281     Ei. Se on eri asia, aivan varmasti. Koska katsokaahan tätä, me näemme tässä, että näille annettiin valkoiset viitat tässä. Heille annettiin valkoiset viitat armosta, kun taas nämä tässä olivat pesseet viittansa veressä. Ja eteenpäin Ilmestyskirjassa tässä, nämä ovat tuo suuri kansanjoukko, joka on tullut Jumalan eteen kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista, ja nämä taas on annettu juutalaisille marttyyreille. No niin, nyt se on oikein, nyt.

25. Veli Branham, jos kaikki jumaliset on otettu ylös Ylöstempauksessa, niin mistä Elia ja Mooses tulevat? Tulevatko he olemaan juutalaisia, vai tuleeko meidän Eliamme, joka on annettu meille, olemaan heidän kanssaan?

282     Ei. Tuo pakana, joka tulee olemaan voideltu tämän hengen kanssa kutsuakseen ulos pakanat, tullaan ottamaan pois, koska näettehän, koko seurakunta, kaikki on otettu ylös. Ja nämä kaksi Ilmestyskirja 11:sta profeettaa on tuotu alas, ja armon päivä pakanoiden kohdalla on päättynyt, ja heidät on lähetetty juutalaisille. Ei, ne eivät tule olemaan sama mies. Olen aivan varma siitä. Nyt muistakaa, tämä on parhaan tietoni mukaan.

 Katsokaamme, mitä tässä sanotaan. Kysymys: “Mitä vehnä ja viini…” Oh, “Mitä …” V-e-h-n-ä [Wheat]. Ei, Luulen, että se tarkoitti “Mitä tarkoittaa…” Siinä ei ole “mitä” [what] sanaa. Siinä vain lukee:

26. Tarkoittavatko mitä ja viini, tai vehnä ja viini, mitä ne… …Ilmestyskirja 6:6?

Katsokaamme mitä se on, kun pääasen tännne alas, tämä tässä.

 Ja minä kuulin äänen neljän olennon keskellä sanovan: Mitta vehnää pennin, ja kolme mittaa ohraa pennin; ja katso ettet vahingoita öljyä ja viiniä.

283     Arvelen sen tarkoittavan, että “mitä vehnä ja viini”. Mitä niillä on tekemistä keskenään.

Oliko se ennemminkin symboli viinistä, joka otetaan ehtoollispöydässä 1. Kor. 11:24?

284    “Merkitseekö viini…” Ei, yksi niistä on hengellinen symboli, ja toinen taas on Jumalan Sanan ilmestys.

27. Voisiko se olla syy, että monet ovat sairaita, koska me emme erottaneet herran ruumista? (Oikein!)

…mutta nyt paljastettu Kuudennen Sinetin avaamisella.

285    Katsokaamme nyt. Antakaahan, kun katson voinko käsittää sitä. Ette se ole te, se olen minä. Te kyllä kirjoititte sen oikein; se olen vain minä.

 Voisiko se olla syy, että monet ovat sairaita, koska me emme erottaneet herran ruumista? (Sen jälkeen on kysymysmerkki.)

286     No niin. Kirjoitukset sanovat:“Monet ovat sairaita ja heikkoja teidän keskuudessanne, koska ette erottaneet Herran Ruumista.” Se on aivan oikein, koska näettehän, Herran Ruumis on Morsian, ja monet heistä eivät kulje sen kanssa. Se on totta. Näettehän, he eivät tiedä kuinka käyttäytyä, ja elävät minkä kaltaista elämää tahansa ja ottavat ehtoollista, se ei ole oikein, näettehän? Kun ihmiset, jotka valehtelevat ja varastavat ja ryyppäävät, ottavat ehtoollista… Se on hirvittävää. Teidän ei tulisi tehdä sitä.

 … mutta nyt paljastettu Kuudennen Sinetin avaamisella?

287     “Kuudennen Sinetin avaamisella.” Katsokaamme nyt. Ei. Te voitte nähdä, että Kuudennen Sinetin avaaminen täällä oli juutalaisille. Huomaatteko? Seurakunta on jo mennyt. Tämä on ahdistuksen ajanjakso. Niinpä se ei voisi olla sama. Ei, se ei ole.

288     Yksi niistä on hengellinen viini. Se on Sanan ilmestys, kuinka Sanan ilmestys innoittaa uskovaista. Toinen viini taas on symboli Jeesuksen. Verestä, joka otetaan Herra pöydässä. No niin, se on minun paras ymmärrykseni siitä.

28. Tuleeko kukaan, joka ei ole ennalta määrätty, vastaanottamaan Herraa. Jos he tekevät sen, tulevatko he lankeamaan pois?

 Eivät, jos he ovat ennalta määrättyjä. Ei. Näettekö, he eivät voi tehdä sitä.

29. Missä on raamatunpaikka, joka osoittaa, että katolisuus tulee pettämään juutalaiset ja saamaan heidän rikkautensa?

289     No niin, missä sanotaan, että peto tulee pettämään rikkauden vuoksi; se ei sano sitä. Me oletamme, että se oli… (No niin, eräänä iltana, muistattehan… Tutkikaa sitä todella tarkkaan nauhalta. Minä en koskaan sanonut, että se on se, mitä he tulisivat tekemään, minä sanoin… Näettehän, katoliset ovat rikkain ryhmä maailmassa, kukaan ei ole heidän veroisensa. Ja mitä heillä ei ole, niin juutalaiset omistavat loput siitä.

290     Siinä tämän maan taloudellinen tilanne… Me elämme juuri nyt verorahoista, Washington D.C:n “Lifelinen” mukaan, jotka tulevat maksettaviksi neljänkymmenen vuoden kuluttua. Sitä me tuhlaamme nyt. Niin kaukana me olemme. Me käytämme verorahoja, jotka tulevat maksettaviksi neljänkymmenen vuoden kuluttua. Tämä kansakunta on vararikossa. Se on mennyttä.

291     Ainoa järkevä asia, mitä Castro koskaan on tehnyt, on se, että hän väärensi valuuttaa ja maksoi velat pois ja poltti velkakirjat ja muutti valuutan. Se oli ainoa asia, mitä hän saattoi tehdä.

Ja jäljellä on vain yksi asia meidän, Yhdysvaltojen, tehdä. Nyt, muistakaa, tämä on William Branham, joka puhuu. Tämä on minun ideani. Se on vain olettamista. Mutta, jos sitä katsoo luonnollisesta näkökulmasta, joka saattaa olla miljoonan mailin päässä oikeasta. Minä uskon, että juuri siinä, tuossa rahassa… Rakkaus rahaan on kaiken pahan juuri. Ja minä uskon, että juuri siellä jossakin on se, mikä saa pallon pyörimään.

292     Nyt katolinen kirkko, joka siellä laskutti messusta, ja niin edelleen, pitää käsissään maailma rikkauksia. Tehän muistatte, Raamattu sanoo, että hän oli rikas, ja millainen hän oli. Ja muistakaa, ei ainoastaan yhdessä kansakunnassa, vaan se on rikas jokaisessa kansakunnassa taivaan alla. Se kurottautuu pitkälle. Sillä on raha. Ja se, mitä heillä ei ole, on Wall Streetillä, osakekaupan keskus Amerikassa, ja sen omistavat juutalaiset.

293     Ja muistakaa, että Jaakobilla oli rahaa palatessaan, niin kuin totesimme eilen illalla, ja sitten hän tuli Israeliksi. Hänellä todella oli rahaa, mutta hänen rahansa ei voinut ostaa hänelle mitään Eesaulta. Eesaulla oli sitä myös, näettehän? Aivan täydellistä.

294     Nyt tarkatkaapa tässä. Minä sanoin, että he ehkä haluavat liittää yhteen rahansa, ja Rooman valta tulee ottamaan juutalaisten rahan vallan, rikkoen liiton. Saattaa olla, että se ei ole niin. Minä tiedän, että he tulevat rikkomaan sen, mutta minä en tiedä mistä syystä, koska sitä, mitä he tulevat tekemään, ei ole paljastettu minulle.

295     Mutta katsokaahan. Ainoa asia, minkä me voisimme tehdä tänään… Jos tuo julkilausuma verorahoista on oikea, niin me jo käytämme veroja, (jos tuo lausuma on oikein), jotka tulevat sisälle neljänkymmenen vuoden kuluttua… Näettehän, meidän kultamme… Me olemme kuluttaneet sen. Me olemme vararikossa. Meillä ei ole yhtään rahaa; me ainoastaan elämme menneestä maineestamme.

296     Sitä seurakuntakin tekee tänään, seurakunta, ei Morsian. Seurakunta elää vanhasta maineestaan, jonka se sai siellä aikaisemmin Leijonan palvelustehtävän aikana. “Me olemme ‘Seurakunta’, me olemme ‘Äiti Seurakunta’; me aloimme…” Se on oikein, näettehän? He elävät maineestaan.

