62-1111E MIKSI MINÄ OLEN JÄRJESTÄYTYNYTTÄ USKONTOA VASTAAN
(Why I’m Against Organized Religion)
Jeffersonville, Indiana, USA, 11.11.1962

 

1       Kiitos sinulle, veli Neville.

Voitte istuutua. Ensiksikin, minä olen ollut niin kiireinen tänään, että en ole ehtinyt käydä joidenkin sairaiden luona. Oli joitakin yksityistapauksia, joiden puolesta olisi pitänyt rukoilla, ihmisiä, jotka minun olisi pitänyt tavata. Uskoisin, että Billy sanoi yhden ryhmän heistä olleen Kanadasta, kahdesta tai kolmesta eri paikasta. No niin, tehän tiedätte, että he tulevat tänne kaiken aikaa ja majoittuvat näihin hotelleihin ja motelleihin, joihin minä menen tapaamaan heitä. Tapaan heitä ja rukoilen heidän puolestaan. He tulevat kaikkialta ympäri maailman, Aasiasta, Euroopasta ja kaikkialta. Ihmiset tulevat tänne päivittäin, kun me olemme täällä. Heitä on enemmän kuin kuusisataa odotuslistalla odottamassa yksityistä tapaamista, ja se tekee siitä tavallaan raskasta. Mutta me yritämme tavata ihmisiä, jotka ovat todella sairaita, ja on hätätapauksia, jotka tarvitsevat rukousta.

2    Koska meillä oli tämä luotettujen ryhmän kokous täällä seurakunnassa, ja minun piti olla siellä heidän kanssaan, se vei noin puolitoista tuntia minun ajastani, ja sinä aikana olisi joidenkin ihmisten pitänyt olla täällä, jotta heidän puolestaan olisi voitu rukoiltu. Jos he ovat täällä, minä haluaisin rukoilla heidän puolestaan juuri nyt. Joten, jospa nuo ihmiset, joiden puolesta olisi pitänyt rukoilla, tulisivat tänne nyt, kun pianisti, kuka hän sitten onkin, tulisi ja antaisi meille sävelen tuohon pieneen kuoroon Suuri lääkäri nyt on lähellä, ymmärtäväinen Jeesus. No niin, jos tulisivat nyt nuo, joiden puolesta tulisi rukoilla. En tiedä kuinka monta heitä oli. Ja te olette veljiä, uskoisin. Veljet, minä olen kärsinyt paljon omassa ruumiissani. Jeesus kantoi kärsimykset omassa ruumiissaan, jotta Hän voisi olla oikeankaltainen Välittäjä. Ja koska Hän oli Jumala, Hänet täytyi tehdä lihaksi, jotta Hän voisi kärsiä. Hän saattoi tuntea meidän heikkoutemme tuskat. Ja tästä syystä Hän tuli tekemään sovituksen, ja Hän antoi Hänen seurakunnalleen tehtävän jatkaa Hänen työtään.

3        Minä suuresti arvostan lääkäreitä, kirurgeja ja niin edelleen, jotka sillä taidollaan, jonka Jumala on antanut heille, voivat tehdä määrättyjä asioita ruumiille kuten leikkauksia ja huonon hampaan poisottaminen ja niin edelleen. Minä arvostan sitä. Mutta tulee tilanne, että heidän tietonsa ei riitä, ja he eivät tiedä mitä tehdä. Näettekö?

Ja sitten, niin kuin me luonnollisessa elämässä menemme perhelääkärin luo, joka saattaa olla lääkäri maaseudulla, jokin vanha hyvä lääkäri, jolla oli tapana kulkea taskulampun kanssa yli peltojen teidän luoksenne auttaakseen teitä. Ja jos hänen tietonsa ei riittänyt, hän lähetti teidät jonkun luo, joka oli hiukan ylempänä. Hän lähettäisi teidät spesialistin luo. Ja nyt jos tuo spesialistikaan ei kykenisi auttamaan. Minä olen niin iloinen, että meillä on toinenkin mahdollisuus: suuri Lääkäri.

4        Ja Hän ei voi epäonnistua, ei Tämä, koska Hän on itse Luoja. Ja Hän on valmistanut tien meitä varten. Jos nyt minussa itsessäni olisi parantamisen voima tehdä se, tulisin sinne ja tekisin sen. Iloitsisin tehdessäni sen. Mutta minulla ei ole minkäänlaista parantamisen voimaa, eikä kellään toisellakaan miehellä ole parantamisen voimaa. Mutta Kristus antoi meille tehtäväksi rukoilla sairaiden puolesta. Hän, joka on jo tallettanut tilille parantamisen voiman. Näettehän? Ja me vain tulemme niin kuin kirjoittaisimme shekin, jotta me saisimme sen. ”Mitä tahansa te pyydätte isältä Minun Nimessäni”, se on avoin shekki. ”Mitä tahansa te pyydätte Isältä Minun Nimessäni, sen Minä tulen tekemään.” Millainen lupaus! Se ei voi epäonnistua. Ja minä olen auttanut veljiäni ja sisariani ympäri maaliman ottamaan Jumalan Pankin tililtä näitä Jeesuksen Kristuksen Verellä tehtyjä talletuksia. Ja sillä on ollut hyvä menestys. Shekki on aina maksettu, koska talletukset ovat jo siellä, näettehän. ”Hän oli haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, ja Hänen haavojensa kautta meidät on parannettu.” Näettekö, se on jo tapahtunut. Ja me olemme onnelliset tänä iltana teidän uskonne puolesta.

5        Uskon Billyn kertoneen minulle, että yksi veli on tullut jostakin Kanadasta. Onko asia näin? Sinäkö olet tuo veli Kanadasta? Ja mistä sinä olet kotoisin veli? Ford Waynestä. Minut vihittiin Ford Waynessä. Muistan sen hyvin. Meillä oli monia kokouksia siellä Redigar Tabernaclessa. Luulisin sinun tietävän, missä se on. Muistan istuneeni kuin pieni poika Paul Raderin jalkojen juuressa, Redigar Tabernaclessa, kun olin vain nuori opiskeleva sananpalvelija. Veli Paul oli suuri mies, ja niin oli myös veli Redigar, uskon miehiä. Heidän sielunsa ovat levossa tänä iltana. Ja nyt, samalla tavoin kuin silloin kun olin pieni poika, olen yrittänyt jatkaa siitä, mihin he jäivät, sitä tehtävää, jonka Jeesus jätti Seurakunnalleen.

6        Ja nyt, kaiken uskon kanssa, joka minulla on, minä tulen rukoilemaan teidän puolestanne. Enkä minä tule vain sattumanvaraisesti. Me emme koskaan halua lähestyä sitä sillä tavalla. Ei, sellainen ei ole oikein. Me tulemme uskoen, että me olemme vastaanottava sen, mitä me pyydämme tietäen, että Jumala on luvannut sen. Ja me tulemme luottamus sydämessämme, että Kristus on antanut lupauksen, ja että te veljet olette yrittäneet panna oman uskonne alttarille ja tehneet kaiken voitavanne. Minä tulen asettamaan oman uskoni teidän kanssanne sinne tänä iltana. Ymmärrättekö?

7        Meillä on suuri alttari, joka levittäytyy yli taivaitten, ja tuolla alttarilla lepää meidän uhrimme, Jumalan poika. Näettekö? Se on tuo vertavuotava Uhri. Jumala ei voi katsoa sen ohitse kunnioittamatta Sitä, sillä kyseessä on Hänen Sanansa: ”Tämä on Minun rakastettu Poikani, kuulkaa Häntä.”

8        Tulen pyytämään veli Nevilleä, meidän vanhintamme, että hän tulisi tänne olemaan kanssani, kun nyt jatkamme. Minä haluan koko seurakunnan… Mitä jos tämä olisi veljenne, aviomiehenne, poikanne tai isänne? Muistakaa, että jollekin hän on sitä. Lähestykäämme nyt Jumalaa näiden veljien puolesta kaikella sillä vilpittömyydellä mikä meillä on.

Kumartakaamme päämme.

9        Armollinen taivaallinen Isä, me tuomme Sinun Läsnäoloosi nyt armon alttarilla, vaikka seisommekin tämän pienen puisen pöydän ääressä täällä maan päällä, mutta meidän uskomme on nostettu ylös suurelle palavalle alttarille siellä toisella puolella, jolla Jeesus on (makea tuoksu Jumalan edessä. Golgatan Veriuhri), Hän, joka voitti jokaisen sairauden, jokaisen taudin, kuoleman, helvetin ja haudan ja nousi ylös uudelleen ja nousi Taivaaseen istuakseen Hänen Majesteettinsa oikealle puolelle. Ja me tulemme uskossa nostaen itsemme sinne Jumalan armossa sanomaan tämän alttarin ylitse suurelle Taivaiden ja maan Luojalle: ”Vastaanota meidät, Herra, kun me lähestymme Herran Jeesuksen Nimessä’.’

10    Tässä on yksi veljistämme, joka on sieltä Ford Waynestä, täältä Amerikasta, ja toinen sieltä kaukaa Kanadasta on tullut tänne tätä juhlallista hetkeä varten. On kysymys elämästä ja kuolemasta, Herra. Tässä on kaksi nuorta miestä, he voivat vielä kauan palvella Sinua, Herra. Kaksi sotamiestä, kristittyä, jotka uskovat Sinuun. Vihollinen on ampunut heitä myrkkynuolella, joka on osunut jonnekin heidän ruumiiseensa, ja he ovat tulleet, vetäytyneet takaisin Jumalan armon sairaalaan sovitusta varten, terveyden saamista varten, jotta he voisivat jälleen mennä eturintamaan, kilpi kohotettuna, kun he menevät taisteluun. He ovat tulleet liittääkseen yhteen rukouksen voimat meidän kanssamme, Herra, ja me menemme kohtaamaan vihollista.

11    Jeesuksen Kristuksen Nimessä, päästä heidät vapaaksi. Me esitämme vaatimuksen Jeesuksen Kristuksen Nimessä, anna heidän mennä.

12   He ovat taistelevia sotureita. Ja Sinun palvelijanasi, minä menen nyt ja lasken käteni heidän ylleen uskon kanssa ja uskon, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat, meidän tavallamme. Herramme, meidän suuri taistelumme Ylikapteeni. sanoi: ”Jos he laskevat kätensä sairaiden päälle, he tulevat terveiksi.”

13    Tämän minä teen Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Päästäköön sairauden valta, joka sitoo tämän veljen ruumista, hänet vapaaksi Jeesuksen Kristuksen Nimessä.

Ja sairauden valta, joka sitoo tämän veljen ruumista, päästäköön hänet vapaaksi. Jeesuksen Kristuksen Nimessä, se lähteköön.

14    Kaikkivaltias Jumala, Taivaiden ja maan Luoja, Iankaikkisen Elämän Antaja, jokaisen hyvän lahjan Antaja, anna Sinun siunauksesi näiden ylle, joita me olemme siunanneet.

Ja Kirjoituksissa on kirjoitettu, että ”jos te sanotte tälle vuorelle ’siirry’, ettekä epäile sydämessänne, vaan uskotte, että se, mitä te olette sanoneet, tulee tapahtumaan, te olette saava sen, mitä olette sanoneet.” Minä uskon, että heidän sairautensa on lähtenyt heidän ruumiistaan, Se on sanottu… Olkoot se tehty. Aamen.

15    Jeesuksen Kristuksen Nimessä minä uskon, että sinä olet vapaa. Jeesuksen Kristuksen Nimessä uskon sinun olevan vapaa. Aamen.

Uskooko seurakunta samoin? Silloin olkoot se tapahtunut.

16    Olisiko täällä toisia, jotka haluaisivat tulla muistetuiksi rukouksessa? Nostaisitteko kätenne ylös. Hyvä on, lähestykäämme Häntä nyt, kun te laskette kätenne toinen toistenne ylle siellä. ”Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.”

17    Kaikkein pyhin Jumala, uskon kautta me näemme Jeesuksen, me uskomme Hänen olevan läsnä. Hän valvoo omaa Sanaansa. Ja Hän sanoi: ”Missä kaksi tai enemmän on kokoontunut Minun Nimessäni, siellä Minä olen heidän keskellään.” Nyt, taivaallinen Isä, koskettakoon Kaikkivaltiaan Jumalan Voima näitä ihmisiä, Herra, kun he ovat yhteen liittyneinä, ja kädet laskettuina toinen toistensa päälle. Kun annoit viimeisen tehtävän seurakunnalle, Sinä sanoit: ” Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Jos he laskevat kätensä sairaiden ylle, he tulevat terveiksi.” Sinä lupasit sen, ja me uskomme sen. Joten nyt se on tapahtunut, ja me ylistämme Sinua siitä. Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Aamen.

18   Ja Jeesuksen Kristuksen Nimessä, voikoot Jumalan voima voidella nämä nenäliinat, jotka menevät sairaille ja tarvitseville. Ja kun ne lähetetään sinne ja asetetaan sairaiden päälle, tapahtukoon niin, että he tulevat terveiksi. Me luemme Raamatusta, kuinka he ottivat Pyhän Paavalin päältä nenäliinoja ja hikiliinoja, ja saastaiset henget lähtivät ihmisistä, ja taudit paranivat. Ja Isä, me tiedämme, ettemme me ole Pyhä Paavali, mutta me tiedämme, että Sinä olet yhä Jeesus. Ja me rukoilemme, että Sinä suot nämä pyynnöt Sinun kunniaksesi. Aamen.

19    En tiedä, josko nauhat ovat vielä päällä. Ovatko ne päällä? Jos eivät ole, niin haluaisin heidän panevan ne päälle juuri nyt. Uskon, että virta on päällä. No niin, toivon, etten väsytä teitä tänä iltana. Aloitan noin kolmekymmentäviisi minuuttia tavallista aikaisemmin. Ja se on pyhäkoulutunti. Ajattelin, että ehkäpä siitä olisi hyötyä, jos tämä, mikä minulla on sydämelläni, otettaisiin ääninauhalle. Olemme tulossa uuteen vaiheeseen, uusi tabernaakkeli, kaikki uutta. [tabernaakkeli = rukoushuone]

20    Ja nyt haluaisin lukea joitakin Kirjoituksia. Jos te ihmiset haluatte lukea minun kanssani, niin lukekaamme 1. Samuelin kirjan 8. luvusta alkaen 4. jakeesta 10. jakeeseen, ja säästääksemme aikaa, 19. ja 20. jakeen. Minulla on kirjoitettuna täällä useita arkkeja raamatunpaikkoja ja muistiinpanoja, niin että jos te ihmiset, joilla on kynät ja paperit, haluatte kirjoittaa ne muistiin tutkiaksenne niitä myöhemmin. Ja herra Maquirelta voitte saada nauhan.

21    Ja minä haluan omistaa tämän ääninauhan sananpalvelijoille, veljilleni, sananpalvelijoille, jotka ovat ymmärtäneet minua väärin, erikoisesti kirkkokunnallisissa seurakunnissa oleville veljille. Ja melkein kaikki ovat kirkkokunnallisia.

22    Minun aiheeni tänä iltana on Miksi minä olen järjestäytynyttä uskontoa vastaan. Saadaksemme pohjan asialle minä tulen lukemaan Kirjoituksista, tehdäksemme sen varmasti Kirjoitusten mukaiseksi, haluan lukea 1. Samuelin kirjasta 8:4-10 ja lisäksi jakeet 19-20. Te, näkyvä kuulijakuntani, kirjoittakaa nämä raamatunpaikat ylös ja lukekaa ne huolellisesti kotiin tultuanne. Ja veljille, jotka kuuntelevat nauhaa, minä luotan siihen, että te ette heti pysäytä nauhaa, kun sanotaan jotakin, jonka kanssa te ette ole yhtä mieltä, vaan kysykää siitä Jumalalta nähdäksenne onko se Kirjoitusten mukaista. Minun mielestä­ni me olemme sen velkaa itsellemme ja tämän hetken Sanomalle.

23    Minä uskon, että kaikissa seurakunnissa on kristittyjä, ja todellakaan minä en puhu kristittyjä vastaan. Mutta syy siihen miksi olen tehnyt sen mitä olen tehnyt ja sanonut sen mitä olen sanonut, on se, että Pyhän Hengen innoitus on ollut Sanan yllä.

24    Lukekaamme nyt aluksi 1. Samuelin kirja, 8. luku alkaen 4. jakeesta ja 10. mukaan lukien.

Niin kaikki Israelin vanhimmat kokoontuivat ja tulivat Samuelin tykö Raamaan,

Ja sanoivat hänelle: ”Katso, sinä olet käynyt vanhaksi, eivätkä poikasi vaella sinun tietäsi. Niin aseta nyt meille oikeutta jakamaan kuningas, jollainen kaikilla muillakin kansoilla on.”

Mutta Samuel pahastui siitä, että he sanoivat: ”Anna meille kuningas jakamaan meille oikeutta.” Ja Samuel rukoili Herraa.

Niin Herra sanoi Samuelille: ”Kuule kansan ääntä kaikessa, mitä he sinulle sanovat, sillä sinua he eivät ole hyljänneet, vaan he ovat hyljänneet minut, etten hallitsisi heitä.

Heidän tekojensa mukaisesti, joita he ovat tehneet siitä päivästä lähtien, kun minä toin heidät ulos Egyptistä, aina tähän päivään asti, joita tehden he hylkäsivät minut ja palvelivat muita jumalia, samalla tavoin he tekevät myöskin sinulle.

Kuule siis Heidän ääntään, kuitenkin vielä vastusta heitä juhlallisesti ja näytä heille, minkälainen kuningas tulee heitä hallitsemaan. Niin Samuel puhui kaikki Herran sanat kansalle, joka häneltä pyysi kuningasta.”

25    Nyt jakeet 19. ja 20, täydennykseksi,

Kuitenkin kansa kieltäytyi tottelemasta Samuelin ääntä ja he sanoivat:

”Ei, me haluamme, että meillä on kuningas, joka hallitsee meitä,

Jotta me myös voisimme olla samanlaisia kuin kaikki muutkin kansat ovat, ja jotta meidän kuninkaamme voisi jakaa meille oikeutta, ja johtaisi meitä ja kävisi sotiamme.”

26    Lisätköön Herra siunauksensa Hänen Sanansa lukemiselle. Nyt pyhäkoulutunnin tapaan pyytäisin, että yritätte olla niin tarkkaavaisia kuin vain voitte Sanaa kohtaan.

27    Ja me tiedämme, että joskus sanotaan asioita, jotka saavat kompastumaan jonkun, jolle on opetettu se vastoin sitä, mitä he nyt kuulevat. Kuten esimerkiksi eräs mies, joka on minun ystäväni ja istuu täällä nyt, sanoi minulle eräänä päivänä: ”Kun sinä sanoit veli Branham, ettei ollut mitään Iankaikkista helvettiä, olin pudota tuoliltani, ja vaikka olenkin uskonut sinuun, sanoin mielessäni: ’Varmastikin hän on väärässä.’” Sitten hän jatkoi: ”Sinä annoit sen olla siten melko pitkään ennen kuin sanoit, että ’ei ole olemassa kuin yksi muoto Iankaikkista Elämää, ja se tulee Jumalalta.’” Ja tämä on se, mitä me kaikki etsimme, näettehän.

28    Eikä ole olemassa mitään Kirjoitusten kohtaa, joka sanoisi, että on olemassa Iankaikkinen helvetti, koska Iankaikkinen ei koskaan ole alkanut eikä se koskaan lopu. Niinpä Raamattu sanoo, että ”helvetti on luotu perkelettä ja hänen enkeleitään varten”, joten se ei ole Iankaikkinen. Oli aika, kun sitä ei ollut, ja on tuleva aika, jolloin sitä ei enää ole. Heitä tullaan rankaisemaan siellä tulella ja tulikivellä mittaamattomia aikoja, mutta lopulta se on päättyvä, sillä helvetti ei ole Iankaikkinen. Ja jos olisi Iankaikkinen helvetti, teillä täytyisi olla Iankaikkinen Elämä voidaksenne elää Iankaikkisessa helvetissä. Ja jos se olisi Iankaikkinen, sen olisi aina pitänyt olla, ja sinä olisit aina ollut ja tulisit aina olemaan helvetissä. Näettehän ettei sellaista voi olla.

29    Joten te näette, että iankaikkinen merkitsee ”ei koskaan alkua eikä loppua”. Ja on vain yksi muoto Iankaikkista Elämää, ja se on Jumalassa, ja se tulee kreikkalaisesta sanasta zoe, mikä merkitsee ”Jumalan oma Elämä”. Ja kun me olemme syntyneet uudestaan Jumalan Hengestä, meistä tulee Iankaikkisia Jumalan kanssa, koska me olemme osa Hänen Elämästään, joka tekee meistä poikia ja tyttäriä Jumalalle. Silloin meillä on Iankaikkinen Elämä. Ja elämä, joka on meissä, Jumala on nostava ruumiin ylös elämän kanssa viimeisenä päivänä, mutta Jumalan Henki, joka on meissä, on nouseva ylös, koska Kristuksen Henki, joka oli Kristuksessa, on tekevä eläväksi meidän ruumiimme ja nostava meidät myös ylös Hänen kanssaan istumaan ja hallitsemaan Kirkkaudessa Hänen kanssaan.

30    Menkäämme nyt aiheeseen, jonka puolesta minä ja tämä seurakunta on seissyt kaikki nämä vuodet. Vaikkakin, tohtori Roy E. Davis asetti minut virkaani lähetysbaptistien seurakunnassa kolmekymmentäkolme vuotta sitten täällä Jeffersonvillessä. Sen jälkeen kuuluin organisaatioon vain lyhyen aikaa, muutaman kuukauden, kunnes tuli esiin jotakin, mikä oli epäraamatullista seurakunnan tehdä, ja minä sanoin hänelle, etten voisi tehdä sitä. Joten minulle tietenkin pantiin vaihtoehto ”tehdä se tai muuten”, ja minä valitsin tuon ”muuten”. Niinpä on yksi asia, jonka minä uskon, on se, että tämä on Jumalan Sana. Ja minä sanoin tuolle miehelle, joka oli mestariopettaja: ”Jos näytät sen minulle Jumalan Sanasta!”

Hän vastasi: ”Mutta se sattuu olemaan meidän opetuksemme.”

Minä sanoin: ”Mutta minä haluan sen tulevan Sanasta, näettekö, Jumalan Sanasta.”

31    Enkä minä sen takia ole kuulumatta mihinkään organisaatioon, että minä olisin niitä vastaan. Sillä minä olen kiitollinen veljilleni, joille puhun tänään, niistä kutsuista, joita olen saanut. Ja arvelisin, että olen saanut niitä lähes kaikista kirkkokunnista, erikoisesti täyden Evankeliumin piireistä. Minua on pyydetty tulemaan heidän yhteyteensä ja liittymään heihin, mutta olen pysynyt itsenäisenä. Koska en halua asettaa sitä vaikutusvaltaa, mikä minulla on vain yhden ihmisryhmän käyttöön. Minä haluan asettaa sen, mitä Jumala on antanut minulle, rukoilemiseen sairaiden puolesta, jotta olisin hyödyksi kaikille Jumalan lapsille kaikissa organisaatioissa. Hän ei ole koskaan sanonut minulle, että minun ei tulisi rukoilla tämän tai tuon puolesta, koska he kuuluvat tähän tai tuohon, vaan Jumala arvostelee miehen sydämen.

32    Ja nyt aluksi, syy siihen, etten ole kuulunut heihin ja että olen puhunut sitä vastaan, on ensiksikin se, että minä en usko järjestäytyneen kristillisyyden olevan kirjoitusten mukaista. Uskon, ettei sellaista ole Kirjoituksissa. Tähän Jumalan armosta pyrin tänä iltana todistaakseni teille, että se on vastoin Kirjoituksia, on vääräoppista, että on olemassa organisaatioita.

33    No niin, ensisijaisesti me kutsumme sitä uskonnoksi. Sana uskonto, merkitsee ”peitettä”, se merkitsee jonkin peittämistä. Adamilla oli uskonto, jonka hän itse oli tehnyt viikunanlehdistä, eikä sitä hyväksytty. Hän teki itselleen oman teoriansa ja yritti tehdä pakotien löytääkseen pelastuksen jostakin, minkä hän itse oli tehnyt, ja Jumala hylkäsi sen Adamista alkaen viimeiseen organisaatioon asti. Sellaista ei ole koskaan ollut, ja Jumalan armolla me tulemme todistamaan sen tänään kautta Raamatun. Uskonto oli peite. Adam teki itselleen peitteen viikunanlehdistä. Hän teki sen itse itselleen yrittäen aikaansaada jotakin itse.

