58-0928M PYHÄN HENGEN KASTE (Jeesuksen nimi)
(Baptism Of The Holy Spirit, The)
Jeffersonville, Indiana, USA, 28.9.1958

1          Olen todella hyvin iloinen nähdessäni niin monia täällä tänä aamuna, pidettyäni teitä keskiyöhön asti eilen illalla. En uskonut teidän kaikkien tulevan tänään, mutta näyttää kuin te tulisitte pyhäkouluun, ja se on hyvä asia.

2          Me yritämme käyttää aikamme nyt seurakunnan opin tutkimiseen. Minä vain opetan sitä… Ja kanssamme voi olla joitakin vieraita, joita en tunne. Minä en ole täällä tabernaakkelissa tarpeeksi tietääkseni kuka on tämän seurakunnan jäsen. Mutta haluaisin ilmoittaa, että tämä on vain seurakunnan jäseniä varten, koska… Ihmisillä on niin monia erilaisia oppeja ja niin edelleen… Ja he uskovat nuo asiat, joita heidät on opetettu uskomaan, ja sitten, kun te tulette johonkin toiseen seurakuntaan, joka ehkä opettaa jotakin hyvin vastakkaista, niin silloin he ajattelevat: “Hei, minä en ole samaa mieltä tuosta.” Näettekö? No niin, me emme tarkoita olla karkeita tai loukata ketään, mutta syy miksi me teemme tämän… Uskokaa te mitä tahansa haluatte, mutta minä tuon sen esiin, ja minun täytyy tehdä se todella voimakkaasti, koska naulan pää täytyy kääntää, jotta se pitäisi. Tämä on minkä puolesta tämä tabernaakkeli seisoo, näettekö, se on vain minkä puolesta me seisomme täällä. Ja siitä syystä me emme halua teidän tuntevan itseänne loukatuiksi ja ajattelevan, että me haluaisimme loukata teitä omassa uskossanne, tai jotakin sen kaltaista. Sitä se ei ensinkään ole.

3          Ja me käymme tämän lävitse täällä noin joka toinen tai kolmas vuosi, tämän opin, jonka puolesta me seisomme, ja miksi me teemme sen, miksi me uskomme näin. Ja niinpä, jos täällä on joitakin vieraita, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä, niin me olemme tietenkin iloiset siitä, että istutte täällä tänä aamuna ja myös tänä iltana.

4          Ja sitten keskiviikkona alkavat jälleen säännölliset kokoukset täällä tabernaakkelissa. Olen ollut poissa jonkin aikaa pientä lepoa varten, tulin todella väsyneeksi ja minun täytyi mennä vähän lepäämään. Ja olen juuri tullut takaisin ja tunnen oloni hienoksi. Ja minä tulen lähtemään jälleen pian, kun se on ohitse, enkä tule takaisin ennen kuin vasta tammikuussa. Minä en mene mihinkään kokouksiin; menen vain pois, jatkaakseni lepäämistä.

5          Mutta, kun me tulimme, me löysimme seurakunnan hieman sekaisin siellä ja täällä, ja jotkut jäsenistä olivat alkaneet tulla vähän haaleiksi, vetäytyen pois, ja pitäen pientä vihaa toinen toistaan vastaan ja niin edelleen sillä tavalla. Minä kuljin toisen luota toisen luo, kunnes saimme sen kaiken oikaistuksi. Nyt se on kaikki hyvin.

6          Ja mitään ei ole väärin; mitään ei ollut väärin kenenkään jäsenen kohdalla. He ovat jokainen hienoja miehiä ja naisia. Jos he vain voisivat käsittää, että se on perkele, joka tulee ihmisten välille… Niin se on tarkalleen. Kysymys ei ole ihmisistä. Jos te voitte saada veljen näkemään sen, ei hän tule pitämään vihollisuutta toista veljeä kohtaan. Hänestä tulee tuntumaan pahalta, hän tuntee olevansa pahoillaan veljensä puolesta. Katsokaahan, jos hän teki jotakin väärää, niin ei se ollut tuo veli, vaan se oli perkele, joka teki sen.

7          Te sanotte: “Mutta tämä kaveri teki sellaista ja sellaista.” Teidän veljenne ei tehnyt sitä; teidän sisarenne ei tehnyt sitä; se oli perkele, joka meni heihin ja teki sen. Niinpä älkää syyttäkö veljeänne tai sisartanne; syyttäkää perkelettä. Hän on se, joka aiheutti sen.

8          Ja niinpä nyt näistä seurakunnan opeista… Ne saattavat olla hyvin omituisia teille. Saattaa olla, että te ette tule ollenkaan olemaan yhtä mieltä niiden kanssa, mutta sitä me uskomme. Me uskomme sen, koska se on Raamatussa, ja me opetamme sen sillä tavalla.

9          Eilen illalla aiheemme oli: “Miksi me emme ole kirkkokunta?” No niin, me olemme organisaatio, koska me olemme seurakunta, mutta me emme ole kirkkokunta. Ja sitten minä annoin syyt siihen, miksi me emme ole kirkkokunta.

10     Nyt, avatessamme keskustelun tänä aamuna, ennen kuin teemme niin, rukoilkaamme.

11     Rakas Jumala, se on Sinun pyhään Läsnäoloosi, johon me tulemme jälleen, pyytääksemme mieltemme ja sielujemme puhdistamista, voidaksemme luovuttaa itsemme Sinulle työkaluna, jossa ja jonka kautta Sinä voit työskennellä omaksi kunniaksesi. Ja Isä, puhdista minun ajatukseni, minun mieleni ja minun puhumiseni, niin että se en olisi minä, joka tekee puhumisen, vaan että Pyhä Henki voitelisi savihuulet, voidakseen tuoda esiin ne Totuudet, jotka Kaikkivaltias Jumala haluaa Seurakuntansa tietävän.

12     Ja sitten, Herra, me pyydämme, että Sinä työntäisit pois kaikki häiriön, vihollisuuden, ja ilkeyden pahat henget ihmisistä, niin että he voisivat kuulla Pyhän Hengen puhuvan, ja että Jumala saisi kunniaa meidän yhteen kokoontumisestamme tänä aamuna. Ja jos sydämissämme on yksikin asia, joka ei ole tarkalleen siinä tilassa, että Sinä voisit puhua meille, oi Jumala, heitä se pois meistä, niin kauaksi kuin itä on lännestä, sillä me haluamme tietää ainoastaan Jumalan Tahdon tehdäksemme sen. Niinpä johdata meitä Pyhällä Hengelläsi tässä tulevassa keskustelussa, koskien seurakuntaa ja sen oppia, ja minkä puolesta sen pitäisi seistä, ja miksi sen pitäisi seistä tällä tavalla, sillä me pyydämme sitä Jeesuksen Nimessä. Aamen.

13     Nyt eilen illalla me puhuimme siitä miksi me emme ole organisoitunut kirkkokunta. Ja pieneksi taustaksi tätä varten, me totesimme, että kirkkokunta rakentaa muureja.

14     Meillä on nyt monia asioita joista keskustella. Me keskustelimme eilen illalla siitä, miksi me emme hyväksy naissaarnaajia seurakunnassa. Ja tänä aamuna, me haluamme, jos mahdollista, puhua aiheesta, Pyhän Hengen kaste, ja miksi me uskomme Pyhän Hengen kasteeseen, ja kuinka Pyhän Hengen kaste tulee, ja mitä Se tekee, ja kuinka Se saa teidät toimimaan jälkeenpäin.

15     Ja sitten tänä iltana, jos Herra tahtoo, haluan puhua aiheesta: Käärmeen siemen tässä päivässä. No niin, ihmiset eivät usko käärmeen siementä, mutta se on Kirjoitus.

16     Jos minä nyt teen tämän todella voimakkaasti, niin en tarkoita sitä teille rakkaat ihmiset. Ainoa asia, jonka yritän tehdä, on saada tämä uppoamaan sisälle, ja me tulemme tekemään sen ankaraksi. Näettehän? Niinpä teidän täytyy puhua kuin… Jos te sanotte: “Johnny, istu alas”, niin hän ei ehkä kuuntele sitä, mutta kun te sanotte: [Veli Branham huutaa.] “Johnny, istu alas”, Johnny tulee kiinnittämään enemmän huomiota siihen. Niinpä me nyt tänä aamuna tulemme huutamaan: “Johnny, istu alas.” Näettekö? Hyvä on. Haluan puhua sen niin, että te tulette ymmärtämään, mitä me tarkoitamme.

17     Ja jos me sanomme jotakin, mikä on vastoin teidän ajatuksianne ja uskomustanne… Muistakaa, että tässä seurakunnassa, ollen kirkkokuntainvälinen, me uskomme, että baptisti, metodisti, presbyteeri, luterilainen, katolilainen, protestantti, juutalainen, mitä tahansa hän onkin, niin kauan kuin hän on veli, hän on veljemme, siinä kaikki, ei väliä, mihin kirkkokuntaan hän kuuluu. Jumala ei tule koskaan lukemaan sitä häntä vastaan olla kirkkokunnassa.

18     Mutta syy miksi kirkkokuntia on… Tässä on se, mikä aloittaa kirkkokunnat. Jumala paljastaa hieman jotakin jollekin, ja he tulevat ja muodostavat kirkkokunnan sen uskomuksen ympärille, joka heillä on, ja silloin Jumala ei voi liikkua enää pidemmälle.

19     Kuinka voisivat metodistit koskaan hyväksyä mitään enempää kuin toisen armon teon? He kirkkokunnallistivat itsensä sen alle. Kuinka voisivat luterilaiset koskaan uskoa enempää kuin, vanhurskas on elävä uskosta? Se on minkä alle he kirkkokunnalistuivat. Kuinka voisivat baptistit mennä yhtään pidemmälle kuin he menevät? “Kun uskot, saat Pyhän Hengen ja sinut upotetaan veteen ja se selvittää sen.” Sen alle he ovat kirkkokunnallistuneet. Näettekö? Eivätkö helluntailaiset usko, että kun te puhutte kielillä, teillä on Pyhä Henki, ja se selvittää sen? Koska he ovat kirkkokunnallistuneet sen alle. Veli, nuo asiat saattavat olla joka ainoa oikein, mutta Jumala ei ole sidottu mihinkään pieneen kirkkokuntaan. Hän vain levittäytyy koko asian ylle; siinä kaikki. Ja me uskomme sen.

20     Ja siksi me emme ole koskaan tulleet kirkkokunnaksi. Jumala on antanut meille tilaisuuksia liittää tämä seurakunta yhteen monien eri kirkkokuntien kanssa, mutta me emme tee sitä, koska me haluamme pysyä juuri tällä tavalla niin, että se voi olla Jeesuksen Kristuksen johtajuuden ja hallinnan alla. Mitä tahansa Hän paljastaa meille, ja kun me näemme, että se on Totuus ja yhtäpitävä Hänen Sanansa kanssa, että se on Totuus alusta loppuun läpi koko Raamatun, ja Henki on yhtä mieltä siitä, niin meillä ei ole mitään kirkkokunnallisia muureja estämässä meitä vastaanottamasta sitä, ja kulkemasta eteenpäin sen kanssa.

21     Ja niinpä, kun kirkkokunta sanoo, kuten Kristuksen Kirkko, (he ovat kirkkokunta, jota kutsutaan Kristuksen Kirkoksi), että ihmeiden päivät ovat ohitse ja kaikki nämä sen kaltaiset asiat, niin mistä te voitte koskaan löytää sitä Kirjoituksesta? Mutta he eivät voi tehdä mitään muuta sen kanssa. Näettekö? He ovat kirkkokunnallistuneet sen alle, joten te ette voi tehdä mitään sille. Mutta me haluamme olla vapaita niin, että voimme liikkua, kun Henki liikuttaa meitä, syvempiin syvyyksiin ja ylempiin korkeuksiin, ja vain jatkaa liikkumista eteenpäin ja eteenpäin ja eteenpäin…

22     Mutta me emme nyt hyväksy mitään fanaattisuutta, me vedämme rajan juuri siihen. Jos joku saa hieman jotakin, mitä Herra paljastaa hänelle, ja siitä tulee oppi, mutta se ei ole sopusoinnussa tämän Raamatun kanssa 1. Mooseksen kirjasta Ilmestyskirjaan, niin silloin me emme tule hyväksymään sitä. Katsokaahan, sen täytyy tulla Raamatusta. Eikä se voi tulla vain jonkun ilmestyksellä. Jos ilmestys on oikein Sanan kanssa, niin hyvä on.

23     Eräs mies tuli luokseni jokin aika sitten ja sanoi: “Olen juuri tullut Yhdysvaltoihin, veli Branham. Nyt olen tutustunut erääseen kristittyyn sisareen, joka oli mitä mukavin nainen, mutta tulin tietämään, että hänellä oli kolme tai neljä aviomiestä.” Hän sanoi: “Ja juuri tänä aikana jona olen tuntenut hänet, oltuani täällä kolme kuukautta, hän erosi yhdestä ja meni naimisiin toisen kanssa.” Ja hän sanoi: “Hänellä oli Pyhä Henki, puhui kielillä täysin koko ajan, säännöllisesti, antoi profetioita ja ilmestyksiä. Hän oli todella Hengellä täytetty nainen.” Ja hän oli naissaarnaaja. Ja hän sanoi: “Minä menin ja kysyin Herralta, miksi asia on sillä tavalla. Miksi on niin, että tämä nainen voi tehdä sillä tavalla?” Ja hän sanoi: “Minulla oli uni vaimostani. Ja vaimollani oli moraaliton rakkaussuhde erään toisen miehen kanssa. Ja sitten hän tuli ja polvistui jalkoihini sanoen: ‘Tahdotko antaa minulle anteeksi sen, mitä olen tehnyt?’ Hän sanoi: ‘Varmasti annan anteeksi.’ Hän kysyi: “Miksi sinä annat minulle anteeksi niin helposti?’’ Hän sanoi: ‘Koska minä rakastan sinua.’” Ja hän sanoi: “Herra puhui minulle unessa ja sanoi, että ‘siksi Minä annan hänelle anteeksi, koska Minä rakastan häntä.”’

24     Minä sanoin: “Sinun unesi oli kyllä valtavan hieno, mutta Herra ei koskaan antanut sinulle tuota unta. Se ei ole yhtäpitävä Hänen Sanansa kanssa.” Niin se on. Se ei työskentele yhdessä Hänen Sanansa kanssa. Ei väliä, kuinka todelliselta se näyttää, sen täytyy tulla Sanasta.

25     Vanhassa Testamentissa heillä oli kolme tapaa ottaa selvä sanomasta: ensimmäinen tietenkin oli laki, toinen profeetan kautta, ja seuraava unen kautta. Laki oli nuo kirjoitetut sanat, joita pidettiin arkissa. Ja ne olivat käskyt ja käskyjen lait. Ja sitten profeetta voi profetoida tai unennäkijä nähdä unen, joilla molemmilla tavoilla Jumala toimii. “Jos keskuudessanne on joku hengellinen tai profeetta, niin Minä Herra teen itseni tunnetuksi hänelle unissa ja paljastan itseni hänelle näyissä. Ja jos se, mitä hän sanoo, tapahtuu, kuulkaa silloin häntä, sillä Minä olen hänen kanssaan. Jos se ei tapahdu, älkää silloin kuulko häntä.”

26     Nyt, kun profetoitsijalla tai unennäkijällä oli uni tai profetia, ja he halusivat tietää olisiko se totta tai ei, he veivät hänet Uurimin ja Tummimin luo.

27     No niin, tiedän, että se voi olla joillekin teistä hieman vaikea sana ymmärtää, mutta mitä se itse asiassa oli… Aaronilla, joka oli ylipappi Israelin kahdentoista sukukunnan ylitse, hänellä oli kuusi kiveä kummallakin puolella rintalevyä. Ja kukin kivi oli tuon sukukunnan syntymäkivi, yksi kutakin sukukuntaa varten, kuten Juudan sukukunta, Gaadin sukukunta, Ruubenin sukukunta ja niin edelleen. Kullakin oli syntymäkivi. Ja sitten tämä Uurim ja Tummim riippui siellä temppelin pilarissa. Ja sitten he toivat sen eteen tuon profeetan, joka oli sanonut, että Herra tulisi tekemään jonkun määrätyn asian… ja hän kertoi siinä profetiansa tai unensa. Nyt, jos Jumala oli tuossa profetiassa tai tuossa unessa, niin nuo valot alkoivat sekoittua yhteen, heijastaen kuin sateenkaaren, vastauksena Yliluonnolliselta. Näettekö? Se on totta. Sen täytyi olla sopusoinnussa jokaisen kiven kanssa siellä, jokaisen kiven sulautuessa osana yhteen, heijastaen takaisin vastauksen Jumalalta: “Tämä mies on profeetta; hän kertoo Totuuden”, tai, ”Minä lähetin tuon unen.” Mutta, jos se pysyi elottomana, eikä mitään tapahtunut, niin ei väliä, kuinka todelliselta se näytti, se oli väärin. Eivätkä he vastaanottaneet sitä.