297    Metodistit elävät omasta maineestaan. Baptistit elävät omasta maineestaan ja helluntailaiset elävät omastaan. “Kunnia Jumalalle!” Kauan aikaa sitten, kun pyhillä oli tapana tanssia Hengessä, ja he sanoivat: “Herra teki tätä ja tuota.” Se oli jotakin menneisyydessä. Me olemme kaikki tulleet suuriksi nyt, Veli. Oi niin! Näettekö? Kaikki vanhaa mainetta.

298     Tämä kansakunta elää entisestä maineestaan, siitä mitä esi-isät olivat, ja siksi he luulevat pelastuvansa. Jumala ei koskaan kunnioittanut Israelia siitä, mitä he olivat olleet, vaan siitä, mitä he olivat juuri silloin.

299     Huomatkaa, tämän minä ajattelen tulevan tapahtumaan. Nyt saattaa olla, ettei se ole niin. Minä uskon, että aika tulee, jolloin meidät pakotetaan selvittämään asia. Ja, kun se tulee, niin sen sijaan, että me muuttaisimme valuuttaamme… Mitä se tekisi Philip Morrisille? Mitä se tekisi viskitehtailijoille? Mitä se tekisi terästeollisuudelle? Mitä se tekisi kaikelle kaupalle? Se tulisi murskaamaan ne. Ne olisivat vararikossa! Mutta, jos me voisimme lainata tuon rahan… Näettekö kuinka terävä-älyinen hän on?

300    Silloin kansakunta tulisi myydyksi kirkolle, ja kirkko ja valtio olisivat jälleen yhdistetyt, ja siinä se tulisi. Siinä se on. Huomatkaa. No, hyvä on. Nyt, tässä…

30. Jos henkilö on yhteysorganisaatiossa hallituksemme kautta ja voi puhua oman sydämensä mukaan, tai viimeisten päivien totuudessa, tullaanko hänet lukemaan yhdeksi “portoista”?

301     Katsokaamme. “Jos henkilö on yhteysorganisaatiossa…” No niin, näettekö, yhteysorganisaatio, hallitus antaa oikeuden organisaatiolle puhua. Sillä ei ole mitään tekemistä hänen sydämensä kanssa. Nyt, jos hän on todellinen uskovainen ja syntynyt Jumalan Hengestä, hetkenä tai toisena hänet tullaan tarkistamaan. Se ei voi olla sen selvempää, ettei hän näkisi sitä.

302     Minä haluan teidän muistavan tämän, ystävät, että Jumala ei koskaan tee, tai ei ole koskaan tehnyt, niin että voisin muistaa, mutta…

303    Katsokaahan, Jeesus oli avainnuotti kaikkeen siihen, koska Hän oli Jumala lihaksi tehtynä, Immanuel. Katsokaa tätä miestä, Jeesusta. Tiesittekö te, että kun Hän tuli maan päälle, niin tuskin kymmenesosa maailmasta tiesi Hänen olevan täällä?

Tiesittekö te, että kun tuo edelläjuoksija tuli, niin ei edes sadasosa Israelin kansasta koskaan tiennyt sitä? Eikö olekin outoa? Siellähän olivat nuo juutalaiset ja asioita ja ihmisiä oli kaikkialta ympäri maailmaa.

304     Muistakaa nyt, että Jeesus tuli ollakseen todistaja maailman Pelastajana. Onko se oikein? Ja siellä oli ihmisiä ihmisten ja ihmisten jälkeen, kaiken rotuisia, jotka eivät koskaan tienneet mitään siitä, ja he menivät vain eteenpäin aivan niin kuin maailma, joka ei tiedä mitään siitä. Mutta se oli koko ajan tapahtumassa maailmassa.

305     Miksi Hän ei antanut heidän tietää sitä? Hän tuli ja nuo, jotka olivat ennalta määrätyt Iankaikkiseen Elämään, vastaanottivat Hänet. Ei olisi ollut mitään hyötyä sanoa siitä mitään lopuille heistä, koska Hän ei olisi voinut lunastaa heitä, koska he eivät olleet lunastettavissa. Miksi sitten nuo papit seisoivat siellä… Hän teki sen koska ennalta määrätyt olivat siellä ulkona, kaikkialla ympärillä, joten Hänen täytyi saarnata heille yhtenä joukkona.

306     Ja nuo suuret oppineet, joiden olisi tullut tuntea Hänet, sanoivat: “Tämä mies on Belsebul. Me emme halua tämän miehen hallitsevan itseämme”, ja niin edelleen, näettehän, “me emme halua tehdä sitä.”

Mutta tuo pieni prostituoitu, Elämän hänessä itsessään, oli ennalta määrätty Iankaikkiseen Elämään, ja hänen nimensä on kuolemattomasti Jumalan Sanassa tässä, kun hän käveli sinne, ja kun Valo ensi kertaa osui tuohon siemeneen, hän nopeasti tunsi sen. [Veli Branham napsauttaa sormiaan.]

307     Katsokaa tuota vanhaa kalastajaa, kun hän tuli sinne, missä Hän seisoi tehden merkkejä ja ihmeitä ja kertoen eri ihmisille heidän sydäntensä salaisuudet ja paljastaen itsensä.

Ja siellä seisoivat nuo fariseukset ja sanoivat: “Tämä mies on Belsebul.” Heidän täytyi antaa vastaus seurakunnilleen.

308    Ja kaikki he seisoivat siellä, “Tohtori Jones, menisitkö sinä kuuntelemaan tätä miestä? Hän näyttää siltä kuin Hän tietäisi, mistä Hän puhuu. Hän ei puhu niin kuin tavallinen mies.”

309     “Minä tulen kuuntelemaan Häntä.” Käveli sinne alas. Kyllä, Jumala ei voinut koskaan koskettaa häntä.

Ja siellä hän seisoi ja sanoi…

He sanoivat: “Katsohan tuonne. Katsohan tuonne. Tuolla on yksi Hänen opetuslapsistaan… Se on Andreas. Ja tässä tulee nyt mies, oh, sinähän muistat tuon vanhan kalastajan siellä? Hän se on. Se on Simon ja hänen veljensä, tuon vanhan Joonaan lapsia. Katsohan, hän tuo hänet Hänen luokseen. Katsokaamme, mitä Hän nyt tulee tekemään.” Hän käveli sinne seuraavaksi.

Ja Hän sanoi: “Sinun nimesi on Simon, sinä olet Joonaan poika.”

310     “Tämä mies on Belsebul! Näethän, hänen yllään on jonkinlainen henki. Hän on vähän kummallinen mies. Älköön kukaan teistä kuunnelko mitään tuon kaltaista. Pysykää poissa siitä. Minä en enää menisi yhteenkään Hänen kokouksistaan. Niin pian kuin tämä on ohitse, me painumme ulos täältä. Me emme enää milloinkaan tule tänne uudestaan.” Miksi? Sitä hän ajatteli, ja kuitenkin hänen oletettiin olevan jotakin. Katsokaahan, juuri nuo, joiden luo Hän tuli, olivat ne, jotka ristiinnaulitsivat Hänet.

311    Mutta siellä oli tuo pieni prostituoitu, jonka jokainen oli potkaissut ulos. Minä en kannata prostituutiota, en todellakaan, mutta minä vain haluan näyttää teille tuon ennalta määrätyn siemenen.

312     Katsokaahan tätä kaveria tässä, tätä vanhaa kalastajaa. Raamattu sanoo, että hän oli oppimaton. Eikä yksin sitä, vaan myös tietämätön! No niin, onko se oikein tai väärin? Oi, jospa me vain voisimme tulla tietämättömiksi monille näistä asioista, joita me ajattelemme tietävänne. Hyvä on. Näettehän. hän oli sekä tietämätön että oppimaton. Ja sitten, kun hän käveli, sinne Herran Jeesuksen läsnäoloon, ja tämä oli kertonut hänelle, kuka hän oli, niin juuri silloin se selvitti sen.

313     Tarkatkaa nyt, kuinka tämä toinen mies väittelee sitä vastaan: “Katsokaahan nyt, hän uskoi sen. Katsokaa kuka se on. Tehän tiedätte kuka se on. Hänhän on tuo kalastaja. Hänhän ei tunne edes aakkosiaan. Minä ostin häneltä kalaa, eikä hän kyennyt edes allekirjoittamaan minulle kuittia. Näettehän, tuonkaltaisia ovat ne ihmiset, jotka kuuntelevat jotakin tuollaista.” Kiitos Herralle! Aamen. Näettekö? “Mitä, hänhän ei… Katsokaa hänen isäänsä. Hän oli tietämätön, eikä hän edes lähettänyt häntä kouluun”, mutta Hän lähetti hänet kouluun, opettaen hänet sellaiseksi kuin Hän halusi hänet.

314     Minä en nyt kannata sitä, ettei mentäisi kouluun, toivon teidän ymmärtävän, mutta siinä on vain esikuva siitä, mitä te haluatte sanoa. Niitä ovat sen kaltaiset… Siksi se menee heidän päittensä ylitse…

315     Tiedättekö mitä? Minä sanoisin, ettei edes yksi kolmasosa kaikista juutalaisista koskaan tiennyt mitään Hänen tulemisestaan, ja sitten vain yksi viidesosa tuosta kolmasosasta kuunteli Häntä, ja sitten yksi sadasosa tuosta viidesosasta, vastaanotti sen. Te tiedätte, kuinka monta Hänellä oli. Hänellä oli kaksitoista, jotka seisoivat ristin juurella, ulos koko tuosta joukosta. Missä ovat loput heistä? Nuo seitsemänkymmentä menivät pois.