34    Mutta Jumala vaati kuolemaa, sovitusta. No niin, on suuri ero uskonnon ja pelastuksen välillä. Uskonto on peite. Ymmärrättekö? Pelastus on syntymä, Jumalan lahja. Pelastus on syntymä, Jumalan lahja, eikä sitä voida saavuttaa minkään miehen tai miesryhmän kautta. Yksilölle Jumala antaa tämän lahjan. Ja Jumala määräsi nämä iankaikkisen Elämän lahjat jokaiselle yksilölle, ennen kuin meillä edes oli maailmaa, niin kuin Kirjoitukset sanovat. Raamattu sanoo Ilmestyskirjassa, että antikristus, joka oli tuleva maan päälle, pettäisi kaikki maan päällä asuvat, joiden nimet eivät ole kirjoitetut Karitsan Elämänkirjaan ennen maailman perustamista. Näettekö? Jumala, Hänen ennalta tietämisensä perusteella näki, kuka tulisi ja kuka ei tulisi, ja Kristus tuli alas tehdäkseen tien niitä varten, jotka tulisivat tulemaan. Näettekö, tuntien heidät.

35    Jos Hän laisinkaan on Jumala, Hänen on oltava ääretön. Hän on ääretön, eikä Hän voi olla sitä olematta kaikkivaltias. Hän ei voi olla kaikkivaltias, olematta kaikkialla läsnä oleva. Hän ei voi olla kaikkialla läsnä oleva olematta kaikkitietävä. Joten te näette, että kaikki tuo tekee Hänestä Jumalan.

36    Niinpä Hän tiesi lopun jo alusta alkaen. Hän tiesi, kuka tulisi ja kuka ei. Ja Hän tiesi, että olisi monia, jotka tulisivat, niinpä Hän lähetti Kristuksen tekemään sovituksen niitä varten, jotka tulisivat tulemaan. Niinpä ei millään, mitä me teemme, ole mitään tekemistä sen kanssa. Jeesus sanoi: ”Kaikki, jotka Isä on antanut Minulle, (antanut on mennyt aikamuoto), ovat tuleva Minun luokseni. Ja yksikään ei voi tulla, ellei Minun Isäni vedä häntä.” Näettekö? Kaikki on Jumalan tiedossa.

37   Te kysytte: ”Veli Branham, olenko minä sisällä?” Minä en tiedä. Toivon itse olevani. Me työskentelemme oman pelastuksemme eteen pelolla ja vavistuksella. No niin. Seurakunta on ennalta määrätty kohtaamaan Jumala ilman tahraa tai ryppyä. Ja jos me olemme tuossa Seurakunnassa, meidät on ennalta määrätty olemaan tuon Seurakunnan kanssa. Tutkikaa itseänne Sanalla, niin voitte todeta, kuinka pitkälle olemme päässeet.

38    Eikä organisoitunut kristillisyys voi koskaan antaa teille sitä varmuutta. Ei. Jotkut niistä sanovat: ”Tule ja tunnusta, että Jeesus on Kristus, ja ota kaste seurakunnassa.” Perkele tekee saman asian. Hän uskoo itse, että Jeesus on Kristus, ja vapisee. Näettehän että niin on.

39    Jumala ei missään kohtaa Kirjoituksissa ole koskaan määrännyt, että pitäisi olla olemassa minkäänlaista järjestöä. Raamatussa ei löydy mitään paikkaa sellaisesta. Aadam aloitti yhden ja se epäonnistui.

40    Ja sitten Nimrod yritti tehdä organisaation. Jos olette historioitsija ja tunnette Babylonin historiaa, lukekaa Hislopin Kaksi babylonia, niin tulette saamaan paljon valoa asiaan. Tuo Nimrod, tämä synnin mies [laittomuuden ihminen] otti Babylonin ja kaikki sen pienet sisarseurakunnat tai ympäröivät kaupungit, joka kaikki on esikuva tästä viimeisen päivän luopiokristillisyydestä. Hän teki yhden valtavan suuren paikan, ja kaikki muut maksoivat veroa sille. Ja siellä hän rakensi tornin yrittäen organisoida ihmiset yhteen, mutta se ei onnistunut. Se epäonnistui. Tuo epä­onnistui.

41    Koora, josta voitte lukea 4. Mooseksen kirjan 16:1, yritti aivan samaa asiaa. Hän keräsi yhteen kaikki leeviläiset, joitakin kuuluisuuksia ja arvostettuja miehiä, suuria ja pyhiä miehiä. Ja hän ja Daatan tulivat yhteen ja sanoivat: ”Ei ole oikein, että yksi mies yrittää hallita meitä kaikkia.” Joten he yrittivät yhdessä aikaansaada organisaation. He tulivat Mooseksen ja Aaronin luo, jotka Jumala oli valinnut työtä varten, ja sanoivat heille, että he ottivat liian paljon itselleen, ja että koko seurakunta oli pyhä, ja heillä oli oikeus. Tietenkin he sanovat, että ”neuvonantajien runsaudessa on turva”. Sitä ei voi soveltaa kristillisyyteen. Se tarkoittaa sotaa. Huomatkaa, että siinä on suuri ero.

42    Voitte ottaa raamatunpaikat, jotka sanovat: ”Juudas meni ja hirtti itsensä”, ja ”Mene ja tee sinä samoin”, jos vain haluatte, mutta se ei merkitse sitä, että se olisi oikein.

43    Jumala oli valinnut Mooseksen ja Jumala oli valinnut Aaronin, ja se oli tuon päivän sanoma. Eikä ollut väliä sillä, kuinka hyvältä toinen puoli asiasta näytti, se oli vastoin Jumalan ajatuksia. Ja meidän täytyy antaa Jumalan ajatusten olla meidän ajatuksiamme. ”Olkoon teissä se mieli, joka Kristuksella oli.” Ja tämä Raamattu paljastaa Kristuksen mielen. Ja koko Ilmestyskirja, jota kutsutaan nimellä Apokalypse [paljastus] on Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Ja me voimme nähdä, kuinka Jumala tuomitsee koko asian, kuinka Hän panee sen sivuun. Ja me tulemme siihen jonkin ajan kuluttua. Hyvä on.

44    Uskon Kooran olleen vilpitön siinä mitä hän teki. Uskon, ettei hänen tarkoituksenaan ollut tehdä väärin. Uskon sen johtuneen tuon miehen tietämättömyydestä, siitä ettei hän nähnyt Jumalan käden liikkumista eikä tuntenut Kirjoituksia. Ja siitä syystä hän alkoi perustella sitä järjenmukaisesti.

45    Ja tämän takia tänään johtuu noin yhdeksänkymmentä yhdeksän prosenttia vaikeuksista, siitä että me yritämme lisätä omia ajatuksiamme Jumalan ohjelmaan. Meidän ei odoteta ajattelevan ensinkään. Hän ajattelee meidän puolestamme. Meidän odotetaan asettavan omat ajatuksemme Hänen tahtonsa alle. Ymmärrättekö sen nyt?

46    Koora, tarkoittaen hyvää, kulki ympäriinsä väärän opin kanssa ja kertoi näille veljille ja osoitti heille järjellisesti, ettei Jumala ollut siunannut ainoastaan Moosesta, joka oli profeetta ja sanansaattaja, vaan: ”Koko seurakunta oli pyhä.” Ja hän sanoi: ”Nyt, koko seurakunnalla on oikeus tehdä niin.” Niinpä he kokosivat yhteen hyviä miehiä, leeviläisiä. No niin, se oli Jumalan valinta, ja heitä kutsuttaisiin tänään ”sananpalvelijoiksi”. Leeviläinen oli temppelin palvelija. Eikö Mooses antanut heille sitä tehtävää? Hän ei varmastikaan tehnyt sitä epäkunnioittavasti. Hän käski heidän ottaa pannut ja panna siihen pyhää tulta ja suitsuketta sen päälle ja heiluttamaan tätä pyhää suitsuketta, aivan niin kuin Jumala oli käskenyt tehdä se. Ja. he aikoivat muodostaa miesryhmän, joka valvoisi seurakuntaa, siinä missä Jumala oli määrännyt yhden miehen tekemään niin.

47    Ja kun he tekivät niin, Mooses lankesi kasvoilleen, sillä hän tiesi, että Jumala oli määrännyt hänet tekemään tuon työn. Ja Jumala sanoi: ”Käske heidän tuoda nuo pannut tänne ylös todistusmajan eteen.” Sitten kun he alkoivat heiluttamaan noita pannuja, jotka olivat täynnä tulta ja suitsuketta, Jumala sanoi Moosekselle ja Aaronille: ”Erottautukaa heistä! Tulkaa pois heidän keskuudestaan!” Sillä myöhemmin Hän kutsui heitä ”syntisiksi ja epäuskoisiksi”.

48    Ja synti on epäusko Jumalan Sanaa kohtaan. Te varastatte, koska te ette usko. Te valehtelette, koska te ette usko. Te teette aviorikoksen, koska te ette usko. Jos te olisitte uskovainen, te ette tekisi mitään sellaista. On vain kaksi narua, jotka kontrolloivat teitä, ja ne ovat usko ja epäusko, toinen tai toinen.

49    No niin, Jumala, alussa oli Sana, ja Hänet tehtiin lihaksi, ja Hän asui keskuudessamme. Hän oli Sana ja Hän on Sana! Ja kun Jumala asuu teissä, se tarkoittaa, että Jumalan Sana asuu teissä, ja silloin voitte vahvistaa kaiken, minkä Hän sanoo ”aamenella”. Se tarkoittaa, että Jumala asuu teissä.

50    Nyt huomatkaa tämä, että Jumala avasi maan ja nielaisi nämä viattomat miehet, joilla oli nuo pannut ja pyhä tuli käsissään, ja erotti heidät Mooseksesta, koska Mooses erotti itsensä heistä. Ja Mooses varoitti seurakuntaa: ”Älkää olko tekemisissä tuonkaltaisen ryhmän kanssa. Tulkaa pois heidän keskeltään!” Te tunnette Kirjoitukset, lukekaa 16., 17. ja 18. luku, niin te voitte todeta sen itse. ”Erottakaa itsenne näistä syntisistä, epäuskoisista syntisistä. Tulkaa pois heidän keskeltään, sillä he ovat menossa hävitykseen, niin kuin myös kaikki mitä heillä on.” Maa aukesi, ja nämä miehet putosivat sinne pitäen tätä pyhää tulta käsissään. Miehen pettämät viattomat miehet.

51    Samoin on tänään! Monet viattomat miehet lankeavat näiden perinnäissääntöjen ansaan. He pitävät Pyhää Sanaa käsissään ja olettavat saarnaavansa Siitä. Näin juuri äsken, kuinka tuo ilme käväisi tuon saarnaajan kasvoilla, metodistisaarnaajan. Hän oli metodistisaarnaaja viime sunnuntai-iltaan asti. Oletan, että merkitsee sinulle hyvin paljon, veli, olla ulkona siitä.

52    Näettekö, heillä oli pannut ja niissä tuli, makea tuoksu Jumalan edessä. Kuitenkin he tuhoutuivat pannut käsissään, koska he yrittivät tehdä jotakin vilpittömyydessään, joka kuitenkin oli Jumalan Sanan vastaista. He yrittivät aikaansaada organisaation. He sanoivat: ”Sinä otat liian paljon itsellesi. Kuka sinä olet sanoaksesi, että sinulla on kaikki Jumalan Sana?”

53    He eivät voineet nähdä, että Mooses oli tuon hetken sanansaattaja. Näettekö, hänellä oli NÄIN SANOO HERRA. Maan päällä ei ollut ketään hänen kaltaistaan. Hänellä oli sanoma, eivätkä ihmiset voineet nähdä Sitä. Mooseksella oli tarkalleen NÄIN SANOO HERRA. Varmasti oli.

54    Me huomaamme saman asian tapahtuvan tänään. Hyvät miehet, suuret miehet, arvokkaat miehet yrittävät saarnata Jumalan Sanaa, (se on heidän käsissään) jonkin miehen tekemän perinnäissäännön kautta. Katkaisten pois täältä ja katkaisten pois tästä ja tehden sen täksi, ja: ”Vaihda jäsenyytesi ja tule ja liity meidän seurakuntaamme.” Ja he kuolevat hengellisesti Sana käsissään! Näettekö?

55    He eivät voineet uskoa Jumalan sanansaattajaa tai Hänen Sanomaansa tuolle päivälle. He eivät voineet ymmärtää, miksi suuri Jumala ei olisi työskennellyt koko ihmisjoukon kanssa sen sijaan, että Hän olisi asettanut sen vain yhden miehen ylle.

56    Kuinka monelle heistä minä olen puhunut tänään: ”Mitä me voisimme tehdä, veli Branham? Me tiedämme, että sinä olet oikeassa, mutta mitä me voimme tehdä? Organisaatio on paneva meidät ulkopuolelle, eikä meillä ole paikkaa mihin mennä.” Minä tunnen sääliä heitä kohtaan. On olemassa Paikka. Te sanotte: ”Silloin me kuolisimme nälkään.”

57    Daavid sanoi: ”Olin kerran nuori ja nyt olen vanha enkä ole koskaan nähnyt vanhurskasta hyljättynä enkä nähnyt hänen lastensa kerjäävän leipää.”

58    Tämä on sama perusta, jonka takia he hylkäsivät Jeesuksen. He olivat niin kiintyneitä omiin kirkkokuntiinsa. Heillä oli pyhät papit ja pyhät rakennukset ja pyhät seurakunnat ja pyhät temppelit, niin etteivät he voineet nähdä Jumalaa inhimillisessä temppelissään. ”Sinä, joka olet mies, teet itsestäsi Jumalan.” Näettekö, he olivat niin sidottuja siihen. Nämä miehet olivat niin varmoja siitä, että Daatan ja he olivat oikeassa. Nimrod luuli voivansa saada aikaan jotakin, joka nostaisi ihmiset Jumalan vihan yläpuolelle. Aadam oli varma siitä, että jos hän peittäisi oman alastomuutensa, niin Jumala ei voisi nähdä sitä. Te ette voi peittää sitä. Jumalan täytyy peittää se. Näettekö? Jumalan ohjelma peittää sen, ei teidän omat ohjelmanne. Niin se on aina ollut. He eivät voineet nähdä Jeesusta temppelissään, Jumalaa ilmi tulleena lihassa.

59    Minusta tuntuu niin pahalta tänä päivänä, kun näen, että Raamatun sanat ovat niin leikelty kappaleiksi näillä perinnäissäännöillä. Sydämeltään rehelliset ihmiset kuulevat tuon Sanan ja tietävät sen Totuudeksi, mutta he eivät uskalla tehdä mitään, koska heidän perinnäissääntönsä opettavat toisin. Menkää vain eteenpäin, veljet, ja peskää noita pannuja ja kattiloita. Mutta meitä varten, minä ja minun huoneeni, me otamme Kristuksen, Sanan. Näettekö?

60    Katsokaamme Johanneksen 3. luvussa Nikodeemusta, joka oli opettaja ja hallitusmies suuressa kirkkokunnassa, jota kutsuttiin Sanhedriniksi. He olivat kokoontuneet yhteen ja tehneet itselleen omat perinnäissääntönsä. He olivat fariseuksia ja saddukeuksia, ja heillä oli kirkkokuntansa ja eroavaisuutensa. Tämä mies oli opettaja ja hallitusmies tässä suuressa Sanhedrinissa. Hän oli ihmeellinen opetuksessaan. Hän ajatteli tuntevansa kirjoitukset. Hän tunsi ne heidän perinnäissääntöjensä perusteella. Eikö Jeesus sano­nutkin, että ”te olette omilla perinnäissäännöillänne tehneet Jumalan käskyt mitättömiksi.”

61    Näettekö, se tapahtui heidän perinnäissääntöjensä vuoksi! Miten se tapahtui? He antoivat omat tulkintansa Sanalle sen sijaan, että olisivat jättäneet sen sellaiseksi kuin se oli kirjoitettu. He sanovat, että se ei merkitse tätä. Panitteko merkille, että se oli sama ääni, jota perkele käytti Eevan suhteen aloittaakseen ensimmäisen organisaation. Näettekö. ”Varmasti se on oleva tällä tavalla. Jumala ei tekisi sellaista. Sinähän tiedät sen.” Näettekö, kyseessä on sama asia. On kysymys samasta asiasta tänään.

62    Nyt voimme panna merkille, että tämä hallitusmies tuli Jeesuksen tykö. Hän oli ensisijaisesti etsimässä Iankaikkista Elämää ja pelastusta. Hänen arvoisensa mies, Israelin opettaja, tuo opettaja tuli Miehen luo, josta ei missään sanota, että Hän olisi ollut päivääkään koulussa. Ikääntynyt mies, vanha pappi, viisas mies tuli tämän nuoren kaverin luo. He olivat ylimyksiä, rikas mies tuli kerjäläisen luo, jolla ei ollut paikkaa, minne olisi voinut päänsä kallistaa, kyselläkseen Häneltä pelastuksen ja Elämän tietä. Ensinnäkin, nuo, jotka kuuluivat tuohon Sanhedriniin, niin kuin Nikodeemus tunnusti, olivat nähneet Jeesuksessa jotakin sellaista, mitä yhdelläkään heidän organisaatioonsa kuuluvalla ei ollut. He olivat nähneet, että Hänessä oli jotakin, koska hän sanoi: ”Rabbi, me tunnemme Sinut.” ”Me”, kyllä, mutta he eivät halunneet tunnustaa sitä, koska heidät olisi potkaistu ulos. Ymmärrättekö? ”Me tiedämme, että Sinä olet Jumalalta tullut opettaja, sillä ei kukaan mies voi tehdä näitä asioita, joita Sinä teet, ellei Jumala ole Hänen kanssaan. Me tiedämme sen!” Oi niin, se on organisaatio!

63    Voimme nyt panna merkille, että Jeesus toi julki Jumalan. Hän sanoi: ”Ihminen ei voi tehdä tällaisia asioita, ellei Jumala ole Hänen kanssaan.” He tiesivät, että tuossa Miehessä oli jotakin erilaista. Hän oli tuon ajan Valo. Hän oli Jumalan Todistaja.

64    Koorakin  näki saman asian Mooseksessa. Tuona aikana heillä ei ollut toista Mooseksen kaltaista miestä. Hän oli Jumalan Jumaluuden todistaja tuona päivänä. Hän todisti Jumalan voimasta. Koora ja hänen ryhmänsä näki sen Mooseksessa. He ymmärsivät, ettei voinut olla kyseessä Mooses. Mooses ei voinut avata Punaista erta. Mooses ei voinut lähettää noita vitsauksia maahan. Se oli Jumala Mooseksessa. He eivät voineet nähdä, että se oli Jumala, joka edusti itseään todistajassaan tai tuon hetken valossa. Koora halusi aikaansaada miesryhmän, tuoda sisään kaikenlaista.

65    Tähän organisaatio kykenee, tuomaan sisään kaikenlaista sitä-sun-tätä, ja sitten he kutsuvat sitä ”kristillisyydeksi”. He lähettävät pojan kouluun, jossa tiedetään Jumalasta vähemmän kuin mitä hottentotti tietää egyptiläisestä yöstä. He lähettävät hänet sinne ja antavat hänelle koulutuksen ja opettavat hänelle psykologiaa. Hän saa Ph.D.:n, tohtorin arvon, tai tekevät hänestä filosofian kandidaatin tai jotakin muuta sellaista. Ja sitten hänet lähetetään saarnaamaan Evankeliumia, miehen, joka ei ole edes pelastunut, joka kieltää neitseellisen syntymän ja kuolleiden ylösnousemisen, kieltää Jumalallisen parantumisen, Jumalan Voiman. Kieltää ne periaatteet, joiden puolesta Jeesus kuoli, kieltää sen, että Mark. 16 luku olisi innoitettu. Kieltää sen, että ”nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat”, kun Jeesus, Sana, itse sanoi niin. Kieltää Apostolien tekojen 2:58. Kieltävät sen, että mikään muukaan osa Kirjoituksista olisi innoitettu. He yrittävät ottaa ihmisten perinnäissäännöt, jotka eivät tiedä yhtään mitään, ja sitten he jauhavat niitä. Ja kun te sanotte heille Totuuden ja näytätte heille sen Totuudeksi, he häpeävät ottaa sitä vastaan heidän organisaationsa takia.

66    Koora teki samoin, he olivat nähneet Jumalan Mooseksessa. Hän näki, että kyseessä oli Jumala, joka työskenteli hänen kauttaan. Ja Nikodeemus näki Jumalan Kristuksessa: ”Kukaan ei voi tehdä tällaisia asioita, ellei Jumala ole Hänen kanssaan.” Nikodeemus oli jo organisaatiossa yrittäen tulla ulos siitä. Koora oli ulkopuolella, mutta hän yritti tehdä sellaisen päästäkseen siihen. Tämä oli siinä erona. Nikodeemus yritti löytää pelastuksen päästäkseen ulos siitä. Hän oli ollut siinä pienestä pojasta alkaen ja hän oli väsynyt siihen. Hän halusi pelastua. Kun taas Koora yritti aikaansaada itselleen paikan, jossa hän voisi olla iso pamppu.

67    Näin ihmiset tekevät tänäänkin. Tämä on vikana kristillisyydessä, meillä on niin paljon valheellista jäljittelyä. Ja meidän helluntailaisemme, suokaa anteeksi tämä ilmaisu, ovat tulvillaan sitä, lihallista jäljittelyä! Antakaa vain Jumalan nostaa ylös mies ja antaa hänelle jotakin, niin kohta jokainen maassa yrittää matkia tuota henkilöä. Ettekö te käsitä, että te tapatte oman joukkueenne. Kun te pelaatte jalkapalloa niin kuin Paavali sanoisi sen: ”Juoskaamme tätä kilpajuoksua kärsivällisesti.” Älkää yrittäkö ottaa palloa pois mieheltä, jolla se on, vaan suojatkaa häntä. Mutta sen sijaan, koska hän ei kuulu teidän organisaatioonne, te yritätte ottaa sen pois häneltä. Jotkut miehet ovat niin kömpelöitä, että he kompastuvat matossa oleviin kukkiin, ja niinpä he yrittävät ottaa sen pois sinulta. Näin on. No niin, hengellisesti puhuen minä tarkoitan, että hän kompastuu johonkin pikkuasiaan kuten Ap.t. 2:38. Se kaataa hänet varmasti. Kyllä vaan. Hän kompastuu Mark. 16. lukuun. Kuinka hän voisi päästä eteenpäin? Näettekö? Kaikkein helpoimpia Kristuksen oppeja. Ja tuohon samaan asiaan, josta he väittelivät Nikean kirkolliskokouksessa, he yhä edelleenkin kompastuvat näiden kaikkien vuosien jälkeen.

68    Koora yritti tehdä organisaation päästäkseen siihen. Nikodeemus taas oli ollut siinä ja yritti päästä ulos siitä. Nikodeemus hyväksyttiin, ja hän tuli ulos. Kun taas Koora tuhoutui siinä, omassa yrityksessään. Hän tuhoutui omaan yritykseensä.

69    Se organisaatio, johon Nikodeemus kuului, tiesi, että Kristus oli Jumalan lähettämä, sillä hän sanoi niin. Nikodeemus täällä 3. luvussa tunnustaa sen: ”Opettaja, me tiedämme, että Sinä olet Jumalan lähettämä opettaja, sillä ei kukaan mies voi tehdä näitä ihmeitä, joita Sinä teet, ellei Jumala ole Hänen kanssaan.” Ja tuo sama ryhmä, heidän organisaationsa vuoksi, kutsui häntä ”Beelsebuliksi”, koska Hänellä oli voima ajaa ulos perkeleitä, ja he sanoivat: ”Hän pettää meidän jäseniämme Hänen Opillaan.” Samoin on tänään. Pettääkö?