28     Mikä kaunis kuvaus tästä päivästä. Vanhan Testamentin Uurim ja Tummim on poistettu käytöstä, koska pappeus on muuttunut. Nyt Uurim ja Tummim on Jumalan Sana, Raamattu. Kyllä vain. Täällä Raamatussa sanotaan: “Olkoon jokaisen miehen sana valhetta ja Minun Sanani totta.” Eikä väliä, kuinka todelliselta se näyttää miehen kertoessa sen, tai kuinka todellinen hänen unensa on tai hänen ilmestyksensä on, jos ei jokainen kirja Raamatussa, jos ei koko Raamattu heijasta sille valoa, että se on Totuus, jättäkää se rauhaan! Jättäkää se rauhaan.

29     No niin, te voitte ottaa pienen osan Kirjoituksesta tässä ja sanoa: “Jeesus teki niin-ja-niin ja meidän tulee tehdä samoin.” Te voitte Saada Sen sanomaan mitä tahansa haluatte Sen sanovan, mutta sen täytyy tulla koko matkan täydellisessä linjassa Jumalan Sanan kanssa. Silloin se on oikein. Silloin Jumala sanoo niin. Tämä on Hänen Uuriminsa ja Tummiminsa!

30     Sen vuoksi Jumalalla ei koskaan missään ajanjaksossa ole ollut mitään kirkkokunnallista seurakuntaa. Kertokaa minulle milloin niin on ollut. Ei ollut olemassa mitään kirkkokuntaa ennen kuin vasta 360 vuotta viimeisen opetuslapsen kuoleman jälkeen. Se oli Roomalaiskatolinen kirkko. Ja ulos Roomalaiskatolisesta kirkosta on tullut… Jumala kutsui sitä Raamatussa, Ilmestyskirja 17:ssä huoraksi. Se on epäpuhdas nainen, jolla oli tyttäriä, ja nuo tyttäret olivat porttoja, epäpuhtaita kuten äitinsäkin. Sitä Kirjoitus sanoo.

31     Ja Roomalaiskatolisesta kirkosta on syntynyt kaikki protestanttisuus. Ja he kääntyivät suoraan ympäri ja tekivät aivan saman asian kuin äitinsäkin teki. Ja syy, miksi hän oli epäpuhdas, oli se, että hänellä oli kädessään oppiensa malja, hänen haureuksiensa vihan viinin malja. Ja hän juotti siitä maan kuninkaille, ja hän istui monien vesien päällä, halliten maan hallitsijoiden ylitse. Me löysimme sen olevan niin Raamatussa. Me näimme, että hänet oli koristeltu kolminaisella kruunulla, helvetin, taivaan ja kiirastulen käskynhaltijana. Ja me näimme, että hän oli seurakunta, joka istui seitsemällä kukkulalla. Oikein. Ja, että mies oli sen hallitsija; hän oli antikristus, joka istui Jumalan temppelissä, osoittaen itsensä Jumalaksi, antaen anteeksi syntejä maan päällä. Me olemme käyneet kaiken sen lävitse ja nähneet, että se on oikein.

32     Sanottiin: “Tässä on hänelle, jolla on viisaus.” Me näemme, että Henki puhui erikoisesti hänelle, jolla on viisaus, hänelle, jolla on tieto, ne ovat erilaisia hengellisiä lahjoja. Ettekö voi nähdä, että Jumala liikuttaa tuota Seurakuntaa viimeisissä päivissä? Täytyy nousta esiin Seurakunta, joka on täynnä hengellisiä lahjoja, todellisia Jumalan lahjoja. “Tässä on hänelle, jolla on viisaus. Laskekoon hän pedon luvun, sillä se on ihmisen luku, ja hänen lukunsa on 666.” Ja me löysimme tarkalleen missä se oli, se ei olisi voinut olla täydellisempää. Kirjoittakaa itse VICARIUS FILII DEI, joka on Jumalan Pojan sijainen, ja nähkää itse eikö noista roomalaisista numeroista synny 666. Katsokaahan, se ei perustu jollekin, että te vain epäilette sitä tai tätä, vaan loppu tuosta samasta Kirjoituksesta sanoo, missä se tulee istumaan. Ja me protestantit tulemme ulos juuri sieltä.

33     No niin, se mitä me yritämme tuoda esiin, on näyttää, että protestanttinen seurakunta on adoptoinut mukanansa tuoman katolisen kirkon opin. Ja me annamme sitä ihmisille, joka on sama hengellisten haureuksien malja, josta hänkin juottaa ihmisille. Koska heidän oppinsa eivät ole Kirjoituksen mukaisia; ne ovat ihmisten tekemiä. Se on väärä profetia; se on valhe; se on perkeleestä.

34     Saadaksemme vähän taustaa ja näyttääksemme sen ajanjakson, jossa me elämme, me puhuimme eilen illalla aviottomasti syntyneestä lapsesta, kuinka avioton lapsi ei voinut tulla Herran seurakuntaan neljääntoista sukupolveen. Se olisi neljäänsataan vuoteen, kun neljäkymmentä vuotta on sukupolvi.

35     Kuinka hirvittävä tuo synti olikaan. Eikä vain silloin, vaan kuinka hirvittävä se on nyt. Ja jos se oli niin lain alla, ja Kristus tuli suurentamaan ja tarkentamaan lakia… Hän sanoi: “Te olette kuulleet heidän entisaikaan sanovan: ‘Älä tapa’, mutta Minä sanon teille: “Kuka tahansa on vihainen veljellensä ilman aihetta, on jo tappanut.” Hän tarkensi sitä. “Te olette kuulleet heidän entiseen aikaan sanovan: ‘Älä tee aviorikosta’, (joka silloin oli teko), “mutta Minä sanon teille: ‘Kuka tahansa katsoo naista himoiten häntä, on jo tehnyt aviorikoksen.’” Hän suurensi sitä tuhansia kertoja. No niin, jos silloin tarvittiin neljätoista sukupolvea sen pois häipymiseen, niin miten on, kun sen päälle pannaan Jumalan suurennuslasi?

36     Ja ihmiset tänään, teini-ikäiset yliopistosta olutkutsuineen, ja ryypätään ja pienet tytöt ja pojat elävät aviorikoksessa, ja muuta sellaista. Minkälainen sukupolvi onkaan tulossa tämän jälkeen? Mikä saa nämä pienet tytöt toimimaan tällä tavalla? Heidän äitinsä oli nilkkasukkatyttö ja heidän isoäitinsä tanssi näyttämöllä. Ja Hän sanoi, että Hän tulisi kostamaan vanhempien väärinteot lapsille ja lastenlapsille kolmanteen ja neljänteen sukupolveen. Mitä muuta te voisitte odottaa?

37     Ja kun tuo koko asia alkaa vuotaa ulos, ja vanhurskas siemen harvenee ja harvenee, ja pahat tulevat, (ollen hyvin uskonnollisia), vain pahemmiksi ja pahemmiksi ja pahemmiksi, niin silloin ei ole enää mitään muuta tehtävissä kuin hävittää tuo koko asia, niin kuin Hän sen hävitti vedenpaisumuksella. Ihmisen jokainen ajatus on jatkuvasti täynnä syntiä. Kaikki, mitä joku mies tai nainen tänään ajattelee, on pullo viskiä, ja ympäri juoksenteleminen. He eivät voi elää uskollisina vaimoilleen; pojat eivät voi elää uskollisina tytöilleen; eivätkä tytöt voi elää uskollisina pojilleen. He ovat niin perkeleen sitomia ja pahojen henkien vallassa, että koko asia on tullut synnin yhteen kasautumaksi. Se on syy siihen, missä me olemme tänään, ja syy, miksi Venäjä toimii tarkalleen Jumalan käsissä, ravistellakseen tätä asiaa täällä. Raamattu sanoo niin. Tietenkin Jumala käyttää kommunismia. Hän tulee käyttämään sitä. Kommunismi tulee hävittämään koko tuon asian, Kirjoituksen mukaan, ja me elämme tuossa päivässä.

38     Nyt, tuomalla nämä asiat esiin… Kuulkaahan ihmiset, te olette kasvokkain tämän asian kanssa. Tämä tulee päättämään teidän iankaikkisen määränpäänne, joten älkää ottako sitä niin kevyesti. Katsokaa sitä Uurimista ja Tummimista, kuinka se on Sanan mukaista.

39     Nyt, puhuessamme näistä asioista, katsokaa ovatko ne yhtäpitäviä Raamatun kanssa, nähkää ovatko ne sen mukaisia, mitä Kirjoitus sanoo.

40     Jos te sanotte: “Minä olen kristitty”, kysytään, “Mihin kirkkokuntaan sinä kuulut?” Mitä väliä sillä on, mihin kirkkokuntaan te kuulutte? Me käsitämme, ettei kirkkokunnalla ole mitään tekemistä Jumalan Raamatun kanssa. Ja kaikki protestanttiset kirkkokunnat ovat porttoja. Raamattu sanoo niin. Kun te sanotte olevanne metodisti, silloin te olette metodisti-portto. Kun te sanotte olevanne baptisti, te olette baptisti-portto. Kun te sanotte olevanne helluntailainen, te olette helluntailais-portto. Sitä Raamattu sanoo. Katolinen kirkko on porttojen äiti.

41     Nyt, jos se on kaikki mitä teillä on… Jos te käytte tässä kirkkokunnassa ja olette kristitty, silloin te olette kristitty; te ette ole metodisti, baptisti ettekä helluntailainen; vaan, te olette kristitty.

42     Kuuntelin keskustelua tänä aamuna radiosta, ollessani valmistautumassa tulemaan tänne, se oli ”kristityt pöydän ympärillä”, keskustelu täällä Louisvillessä. Kuinka seurakunnat ovat adoptoineet opetusohjelman opettaa lapsilleen nykyaikaisia juomatapoja. Minkä kaltaisen idioottijoukon me tulemme tuottamaan? Miksi on niin? Koska heidän äitinsä ja isänsä kotona eivät tiedä enempää Jumalasta kuin hottentotti Egyptin yöstä. Kieltäytykää koko asiasta. Teidän ei tarvitse tehdä itsestänne nykyaikaista; te teette heistä alkoholisteja, tehdessänne niin. “Oi, me annamme tytön tehdä sitä, me annamme pojan tehdä sitä,” ja niin edelleen sillä tavalla. Mitä me voimme odottaa? Me emme voi jatkaa toista sukupolvea. Me emme voi tehdä sitä. Me olemme lopun ajassa.

43     Niinpä, en halua, että te luokittelette minut jonkinlaiseksi kaakattajaksi; jos olen sitä, olen tietämätön siitä.

44     Sanoin vaimolleni, joka istuu täällä, sanoin: “Meda, onko minusta tullut uskonnollinen fanaatikko? Olenko kadottanut järkeni? Vai onko se Jumalan Henki, joka huutaa niitä vastaan, koska se ei voi sietää noita asioita? Onko minun sisälläni jotakin, joka saa minut tekemään sen jopa vastoin omia ajatuksiani ja omaa tahtoani?” Minä sanoin: “On vain kolme asiaa, mitä se voi olla. Se voi olla joko se, että minä olen kadottanut järkeni.” Jos olen, niin en tiedä sitä. Olen hermostunut henkilö. Se on vain minun luonteeni. Se on tämä lahjani, joka tekee sen… Mutta (sananpalvelijana)–mutta minä–minä olen… sanoin: ”Olen joko kadottanut järkeni, tai olen tullut fanaatikoksi, tai sitten se on Jumalan Henki. Sen–sen täytyy olla yksi noista kolmesta.”

45     Mutta en voi seistä katselemassa näitä asioita, niin ettei jokin sisälläni huutaisi sitä vastaan. Ja kuitenkin, minä tiedän, että Raamatun mukaan sen täytyy tapahtua. Silloin mitä hyötyä on huutaa sitä vastaan? Kuinka Jumala tulisi seisomaan tuomiolla ja tuomitsemaan tämän sukupolven, jos Hänellä ei olisi ääntä, joka huutaisi sitä vastaan tuomaan sille tuomion? Mitä olisivat olleet fariseukset, jos siellä ei olisi ollut Johannesta huutamassa erämaassa? Mitä hyötyä siitä tulee olemaan, kun minä kerron heille, ettei heidän pitäisi tehdä tätä, ja, ettei heidän pitäisi tehdä tätä, ja, ettei teidän pitäisi tehdä tätä, ja, että teidän pitäisi olla täytetyt Pyhällä Hengellä? He kulkevat ohitse ja sanovat: “Päästään sekaisin, hullu, jotakin on tapahtunut hänelle.” No niin, mitä hyötyä on tehdä se? Koska Jumalalla täytyy olla ääni. Se on sanottava joka tapauksessa, niin että Hän voi tuoda tuomion ja sanoa: “Siellä se oli, te ette ole tietämättömiä siitä.” Niin se on. Jos te ette huuda sitä vastaan, niin mitä Hän silloin tekisi? Jokin teissä huutaa; te ette voi auttaa sitä.

46     Nyt me sitten näemme, mikä on syy siihen, että me emme ole kirkkokunta… Ja me uskomme, että siellä on uudestisyntyneitä kristittyjä, pyhiä ihmisiä metodisteissa, baptisteissa, presbyteereissä, helluntailaisissa ja missä muissa tahansa. Me uskomme, että Jumalan Seurakunta on tuo Siemen, joka on sekoittunut sinne kaikkialle, ja se tulee, niin kuin puhuimme siitä ja tulemme vielä puhumaan siitä, ennalta määräämisellä. Ei niin, että Jumala ennaltamääräisi mitään niin olemaan, mutta ennaltatietämisellä Hän voi ennalta määrätä, sillä Hän tiesi kaikki asiat.

47     Ja eilen illalla me tulimme näkemään, ettei kukaan koskaan pelastunut, kuten tänä iltana, niin että heidän nimensä kirjoitettaisiin Karitsan Elämän Kirjaan. Teidän nimenne joko pantiin Karitsan Elämän Kirjaan ennen maailman perustamista, tai sitten se ei koskaan tule olemaankaan siellä. Me näimme, että Jumala teurasti Karitsan ennen maailman perustamista, ja teidät teurastettiin Karitsanne kanssa. Uskotteko te sitä? Me tulemme näkemään sen hetken kuluttua.

48     Menkäämme aluksi Ilmestyskirja 13:8, ja katsokaamme mitä Raamattu sanoo siitä, milloin Karitsa oli tapettu. Katsokaamme josko Se oli tapettu vuonna 33 jKr., tai milloin Se oli tapettu. Hyvä on. Tämä tietenkin on Yhdysvallat tässä profetiassa, josta me nyt luemme.

Ja kaikki, jotka maan päällä asuvat palvovat häntä… (Ketä? Petoa) … joiden nimet eivät olleet kirjoitetut teurastetun Karitsan elämän kirjassa maailman perustamisesta alkaen.

49     Milloin Karitsa oli teurastettu? Kaksituhattako vuotta sitten? Ehkä satamiljoonaa vuotta sitten. Ennen kuin maailman perustuksia edes laskettiin, kuoli Jeesus Kristus meidän syntiemme puolesta. Uh, nyt olen tulossa uskonnolliseksi.

50     Ennen kuin maailmaa oli, kuoli Jeesus Kristus pelastaakseen sen. Te kysytte: “Miksi sitten Jumala, joka on ääretön, salli koskaan synnin tulla?” Tiedättekö, Jumalassa on ominaisuuksia. Ja, jos Jumala ei olisi koskaan sallinut Saatanan… Hän tiesi luodessaan Luciferin, että hän tulisi olemaan se, joka turmelisi maailman. Oi, meidän Jumalamme ei ole jotakin pientä, joka on puskettuna jonnekin nurkkaan, vaan Hän on ääretön Jumala, jolla ei milloinkaan ollut alkua ja jolla ei milloinkaan tule olemaan loppua. Ja Hänessä Hän on Ominaisuuksissansa. Hän on Pelastaja. Ja kuinka Hänet koskaan olisi voitu tuntea Pelastajana, jos ei olisi ollut mitään pelastettavaa?