316     No niin. Hänen parantaessaan sairaita, vain mennen sinne, sanomatta sanaakaan Hänen opistaan… Hän vain kulki eteenpäin parantaen sairaita ja… Oi! Se oli Jumalan Henki Hänen yllään. Uskotteko te sen? [seurakunta sanoo: “Aamen.”] Kun Hän paransi sairaita, se oli ihmeellistä! “Tuo suuri Rabbi. Sanokaahan, veljet, teidän tulisi saada Hänet seurakuntaanne. Pojat, te puhutte voimasta. Tuo kaveri voi todella parantaa sairaat. Teidän tulisi… Hänellä on parantamisen lahja.”

317     Tietenkin meillä tulee olemaan joitakin jäljittelijöitä, ja tässä he liittyvät seuraan… Koska jokaisella ryhmällä täytyy olla oma miehensä.

 Tässä Hän nyt tulee, ja sitten tiedättehän, yhtenä päivänä Hän istuutui alas.

 He sanoivat: “Oi, varmasti, Rabbi, me tulemme menemään sinun kanssasi.”

318     “Hyvä on, istukaahan alas. Menkäämme.” Ja Hän lähetti seitsemänkymmentä ja niin edelleen.

Sitten yhtenä päivänä, erään suuren ihmeen jälkeen, Hän istuutui alas ja alkoi kertoa heille Sanaa. Äänen alkaessa kuulumaan… Hyvä on. Hän alkoi kertoa heille Sanaa, Totuutta…

He sanoivat: “Ahhhh, odotahan nyt hetkinen; minä en oikein tiedä tästä. Se on vastoin oppia.” Joku sanoi: “Me kyllä tiedämme jättäneemme synagogan, ja kaikkea muuta sellaista, mutta ehkä me olimme väärässä, veljet. Meidän on parasta mennä takaisin, koska tuo mies puhuu arvoituksia. Hän on vähän omituinen mies. Minä en voi ymmärtää sitä.” Huomaatteko? Mitä se oli? Tuo siemen ei ollut ennalta määrätty. Niin se on.

319    Sitten ensimmäinen asia, tiedättehän, siellä oli pieni saarnaajaryhmän kokous, ja he sanoivat: “Ahhh, ummm, meidän on myös parasta mennä takaisin organisaatioon, ja ottaa takaisin paperimme, koska tämä kaveri… Kuka voi ymmärtää tuonkaltaista miestä. Hän sanoo näin tässä ja sitten hän sanoo näin täällä. Ah!”

320    Nuo muut eivät ymmärtäneet sitä sillä tavalla. Hän näytti arvoitukselliselta joillekin heistä, mutta ei toisille.

Niinpä he menivät pois. Sitten Hän kääntyi ympäri ja katsoi noita kahtatoista, jotka seisoivat siellä, ja sanoi: “Tahdotteko tekin mennä pois?” Näettekö?

321     Nyt tarkatkaa. Pietari sanoi: “Tiedättekö mitä? Minä kävin siellä vanhassa paikassa koko tuon ajan. Minne maailmassa minä voisin mennä? Minne minä voisin mennä? Minä en voi mennä takaisin tuohon jäteastiaan, joka on täynnä kaikenlaista maailman likavettä. Minne minä voisin mennä? Minä en yksinkertaisesti voi tehdä sitä.”

322     Hän sanoi: “Sitten, hyvä on, tulehan mukaan.” Siinä se on teille. Näettehän, mitä se silloin oli? Kaksitoista noin kahdesta ja puolesta miljoonasta. Pysykää nöyrinä, pysykää vain nöyrinä. Tarkatkaa.

Niin oli kaikkien fariseusten laita, ja sitten tuo pieni prostituoitu tulee sinne ja sanoo: “Sinun täytyy olla profeetta. Me tiedämme, että Messias on tulossa; ja kun Hän tulee, Hän tulee tekemään sen.”

 Hän sanoi: “Minä olen Hän.”

323     Tuo nainen sanoi: “Siinä se on”, ja pois hän meni. ‘Yrittäkääpä vain pysäyttää häntä. Te ette olisi voineet tehdä sitä.

31. Veli Branham, tervehdys Herran Jeesuksen Nimessä. Ole hyvä ja selitä kuka oli tuo mies Matteus 22:11:ssa, jolla ei ollut hääpukua yllään. Minä tiedän, että tämä mies ei olisi voinut päästä Taivaaseen ilman hääpukua? Tämä oli häävieras, minä tiedän, eikä Morsian.

324     Kyllä, se on oikein. Hän vain oli livahtanut sisälle. Katsokaahan nyt. Voisin saarnata kokonaisen saarnan siitä.

Nyt minulla on vain kymmenen minuuttia sairaiden puolesta rukoilemiseen ja tämän lopettamiseen, ja minä olen käynyt lävitse vasta puolet niistä. Tämän jälkeen minun täytyy todella kiirehtiä.

325     Tässä on se, mitä tapahtui. Jos tunnette itämaisia tapoja, kun ylkä antaa kutsut häihinsä, hän vain antaa niitä määrätyn määrän. Ja hänellä on jokaista kutsuttua varten viitta, jonka ovenvartija pukee hänen ylleen hänen tullessaan sisälle. Olipa hän rikas tai köyhä, heidän kaikkien täytyy pukeutua tuohon häävaatteeseen.

326     Kun hän tuli ovelle, he pukivat tämän hänen ylleen, ja se peitti sen, miltä hänen ulkopuolensa oli näyttänyt. Hänet oli kutsuttu, olkoonpa hän miljonääri tai kerjäläinen, maanviljelijä tai ojankaivaja tai minkälainen varakas mies tahansa, tässä hän on nyt viitta yllään, koska tuo viitta on puettu hänen ylleen ovella hänen tullessaan sisään ovesta.

327     Ottakaapa nyt Johannes 10, jossa uskoisin sen olleen, kun Hän sanoi: “Minä olen ovi:…” Näettekö? “Minä olen tuo ovi, jonka kautta te menette sisälle.” Nyt hän seisoo siellä ovella, ja tässä on mies, joka pukee hänelle viitan. Pyhä Henki, joka antaa hänelle Vanhurskauden Viitan hänen tullessaan sisälle.

328     No niin, tämä mies oli tullut jonkin organisaation kautta, jostakin takaikkunasta täällä, (jostakin sisään-livahtamis-reiästä), ja hän meni sisälle ja istuutui pöydän ääreen. Ja sitten ylkä tulee ja katselee ympärilleen, hän… Siellä oli ollut “kuokkavieraita” aikaisemmin, ja nyt hän on sellainen. “Mitä sinä teet täällä tuolla tavalla, ilman Pyhän Hengen kastetta, ja kaikkia näitä muita asioita? Kuinka sinä koskaan pääsit tänne sisälle?” No niin, hän oli tullut sisälle jostakin muualta kuin ovesta, ja hän oli tullut ilman oikeanlaatuista kutsua. Näettehän? Hän tuli jonkun opetusjärjestelmän kautta, tai jotakin muuta sellaista. Hän oli tullut sisälle.

329    Ja Hän sanoi heille: “Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos täältä ulkoisimpaan pimeyteen, missä tulee olemaan itkua ja valitusta ja hammasten kiristelyä.” Hän meni ahdistuksen aikaan. Hän ei ollut tullut oven kautta. Hyvä on. Kysymys:

32. Tuleeko Malakia 4:n Elia olemaan sama kuin Ilmestyskirjan 11:3:ssa mainittu Elia, ja ovatko nuo toiset kaksi todistajaa erillisiä yksilöitä?

330     Kyllä. Malakia 4:n Elia ei tule olemaan Malakia 3:n Elia. Me kävimme sen lävitse eilen illalla. “Ja ovatko toiset todistajat erillisiä?” Kaksi heistä, kyllä vaan, Mooses ja Elia, meidän ilmestyksemme mukaan. Nyt, en halua pitää teitä liian pitkään tässä.

33. 1. Kun.19, veli Branham, minä uskon, että niiden luku, jotka eivät olleet notkistaneet polviaan oli seitsemän…

331     Kyllä se on oikein. Seitsemänsataa… Kiitos. Se on oikein. Se oli seitsemänsataa seitsemäntuhannen ase… seitsemäntuhatta seitsemänsadan asemesta. No niin, näettekö tätä?

332     Tiedättehän, kun tämän kaltainen henkilö tulee saarnaamaan… Haluan kysyä teiltä jotakin, niin että voisitte ymmärtää.

Kun Elia tuli erämaasta, hänellä oli yksi Sanoma. Hän tömisteli tulla sinne erämaasta ja sanoi kuninkaalle: “Ei edes kaste lankea Taivaasta, ennen kuin minä kutsun sitä.” Ne olivat nuo sanat, jotka hänellä oli, ja hän mennä tömisteli takaisin eikä puhunut yhtään mitään kenellekään.