70    Jeesus sanoi: ”Minä teen ainoastaan sitä, mikä miellyttää Isää. Minä ainoastaan pidän Jumalan Sanat”, koska Hän oli Sana. Hän ei voinut tehdä mitään muuta kuin sen, mitä Sana sanoi.

71    Mutta heidän organisaationsa ja heidän tapansa sitoivat heidät. Sydämissään he tiesivät, mutta heidän organisaationsa eivät antaneet heidän pitää sitä. Sitten paetakseen sitä ja estääkseen ihmisiä lähtemästä organisaatiosta (”kaikki menevät Hänen peräänsä”), estääkseen ihmisiä lähtemästä organisaatiosta ja seuraamasta Jumalan Totuutta (ja Hän oli Totuus, ”Minä olen Totuus, Valo”). Estääkseen heitä seuraamasta Sitä he sanoivat, että Hän pettää ihmisiä. Ajatelkaa sitä. Miehet sydämissään tiesivät. että Hän oli Jumala, että Jumala oli Hänessä (”ei mies voisi sanoa näitä asioita tai tehdä näitä asioita, ellei Jumala ole Hänen kanssaan”). He tiesivät sen ja sanoivat ja tunnustivat sen ja sitten he kääntyivät siitä pois ja kutsuivat Häntä ”Beelsebuliksi ja ihmisten pettäjäksi”, ja pettivät heidän jäseniään, ”Hänen Opillaan.” Voi sentään!

72    Nikodeemus tiesi, että Hän oli Profeetta. No niin, organisaatiossa oli yksi, joka rakasti ja pelkäsi Jumalaa tarpeeksi. Ja Vanhasta Testamentista hän näki, että tämä mies täytti kaikki vaatimukset, ja että Hänet oli vahvistettu ja todistettu, että Hän on Jumalan lähettämä Profeetta. Tuon miehen täytyi kunnioittaa Häntä. Vaikka hän tulikin yöllä, hän kuitenkin tuli sinne. Hän oli paljon parempi kuin monet meidän opettajistamme tänään ovat. He eivät tule ollenkaan. Nikodeemus kuitenkin tuli, joten älkää tuomitko häntä, jos te itse ette ole vielä tulleet. Nikodeemus tiesi Hänen olevan Profeetta, niinpä hän pelkäsi Jumalaa. Hän ei voinut kääntää selkäänsä tuolle Miehelle, tuon päivän Valolle. Hän ei välittänyt siitä, kuinka paljon hänen organisaationsa puhui sitä vastaan, hän näki Jumalan vahvistavan tuon Miehen ja hän tiesi, että Hän oli Profeetta. Ja jos Hän kerran oli Profeetta. Hän tiesi mistä Hän puhui, sillä Herran Sana tulee profeetalle. Ymmärrättekö? Niinpä hän meni Jeesuksen luo, koska hän halusi tietää, miten voidaan pelastua. Ja tämä Mies oli Profeetta, koska Jumalan Sana oli Hänen kanssaan, ja Hän tietäisi pelastuksen tien.

73    Se, mitä Nikodeemuksen täytyi oppia, on sama asia, minkä monien kirkkokunnallisten ihmisten tänäänkin on opittava. Mitä Nikodeemuksen olisi pitänyt tietää, on se, minkä tämän päivän ihmisten kirkkokunnissa pitäisi tietää. Hän oli enemmän kuin Profeetta. Hän tuli Hänen luokseen, että Hän kertoisi hänelle, mitä tietä mennään Elämään, ja Jeesus itse oli Elämä. Jolla Poika on, hänellä on Elämä. Niinpä hän ei voinut tulla oppiakseen opettamaan, hänen täytyi tulla vastaanottamaan Henkilö. Niin on tänäkin iltana! Huippukivi on jälleen hyljätty. Mikä on Kulmakivi? Se on tietenkin Sana, Kristus. Hän on Sana.

74    Hän oli oppinut jotakin. Hän ajatteli: ”Hyvä on, tämä Mies on Profeetta. Hänen täytyy olla Profeetta.”

75    Oletteko panneet merkille, että Jeesus ei koskaan vastannut hänen kysymykseensä. Hän vain nuhteli häntä hänen sokeudestaan. Ymmärrättekö? Enemmän kuin Profeetta, Hän oli Sana ja loistava Sanan Valo. Hän oli Jumala, joka loisti välikappaleen kautta ja vahvisti sen, että siinä oli Jumala Miehessä. Hän oli Sana. Johanneksen ensimmäisessä luvussa sanotaan: ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan kanssa, ja Sana oli Jumala. Ja Sana tehtiin lihaksi ja asui meidän keskuudessamme.” Tässä oli Jumalan Sana, joka loisti tämän pienikokoisen Miehen kautta, ja se sokaisi organisaatiot. Mutta Hän tuli etsimään yksilöitä. Enemmän kuin Profeetta. Hän oli Sana! Hän on Elämä. Hänen ei tarvinnut opettaa sinulle jotakin tulevaa Elämää, Hän itse oli tuo Elämä! Hän oli Elämä. Hän oli Valo. Hän oli Elämä. Hän oli Iankaikkinen Elämä. Se oli Hänessä, Hän yksin on Iankaikkisen Elämän Antaja. Jolla Poika on, hänellä on Elämä. Teillä ei voi olla ainoastaan Sana opettamassa Hänestä, teillä on oltava Hän itse.

76    Te sanotte: ”Oi, ihmiset, istukaa ja opetelkaa Raamattu ja kaikki kreikkalaiset sanat ja mitä kaikki määritelmät tarkoittavat ja välimerkit ja niin edelleen.” Ja eivätkä tiedä tyhjää enempää Jumalasta! Näettekö? Ei! Hän, jolla on; hän, jolla on jokin muoto; hän, jolla on suunnitelma? Se on hän, jolla on Poika, jolla on Hänet, Persoona. Hän on se, jolla on Elämä.

77    Nikodeemus tiesi, että Hänellä oli tieto Elämästä, mutta hän ei tiennyt sitä, että Hän oli Iankaikkinen Elämä. Tuo Mies, jolle hän puhui, oli Sanansaattaja, tuon hetken Valo, maailman Valo. ”Valo loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Hänet oli lähetetty Hänen omiensa tykö, ja Hänen omansa eivät vastaanottaneet Häntä vastaan.” Miksi? Miksi? Koska he olivat niin organisoituneita. Heillä oli heidän kattiloidensa ja pannujensa pesut ja perinnäissääntönsä, eivätkä he voineet nähdä Sanaa tehtynä lihaksi.

78    Se on toistunut. Se on toistunut uudestaan. Historia toistaa itseään määräajoin. Kyllä, hän tiesi, että Hän tietää Elämästä, mutta Nikodeemus ei tiennyt, että Hän oli Elämä. Näin on tänäänkin. Niin monet ihmiset yrittävät tehdä Jeesuksesta… Oi, he sanovat Hänen olleen suuren Opettajan. He jopa yrittävät sanoa, että Hän oli Profeetta. Mutta kun te yritätte sanoa heille, että Hän oli Jumala, silloin se on liikaa. Näettekö? Mutta Hän oli Jumala, ja Hän on Jumala, ja Hän on aina oleva Jumala. Siinä kaikki. Näin on oikein.

79    Huomatkaapa, että Hän ei koskaan sanonut Nikodeemukselle, kun tämä tuli Hänen luokseen: ”No niin, Nikodeemus, Minä kunnioitan suuresti sinua, koska sinä olet opettaja Israelissa. Minäpä sanon sinulle nyt, että kun sinä etsit Iankaikkista Elämää, niin ehkäpä sinun tulisi hankkia vähän korkeampi sivistys. Sinä et lausu sanojasi aivan oikein”, (hullutusta!), ”tai ehkäpä sinun tulisi pyrkiä korkeampaan virkaan kirkkokunnassasi saadaksesi Iankaikkinen Elämä.”

80    Tämän niin monet ihmiset yrittävät tehdä tänään, uh-huh, korkeamman aseman. He haluavat päästä pastorista joksikin valtion ylimmäksi vanhimmaksi tai piispaksi tai joksikin sellaiseksi. Sillä ei ole tyhjää enempää tekemistä Jumalan kanssa.

81    Nähkää mitä Jeesus teki sellaisen henkilön edessä. Hän nuhteli häntä siitä, että hän ei tuntenut sitä hetkeä, jossa hän eli. ”Sanotko sinä minulle, että sinä olet Israelin opettaja etkä ymmärrä näitä asioita, kun”, Hän sanoi, ”ihmisen täytyy syntyä uudestaan?”

82    ”Kuinka voisin minä, vanha mies, mennä jälleen äitini kohtuun?” hän sanoi.

83    Ja Jeesus sanoi: ”Ja sinä olet piispa, kardinaali, valtion vanhin helluntaiseurakunnassa, jokin suuri kaveri organisaatiossa, etkä sinä tunne Kirjoituksia?”

”Oi, meillä on Mooses.”

84    ”Jos olisitte tunteneet Mooseksen, te olisitte tunteneet Minut, koska hän oli se, joka puhui Minusta.” Näettekö? Se ei ollut heidän perinnäissääntöjensä eikä järjestöjensä mukaista. Se oli erilaista. Mutta Mooses oli puhunut Hänestä, ja Hän oli Tuo, josta Mooses oli puhunut, ja kuitenkaan he eivät tienneet sitä. Miksi? He olivat sitoneet itsensä niin perinnäissäännöllään, etteivät he tienneet sitä.

85    Ja veljeni, jotka luette tätä, tai kuuntelette tätä ääninauhaa, älkää nyt lopettako kesken. Vain hetki vielä, katsokaamme tätä asiaa suoraan kasvoihin. Minä rakastan teitä, te olette paimenia. Minä en yritä olla jonkinlainen tiedän-sen-kaiken. Jos annan sellaisen kuvan, niin siinä tapauksessa pysäyttäkää nauha ja rukoilkaa puolestani. Minä vain yritän tuoda teille jotakin, mikä on Totuus. Älkää antako sen mennä ohitsenne.

86    Minä kunnioitan ihmisten säädöksiä, ja niin edelleen, mutta kun te teette näitä organisaatioita… Katsokaahan fariseuksia, he eivät halunneet olla missään tekemisissä saddukeusten kanssa, koska saddukeukset eivät uskoneet enkeliin eikä henkeen eikä ylösnousemukseen kuolleista, kun taas fariseukset uskoivat niihin, ja he olivat sodassa toistensa kanssa. Nyt ykseys uskoo yhteen asiaan ja kolminaisuus toiseen ja metodistit ja presbyteerit joihinkin muihin asioihin, ja niin te vedätte näitä pieniä rajoja. Ja mitä teillä on? Veljeyden jakautumisen. Me löydämme jotakin siitä Raamatusta hetken kuluttua, mitä se on, ja mitä Jumala sanoo siitä.

87    Ei, Hän ei koskaan käskenyt häntä parantelemaan asemaansa. Hän vain nuhteli häntä siitä, ettei hän tuntenut todellista asiaa. ”Sinunhan pitäisi olla Israelin opettaja, etkä tiedä näitä asioita. Kun olen kertonut sinulle maallisista asioista, etkä sinä voi ymmärtää sitä.” Ajatelkaa! ”Opettaja, korkeassa asemassa ortodoksisessa kirkossa, piispa, kardinaali, ettekä te voi edes ymmärtää näitä vauvoille kuuluvia luonnollisia asioita, joita minä kerron teille. Kuinka te voisitte ymmärtää hengellisiä asioita Taivaasta?”

88    Mutta tietämätön vanha kalastaja, joka ei osannut edes kirjoittaa omaa nimeään, ymmärsi Sen, ja hänet, Pietari, tehtiin seurakunnan pääksi Jerusalemissa. Ymmärrättekö? Oi! ”Kaikki, jotka Isä on antanut Minulle, ovat tuleva.” Näettekö? He ovat näkevät Sen. He uskovat sen, He toimivat Sen mukaisesti ja tietävät, ettei mikään kykene estämään heitä.

89    Aivan kuten on tuon maanviljelijän kohdalla. Ei ole miellyttävää vitsailla, mutta havainnollistaakseni asiaa. He sanoivat erään maanviljelijän panneen ankan munan hautovan kanan alle, jolla itsellään ei ollut tarpeeksi munia. Kun tuo pieni ankka kuoriutui, hän näytti kaikkein hassunkurisimmalta olennolta, mitä nuo kananpojat olivat koskaan nähneet. Hänellä oli pitkät naurettavan näköiset kasvot, eikä se edes kotkottanut heidän tavallaan. Ja nuo kananpojat kaikki söivät ja nokkivat siellä kanatarhassa. Ja se ei ollut tarkalleen hänen ruokavalionsa mukaista. Niinpä eräänä päivänä tuo vanha kana johdatti hänet kanatarhan takapuolelle pyydystämään heinäsirkkoja, ja siellä mäen toisella puolella oli järvi. Ja sattui tuulemaan järveltä päin, ja hän haistoi veden. Se sopi hänen luonnolleen. Vanha kana sanoi: ”Kot, kot, kot, kot, tule takaisin!”

90    Hän sanoi: ”Kuak, kuak, kuak”, ja jatkoi suoraan veteen. Miksi? Hän oli ankka alusta pitäen. Ei ole väliä sillä, kuinka paljon kana kotkotti, hän oli yhä ankka.

91    Ja näin on sen miehen kohdalla, joka on ennalta määrätty Iankaikkiseen Elämään. Kun hän näkee Jumalan Valon, niin maailmassa ei ole tarpeeksi organisaatioita, jotka voisivat kotkottaa hänet takaisin siihen. Ei. Miksi? Se on hänen luonteensa. Hän on ehkä ollut pitkän aikaa heidän ruokavaliollaan ja syönyt heidän roskiaan ja seurapiirejään, mutta kun hän on löytänyt jotakin erilaista, niin hän tuntee sen. ”Minun lampaani tuntevat Minun Ääneni”, sanoi Jeesus, ”ja vierasta he eivät seuraa.” He saattavat olla seuraamassa jotakin outoa, mutta syvällä heidän sisällään on jotakin erilaista. Antakaapa heidän kerrankin kuulla Totuus, ja sitten te näette. ”Kaikki, jotka Isä, on antanut Minulle, on tuleva.”

92    Kyllä, Hän moitti häntä tietämättömyydestä. ”Sinä olet Israelin opettaja, etkä tiedä näitä asioita? Sinun täytyy uudestisyntyä!” No niin, luonnolliset miehet, minä haluan teidän panevan jotakin merkille tämän: ”Teidän täytyy uudestisyntyä.”

93    Luonnollinen elämä. Jos meillä on luonnollinen elämä, niin että voimme toimia tässä luonnollisessa elämässä, luonnollisissa asioissa, niin meidän on täytynyt syntyä luonnollisesti. He eivät vain nykäise sinua irti jostakin puusta jossakin, näettehän. He ovat yrittäneet sitä, mutta se ei onnistunut. Syntymän on oltava todellinen, luonnollinen syntymä, jotta se saa sinut toimimaan, niin että sinulla voi olla viisi aistia. Voit kävellä, puhua, nähdä, maistaa, tuntea, haistaa ja kuulla, liikehtiä ja niin edelleen, sillä sinä olet ihmisolento ja sinulla voi olla kaikki nämä luonnolliseen elämään kuuluvat asiat.

94    Ja senkaltaisen syntymän kautta meistä joskus tulee hyvin viisaita maailmallisessa viisaudessa tai maailman asioissa. Meistä tulee presidenttejä ja suuria oppineita ja mestarimekaanikkoja ja tiedemiehiä ja niin edelleen. Ja te tiedätte, että aivan alusta alkaen, Kainin lapsia olivat ne, joilla oli senkaltainen viisaus. He eivät olleet Seetin lapsia, he olivat nöyriä lammaspaimenia. Mutta Seetin lapset olivat jumalisia ihmisiä. Mutta Kainin lapset olivat terävä-älyisiä, ylhäisiä, tiedemiehiä ja tohtoreita ja suuria miehiä. Näin on. Te tiedätte, että Raamattu sanoo ja opettaa niin. He olivat hyvin uskonnollisia, mutta he tuhoutuivat lopuksi. Meistä tulee viisaita menemällä kouluun ja opiskelemalla. Me tulemme hyvin viisaiksi ja älykkäiksi, jotta voimme tehdä ja sanoa asioita, ja joskus voimme voittaa puheessa miehen, joka on täytetty Hengellä. Eikö Jeesus sanonutkin: ”Tämän maailman lapset ovat viisaampia kuin Valtakunnan lapset”? Varmasti, koska he järkensä avulla voivat puhua älykkäämmin ja ottaa Kirjoitukset ja väännellä sitä saadakseen Sen sanomaan jotakin mitä Se ei sano.

95    ”Oi, Se ei ihan tarkkaan ottaen tarkoita sitä.” Kun kuulet jonkun miehen sanovan niin, lähde pois hänen luotaan. Jumala valvoo Sanansa. Te tiedätte, että Raamattu sanoo niin. Se on kirjoitettu juuri niin kuin sen tulee olla. Ymmärrättekö? No niin, se on kirjoitettu sillä tavalla, jotta se pettäisi tai saisi viisaan kompastumaan siihen. Siksi, että Se on niin yksinkertaista, he kompastuvat Siihen. Näettekö!?

96   Kaikki tämä viisaus ja nämä muut asiat, joita he kartuttavat itselleen, kuitenkin se on syntyjään alhaalta, tästä maasta. Se on maasta, ja se on Jumalan Hengen vastaista. Ensimmäinen syntymä saa meidät toimimaan täällä. Se tekee meistä kuolevaisia, koska tuo synti, joka tapahtui puutarhassa, sai aikaan sen, että mies tulee maailmaan naisen kautta. Ja mies, joka on syntynyt naisesta, elää vain muutamia päiviä, mutta mies, joka on syntynyt Kristuksesta, on Iankaikkinen. Job sanoi: ”Mies, joka on syntynyt naisesta, elää vain muutamia päiviä ja on täynnä levottomuutta.” Huomatkaa, mutta miehen, joka syntyy Kristuksesta, täytyy syntyä ylhäältä. No niin, mutta miehestä, joka on syntynyt maasta, tulee viisas ja hän kykenee melkein pettämään viisaudellaan.

97    Katsokaa kuinka ovela perkele oli, hän on pettänyt jokaisen papin, joka on tullut maanpäälle. Hän varmasti teki niin. Hän on pettänyt ja hän yhä tekee niin. Kyllä, varmasti teki. Hän oli älykäs. Mutta hän kohtasi voittajansa eräänä päivänä. Ja ainoa asia, mitä meidän tulee tehdä, on vain nojata Häneen. Hän on jo voittanut hänet. Näettehän?

98    Mutta se on peräisin alhaalta, tämä viisaus, jota mies kerää itselleen, jotta tulisi todistetuksi ja näytetyksi kaikki nämä asiat, kun miehen tulisi tehdä tämä ja tehdä tuo, (se on lihallismielistä), ovat Jumalan vastaista ja vihollisuutta Jumalaa kohtaan. Kirjoitukset sanovat niin. Kyllä. Ei ole väliä sillä, kuinka älykkäästi he mutkistelevat sen kanssa. Haluan jonkun osoittavan minulle, missä Jumalalla koskaan oli organisaatio, tai missä Hän koskaan määräsi, että yksikin olisi olemassa, mutta Hän tuomitsee sen täällä Raamatussa. Ei ole väliä sillä, kuinka älykkäitä he yrittävät olla, se on vastoin Kirjoituksia! Kuinka viisaus voikaan voittaa sinut väittelyssä ja saada sinut tuntemaan itsesi näin pieneksi kertomalla sinulle siitä, mutta se on vastoin Kirjoituksia.

99    Joku sanoi minulle: ”Minulla on yksi asia sinua vastaan. Sinä kuulut ’Jeesus yksin’ liikkeeseen, veli Branham.

Sanoin: ”En kuulu. En kuulu yhteenkään organisaatioon.”

100    Vanhin eräästä määrätystä valtiosta sanoi minulle eräänä päivänä: ”Joku on sanonut minulle, että sinä kuulut ’Jeesus yksin’ liikkeeseen, veli Branham.”

Sanoin: ”Asia on aivan päinvastoin. Se on väärin.”

101    Hän sanoi: ”Minulle on kerrottu, että sinä uskot vapaaseen rakkauteen, siihen että miesten tulisi jättää vaimonsa ja metsästää.” No niin, näettekö, ne ovat vain perkeleen valheita. Te tiedätte sen.

102    Minä sanoin: ”Minä olen ehdottomasti sellaisia Kirjoitusten vastaisia asioita vastaan! Minä uskon pyhyyteen ja puhtauteen. Minä uskon, että mies on sidottu hänen vaimoonsa niin kauan kuin he elävät.” Sinun ei pitäisi ottaa häntä ilman että rukoilet ensin.

103    Ja ”Jeesus yksin”, tuo ”Jeesus yksin” -ryhmä, minulla ei ole mitään heitä vastaan. Minulle he ovat aivan yhtä hyviä kuin mikä muu ryhmä tahansa. Mutta he kastavat väärin, kun he kastavat uudestisyntymiseksi. Minä uskon, että Pyhä Henki uudesti synnyttää meidät eikä vesi. Minä käytän Jeesuksen Kristuksen Nimeä kasteessa, ja Raamatussa ei ole yhtään Kirjoitusten kohtaa, joka osoittaisi sen olevan Kirjoitusten vastaista. Ketään Raamatussa ei koskaan kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen Nimeen. Haluan, että joku tulisi ja näyttäisi minulle yhden paikan, jossa joku henkilö olisi kastettu sillä tavalla. Sitten, jos se ei ole Kirjoitusten mukaista, lopettakaa sen tekeminen.

Te sanotte: ”Ei siinä ole mitään eroa.”

104    Sillä oli eroa Paavalin mielestä. Hän käski heidät tulla kastettavaksi uudestaan Jeesuksen Kristuksen Nimessä, ja sen jälkeen he vastaanottivat Pyhän Hengen. Ja Paavali sanoi: ”Jos enkeli Taivaasta”, (Gal.l:8), ”tulisi ja opettaisi jotakin muuta Evankeliumia”, kuin mitä hän oli opettanut, ”hän olkoon kirottu.”

105    Näettekö, se on perinnäissääntö. Keskustelin jokin aika sitten erään suuren miehen kanssa. Hän sanoi: ”Veli Branham, minä en voi. Minä tiedän, että Se on oikein, mutta mitä minä voisin tehdä Sen kanssa?”

Minä sanoin: ”Tottele Sitä!

Hän sanoi. ”Mutta minua arvostetaan ihmisten keskuudessa.”

106    Minä sanoin: ”Mutta minä haluan sitä Jumalan kanssa, joten tottele Hänen Sanaansa. Sinun on tehtävä valintasi, palveletko Jumalaa tai ihmistä?”

107    Mutta he tekevät omat organisaationsa, asettavat niihin omat sääntönsä ja seuraavat niitä. Ensimmäinen kerta se tapahtui roomalaiskatolisessa kirkossa. Se on oikein. Haluan jonkun osoittavan, ettei asia ole niin. Tiedättekö, että minä myös olen lukenut historiaa. Joten muistakaa, että se on katolinen kaste, ja jokainen, joka on kastettu sillä tavalla, on kastettu katolilaisuuteen. Tulen todistamaan sen ennen kuin tämä ilta on ohitse, jos Herra tahtoo. Näin on. Tämä on se syy siihen, miksi teidän täytyy tulla takaisin.

108    Ei ”Jeesus yksin”. No niin, on paljon hienoja miehiä ”Jeesus yksin” seurakunnassa. Paljon hienoja miehiä helluntaikirkossa, Jumalan Kirkossa, metodisteissa, baptisteissa presbyteereissä ja katolilaisissa. Mutta yksikään niistä ei ole Seurakunta, ei yksikään niistä. Niissä kyllä on yksilöitä, jotka kuuluvat Seurakuntaan. Mutta tuo heidän kirkkokuntansa ei tee heistä Seurakuntaa, vaikka miehet yrittävätkin saada sen näyttämään siltä. Se on väärin. Vain hetkinen kun menemme eteenpäin, niin annamme teille Kirjoitusten paikkoja siitä.