51     Kysyn, kumpi oli ensin Pelastaja vai syntinen? Jos Pelastaja oli ensin, silloin Pelastaja on syntisen yläpuolella, joten kuinka syntinen koskaan tuli olemaan? Jos ei olisi ollut syntistä, ei hän koskaan olisi tuntenut Häntä Pelastajana. Kummalla on enemmän voimaa Parantajalla vai sairaalla? Parantaja ottaa sairauden ja hävittää sen. Kumpi on ensin Jumala vai syöpä? Jumalahan oli ensin, miksi Hän silloin salli taudin tulla? Koska nyt Hän voi hävittää sen, niin se osoittaa, että Hän olisi voinut estää sen tulemasta. Hän on ääretön, Hän tiesi, että se tulisi olemaan. Jos ei olisi mitään tauteja, silloin Häntä ei koskaan olisi tunnettu Parantajana. Mutta koska Hän on Parantaja, täytyi myös tautien tulla. Näettekö mitä tarkoitan? No niin, Hän tiesi kaikki asiat.

52     Ilmestyskirja 13:8, kuunnelkaapa nyt. Milloin Karitsa oli teurastettu? Ennen maailman perustamista. Jumala äärettömässä mielessänsä katsoi eteenpäin ajan virran lävitse ja Hän näki mitä tulisi tapahtumaan, ja kuinka Hänen täytyisi luoda ja tulla alas ajallisuuteen tuodakseen esiin sen, mitä Hän todella oli.

53     Miksi ette te nuoret, te miehet joilla on vaimot… Pankaa nainen kokeeseen, ja tulette näkemään, mistä hänet todella on valmistettu. Se on totta. Pankaa joku mies kokeeseen. Heiluttakaa pulloa hänen suunsa edessä, jos hän on ollut alkoholisti; se antaa teidän tietää, onko hän pelastunut siitä vai ei. Jos hän on ollut roisto, saastainen koira, joka on särkenyt toisten miesten koteja, niin riisukaa joku nainen ja antakaa hänen kulkea hänen ohitseen; se tulee ilmoittamaan, mistä hänet on valmistettu. Kyllä. Aivan varmasti!

54     Jumala osoittaakseen Voimansa, osoittaakseen mitä Hän oli, salli syntisen olla täällä, näyttääkseen, että Hän oli Pelastaja.

55     Kuten olen sanonut, kuinka Enkelit tulisivat laulamaan lunastuskertomuksia, kun ne eivät edes tiedä, mitä lunastus merkitsee? Mutta me voimme laulaa niitä; me tiedämme, mitä merkitsee olla kadotettu, ja mitä merkitsee olla löydetty. Jos te ette koskaan ole olleet eksyksissä, te ette tiedä, mitä merkitsee olla löydetty. Vain ne, jotka ovat olleet kadoksissa, tietävät mitä se merkitsee. Ne, jotka ovat olleet sairaita, tietävät kuinka nauttia hyvästä terveydestä, kun he saavat sen. Se on tuo alhainen henkilö kadulta, jolla ei koskaan ole ollut ystävää, ja jonka ympärille kukaan ei ole pannut käsivarsiaan, ja jota kukaan ei koskaan ole edes katsonut ja ottanut huomioon; sellainen henkilö tietää, mitä todellinen ystävä merkitsee, jonka ympärille voi kietoa kätensä. Varmasti, teidän täytyy kokea se, tietääksenne.

56     Kuinka me koskaan olisimme tienneet, kuinka arvostaa auringonpaistetta, jos ei olisi ollut mitään yötä? Kuinka, te tietäisitte arvostaa kaunista, kirkasta päivää, jos koskaan ei olisi ollut pilvistä päivää? Kuinka te tietäisitte arvostaa kesän lämmintä auringonpaistetta, jos koskaan ei olisi ollut talvea? Se on vastakohtaisuuksien laki.

Näyttää kuin alkaisin saarnata, mutta tarkoitukseni ei ollut tehdä sitä. Hyvä on.

57     Menkäämme nyt minuutiksi Ilmestyskirja 17:8, osoittaaksemme… No niin, milloin Karitsa oli teurastettu? Ennen maailman perustamista. Hyvä on. Ilmestyskirja 17:8.

Peto, jonka sinä näit oli, ja ei ole; ja nousee ulos pohjattomasta kuopasta, ja menee kadotukseen: ja ne, jotka maan päällä asuvat ihmettelevät, joiden nimet eivät olleet kirjoitetut elämän kirjassa… (Elämän Kirjassa mistä alkaen?) …hamasta maailman perustamisesta…

58     Milloin teidän nimenne pantiin Elämän Kirjaan? Kuten eilen illalla sanoin, niin tuo mies, joka kirjoitti tuon laulun: “Siellä on uusi nimi kirjoitettuna kirkkaudessa, ja se on minun”, hänen tarkoituksensa oli oikea, mutta Kirjoitusten mukaan hän oli väärässä. Teidän nimeänne ei kirjoitettu sinne silloin, kun te tulitte Kristukselle. Jeesus sanoi: “Kaikki, jotka Isä on antanut Minulle, ovat tuleva Minulle. Eikä kukaan voi tulla, ellei Minun Isäni häntä vedä. Kaikille, jotka Minun tyköni tulevat, Minä annan Iankaikkisen Elämän ja herätän hänet viimeisenä päivänä. Yksikään niistä ei ole kadonnut. Minä en kadota yhtään, sillä kukaan ei voi nyhtää heitä pois Minun Isäni kädestä, joka antoi heidät Minulle.” Oi! Johannes 5:24: “Hänellä, joka kuulee Minun Sanani ja uskoo Häneen, joka lähetti Minut, on Iankaikkinen Elämä, eikä hän ole koskaan tuleva tuomiolle, vaan on siirtynyt kuolemasta Elämään.” Siksi tämä seurakunta uskoo pyhien iankaikkiseen varmuuteen, ei baptistien tavalla, ei presbyteerien tavalla, vaan Raamatun tavalla.

59     “No niin”, te sanotte, “veli Branham, minun mielestäni kerran armossa, on aina armossa.” Se tuo paljon häpeää. Mutta, kun mies tai nainen on syntynyt Jumalan Hengestä, silloin kaikki vanhat asiat ovat menneet, ja kaikki on tullut uudeksi, ja hän on Iankaikkisen Jumalan synnyttämä ja siunaama. Eivätkä he voi enää kuolla sen enempää kuin Jumala Itsekään.

60     Tarkoitatteko sanoa minulle, että Jumala, ääretön Jumala, tulisi alas ja antaisi teille Iankaikkisen Elämän tietäen, että Hän tulisi kadottamaan teidät? Pelastaisi teidät tietäen, että Hän tulisi kadottamaan teidät myöhemmin? Minkä tähden Hän sitten olisi pelastanut teidät? Hänhän työskentelisi Itseänsä vastaan. Jos Hän pelasti teidät kerran, te olette pelastuneet iankaikkisiksi ajoiksi. Mikään demoni helvetissä ei voisi järkyttää teitä.

61     No niin, ääretön Jumala, joka voi kertoa lopun jo alusta, pelastaa teidät tällä viikolla, tietäen, että Hän tulisi ensi vuonna kadottamaan teidät, ja teistä tulisi luopio. Miksi Hän toimisi sillä tavalla? Sehän olisi typerää; minä en tekisi sellaista. Jos minä tekisin teidät ystäväkseni tänään tietäen, että te tulisitte olemaan minun viholliseni huomenna, niin minä en tekisi sitä; minä yksinkertaisesti vain jättäisin teidät rauhaan. Näettekö? Jumala tekee teidät palvelijaksensa tänään, koska Hän, ennen kuin te koskaan tulitte maan päälle, kun Hän valmisti kalsiumin teidän ruumistanne varten, kun Hän loi sen kosmisen valon, joka teissä on, kaiken sen, mistä te koostutte, kun Jumala loi sen maan päälle, Hän tiesi jokaisen säikeen teissä, ja mitä te tulisitte tekemään. Kuinka voisi ääretön Jumala…

62     “No niin, minun on parasta vaeltaa varoen tänään; koska voin tulla luopioksi ja kadotetuksi huomenna.” Silloin te ette alkuunkaan ollut pelastunut. Te olette voineet kiihottua jonkun tunteen alaisena. Te olette vain voineet ajatella olevanne pelastunut. Teistä saattaa tuntua kuin olisitte pelastunut. Te saatatte uskoa olevanne pelastunut. Te saatatte liittyä seurakuntaan. Te voitte olla hyvä baptisti, metodisti tai helluntailainen; sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Jos te koskaan olette pelastettuja, silloin te olitte pelastettuja ennen kuin maailma edes alkoi, kun Jumala mielessänsä lähetti Jeesuksen pelastamaan sen mitä Hän näki voitavan pelastaa… No niin, Hän ei tahdo, että kukaan tuhoutuisi. Se ei ole Hänen tahtonsa, mutta jos Hän on Jumala, silloin Hän tiesi kuka tulisi ja kuka ei. Kirjoitus sanoo niin. Niinpä siinä se on teille.

63     Siksi me olemme eri mieltä baptistien, metodistien ja niin kutsuttujen kalvinistisesti ajattelevien ihmisten kanssa. Vaikka kalvinismi onkin oikein.

64     Sitten me tulemme toiselle puolelle, armenialaisiin. Mitä heillä on? Teot, ne ovat nuo pyhyyden ryhmät. Teot… “Jumala siunatkoon, minä annan hiusteni kasvaa”, sanovat naiset ja: “Ylistys Jumalalle, minä en käytä edes lyhythihaista paitaa”, sanovat miehet, ja niin edespäin sillä tavalla. Sillä ei ole mitään tekemistä Kuningaskunnan kanssa. Ei koskaan! Te voitte antaa hiustenne kasvaa pitkiksi, te voitte käyttää minkälaisia leninkejä tahdotte, tai te voitte tehdä sitä ja tätä ja jotakin muuta, eikä sillä ole yhtään mitään tekemistä sen kanssa. Te ette ole pelastuneita vaatteittenne vuoksi.  Jos niin olisi, olisi Jumala valmistanut jonkinlaiset kaavat siitä. Jeesuksen ei olisi tarvinnut kuolla. Te olette pelastuneita, koska Jumala armollansa pelasti teidät. Ja te teette näitä asioita vain osoittaaksenne arvostavanne sitä. Yleinen säädyllisyys sanoo sen teille. Te teette noita asioita arvonannosta.

65     Teot ovat se, mitä minä teen Jumalalle. Jos minä en enää koskaan saarnaisi toista saarnaa, ja, vaikka eläisin täällä vielä sataviisikymmentä vuotta, olisin minä yhä pelastunut. Varmasti! Minä en ole pelastunut siksi, että olen saarnaaja. Minä olen pelastunut, koska Jumalan armo on pelastanut minut. Ei ollut yhtään asiaa, mitä olisin voinut tehdä ansaitakseni sitä.

66     Minulta vaaditaan oikeudessa juuri nyt puolta miljoonaa dollaria. Ja he sanoivat: “Se raha, jonka otit sieltä maksaaksesi laskusi, se oli sinun ennen kuin maksoit laskujasi. Sinä siirsit sen seurakunnallesi, mutta se oli sinun ensin.”

Minä sanoin: “Mutta minä en tehnyt koskaan mitään saadakseni sen.”

He sanoivat: “Kyllä sinä teit, sinä kerroit heille, että tulisit keräämään rakkausuhrin.”

Minä sanoin: “Haluan jonkun kertovan minulle, koska niin on tapahtunut.”

“Sinä pyydät sitä postin välityksellä.”

Minä sanoin: “Etsikää tarkoin toimistoni, ei penniäkään.”

67     Tiedättehän, Raamattu sanoo: “Älkää ajatelko mitä sanoisitte, sillä se tullaan antamaan teille tuolla hetkellä.” Istuin siellä noiden valtion lakimiesten kanssa, heidän yrittäessään hyökätä puolelta ja toiselta, ja minä tuskin tunnen aakkosiani, ja istuin siellä noiden älykkäiden miesten kanssa, jotka on koulutettu saamaan teidät sanomaan asioita, joita todella ette tarkoita sanoa… Minkälainen vastus teistä olisi jollekin senkaltaiselle? Vaikkakaan hän ei ole mikään vastus minun Mestarilleni. Kirjoitus sanoo: “Älkää murehtiko mitä sanoisitte, kun teidät viedään kuninkaiden ja hallitsijoiden eteen.”

Minä tiedän tuon rahan, jonka olen ottanut sieltä, olen kuluttanut sen… Eivätkä he kiistäneet sitä. Se oli käytetty aivan niin laillisesti kuin vain voi olla, mutta he sanoivat: “Se oli ensin sinun, ennen kuin siirsit sen Branham tabernaakkelille.”

Minä sanoin: “Mutta minähän olen Branham Tabernaakkelin rahastonhoitaja.” He sanoivat: “Me emme tiedä siitä. Miksi sitten eivät luotetut tehneet sitä ja tätä?”

Minä sanoin: “Kutsutteko te minua epärehelliseksi?”

68     He sanoivat: “Me ajattelemme, että sinä olet hyvin rehellinen.” Hän sanoi: “Minä haluan näyttää sinulle jotakin, herra Branham”, tuo lakimies sanoi… Minä kerron tämän nyt vain Jumalan kunniaksi, ja erikoisesti nuoria varten. Minä haluan näyttää teille jotakin, osoittaakseni teille, että jos te elätte Raamatun mukaan, tulee Jumala elämään teidän rinnallanne. Ja jos teidän henkenne on eri mieltä sen kanssa, mitä Jumala on sanonut, silloin te ette elä Raamatun mukaan.

69     Muistatteko, kuinka me eilen illalla puhuimme naissaarnaajista? Kuinka he sanoivat: “Oi, uskon, että Pyhä Henki on kutsunut minut saarnaamaan”, ja niin edelleen sillä tavalla. Raamattu sanoo: “Jos joku sanoo olevansa profeetta tai edes hengellinen, hän tunnustakoon, että nämä ovat Herran käskyjä, mutta jos hän on tietämätön, niin olkoon tietämätön.” Niinpä, kun te kuulette jonkun sanovan, että he uskovat naissaarnaajien olevan oikein, se osoittaa, että he eivät ole oikein Jumalan kanssa tai eivät tunne Totuutta. Se on Totuus, Kirjoitus sanoo niin, me löydämme sen sieltä. Se pitää yhtä Kirjoitusten kanssa. Ei väliä, kuinka todelliselta se näyttää, jos se on vastoin Kirjoitusta, se ei ole oikein.

70     Nyt me tulemme saamaan jotakin tästä. Huomatkaa. Jumala, ääretön Jumala, joka teki maan ja taivaat, ja tiesi kaikki asiat, ja tiesi ennen maailman luomista jokaisen kirpun, kärpäsen ja hyttysen, kaiken mitä koskaan tulisi olemaan… Jos te elätte Hänen Sanansa mukaan…

Sitten ollessani siellä noiden lakimiesten kansaa… Tämä lakimies tuli luokseni ja sanoi: “Me emme millään tavalla yritä sanoa, että sinä olisit epärehellinen.” Hän sanoi: “ Sinä olit tietämätön siitä tosiasiasta, että kun kuka tahansa antoi sinulle rahaa, se oli sinun ensin.”

Hän sanoi: “Sinä kirjoitit nimesi shekkiin, joka oli herra Miner Arganbrightilta Kaliforniasta, monia tuhansia dollareita, Täyden Evankeliumin Liikemiehiltä. Ja samana päivänä sinä otit sen ulos pankistasi ja ostit neljä tai viisi lentolippua meren ylitse suuntautuvaa matkaa varten, noin kaksikymmentäneljätuhatta dollaria.”

Sanoin: “Kyllä vaan!” Hän sanoi: “Sinä olet siitä velkaa tuloveron.”

Minä sanoin: “Me seisoimme yhdessä samassa pankissa, ja hän antoi minulle shekin, ja minä ojensin sen pankin kassaan, ja se siirrettiin seurakunnalle juuri siinä.” Hän sanoi: “Tuo shekki oli hallussasi ehkä puoli minuuttia, ennen kuin siitä tuli seurakunnan omaisuutta. Sinä olet siitä velkaa tuloveron.”