333     Kun hänellä oli toinen Sanoma, hän tuli alas ja puhui Sanomansa ja kääntyi ympäri ja meni suoraan takaisin erämaahan.

334     Pankaapa nyt merkille, kun minä laskin tuon Tabernaakkelin kulmakiven, Hän sanoi: “Tee evankelistan työ”; ja nyt hetki on tulossa, jolloin tuo työ tullaan erottamaan. Jotakin muuta tapahtuu. Sitten minä…?… näettekö? Minä tulen tänne ja yritän tehdä niin kuin evankelista tai jotakin muuta, ja te näette, mihin se johtaa? Oi, minä odotan, että seurakunta on tarpeeksi hengellinen ymmärtääkseen.

34. Veli Branham, minä ymmärrän, että Eliaan täytyy olla kolme kerta… Sinä kerrot meille, että hän on jo ollut kahdesti, ja on jälleen tuleva. Nyt, tuleeko tuo henkilö, jonka yllä Elian henki tulee olemaan, myöskin olemaan toinen näistä kahdesta todistajasta, Mooses ja Elia?

335     Ei, ei. Hän tulee olemaan pakana, joka lähetetään pakana Seurakunnalle. Jumala lähettää aina Hänen omiensa tykö. Hän tuli omiensa tykö, ja Hänen omansa eivät vastaanottaneen Häntä. Hän aina lähettää hetken Sanomaan.

336     Siihen aikaan, kun Jumala toimi juutalaisten kanssa, siellä ei tullut yhtään pakanaprofeettaa. Kun Jumala toimii pakanoiden kansan, siellä ei ole juutalaisia profeettoja. Kun Jumala kääntyy takaisin juutalaisten puoleen, siellä ei tule olemaan pakanaprofeettoja. Näettehän, mitä tarkoitan? Hyvä on.

Sen jälkeen, kun ylöstempaus on tapahtunut…

337     No niin, tulee olemaan siirtymä aika. Tietenkin, yhden Sanoman siirtyessä toiseen. Se on tuleva tällä tavalla, niin kuin selitin sen, näettehän; kuten Paavali pakanoille, ja niin edelleen.

 35. Sen jälkeen, kun Ylöstempaus on tapahtunut, tuleeko kukaan niistä, joita ei otettu Ylöstempauksessa Seurakunnasta, pelastumaan lopussa?

338     Ei. Koska Veri on poissa. Näettehän, siellä ei tule olemaan välitystä; pakanain ajanjakso on päätynyt. Ylöstempauksen jälkeen ei tule kukaan pelastumaan, ei kukaan seurakunnasta. Seurakunta… “Olkoon hän, joka on saastainen, yhä saastainen, ja hän, joka on pyhä, olkoon yhä pyhä.” Ei, sellaista ei tapahdu, ei sen jälkeen, kun Seurakunta on mennyt.

36. Veli Branham, minä panin merkille, että sinä viittasit Danielin seitsemäänkymmeneen viikkoon Ensimmäisen Sinetin sanomassa. Minä ymmärrän Danielin nauhasta, että kun Evankeliumi palaa juutalaisille, alkaa seitsemäskymmenes viikko. Onko siellä yksi viikko, seitsemän vuotta, jäljellä juutalaisia varten, vai onko vain puoli viikkoa, kolme ja puoli vuotta jäljellä heille?

339     Ainoastaan puoli viikkoa: Jeesus profetoi ensimmäisen puolen viikosta, niin kuin oli ennustettu, ainoastaan puoli viikkoa on jäljellä heitä varten.

Veli Branham, koska et rukoillut sairaiden puolesta tällä viikolla, niin tahtoisitko… (Se on vain rukouspyyntö.)

Veli Branham, voisinko tavata sinut kokouksen jälkeen… (Sekin on pyyntö.)

37. Olisitko hyvä ja selittäisit, kuinka saatana on sidottu tuhanneksi vuodeksi ja sitten päästetty irti taistelua varten Ilmestyskirja 20 ja 8. Mitä yhteyttä tällä on Harmagedonin taistelun kanssa, niin kuin mainitaan Neljännessä Sinetissä? Koostuvatko Goog ja Maagog uuden maailman ihmisistä?

340     No niin, tämä on pitkä, ja minun täytyy kosketella vain paikkoja siitä. Ensimmäinen asia. Voin ehkä en voi selittää sitä. Yritän tehdä parhaani.

Olisitko hyvä ja selittäisit kuinka saatana on sidottu tuhanneksi vuodeksi ja sitten päästetty irti taistelua varten Ilmestyskirja 20:8.

341     Se ei ole Harmagedonin taistelu. Harmagedonin taistelu tapahtuu tällä puolella, kun ahdistuksen aika on päättynyt.

Mitä yhteyttä tällä on Googin ja Maagogin taistelun kanssa?

342     Ei mitään. Yksi on tällä puolen tuhatta vuotta ja toinen on tuhannen vuoden lopussa.

“…niin kuin mainitaan neljännessä sinetissä, tulevatko Goog ja Maagog koostumaan uuden maailman ihmisistä?

343     Saatana vapautettiin vankilasta, ja hän meni ja keräsi kaikki pahat ihmiset ja toi heidät tähän paikkaan, ja Jumala antoi sataa tulta ja tulikiveä Taivaasta ja hävitti heidät, kerta kaikkiaan kaksi eri taistelua. Kysymys:

38. Koskien kuuttakymmentäkahdeksaa miljoonaa roomalaiskatolisen kirkon tappamaa ihmistä, missä historian ajassa tämä tapahtui ja kuinka pitkän ajan kuluessa?

344     Ottakaa Smuckersin Glorious Reformation, luulen, että se on joillakin oppineilla, ja se on seurakunnan historia. Olen unohtanut, millä sivulla se on, mutta se alkoi afrikkalaisen Hippon Pyhän Augustinuksen ajasta. Se oli 354 jKr., ja jatkui aina Irlannin verilöylyyn asti vuonna 1850. Niinpä tuo aika oli 354 jKr. – 1850 jKr., historian mukaan siellä tapettiin kuusikymmentäkahdeksanmiljoonaa protestanttia, joka on rekisteröity roomalaisessa marttyyrihistoriassa, siksi että he olivat eri mieltä Rooman paavin kanssa, se on historiaa. Jos te haluatte sanoa sitä vääräksi, niin silloin ehkä George Washington ja Lincolnkaan eivät olleet täällä. Kukaan meistä ei elänyt silloin, nähdäkseen sitä; mutta minä kuitenkin uskon, että he olivat täällä. Näen merkkejä siitä, että he olivat täällä.

39. Veli Branham, 1. Kun. 19:18: “Kuitenkin minä olen säästänyt itselleni seitsemän tuhatta Israelissa, kaikki, jotka eivät ole notkistaneet polviaan Baalille, ja jokaisen suun, joka ei ole suudellut häntä.” Ole hyvä ja selitä minulle nuo seitsemänsataa.

345     Se oli seitsemäntuhatta. Ja tuosta Baalin suutelemisesta. Ettekö te tiedä… Kuinka moni täällä on aikaisemmin ollut katolinen? Te suutelette kuvia.

346    Ja muistakaa, Babylonissa Nebukadnessarin aikana, kun pakanallinen kuningaskunta tuli sisälle, se alkoi miehen palvonnalla.  Nebukadnessar valmisti miehen kuvapatsaan. Ja jos teillä on hengellinen mieli, kuunnelkaapa tätä ilmestystä. Tuo mies, josta hän teki kuvapatsaan ilmestyksensä kautta, oli Daniel, se oli uskonnollisen miehen palvontaa, koska hän antoi hänelle nimen Beltsassar, mikä oli hänen jumalansa nimi. Ja hän valmisti tuolle jumalalle kuvapatsaan, joka oli Danielin kuva, ja Daniel kieltäytyi kumartamasta omaa kuvaansa.

347    Ja täällä se on jälleen, näettekö? Tarkatkaa nyt. Pakanallinen kuningaskunta alkoi Babylonin päivinä. Kuningas Nebukadnessarin, pakanakuninkaan yhdistäessä seurakunnan ja valtion yhteen, ottamalla pyhän miehen kuvan ja pakottamalla ihmiset palvomaan sitä. Pakanavaltakunta on jalkaterissä, ja kirjoitus on seinällä, poliittisen voiman yhdistäessä seurakunnan ja valtion yhteen, pakottaen suutelemaan pyhän miehen kuvaa, aivan varmasti.

40. Veli Branham, kun Ylöstempaus tapahtuu, niin tulevatko nuoret lapset, jotka eivät tiedä oikeaa väärästä, menemään Ylöstempauksessa?

Jos heidän nimensä ovat Kirjassa. Kyllä. Se on oikein. Näettekö? Hyvä on.

41. Veli Branham, sinä sanoit eilen illalla, että siellä pelastui seitsemänsataa ihmistä Elian saarnaamisen alaisuudessa. Sinä tarkoitit seitsemää tuhatta.