109    Kyllä, toimiaksenne maan päällä teidän on synnyttävä luonnollisessa elämässä voidaksenne olla toimintakykyinen, ja sellainen syntymä tekee meistä viisaita, kuten olen sanonut. Näettekö? Meistä tulee älykkäitä ja järkeviä, meidän järkemme saa sen aikaan. Mutta muistakaa, että tuo syntymä, aivan sen alku, on väärä. Se on maallinen ja on vastakohta Jumalan Sanalle. Se on hullutusta Jumalalle ja Hänen suunnitelmalleen. Se on tietämätön Jumalan suunnitelmasta. Jos ei niin olisi, Nikodeemus olisi tiennyt enemmän kuin Jeesus tiesi Siitä. Ymmärrättehän? ”Etkö sinä ole Israelin opettaja?” Näettekö? Katsokaa minne ovat menossa teidän kirkkokuntanne, joissa teidän suuret ja älykkäät miehenne tulevat yhteen ja tekevät omat suunnitelmansa?

110    Antakaa minun sanoa teille tämä. Joka kerta kun Jumala lähettää Valon maan päälle jostakin osasta Kirjoituksia, he ottavat sen, ja niin pian kuin tuo mies on poissa, he tekevät siitä organisaation. Ja niin pian kuin he organisoivat sen, minä haluan kysyä keneltä hyvänsä historioitsijalta, (jotka ovat täällä läsnä nyt tai kuuntelevat nauhaa), että hän tulisi ja näyttäisi minulle, ettei se ole oikein. Että joka kerta kun he koskaan ovat organisoineet seurakunnan, se kuoli juuri sillä hetkellä, eikä ole koskaan enää noussut uudelleen. Se on vastakohta Jumalalle. Se on vastakohta Kirjoituksille. Siksi minä olen sitä vastaan. Olen vastaan kaikkea, mitä vastaan Jumalakin on. Jos Jumala on minussa, silloin minä olen sitä vastaan, mitä vastaan Jumala on. Hänen viholliseensa on minun viholliseni. Hänen Seurakuntansa on minun Seurakuntani. Hänen Elämänsä on minun Elämäni. Hän antoi Hänen Elämänsä. Hän tuli minuksi, että minä, Hänen armonsa kautta, voisin tulla Hänen kaltaisekseen. Näettekö? He vaihdoimme paikkoja. Hän tuli minun, syntisen, kaltaiseksi. Hän kuoli minun puolestani ja otti minun paikkani, jotta minä voisin olla Jumalan poika samalla tavalla kuin Hän oli.

111    Nyt voitte nähdä, missä teidän kirkkokuntanne jo ovat, (vaikka emme vielä ole päässeet alkuunkaan). Ne ovat viisaita maailmallisessa viisaudessaan, mutta kuolleita Jumalan suunnitelmalle! Pysähtykäämme nyt hetkeksi tähän ja katsokaamme taaksepäin.

112    Aadam teki vastoin Jumalan suunnitelmaa, koska hän oli tottelematon Sanalle. Hän yritti valmistaa itselleen peitteen, uskonnon. Se epäonnistui, ja se, mitä mies yrittää tehdä, on aina epäonnistunut. Nimrod oli väärässä. Koora tuhoutui. Mitä he yrittivät tehdä? Tehdä organisaation.

113    Ja sen jälkeen, kun he lopulta olivat organisoineet itsensä, Jeesus totesi, että he olivat kuolleita! Hän sanoi: ”Teillä on silmät ettekä voi nähdä. Teillä on korvat ettekä voi kuulla.” Näettekö? Hän sanoi: ”Te olette sokeita ja te johdatte sokeita. Jos sokea johtaa sokeaa, eivätkö he molemmat putoa kuoppaan?” Hän sanoi: ”Sinä olet Israelin opettaja etkä edes ymmärrä, mitä tarkoittaa uudestisyntyminen? Jos te ette olisi pitäytyneet noihin perinnäissääntöihinne vaan Samaan, niin te olisitte tienneet, että Minä olin tuleva antaakseni ihmiselle uuden syntymän. Te olisitte tunteneet Minun päiväni. Jos te olisitte tunteneet Mooseksen, te olisitte tunteneet Minut. Mooses puhui Minusta, että Minä tulisin tulemaan, ja tässä Minä olen! Ja jos Minä en tee niitä tekoja, joita Mooses ja profeetat sanoivat Minun tulevan tekemään, niin älkää uskoko Minua. Jos Minä en tee Jumalan tekoja, silloin älkää uskoko Minua. Ja jos te ette voi uskoa Minua, koska olen Mies, ja teen Jumalan tekoja, uskokaa tekoja, sillä ne todistavat niistä asioista, joita Minä teen.” Näettehän?

114    Mutta nyt, jos Hän olisi elänyt maan päällä tänään, helluntailaisille täytyisi olla yksi, ykseydenkannattajilla täytyisi olla yksi, ja jokaisella heistä täytyisi olla oma Jeesuksensa. Varmasti, sillä heidän mielestään vain heidän kirkkokuntansa on oikeassa. Ymmärrättekö? Jos se ei mene heidän tavallaan, niin he eivät ole mukana. Se erottaa veljeyden.

115    Muistan erään pienen pojan, jota kutsuttiin Pikku Daavidiksi. Hän on nyt mies ja naimisissa, ja uskoisin, että hänellä on myös perhe. Muistan, kuinka hän aloitti alussa. Menin käymään St. Louis’sa. Olen kuullut pienten poikien saarnaavan, kuinka he nousevat sinne lavalle ja sanovat: ”Jeesus, pieni poika, tallissa syntynyt. Mamma, kuinka se sitten jatkui?” Mutta ei tämä pikku poika. Hän heitti pois takkinsa, otti aiheen ja saarnasi siitä. Mutta mitä hän oli? Hän sattui olemaan ”Jeesus yksin” liikkeestä, sillä hänen isänsä, herra Walker, kuului ”Jeesus yksin” liikkeeseen. Ja sitä helluntailaiset eivät voineet kestää. Heidän täytyi hankkia itselleen ”Pikku Daavid”. Ja sitten loppujenkin heistä täytyi saada itselleen ”Pikku Daavid”. Kerran kun tämä pikku poika piti kokousta Floridassa, hän kutsui minut sinne auttamaan häntä. Veli Moore ja minä luimme sanomalehtien kaksi etu­sivua, jotka olivat täynnä ”Pikku Daavideita”. Jokaisella seurakunnalla oli ”Pikku Daavid”. Oi hyvänen aika! Jospa vain joukko vanhimpia olisi tunnistanut tuon Jumalan lahjan tässä pikku kaverissa, hän olisi vetänyt tuhansia sieluja Jumalan Valtakuntaan. Näettekö, se tapahtuu vain, jos unohdetaan ihmisten perinnäissäännöt ja muut senkaltaiset asiat. Jumala oli antanut hänelle lahjan, että se olisi käytössä.

116    Kun jumalallinen parantuminen alussa tuli, jokainen tunsi sen käsissään ja he saattoivat haistaa tauteja. Voi sentään! Miksi? Heidän täytyi tehdä niin, sillä heidän organisaationsa oli jäänyt taka-alalle kilpailussa. Näettekö, te olette panneet organisaationne Jumalan suunnitelman edelle, te ajattelette niin olevan. Mutta Jumalalla on Hänen Seurakuntansa, tuo mystinen Ruumis, joka kulkee eteenpäin kaikesta huolimatta. Ja te ette liity Siihen, te synnytte Siihen.

117    Viisaita maailmallisessa viisaudessa, mutta kuolleita Jumalan suunnitelmissa. Sanokaahan minulle sitten. Te voitte kertoa ja todistaa heille ja todistaa sen Jumalan Sanalla ja lupauksen avulla, että he ovat väärässä, ja kuitenkaan he eivät halua nähdä sitä. Voin ottaa Jumalan Sanan ja osoittaa teille, että kirkkokunnat ovat väärin. Voin näyttää, että ne uskontunnustukset, joita teillä on tänään, ovat vääriä, näettekö, nämä seurakuntien uskontunnustukset. Kun se on näytetty vääräksi, he sanovat: ”Niin, mutta meitä on opetettu uskomaan näin.” Näettehän, minun mielipiteeni on, että se ruokaa, jos te tiedätte mistä minä puhun, on tykin ruokaa. Kyllä, näin on. He eivät voi nähdä. Jeesus sanoi: ”Te ette voi nähdä, niin että tulisitte Minun tyköni ja saisitte Elämän.”

118    Siellä oli Nikodeemus, kunniallinen mies, suuri mies, oman seurakuntansa piispa, maineikas mies, jokaisen rakastama, ja hän tuli Jeesuksen luo eikä tiennyt elämästä yhtään mitään. Hän oli täysin tietämätön siitä, sillä Jeesus nuhteli häntä siitä, mutta hän oli kuitenkin tarpeeksi vilpitön, jotta hän tuli. Muut heistä eivät edes tulleet. He pysyttelivät siitä kaukana noiden ylipappi se-ja-se ja piispa se-ja-sen kanssa. Ymmärrättekö? He pysyivät poissa heidän joukostaan, he halusivat ottaa mieluimmin vanhintensa perinnäissäännöt kuin kuulla Jumalan Sanaa.

119    No niin, te voitte puhua siitä heille, mutta he eivät halua kuunnella sitä. Haluan kysyä teiltä jotakin. En tarkoita loukata tällä. Te veljet, jotka kuuntelette nauhaa, en tarkoita loukata tällä. Voitteko kuvitella minun menevän tuonne ulos, ja siellä puussa oleva oksa kysyisi minulta: ”Kuinka maailmassa voi olla mahdollista, että sinä voit kulkea ympäriinsä tuolla tavalla? Onhan minullakin elämä, minä olen oksa tässä puussa”? Hän voi todistaa, että hänellä on elämä, mutta se on väärän laatuista elämää. Jos hän haluaisi kävellä, niin ainoa tapa miten hän voisi tehdä sen, olisi omata näkö-, maku-, tunto-, haju- ja kuuloaistit, jotta hän voisi puhua ja kysyä minulta sitä. Hänen olisi olla syntynyt samalla tavalla kuin minäkin olen syntynyt. Aamen. Hänellä ei ole mitään muuta tietä voidakseen ymmärtää sitä. Mutta jos hän on syntynyt samalla tavalla kuin minä, hän tietää asiat samalla tavalla kuin minäkin. Aamen. Voi sentään. Kyllä. Te ette voi kertoa puussa olevalle oksalle, kuinka liikkua ja toimia. Sen täytyisi ensin vastaanottaa meidän kaltaisemme elämä, jotta se voisi ymmärtää sen. Samoin on Hengen kanssa! Samoin on Hengen kanssa, sillä muutoin ette ymmärrä Sitä. Ei ole mitään tarvetta yrittää ymmärtää Sitä, tulkaa vain ensin Hänen luoksensa. Sillä Hän sanoi: ”Ellei ihminen synny uudestaan, hän ei voi edes nähdä Valtakuntaa”, ja näkeminen merkitsee ”sen ymmärtämistä”. Teidän täytyy syntyä uudestaan, jotta te voisitte tuntea Sen.

120    Saatat sanoa: ”Minä olen syntynyt uudestaan.” Ja kiellät Sanan? Kuinka voisit olla niin? Oma elämäsi todistaa sinulle siitä. Sinun oma ryhmäsi, jonka kanssa olet yhteen liittynyt, ovat lintuja, joilla on samankaltaiset höyhenet. Näettekö? Odottakaahan muutama hetki, niin tulemme lähemmin noihin asioihin.

121    Täytyy olla Henki. Kuinka voit puhua Hengen asioista ihmisille, jotka eivät ole syntyneet Hengestä? Teidän täytyy olla syntynyt Hengestä voidaksenne ymmärtää Hengen asioita. Jeesus sanoi: ”Tuuli puhaltaa, missä se tahtoo, etkä sinä voi sanoa, mistä se tulee ja minne se menee?” Näettekö? Sellainen on jokainen Hengestä syntynyt. He eivät voi käsittää sinua. Hengestä syntynyt mies ei ajattele. Hän antaa Jumalan tehdä ajattelun.

122    Ajatteletteko, että minä voisin seisoa täällä lavalla, ja ajatuksen voimalla sanoa miehelle, joka istuu siellä, että ”hänen nimensä on John Doe ja hän tulee sieltä ja sieltä paikasta ja hän on tehnyt tämän. Ja hän oli aikaisemmin naimisissa toisen naisen kanssa kaksikymmentä vuotta sitten ja hänellä on lapsia tämän naisen kanssa. Hänen täytyy viedä tämä takaisin ja tehdä tämä.” Luuletteko te, että minä ajattelemalla voisin tehdä niin? Tällä syntymällä tämän maan päällä ei ole viisautta tehdä sitä. Se ei riitä siihen. Sen täytyy tulla Ylhäältä. Sitten kun te olette syntyneet Hengestä, Ylhäältä, niin se Elämä, joka oli Hänessä, joka teki noita asioita sanoi: ”Niitä tekoja, joita Minä teen, tulette te myös tekemään.”

123    Teidän syntymänne täytyy vaihtua toiseksi. Teitä on petetty. Olette voineet puhua kielillä, olette voineet hypätä ylös ja alas, olette voineet huutaa, olette voineet tehdä kaikkea tätä ja tuota ja olette saattaneet olla uskollinen jäsen jossakin. Sellainen oli Nikodeemuskin, mutta häneltä puuttui syntymä. Ja te yritätte kieltää Sanan ja yritätte asettaa Sen jonnekin muualle ja te teette jotakin Sille ja poistatte Sen sillä tavalla. Vaikka Jeesus sanoi: ”Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa Evankeliumia jokaiselle luodulle.” Niin kauan kuin Evankeliumia saarnataan, näiden merkkien tulee seurata. Näyttäkää minulle paikka, missä Hän koskaan on ottanut sen pois seurakunnalta. Näyttäkää minulle Raamatunpaikka, missä Hän milloinkaan on sanonut, että ”vain niin pitkän aikaa”. Hän sanoi: ”Kaikkialle maailmaan ja jokaiselle luodulle!”

124    Kyllä, teidän täytyy vastaanottaa sellainen Elämä kuin Hänellä oli, jotta te voisitte elää Hänen Elämäänsä. Ja kun te näette Hänen Elämänsä, silloin te olette tunteva Hänen Sanansa. Näin on. ”Kun Hän”, Henkilö, ei ajatus, ei kuvitelma eikä tunne, vaan ”kun Hän Pyhä Henki on tullut, Hän on ottava nämä asiat, joista Minä olen kertonut teille, ja Hän on paljastava ne teille ja näyttävä teille tulevia asioita.” Tänä on syntymä. Tämä on vahvistus, että Se on Sana. Ja ihminen sanoo, että hänellä on Pyhä Henki, ja kieltää Jumalan Sanan ja asettaa Sen jonnekin muualle, niin kuinka voisi Pyhä Henki kieltää oman Sanansa? Näyttäkääpä minulle nyt organisaatio Sanassa. Siinä te olette. Näettekö? Hyvä on.

125    Voisitteko ajatella liikemiehen… No niin, näin kauaksi seurakunta on jäänyt jälkeen. Voisitteko ajatella, että liikemies, joka on aloittanut todella menestyvän liikeyrityksin, tarvitessaan apua todella nopeasti menisi kuolleen miesryhmän, ruumiiden luo, ja sanoisi: ”Tulisitteko te töihin minulle.” Heistä ei olisi mitään hyötyä hänelle.

126    Tästä syystä organisaatio ei koskaan nouse uudelleen. Ymmärrättekö? Joukko kuolleita epäuskoisia kerääntyneenä yhteen, kuten Nimrod ja Koora ja koko matkan jokaisessa ajanjaksossa. Jumala ei ole koskaan käyttänyt organisaatiota. Hän ei voi tehdä sitä. Se on jo Jumalan tahdon ulkopuolelle, se on kulkeutunut sen ohitse. Siihen ei voida enää ulottua.

127    Kuinka voit mennä miehen luo, joka ei kykene liikkumaan, joka on halvaantunut päästä jalkoihin, ja pyytäisit häntä juoksemaan tämän juoksun sinua varten, juoksemaan tämä kilpajuoksun kärsivällisesti, asettamaan syrjään… Ymmärrättekö? Kuinka voisi tuo liikuntakyvytön halvaantunut mies tehdä sen? Teidän täytyy ensin saada tuo halvaus pois hänestä niin sen jälkeen hän voi juosta.

128    Tätä organisaatio tarvitsee, jumalallista parantumista. Oi sentään! Toivon etten kuulosta arvostelevalta. Näettehän, minä en arvostele, mutta ellei naulan päätä käännetä, sen vetää ulos helposti. Ymmärrättekö? Tästä syystä Pyhä Henki ei voi käyttää kirkkokuntaa.

129    Muistakaa, minä uskon, että Martin Lutherilla oli Pyhä Henki. Ehdottomasti. Ehkä ei siinä määrässä kuin tänään, koska sitä ei ollut annettu. Me olemme käyneet sen lävitse tämän seurakunnan kanssa täällä taululla. Mutta hän uskoi Jumalaa, ”ja sillä, joka uskoo, on Iankaikkinen Elämä.” En koskaan ajatellut, että olisi toista henkilöä, joka uskoisi sen minun tavallani, ennen kuin tullessani tänä aamuna kuulin Charles Fulleria. Hän myöskin uskoo, ettei uusi syntymä ole Pyhän Hengen kaste. Uusi syntymä on se, kun synnytään. Pyhä Henki on kaste. Ymmärrättekö? Hyvä on.

130    Nyt me toteamme, että tämän miehen täytyy syntyä uudestaan voidakseen toimia. Jos olette syntyneet lihasta, silloin teillä on maailman viisaus. Ja maailman viisaus tottelee lihallista opettajaansa. Oikein. Tämä on syynä siihen miksi miehet, joilla ei ole uutta syntymää, sen jälkeen kun te olette kertoneet heille Jumalan Sanan, he tulevat kuitenkin tottelemaan heidän piispaansa, heidän vanhintaan tai heidän organisaatiotaan Elämän Sanan asemesta. Miksi? He eivät tunne mitään muuta kuin sen. ”Katsokaahan, jonakin päivänä minä voin olla vanhin.” Nikodeemushan oli opettaja, ja se on enemmän kuin olla vanhin tai pastori. Hän oli Israelin opettaja. Näettekö? Kyllä, ja hän oli suuri mies ja kuului tähän ryhmään eikä kuitenkaan tiennyt yhtään mitään Jumalasta. Näettekö?’ Kaikki mitä hän tiesi oli jotakin historiaa.

131    Mitä hyötyä on historiallisesta Jumalasta, ellei Hän ole sama tänään? Mitä hyötyä on Mooseksen Jumalasta, ellei Hän ole sama tänään? Mitä hyötyä on Jumalasta, joka saattoi pelastaa miehen silloin, eikä voisi pelastaa häntä samoissa olosuhteissa tänään? Niin kuin aina olen sanonut: ”Mitä hyvää te saatte aikaan sillä, että annatte kanarialinnullenne hyviä siemeniä ja vitamiineja, jotka kasvattavat sille vahvat siivet ja hienot höyhenet, ja sitten suljette sen häkkiin?” En ymmärrä sellaista. Yritätte kertoa hänelle voimallisesta Jumalasta ja sitten panette hänet organisaatioon, joka ei edes usko sellaiseen asiaan. Näettekö? Se ei ole mahdollista. Tämä on syy siihen, miksi se epäonnistuu, se on kuollut. Te ette voi käyttää sitä. Jumala ei milloinkaan käyttänyt sitä

132    Ajatelkaahan sitä, että Pyhä Henki ei koskaan käyttänyt organisaatiota. Niin ei tapahtunut missään Kirjoituksissa eikä missään historiassa. Jos kuka hyvänsä, joka kuuntelee tätä nauhaa tai on läsnä täällä, voi osoittaa minulle, milloin Pyhä Henki otti organisaation käyttöönsä maan päällä, tulkoon ja kertokoon siitä minulle. Haluan teidän osoittavan minulle sen historiankirjan, mistä se käy ilmi. Te tiedätte, ettei sellaista ole Kirjoituksissa, joten minä haluan teidän näyttävän minulle historiasta, mistä se tulee. Jumala ei koskaan käyttänyt mitään senkaltaista. Hän käyttää aina yksilöä.

133    Hyvä on, olla syntynyt Hengestä. No niin, olla syntynyt lihasta ja omata maailman viisaus merkitsee sitä, että tuo viisaus on totteleva sen lihallista opettajaa. Olla syntynyt Hengestä on se, että uskoo ja tottelee sitä, mitä Pyhä Henki opettaa Raamatusta. Ja mies, joka on syntynyt hengestä, on totteleva Jumalan Sanaa huolimatta siitä, mitä jokin perinnäissääntö hänelle sanoo. Se on juuri sitä. Te olette uudesti syntyneet ja siitä syystä te näette. Kuulua organisaatioon ja panna kaikki toivonsa siihen.

134    En nyt tarkoita sanoa, etteivät ihmiset organisaatiossa olisi uudestisyntyneitä. Tulen siihen muutaman minuutin kuluttua, jos Herra tahtoo. Varmastikin he ovat, mutta niitä ovat yksilöt. Organisaatio ei ole uudestisyntynyt, vain yksilöt siellä ovat uudestisyntyneitä. Mutta organisaatio ainoastaan vie häntä kauemmaksi Jumalasta. Siinä on kaikki mitä se tekee, se erottaa teidät. Hyvä on. Kaikesta huolimatta kirkkokunta opettaa aina lihallisesti, ja on se aina vastoin Jumalan tahtoa.

135    Olla uudestisyntynyt merkitsee olla ”synnytetty ylhäältä”. Uudestaan tarkoittaa ”ylhäältä”. Arvelisin teidän tietävän sen. Olla uudestisyntynyt tarkoittaa olla ”synnytetty ylhäältä”. No niin, voitte nähdä sen, jos tutkitte sitä sanakirjasta. Näette että se merkitsee ”syntymää, joka tulee ylhäältä.” Koska te olette syntyneet tässä, niin voidaksenne olla uudestisyntynyt teidän täytyy olla syntynyt ylhäältä täältä. Sitten tuo Valtakunta on niin paljon korkeammalla kuin tämä valtakunta, niin paljon suurempi kuin tämä valtakunta, että tämä valtakunta on hullutusta tuolle valtakunnalle ja tuo taas on hullutusta tälle.

136    Olen monasti kertonut siitä, kuinka minä ja vaimoni joitakin kuukausia sitten täällä menimme ostoksille, ja me näimme naisen, jolla oli hame yllään. Se oli oudoin asia, mitä olemme nähneet pitkään aikaan.

137   Tänä aamuna, en sano tätä loukatakseni, kun olimme menossa vihkimään erästä seurakuntarakennusta, tyttäreni ja minä kuuntelimme radiosta erään suuren ja kuuluisan organisaation ohjelmaa. Ja se laulu, jota he lauloivat, jonkinlaista, jota he kutsuvat klassilliseksi lauluksi, ja joka minusta kuulostaa siltä kuin naiset pidättäisivät henkeään niin kauan että ovat sinisiä kasvoiltaan, ja sitten he ajattelevat, että se on laulamista. Sellainen on vinkumista. Minä pidän hyvästä vanhasta helluntailaisten laulamisesta, joka lähtee suoraan sydämestä. Se ei mene ehkä tarkalleen nuotin mukaisesti, mutta kuitenkin te laulatte, te saatte aikaan iloista ääntä Herralle. Minun mielestäni sellainen on hengellistä. Minä pidän siitä. Mutta tuollainen hengen pidättäminen niin kauan, että kasvot ovat siniset, ja kuinka se häipyy pois ja sitten tulee takaisin… Ettehän te tiedä edes itse mitä te laulatte. Kuinka voitte odottaa kenenkään muun sitä tietävän? Siinä se on. Jeesus sanoi: ”Me puhumme niistä asioista, jotka me tunnemme.” Niin on oikein. Meidän tulisi laulaa siitä, minkä me tunnemme sydämissämme, miltä meistä tuntuu.

138    Ja kun he olivat lopettaneet, minun tyttäreni, joka opiskelee musiikkia sanoi: ”Veljet, tuo oli todella klassillista.”