“Mutta hän antoi sen seurakunnalle. Hän maksoi tuloveron siitä, ja hän antoi sen seurakunnalle.” Hän sanoi: “Hän antoi sen sinulle, Sinä maksat siitä tuloveroa; jos se menee seurakunnalle, silloin se on verovapaa. Me emme verota sinun seurakuntaasi, me verotamme sinua.” Minä sanoin: “Tuo sama mies, joka kirjoitti nimensä, valtion verovirastosta, käski minun tehdä se tällä tavalla.” Hän sanoi: “Hän ei enää ole valtion virassa.” Minä sanoin: “Ne, jotka kirjoittivat perustuslain, eivät enää työskentele valtiolle, onko se yhä voimassa? Jonakin päivänä sinä et enää tule työskentelemään valtiolle, mitä sinä silloin sanot? Minkä kaltaista hallitusta me palvelemme?” Tietenkin!

71     Ja sitten tuo toinen mies sanoi: “Herra Branham, salli minun osoittaa sinulle, että me tiedämme, missä jokainen sinun kuluttamasi penni on.”

Minä sanoin: “Hyvä on.”

Hän sanoi: “Tässä on eräs tapaus, kun sinulla oli kokous Kanadassa, Albertassa; ja siellä sinulle annettiin rakkausuhri kolmetuhatta dollaria.”

Minä sanoin: “Kyllä, niin on!”

Ja hän sanoi: “Edellisenä sunnuntaina sinä olit nähnyt, että siellä oli eräs vanha kirkko, jossa he palvoivat, eikä tässä kirkossa ollut kattoa, ja sinä annoit tuon kolmetuhatta dollaria noille ihmisille kirkon rakentamista varten.”

Sanoin: “Se on totta.”

Hän sanoi: “Mutta sinä olet siitä velkaa tuloveron. Sinä annoit sen tuolle seurakunnalle, mutta sitä ennen se oli sinun.” Hän sanoi: “Eikö se ole totta, että tältä eräältä mieheltä, (en sano hänen nimeään, koska monet teistä tunnette hänet), paloi talo täällä maaseudulla, ja sinulla oli kokouksista tullessasi tuhatviisisataa dollaria, (no niin, monelle teistä se saattaa kuulostaa suurelta rahalta, mutta minä kulutan sen viidessätoista päivässä, vaikka en tekisi mitään, vain lepäisin. Minulle maksaa yli sata dollaria päivä, jos saarnaan tai en, huolehtia toimistomenoista ja muista asioista)…”, ja hän sanoi: “Sinulla oli tuhatviisisataa dollaria, ja tuon miehen talo oli palanut poroksi. Hänellä oli viisi lasta, ja sinä annoit hänelle tuon tuhatviisisataa dollaria.” Tietenkin, heillä oli siellä minun shekkini.

Minä sanoin: “Se on totta. Mitä sinä tekisit, jos jollakin miehellä olisi viisi lasta, joiden kanssa hän eläisi teltassa, ja lämpötila olisi nollassa ja lunta maassa? Uskoisitko minun voivan istua mukavassa talossa, tietäen, että tuo mies ja nuo pienet lapset olisivat siellä ulkona jäätymässä, päällystakit kiedottuina ympärilleen, kun rahalla olisi voinut auttaa häntä?”

Hän sanoi: “Eikö se ole totta, että eräs mies kuoli täällä sivukujalla ja hän tuli Kentuckysta, eikä hänellä ollut edes rahaa hautajaisiinsa, ja sinä hautasit tuon miehen, ja sinä ja vaimosi otitte rahaa ja menitte J. C. Penneyn tavarataloon, (hän veti esiin tuon shekin), ja kulutitte yli kaksisataa dollaria vain noiden lasten vaatteisiin?”

Minä sanoin: “Se on totta.”

Hän sanoi: “Eikö ole tosiasia, että eräs vanha nainen tässä määrätyssä kaupungissa”, (joka silloin eli New Albanyssa), ja sanoi, “sinä annoit hänelle yli kolmesataa dollaria maksaa velkansa ruokatavara kauppaan, josta he olivat lakanneet antamasta hänelle velkaa, ja sinä maksoit lähes viisisataa dollaria hänen vuokriaan, koska he olivat aikeissa häätää hänet ulos talvella, ja sinä maksoit hänen vuokransa tulevaan kesäkuuhun asti, ja otit myös vastataksesi hänen ruokatavara laskustaan, joka kohosi tuhanteen neljään- tai viiteensataan dollariin?”

Minä sanoin: “Minä muistan tuon tapauksen hyvin, hän oli eräs kahdeksankymmentävuotias vanha äiti, jolla oli sairas tytär ja reumatismia sairastava poika Georgiassa, ja, joka makasi vuoteessa ilman mitään muuta apua.” (Mitä te tekisitte siinä tilanteessa?)

Minä sanoin: “Kyllä, minä tein sen.”

Hän kysyi: “Tiesivätkö seurakuntasi luotetut tästä?”

Minä sanoin: “Eivät tietenkään tienneet.”

“Tiesikö vaimosi tästä?” Minä sanoin: “Ei, tietenkään.”

Hän kysyi: “Miksi sitten teit sen niin?”

Minä sanoin: “Koska minun Herrani sanoi: ‘Älä anna vasemman kätesi tietää mitä oikea kätesi tekee.’” Minä sanoin: “Onko mitään korkeampaa lakia kuin Jumalan lait?”

72     Ja juuri silloin Pyhä Henki tuli apuun niin hienolla tavalla kuin Hän sen tekee. Te alitajuisesti sanotte asioita, tietämättä edes sanoneenne sitä, jos vain annatte Pyhän Hengen huolehtia puhumisesta. Minä sanoin: “Hyvä on, jos sinä väität minun olevan sen velkaa, niin minä tulen tekemään parhaani mitä voin… Minä en enää ole mikään poika, mutta tulen tekemään parhaani maksaakseni sen.” Minä sanoin: “Tietämäni mukaan en ole kenellekään mitään velkaa. Olen yrittänyt olla rehellinen. Minä olin velkaa tuhansia dollareita, ja maksoin sitä takaisin dollari viikossa, mutta Jumalan armosta olen saanut sen maksetuksi. Minä sanoin: “Jos sinä väität ja todistat minulle oikeaksi, että olen velkaa tuon rahan, jonka olen antanut noille ihmisille…” Ja he jatkoivat edelleen, osoittaen, että siellä oli lähes kaksikymmentätuhatta dollaria, jotka olin antanut pois viimeisten kymmenen vuoden aikana sillä tavalla.

Ja hän kysyi: “Luotetut eivät siis tienneet mitään tästä?” Minä sanoin: “Heidän ei ollut tarpeellista tietää siitä.”

73     Minä sanoin: “Mutta se, mikä vaivaa minua, on tietoisuus siitä, että noiden köyhien leskien ja orpojen täytyy myös maksaa siitä tuloveroa, tai kuolla ollen velkaa valtiolle.” En tiennyt mitä olin sanomassa. Se oli Isä, joka puhui, enkä minä tiennyt sitä.

“Oi”, hän sanoi, “ ei, ei heidän tarvitse maksaa tuloveroa siitä.”

Minä kysyin: “Miksi heidän ei tarvitse maksaa sitä.”

Hän sanoi: “Katsohan, se oli pyytämättä annettu lahja.” Silloin Pyhä Henki herätti minut.

Minä sanoin: “Silloinhan pyytämättä annetut lahjat ovat verovapaita.”

Hän sanoi: “Se on oikein.”

Minä sanoin: “Silloin minä en ole velkaa valtiolle mitään velkaa, koska en ole koskaan elämässäni kerännyt uhria.”

Silloin lakimieheni nousi ylös ja sanoi: “Herra Branham, voitko sinä…?”

Minä sanoin: “Minä voin saada kaksi miljoonaa kirjettä Washingtoniin, todistaakseni sen.” Sanoin: “En ole koskaan kerännyt uhria.”

Hän sanoi: “Mutta, kun sinä menet näihin kokouksiin, ja nämä saarnaajat ovat keränneet tämän rahan ja maksavat sen, niin sinulla täytyy olla jonkinlainen keskinäinen ymmärrys, että sinä tulet saamaan jotakin.”

Minä sanoin: “Ei minkäänlaista.”

Hän sanoi: “Hyvä on sitten, mutta etkö sinä pyydä rahaa postin välityksellä?”

Minä sanoin: “En penniäkään.”

Hän sanoi: “Kuinka sinä sitten saat rahasi?”

74     Minä sanoin: “Mitä ihmiset lähettävät minulle.” Katselen juuri nyt ihmisiä kasvoihin, jotka jatkuvasti lähettävät minulle kymmenyksensä. Minä en koskaan pyydä heitä tekemään sitä; he vain tekevät sen. Se on Pyhä Henki. Hän on kykenevä huolehtimaan omistansa.

Hän sanoi: “Hyvä on sitten, herra Branham, voitko sinä todistaa sen? Voitko hankkia minulle kirjeitä vähintään kahdeksan tai kymmenen vuoden ajalta, että sinä olet saanut uhrit pyytämättä niitä?”

Minä sanoin: “Niin monta kuin haluatte.”

Hän sanoi: “Haluan kolme jokaiselta vuodelta.”

Minä sanoin: “Hyvä on, tulet saamaan ne.”

Hän sanoi: “Antaisitko minulle sitten postilaatikkosi avaimen ja antaa sitten postisi kerääntyä kaksi tai kolme päivää, ja minä menen sitten itse ja avaan sen?” Sanoin: “Voitte tehdä mitä haluatte, voitte myös tulla toimistooni.” Hän sanoi: “Millä tavalla sinä sitten pyydät rahaa?” Sanoin: “En mitenkään!” “Mitä sinä lähetät postissa?” “Rukousliinoja.”

“Laskutatko sinä siitä?”

75     Minä sanoin: “Tule ja lue ne kirjeet, jotka lähetän niiden kanssa.” Se riitti. Nyt valtio on velkaa minulle kaiken sen, minkä olen maksanut tuloverona viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. “Älkää ajatelko mitä sanoisitte, sillä se ette ole te, joka puhuu, vaan teidän Isänne, joka asuu teissä, pitää huolen puhumisesta.” Näettekö? Siksi me uskomme Sanan kanssa pysymiseen. Se voi kestää kauan, mutta se tulee päättymään oikein Sanan mukaan.

76     Sen vuoksi me uskomme sen, mitä Raamattu sanoo meille, että ennen kuin maailmaa edes tuli olemassaoloon, Isä teurasti Karitsan. Ja sitten, kun Hän oli teurastanut Karitsan, Hän pani jokaisen tulossa olevan lapsensa nimen Elämän Kirjaan, ja me vain elämme tuohon aikaan asti, jolloin se kaikki tulee päätökseensä. Näettekö mitä tarkoitan?

Ääretön Jumala tiesi sen kaiken, ja hän näki ennen kuin maailma alkoi tuon ohjelman mitä täytyi tehdä, ja Hän vain valmisti sen.

77     Muistakaa nyt, niin kuin suuri Mestarirakentaja, Isä, kun Hän teki maailman ja pani siihen kalsiumin, kaliumkarbonaatin, ja kaikki nämä eri elementit, joista meidän ruumiimme koostuvat, Hän tiesi jokaisen hitusen siitä ja tiesi minkä muotoinen ruumiimme tulisi olemaan ennen kuin sitä oli edes luotu. Tietenkin Hän myös tiesi sen iankaikkisen päämäärän. Ja Hän tiesi minkälaiset henget tulisivat asumaan näissä ruumiissa.

78     Ja nyt, ennen kuin voimme päättää tämän aiheen, meidän täytyy ottaa se uudestaan esiin tänä iltana, käärmeen siemenessä, ja naisen siemenessä, ja seurata sitä tähän päivään ja osoittaa teille miksi se on. Nähdäksemme, kuinka tuo käärmeen siemen on kulkenut eteenpäin, ja kuinka naisen siemen on kulkenut eteenpäin. Kuinka tuo käärmeen siemen on alkanut olla voitolla, kuinka se on alkanut voittamaan, tullen suuremmaksi ja suuremmaksi, suuremmaksi, suuremmaksi ja suuremmaksi, kunnes nyt ei ole jäljellä kuin vain pieni jäännös niistä nimistä, jotka olivat kirjoitettuina ennen maailman perustamista.

79     Mutta, kun tuo ruumis on syntynyt ja tuo viimeinen nimi, joka on Kirjassa, on tullut tunnetuksi täällä maan päällä, silloin Kirja suljetaan, sillä se on saatettu päätökseen, lunastuksen kertomus on täysin luettu, sitten me menemme tapaamaan Häntä ja kohtaamaan Hänet ylösnousemuksessa. “Hänellä, joka kuulee Minun Sanani ja uskoo Häneen, joka lähetti Minut, on Iankaikkinen Elämä, eikä hän ole koskaan tuleva tuomiolle, vaan on siirtynyt kuolemasta Elämään. Ei kukaan voi tulla Minun tyköni, ellei Minun Isäni häntä vedä.” “Eikä se ole hän, joka tahtoo, tai hän, joka juoksee, vaan Jumala, joka osoittaa laupeutta”, sanoo Kirjoitus. Se ei ole hän, joka tahtoo. Monet ihmiset sanovat: “Minä tulen liittymään seurakuntaan; minä tulen olemaan hyvä kaveri; minä tulen tekemään tätä.” Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Se on Jumala, joka osoittaa laupeutta.

80     Katsokaahan, kun Jumala alkoi… On seitsemän Jumalan Henkeä, aivan niin kuin seitsemän väriä sateenkaaressa. Ja jos olette koskaan panneet merkille, niin kolmisivuinen lasinpalanen heijastaa seitsemän täydellistä väriä. Oletteko koskaan koettaneet sitä? Ottakaa kolmikulmainen lasinpalanen, vaikka se onkin vain yksi lasinpalanen, mutta sen kolme sivua heijastavat seitsemää väriä. Siten Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat Yksi, kuitenkin heijastaen seitsemää Jumalan Hengellistä ominaisuutta.

81     Ja sitten, tuo ensimmäinen suuri Jumalan Henki on rakkaus. Jumala niin kuin suuri sateenkaari, me emme osaisi kuvitella minkä kaltaiselta Hän näyttää. Mutta sanokaamme vain, että Hän näyttäisi kuin sateenkaari Hengessä. Täydellinen rakkauden Henki, punainen; täydellinen yhdessäolon Henki, sininen, kaikki vain täydellisiä Henkiä. Ja sitten ne alkoivat alentua, tullen koko matkan alas Agapao-rakkaudesta phileo-rakkauteen, ja siitä alaspäin himoon ja aina kaikkein alhaisimpaan asti. Ja sitten Jumala itse tuli Mieheksi, Jeesukseksi, tullen alas samalla tavalla alhaisimpiin helvetin syvyyksiin ja otti ulos nuo, jotka Hän oli tuntenut ennen maailman perustamista, joiden nimet olivat kirjoitetut Kirjaan, ja lunasti heidät takaisin Itsellensä. Siinä se on teille, lunastuksen kertomus, jota ei voida täysin tuntea, ennen kuin me näemme Hänet ja seisomme Hänen kaltaisuudessansa.

82     Se on nyt syy, miksi me emme ole kirkkokunta. Siksi me olemme yhteistyössä jokaisen liikkeen kanssa niin kuin vain voimme Jumalan tähden, olematta kirkkokunta. Kirkkokunnista tulevat nuo valheelliset asiat.

83     Ja niin kuin sanoin, minä lyön voimakkaasti, koska haluan sen pitävän! Minä en ajattelisikaan puhua näistä asioista siellä ulkona jonkun toisen miehen seurakunnassa. Siellä olen tarpeeksi kristitty ja veli, pitäytyäkseni niihin suuriin periaatteisiin, joista me kaikki olemme samaa mieltä. Näettehän? Mutta se on vain, että me emme halua pettää ketään.

84     Puhuin erään nuoren pojan kanssa eilen siellä missä olin metsästämässä oravia, siellä kaukana Kentuckyn vuorilla. Minä en ollut huomannut tuota pientä kieltotaulua siellä metsässä, olin istumassa siellä toisella puolella… Ja ajattelin, että se oli veli Banks tulossa metsän lävitse; hän oli myös metsästämässä oravia tuolla samalla alueella. Ja näin hänen olevan tulossa ja vihelsin tuolle nuorelle miehelle. Ajattelin sen olevan veli Wood, hän oli pukeutunut aivan hänen tavallaan. Hän kääntyi ympäri ja näin, ettei se ollut hän. Veli Wood oli sanonut minulle, että siellä ylhäällä oli joku paikka, jonne oli pantu kieltotaulut. Ja minä en tiennyt sitä. Siellä ei ole mitään raja-aitoja, ainoastaan metsiä, ja kuinka minä olisin voinut tietää, mikä puu kuului millekin puolelle? Niinpä olin istumassa siellä kuuntelemassa oravien ääniä. Ja ajattelin sitä kuinka tänä iltana menisin kotiin ja alkaisin kokoukset; takaisin hommiin.