348     Kyllä, aivan oikein. Suokaa se minulle anteeksi. Se on oikein, minä tein sen.

Veli Branham, tuletko selittämään… Kun olet avannut… Veli Branham, tuleeko ajanjakso…

Suokaa anteeksi. “Tuleeko jakso…” Nyt, se ette ole te. Se olen minä, nettekö.

42. Tuleeko armon aika olemaan ohitse sen jälkeen, kun sinä avaat Seitsemännen Sinetin?

349     Toivon, ettei niin ole. Ei. ei ystävät. älkää antako sellaisen tulla mieleenne. Menkää vain suoraan eteenpäin. Nostakaa perunanne ja käykää seurakunnassa ja jatkakaa edelleen. Jos se tapahtuisi aamulla, niin katsokaa, että olette tekemässä tarkalleen sitä, mitä teidän oletetaankin olevan tekemässä. Älkää aloittako…

350    Kun te teette niin, te väännätte koko tarkoituksen pois siitä asiasta, mitä varten se on tarkoitettu. Te saatte pieniä omituisia ajatuksia, ja te saatte omia ideoitanne asioista. Älkää ottako omia ideoitanne. Kun te istutte kuuntelemassa senkaltaisia asioita, sanokaa vain: “Kiitos Sinulle, Herra. Minä tulen vaeltamaan vähän lähempänä Sinua.” Älkää lopettako työtänne ja sanoko: “Minä tulen myymään kaiken pois.”

351     Eräs mies tuli eräänä päivänä tänne Pohjois-Carolinasta, juuri ennen kuin me lähdimme, ja sanoi: “Kunnia Jumalalle! Voitko kertoa minulle, missä tuo suuri “joku” oli?”

Minä sanoin: “En.”

352    “Oi, kyllä vaan”, hän sanoi, “tämä kaveri on Audio Missionin presidentti.”

Minä sanoin: “Minkä?”

Hän sanoi: “Audio Missionin.”

Minä sanoin: “Minä en ymmärrä.”

Ja hän sanoi: “Oh, tämä kaveri on presidentti.”

Minä kysyin: “Minkä sinä sanoitkaan hänen nimensä olevan?”

353    Hän sanoi: “Branham, uskoisin niin, jotakin senkaltaista kuin Brown tai Branham.”

Minä sanoin: “No niin, minun nimeni on Branham.”

Hän sanoi: “Oletko sinä Audio Missionin presidentti?”

Minä sanoin: “En, herra.”

Hän kysyi: “Missä on tuo Tuhatvuotisvaltakunta?”

Minä sanoin: “Minä en tiedä.”

354    Hän sanoi: “Tarkoitatko sinä, että se on meneillään täällä, etkä sinä tiedä sitä?”

Ja minä sanoin: “Ei, minä en tiedä.”

355     Hän sanoi,” Kunnia Jumalalle!” Hän sanoi: “Minulla on joitakin ystäviä, jotka tulivat ja kertoivat siitä minulle, ja minä lopetin työni; minulla on yhä työvaatteet ylläni.” Hän sanoi: “Veli, minä haluan Tuhatvuotista Valtakuntaa.”

356    Ja minä sanoin: “Minä uskon, että sinä olet hieman sekaisin, etkö vain, veli?”

357    Suunnilleen siihen aikaan sinne tuli taksiauto. Ja tuo nainen sanoi: “Hetkinen, hetkinen, hetkinen!” Eräs pieni nainen tuli sinne ja sanoi: “Sinä tulet rukoilemaan mieheni puolesta.”

Minä sanoin: “Kyllä, rouva, entä sitten?”

358    Hän sanoi: “Minä ymmärrän, että täytyy odottaa kuukausi yksityistä tapaamista, päästäkseen rukoiltavaksi.”

Ja minä sanoin: “Mitä?”

359    Hän sanoi: “Kyllä vaan, mutta minä olen epätoivoinen. Sinun täytyy rukoilla minun mieheni puolesta.”

Minä sanoin: “Aivan varmasti, missä hän on? Tuo hänet tänne.”

360    Tämä kaveri seisoi siellä katsellen, ja sanoi: “Rukoiletko sinä myös sairaiden puolesta?”

Minä sanoin: “Kyllä.”

361    Hän sanoi: “Minkä sinä sanoitkaan nimesi olleen, Branhamko? Ja sinä et tiedä yhtään mitään Tuhatvuotisesta Valtakunnasta?”

362    Minä sanoin: “Ei, en tiedä. Minä en ymmärrä sitä, se on Raamatussa.”

363    Hän sanoi: “Ei, se on juuri nyt. Ihmiset ovat tulleet kaikkialta.”

Minä kysyin: “Missä se on?”

Hän sanoi: “Jeffersonvillessä, Indianassa, suoraan sillan alla.”

364    “Herra, sinä olet saattanut minut ymmälle. Minä en tiedä mitään siitä. Mutta menkäämme sisälle istumaan, ehkä me voimme selvittää tämän asian.”

365    Ettekö te näe ystävät, älkää milloinkaan halutko palvelustehtävää. Tiedättehän mitä tarkoitan. Näettekö? Te tulette olemaan onnellisempia sellaisina kuin te olette. Jatkakaa vain suoraan eteenpäin.

43. Morsiamen Ylöstempauksen jälkeen, milloin on tuo Seurakunta, jonka täytyi mennä ahdistuksen ajanjakson lävitse, seisova tuomiolla? (Minä en seiso tuomiolla.) Onko se jälkeen vai ennen Tuhatvuotisvaltakuntaa?

Sillä seurakunta… Oi, suokaa anteeksi, suo anteeksi, kuka tämän kirjoittikin.

Morsiamen Ylöstempauksen jälkeen, milloin on tuo Seurakunta, jonka täytyi mennä ahdistuksen ajanjakson lävitse, seisova tuomiolla? Onko se jälkeen vai ennen…?

366     Jälkeen. Muut kuolleet, jotka eivät menneet Morsiamen kanssa, eivät vironneet eloon tuhanteen vuoteen. Katsokaamme:

44. Sinä olet sanonut monesti, että Jumala nosti esiin kommunismin palvelemaan Hänen tarkoitustaan: aivan niin kuin kuningas Nebukadnessarinkin. Miten nyt kommunismi sopii lopulliseen kuvaan? Mitä se on tekevä ja mihin se on päättyvä? Monet oppineet uskovat, että pohjoisen kuningaskunta, Goog ja Maagog, jotka mainitaan Kirjoituksissa, menevät Israelia vastaan… (Minä en oikein ymmärrä, mistä tässä on kysymys.) Uskon sinun joissakin nauhoissa sanoneen, että kommunismi tulee lopulta hävittämään katolisuuden tai Vatikaanin, räjäyttämällä. Onko se oikein?

367     Kyllä. Te löydätte sen Ilmestyskirja 16 ja Ilmestyskirja 18:8 ja 12. Jos tuo henkilö on täällä ja haluaa ottaa tämän paperinpalasen, niin sinä voit tarkistaa sen siitä. Kyllä… “Voi, voi, tuota suurta kaupunkia… sillä hän tuli loppuunsa yhdessä hetkessä.” Näettekö? Kauppiaat ja kaikki muut, jotka ostivat hänen kauppatavaroitaan… Se tulee olemaan. Kyllä.

368     Vain lopettakaa, vain unohtakaa kommunismi. Se ei ole mitään muuta maailmassa kuin joukko jumalattomia ihmisiä. Se on tuo järjestelmä… (Sallikaa minun näyttää teille, kuinka yksinkertaista se on. Vain yksi prosentti venäläisistä on kommunisteja.) He tarvitsevat sanansaattajan. Yksi prosentti, niinpä yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia heistä on yhä kristittyjen puolella, vain yksi prosentti; ja kuinka voi yksi prosentti hallita yhdeksääkymmentäyhdeksää? Juuri sen tulisi selittää se teille. Jos Jumala ei sallisi sitä, he olisivat heittäneet sen ulos jo pitkän aikaa sitten. Aivan varmasti.

45. Veli Branham, sinä sanoit, että Rooma tulisi hallitsemaan juutalaisia viimeisenä kolmena ja puolena vuotena. Tuleeko se tapahtumaan ensimmäisessä ahdistuksen kolmen ja puolen vuoden osassa vai tuleeko se olemaan viimeisen kolmen ja puolen vuoden aikana? Onko tämä oikein?

369     Se tulee olemaan viimeiset kolme ja puoli vuotta (se on oikein), ei ensimmäisessä, koska ne ovat jo menneet.

Vielä yksi kysymys tämän jälkeen.

46. Rakas veljeni, tuleeko Malakia 4:5:n Elia menemään erämaahan, samalla tavalla kuin 1. Kun. 17. luku kertoo toisen Elian tehneen?

370     No niin, minä en tarkkaan ottaen sanoisi, että hän tulisi menemään erämaahan, mutta hän tulee olemaan sellainen, näettehän, kuten Elia ja Elisa. Huomasitteko, että useimmat senkaltaiset miehet pysyttelevät poissa ihmisten ilmoilta. He ovat hyvin omituisia. He eivät ole liikaa yhteydessä ihmisten kanssa.