139    Minä sanoin: ”Kyllä, mutta kuinka monen noista noin viidestäkymmenestä kuorolaisesta sinä luulisit tuoksuvan savukkeelle? Kuinka monen heistä sinä ajattelisit eilen illalla, koska oli lauantai, ottaneen pienen ryypyn jossakin seurapiirissä? Kuinka monilla noista naisista oli leikatut hiukset? Kuinka monella heistä olikaan maalia kasvoillaan, kun heidän seurakuntansa pastori oli sanonut joitakin päiviä aikaisemmin, että ’Jumala teki kauniimman maailman, kun Hän keksi nuo ihomaalit’”? Kun me hyvin tiedämme, että vain yksi nainen Raamatussa maalasi kasvonsa, ja Jumala syötti hänet koirille. Ja kuka hyvänsä meistä, joka tietää jotakin seurakunnasta ja pakanoista, tietää, että maalaaminen kuuluu pakanoiden luonteenpiirteisiin, niin on aina ollut. Ja kuitenkin, naiset tekevät niin. Ja miehet tupakoivat ja juovat ja tekevät kaikkea muuta. Ja sitten he seisovat siellä laulamassa senkaltaisilla äänillä. Tulemme siihen muutaman hetken kuluttua. Hyvä on. Sitä organisaatiot ajattelevat, kun taas minun mielipiteeni mukaan he tulevat pettymään tuomiolla.

140    Olla syntynyt Hengestä merkitsee uskoa ja käyttäytymistä Hengessä. Se tarkoittaa sitä. että te ymmärrätte ja uskotte sydämessänne, että Jeesus on Kristus, että tämä on hänen sanansa, eikä siihen voida lisätä yhtään sanaa tai ottaa pois siitä, ilman ettei teidän nimeänne oteta pois Elämänkirjasta. Tämä oli vahvaa. Jos te lisäätte yhden asian Siihen perinnäissääntöjenne kautta tai otatte yhden asian pois Siitä, niin Kristus itse sanoi: ”Teidän nimenne pyyhitään pois Elämänkirjasta.” No niin, koettakaahan löytää organisaatiota, kirkkokuntaa Raamatussa. Te olette menevä siitä poispäin! Hyvä on. Huolimatta sen tuoreudesta, kirkkokunnallinen opetus on Raamatun vastaista. Kyllä. Syntyä uudestaan merkitsee uutta syntymää Ylhäältä, olla synnytetty Ylhäältä. Silloin me olemme toimivia Ylhäältä olevissa asioissa. Oi, niin. Sillä Hän itse toimii Hänen Sanassaan sinun kauttasi. Te olette Hänen oksansa tuossa Viinipuussa.

141    Tästä syystä Jeesus sanoi: ”Jos Minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko Minua.” Oi, varmasti! Hän sanoi: ”Kukaan ei ole noussut ylös Taivaaseen paitsi Hän, joka tuli alas Taivaasta.” Katsokaahan, miten Hän selviytyi Nikodeemuksesta tässä, kun Nikodeemus… Tehän tiedätte, että he ajattelivat, että Hän on mies eikä Hän voisi olla Jumala. Sitten Hän sanoi: ”Kukaan ei ole noussut ylös Taivaaseen paitsi Hän, joka tuli alas Taivaasta, Ihmisen Poika, joka nyt on Taivaassa.” Se oli liikaa hänelle. Kuinka voisi Hän, Ihmisen Poika, tulla alas Taivaasta, ja olla se, joka tuli alas Tai­vaasta, olla sama, joka nousi ylös Taivaaseen. Ja tuo sama Yksi, joka seisoi siellä tuon talon katolla keskustellen Nikodeemuksen kanssa, oli nyt Taivaassa? No niin, hänen olisi pitänyt nähdä, että se oli Jumala. Hän on kaikkialla läsnä oleva! Ymmärrättekö? Mutta hän, omissa perinnäissäännöissään ei tiennyt sitä. Hän ei ollut hengellinen mieleltään. Lihallinen mieli ei voinut nähdä sitä.

Hän sanoi: ”Kenen ihmiset sanovat Minun, Ihmisen Pojan, olevan?”

Jotkut sanoivat: ”Hän on Daavidin Poika.”

142    Hän sanoi: ”Maksi sitten Daavid Hengessä kutsuu Häntä ’Herraksi’, ja sanoo, ’Herra sanoi minun Herralleni: ’Istu Sinä Minun oikealle puolelleni, kunnes Minä teen Sinun vihollisistasi astinlaudan’’?” Kuinka Hän voisi olla Daavidin Juuri sekä Jälkeläinen. Hän oli ollut ennen Daavidia, Hän oli Daavid ja Daavidin jälkeen. Ymmärrättekö? ”Hän on Daavidin Juuri ja Jälkeläinen.” Raamattu sanoo niin, sekä Daavidin Juuri, että Jälkeläinen. Kuinka Hän silloin voisi olla Hänen Poikansa? Kuinka Hän voisi olla Hänen Herransa? Raamattu sanoo: ”Sen jälkeen he eivät rohjenneet kysyä Häneltä mitään.” Ja arvelisin, että niin olikin parasta. Kyllä. Hyvä on.

143    Syntynyt uudestaan Ylhäältä. Silloin me toimimme Ylhäältä olevissa asioissa, sillä Hänen Elämänsä on meissä, joka on Hänen Sanansa ja se vahvistaa itse Sanan. Henki, joka on sinussa, on Sana tehtynä lihaksi sinussa. Henki tuntee Sanan ja toimii vahvistaen Sanan.

144    No niin, Henki ei toimi missään kirkkokunnassa. Se ei ole kiinnostunut tekemään organisaatioita, koska Henki itse on organisaatioiden vastainen. Organisaatio katsoo maailmallisiin asioihin. Sillä on maailman mieli. He rakentavat suuria rakennuksia ja heillä on suuria viimeisteltyjä organisaatioita, hienostuneita saarnaajia ja niin edelleen ja he ovat kaupungin parasta luokkaa. Kun taas Henki yrittää löytää rehellisiä sydämiä, joissa Henki voisi tulla ilmi ja todistaa, että jokainen Jumalan Sana on Totuus. Kuinka voisi Henki työskennellä organisaatiossa, kun se kieltää Sanan ja ottaa sen sijalle uskontunnustuksia? Se ei voi tehdä sitä. Joten te näette, että se on kuollut. Jumala ei mene senkaltaisiin paikkoihin löytääkseen itsellensä miesryhmää, jotka tekisivät työtä Hänelle, koska he ovat jo kuolleita. He eivät usko Sanaa tai muutoin he eivät olisi siellä. Näettehän? No niin, me toimimme niissä asioissa, jotka ovat Ylhäältä. Hengellä on Sanan mieli. Ja näin on, koska Henki antaa Sanalle Elämän. Näettehän, että ”kirjain tappaa, mutta Henki antaa Elämän.”

145    Tullessani tänne tänään katselin noita suuria, kauniita puita tuolla metsässä, kuinka ne ruskeina ja keltaisina ja ikivihreinä läikkinä olivat noiden suurten mäkien rinteillä. Minä sanoin: ”Tiedättekö mitä se on? Kuolema on juuri vieraillut luonamme, ja Jumala on pannut Hänen kukkakimppunsa tuonne noille mäille. Me ovat hautajaiskukkia. Elämä on mennyt takaisin tomuun. Jumala on haudannut kaikki Siemenensä kukista ja niin edelleen ja on haudannut ne takaisin maahan ja tuonut esiin kukkakimppunsa. Hän valvoo maatansa, koska ne ovat Hänen hautajaiskukkiaan. Mutta kun aurinko nousee uudelleen.

146    Henki on kiinnostunut vahvistamaan Sanan. Ja jos te hyväksytte perinnäisääntöjä Sanan asemesta… No niin, te sanotte: ”Kyllä, me uskomme sen kaiken, veli Branham, mutta minä tiedän, ettemme me usko tätä.” Silloin te jäätte juuri sinne.

147    Eräs sotilaspastori kertoi minulle kerran, kuinka eräs majuri sanoi hänelle: ”Pappi, menehän tuonne. Siellä on kuoleva kapteeni. Häntä on ammuttu konekiväärillä.”

148    Hän meni sinne, missä tuo kapteeni taisteli elämästään. He ohjasivat hänet sinne Punaisen Ristin teltalle, ja hän sanoi: ”Kapteeni.”

149    Hän katsoi ylös ja nieleskeli verta ja sanoi: ”Kyllä, herra, sinä olet pappi.”

”Kyllä”, hän sanoi, ”sinä olet kuolemassa, kapteeni.”

Hän vastasi: ”Minä tiedän sen.”

Hän kysyi: ”Oletko sinä kristitty?”

Hän vastasi: ”Minulla oli tapana olla.”

150    Hän kysyi: ”Minne sinä jätit Hänet, kapteeni? Sinä löydät Hänet juuri sieltä, minne sinä jätit Hänet.” Oikein.

Kapteeni sanoi: ”En voi muistaa.”

151    Pappi sanoi: ”Sinun on parasta tehdä se, sillä sinulla ei ole enää kuin muutama hetki aikaa, kun ottaa huomioon sinun tilasi.” Hänen suunsa oli auki ja veri valui hänen suustaan ja korvistaan konekiväärin luotien kuljettua hänen lävitseen. Hän sanoi hänelle: ”Sinun on parasta kiirehtiä. Sinun keuhkosi ovat täyttymässä.”

152    Ja kapteeni alkoi ajatella maatessaan siinä ja tehdessään kuolemaa. Vihdoin hymy tuli hänen kasvoilleen ja hän sanoi: ”Nyt minä tiedän.”

Tuo pappi sanoi: ”Minne sinä jätit Hänet? Aloita juuri siitä.”

153    Hän sanoi: ”Levolle lasken luojani.” Tämä oli se, minne hän oli jättänyt Hänet, ja sieltä hän myös löysi Hänet.

154    Kun teidän organisaationne opettaa jotakin Sanan vastaista, niin juuri siinä te jätätte Hänet. Tulkaa takaisin, sillä Hän toimii vahvistaessaan ja tehdessään tuon Sanan todeksi. Tällainen Jeesus oli aina tehden Isän tahdon. Näettekö? Hyvä on.

155    Näettehän, ettei Nikodeemuksen organisaation ymmärrys merkinnyt yhtään mitään Jumalalle. Ei ole väliä sillä, vaikka hän olikin iso pamppu, niin kuin me heitä kutsumme, omassa organisaatiossaan, Israelin opettaja, niin kaikki hänen opiskelunsa ja ymmärryksensä ei merkinnyt tuon vertaa [Veli Branham näpsäyttää sormiaan.], kun hän seisoi Kristuksen edessä. Se oli vain nuhteeksi hänelle. No niin, voin kuvitella, kuinka kaikki ihmiset sanoivat: ”Pyhä isä, Nikodeemus. Pyhä isä, Nikodeemus. Me kumarramme sinua, herra.” Mutta kun hän seisoi Jumalan edessä, Jeesus nuhteli häntä hänen tietämättömyydestänsä. Joten voitte nähdä, mitä se kaikki on. Unohtakaa se! Kuulkaahan, menkäämme Jumalan luo. Kyllä.

156    Ei myöskään Kooran suuri ymmärrys merkinnyt yhtään mitään eikä Adaminkaan, kun he molemmat kielsivät Jumalan vahvistetun Sanoman. Kuunnelkaamme nyt tarkasti, kun me tulemme menemään vähän syvemmille vesille. Syy siihen miksi jokainen heistä oli vaikeuksissa, Nikodeemus, Koora, Nimrod ja niin edelleen, oli se, että he eivät tunteneet Jumalan sanan­saattajaa tuon päivän vahvistetun Sanan kanssa. No niin, jokainen tietää sen, ja me voisimme pysytellä siinä pitkän aikaa. Jumala ennustaa ja sanoo määrättyjen asioiden tulevan tapahtumaan. Ihmisten tekemät organisaatiot antavat omat ajatuksensa sille. Tarkalleen. He uskoivat, että Messias olisi tuleva. Oi nuo juutalaiset, varmasti he uskoivat! Mutta kun Jeesus tuli sillä tavalla kuin Hän tuli, he sanoivat: ”Tuo ei voi olla Hän.” He eivät ymmärtäneet Sanaa. Jeesus ei tullut Sanan vastaisesti (vai tuliko Hän?), mutta Hän tuli organisaatioiden Sanasta antamien tulkintojen vastaisesti. Mooses ei tullut Sanan vastaisesti, hän tuli tarkalleen Sanan kanssa, mutta Koora ei nähnyt sitä. Ja niin on ollut joka kerta samalla tavalla.

157   Katsokaahan nyt. Tämä tämän päiväinen sanoma ei voi olla vain jotakin, joka sanoo: ”Meillä on totuus ja meillä on tämä ja tuo.” Vaan sen täytyy olla jotakin, mikä on ennalta kerrottu hänen Sanassaan! Ja sen jälkeen kun Sana on tuotu esiin, Sen täyty olla oikealla tavalla Sanan vahvistama.

158    Jeesus oli Jumalan oikein vahvistama Sanalla. Hän sanoi: ”Jos te olisitte tunteneet Mooseksen, te olisitte tunteneet minun päiväni.” Kaikki profeetat olivat puhuneet Hänestä ja sanoneet, millainen Hän tulisi olemaan. Ja kuitenkin se sokaisi heidät, eivätkä he voineet ymmärtää sitä. Mutta Jeesus oli… Älkäähän nyt….

159    Haluan sanoa tämän ääninauhalle ja myös teille täällä. Näettekö, sanansaattaja oman päivänsä sanoman kanssa!

160    No niin Seitsemännen päivän adventisti sanoo: ”Meillä on se. Pitäkää vain sapatti!” Voitteko osoittaa sen minulle Kirjoituksista. Neiti Eddy Baker sanoi, että hänellä oli se. Näyttäkää se minulle. Jehovan todistajat sanovat, että heillä on se. Näyttäkää se minulle. Haetteko? Metodistit sanovat, että heillä on se. Osoittakaa se minulle. Baptistit sanovat, että heillä on se. Osoittakaa se minulle. Näyttäkää minulle yksikin organisaatio, jolla olisi se. Minä todistan teille, että niistä jokainen niistä on poissa Jumalan tahdosta. Jokainen niistä on vastoin sitä ja opettaa ihmisten tekemiä perinnäissääntöjä Jumalan Sanan asemesta. Minä en tiedä yhtään niistä, joka hyväksyisi asiat, jotka todella on kirjoitettu Raamattuun, niin kuin Se on kirjoitettu. Oikein. Mutta kun joku tulee ja sanoo: ”Minulla on tämän päivän Sanoma”, niin Hänet täytyy oikealla tavalla olla nähty ensin ja ennustettu tulevaksi.

161    Kun Johannes Kastaja käveli esiin, he kysyivät: ”Oletko sinä Kristus?”

Hän sanoi: ”En ole.”

”Oletko sinä Elias?”

”En ole.”

He kysyivät: ”Kuka sinä olet?”

162    Hän saattoi tunnistaa itsensä, että hänellä oli tuon hetken Sanoma. Hän sanoi: ”Minä olen erään ääni, joka huutaa erämaassa, niin kuin profeetta Jesaja on sanonut. No niin, jos minun syntymäni ja elämäni ei ole verrattavissa siihen, älkää vastaanottako minua.”

163    Kun Jeesus tuli, niin silloin oli samoin. Sanansaattajan Sanoman kanssa täytyy olla Jumalan ennustama Sanoma. Ja sitten Jumala puhuu tuon sanansaattajan kautta vahvistaen, että se on Totuus. Kuuletteko te sen? Ymmärrättekö te sen? Ymmärrättekö sen! Sen täytyy ensin olla NÄIN SANOO HERRA, joka on ennustettu tulevaksi. Ja sitten sanansaattajan Sanomansa kanssa täytyy olla tarkalleen sillä tavalla, kuin Jumala oli sanonut, että se tulisi olemaan tuona aikana.

164    Tällä tavalla oli Mooseksen kohdalla. Tästä syystä hän lankesi kasvoilleen Jumalan eteen ja sanoi: ”Jumala, Sinä lähetit minut.”

Ja Jumala sanoi: ”Erota itsesi tuosta joukosta.”

165    Näettekö, mitä minä tarkoitan? Se on aina ollut asia, joka on vääntänyt ihmisten mieliä ja saanut ne pois Jumalan tahdosta. No niin, muistakaa, että sen tulee olla Hänen Sanansa ennustama ja Hänen Sanansa oikealla tavalla vahvistama. Jeesus sanoi: ”Jos minä en tee tekoja, jotka ovat Jumalasta, silloin älkää uskoko Minua. Sanokaa, kuka teistä voi tuomita Minut synnistä? Kuka teistä voi näyttää Minulle, että Minä olen epäuskoinen?”

166    Nikodeemus sanoi: ”Me tiedämme, että Sinä olet Opettaja. Sinä tulet Jumalasta, koska kukaan ei voisi tehdä näitä asioita, ellei Jumala olisi Hänen kanssaan.” Näettekö? Joten se osoitti, että Jeesus oli uskovainen.

167    No niin, me, jotka tunnemme seurakunnan historian. Pankaa nyt päähänne mietintämyssyt. Ei ole vielä myöhäistä, joten kuunnelkaa todella tarkkaavaisesti, kun minä nyt yritän olla niin nopea kuin vain voin. Kuunnelkaa tarkasti ääninauhaa. No niin, kuka hyvänsä, joka milloinkaan on lukenut seurakunnan historiaa, tietää, että ensimmäinen kerta, jolloin kristillisyys milloinkaan organisoitiin, tapahtui roomalaiskatolisen kirkon syntyessä. Ja jos voitte osoittaa, että niin tapahtui yhtään kertaa sitä aikaisemmin, niin haluan jonkun näyttävän sen minulle historiasta. Olen hyvä ystävä Paul Boyd’in kanssa ja monien muiden suurten historioitsijoiden. Minulla on kirjastossani Esinikealainen neuvosto ja Nikean neuvosto sekä Nikealaiset isät, kaikki seurakunnan pyhät kirjoitukset, jotka vain tiedän. Kolmekymmentä kolme vuotta olen tutkinut ja katsellut niitä. Milloinkaan aikaisemmin ei ollut organisaatiota. Katolinen kirkko on organisaatioiden äiti. Me tiedämme, että se on totta. Ennen katolista kirkkoa ei seurakuntaa ollut milloinkaan organisoitu, eikä se ollut kirkkokunta. Ja sana katolinen merkitsee ”yleismaailmallinen”. Ja he tekivät valtiollisen seurakunta-uskonnon, ja sillä oli hallintavalta Rooman ylitse, joka siihen aikaan oli valloittanut suurimman osan silloista maailmaa. Se oli valtiokirkko, ja nuo, jotka eivät totelleet sitä, tapettiin. Nikean kirkolliskokous oli viisitoista päivää veristä taistelua, kun nuo todelliset Jumalan profeetat seisoivat siellä noilla…

168    Katolinen kirkko, ja miten se alun pitäen sai alkunsa, sen me kaikki tiedämme, sillä minä olen opettanut sitä täällä. Kuinka todellakin siellä Aquila ja Priscilla. Aquila oli Rooman seurakunnan pastori. Kun Pyhä Henki lankesi Helluntaina, se lankesi juutalaisten ylle, joita oli kaikista kansoista taivaan alla. Sitten joitakin päiviä sen jälkeen Pietarilla oli näkynsä siellä talon katolla, että hänen tuli mennä roomalaisen Korneliuksen luo, joka oli vanhurskas mies, ja hän rukoili, ja Pyhä Henki tuli hänen yllensä. Jonkun ajan kuluttua myös arvohenkilöt vastaanottivat sen. Aquila ja Priscilla menivät Roomaan ja aloittivat siellä Rooman ensimmäisen seurakunnan, ja tehdessään niin he olivat kaikki veljiä ja sisaria.

169    Ja kun Claudius hallitsi, hän ajoi kaikki juutalaiset pois Roomasta. Ja juuri tänä aikana roomalaiskatolinen kirkko väittää Pietarin olleen Roomassa. Käyttäkää minulle yksi Kirjoitusten kohta, jossa sanottaisiin Pietarin olleen Roomassa, tai mistään historiasta, mikä sanoisi niin. Jumalan Sanan mukaan hän ei ollut siellä, ja siihen minä uskon. Kuinka olisi Pietari, juutalainen, voinut koskaan hyväksyä tuota epäjumalanpalvontaa ja kaikkea muuta, mitä heillä oli heidän palvoessa epäjumalia. Kuinka hän olisi voinut tässä kohden toimia omaa opetustansa vastaan? Se on mieletöntä. Ei sen enempää kuin mitä protestantitkin ovat tehneet. Odottakaahan, niin me tulemme siihen vähitellen, jos se on Herran tahto. Pankaapa nyt merkille, että juuri siihen aikaan, kun kirkko sanoo Pietarin olleen Roomassa, hietoria sanoo (ja myös Raamattu sanoo), että Claudius oli määrännyt kaikkien juutalaisten lähtemään Roomasta.

170    Ja Paavali, kuljettuaan läpi ylärannikon, tuli Efesoon ja löysi sieltä nämä opetuslapset. Hän oli ollut vierailulla Aquilan ja Priscillan luona. Sen jälkeen kun he olivat lähteneet Roomasta, roomalaiset veljet alkoivat muodostaa omia ajatuksiaan ja he lisäsivät seurakuntaan epäjumalien palvonnan. Ja sitten Konstantinuksen aikana, jonka äiti oli todellinen kristitty ja joka toivoi poikansakin sitä olevan, mutta poika oli poliitikko. Hän näki, että suurin osa Roomaa, sen köyhempi luokka, oli jo vastaanottanut pelastuksen Kristuksen kautta. Silloin he alkoivat tulla hyvin suosituiksi, koska he ottivat alas Veenuksen ja panivat sen tilaile Marian ja ottivat alas Jupiterin ja panivat sen tilalle Pietarin, ja niin edelleen, ja siitä kehittyi hyvin suosittu uskonto. Ja he olivat hyvin urheita, nuo tuon ajan kristityt, aina kuolemaan asti.

171    Katolinen kirkko sanoo: ”Me olimme alku.” Ja se on tarkalleen totta, katolinen kirkko alkoi Helluntaipäivänä. Mutta he menivät vikaan siinä, että he organisoituivat ja liittivät Sanaan uskonkappaleitaan. Ja viimeinen sellainen, jonka te ihmiset, jotka olette yli kymmenvuotiaita, voitte muistaa, oli Marian taivaaseen astuminen noin kymmenen vuotta sitten. Uusi uskonkappale lisättiin kirkkoon. Kirjoitusten asemesta heillä on uskonkappaleensa! Ja juuri nyt he antavat teidän ymmärtää, että he ”eivät välitä siitä, mitä Kirjoitukset sanovat, vaan mitä kirkko sanoo.”

Tuo pappi, jonka kanssa keskustelin, sanoi minulle: ”Jumala on kirkossaan.”

Minä sanoin: ”Jumala on Sanassaan.”

172    Hän sanoi: ”No niin, Raamattu on ainoastaan alkuajan katolisen seurakunnan historia.”

173    Minä sanoin: ”Silloin minä olen alkuajan  katolilainen. Ja tekeekö se minusta enemmän katolilaista kuin mitä sinä olet, vaikka olet pappi.” Näettekö? Minä sanoin: ”Jos niin on, niin silloin minä olet sellainen. Näetkös, minä uskon tarkalleen siihen, mitä apostolit opettivat, kun taas te uskotte siihen, mitä ihmiset ovat lisänneet siihen.” Ja juuri tällä tavalla keskustelu meni. Varmasti, se meni juuri sillä tavalla.

174    Nyt huomioikaa historia. Sitten he alkoivat lisäämään uskonkappaleita uskonkappaleisiin. Ja kun Paavali tuli sinne, me tiedämme historian mukaisesti, että hän ei edes vieraillut tuossa ensimmäisessä seurakunnassa, koska hän ei voinut sietää epäjumalanpalvontaa. Hän vieraili toisessa seurakunnassa, jonka he olivat aloittaneet, Rooman toisessa seurakunnassa.