85     Ja alkoi sataa, ja myrskytuulet puhalsivat, ja minä näin tämän miehen ja puhuin hänelle. Menin hänen luokseen ja tulin toteamaan, että olin hänen maallaan. Ja minä puhuin hänelle ja hän sanoi: “Oi, ei se mitään, metsästä vain missä haluat.”

Hän sanoi: “Et sinä ollut minun maallani, sinä istuit tuon hikkoripuun takana, ja sen tällä puolella on minun maani.” Mutta hän sanoi: “Ei se mitään, veli Branham, metsästä vain missä haluat. Tule käymään talossa. Pappa haluaisi tavata sinua.” Näettekö?

Me aloimme puhua Raamatusta… Ja puhuessamme metsästyksestä hän sanoi: “Ei täällä kukaan välitä siitä, kuka metsästää, mutta isäni oli täällä metsässä eräänä päivänä, ja joku kaupunkilaismetsästäjä tuli ja tappoi yhden hänen lampaistaan, joka painoi noin kuusikymmentä tai seitsemänkymmentä paunaa, ja hän huusi tuolle kaverille, ja tuo kaveri yritti ampua häntä kiväärillään.” Hän sanoi: “Se on se, mikä tekee sen niin pahaksi, muuten me emme välitä kuka metsästää.”

86     No niin, se on sama asia, josta minä puhun. Minä en välitä mihin kirkkokuntaan te kuulutte, mutta pysykää Raamatun ja Pyhän Hengen kanssa. Me emme ole huolissamme teidän kirkkokunnistanne. Voitte kuulua yhteen tai toiseen, mutta kysymys on Raamatun kanssa pysymisestä tai sitten jonkun ihmistekoisen opinkappaleen vastaanottamisesta. Pysykää Raamatun kanssa.

87     He synnyttivät kirkkokunnan, mikä oli väärin. Ja seuraava asia, jonka he toivat, oli virheellinen vesikaste. Vesikaste, niin kuin se Raamatussa opetetaan, on upottamalla, mutta katolinen kirkko toi sen tilalle pirskottelun tai valelun, vaikka sellaisesta ei löydy yhtään paikkaa Raamatussa. Vesikaste on upottamalla.

88     Sitten katolisen kirkon jälkeen tuli luterilainen kirkko valeluineen, ja anglikaaninen kirkko ja niin edelleen. Sitten jonkun ajan kuluttua tulivat baptistit ja campbellilaiset alkoivat jälleen upottamaan. Sitten Saatana näki sen, joten hän vain antoi heille väärän nimen, jossa upottaa. Ja he alkoivat käyttää nimeä Isä, Poika ja Pyhä Henki. Raamatussa ei ole yhtäkään Kirjoituksen hitusta, missä ketään olisi koskaan upotettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Ja kuka tahansa opettaa sitä, on väärä opettaja.

89     Minä sanoin teille, että tekisin sen niin, että se pitäisi. Jos te ette ajattele, että se on oikein, niin haluan teidän tulevan tänne puhujanlavalle näyttämään se minulle. Jos te voitte näyttää minulle yhdenkin paikan Raamatussa, missä joku on joskus kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen Nimessä, niin minä tulen kiinnittämään selkääni kyltin “väärä opettaja”. Ja minä tulen kulkemaan katuja ylös ja alas huutaen koko keuhkojeni voimalla käteni kohotettuina: “Väärä opettaja.” Siellä ei ole mitään sellaista. Mistä se tuli? Menkää takaisin; tämä on Raamatun puoli. Teidän täytyy mennä historiaan. Katolilaiset uskovat moniin jumaliin, ja he hajottivat yhden totisen Jumalan kolmeksi eri jumalaksi.

90     Ja kuulkaa minua, mikä hirvittävä asia olikaan lehdissä yhtenä päivänä koskien tuota suurta miestä, Billy Grahamia, jonka me kaikki tiedämme olevan Jumalan palvelija. Meillä on tuo lausunto; veli Beelerillä siellä on se. Kun Billy Grahamilta kysyttiin: “Mikä oli tämä suuri ristiriitaisuus, joka koski kolminaisuutta? Oliko olemassa kolme jumalaa, kolme todellista Jumalaa, tai miten se oli? Yhdessä paikassa se näyttää siltä kuin olisi kolme jumalaa, ja toinen paikka taas näyttää siltä kuin olisi vain yksi.” Billy Graham sanoi: “Sitä ei ole paljastettu. Kukaan ei tiedä sitä.” Voi pojat, jos on kolme jumalaa, silloin me olemme pakanoita.

91     Niin kuin juutalaiset kysyvät: “Mikä niistä on teidän jumalanne, onko se Isä, vai onko Poika teidän Jumalanne, vai onko Pyhä Henki teidän Jumalanne?” On vain yksi Jumala, eivätkä ne ole kolme persoonallisuutta, sillä persoonallisuuden täytyy olla persoona. Ei voi olla persoonallisuutta ilman persoonaa. Te tiedätte sen. Kuinka voisi mikään olla persoonallisuus, olematta persoona?

92     “Oi”, sanotaan, “me emme usko kolmeen persoonalliseen jumalaan, me uskomme saman Jumalan kolmeen persoonallisuuteen.” No niin, ennen kuin se voi olla persoonallisuus, sen täytyy olla persoona.

93     “Mitä se sitten on”, te kysytte. Se ei ole kolme jumalaa. Se on saman Jumalan kolme virkaa. Hän oli alussa Isä, joka oli siellä tulen liekkinä erämaassa, palavassa pensaassa… [Tyhjä kohta nauhassa.] Isyys; Jumala niin kuin juuri sanoin tuli alaspäin; se oli Hänen korkein asemansa.. Henki, Agape, Zoe, Jumalan itsensä Elämä tehtynä Tulipatsaan muotoon. Ja tuo sama Yksi, joka oli Isyydessä, tuli Pojaksi, ja tuo Henki, joka oli tuossa palavassa pensaassa, oli Miehessä, Kristuksessa, tuoden esiin saman todisteen kuin tuo Tulipatsaskin teki. Hän sanoi: “Jos Minä en tee Isäni tekoja, älkää silloin uskoko Minua.” Jokainen puu tulee antamaan todistuksen omasta hedelmästään

94     Ja sitten sen jälkeen, kun Se oli tullut mieheksi… Katsokaa kuinka Se tulee alaspäin Yliluonnollisesta joksikin, jota voidaan käsin kosketella, ihmisruumiiksi. Ja uhrikuoleman kautta, ja tämän yhden Jumalan ylimmällä uhrilla, Jeesus… Hän sanoi: “Minä ja Isä olemme Yksi. Minun Isäni asuu Minussa.” Kukaan ei voisi lukea sitä yhtään selvemmin.

 He sanoivat: “Miksi Sinä et näytä meille Isää, se tulisi tyydyttämään meitä.” Johannes 14:8.

 Hän sanoi: “Minä olen ollut niin pitkän aikaa teidän kanssanne, ettekä te tunne Minua? Hän sanoi: “Kun te näette Minut, te näette Minun Isäni.”

95     Niin kuin eräs nainen kerran hyppäsi ylös ja sanoi: “Mutta veli Branham, Isä ja Poika ovat yksi aivan niin kuin sinä ja sinun vaimosi olette yksi.”

Minä sanoin: “Oi, ei, eivät he ole.” Kysyin, “Näetkö sinä minut?”

Hän sanoi: “Kyllä.”

Kysyin, “Näetkö sinä minun vaimoani?”

Hän sanoi: “En!”

96     Minä sanoin: “Silloin he eivät ole samalla tavalla yksi. Jeesus sanoi: ‘Kun te olette nähneet Minut, te olette nähneet Isän. Isä asuu Minussa.’ Minun vaimoni ei asu minussa.” Näettehän? He ovat Yksi; he ovat Yksi kaikella tavalla. Me olemme yksi sopimuksen kautta, vaimoni ja minä. Me olemme yksi yhdessäolossa, mutta me olemme kaksi eri persoonallisuutta. Vaimoni voi ajatella yhdellä tavalla ja minä toisella, koska me olemme kaksi henkilöä. Mutta niin ei ole Jumalan kanssa, he, Jumala ja Kristus, ovat yksi ja sama Persoona.

97     “Mikä sitten on Pyhä Henki?” Pyhä Henki on tuo sama Jumalan Henki asumassa ihmisissä, joiden puolesta Hän kuoli, joiden nimet Hän oli pannut Karitsan Elämän Kirjaan, jotka olivat yksi Hänen kanssaan alussa. Kirjoitus sanoo niin. Eikö Jeesus sanonut heille, että he olivat Hänen kanssaan ennen maailman perustamista? Teidän mielenne ovat pimennetyt; me kaikki olemme pimentyneitä noille asioille. Mutta me emme ole täällä vain jonkin sattuman kautta; me olemme Jumalan poikia ja tyttäriä Jumalan luomisen alussa, ja meidät on pantu tänne todistajiksi, todistamaan Jumalan armosta, joka on vuodatettu sydämiimme Pyhällä Hengellä. Meillä on iankaikkinen Henki. Eikä ole mitään tapaa pysäyttää sitä. Jumalan Seurakunta tulee olemaan siellä aivan niin varmasti kuin vain varma voi olla.

98     Kuten puhuimme siitä, ottakaamme jälleen tuo pieni aihe hetkeksi, kuinka avioton lapsi ei voinut päästä sisälle kuningaskuntaan neljääntoista sukupolveen, neljäänsataan vuoteen, ja kuinka tuo vanhempien väärinteko kostettiin lapsille kolmanteen ja neljänteen sukupolveen. Samoin on myös vanhempien vanhurskaus vierailtu lapsille.

99     Mitä te teette, jos vielä tulee huominen, ja teillä on lapsenlapsi, niin teidän toimintanne tänään tulee määräämään sen, mitä hän tulee olemaan silloin; sillä me luemme Raamatusta, kuinka Melkisedek kohtasi Abrahamin tämän ollessa palaamassa kuninkaiden teurastuksesta, ja Abraham antoi Hänelle kymmenennen osan, kymmenykset kaikesta, mitä hänellä oli… Ja sitten kymmenyksistä sanottiin, että ainoastaan Leevi voi ottaa kymmenyksiä. Mutta sanottiin, että Leevi, joka otti kymmenyksiä, maksoi kymmenykset, kun hän vielä oli Abrahamin kupeissa.

100Oi, voitteko käsittää sitä? Abraham oli Leevin isoisoisä, ja tässä Leevi, ehkä satoja vuosia myöhemmin, en tiedä tarkalleen kuinka kauan, minun täytyisi laskea se sukuluettelosta… Mutta Abraham siitti Iisakin; Iisak siitti Jaakobin; Jaakob siitti Leevin, ja tässä Leevi… Jaakob oli hänen isänsä, Iisak hänen isoisänsä, ja Abraham hänen isoisoisänsä. Ja, kun Leevi oli Abrahamin kupeissa, Raamattu sanoo, että hän maksoi kymmenykset Melkisedekille.

101Ja sitten, kun tämä nuori sukupolvi juoksee ympäri tupakoiden ja ryypäten ja tehden kaikenlaista, niin kuinka te silloin voitte odottaa toisen sukupolven olevan? Syy, miksi meillä on synti, nuorisorikollisuuksineen, ja syy, miksi meillä on pieniä tyttöjä kaduilla ja pieniä poikia, on koska heidän isänsä ja äitinsä tekivät sitä, mitä tekivät menneinä aikoina. Ja syy, miksi meillä vielä on saarnaajia, jotka tulevat seisomaan Totuuden puolesta, ja syy, miksi meillä vielä on joitakin vanhanaikaisia tyttöjä, on se, että heillä oli vanhanaikaiset vanhemmat aikaisemmin. Se on tarkalleen oikein. Meillä yhä on saarnaajia, jotka seisovat tekemättä kompromisseja Sanasta minkään kirkkokunnan kanssa, koska meillä aikaisemmin oli vanhanaikaisia saarnaajia, jotka seisoivat samalla perustalla. Kyllä!

102Nyt me olemme tässä päivässä, ja syy siihen, miksi me emme ole kirkkokunta, on se, että jos me olisimme, meidän täytyisi kumartaa sitä.

103Ja muistakaa, tutkikaa Kirjoituksia mistä tahansa haluatte, ettekä te tule löytämään yhtään paikkaa Raamatusta, missä ketään olisi koskaan kastettu pirskottelemalla tai valelemalla, tai Isän, Pojan, Pyhän Hengen nimessä. Niinpä, jos sitä ei ole Kirjoituksessa, sen on täytynyt alkaa jostakin.

104Kuten sanon, istuessani suuren puun alla katselemassa sitä, oi, se voi olla kuinka virheetön tahansa, se voi olla jotakin valtavaa, se voi olla voimallista, mutta sillä oli alku; sen täytyi alkaa. Ja kaiken, myös tämän vanhanaikaisen uskonnon, jonka puolesta me niin urheasti seisomme, sen täytyi alkaa jossakin. Sillä täytyi olla alku. Ja kaikki nämä “ismit”, joita meillä on, sillä on täytynyt olla alku. Ja niillä valheellisilla kirjoituksilla, joita me käytämme kirkkokunnissamme, on täytynyt olla alkunsa.

Ja jos me sanomme: “Minä olen metodisti”, teillä on täytynyt olla alkunne. Te voitte sanoa: “Minä olen baptisti”; teillä täytyi olla alku. Te sanotte: “Minä olen katolilainen”; teillä täytyi olla alku. Te sanotte: “Minä olen uudestisyntynyt kristitty”; teillä täytyi olla alku. Teillä on täytynyt olla se.

105Menkää taaksepäin ja nähkää, missä se alkoi. Menkäämme takaisin koko asian alkuun. Sitten, jos sieltä ei löydy mitään kirkkokuntaa Raamatusta, silloin kirkkokunnalla on täytynyt olla alkunsa. Se alkoi katolisena kirkkona. Protestantit ovat vain syntyneet siitä.

106Sitten, jos Raamattu kutsuu häntä pahamaineiseksi naiseksi, hänen oppinsa tähden; hän harjoitti hengellistä haureutta. Mitä on haureuden harjoittaminen? Muistattehan, että me kävimme sen lävitse. Nainen, joka elää oman miehensä kanssa, on sama kuin neitsyt. Häntä ei ole saastutettu niin pitkään kuin hän elää yhden miehen kanssa. Mutta mitä on epävanhurskaus? Vanhurskaus vääristeltynä. Antakaa hänen elää jonkun toisen miehen kanssa, ja hän on tuomittu. Näettekö? Vanhurskaus vääristeltynä.

107Nyt, jos kirkkokunta olisi ollut oikein, olisi Jumala sanonut: “Meillä tulee olemaan kirkkokuntia.” Ja jos katolinen kirkko on julistettu Raamatussa huoraksi, epävanhurskaaksi, koska hän antoi omalle seurakunnalleen omaa teologiaansa eikä Raamattua… Veli, sisar, eikö katolinen kirkko naurakin vasten kasvojanne, kun on kysymys Raamatusta? He sanovat, etteivät he välitä siitä, mitä Raamattu sanoo, vaan siitä, mitä kirkko sanoo, mitä heidän kirkkokuntansa sanoo. Hyvä on sitten, kuinka te voitte sanoa heidän olevan väärässä, kun te alistutte kastettaviksi Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä, vaikka Raamattu tuomitsee sen? Siksikö, että metodistit sanovat niin, tai baptistit sanovat niin? Miksi te suostutte pirskottelemiseen tai valelemiseen, kun mitään sellaista ei ole Raamatussa? Siellä ei ole mitään sellaista, että joku olisi kastettu Isän, Pojan, Pyhän Hengen nimessä. Miksi te sitten teette niin?

108Katsokaahan siksi me emme ole kirkkokunta. Meidän ei tarvitse totella niitä. Kun Henki näyttää valon Kirjoituksen ylle, me pysymme Kirjoituksen ja NÄIN SANOO HERRAN kanssa. Siinä se on teille. Siellä ei ole mitään sellaista asiaa, sitä ei ole kirjoitettuna Kirjoituksessa.