371     Pankaa merkille millaisia Elisa ja Elia ja Johannes Kastaja olivat, tuon hengen luonne. Minä uskon, että tuo mies tulee rakastamaan erämaita ja ehkä pysyttelemään korvessa, mutta voin sanoa, että hän tulisi olemaan erakko ja elämään siellä korvessa, niin en tiedä sitä. Joskus he tekivät niin. Elisa ei ollut sellainen, mutta Elia teki niin. Ja sitten Johannes, hän eli korvessa.

372     Ja on vaikea kertoa sitä näistä toisista profeetoista, kun he tulevat sinne Juudeaan, minä en tiedä, missä he tulevat pysyttelemään. He saattavat olla leiriytyneinä sinne jollekin kukkulalle, enkä tiedä, mitä he tulevat tekemään profetoimisensa päivinä.

Mutta te… Mitä yritän tässä sanoa, on tämä: “He, tulevatko he, tulevatko he olemaan…”  He yrittävät kysyä tässä: “Tulevatko he olemaan erämaassa asuvia?”

373    Heidänhän täytyisi mennä pohjoiseen Brittiläiseen Columbiaan, löytääkseen nyt korpea asuttavakseen, kaikki korpi on hakattu maahan, eikä sitä ole paljoa jäljellä. Niinpä ainoa asia on, että he saattavat rakastaa korpea ja pysytellä siellä ehkä paljonkin… Te voitte panna merkille heidän luonteensa, kuinka se ei tee kompromisseja, he eivät sovittele, ja te tulette tuntemaan sen, kun se tulee. Te tulette näkemaan sen, jos olette täysin hereillä.

374     Tässä on yksi, enkä tiedä kuinka kosketella sitä. Minulla on vielä yksi, ennen kuin pyydän heitä pysäyttämään nauhoituksen.

47. Jos Jumala on yksi persoonallisuus, niin miksi tai kuinka Hän saattoi puhua itselleen Kirkastusvuorella?

375     Minä juuri selitin sen. Ymmärrättekö sen? Minä haluaisin kysyä teiltä tätä. Aion… Kun Jeesus rukoili Isää. Näettehän?

[Veli Branham alkaa puhumaan veljelle seurakunnassa.] Minä uskon, että sinulla on Pyhän Hengen kaste, eikö niin, veli? Etkö nousisi seisomaan hetkeksi? Sinä väität olevasi kastettu Pyhällä Hengellä, eikö niin? [Veli vastaa: “Kyllä.”] Niin teen minäkin. Mistä sitten on kysymys. Minä en väitä, että minulla on voimaa itsessäni, paljastaa näitä salaisuuksia. Minulla ei ole voimaa parantaa sairaita. Se on Jumala.

376    [Veli Branham jatkaa puhumista veljelle seurakunnassa.] Uskon, että sinä olet saarnaaja. Jos en ole väärässä, niin sinä olet Arkansasista. Hyvä on, ja sinussa on jotakin, mikä panee sinut saarnaamaan Evankeliumia. Alun perin sinut kasvatettiin maatilalla, etkä sinä tiennyt mitään siitä. Mutta jokin tuli sinuun, mikä panee sinut saarnaamaan Evankeliumia. Sinä et väitä, että se olisi sinusta itsestäsi. Se on toinen henkilö, nimeltään Pyhä Henki. Onko se oikein? [“Kyllä.”] Hyvä on.

377     [Veli Branham jatkaa puhumista veljelle seurakunnassa.] Nyt minä haluan kysyä sinulta, että asuuko tuo Pyhä Henki sinussa? On se oikein? [Veli sanoo: “Kyllä.”] Puhutko sinä Hänelle? [“Kyllä.”] Keskusteletko Hänen kanssaan? Rukoiletko Häntä? Hyvä on, se on kaikki mitä halusin sanoa. Kiitoksia paljon.

Käsitittekö sen? [Seurakunta vastaa: “Aamen.”]

378     Minä kysyn sinulta yhtä asiaa: miten oli sen kanssa, kun Jeesus Johanneksen Evankeliumin 3. luvussa sanoi: “Ihmisen Poika, joka nyt on Taivaassa”, ja siellä Hän itse seisoi puhuen tuon henkilön kanssa. Vastaisitko minulle siihen. Jeesus ja Isä olivat yksi ja sama henkilö.

379    Samalla tavalla kuin Pyhä Henki on minussa, te näette minut saarnaamassa, mutta se en ole minä.

Minä en voi puhua sanaakaan, joka voisi tuoda… Tiedättehän eläimen; istuin katselemassa sitä, tapoin eläimen ja söin sen. Se on luova voima. Sitä ei ole inhimillisessä olennossa.

380    Minä en voisi ottaa pientä poikaa tässä, jonka lääkärit ovat panneet makuulle, sydänvian vuoksi tänä iltana, ja sanoa: “Näin sanoo William Branham…” Ei! “NÄIN SANOO HERRA, se on ohitse.” Ja viedä hänet seuraavana päivänä lääkäriin, ja se on kaikki poissa

381    Lapsi, jolla on leukemia, silmät ulos pullistuneina ja yltä päältä keltaisena, ja sen vatsa… niin, että heidän täytyi viedä hänet sairaalaan ja antaa hänelle verta niin, että he voisivat tuoda hänet tänne; ja viisi minuuttia myöhemmin hän itki hampurilaista, ja he veivät hänet takaisin lääkäriin seuraavana päivänä, eikä hän voinut löytää jälkeäkään siitä. Oliko se Näin Sanoo William Branham? Se oli “NÄIN SANOO HERRA!” Kuitenkin Hän ja minä olemme erilliset yksilöt, mutta Hän vain ilmaisi sen minun kauttani, näettehän?

382     Tällä tavalla Jeesus ja Isä olivat. Jeesus sanoi: “Se en ole Minä, joka tekee teot, vaan Minun Isäni, joka asuu Minussa.”

Nyt: “Ihmisen Poika, joka on tullut alas Taivaasta, ja joka nyt on Taivaassa.” Mitä se oli? Hän oli kaikkialla läsnä oleva, koska Hän oli Jumala.

383    Nyt tämä yksi, minä… [Veli Branham napsauttaa sormiaan.] Haluan sanoa nämä sanat.

Selitä, mitä olit sanomassa…

[Tyhjä kohta nauhassa. Veli puhuu seurakunnassa.]

Kiitos Sinulle, Isä Jumala. Me kiitämme Sinua siitä, että Sinun Henkesi on täällä. Ja meille on kerrottu, Isä, että erään kerran, kun vihollinen oli tulossa, Henki lankesi erään miehen ylle, ja hän profetoi. Se pani asiat järjestykseen, niin että he tiesivät, kuinka mennä ja voittaa vihollinen, ja mistä löytää tuo vihollinen.

384     Ja minä kiitän Sinua, Isä, että Sinä pysyt samana Jumalana, joka Sinä aina olet ollut; Sinä olet yhä sama. Me muutumme, ja ajanjaksot muuttuvat, ja ajat muuttuvat ja ihmiset, mutta Sinä et koskaan muutu. Sinun menetelmäsi ovat samat; Sinun armosi on sama; Sinun tekosi ovat samat, koska ne ovat ihmeteltävät, ja ovat paljon ohi sen, mitä ihminen voi tietää tai ymmärtää.

385     Niinpä me olemme kiitolliset, Herra, että Sinun salaisuutesi ovat kätketyt Sinun palvelijoittesi sydämiin; ja me olemme niin onnelliset siitä, Herra, Ja voikaamme mennä eteenpäin loistavina Valoina paikasta toiseen, ja yrittäen rakkauden kansaa tuoda toisia sisälle, niin että heittäisimme verkon ja vetäisimme sitä jokaisessa pienessä kulmauksessa, saadaksemme jokaisen kalan, joka kuuluu Sinulle. Ja sitten, Karitsa on ottava Morsiamensa, olemaan aina Hänen sivullaan. Me odotamme tuota aikaa, Jeesuksen Kristuksen Nimen kautta. Aamen.

386     Kuinka monta sairasta on täällä, kohottaisitteko kätenne. Näyttää siltä kuin… Pitäisittekö käsiänne vielä ylhäällä. Noin yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista, kaksitoista, kolmetoista, neljätoista, viisitoista, kuusitoista, seitsemäntoista, kahdeksantoista, yhdeksäntoista, kaksikymmentä… [Veli Branham ja joku muu hiljaa jatkavat nostettujen käsien laskemista.] Neljäkymmentäseitsemän, noin neljäkymmentäseitsemän. Hyvä on,

387    Nyt on 11:30. Me voimme rukoilla sairaiden puolesta juuri nyt ja panna illan.. Haluaisitteko te, että teemme niin? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”]

388    Uskon, että juuri nyt olisi oikea hetki tehdä se. Ja minä kerron teille miksi. Pyhä Henki seisoo juuri tässä, voitelemassa. Kun me nyt olemme menneet tuohon Henkeen, ja te näette, että on jotakin… ja te tiedätte, että Jokin on läsnä. Ja jos te koskaan voisitte uskoa, teidän tulisi uskoa juuri nyt. Jos milloinkaan tulette uskomaan, niin se on nyt.