175    Ja kun tuo Nikean kirkolliskokous tuli, jossa Konstantinus sai idean liittää se yhteen valtakuntansa kanssa, teki hän juuri saman asian, jonka Ahab teki naidessaan Iisebelin siellä aikaisemmin. Näettekö? Ja kun hän näki mahdollisuuden liittää alamaisensa yhteen ja muodostaa heistä voimakas kansa, hän ajatteli, että antaa heidän saada oma uskontonsa, ja niin hän teki siitä valtiokirkon yhteisuskonnon. Sitten Nikean kirkolliskokouksessa tuli ratkaistaviksi kaikki nämä kysymykset kuten: oliko Jumala yksi tai kolme; pitäisikö heidän kastaa Jeesuksen Kristuksen Nimessä tai Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä jne. Ja kun se tapahtui, tuli sinne joitakin noista vanhoista profeetoista, jotka olivat puettu ainoastaan lampaannahkoihin ja jotka söivät yrttejä. Oikein! Mutta nuo suuret arvohenkilöt olivat jo tulleet sisälle seurakuntaan, ja he sulkivat heidän suunsa maailmallisella viisaudella. Mutta heillä oli NÄIN SANOO HERRA. Sitten seurakunta meni pakanuuden pimeyteen noin tuhanneksi vuodeksi.

176    Mutta se tuli jälleen esiin ja puhkesi kukoistamaan. Kyllä. Te ette voi tappaa Sitä. ”Minä olen palauttava ennalleen, sanoo Herra, kaikki ne vuodet, jotka nämä asiat ovat syöneet.”

177    Nuo kirkkokunnat ovat lisänneet nuo uskonkappaleensa. Ja se että te lisäätte uskonkappaleen, on ainoa tapa, miten mikään seurakunta, ainoa tapa, miten mikään kirkkokunta voi milloinkaan mennä pois Jumalan Sanasta. Siinä te lisäätte uskonkappaleen pyhien Kirjoitusten tilalle ja kun yritätte tehdä oman seurakuntanne perinnäissäännöt ja opit, vaikka ne ovat Kirjoitusten vastaisia. Kuinka te sitten voitte tuomita katolisen kirkon, kun te teette saman asian, minkä he tekivät? Ymmärrättekö te? Hyvä on Ajatelkaahan vain, kirjoitukset eivät voi pettää! Uskonkappaleet ovat jo alusta alkaen valhetta. Ja silloin kun te hyväksytte kirkkokunnan, teillä jo on uskonkappale, koska se on jo jotakin, mikä on lisätty. Sitä ei ole Kirjoituksissa. Sitä ei ole Kirjoituksissa.

178    Siellä ei ole sellaista asiaa kuin organisaatio. Jeesus ei koskaan sanonut: ”Minä annan tehtäväksenne mennä kaikkeen maailmaan ja tehdä organisaatio.” Ei, herrat, ei ole mitään sellaista asiaa! Tekemällä niin, se merkitsee pyhien Kirjoitusten hylkäämistä. Kun se oli tehty, muuttui ”seurakuntaan syntymällä tuleminen” ”seurakuntaan liittymiseksi uskonkappaleen ja uskontunnustuksen avulla.” Ei seurakunta, suokaa minulle anteeksi, vaan maja­paikka! Te synnytte Seurakuntaan, mutta te liitytte tällaiseen majoituspaikkaan. Se ei ole baptistiseurakunta, metodistiseurakunta tai helluntaiseurakunta, Se on baptistien majoituspaikka, helluntailaisten majoituspaikka ja metodistien majoituspaikka, joihin te liitytte. Te ette voi liittyä Seurakuntaan. Ei ole olemassa sellaista asiaa. Te synnytte Siihen. Se sanottiin Nikodeemukselle. Niinpä, voitteko te nähdä missä te olette? Oi, sentään!

179    Siksi minä olen sitä vastaan. Ei niitä ihmisiä vastaan, jotka siinä ovat, vaan sitä järjestelmää vastaan. Koska he eivät voi… Jotkut heistä ovat vanhimpia tai jotakin muuta. Jos joku noissa seurakunnissa saarnaa jotakin, mikä on Raamatussa, mutta on heidän tuossa seurakunnassa olevien oppien vastaista, he erottavat hänet juuri silloin. Kyllä. Jotkut heistä ovat niinkin ilkeitä, että he eivät anna herätyksen tulla toiseenkaan seurakuntaan, ellei se ole yksi heidän omista miehistään.

180    Joku kerran antoi saarnaajalle… Ja juuri täällä, tässä maassa, pieni vanha saarnaaja seisoi täällä erään kadunkulmassa itkien ja kerjäten ihmisiä parannukseen. Hän sanoi: ”Tulkaa, vastaanottakaa Kristus ja olkaa täytettyjä Pyhällä Hengellä”, ja muita sellaisia asioita. Ja joku helluntaiorganisaatiosta tuli sinne ja antoi tuon miehen käteen dollarin, ja sen jälkeen hänen täytyi mennä ja katua sitä, koska hän oli tehnyt aviorikoksen omaa seurakuntaansa vastaan. Ja sitten puhutaan katolilaisista! Kyllä. Ja te olette myös tietoisia siitä, mistä minä puhun, tai ainakin tämä seurakunta joka tapauksessa tietää sen. Hyvä on.

181    Te hylkäätte Kirjoitukset silloin kun te muutatte niitä lisäämällä niihin uskonkappaleita. Ja kun liitytte organisaatioon, te olette automaattisesti hyväksyneet ensimmäisen uskonkappaleenne, koska sellainen ei ole Kirjoitusten mukaista, vaan se on jotakin, mitä on lisätty siihen. Ja uskonkappale on jotakin, mitä on lisätty jonkin tilalle. Se ottaa syntymän paikan. Hyvä on. Kun se on tehty, on se muutettu ”seurakuntaan syntymisestä”  ”majataloon liittymiseksi uskonkappaleen ja uskontunnustuksen avulla”. Näettehän, että se itsessään jo on uskonkappale, koska se ei ole Kirjoitusten mukaista.

182    No niin. Jeesus ei koskaan sanonut: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää kirkkokuntia. Menkää ja organisoikaa ihmiset yhteen.” Hän sanoi: ”Menkää ja tehkää opetuslapsia.” Uskotteko sen? [Seurakunta sanoo: ”Aamen.”] Aamen. Joten voitte nähdä, että olette kokonaan ulkopuolella.

183    Kuulkaahan, katsokaahan tänne. Menkäämme juuri nyt erääseen toiseen asiaan tämän yhteydessä ja lyökäämme jotakin syvälle ja tiukkaan. Kuinka monella teistä on kreikkalainen sanakirja Emphatic Diaglott koskien vanhoja kreikkalaisia käsikirjoituksia? Hyvä on. Lukekaa siitä tai kysykää keneltä tahansa oppineelta jos haluatte. Menkää kirjastoon ja lainatkaa kreikkalainen sanakirja. Lukekaa Ilmestyskirja 17, ja kun te luette siitä kohdasta, missä Kuningas Jaakon käännös sanoo: ”Hän kuljetti minut pois Hengessä, ja minä näin naisen istuvan tulipunaisen eläimen selässä, joka oli täynnä – pilkan nimiä.” No niin, näin Kuningas Jaakko sanoo. Mutta alkuperäinen kirjoitus sanoo:

…kuljetti minut pois Hengessä, ja minä näin naisen… täynnä pilkkaavia nimiä….

184    Niiden välillä on suuri ero. ”Pilkan nimiä” ja pilkkaavia nimiä”. Huomioikaa nyt. Me kaikki ymmärrämme ja tiedämme, että roomalaiskatolinen kirkko istuu seitsemällä kukkulalla halliten maailman valtoja. Ja häntä nimitettiin ”portoksi” ja hän oli ”porttojen äiti”. Katsokaahan! Mikä on portto? Voisiko se olla mies? Sen on oltava nainen. Joten, jos se on nainen, sen on oltava seurakunta. Hän oli porttojen äiti, joten tyttäret olivat äitinsä kaltaisia. Ja katsokaa ja pankaa merkille. ”Hänessä!” Antakaa sen mennä syvälle. ”Hänessä oli pilkkaavia nimiä.” Mitä se tarkoittaa? No niin te saarnaajat täällä ja te, jotka kuuntelette nauhaa, pysykää rauhallisina. Mitä ovat nuo pilkkaavat nimet? Metodisti, baptisti, presbyteeri, luterilainen, helluntailainen ja niin edelleen. Pilkkaavia nimiä, huoruutta Jumalaa kohtaan, aivan kuten heidän äitinsä oli.

185    Ja nuo ihmiset noissa ryhmissä sanovat: ”Hänhän on metodisti ja toimii noin. Hän on helluntailainen ja toimii noin. Hän on presbyteeri ja toimii noin.” He tekevät kaikkea mitä vain kalenterissa on, ja te tiedätte sen. Ja mistä siinä on kysymys? Ne ovat nimiä, joiden tulisi olla Kristuksen kaltaisia, ja joita tulisi olla kutsua Kristityksen kaltaisesti, ja ne ovat pilkkaavia nimiä! Ne eivät ole seurakuntia. Niitä valheellisesti kutsutaan ”seurakunnaksi”. Ne ovat majapaikkoja! Nyt voitte nähdä, miksi olen organisaatiota vastaan, en ihmisiä. Organisaatioiden järjestelmä, näettekö, majoituspaikkojen pilkkaavia nimiä, joita valheellisesti kutsutaan seurakunniksi. Metodistiseurakunta, baptistiseurakunta, presbyteeriseurakunta, helluntaiseurakunta, luterilainenseurakunta ja Yhdistyneiden Veljien -seurakunta, sellaista ei ole olemassakaan. Se ei ole Kirjoitusten mukaista.

186    On olemassa vain yksi Seurakunta, ja te ette voi liittyä Siihen. Te synnytte Siihen. Teidät on ennalta määrätty Siihen. Se on Jeesuksen Kristuksen salaperäinen Ruumis, tai paremminkin Jeesus Kristus täällä maan päällä Sanan ilmitulemisen kanssa. Jumalan pojat ja tyttäret eivät kuulu yhteenkään niistä. ”Tulkaa ulos heidän keskuudestaan”, Hän sanoi. Kyllä.

187    Katsokaahan, menkäämme nopeasti nyt. En halua teidän väsyvän, mutta voisitteko antaa minulle lisää muutaman hetken, niin tulen menemään niin nopeasti kuin voin. Mutta kuitenkin minä haluan, että te olette varmat siitä ja ymmärrätte sen, niin että ette kulje sen ohitse. Ymmärrättekö?

188    Muistakaa, äiti Rooma, porttojen äiti, ja hän oli täynnä pilkkaavia nimiä. Sitten, jos he ovat porttoja, niin millainen on portto? Mikä on huora? Sama asia kuin portto. Se on nainen, joka elää uskottomasti avioliittolupaukselleen. Ja jokainen seurakunta, joka väittää olevansa Kristuksen Seurakunta, ja kieltää Jumalan Sanan, on uskoton avioliittolupaukselleen! Niinpä se tekee aviorikoksen, kun se lisää uskonkappaleen, se elää haureudessa maailman ja sen viisauden kanssa, sen sijaan että hyväksyisi Kristuksen ja Hänen ylösnousemuksensa voiman Pyhässä Hengessä. Ja porttojen äiti teki samoin. Pata ei voi kutsus kattilaa ”mustaksi”, tiedättehän, kuusi kappaletta toisia ja puolitusinaa toisia. Jotkut näistä ihmisistä juoksevat ympäriinsä ja tekevät pilaa katolilaisista ja kuuluvat itse yhteen noista samanlaisista. Hän on valheellisen vesikasteen äiti ja valheellisen Pyhän Hengen todisteen äiti, ja te teette aivan samalla tavoin hänen kanssaan. No niin, katsokaamme nyt

189    ”Onko se totta, veli Branham?” Pysykää nyt rauhassa pieni hetki.

190    Näettekö, hän on pilkkaavien nimien, noiden majatalojen äiti, joihin ihmiset liittyvät ja tuottavat häpeää eläessään miten tahansa. He käyttävät shortseja, naisilla on leikatut hiukset ja maalatut kasvot, ja he laulavat kuoroissa, polttavat savukkeita, ottavat ehtoollista ja kaikenlaista maailman saastaa. Sellainen on kompastuskivi uskomattomalle. Eikö Pyhä Henki puhukin siitä kirjeessä Timoteukselle? Nähkäähän nyt, hän, Rooma, on näiden kaikkien äiti. Näettekö? Te teitte organisaatioissanne aivan tarkalleen saman asian kuin hänkin teki, kun te otatte opinkappaleita Sanan sijaan. Jokin miesryhmä oli kerääntynyt yhteen, vanhimpia ja piispoja ja niin edelleen, ja he sanoivat, että sen täytyisi olla tällä tavalla, ja se on tarkalleen samalla tavoin, miten tapahtui Roomassa. Ja jos te, minun pastori-veljeni, yritätte vastaanottaa kokonaisen Jumalan Sanan, niin katsokaahan mihin te joudutte, suoraan ovesta ulos! Tulemme näkemään muutaman hetken kuluttua, onko Jumala käskenyt teidän tehdä niin vai ei. Näettekö? Hyvä on.

191    Hän on niiden jokaisen äiti, koska hän oli ensimmäinen, joka otti pois Kirjoituksista ja korvasi ne uskonkappaleilla, koska hän kielsi voidellut profeetat, joilla oli vahvistettu Sanan elämä. Ia he ottivat sen kaiken tilalle omat järkeilynsä, nuo terävä-älyiset miehet, Rooman keisarit ja niin edelleen, jotka olivat vaikka vastaanottivat kristillisyyden, niin ottivat sen vastaan omalla tavallaan. Näettekö? Kyllä. He halusivat tehdä sen omalla tavallaan.

192    Naaman halusi parantua pitaalistaan oman maansa vesissä, sillä hän ei pitänyt Jordanin mutaisista vesistä. Mutta jos hän koskaan halusi päästä eroon pitaalistaan, hänen täytyi kävellä suoraan sinne mutaan aivan juuri niin kuin tuo profeetta oli käskenyt, Näettekö, Jumala ei katso henkilöön.

193    Pankaa merkille, että se oli ensimmäinen kirkkokunta. Katsokaa hänen tyttäriään, ne ovat tehneet saman asian: lisänneet uskontunnustuksia ja opinkappaleita Sanan sijalle. Älkää yrittäkö kertoa minulle… Näyttäkää minulle yksikin niiden joukosta, joka ei olisi poissa Sanasta. Näyttäkää minulle yksi pastori, joka vastaanottaisi Totuuden, eikä tulisi heitetyksi ulos siitä, ellette te sitten ole niin suosittu, tiedättehän, että heidän on pidettävä teistä kiinni teidän suosionne vuoksi tai jotakin sellaista. Näin on.

194    Katsokaahan nyt Ilmestyskirjan 18. lukua muutaman hetken ajan. Se on seuraava luku heti 17. luvun jälkeen, jota juuri olemme tutkineet, ja joka paljasti meille tämän neiti Babylonin salaisuuden. Ilmestyskirjan 17. luku selittää, että hän on seurakunta, joka istuu seitsemällä kukkulalla, Vatikaani, ja se hallitsee kaikkia maan kuninkaita (se on tarkalleen oikein) ja presidenttejä myös ja niin edelleen. Uhuh. Niinpä hän istuu siellä pitäen maailman rikkauksia kädessään. Niin on tarkalleen. ”Kuka voi sotia häntä vastaan?” Juuri niin on. Me kaikki tiedämme sen. Niinpä, miksi te haluaisitte kuulua johonkin, mikä on yhteydessä hänen kanssaan? Huomioikaa nyt seuraava 18. luku aivan heti sen jälkeen, kun hänen salaisuutensa on selitetty. ”Istuu Jumalan temppelissä.”

195    Zella Braitman, oletko sinä täällä tänä iltana, Zella? Hän toi minulle tuon katolilaisten lehden Meidän sunnuntai vieraamme. Tuo katolilainen lehti vastaa siinä joillekin sananpalvelijalle ja sanoo: ”Sanoitko sinä saarnaaja, että nuo roomalaiset numerot Vatikaanissa, Paavin istuimen yläpuolella, ”Vicarius Filii Dei”, merkitsevät ilmestyskirjan pedon lukua?”

196    Ja hän vastasi siihen: ”No niin, tietenkin se on niin. Siitä tulee tarkalleen 666. Kyllä se on oikein.” Ja tämä roomalaisen kirkon hiippakunta myöntää asian. Mutta tässä on heidän vastauksensa, älykäs ja täynnä viisautta. Hän sanoi: ”Mutta tiedätkö, että sinun oma nimesi jollain kielellä saattaa tuottaa saman luvun loppusummaksi?”

197    Tämä mies sanoi: ”Minun oma nimenikin on melkein sama jollakin kielellä”. Sitten hän tavasi sen ja sanoi: ”Näethän, minä myös olen melkein kuusisataa kuusikymmentäkuusi, ja niitä on ollut satoja samanlaisia. Ja aina kun jotakin uutta nousee, jollakin on kuusisataa kuusikymmentäkuusi.” Sitten hän jatkoi: ”Saarnaaja, tiesitkö, että jollain kielellä sinun oma nimesi saattaa tarkoittaa antikristusta. Miksi sinä kaivelet sellaisia asioita?” Katsokaahan sitä viisautta.

198    Mutta Pyhä Henki tietää paremmin. Katsokaahan. Saattaa olla, että minun nimestäni tulee kuusisataa kuusikymmentäkuusi, mutta minä en täytä loppuja sovellutusvaatimuksia. Minä en istu mäkien päällä. Enkä minä ole se, joka puhuu näistä asioista. Minä en ole hallitsija, näettehän. Juuri niin. Tuo siellä on se yksi, josta Hän puhuu. joten teidän maailmallinen viisautenne ei auta teitä yhtään Pyhän Hengen läsnäolossa. Minä en täytä niitä loppuja, mutta hän täyttää ne ”istuen Jumalan temppelissä ja osoittaen itse, että hän on Jumala, ja istuen seitsemällä kukkulalla.” Minä en istu seitsemällä kukkulalla, vaikka olisinkin kuusisataa kuusikymmentäkuusi. Minä en täytä loppuja niistä vaatimuksista, mutta hän täyttää ne. Näettekö, siinä te olette. Ymmärrättekö? Joten joka luottaa Pyhään Henkeen. ”Älkää huolehtiko siitä, mitä teidän tulee sanoa, koska te ette ole se, joka puhuu, vaan se on Isä.”

199    Joten kuinka voidaan teidän viisauttanne ja teidän uutta syntymistänne ylhäältä milloinkaan verrata näiden asioiden kanssa täällä maan päällä, näiden, jotka ovat mahtavia taikureita siinä? Mitä, hehän tuntevat jokaisen pienenkin koukun ja nurkan. Mitä saattoi Mooses tehdä, kun hän, seurattuaan Jumalan Käskyjä, heitti maahan keppinsä, ja se muuttui käärmeeksi, ja sitten siellä tulivat taikurit ja tekivät saman asian? Mutta Mooses pysyi aloillaan tietäen, että hän oli seurannut Jumalan Sanaa, ja sitten hänen käärmeensä söi ne muut. Näettekö? Joten kun te olette totelleet jä… Mitä hän saattoi tehdä, kun hän johti heitä luvattuun maahan, ja kun Punainen Meri sulki tien, mutta Jumalan polku kulki suoraan sen lävitse, Aamen. Hän sanoi: ”Seisokaa aloillanne ja nähkää Jumalan kunnia!”

200    Kun se tapahtuu ollessanne velvollisuutenne täyttämisen polulla, seuratessanne Jumalan Sanaa, niin vain pysykää aloillanne ja nähkää, kuinka se aukenee.  Aamen. Olen viisikymmentäkolmevuotias ja olen palvellut Häntä noin kolmekymmentäkolme vuotta, mutta toivon, että minulla olisi miljoonia vuosia aikaa palvella Häntä. En ole milloinkaan nähnyt Hänen epäonnistuvan, kun on pidetty kiinni Hänen Sanastansa. Aivan niin.

201    No niin, pankaapa merkille, että välittömästi sen jälkeen, kun hänen syntinsä, hänen salaisuutensa, oli paljastettu. Me olemme puhuneet siitä pitkän aikaa sitten ja me tiedämme sen.

202    Seuraava luku, katsokaa Ilmestyskirja 18. Voisinko minä mennä siihen vain hetkeksi. Se saattaisi olla hyvä asia. Se ottaa vain muutaman hetken enemmän aikaa, ja se saattaa merkitä jotakin teille. Toivon sen tekevän niin.

203    No niin, meillä on tässä 17. luku, ja 5. jae.

…hänen otsallaan oli kirjoitettuna nimi: Salaisuus, suuri Babylon, porttojen ja maan kauhistusten äiti. Ja katsokaahan.

Ja minä näin naisen (seurakunta) olevan juopuneena pyhien verestä ja Jeesuksen marttyyrien verestä, ja kun minä näin hänet, minä kummastuin suuresti ihmetellen.

204    Näettekö, nähdessään hänet, joka oli niin suuri kaunis asia, ja hän oli prostituoitujen, prostituoitujen uskontojen, kirkkokuntien äiti. He ovat tehneet tarkalleen saman asian kuin hänkin teki, näettekö, he ovat lisänneet uskonkappaleita aivan samalla tavoin kuin hänkin teki. Ja katsokaahan nyt tänne, kuinka tämä Ilmestyskirjan 17. luku päättyy kahdeksannessatoista jakeessa. Tarkkaavaisesti nyt eteenpäin.

…näiden asioiden jälkeen, (sen jälkeen kun hänen salaisuutensa oli pal­jastettu.) näiden asioiden jälkeen minä näin toisen enkelin tulevan alas taivaasta, jolla oli suuri valta….

205    No niin. tässä tulee toinen sanansaattaja alas, heti seuraavassa luvussa, kohta sen jälkeen, kun hänen salaisuutensa oli paljastettu. Näettekö, hänen ja hänen lastensa salaisuus on paljastettu. Nähkäähän, nyt me ymmärrämme tarkalleen, mikä teki hänestä porton. Koska hän teki aviorikoksen Jumalan Sanaa vastaan. Ja se teki hänestä organisaation. Se ei voinut pysyä raamatullisena seurakuntana ja vastaanottaa sitä. Niin ei myöskään yksikään organisaatio, joka ei ota sen jokaista Sanaa, (niin kuin Se on kirjoitettu), voi koskaan olla raamatullinen seurakunta. Ja yksikään niistä, joista minä jotakin tiedän, eivät ole sellaisia, ei yksikään. Joten te näette, että niin pian kuin se organisoi tekemänsä asiat, se kuolee juuri siihen, kun se vastaanottaa uskonkappaleen. (Sekä Kirjoitukset että sen toteutuminen ovat sen todisteena.) No niin, katsokaa, näin tapahtui.

206    Jumala lähetti tässä 18. luvussa voimallisen enkelin sen jälkeen, kun tuo salaisuus oli tullut tunnetuksi, voimallisen enkelin tai sanansaattajan. Katsokaahan tätä.

Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan.

Ja hän huusi voimallisella äänellä ja sanoi: ”Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon (sekoitus) ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen häkiksi.

Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. 

207    Katsokaa, välittömästi sen jälkeen, kun hänen salaisuutensa oli tehty tunnetuksi siitä, kuka hän oli ja mitä hän oli, keitä hänen tyttärensä olivat. Kun salaisuus oli tehty tunnetuksi, niin Jumala lähetti enkelin, sanansaattajan (mitä varten?), kutsumaan ulos. ”Tulkaa ulos!” Hetken sanoma!

…Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, …ettette tekin saisi kärsiä hänen vitsauksistansa

Hän on kiroava hänet. Huomioikaa.

208    Lähtekää siitä ulos! Jumala lähetti voimallisen enkelin tai sanansaattajan. Ja hänen Valonsa ei ollut nurkassa, se levisi yli koko maan. Lähtekää ulos hänestä! Mistä? Hänestä ja myös hänen sisaristaan. Valaisemaan koko maan ja kutsumaan Hänen kansansa ulos hänestä. No niin, te tiedätte, että tämä on Totuus. Sanansaattaja oli lähetetty Taivaasta kutsumaan Jumalan kansa ulos Babylonista. Ja hänen Valonsa valaisi maan, suuri Pyhä Henki.