109“Oi”, te sanotte: “Entä miten on Matteus 28:19 kanssa?” No niin, me olemme kammanneet sen lävitse ainakin tusinan kertaa. Se oli tuo asia, jonka Jeesus sanoi: “Menkää sen vuoksi, opettakaa kaikkia kansoja, kastamalla heidät Isän, Pojan, Pyhän Hengen Nimeen.” Tehtiinkö sitä koskaan? Kastettiinko siellä koskaan ketään sillä tavalla? Ei yhtäkään. Silloin jotakin täytyy olla jossakin vialla. Varmasti, se on katolisuus, joka teki sen.

110Katsokaa onko siitä mitään historiassa, esinikealaisiin isiin asti, te historioitsijat. Lukekaa kirjat esinikealaisista isistä, ja nähkää kuinka aina Englannin kuninkaaseen asti joka ainoa heistä kastettiin Jeesuksen Kristuksen Nimessä, katolisen kirkon alkuun asti. Katolisella kirkolla on valta, he sanovat, muuttaa mitä tahansa he tahtovat. Ja he tahtovat kastaa Isän, Pojan, Pyhän Hengen nimessä. Martin Luther toi sen sieltä mukanaan; John Wesley seurasi sitä, ja samoin Alexander Campbell tuli sen kanssa, ja John Smith baptistikirkosta seurasi sitä edelleen. Täällä helluntailaiset ovat yhä sen kanssa. Mutta hetki on tullut.

111Tarkatkaa tuota lampunjalkaa, josta puhuimme eilen illalla. Ensimmäinen lampunjalka on valoisa. Sitten se pimeni, pimeni, pimeni, kunnes se kulki tuhannenviidensadan vuoden pimeän ajanjakson lävitse; sitten valo alkoi jälleen levitä. Ja juuri ennen viimeistä seurakunta ajanjaksoa se jälleen valkeni; noiden kahden seurakunta ajanjakson välissä Valo tuli. Me seurasimme Kirjoitusta Efeson seurakunnasta eteenpäin tuohon pimeään ajanjaksoon, ja jokaista niistä, Hän sanoi: “Sinulla on vain vähän voimaa, mutta sinä et ole kieltänyt Minun Nimeäni.” Ja seuraava seurakunta ajanjakso: “Sinä olet tehnyt suuren asian, mutta sinä et ole kieltänyt Minun Nimeäni.” Se seurasi esinikealaisia isiä sen lävitse. “Sinä et ole kieltänyt Minun Nimeäni.”

112 Sitten viidentoistasadan vuoden pimeän ajanjakson jälkeen Lutherin kirkko tuli ulos. Hän sanoi: “Sinulla ei ole Minun Nimeäni, vaan sinulla on nimi”, ei enää Jeesus, vaan luterilainen, katolilainen, baptisti, presbyteeri. “Sinulla on se nimi, että elät.”

 “Me olemme elävä seurakunta. Me menestymme. Me menemme eteenpäin.”

“Mutta sinä olet kuollut!” Kirjoitus sanoo niin. “Sillä ei ole mitään muuta Nimeä annettu Taivaan alla ihmisten keskuudessa, jolla ihminen voi pelastua.” Baptisti ei pelasta sinua; presbyteeri ei pelasta sinua; katolilainen ei pelasta sinua; Jeesus pelastaa sinut.

113Kaikki pienissä tekstikirjoissa, ihmistekoisia teorioita, joita he kirjoittavat: “Tätä me uskomme.” Ja siksi me pysymme poissa siitä. Meillä ei ole mitään tekstikirjaa, vaan Raamattu, ei mitään piispaa johtamassa, vaan Henki. Niin se on. Ja sitten, jos jokin väärä henki yrittää tulla sisälle ja vääntää jotakin siellä, tulee Sana oikaisemaan sen. Se on väärin, pysykää poissa siitä. Näettekö? Tässä tulee Henki ja sanoo: “Se on väärin”, todistaen… Sillä meidän henkemme todistaa yhdessä Hänen Henkensä kanssa. Tässä tulee joku toinen sanoen: “Oi, meidän pitäisi… Minä uskon, että se on aivan oikein heidän tehdä sitä ja tätä.”

114Mutta Henki sanoo: “Siinä on jotakin väärää.” Se menee suoraan takaisin Raamattuun ja osoittaa meille mitä tehdä. Ja se on väärin, pysykää poissa siitä. Siksi Raamattu sanoo: “Tässä on hänelle, jolla on viisaus; tässä on hänelle, jolla on tieto; tässä on hänelle, jolla on tämä,” Seurakunta on silloin järjestyksessä. Ettekö te näe Jumalan suurta suunnitelmaa?

115Katsokaahan nyt, Filadelfian Seurakunnan Ajanjakso oli metodistikirkon ajanjakso, veljellisen rakkauden ajanjakso, uskonpuhdistus, kalvinismin tullessa esiin anglikaanisessa kirkossa Englannissa. Kun heillä ei ollut enää mitään herätystä, nosti Jumala esiin John Wesleyn lakiin perustuvana tuoden esiin armenialaisen opin. Ja tehdessään niin, hän iski tuota asiaa päähän, mitä se oli ansainnutkin. Mutta mitä hän teki? Tässä tulivat metodistit, mennen aivan yhtä pitkälle toiseen suuntaan kuin mitä kalvinistit olivat menneet toiseen suuntaan. Nyt siellä välillä on yhä metodisteja ja yhä baptisteja, toivoisin, että voisimme mennä tässä Kirjoituksiin. Ottakaa Ilmestyskirja 3, ja te tulette käsittämään sen.

116Nyt juuri ennen viimeistä helluntaiajanjaksoa, joka on haalea [penseä] Laodikean seurakunnan ajanjakso, joka on hyljännyt… Mutta muistakaa, kun Jeesus nähtiin seisomassa seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä, niin pimein oli se, mikä oli kauimpana Hänestä. Hänen tuli näyttää kuin Alpha ja Omega, ei jotakin siltä väliltä, kun Hän oli ristillä vasen ja oikea kätensä levitettyinä. Ja Hän oli jaspis ja karneoli kivi, jotka olivat Benjamin ja Ruuben, ensimmäinen ja viimeinen. Siellä Hän seisoi kätensä levitettyinä kultaisen lampunjalan keskellä.

117Mutta muistakaa, sen ollessa häviämässä pois… Älkää sekoittako sitä sillä, kun he ottivat nämä nimet täällä kirkkokunnissa, he kuolivat noihin asioihin, koko matkan loppuun asti. Mutta Hän sanoi, juuri siinä välillä, metodistien ja helluntailaisten välillä: “Minä olen asettanut sinun eteesi avoimen oven.” Siinä se on teille, tuo Nimi oli jälleen ennallistettu. “Olen asettanut eteesi avoimen oven, ja Minä olen Tie, Totuus ja Elämä. Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin Minun kauttani.” Mitä se oli? Tuo avoin ovi.

118Jos huomaatte, niin Jeesus sanoi “s-t-r-a-i-t” [salmi] eikä s-t-r-a-i-g-h-t [suora]. Salmi on tie. Salmi on vettä. Mitä se on? Takaisin Jeesuksen Nimeen… “Sinulla on vähän elämää, mutta sinä et ole kieltänyt Minun Nimeäni”, jonka he olivat siellä kadottaneet muodostaessaan katolisen kirkkokunnan, sitten se oli niin Lutherin kirkkokunnassa, Wesleyn kirkkokunnassa, ja olivat siinä vaiheessa tulossa helluntailaisten aikaan. Mutta juuri ennen lopunaikaa, Siemenen ollessa melkein lopussa maan päältä, vanhurskaan siemen on melkein hävitetty. Käärmeen siemen lisääntyy nopeammin ja nopeammin ja nopeammin, valmistautuen tätä atomiajanjaksoa varten tullakseen hävitetyksi. “Mutta juuri ennen tuota aikaa Minä tulen lähettämään pakotien. Minä olen asettanut eteesi avoimen oven. Salmi on tämä portti, ja kapea on tämä tie, ja vain hyvin harvat heistä tulevat löytämään sen, sillä lavea on se tie, joka johtaa hävitykseen, ja monet tulevat kulkemaan sillä.” Siinä se on teille. Juuri ennen tätä, pitää tämän suuren Valon tulla esiin.

119Olen niin iloinen. En yksinkertaisesti tiedä kuinka ilmaista sitä, kuinka iloinen olen. Nyt on tullut aika lopettaa, enkä ole vielä edes koskettanut aihetta.

120Haluan puhua Pyhän Hengen kasteesta. Tulen koskettelemaan sitä joka tapauksessa kymmenen tai viisitoista minuuttia. En tule nyt pitämään teitä kolmea tuntia niin kuin eilen illalla; yritän olla tekemättä sitä.

121Nyt, jos heillä on väärä vesikaste, silloin kirkkokunnat ovat väärässä. Ja kuka tahansa pitää kiinni jostakin määrätystä kirkkokunnasta, hän kannattaa ehdottomasti väärää asiaa. He kannattavat sitä, mitä vastaan Jumala on. Hän sanoi niin näissä seurakunta ajanjaksoissa, niin sanottiin Kirjoituksessa, Hän kutsui heitä prostituoiduiksi, koska he opettavat oppina ihmisten käskyjä.

122Tapasin äskettäin erään miehen, joka kirjoittaa väitöskirjaa Jumalallisesta parantamisesta, ja hän sanoi: “On vain yksi asia, veli Branham, miksi ihmiset ovat sinua vastaan, ja se on, että sinä menet noiden helluntailaisten tykö.”

Minä sanoin: “Hyvä on, minä tulen sinun seurakuntaasi, jos tulet kannattamaan minua omassa kaupungissasi.”

Hän sanoi: “Minä olen puhunut siitä. Puhuin siitä piispalle, (se oli metodisti kirkko, ei ole mitään syytä olla sanomatta sitä), otin asian esiin, ja he sanoivat: ‘Katsohan nyt, me metodistikirkkona emme usko näihin ihmeisiin.”’

123Mitä te nyt tulette tekemään? Tuletteko te kuuntelemaan metodistikirkkoa ja kirkkokuntaa? Jos sen teette, te olette uskonnollinen prostituoitu. Uskoisitteko, että baptistikirkko tulisi kannattamaan jotakin senkaltaista kampanjaa? Miksi he eivät tee sitä? Koska he ovat baptisteja. Raamattu sanoo, että he ovat prostituoituja. Huora synnytti tyttäriä, jotka olivat porttoja. Miksi? Koska he antavat ihmisille samalla tavalla ihmistekoista oppia Jumalan Sanan asemesta. Siksi me emme ole kirkkokunnallistuneet baptistien kanssa. Siksi me emme ole kirkkokunnallistuneet metodistien kanssa.

124Miksi me nyt emme ole kirkkokunnallistuneet helluntailaisten kanssa? Tässä se on; tarkalleen sama asia. Jos luterilainen kirkko olisi pysynyt siinä mitä se oli alussa, se olisi ollut helluntaikirkko. Mutta he kirkkokunnallistuivat, joten Jumala nosti esiin toisen helluntailaisen, jota kutsuttiin Wesleyksi. Ja kun Wesley kirkkokunnallistui, Hän nosti esiin toisen nimeltään baptistit. Kun he kirkkokunnallistuivat, Hän nosti esiin toisen nimeltään campbellilaiset. Kun he kirkkokunnallistuivat, Hän nosti esiin toisen nimeltään helluntailaiset. Kun he kirkkokunnallistuivat, Hän liikkuu eteenpäin. Tarkatkaa vain ja nähkää.

125Se ei ole Jumalan jumalallinen ohjelma. Jumalan ohjelmassa ei ole noita kirkkokuntia. Niinpä te näette, että siksi me emme ole kirkkokunta.

126Muistakaan nyt tämä mitä sanoin alussa, jos loukkaan teitä, niin en tarkoita tehdä sitä. Tämä on seurakunnalle. Jos te istutte mukana, niin me haluamme pitää teidät täällä, mutta tämä on se, minkä puolesta me seisomme ja miksi me emme ole kirkkokunta.

127Nyt ensinnäkin, kirkkokunta on väärä ja opettajat ovat vääriä. Ja minä sanoin, että se tulisi koskemaan, ja minä haluan sen tekevän kipeää. He ovat ehdottomasti vääriä opettajia. Kuka tahansa, joka tietää nuo asiat ja tekee kompromisseja metodistien, baptistien, luterilaisten, tai helluntailaisten puolesta, tietäen, että Raamattu opettaa eri tavalla, hän on väärä profeetta. Sen ympäri ei voi päästä, se on tarkalleen niin. Siksi minä en liittynyt Assembliesiin. Siksi en liittynyt ykseyteen.

Siksi en liittynyt baptisteihin, metodisteihin tai presbyteereihin, koska ne ovat vääriä. En tarkoita, että ihmiset siellä ovat vääriä; tarkoitan, että heidän teologiansa on väärä, koska se ei ole yhtäpitävä Jumalan Sanan kanssa. Paavali sanoi: “Jos…” Sallikaa minun näyttää teille mitä Paavali sanoi, ennen kuin me jätämme tämän vesikasteen.

128Kun Jeesus oli antanut tämän kastekäskyn Matteus 28:19, sanoi Pietari kymmenen päivää myöhemmin: “Tehkää parannus joka ainoa teistä ja ottakaa kaste Jeesuksen Kristuksen Nimessä syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.” Seuraava kerta, kun kaste mainitaan, on kun evankelista Filippus meni ja saarnasi samarialaisille. Ja hän kastoi joka ainoan heistä Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Sitten Pietari ja Johannes tulivat ja laskivat kädet heidän päälleen, ja he saivat Pyhän Hengen. Sen jälkeen Pietari meni Korneliuksen taloon, jossa “Pietarin vielä puhuessa näitä sanoja lankesi Pyhä Henki heidän päälleen.” Pietari sanoi: “Me emme voi kieltää vettä, koska näemme, että nämä ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin alussa.” Ja hän käski kastamaan heidät Herran Jeesuksen Kristuksen Nimessä.

129Nyt, kun Paavali oli kulkemassa Efeson ylärannikon kautta, hän löysi sieltä joitakin baptisteja. Heillä oli siellä eräs apostoli, jonka nimi oli Apollos. Hän oli kääntynyt lakimies, ja hän todisti ihmisille Raamatulla, että Jeesus oli Kristus. Hän sanoi: “Messiaan oletettiin tekevän näitä määrättyjä asioita, joten tämä Mies oli Messias.”

130Ja heillä oli siellä suuri joukko ihmisiä, jotka iloitsivat ja huusivat. Akylas ja Priskilla olivat menneet sinne ja liittyneet yhteen heidän kanssaan, seurustellen heidän kanssaan. Heillä ei ollut mitään kirkkokuntaa. Ja he olivat nähneet, että tämä mies oli suuri mies, oi, hän oli älykäs, lakimies; todella älykäs mies. Niinpä he sanoivat hänelle: “Sinä olet todella hyvä siinä mitä tiedät, mutta meillä on eräs pieni veli nimeltään Paavali; kun hän tulee, hänellä on ollut joitakin kokemuksia; hän tietää mistä hän puhuu. Hän tulee opettamaan sinulle Herran tien selvemmin, jos vain istut ja kuuntelet häntä. Älä yritä syöttää hänelle mitään, koska hän ei tule sallimaan sitä. Vaan mene sinä vain kuuntelemaan häntä.”

131Ja kun Paavali kulki sitä kautta; hän kuunteli ja tarkkasi häntä ja sanoi: “Se on hienoa, mutta oletteko te saaneet Pyhän Hengen, te baptistit, sen jälkeen, kun uskoitte?”

“Oi”, he sanoivat, “eikö meillä ole sitä?”

“En usko, että on.” Näettekö?

“Mutta, miksi?”

“No niin, kuinka teidät kastettiin?”

“Oi, meidät on kastettu. Me olemme kastettuja.”

132“Mutta kuka teidät kastoi, ja kuinka teidät kastettiin?” Raamattu sanoo ”mihin”, mutta alkuperäinen kreikkalainen sanoo ”kuinka”. “Mihin teidät kastettiin?” Toisin sanoen: “Kuinka teidät kastettiin?”

133“Meidät kastoi Johannes Kastaja, sama mies, joka kastoi Jeesuksen Kristuksen, ja samassa vesilammikossa.” Se on valtavan hieno kaste, eikö teidänkin mielestänne? Näyttää kuin se olisi ollut aivan oikein, sama mies, joka kastoi Herran Jeesuksen Kristuksen… jonka Jumala vahvisti tulemalla itse alas Pyhän Hengen muodossa ja mennen Häneen. Hän sanoi: “Tämä on Minun rakas Poikani, jossa olen mielistynyt asumaan heti kasteen jälkeen. Minusta näyttää kuin tuollaisen kasteen olisi tullut riittää.