389     Me haluamme tulla nyt todella hiljaa, ja nuo, jotka tällä puolella nostitte kätenne, astuisitteko te tälle käytävälle, ja sitten tulkaa tänne päin, ja sitten me tulemme ottamaan heidät käytävä käytävältä, heitä on vain neljäkymmentäviisi tai seitsemän. Se ei ota paljoa aikaa.

390     Minä tulen pyytämään, että veli Neville tulisi tänne minun kanssani, ja me tulemme rukoilemaan teidän puolestanne.

391    Ensiksi, ne, jotka ovat tulossa, nousisitteko seisomaan, niin että me voisimme rukoilla teidän puolestanne juuri tässä, jokainen. Jokainen, joka on tulossa rukousjonoon, ne, jotka ovat tulossa rukoiltaviksi. Säästääksemme aikaa ja ollaksemme varmat, että saamme jokaisen, me tulemme rukoilemaan teidän puolestanne nyt.

392    Katsokaahan, ystävät, sallikaa minun selittää se teille. Jeesus Kristus sanoi tämän: “Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat…” Tarkatkaa nyt. Hän ei koskaan sanonut: “Jos he rukoilevat heidän puolestaan”, vaan, “jos he laskevat kätensä sairaiden ylle, ne paranevat.” Ja jos Jumala voi ottaa leukemian pois pienestä tytöstä ja tehdä hänet täysin terveeksi, ilman, että hänellä voisi olla uskoa itsellään… ja jos Hän voi, seuraavassa tapauksessa ottaa pienen pojan ja parantaa hänet niin täydellisesti, etteivät lääkärit voi löytää mitään reumaattista kuumetta hänen verestään, niin mitä Hän voikaan tehdä teille? Nuo pienen pienet kaverit eivät edes tiedä, mitä rukous on. Minä vain laskin kädet heidän ylleen, ja se teki sen. Me voimme ymmärtää sen.”

 Nyt seistessänne, rukoilkaa nyt.

393    Taivaallinen Isä. Sinun suuri läsnäolosi on täällä, tuo suuri Pyhä Henki, tuo Yksi, josta meillä on valokuva, tuo Yksi, josta me luemme Raamatussa. Hän on läsnä täällä juuri nyt. Hän paljastaa itsensä ihmislihan kautta.

394     Kuinka me olemmekaan kautta vuosien nähneet Hänen koskaan pettämättä paljastavan ihmissydämen ajatukset, paljastavan sen synnin, jonka he olivat tehneet, kertovan heille tarkalleen, mitä tapahtui, ja mitä tulee olemaan, kertaakaan pettämättä. Silloin me tiedämme, että Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala yhä pysyy Jumalana. Jeesuksen Kristuksen persoonassa.

395    Ja nyt Hänen Henkensä laskeutuu alas Taivaasta Golgatalla vuodatetun Veren alla, tullen alas ihmisten keskuuteen ja tehden itsensä julkituoduksi ihmislihassa, juuri ennen maailman polttamista, suuri Pyhä Henki ilmoitettuna ihmislihassa. Nuo kalliit ihmiset, jotka ovat vastaanottaneet Veren sovituksen, ja Pyhän Hengen tultua heidän olemukseensa, edustavat Jumalaa ihmislihassa.

396     Sen vuoksi se ei tule olemaan vain ihmisliha, joka suoritta vain tekoja kuten kastamisen ja niin edelleen, saadun tehtävän, että “nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.” Laskemalla kädet sairaiden ylle, Pyhä Henki huolehtii siitä, että he paranevat, jos he ovat uskoneet. Nyt, Isä, me tiedämme, että nämä asiat ovat totta.

397    Nämä seisovat ihmiset tulevat kulkemaan palvelijoiden käsien alta, jotka ovat vastaanottaneet tämän Pyhän Hengen. Ja he ovat valmiit, Herra, laskemaan kädet sairaiden ylle. Ja me tiedämme. Isä, että jos nämä ihmiset vain tulevat uskomaan, sen täytyy tapahtua, aivan niin kuin jokaisen Sanan, jonka Sinä olet luvannut. Ja se ei voi tapahtua ilman uskoa, sillä ilman uskoa on mahdotonta miellyttää Jumalaa. Me yksinkertaisesti emme voi tehdä sitä.

398     Ja nyt, uskolla uskoen, näiden lupausten ollessa edessänne, ja Raamatun Sinettien tullessa avatuiksi meille, me tiedämme, että Jumala pitää Sanansa. Voikoot nämä kalliit ihmiset, jotka ovat sairaita, Herra, ja minun tunteeni heitä kohtaan ihmisolentona, kuolevaisessa ruumiissa kuten heidänkin, ja saman Pyhän Hengen, joka asuu meissä; asuessa heissä, Herra, ja me tunnemme toistemme puolesta ja tiedämme, että uusi liitto on uudessa Veressä… Jos jo vanha antoi parantumisen, niin kuinka paljon enemmän tuleekaan tämä uusi ja parempi tekemään sen? Isä, voikoon olla niin, että nämä ihmiset eivät epäonnistu, vaan tulevat vastaanottamaan parantumisensa, heidän kulkiessaan Sinun palvelijoittesi kätten ohitse, Jeesuksen Kristuksen Nimen kautta. Aamen.

399     Pysyköön tämä puoli nyt istumassa sillä aikaa, kun tänä puoli kulkee lävitse täältä, sitten tämä puoli tulee menemään takaisin ja toinen puoli… Nyt, jos jotkut teistä veljistä täällä nousisitte seisomaan, uskon teidän täällä olevan sananpalvelijoita, kaikki te täällä.

Missä on tohtori, veli Ned? Tulitko sinä olemaan rukousjonossa, veli Ned? Niin pian kuin sinun puolestasi on rukoiltu, tule tänne.

400     Pysykööt nyt nämä tällä puolella istumassa hetken, ja minä otan nämä tältä puolelta, sitten me tulemme ottamaan keskikäytävän ja lähetämme heidät takaisin tätä kautta, ja sitten tämä käytävä, ja lähetämme heidät pois tätä kautta, ja me tulemme rukoilemaan jokaisen puolesta.

401     Tulen pyytämään veli Teddyä… Missä hän on? [Veli Teddy Arnold sanoo: “Aivan tässä.”] Hyvä on. Minä haluan, että soitat siellä tuota “Suuri lääkäri on nyt lähellä”. Ja pianisti, missä oletkin, tekisitkö sen hänen kanssaan.

402     Kuulkaa, minä muistan erään kerran, kun sitä soitettiin, ja eräs pieni poika tuotiin korokkeelle. Pieni armenialaistyttö oli soittamassa “Suuri Lääkäri on nyt lähellä”. Hänellä oli pitkät vaaleat hiukset, tuolla menoniitti tai armenialaistytöllä, riippumassa niskassaan.

403    Ja Pyhä Henki kosketti tuota pientä poikaa vain kätten päälle laskemisella, hän oli rampa jaloistaan, ja hän hyppäsi pois käsivarsiltani ja juoksi alas korokkeen ylitse. Tuon pojan äiti nousi ylös ja kaatui takaisin, menoniitti, uskoisin.

404    Ja Jumalan Henki iski tähän pieneen menoniitti- tai armenialaistyttöön, mikä hän sitten olikin, hänen isänsä ja äitinsä istuivat siellä pukeutuneina niin kuin menoniitit, tai mitä he sitten olivatkin, ja tämä tyttö hyppäsi pois pianon luota, kädet ilmaan kohotettuina, ja hänen kauniiden hiustensa riippuessa alas, hän näytti kuin enkeliltä, ja alkoi laulaa Hengessä. Ja hänen tehdessään niin, piano jatkuvasti soitti “Suuri Lääkäri nyt on lähellä, ymmärtäväinen Jeesus.”

405     Jokainen seisoi siellä, tuhansittain, katsellen noita näppäimiä, jotka liikkuivat ylös ja alas “Suuri Lääkäri nyt on lähellä, ymmärtäväinen Jeesus “Ihmiset nousivat ylös pyörätuoleista ja paareilta ja lähtivät kävelemään.

406    Tuo sama Herra Jeesus on juuri nyt täällä tänä aamuna, aivan sama niin kuin oli tuossa huoneessa.

Vain uskokaa nyt. Soittaisitteko tuota laulua “Suuri Lääkäri”.

Rukoilkoon nyt jokainen.

Antakaa heidän kävellä suoraan huoneen poikki ja takaisin paikoillenne, tai minne haluattekin mennä… Onko siellä takana selvää? Hyvä on. Menkää nyt suoraan takaisin istuimillenne, ja me tulemme seisomaan.

407     Kuunnelkaa nyt. Sillä aikaa, kun näiden puolesta rukoillaan, rukoilkaa te heidän puolestansa. Sitten, kun teidän puolestanne rukoillaan, tulevat he rukoilemaan teidän puolestanne.