209   Pankaa merkille, että Raamattu kutsuu sitä ”häkiksi, johon on kerätty kaikki vihattavat ja epäpuhtaat linnut.” Ei kotkia, ei, ei, ei, ei. Korppikotkat, ”epäpuhtaat, vihattavat linnut.” Näitä hänen häkkinsä pitävät sisällään. Hänellä on häkki täynnä niitä, koko häkillinen. Täynnä mitä? ”Pilkkaavia nimiä”, Kirjoitusten vastaisesti. 2 kirjeessä Timoteukselle, sen 5. luvussa Pyhä Henki puhuu: ”Viimeisinä päivinä he tulevat erkanemaan uskosta ja seuraavat vietteleviä henkiä.” Pykä Henki puhui sen, ja se myöskin sanoo, että ”viimeisinä päivinä he tulisivat olemaan itserakkaita ja ylpeitä, vihattavia… (Jumala kiitos, sinä kuulut meihin, tai jollei ”nimesi ole meidän kirjoissamme, sinä olet kadotettu.”) Vihattavia! Saastaisia!” Toivon etten loukkaa teitä, toivon tekeväni hyvää. Vihattavia, epäpuhtaita lintuja, hänellä on ne häkissään.

210    Muistakaa, että Jumala on kotka. Hän kutsui itseään kotkaksi. Ja Hän kutsui Jaakobia kotkaksi. Ja me olemme Hänen kotkanpoikasiaan. Aamen. Hän kutsui Hänen profeettojaan ”kotkiksi”. Ja tämä enkeli tuli alas paljastamaan ja kutsumaan ulos!

211    Niin kuin minun pikku sanomassani Kotka kiihottaa pesuettaan. Tuo pikku kotka oli seuraillut tuota kanaemoa ympäri kanatarhan ja koko ajan kotkotellut, mutta hän ei voinut syödä sitä, mitä hänellä oli tarjottavana, hänen yhdistyksiään ja maalattukasvoisia naisiaan leikattuine hiuksineen ja shortseineen. Hän ei voinut toimia niin. Mutta hän ei tuntenut mitään muuta kuin tuon vanhan kanan kotkotuksen. Mutta eräänä päivänä äitikotka löysi hänet. Se kirkaisi ja kutsui hänet ulos ja sanoi: ”Poikani, sinä et ole yksi heistä. Tule ulos hänestä!”

Hän kysyi: ”Mamma, mitä minä voin tehdä?”

212    Hän sanoi: ”Läpytä siipiäsi ja aloita.” Ensimmäisellä hypyllä hän pääsi pylvään nenään, suoraan organisaation keskelle. Hän sanoi: ”Poikani, sinun on tultava korkeammalle kuin tuo, tai Minä en saa otetta sinusta. Sinun on saatava jalkasi pois maan pinnalta.” Kotkaemo on vievä hänet lennolle. Sitten hän huomasi kykenevänsä lentämään. Emo oli tullut kutsumaan hänet ulos. Kyllä.

213    Mutta tämä Äiti Babylon on kerännyt itselleen joukon kananpoikia, liukkaita pimuja, joilla on maalatut kasvot ja leikatut hiukset, ja jotka kutsuvat itseään ”kristityiksi”. Hänellä on kokonainen häkki täynnä heitä. Te saarnaajat, jotka seisotte puhujan lavalla ja annatte noiden naisten tehdä niin, jotta organisaationne jäsenluku säilyisi, häpeä teille. Jumala on vaativa sen teidän kädestänne. Tulkaa ulos siitä! ”Minun lampaani kuulevat Minun Ääneni.” Häkillinen vihattavia, ylpeitä, itserakkaita, ja jotka rakastavat nautintoja enemmän kuin Jumalaa ja ovat mieluummin maailman kuin Kristuksen kaltaisia. Kun te näette naisen, jonka yllä on paljon ehostusta, se osoittaa teille, että hän on tyhjä sisäpuolelta. Sisäpuolelta hän on valheellinen. Se on tarkalleen näin. Näin eräänä päivänä naisen, jolla oli vihreät hiukset ja hänellä oli kaikki tuo vihreä väri silmiensä ympärillä.

214    No niin, jos teillä ei ole ensinkään tukkaa ja te haluatte käyttää tukkaa, niin voitte tehdä niin, mutta käyttäkää jotakin, mikä näyttää inhimilliseltä. Ja jos teillä ei ole kynsiä, ja te haluatte kynnet, älkää hankkiko tuollaisia, jotka näyttävät pavunkuorilta, vaan hankkikaa itsellenne todelliset kynnet. Jos teillä ei ole näitä, niin silloin se sopii. Jos teillä ei ole hampaita, ja he tekevät sellaisia, niin hankkikaa sellaiset. Mutta älkää vedättäkö Jumalan antamia hampaita pois vain, koska ne eivät ole aivan suorassa, ja ne ovat vielä hyväkuntoisia hampaita, vain että saisitte uudet. Älkää värjätkö hiuksianne tai tehkö jotakin muuta, mikä saa teidät näyttämään niin kuin olisitte tulleet ulos jostakin liejusta. Älkää tehkö sitä! Jos olette väritön ja haluatte itsenne näyttävän niin kuin teillä olisi jotakin väriä, niin kuvittelisin sen olevan OK. Mutta älkää tehkö itsestänne Iisebelin näköistä, niin kuin te olisitte olleet maalaamassa latoa jossakin.

215   Ja te helluntailaisveljet, te annatte noiden naisten leikata tukkaansa, vaikka Raamattu sanoo, että se on hänen kunniansa! Ja on jopa epäsoveliasta hänen rukoilla senkaltaisen tukan kanssa. Ja sitten te vielä annatte hänen nousta saarnastuoliin ja saarnata Evankeliumia, laulaa kuorossa ja opettaa pyhäkoulussa. Häpeä teille! Teidän tulisi hävetä itseänne. Miksi minä olen organisaatiota vastaan? Ajattelisitteko, että minä voisin antaa milloinkaan periksi jollekin senkaltaiselle? Minä tiedän syyn siihen, miksi te teette niin, veljet. Te tiedätte asian paremmin, mutta jos te opettaisitte sitä vastaan, teistä valitettaisiin päämajaan, ja he erottaisivat teidät. Kiittäkää Jumalaa rohkeudestanne, jos tulette tekemään sen. Kyllä vain. Jumala tulee kunnioittamaan teitä.

216    Mitä tämä enkeli sanoikaan? ”Lähtekää ulos hänestä!” Kyllä vaan. Tämä enkeli tuli maan päälle, ja hän tuli tuomaan Valon, ja hän antoi Valon loistaa ympäri maailman. Hän oli voimallinen enkeli. Ja sanoma, jota hän kuulutti, oli: ”Tulkaa ulos Babylonista! Älkääkä koskeko hänen saastaisiin asioihinsa!”

217    Heitä on koko häkillinen, ja sanottiin, että ”hän on jokaisen vihattavan linnun häkki” Kyllä, hänellä on nyt niitä koko häkki täynnä Kirkkojen maailmanneuvostossa. Hänellä on nyt koko ryhmä kerättynä häkkiin. Ne ovat kaikki tulossa yhteen. Hänestä on tullut häkki, joka on täynnä vihattavia lintuja. Todellakin. Koettakaapa joskus puhua jotakin jollekin heistä, pojat, miten älykkäitä he ovatkaan maailmallisessa viisaudessa, mutta eivät tiedä enempää Jumalasta kuin kani lumikengistä. Kyllä vaan. Ainoa asia, minkä he tietävät, on kuinka viisaasti he voivat panna tämän tuonne ja tehdä tuon. Mutta kun tulee kysymys Hänen tuntemisestaan? Huh! Kyllä, he ovat hänen häkissään, hänen uskonkappaleittensa vangitsemina. Protestanttiset seurakunnat alkoivat tehdä samoin ja heistä tuli hänen tyttäriään, ja he saivat sen aikaan kieltämällä Jumalan Sanan. Mitä seurakunta tekee? Kieltää Sanan. Ja kun te vastaanotatte jotakin Sanan asemesta, te itsekin kiellätte Sen. Ja kun te liitytte yhteen niistä, silloin te myös olette kieltäneet Sanan. Jumala ei halua teidän tekevän sitä, sillä ei ole paikkaa Kirjoituksissa.

218    Huomatkaa, että tämä on Valon enkeli, ja viimeinen enkeli on Laodikean seurakuntajakson enkeli. Se on Laodikean sanansaattaja, ja se on viimeinen, koska heti seuraava 19. luku on se, jossa Morsian tulee takaisin. Ja tämä on Kirjoitusten mukaan viimeinen enkeli, joka tuli tuodakseen Valon, ennen kuin Morsian menee kohtaamaan Kristuksen. Silloin sen täytyi olla Laodikean Seurakuntajaksolle. Mitä tuli Laodikean Seurakuntajakson sanansaattajan tehdä? Kutsua heidät ulos Babylonista! Huomatkaa! Seurakunnat ovat pyydystetyt hänen häkkiinsä hänen kanssaan hänen uskonkappaleittensa kanssa, ja he kieltävät Sanan ja vastaanottavat uskokappaleet. Tämä on Valon enkeli Laodikean seurakunnalle, joka on hylännyt Kristuksen ja Hänen Sanansa ja ovat vaihtaneet Sen uskonkappalisiin ja ovat panneet Hänet ulkopuolelle. Ja Hän seisoo ovella kolkuttaen ja yrittää päästä takaisin sisälle. Näettekö te sen? Seurakuntajakso on hylännyt Kristuksen, ja Kristus on Sana. Ja seurakunta on hylännyt Sen, ja Hän on ulkopuolella. Ainoa seurakuntajakso, jossa Kristus on ulkopuolella kolkuttaen ja yrittää päästä sisälle. Ja tämän enkeli Sanoma, Jumalalta tullut sanansaattaja, kaiutti maanpäällä Sanomaansa: ”Tulkaa ulos Babylonista! Tulkaa ulos organisaatioista! ” Pyhä Henki tänään, Pyhän Hengen ilmituleminen, on tuo enkeli, joka yrittää saada ihmiset takaisin Sanaan, koska Pyhä Henki vahvistaa ainoastaan Sanan. Se ei voi vahvistaa uskonkappaleita, sillä niissä ei ole elämää. Hän on Elämä. Huomatkaa, Laodikean Seurakuntajakso on kieltänyt Hänet, hylännyt Hänet ja pannut Hänet ulkopuolelle.

219    Pankaa merkille, että tämä enkeli on viimeinen sanansaattaja ennen Kristuksen tulemista Ilmestyskirjan 19 luvussa. Sanansaattajan ääni! Jos panemme merkille, kun hän antoi oman äänensä maan päällä, siellä oli myös ääni, joka kaikui Taivaassa. Se on 4. jae, jos haluatte lukea sen. Tämä sanansaattaja maan päällä oli niin taipunut Jumalan tahtoon, että kun hän puhui sen maan päällä, Jumala kaiutti saman asian Taivaasta. Mikä on neljännen jakeen tulkinta? Mitä se merkitsee? Jumalan ääni puhuu Hänen ennalta määräämilleen ihmisille ja sanoo: ”Tulkaa ulos hänestä!” Aivan tarkal­leen sama kuin mikä Äänikin oli! Hänellä on kansaa kaikkialla siellä ulkona, kaikkialla Babylonissa. Tulkaa ulos hänestä, jotta ette tulisi hänen synneistänsä osallisiksi, kyllä, ulos noista uskonkappaleista ja uskontunnustuksista Hengeksi ja Elämäksi tehtyyn Sanaan. Aamen.

220    Pankaa merkille, että 19. luku on seuraava: ”Näiden asioiden jälkeen…” Huomasitteko tässä 19. luvussa tämän: ”Näiden asioiden jälkeen…?” Katsokaa mitä? Minkä jälkeen? ”Tulkaa ulos hänestä!” Sanoman jälkeen. ”Näiden asioiden jälkeen” (nähkää) ”on Morsiamen kuuluvien pyhien huuto Sulhasen kanssa heidän mennessä Karitsan häihin.” Kuinka lähellä me sitten olemme, veljet? Mikä on viimeinen kutsu? Tulkaa ulos Babylonista.

221    No niin, veljeni, tästä syystä minä olen sitä vastaan. Se on vastoin Kirjoituksia. Se ei ole sellainen kuin se oli alussa. Se on todistettu vääräksi. Jumala ei ole siinä. Hän ei ole koskaan ollut siinä eikä Hän tule koskaan olemaankaan siinä. No niin, minä en sano, etteikö siellä olisi ihmisiä näissä organisaatioissa, joista seurakunta muodostuu. Mutta niin kauan kuin te olette tuossa järjestelmässä, te olette osa sitä.

222    Jos pysyn Yhdysvalloissa, minä olen amerikkalainen. Niin kauan kuin olen Yhdysvaltojen kansalainen tai jäsen, olen osa sitä. Jos mene Saksaan ja kiellän kansalaisuuteni täällä ja otan Saksan kansalaisuuden, en ole enää amerikkalainen vaan saksalainen. Ja jos minä menen Japaniin tai minne hyvänsä, vaikkapa Venäjälle, minusta tulee sen maan kansalainen siellä.

223    Ja kun te liitytte yhteen jonkun järjestelmän kanssa, teistä tulee tuon järjestelmän kansalainen ja te osoitatte millaisia te olette. Ja tänä viimeisenä päivänä Jumala kutsuu ihmisiä ulos siitä. Raamattu sanoo niin: ”Tulkaa ulos hänestä, älkää olko osallisia häneen, niin Minä otan teidät huostaani. Ja te tulette olemaan Minun poikiani ja tyttäriäni ja Minä tulen olemaan teidän Jumalanne.” Ymmärrättekö?

224    Tästä syystä minä puhun seurakuntaa, majataloa, vastaan. En voi kutsua sitä seurakunnaksi. On vain yksi Seurakunta ja se on Kristuksen Ruumis Seurakunta. Mutta nämä majapaikat, joita kutsutaan ”seurakunnan” nimellä, ovat minun Raamattuni mukaisesti pilkkaavia nimiä, jokainen niistä, jokainen organisaatio. Miten he pilkkaavat? Sana pilkka merkitsee ”olla vastakkainen” tai ”puhua vastaan”. Kun Jumala sanoo: ”Tulkaa ja syntykää”, he sanovat, ”tulkaa ja liittykää”. Näettekö? Kun Hengen kaste korvataan vohvelilla katolisessa kirkossa, kädenpuristuksella protestanttisessa kirkossa ja mielenliikutuksella helluntaikirkossa, sen sijaan että Kristuksen Persoona tulisi sisälle sillä tavalla, kuin me eräänä päivänä näytimme teille tämän pyramidin rakentuvan.

225   Lisätkää uskoonne voima ja niin edelleen, kaikki tämä, mikä on kirjoitettuna 2 Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa, missä osoitetaan, miten se kaikki tulee olla lisättynä teidän uskoonne. Kaikki nämä asiat: jumalisuus, puhtaus, pyhyys ja kaikki muu, ja sitten te olette sinetöidyt Pyhällä Hengellä.

226    Monet ihmiset väittävät, että heillä on tämä, mutta heillä ei ole sitä, koska heitä on opetettu väärin. Metodistit saivat hassunkurisen tunteen, heillä oli tapana vavista hieman ja tanssia Hengessä. Helluntailaiset puhuvat kielillä tai tekevät jotakin tunneperäistä. Minä uskon noihin asioihin, tietystikin, mutta nuo asiat ilman näitä toisia eivät riitä.

227    Kuten sanoin eräänä päivänä, että se samaa kuin mustarastas yrittäisi panna itseensä riikinkukon höyheniä tai hiirihaukka yrittäisi käyttää kyyhkysen höyheniä. Ne eivät koskaan kasvaneet sinne, vaan hän itse liitti ne itseensä. He ovat istutettuja, he ovat kirkkokunnallisia. Mutta kun Jumala panee sinne mitä hyvänsä, se on luonnollista. Te teette itsestänne jotakin sanomalla: ”Liityin eilen illalla kirkkoon. En voi enää mennä. En voi enää juoda enkä tehdä tätä. Olen liittynyt seurakuntaan. Näettekö, te yritätte panna hiirihaukka- ruumiiseenne riikinkukon höyheniä, Aivan niin. Näettekö? Teidän täytyy olla uudestisyntynyt! Teidän täytyy vastaanottaa Kristus, ettekä te voi vastaanottaa Kristusta ilman, että te ette vastaanottaisi Hänen Sanaansa, koska Hän on Sana. Ja kun teillä on jumalisuuden muoto ja te kiellätte tämän, minä ihmettelen. Näettekö? Te voitte kuulua mihin tahansa organisaatioon te vain haluatte, ja teillä voi olla jumalisuuden muoto, eikä teillä siltikään ole Sitä.

228   No niin, siinä te olette, ystävät. Siinä on koko asia. Jumala siunatkoon teitä. Jumala auttakoon teitä. En sano tätä ollakseni erilainen. Haluan vain, että te ymmärtäisitte minua. Vaikka tänään onkin Aselevon päivä, minä en allekirjoita rauhansopimusta teidän sananpalvelijoiden kanssa, ei sinne päinkään. Minä ajattelen, että teidän tulisi allekirjoittaa se minun kanssani. Ei minun kanssani vaan Jumalan kanssa, Sanan kanssa. Kyllä, se on oikein. Sanokaa se niin kuin Raamattu sanoo Sen ja sillä tavalla kuin Se sanoo Sen. Koska Raamattu sanoo: ”Kuka tahansa ottaa pois tai lisää siihen…” Ja te näette, ettei organisaatio ole Kirjoitusten mukainen. Ja kun te vastaanotatte ensimmäisen uskonkappaleen, te voitte aivan hyvin mennä koko matkan taaksepäin, koska juuri siinä te ylitätte rajalinjan. Kun te tulette takaisin uuteen syntymään, niin silloin te tulette vaeltamaan Kirjoituksissa.

229    Ja te menette kirkkokuntaan, jossa he sanovat: ”Minä tiedän, me emme usko tätä. Meidän piispamme meidän seurakunnassamme opettavat, että me olemme vanhin seurakunta. Me emme opeta…” Minä en välitä siitä, mitä he eivät opeta. Pyhä Henki teissä saa ravintonsa Sanasta. Ei ole väliä sillä, kuinka älykäs mies on ja kuinka hän voi yrittää selittää Sitä toiseksi, ja he osaavat selittää. Epäuskoinen voi ottaa Raamatun ja selittää Jumalan pois teiltä.

230    Sen vuoksi ei yhdelläkään miehellä ole oikeutta saarnata evankeliumia, kunnes hän on ollut Mooseksen kaltaisesti siellä erämaassa ja seisonut pyhällä maaperällä, missä hän ja Jumala ovat yksinään, kunnes mies on syntynyt uudestaan ja seisoo siellä kasvoista kasvoihin Jumalan kanssa ja tuntee Hänet. Silloin ei ole yhtään uskomatonta eikä yhtään psykologia, ei yhtään selittelyä eikä oppinutta maailmassa, joka voisi ottaa Sen pois sinulta. Sinä olit siellä, kun se tapahtui! Sinä tiedät, mitä tapahtui.

231    Sitten sinä sanot: ”Minulla oli senkaltainen kokemus, ja Henki on minun ylläni.” Ja jos se kieltää Sanan millään tavalla, sinulla on väärä henki. Sinä sanot: ”Minä en voi ottaa tätä asiaa tällä tavoin. Minä tiedän, mutta meidän seurakuntamme…” Uh-huh, siellä on väärä henki. Se on se merkki, jonka perusteella sinut tunnetaan. Kain, sinä olet merkitty. Kyllä.

232    Eeva epäili vain yhtä pientä Sanaa, ei kaikkea sitä, mitä Jumala oli sanonut, vain yhtä pientä Sanaa, ja se sai aikaan jokaisen päänsäryn ja sydänsurun ja kuoleman ja synnin ja taistelut ja kaiken muun, jokaisen haudan ja jokaisen ambulanssin, joka koskaan on huutanut ja jokaisen sairaalan, joka on rakennettu sairaita varten. Hänen yksi pieni epäilyksensä yhtä pientä Jumalan Sanaa kohtaan sai aikaan kaiken tämän. Ja hänet pantiin ulos, vaikka niin ei koskaan olisi tarvinnut tapahtua. Kuinka sinä tulet menemään sisälle epäillen yhtä sanaa Siitä? Sinä sanot: ”Minä tiedän, että Se sanoo niin, mutta Se…” Se merkitsee juuri sitä, mitä se merkitsee!

233    Katsokaahan nyt. Jumalan on tuomittava maailma jonkin kautta. Eikä teillä voi olla tuomiota ennen kuin teillä on ensin laki. Täytyy olla jotakin, jonka te rikotte, ennen kuin teidät voidaan tuomita. Näettekö? Ja teillä ei voi olla oikeanlaatuista tuomiota ilman rangaistusta. No niin, te näette, että teillä ei voi olla lakia kaupungissa, joka sanoo: ”Viiden dollarin sakko ajosta punaisten valojen läpi.” Ja sitten seuraava laki sanoisi: ”Ei, häntä ei rangaista.” Näettekö, te ette voi tehdä niin. Niinpä kaksi lakia ei voi olla olemassa samanaikaisesti. Ja on vain yksi laki, yksi Jumala, yksi Kirja, yksi Kristus. Siinä kaikki. Yksi Usko, yksi Toivo. Siinä kaikki. Se on Raamattu, Kristus.

234    Huomatkaa nyt, tässä, jos tähän halutaan lisätä jotakin, niin sen täytyy olla ihmisen lisäämää. Se ei voi olla enää…

235    Ja jos Jumala on tuomitseva maailman seurakunnan kautta, niin kuin katolilaiset sanovat, niin minkä katolisen seurakunnan kautta Hän on sen sitten tuomitseva. Niitä on useita. On yksi roomalaiskatolinen ja yksi kreikkalaiskatolinen ja, oi, kaikenlaisia. Minkä katolisen seurakunnan kautta Hän tulee tuomitsemaan sen? Tai ehkäpä Hän tulee tuomitsemaan sen luterilaisen seurakunnan kautta? Tai ehkäpä Hän on tuomitseva sen presbyteerisen seurakunnan kautta? Näettekö? Mitä Hän on tekevä? Hän ei ole tuomitseva sitä seurakunnan kautta. Hän on tuomitseva sen Hänen Sanallaan.

236    Näettekö, Hänellä ei voi olla ihmisryhmää, niin kuin tapahtui sisaren näyssä eräänä iltana, kun Pyhä Henki kaadettiin sisälle, ja Se meni suoraan tuon laatikon lävitse. Varmasti, mikään ei voi pidättää Sitä. Se on yksilöllistä. Se on annettu puhdistamaan seurakunta, mutta seurakunta ei voi pidättää Sitä. Yksikään organisaatio ei voi pitää Sitä. Siinä kaikki. Se ei voi tehdä sitä. Teillä on kaikenlaista siellä ja te ette voi tehdä sitä. Organisaatio ei voi tehdä sitä. Yksilöllä on Pyhä Henki. Huomatkaapa nyt.

237    Sitten jos Jumala tulee tuomitsemaan maailman Hänen Sanallaan, niin Hän varmasti on valvonut sitä ja pitänyt Sen hyvässä kunnossa. Tai jos Se kaikki olisi sekaisin, niin miten Hän sitten on tuomitseva? Näettekö? On oltava jotakin. Eikä Hän koskaan sanonut: ”Kuka tahansa seurakunnasta.” Hän sanoi: ”Kuka tahansa, joka ottaa yhden Sanan pois tästä tai lisää yhden Sanan siihen, häneltä otetaan hänen osansa pois Elämänkirjasta.” Joten minun mielestäni Jumala on tuomitseva Hänen Sanallaan. No niin, jos minä tuomitsen itseni ja vastaanotan Sanan ja näen, että Kristus kuoli minun puolestani, silloin minä olen pyytävä, että Hänen Elämänsä tulisi minuun ja opastaisi minua. Ja jos Hänen Elämänsä on Sana, ja Hän kirjoitti Sanan, niin kuinka voisi Hänen Elämänsä olla minussa, joka väitän omaavani Pyhän Hengen ja lisään uskonkappaleen Sanan sijalle? Se ei ole mahdollista. Kuinka minä voin lisätä kirkkokunnan, kun Hän on sitä vastaan ja on todistanut ja osoittanut sen kautta historian, että joka kerta, kun heistä tuli kirkkokunta, he kuolivat hengellisesti? Oi, heidän jäsenlukunsa kasvavat, varmasti. Kyllä, heidän jäsenyytensä kasvaa. Mutta hengellisesti he eivät koskaan pääse minnekään, Näyttäkää minulle, milloin historiassa seurakunta ei olisi kuollut juuri silloin, kun se organisoitui ja Pyhä Henki jätti sen. Sillä ei ole enää ihmeitä ja merkkejä. Se vain meni suoraan sekasortoon.