134Paavali sanoi: “Se ei enää riitä.” “Miksi se ei enää riitä?” Näettekö? “Teidät täytyy kastaa uudestaan.”

“Tarkoitatko, että meidät, jotka sama Johannes on kastanut, joka kastoi Jeesuksen, täytyy kastaa uudestaan?” “Kyllä vaan.” He kysyivät, “Kuinka meidän sitten täytyy olla kastetut?”

135Hän sanoi: “Jeesuksen Kristuksen Nimessä.” Ja Paavali vei heidät sinne ja kastoi heidät uudestaan. Apt. 19:5. Ja kun he tämän kuulivat, he ottivat kasteen uudestaan Jeesuksen Kristuksen Nimessä; ja Paavali laski kätensä heidän päälleen, ja he saivat Pyhän Hengen.

136Jos Paavali pakotti miehet ja naiset uudelleen kastettaviksi Jeesuksen Kristuksen Nimessä, ja jos minä saarnaan mitä muuta Evankeliumia tahansa, silloin minun henkeni ei ole oikea niin kuin Paavalin oli. “Hän tunnustakoon, että se mitä minä kirjoitan, on Herran käskyt.”

137Ja Gal. 1:8, Paavali sanoo: “Jos vaikka enkeli tulee alas Taivaasta, kirkas loistava enkeli…” Mistä hän puhuu? Ilmestyksestä. Siunattu olkoon Herran Nimi! Ei ole väliä sillä, kuinka hieno teidän ilmestyksenne on… Muistatteko kokouksemme alussa tänä aamuna, Uurimin ja Tummimin? Jos jokin tulee ja paljastaa sen, vaikka kuinka täydelliseltä näyttävästi, hän on valehtelija; hän on väärä enkeli; ja mies, joka kuljettaa omaa sanomaansa, on väärä profeetta. On vain yksi tapa kastaa; se on Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Jos teitä ei ole kastettu sillä tavalla, niin täällä on kasteallas odottamassa. Niin se on.

138He kastavat väärin! Löytäkää minulle yksikin paikka, missä kukaan on koskaan kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Sitä ei ole pyhissä Kirjoituksissa. Mitä se on? Se on katolisen kirkon aloittama opinkappale. Me voimme todistaa sen. Meillä on nikealaisten isien oppi kokonaisuudessaan; meillä on historia; meillä on Hislopin Kaksi Babylonia; meillä on Josefuksen kirjoitukset; meillä on kaikki muinaiset historiat, Josefus kirjoitti Herran Jeesuksen aikana, sen jälkeen kirjoitettiin Hislopin Kaksi BabyloniaEsinikealaiset isät kirjoitettiin sen jälkeen, ennen katolisen kirkon muodostamista. Ja sitten katolinen kirkko tuli ja työnsi sen kaiken ulos ja otti itse hallinnan, kun pakanallinen Rooma tuli paavilliseksi Roomaksi. Ja he toivat tuon väärän vesikasteen, pirskottelun ja muuttivat Herran Jeesuksen Nimen Isäksi, Pojaksi ja Pyhäksi Hengeksi. Ja Jeesus sanoi sen innoituksen alla, jonka Hän antoi Johannekselle Patmoksella: “Sinulla on se nimi, että sinä elät, mutta sinä olet kuollut.” Isän, Pojan, Pyhän Hengen nimessä kuollaan.

139Sallikaa minun kertoa teille eräs pieni henkilökohtainen kokemus. Sveitsissä, Saksassa ja monissa paikoissa, joissa olen ollut, kuinka ennustelijat työskentelevät? Kuinka pahat henget etenevät? Haluan teidän uskovan minua pastorinanne, koska te olette niitä, joille minä puhun. Perkeleet kulkevat Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. He leikkelevät höyheniä ja kaikenlaista muuta ja panevat loitsuja toistensa päälle Isän, Pojan, Pyhän Hengen nimen kautta. He kutsuvat niitä kolmeksi korkeaksi nimeksi. Sen äiti on katoliset kirkot. He menevät ja polvistuvat näiden pienten kuvapatsaiden eteen ja leikkaavat höyhenen saksilla ja kääntävät sen taaksepäin ja panevat loitsuja naapureittensa ylle ja niin edespäin, jonka vuoksi heitä poltettiin ja kaikkea muuta.

140Sveitsissä seisoin käteni paalun päällä, jossa rehelliset miehet ja naiset kuolivat, kun he leikkasivat heiltä pois kielet ja puhkaisivat heidän silmänsä kuumilla raudoilla ja kaikkea muuta, sen teki tuo prostituoitu katolinen kirkko. Eikä yksin se, vaan myös varhaiset anglikaaniset kirkot ja teidän protestanttiset kirkkonne tekivät samoin. He lukivat nuo loitsunsa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kautta.

141Ja teidän veljenänne ja pastorinanne, minä olen kiitollinen etuoikeudesta, että Jumalan armosta olen ollut suojeltu näissä asioissa, mutta olen tehnyt sen tietääkseni omakohtaisesti mistä puhun. Eräskin nainen tuli tähän seurakuntaan tuomiten minut ja sanoi: “Hän leikittelee spiritismin kanssa.” Jumala Taivaassa tietää mitä se kaikki oli.

142Minä en voi ottaa kenenkään miehen sanaa… Kun he kertoivat minulle, että Pig Alley Pariisissa oli senkaltainen pahamaineinen paikka, niin kuinka olisin tiennyt sen, jos en koskaan ole ollut siellä. Mutta minä menin sinne nähdäkseni oliko se oikein tai ei. Minä otin mukaani kaksi tai kolme muuta saarnaajaa ja menin sinne noiden naisten luo, jotka riisuutuivat siellä kaduilla ja tekivät muita asioita. Se on totuus.

143Kuinka tiesin, että Rooma istui seitsemällä kukkulalla? Kuinka tiesin, että Paavilla oli VICARIUS FILII DEI? Minun täytyi uskoa jonkun toisen sana siitä. Kuinka tiesin, että paavilla oli tuo kolminainen kruunu, Taivaan, maan ja helvetin käskynhaltija? Kuinka voin tietää sen ennen kuin olin mennyt sinne ja nähnyt sen?

144Kuinka tiesin, että oli olemassa elävä Jumala? Ei jonkun teologian alla, ei jollakin järkiperäisellä käsityksellä jostakin tunneperäisestä ajanjaksosta menneisyydessä niin kuin jumalankieltäjät tahtovat sanoa meille, vaan yhtenä päivänä löysin Hänet ja puhuin Hänelle kasvoista kasvoihin. Se teki asiat erilaisiksi. Niin se on.

145Spiritismi työskentelee Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kautta. Seisoin noiden noitien kokouksessa, jossa he työskentelivät. Älkää luulko, etteivät he antaisi teille haastetta. He seisoivat siellä; he kohottivat pöydän ilmaan, ja käänsivät sen ympäri, ja kitara soitti. Seisoin siellä, ja he halusivat panna minut ulos, ja minä sanoin: “Te olette väärässä.” Henki vastasi heille, henki, joka väitti olevansa Jumala, he sanoivat, että se oli Jumala. Minä sanoin: “Se on väärin; se on perkele.”

He sanoivat: “Tämä mies on uskomaton.”

146Minä sanoin: “Minä olen uskomaton tämän asian suhteen, koska se ei ole minun Herrastani. Tämä on noituutta. Tämä on perkeleestä.” Minä sanoin: “Minä tulen tässä nyt koettelemaan tuota voimallista Nimeä, jossa minut on kastettu.” Minä sanoin: “Korkeiden taivaiden nimessä, sano minulle totuus”; eikä hän vastannut minulle. Minä sanoin: “Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä, sano minulle totuus”; eikä hän vastannut minulle. Mutta sitten minä sanoin: “Jeesuksen Kristuksen Nimessä sano minulle totuus.” Hän vastasi: “Kyllä, se on väärin.” Jumala tietää, että se on totuus. Kyllä vaan!

Oi, usko Isään,
Usko Poikaan,
Usko Pyhään Henkeen,
Nämä kolme ovat Yksi.
Perkeleet tulevat vapisemaan
Syntiset heräämään,
Usko Herraan Jeesukseen
Saa kaiken vapisemaan.

147Kyllä vaan! Pysykää tuon Nimen kanssa.

148“Sinulla on nimi, että olet elossa, mutta sinä olet kuollut.” Siinä on teidän seurakuntanne.

149Kuulkaahan, täällä istuu yksi nainen… Täällä kirkossa istuu tänä aamuna hienoja mukavan näköisiä naisia, nuoria naisia, keski-ikäisiä naisia ja vanhoja naisia; he ovat kaikki hienoja naisia; he ovat jonkun vaimo, jonkun tytär, jonkun rakastettu, ja niin edespäin. Mutta täällä istuu vain yksi rouva Branham. Te olette jokainen teistä naisia, mutta siellä on yksi rouva William Branham. Hän on se, joka menee kotiin kanssani. Hän on se, joka on minun rakastettuni. Niin on se, joka kasvattaa minun lapseni.

150Maailmassa on monia hienoja seurakuntia tänään, mutta siellä on yksi rouva Jeesus, joka synnyttää todellisia, aitoja uudestisyntyneitä Jumalan luomuksia.

Tehän tiedätte mitä tarkoitan, ettekö tiedäkin? Hänen nimensä ei ole metodisti; Hänen nimensä ei ole baptisti; Hänen nimensä on Jeesus, rouva Jeesus. Varmasti Hän on sitä. Hän synnyttää ihmisiä, ei jäseniksi metodistikirkkoon, baptisteihin, presbyteereihin, katolisiin; Hän synnyttää niitä, jotka ovat juurtuneita ja perustuneita Jeesuksessa Kristuksessa. Siinä on tuo seurakunta, Hän se on. Olen niin iloinen kuuluessani Siihen. Se on mystinen seurakunta. Sillä ei ole mitään kirkkokuntaa. Sillä ei ole mitään näitä suuria mielikuvituksellisia nimiä eikä suuria rakennuksia. Se kokoontuu missä tahansa ruumiin jäsenet kokoontuvat yhteen. He palvovat Hengessä ja Totuudessa. He ovat ennalta määrättyjä ennen maailman perustamista.

Yksi Raamatunpaikka lisää ja sitten lupaan lopettaa. Jätän loput siitä täksi illaksi. Leo, sinä voit jatkaa sitten siitä huomenillalla.

151Menkäämme hetkeksi Efesolaiskirjeeseen, lukekaamme tämä yksi Kirjoitus ja sitten tulen jättämään sen teidän kanssanne. Katsokaamme, mitä Raamattu sanoo tästä. Lainaan tätä suurta opettajaa Paavalia, jonka veroista ei koskaan ole ollut. Hän oli apostoli pakana seurakunnalle. Hyvä on, ottakaamme Efesolaiskirje 1.

152Tulemme lopettamaan hetken kuluttua. Kuulkaapa tätä, kalliit ystäväni. Kuulkaa Paavalia saarnaamassa samankaltaiselle seurakunnalle kuin minäkin saarnaan tänä aamuna.

Paavali, Jeesuksen Kristuksen apostoli…

Presbyteerisen kirkon tahdostako? Minkä kirkon tahdosta?

…Jumalan tahdosta, pyhille…

Pyhitetyille.

…jotka ovat Efesossa…

Muistakaa nyt, he ovat hajallaan kaikkialla maailmassa, mutta tämä on Efesoksessa oleva ryhmä, jolle hän puhuu. No niin, hän ei puhu maailmalle; hän ei puhu paikallisen seurakunnan jäsenille; hän osoittaa tämän niille, jotka ovat pyhitettyjä. Näettekö?

… ja uskollisille Kristuksessa Jeesuksessa:

Kuinka me pääsemme Kristukseen Jeesukseen? Yhdellä Hengellä me olemme kaikki kastetut Häneen, eläen uskollisesti. Kuinka te tiedätte, että teillä on Pyhä Henki? Me tulemme menemään siihen ehkä tänä iltana. Hyvä on.

…Kristuksessa Jeesuksessa:

 Armo teille, ja rauha, Jumalalta meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.

 Siunattu olkoon Jumala ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä, joka on siunannut meitä kaikilla hengellisillä siunauksilla taivaallisissa paikoissa Kristuksessa:

153Tiedättekö, ei siinä tarvita paljon huutamista; ei siinä tarvita paljon kirkumista. Se kyllä sopii, eikä minulla ole mitään sitä vastaan. Siinä ei tarvita sitä. Tarvitaan vain alistuvainen sydän, istumaan taivaallisissa paikoissa, aterioimaan Hengen asioista. No niin, mistä Henki aterioi? Tunne-elämyksistäkö? Ei yksin niistä, vaikka Se saakin niitä aikaan.

154Muistatteko tuon näyn, joka koski sadetta ja vehnää ja rikkaruohoa? Muistatteko, kuinka ne tarvitsivat sadetta, ja siellä oli tuo pieni rikkaruoho pää nuokuksissa, samalla tavalla kuin vehnälläkin. Kun sade tuli, hyppäsivät ne molemmat ylös ja huusivat. Sana sade aiheutti sen, mutta heidän hedelmistään te tunnette heidät.

Tarkatkaa nyt. Neljäs jae.

…Sen mukaisesti kuin hän on valinnut meidät hänessä ennen maailman perustamista…

Viimeisessä herätyksessäkö? Hah? Kun te tulitte baptistien tai metodistien jäseniksikö? Ei!

…ennen maailman perustamista…

Juuri silloin Hän valitsi meidät. No niin, me emme valinneet Häntä; Hän valitsi meidät. Näettekö? Hän valitsi meidät silloin ennen maailman perustamista.

…että meidän pitäisi olla pyhät…

155Kuinka me olimme pyhiä? Ei tekojemme kautta, vaan mitä Hän teki meidän puolestamme, koska me emme voi olla pyhiä. Kuinka te voisitte tehdä siasta karitsan? Veli Roy, sinä kasvatat sekä sikoja, että lampaita. Sinä et voi sekoittaa niitä. Sika kulkee ympäri ja syö kaikenlaista mitä vain voi. Se menee lantakasalle ja syö mahansa täyteen. No niin, se ei tunnu teistä miltään; te ajattelette, että se on aivan sopivaa sialle, että se on vain hieno sika, siinä kaikki. Mutta lammasta te ette näe siellä. Sika ei voisi kutsua lammasta päivälliselle; se ei kuitenkaan tulisi. Ei. Mikä on vikana? Koska se on sika. Menkää ja sanokaa sille, että se on väärässä. “Siunattu Jumala, minä olen sika; pysy sinä omalla maaperälläsi. Mene vain sinne ja ole pyhä kieriskelijä, jos haluat.” Siinä se on teille. “Jos te rakastatte maailmaa ja maailman asioita ei Jumalan rakkaus edes ole teissä”, sanoo Sana.

156No niin, ei se, että lakkasin syömästä lantaa, saanut aikaan sitä, että en enää olisi sika; sitä se ei ole. Mutta, kun minun luonteeni on muuttunut. “Oi, he ovat aidanneet sen, arvelen, että se on kiellettyä; minun ei oleteta tekevän tätä.” Oi, ei! Te ette kiellä mitään tässä; te vain olette syntyneet uudestaan; siinä kaikki. Te olette yksinkertaisesti muuttuneita. Niin se on.

157Mutta, jos te voisitte ottaa karitsan hengen ja panna sen porsaaseen, niin tuo porsas tulisi tekemään samoja asioita, joita tuo karitsan henki hänessä tekisi. Ja päinvastoin, karitsa tulisi tekemään samoja asioita, joita sika teki. Nyt te näette, te siat, missä te olette? Se on tarkalleen oikein. Se on totta. Näettekö?

158Te menette ulos ja rakastatte maailman asioita. Käytätte shortseja ja teette kaikkia näitä asioita; jatkakaa vain; se osoittaa, mitä te olette. “Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Kerätäänkö viikunoita orjantappuroista?” Näettekö? Ei, ei! Te saatte viikunat viikunapuusta ja omenat omenapuusta. Te saatte orjantappuroita orjantappurapuusta. Niin se on.

Kuunnelkaa nyt hyvin tarkasti.

Ollen ennalta määrännyt meidät lapsiksi adoptoitaviksi Jeesuksen Kristuksen kautta itsellensä, oman tahtonsa mielisuosion mukaan,

 Ollen ennalta määrännyt meidät… Hänen armonsa kirkkauden ylistykseksi, jossa hän on tehnyt meidät hyväksytyiksi rakastetussa.