Nyt te saarnaajat täällä, nousisitteko seisomaan. Haluan teidän laskevan kätenne näiden ylle heidän kulkiessaan ohitse.

408     Jokainen nyt, päät kumarrettuina, ja pitäkää päänne kumarrettuina ja jatkakaa rukoilemista; ja, kun te kuljette ohitse; ja kädet on laskettu päällenne, muistakaa, se on tuon Jumalan lupaus, joka paljastaa Kirjan salaisuudet ja ihmissydämen salaisuudet. Hän on Jumala, joka tulee vahvistamaan sen, jos te tulette uskomaan sen. No niin, nyt jokainen rukouksessa.

Nyt, sanapalvelijaveljet, voisitteko nousta seisomaan.

Hyvä on, kumartakaamme nyt päämme.

409     Nyt, Herra Jeesus, kun nämä ihmiset tulevat, niin voikoon Kaikkivaltiaan Jumalan voima tehdä heidän uskonsa eläväksi välittömästi, heidän kulkiessaan ohitse, Jeesuksen Nimessä.

410    Nyt, hyvä on, aloitetaan jono tästä. Pyytäkää kaikkia, laskekaa kätenne heidän päällensä, te sananpalvelijat, kun he menevät ohitse.

411    [Veli Branham ja sanapalvelijat aloittavat rukoilla ja laskea kätensä jokaisen henkilön päälle, jotka tulevat rukousjonossa.]

Herran Jeesuksen Kristuksen Nimessä…

Lasken käteni, Herran Jeesuksen Nimessä, veljeni päälle.

Herran Jeesuksen Nimessä, lasken käteni…

Jumala, suo se sisarelleni, Rosellalle, Jeesuksen Nimessä.

Jeesuksen Kristuksen Nimessä…

Jeesuksen Kristuksen Nimessä, lasken käteni…

412     [Veli Branham puhuu jollekin henkilölle: “Jää paikoillesi, katso kunnes jono loppuu.”]

Herran Jeesuksen Nimessä…

Muistakaa, Hän on nöyrä. Tulkaa nöyrästi.

413      [Veli Branhamin sanoja ei voi kokonaan erottaa, ja ovat epätäydellisiä, jotta niiden ajatus voitaisiin täydelliset kirjoittaa. Rukousjono kestää lestää tässä kuusi minuuttia ja kaksikymmentäviisi sekunttia.]

414      [Tyhjä kohta nauhalla. Veli Billy Paul Branham astuu mikrofoonin luo ja sanoo: “Voisitteko te ihmiset siirtyä taakse, alkoo hyvä? Voisitteko te, jotka olette käytävällä, siirtyä käytävältä pois ja mennä taakse? Jatkakaa taakse menoa, olkaa hyvä Kiitoksia. Te ihmiset keskikäytävällä, menisittekö myös te ympäri?]

415      [Veli Branhamin sanoja ei voi kokonaan erottaa, ja ovat epätäydellisiä, jotta niiden ajatus voitaisiin täydelliset kirjoittaa. Rukousjono kestää tässä kaksi minuuttia ja kaksikymmentä sekunttia.]

Vastaanota parantumisesi, veli, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, veli Mitchell.

Vastaanota parantumisesi, veli, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, sisar, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantuminen, sisar, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, sisar, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, veli, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, sisar, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, sisar, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, sisar, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, veli, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, veli, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, veli, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, sisar, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, sisar, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, veljeni, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, sisar, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, sisar, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, veli, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, veli, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, veli, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantuminen.

Vastaanota parantuminen, sisar, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantuminen, sisar.

Vastaanota parantuminen, sisar, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, sisar, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, veli, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, sisareni.

Vastaanota parantuminen, veli..

Vastaanota parantumisesi, sisar…?…

Vastaanota parantumisesi, sisar…?…

Vastaanota parantumisesi, veli.

Vastaanota parantumisesi.

Vastaanota parantumisesi, veli.

Vastaanota parantumisesi, sisar…?…

Vastaanota parantumisesi Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi.

Vastaanota parantuminen, sisar…?…, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantuminen.

Vastaanota parantuminen…?…

Vastaanota parantuminen, veli, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantuminen.

Vastaanota parantuminen, sisar…?…

Vastaanota parantuminen, Jeesuksen Kristuksen Nimessä.

Vastaanota parantuminen, Jeesukselta Nimessä. Aamen.

Vastaanota parantuminen.

Vastaanota parantuminen.

Vastaanota parantumisesi.

Vastaanota parantumisesi.

Vastaanota parantumisesi Jeesukselta Kristukselta.

416      [Veli Billy Paul Branham astuu mikrofoonin luo ja sanoo: “Kuka vielä haluaa rukousjonoon? Voisitko astua siihen? Voisitko astu siihen, ole hyvä. Jos vielä on joku muu, joka haluaa rukousjonoon, astuisiko siihen, ole hyvä.”]

Vastaanota parantumisesi, veli, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, sisar, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, veli, Jeesukselta Kristukselta.

417    Vastaanota parantumisesi, sisar Wood, Jeesuksen Kristuksen kädestä.

Vastaanota parantumisesi…?…

Vastaanota parantumisesi…?… Jeesuksen Kristuksen Nimessä.

418    Vastaanota parantuminen, sisar Roberson, Jeesuksen Kristuksen kädestä.

Vastaanota parantuminen, veljeni, Jeesuksen Kristuksen kädestä.

Vastaanota parantuminen, sisar Neville, Jeesuksen Kristuksen kädestä.

Jeesuksen Kristuksen Nimessä, vastaanota parantumisesi.

Paranna hänen, Jeesuksen Kristuksen Nimessä.

Vastaanota parantuminen, sisar…?…

Vastaanota parantumisesi, poika, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, sisar, Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, veli, Jeesukselta Kristukselta.

Veli Weerts, vastaanota parantumisesi, veli, Jeesukselta Kristukselta.

Sisar, vastaanota parantumisesi Jeesukselta Kristukselta.

Vastaanota parantumisesi, veli…?…

Veli, Jeesuksen Kristuksen Nimessä, vastaanota…?…

Jeesuksen Kristuksen Nimessä…?…

Herramme Jeesuksen Kristuksen Nimessä, vastaanota parantumisesi.

Jeesuksen Kristuksen Nimessä, vastaanota parantumisesi, veljeni.

Jeesuksen Kristuksen Nimessä…?…

Jeesuksen Kristuksen Nimessä, vastaanota parantumisesi, sisar.

Jeesuksen Kristuksen Nimessä…?…

419      [Veli Billy Paul Branham astuu mikrofoonin luo ja sanoo: “Oliko siinä kaikki, jotka halusivat, että heidän puolestaan rukoillaan?”]

420     [Veli Lee Vayle puhuu veli Branhamille.] Herran Jeesuksen käsi suokoon sen sinulle, veli Vayle, tämän pyynnön rakkaimpasi puolesta, Jeesuksen Nimessä.

421     [Veli Billy Paul Branham puhuu veli Branhamille.] Billy Paul, yhtä monta korttia kuin sinä olet jakanut, nyt vastaanota parantumisesi, Jeesuksen Kristuksen Nimessä.]

Suuri Lääkäri on läsnä nyt,
Ymmärtäväinen Jeesus,
Hän puhuu synkät sielut iloisiksi,                     
Oi, kuule ääni Jeesuksen.                                                                         

Kaikki yhdessä.

Suloisin Nimi serafien laulussa,                        
Suloisin Nimi kuolevaisen kielellä,
Suloisin laulu, joka on koskaan laulettu.                                                   

422    Jumala, tälle rakkaalle pienelle pariskunnalle, joka on tuotu esiin, maailmassa, yksi…?… Saakoot he vastauksen pyyntöönsä, Herran Jeesuksen Kristuksen Nimessä.

423    …?… Jeesuksen Kristuksen, saakoon henkilö, joka on sisaremme mielessä juuri nyt, menköön Jumalan voima tuon pyynnön mukana. Tulkoon hän vapautetuksi. Suo se, Herra. Aamen.

424    Herra Jumala, Jeesuksen Nimessä, suo vastaus tämän miehen pyyntöön. Rukoilen hänen puolestansa, Herra, rukoukseni. Aamen.

425    Oi, eikö tämä ole ihmeellistä. [Seurakunta iloitsee ja sanoo: “Aamen.”] Uskon, että jokainen henkilö, joka on tullut tänne tänä aamuna, valtavan voitelun alla, uskon, jos te vain voitte… Nyt, älkää odottako jotakin suurta. Vain muistakaa Hänen lupaamiensa yksinkertaisten asioiden uskominen.

426    Nyt, sanokaamme se kaikki yhdessä. Me [Seurakunta sanoo: “Me”] emme odota [“emme odota”] jotakin suurta. [“jotakin suurta.”] Mutta Jeesuksen Nimessä, [“Mutta Jeesuksen Nimessä,”] me vastaanotamme Hänen lupauksensa. [“me vastaanotamme Hänen lupauksensa.”]

427    Se ratkaisee sen. Se saa sen yli. [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Aamen. Jumala siunatkoon teitä.