238    Tämä on tapahtunut tarkalleen meidän helluntaiseurakunnillemme. He tekivät tarkalleen sen, minkä heidän äitinsä teki. Alussa he tulivat ulos, kun ihmiset hylkäsivät kirkkokunnat. Nyt jotkut teistä veljistä, jotka kuuntelette tätä nauhaa, jotkut teistä vanhemmista miehistä, te tiedätte, että vuosia sitten, neljäkymmentä, viisikymmentä vuotta sitten, jos he olisivat puhuneet teille organisoitumisesta, te olisitte kutsuneet sitä pilkkaamiseksi. Mutta tänään te kuulutte tuohon asiaan, jonka te ajattelitte olevan pilkkaamista. Te naiset, jotka leikkaatte hiuksenne ja maalaatte kasvonne, teidän äitinne oli sitä vastaan, tuo hyvä, hyvä vanha helluntailainen pyhä. Mitä on tapahtunut sinulle? Paavali sanoi: ”Te juoksitte hyvin, mikä on estänyt teitä?” Näettekö? Silloin aikaisemmin te olitte vapaita tuollaisesta asiasta, mutta te halusitte olla niin kuin kaikki muutkin ovat.

239    Tarkalleen se mistä Samuel puhui. Israelilla oli Kuningas, ja Se oli Jumala. Ja he sanoivat: ”Samuel, sinä olet tulossa vanhaksi. Anna meille kuningas. Me haluamme olla samanlaisia kuin muukin maailma. Me haluamme olla muiden kansojen kaltaisia. Me haluamme kuninkaan, joka johtaa meidät sotaan, kuninkaan, joka sotii meidän sotamme.” Ja se ei miellyttänyt Samuelia.

240    Hän sanoi: ”Olenko minä koskaan ottanut teiltä mitään? Olenko minä koskaan ottanut teiltä teidän rahojanne? Olenko koskaan pyytänyt teiltä härkää tai mitään muuta? Olenko koskaan pyytänyt teiltä mitään?”

He sanoivat: ”Ei, sinä et ole koskaan pyytänyt meiltä mitään.”

241   Tai hän sanoi: ”Olenko minä koskaan puhunut teille mitään Herran Nimessä, mikä ei olisi tapahtunut?” Onko tämä oikein? Hän sanoi: ”Älkää sitten vastaanottako tuota kuningasta. Se merkitsee teidän menemistänne sekasortoon.”

242    Nyt minä haluan kysyä teiltä, tältä Branham Tabernaakelilta jotakin. Teistä on nyt tulossa suuri Tabernaakkeli [rukoushuone]. Minä saatan olla poissa jonkin aikaa. Saatan mennä jonnekin. Vaikea sanoa, minne Herra on minua johtava. Ehkä pois näyttämöltä tai ehkä takaisin kentälle tai ehkä Hän kutsuu minut erämaahan. En tiedä, minne Hän on kutsuva minut ennen Jeesuksen tuloa. Haluan kysyä teiltä jotakin. Olenko koskaan pyytänyt teiltä mitään? [Seurakunta sanoo: ”Et.”] Olenko koskaan kerjännyt teiltä rahaa? [Seurakunta sanoo: ”Et.”] Onko mikään niistä tuhansista asioista, joita olen kertonut teille Herran Nimessä, jäänyt täyttymättä? [Seurakunta sanoo: ”Aamen.”] Silloin älkää koskaan liittykö organisaatioon. Se on Jumalan Sanaa vastaan. Tulkaa ulos siitä, jos te olette siinä. Olkaa erotetut ja vastaanottakaa Herran Sana.

Kumartakaamme päämme.

243    Suuri profeettojen Jumala, Aabrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala. Lisää voima, Herra, tähän pieneen hajanaiseen Sanomaan, joka on ollut sydämelläni pitkän aikaa tuodakseni sen veljilleni. Monilla noista siellä ulkona, Herra, on väärä käsitys minusta. He ajattelevat, että minä haluan olla erilainen. He ajattelevat, että minä haluan olla joku kaikkitietävä. He ovat kertoneet ihmisille, että minä petän ihmisiä erikoisesti sellaisissa asioissa kuin vesikaste Herran Jeesuksen Nimessä ja käärmeen siemenessä ja Suuressa Portossa. Ja noissa nauhoissa, jotka ovat lähteneet ulos, on ollut vain väärentämätön Totuus. Ja minä olen pyytänyt heitä sanoen: ”Voiko joku teistä osoittaa minulle, missä minä teen syntiä, olen epäuskoinen tai tulkitsen väärin Sanaa.” Ja kukaan ei ole tullut esille. Minä rukoilen Sinua Isä: anna näiden miesten tietää, että he ovat kulkemassa tämän hetken ohitse. On oleva liian myöhäistä heille, jos he eivät valvo. Voikoot he, jokainen heistä….

244   Herra, minä olen varma tästä, minun sydämeni särkyisi, jos tämä Kirjoitus ei olisi minulle todellisuutta, kun Sinä sanoit: ”Kaikki, jotka Isä on antanut Minulle, ovat tuleva. Minun lampaani kuulevat Minun Ääneni.” Ja sitten Herra, Valtakunta on totisesti sellainen kuin Sinä sanoit Sen olevan, ja niin kuin minä tiedän sen olevan, miehen kaltainen, joka otti verkon ja meni järvelle, heitti verkkonsa ja veti ylös kaikenlaista. Siellä oli epäilemättä mutakaloja, kilpikonnia, vesihämähäkkejä ja käärmeitä jäänyt Evankeliumin verkkoon. Mutta pikkuhiljaa rapu vetäytyi takaisin veteen, ja kilpikonna meni pois, ja käärme sihisi ja painui mutaiseen reikäänsä niin kuin koira palaa oksennukselleen ja sika mutakuoppaan. Mutta siellä oli todellisiakin kaloja, Herra. Ja minua lohduttaa tietää, että ennen kuin he edes tulivat verkkoon, he jo olivat kaloja. He olivat syntyneet ja ennalta määrätyt olemaan kaloja. Ja niin tekee Evankeliumin verkko, kun se heitetään ulos näihin herätyksiin. Sinä tunnet Sinun omasi. Ainoa asia, josta minä olen vastuussa, Isä, niin pitkälle kuin tiedän, on pysyä uskollisena tälle Sanalle. Sinä olet tuo Yksi, joka päättää mikä on mikä. Ja minä tiedän, että sen enempää kuin kilpikonnakaan ei voi olla kala, ei myöskään mies, jolla on kuurot korvat Evankeliumille, voi milloinkaan ymmärtää Totuutta. Sillä Isä on nähnyt sen ennalta ja Sinä olet luvan nyt, että kaikki, minkä Isä antaa Sinulle, tulisi tulemaan.

245    Taivaallinen Isä, minä rukoilen Sinua, että jokainen henkilö, joka kuulee tämän pikku Sanoman, saisi sen Valon, jossa se on saarnattu ja tarkoituksen, joka minulla on näitä miehiä kohtaan, joiden puolesta Sinä kuolit. Ja miehet siellä ulkona Herra, jotkut heistä, tuon Kooran ryhmän tavalla, olivat aitoja miehiä, valheellisesti johdettuja, pitivät pyhää pannua käsissään, mutta tuhoutuivat. Eivätkä he edes antaneet noiden tulipannujen mennä heidän mukanaan, vaan Aaronin pojan Eleasarin täytyi koota ne, ja he tekivät noista kattiloista kilven sinne alttarille muistuttamaan tuosta kauheasta asiasta, kun Koora yritti muodostaa organisoidun ryhmän Jumalan sanansaattajaa vastaan. Olkoon se kaukana meistä, Herra. Suojelkoon Pyhä Henki meitä aina siitä.

246    Me kiitämme Sinua, Herra, tästä meidän pikku seurakunnastamme, tästä pienestä pyhäköstä. Monta vuotta sitten, noin kolmekymmentä vuotta sitten, minä polvistuin täällä lammikossa, joka oli täynnä rikkaruohoja ja kosteutta, ja me pyhitimme tämän maan Sinulle tämän pienen rakennuksen kanssa. Ja sinne Tabernaakkelin kulmakiveen on muurattuna tuo näky. Se on täyttynyt tarkalleen. Se on yhä pystyssä. He eivät tule repimään sitä alas, Herra. Se on tulossa vanhaksi, ja he vain tulevat rakentamaan toisen sen päälle. Jumala, suo, ettei tämä kultainen Evankeliumi, joka on kirjoitettuna muistiin näille sivuille, koskaan jättäisi tätä pientä seurakuntaa, siihen asti kunnes Jeesus tulee. Voikoon jokainen jäsen, jokainen Kristuksen Ruumiin jäsen, joka tulee kaikkialta maasta ja ympäri maailman, voikoon jokainen heistä vastaanottaa Valon, Evankeliumin ja sitten vaeltaa Siinä ja vastaanottaa Kristus.

247    Ja olkoon se niin todellista, että Hänen Sanansa tulee tapahtumaan, jonka Hän sanoi: ”Niitä tekoja, joita Minä teen, tulette myös te tekemään. Hän, joka kuulee Minun Sanani ja uskoo Häneen, joka lähetti Minut, hänellä on Iankaikkinen Elämä.” Ja kun Iankaikkinen Elämä tulee sisälle, he ovat syntyneet ylhäältä, ja teot, jotka ovat Jumalasta, tuovat ilmi itsensä, koska kyseessä on sama Elämä, joka oli Hänessä. Se ei voi tehdä mitään muuta.

248    Niinpä. Isä, älköön tämä seurakunta koskaan asettako Iankaikkista päämääräänsä jonkin tunteen varaan tai organisaation varaan eikä minkään vähemmän varaan kuin sen, että Jeesus Kristus itse elää heissä ja vahvistaa Hänen Sanansa ja lupauksensa heidän kauttaan. Voikoon jokainen täällä tänä iltana, pienimmästä lapsesta aina vanhimpaan henkilöön, vastaanottaa tämän kokemuksen. Ja voikoot jokainen mies tai nainen, poika tai tyttö, joka kuulee tämän nauhan, myös vastaanottaa sen, Herra. Ja anna heille ymmärrys siitä, että minä vain yritän varoittaa ja kutsua ulos, sillä hetki on myöhäisempi kuin me luulemme.

249    Ja me näemme Babylonin, äiti-huoran, ja kaikkien hänen prostituoitujen tyttäriensä kokoavan itsensä yhteen. Jumala, me käsitämme, että Kirjoitukset sanovat ruumenien tulevan kootuksi ensin pois vehnäpellolta ja tulevan niputetuiksi. Ja ne on sidottu nippuihin, ja kutsuvat itseään pilkkaavilla nimillä, jotka eivät todella kuulu heille, eivät kuulu myöskään Seurakunnalle. Ne ovat majataloja eivätkä seurakuntia. On vain yksi sellainen, Isä, ja se on tuo yksi, jonka puolesta Sinä kuolit.

250    Ja minä rukoilen, Isä, kun me näemme heidän kaikkien tulevan niputetuiksi pian tulevaa atomitulta varten, minä rukoilen Herra, että Sinä annat vehnän olla täyteläisen ja raskaan. Suo se, Herra. Voikaamme kasvaa ja loistaa Valoa ja olla Jeesuksen kaltaisia. ”Jos minä en tee niitä asioita, joita Jumala odottaa Minun tekevän, silloin Minulla ei ole Elämää itsessäni. Mutta jos Jumala puhuu ja osoittaa Hänen Elämänsä, niin se puhuu itse puolestaan.” Suo se, Herra. Minä jätän tämän Sanoman Sinulle, että Sinä valvot sitä ja tuot sisälle kymmeniätuhansia, Herra, tai kaikki Sinun Evankeliumille ennalta määräämät lapsesi. Jeesuksen Kristuksen, joka on Sana, Hänen Nimessänsä minä rukoilen. Aamen.

Minä rakastan Häntä, minä rakastan Häntä,
Koska Hän ensin rakasti minua,
Ja osti minun pelastukseni
Golgatan puulla.

251    Tulen kysymään kysymyksen. Kuinka moni tänä iltana tässä näkyvässä kuulijakunnassa täällä, tässä suuressa ihmisjoukossa täällä, tässä palvonnan paikassa, uskoo koko sydämestään, että hänen elämänsä täyttää kaikki Jumalan ja Raamatun asettamat vaatimukset. Ja te uskotte, että katsomalla omaa elämäänne, te näette Hengen liikehdinnän itsessänne. niin että te uskotte jokaisen Sanan niin kuin Se on kirjoitettu? Uskotteko te Sen? Jumala siunatkoon teitä. Pitäköön Hän aina Hänen Henkensä teidän yllänne.

252    Ja ystävilleni, jotka kuuntelevat tätä nauhaa, toivon, että te olisitte voineet nähdä tämän kuulijakunnan tänä iltana. Arvelisin, että ainakin yhdeksälläkymmenellä prosentilla oli kätensä ylhäällä, että he ovat uskoneet ja katsoneet Raamattuun, (ei siihen, mitä seurakunta sanoo) vaan siihen, mitä Raamattu sanoo, (ei siihen, mitä majatalo sanoo) vaan siihen, mitä Raamattu sanoo, ja he näkevät Kristuksen Elämän heijastuvan Siinä.

253    Tiedättekö, että vanhaan aikaan ennen kuin oli olemassa sulattamoja, kultasepällä oli tapana hakata kultaa vasaralla. Arvelisin, että olette kuulleet siitä. Ennen kuin se meni sulattamoon, he hakkasivat sitä. Kulta on hyvin raskasta ainetta. Se on raskaampaa kuin lyijy. Minä olen ollut etsimässä kultaa. Te voitte ottaa hiekkaa erämaassa ja hieroa sitä käsissänne tällä tavalla ja sitten puhallatte siihen näin, ja pöly ja kivet ja kaikki muukin lentää pois. Vain kulta on niin raskasta, että se pysyy siinä. Sitten kun otatte tuon kullan, niin te näette, että se on kerännyt itseensä niin paljon likaa sen pyörittyä niin paljon lian lävitse noiden vulkaanisten ajanjaksojen aikana, että siihen on kerääntynyt kuonaa ja siihen on sekoittunut kaikenlaista kuten rautaa ja muita aineita. Kullantakojalla oli tapana ottaa tuollainen kultamöhkäle ja lyödä sitä ja kääntää se ja lyödä sitä ja kääntää se, kunnes hän oli hakannut kaiken kuonan siitä ulos. Ja tiedättekö, kuinka hän tiesi kuonan poistuneen siitä? Silloin kun hän näki oman kuvansa heijastuvan siitä.

254    Ja samalla tavalla Jumalakin tekee Seurakunnalle. Hän hakkaa jokaisen uskontunnustuksen, jokaisen kirkkokunnan ja jokaisen ihmistekoisen uskonkappaleen pois, kunnes Hän näkee Hänen oman Elämänsä heijastuvan sinussa. ”Jos en tee Isäni tekoja, älkää uskoko Minua.” Näettekö? Jos se, mikä on tarkoitettu Seurakunnalle, jos se Elämä, joka oli Kristuksessa, ei heijastu sinussa, älkää pysykö hiljaa paikoillanne, jollei teillä ole kärsivällisyyttä, voimaa, pitkämielisyyttä, jumalisuutta, veljellistä rakkautta ja kaikkia näitä muita asioita, joita teiltä vaaditaan. Ei ole väliä sillä, mitä te olette tehneet. Ei ole väliä sillä, kuinka paljon olette huutaneet ja kuinka moniin seurakuntiin te olette liittyneet, ja kuinka höyheniä te olettekin itsellenne liittäneet, älkää tehkö sitä. Odottakaa niin kauan, että te voitte aidosti, sydämestänne antaa anteeksi, kunnes teillä on sydämessänne veljellinen rakkaus. Ei ole väliä sillä, vaikka he vetävätkin kourallisen partaa yhdeltä puolelta, te käännätte toisen posken lempeästi, näettekö, kun teillä on nuo hyveet, niin ei ole väliä, sillä mitä he sanovat teille.

255    Kun he panivat rievun Hänen kasvoilleen ja löivät Häntä päähän ja sanoivat: ”No niin, minulle on kerrottu, että Sinä olet Profeetta.” Sitten nykäisten tuon rievun pois Hänen silmiltään, ja yhden heistä pitäessä keppiä kädessään, he kysyivät: ”Kuka meistä löi Sinua? Profetoi ja kerro meille, niin silloin me uskomme, että Sinä olet Profeetta.” Hän ei koskaan avannut suutaan.

256    Kun te kuulette profeetan nousevan, jolla on kaikki vastaukset jokaiseen esittämäänne kysymykseen, muistakaa, hän ei ole profeetta. Tänään heidän täytyy tietää kaikki, milloin teillä tulee olemaan hammassärkyä ja milloin vatsanne tulee olemaan kipeä ja kaikkea muuta, ja on kerrottava teille kaikki siitä. Jumalan luonne ei ole sellainen. Katsokaa profeettoja. Katsokaa Jeesusta.

257    Katsokaa Paavalia, kuinka hän saattoi lyödä miehen sokeudella ja sitten antaa kuparisepän ajaa hänet ulos maasta. Sanottiin varmasti: ”Luulenpa, että hän on menettänyt voiman lyödä sokeudella.”

258    Jeesus, joka saattoi nostaa ylös kuolleen, ja kuitenkin sanotaan, että humalainen sotilas sylki Häntä kasvoihin. Häntä syljettiin ja parta revittiin Hänen kasvoistaan. Häntä lyötiin päähän, kun Hänellä oli riepu silmillään, ja sanottiin: ”Profetoi ja kerro meille, kuka Sinua löi.” Ja Hän ei avannut suutaan.

259    Älkää katsoko kaikkia näitä mainosniksien tekijöitä. Ja muistakaa, että he vain puhuvat, ja aivan niin kuin väärä rahakin kertoo, että jossakin on olemassa aitokin. Kun te näette näiden organisaatioiden kasvavan ja menestyvän niin kuin on kirjoitettu: ”Kaikki, mitä hän tekee, menestyy.” Muistakaa vain, että siellä jossakin on pieni Jumalan Seurakunta, joka on todella täytetty aidolla Pyhällä Hengellä ja on liikkumassa tikkaita ylöspäin. Älkää katsoko suureen organisaatioon.

260    Mikä on suurempi seurakunta, josta puhutaan Raamatussa, kuin Efeson Seurakuntajakso? Ja kun Paavali kulki Efeson ylärannikon kautta ja tuli tähän seurakuntaan, siellä oli noin kaksitoista miestä. Kyllä vaan. He kaikki olivat hyviä ihmisiä, he huusivat ja heillä oli valtava aika, mutta he eivät olleet vielä vastaanottaneet Pyhää Henkeä. Paavali sanoi: ”Vastaanotitteko te Pyhän Hengen, sen jälkeen kun uskoitte?

He sanoivat: ”Mitä, me emme tienneet, että on olemassa Pyhä Henki.”

261    Hän kysyi: ”Kuinka sitten teidät on kastettu?” Jos sillä ole mitään merkitystä, niin miksi hän sitten sanoi niin tuolle seurakunnalle siellä?

262    He sanoivat: ”Meidät kastoi eräs suurimmista miehistä, joka koskaan on seisonut maan päällä, Johannes Kastaja, joka myös kastoi meidän Herramme. Eikö sellainen kaste ole tarpeeksi hyvä?”

263    Hän sanoi: ”Ei, herrat. Teidät täytyy kastaa uudestaan, koska Valtakunta on sinetöity kaikelle muulle.” Ja kun he kuulivat tämän… Sillä Johannes kastoi vain parannukseen eikä syntien anteeksi saamiseksi, ja hän sanoi, että teidän tulisi uskoa Häneen, joka oli tuleva, se on Jeesukseen.” Ja kun he olivat kuulleet tämän, heidät kastettiin uudestaan Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Tarkalleen oikein. He seurasivat Kirjoituksia.

264    Te tiedätte, että Mooses seurasi sitä esikuvaa, jonka hän oli nähnyt Taivaassa, ja hän pystytti teltan edustamaan sitä. Kun Salomo rakensi temppelin, (niin mitä hän teki?), hän seurasi Mooseksen teltan esikuvaa ja piti Kirjoitukset linjassa.

265    Ja kun Jumala tuli Hänen Temppeliinsä viimeisinä päivinä, tähän Temppeliin, Pyhänä Henkenä, ”ruumiin Sinä olet Minulle valmistanut”, kun Pyhä Henki lankesi Helluntaipäivänä, niin sanoma oli: ”Tehkää parannus, jokainen teistä, ja ottakaa kaste Herran Jeesuksen Nimessä syntien anteeksi saamiseksi, ja te tulette saamaan Pyhän Hengen lahjan, sillä lupaus on annettu teille ja teidän lapsillenne ja niille, jotka ovat kaukana, kaikille jotka Herra meidän Jumalamme kutsuu.”

Jos te haluatte kutsua omaa saarnaajaanne tohtoriksi, niin se oli tohtori Simon Pietari, joka kirjoitti tämän reseptin, tämän Iankaikkisen reseptin. Tämä on se, mikä parantaa sairaan.

266    Ja jotkut näistä konitohtoreista yrittävät näissä kirkkokunnissa täyttää sen jollakin toisella tavalla, ja se on syynä siihen, mitä heillä on. Te tiedätte, että jos te lisäätte liian paljon, liian paljon myrkkyä reseptiin, te voitte tappaa potilaan. Ja jos ette pane siihen tarpeeksi vastamyrkkyä, siitä ei ole mitään hyötyä potilaalle. Teidän lääkärinne tietää, kuinka kirjoittaa resepti.

267    Ja Kristus, Pyhä Henki, on reseptin kirjoittaja, Hän kirjoitti sen. Älkää lisätkö Siihen tai ottako pois Siitä, vaan ottakaa Lääke sellaisena kuin se on. Se Parantaa kaikki oireet. Jumala siunatkoon teitä, rakastatteko te Häntä? Aamen.

Minä rakastan Häntä, minä rakastan Häntä,
Koska Hän ensin rakasti minua
Ja osti minun pelastukseni Golgatan puulla.

268    Nyt hyräillessämme sitä kääntykää ympäri ja tervehtikää kädestä naapurianne siellä. Oi, hän myöskin on pyhiinvaeltaja vain läpikulkija.

Minä rakastan Häntä, minä rakastan Häntä
Koska Hän ensin rakasti minua
Ja osti minun pelastukseni
Golgatan puulla.

[Veli Branham jonkun kanssa.] Kiitos, veli.

Minä rakastan Häntä, minä rakastan Häntä
Koska Hän ensin rakasti minua
Ja osti minun pelastukseni Golgatan puulla.

Minä rakastan Häntä, (laulakaamme se nyt), minä rakastan Häntä,
Koska Hän ensin rakasti minua
Ja osti minun pelastukseni
Golgatan puulla.

269    Kumartakaamme päämme ja sulkekaamme silmämme kohottaen kätemme ja äänemme Jumalalle nyt, kun jätän teidät pastorille. Olemme iloisia kun saamme pitää teitä täällä. Me emme ole kirkkokunta. Meillä ei ole muuta lakia kuin rakkaus, ei muuta uskontunnustusta kuin Kristus eikä muuta kirjaa kuin Raamattu. Ei jäsenyyttä vaan yhteys Jeesuksen Kristuksen Veren kautta, joka puhdistaa meidät kaikesta epäuskosta.

270    Hyvä on, kaikki yhdessä nyt: ”Minä… Minä…” Jumala siunatkoon teitä. Tulkaa takaisin ja vierailkaa luonamme uudestaan.

Koska Hän ensin rakasti…

Hyvä on, pastori Neville, Herra olkoon… Jumala siunatkoon sinua. ”Ja…”