159Kuka teki sen? Sekö, että lopetin ryyppäämisen tai tupakoimisen? Ei! Hän teki sen. Hän teki minut, ennen maailman perustamista, hyväksyttäväksi Hänen armonsa läsnäolossa. Ei mitään, mitä minä olisin tehnyt; en ole koskaan tehnyt mitään sen puolesta, sillä ei ollut mitään tekemistä minun kanssani. Minä olin alun alkaen sika; minä olin syntinen, joka syntyi juoppojen perheessä, kasvatettu pontikankeittopannun ääressä, istuen viskitynnyrillä, häpeällistä. Niin se on. Se on totta! Kentuckylainen pontikankeittäjä, jolla ei koskaan ollut kenkiä jaloissaan vasta kuin isona poikana, hiukset riippuen niskassa, istumassa pontikkatynnyrin päällä valmistaen pontikkaa, ja kuitenkin Pyhä Henki tuli luokseni ollessani seitsemänvuotias ja sanoi: “Älä koske tippaankaan siitä, älä hulluttele noiden pienten tyttöjen kanssa siellä, äläkä tupakoi, äläkä käytä purutupakkaa.” Mitä se oli? Se oli Isän hyvä tahto ennen maailman perustamista, että Hän lähettäisi minut saarnaamaan Evankeliumia ja johtamaan Hänen lampaitaan. Jumala siunatkoon Häntä, ja iankaiken tuota suurta Nimeä. Minä tulen pysymään Hänen Raamattunsa rinnalla, upposin tai en, olin sitten suosittu tai epäsuosittu. Rakastaa joku sitten minua tai ei, minä tulen miellyttämään Häntä. Minä haluan tehdä sitä mikä miellyttää Häntä.

160Jos baptistit tai metodistit hylkäävät minut… Jos helluntailaiset hylkäävät minut siksi, että olen vastaan sitä, että kielilläpuhuminen olisi alkuperäinen todiste Pyhästä Hengestä… Siksi emme ole helluntailaisia. Me emme usko, että kielillä puhuminen täyttää teitä Pyhällä Hengellä, ei sen enempää kuin sitäkään, että ladossa asuminen tekisi teistä sikaa, tai kuninkaan palatsissa asuminen tekisi teistä kuningasta. Sitä se ei tee. Te voitte olla palvelija ja asua palatsissa.

161Ei! Me uskomme, että te saatte Pyhän Hengen, kun teillä on kokemus, ei jokin mystinen järkiperäinen käsitys Kirjoituksista, vaan kokemus, josta te yksin olette tietoiset. Jos te haluatte tietää, oliko se Pyhä Henki, niin tarkatkaa minkälaiseksi elämänne tulee sen jälkeen; se tulee kertomaan, minkälainen henki teihin on tullut.

162Te saatatte puhua kielillä ja saattaa olla, että ette puhu. Mutta miksi helluntailaiset tekivät niin hirvittävän virheen kuin se? Miksi helluntailaiset tekivät sen? Miksi? Koska, kun Jumala neljäkymmentä vuotta sitten alkoi tuoda takaisin lahjoja, niin joku alkoi puhua kielillä… Ja kielilläpuhuminen on vähäisin lahja kaikista lahjoista, Paavalin opetuksen mukaan. Vähäisin kaikista lahjoista on kielilläpuhuminen. Ja niin pian kuin he tekivät sen, he kaikki kiihottuivat niin kovin, että tekivät siitä kirkkokunnan ja kutsuivat sitä ylineuvostoksi, joka nyt on Assemblies of God.

163Olen puhunut joidenkin heidän parhaiden miestensä, parhaiden teologiensa kanssa, ja he sanovat: “Veli Branham, sinä olet oikeassa, mutta mitä me voisimme tehdä nyt? Jos me nousisimme sitä vastaan, meidät potkaistaisiin ulos. Ja mitä meidän seurakuntamme ajattelisivat meistä, kun me olemme opettaneet heille vuosikausia, että todiste Pyhästä Hengestä on kielilläpuhuminen? Mitä jos me muutamme sen nyt?” Se on kirkkokunnan kirous. Siunattu olkoon Herra, meillä ei ole mitään kirkkokuntaa. Aivan niin kuin Henki johdattaa, me sen otamme.

164Pyhän Hengen kaste on henkilökohtainen kokemus. Olen nähnyt noitien ja tietäjien puhuvan kielillä… Jokainen lähetyssaarnaaja, joka koskaan on joutunut tekemisiin noituuden ja perkeleiden kanssa, on tietoinen siitä. Olen nähnyt heidän seisovan ja puhuvan kielillä, ja heittävän tomua päittensä ylitse, ja lävistävän itseään keihäillä ja puhuvan kielillä ja tulkitsevan sen. Ja sanotteko te, että se on Pyhä Henki? Tietenkään se ei ole. Se on perkele. Jeesus ei koskaan sanonut: “Heidän kielistään te heidät tunnette”, vaan, “heidän hedelmistään te heidät tunnette.” Ja Efesolaiskirjeessä sanotaan, että Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, hyvyys, lempeys, pitkämielisyys, nöyryys, usko, itsensähillitseminen. Onko se oikein. Siinä se on teillä.

165Jos te nyt olette metodisti, ja tuonkaltaiset hedelmät seuraavat teitä, niin että ette ole äkkipikainen; jos teillä on kärsivällisyyttä, jos teillä on rakkautta niin, että ajattelette jokaista; jos teidän ensimmäinen rakkautenne on Kristus ja toisena on teidän lähimmäisenne, ja kolmantena te itse; jos teidän vaelluksenne on pitkämielisyys, lempeys, kärsivällisyys, usko…

Kun sanotaan: “Herran Henki on minun ylläni. On olemassa jumalallinen parantaminen. Pyhä Henki on sama tänäänkin.”

166Te sanotte: “Hetkinen vain, minulle on opetettu Kristuksen Kirkossa, että ihmeiden päivät ovat ohitse.” Teissä on perkele. Niin se on.

Kun te sanotte: “Meidät täytyy kastaa, eikä Raamatussa ole mitään sellaista asiaa, että joku olisi kastettu Isän, Pojan, Pyhän Hengen nimessä. Näen sen juuri nyt; se on Kirjoitus. Se on Herran Jeesuksen Nimessä; se on Raamatussa joka kerta Herran Jeesuksen Nimessä.”

167“Odotahan vähän, me tulemme potkaisemaan sinut ulos Assemblies of Godista.” Jos te taivutte sen edessä, teissä on väärä henki; te kuuntelette silloin väärää opetusta tai väärää profeettaa.

168Yrittäkääpä vain löytää yksi paikka, jossa heidät olisi kastettu Isän, Pojan, Pyhän Hengen nimessä, ja minä myönnän olleeni väärässä. Minä tulen näyttämään teille, että jokaisessa tapauksessa heidät kastettiin Herran Jeesuksen Nimessä. No niin, kumpi on oikeassa, helluntailaiset tai Raamattu?

169Jos te sanotte: “Hyvä on, minut on pirskotettu. Siunattu olkoon Jumala, se kelpaa aivan yhtä hyvin minulle, sinulla vain ei ole tarpeeksi koulutusta. Mitä eroa, sillä on pirskotella tai valella vedellä, tai upottaa siihen?” Minä en välitä, miltä se näyttää, Raamattu sanoo, että tulee kastaa. Kastaa merkitsee “olla upotettu”.

Te sanotte: “Mitä eroa sillä on?”

170Kun Jumala sanoi Moosekselle: “Ota pois kenkäsi; sinä seisot pyhällä maalla”, niin mitä, jos Mooses olisi sanonut: “Siitä on liian paljon vaivaa, kun täytyy avata kengän nauhat, minä otan vain pois hattuni”, eikö se olisi ollut aivan yhtä hyvä? Ei koskaan! Jumala ei olisi enää koskaan puhunut hänelle, ennen kuin hän olisi riisunut kenkänsä. Ja Jumala ei tule koskaan puhumaan seurakunnalle, ennen kuin se tulee takaisin niihin sanoihin ja periaatteisiin, jotka Kristus on asettanut, eikä enää ole jonkun tunteen määrättävissä, tai jonkun kirkkokunnan, joka vetää sitä sinnepäin ja tännepäin. Sen täytyy tulla takaisin uskomaan ihmeisiin, uskomaan merkkeihin, uskomaan Pyhään Henkeen, ja sen täytyy olla kastettu Herran Jeesuksen Nimessä. Kaikkien näiden asioiden täytyy tulla takaisin siihen, tai Jumala ei tule puhumaan heille. Niin se on tarkalleen.

171Siinä seurakunta on. Siksi me emme ole kirkkokunnallisia. Se on tarkalleen miksi me emme kuulu kirkkokuntiin. Me uskomme Raamatun, ja, vaikka siellä onkin monia asioita, joita me emme tiedä, paljon niitä, niin me pysymme avoimina, ja kun Herra Jeesus paljastaa sen, niin…

Me tulemme vaeltamaan Valossa;
Se on kaunis Valo;
Se tulee sieltä missä armon kastepisarat ovat kirkkaat.
Loista ympärillämme päivin ja öin,
Jeesus, maailman Valo. 
(Ei metodistit, baptistit, presbyteerit, vaan Jeesus maailman Valo.)

Kaikki te Valon pyhät julistakaa,
Jeesus on maailman Valo;
Silloin Taivaan kellot tulevat soimaan;
Jeesus maailman Valo. 
(Jokainen nyt palvonnan hengessä.)
Me tulemme vaeltamaan Valossa,
Kauniissa Valossa,
Se tulee sieltä missä armon kastepisarat ovat kirkkaat
Loista ympärillämme päivin ja öin,
Jeesus maailman Valo.

172Ettekö te mieluummin halua Jeesusta ja Hänen Sanaansa, kuin mitään kirkkokunnallista ideaa Siitä? Kuinka monet haluavat mieluummin Jeesuksen ja Hänen Sanansa? Löytäkää yksikin paikka Raamatussa, missä Jumala koskaan sääti kirkkokuntaa. Löytäkää yksikin paikka, missä Hän koskaan asetti naista saarnaajaksi, tai vihki naista papiksi Kirjoituksissa. Löytäkää yksikin paikka, missä ketään koskaan pirskotettiin tai valeltiin. Löytäkää yksikin paikka, jossa kukaan olisi koskaan kastettu jollakin muulla tavalla kuin Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Löytäkää yksikin paikka, missä koskaan olisi koskaan kastettu Isän, Pojan, Pyhän Hengen nimessä, tulkaa ja näyttäkää se minulle. Sillä jokainen henkilö Raamatussa oli kastettu Jeesuksen Nimessä.

173No niin, me menemme eteenpäin syvempiin asioihin kuin tämä nyt. Nyt me menemme alkuperäiseen todisteeseen Pyhästä Hengestä ja niin edelleen… Nähdäksemme miten se on. Jos he nyt opettavat vastoin sitä, he opettavat asioita, joita ei ole Raamatussa.

174Muistakaa, minä pyydän teiltä yhtäkin paikkaa, missä siellä koskaan oli kirkkokuntaa. Näyttäkää minulle yksikin. Silloin jonkun täytyy olla väärässä. Minä en pyydä, että täällä olisi yksi, ja sitten ehkä täällä, jos toinen ei ollutkaan. Minä sanon, näyttäkää minulle yksi paikka, missä siellä koskaan oli kirkkokuntaa. Kolmesataa vuotta viimeisen apostolin kuoleman jälkeen… Näyttäkää minulle sieltä yksikin kirkkokunta, ennen katolisen kirkon alkua. Näyttäkää minulle yksi paikka, missä Raamattu ei tuomitse kirkkokuntia. Niinpä miksi te sitten olette kirkkokunta?

175Näyttäkää minulle yksi paikka, vain yksi paikka, missä ketään koskaan pirskotettiin heidän syntiensä anteeksi saamiseksi. Ja minä en tarkoita vain jotakin sieltä ja täältä, vaan näyttäkää minulle yksikin paikka koko Kirjoituksessa. Näyttäkää minulle yksi paikka koko Kirjoituksessa, missä ketään olisi koskaan valeltu heidän syntiensä anteeksi saamiseksi. Näyttäkää minulle yksi paikka, missä joku olisi koskaan kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä, vain yksikin paikka, yksikin henkilö, missä yksikin henkilö olisi koskaan kastettu Isän, Pojan, Pyhän Hengen nimessä. Näyttäkää minulle yksikin paikka, missä Jumala koskaan asetti naissaarnaajaa seurakuntaan tai sanoi, että nainen voisi olla saarnaaja. Missä se on? No niin, se on suuri haaste, mutta minä pyydän teitä vastaamaan siihen ja panemaan vastauksenne tänne pöydälle tänä iltana, osoittaen missä nämä asiat ovat, ja minä tulen pyytämään anteeksi. Ja, jos niitä ei löydy, silloin te ette ole täyttäneet näitä vaatimuksia, ja miksi ette silloin täyttäisi niitä? Tulkaa ja olkaa yksi meistä. Joka tapauksessa te potentiaalisesti olette.

176Jos teidän nimenne on Karitsan Elämän Kirjassa, te tulette vaeltamaan Valossa, te tulette näkemään Valon. Jumala tulee paljastamaan sen, ja te tulette vaeltamaan siinä. Näettekö? Se on totta.

177Miksi minä nyt vien teidät takaisin seurakuntaan, minä vien teidät takaisin Raamattuun. Mitä Paavali sanoikaan? Mitä Paavali sanoi? “Jos vaikka Enkeli Taivaasta saarnaisi jotakin muuta kuin tätä, olkoon hän kirottu.”

178Jumala sanoi: “Olkoon jokaisen miehen sana valhe ja Minun Totuus.” Minä en välitä siitä, mitä mikä tahansa seurakunta sanoo, mitä helluntailaiset, baptistit, presbyteerit sanovat, Jumalan Sana on Totuus. Miksi he alkoivat tämän? Kirkkokunnan tähden.

179Helluntailaisten Assemblies of God tänään antaisivat mitä tahansa, suoraan noiden suurten opettajien sydänten pohjasta, jos he vain eivät koskaan olisi aloittaneet tuota opinkappaletta kielilläpuhumisesta Pyhän Hengen alkuperäisenä todisteena. He tietävät, että se on väärin. Se ei pidä vettä. Tietenkään ei. Minä voin todistaa teille Jumalan Raamatulla, että te ette vastaanota Pyhää Henkeä puhumalla kielillä. Sitä ei ole täällä Raamatussa. Oi, te ajattelette… Kyllä, varmasti, se on kirjoitettu niin lähelle, että se pettäisi jopa valitutkin. Näettekö? Se on kätketty viisaiden ja ymmärtäväisten silmiltä, ja Hän on paljastanut sen lapsille. Se on hengellinen ilmestys. Tarkatkaa kuinka ilmestys osuu siihen, ja tarkatkaa kuinka se kirkastuu. Katsokaahan, siinä se on teille. Näettehän, siinä on tuo asia, jota teidän tulee tarkata.

180Me kiitämme Jumalaa Pyhästä Hengestä, joka on meidän Opettajamme, ja Hän ei vain mene ja saa jotakin pientä mystillistä ideaa ja tuo sitä tänne ja sano: “Oi Halleluja, tässä se on kirjoitettuna, juuri tässä. Halleluja!” Pyhä Henki menee takaisin ja tuo sen esiin kautta Kirjoituksen, asettaen sen oikealle paikalleen koko matkan kautta Kirjoituksen. Näettekö? Silloin teillä on Totuus. Tarkalleen. Sillä ohjeen täytyy olla ohjeen päälle ja rivi rivin päälle. Sillä tavalla Raamattu käskee tehdä sen.

181Te sanotte: “Tuomitsetko sinä kirkkokunnan?” En koskaan! “Tuomitsetko sinä naissaarnaajat?” En koskaan! “Tuomitsetko sinä kielilläpuhumisen?” En tietenkään! “Tuomitsetko sinä nämä ihmiset, jotka kastavat Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä?” Ei, sitä minä en tee! Mutta minä sanon: jos he tietävät asian paremmin nyt, eivätkä seuraa sitä, niin he ovat vastuunalaisia Jumalalle. Voi olla, että ette ole tienneet sitä kuin vasta nyt, mutta tästedes te tiedätte sen. Näettekö? Jos te ette nyt usko, että se on oikein, niin tutkikaa Kirjoituksia, ja löytäkää tuo paikka, ja tuokaa se tänne pöydälle tänä iltana; ja me tulemme näkemään onko se oikein tai ei. Menkää ja tutkikaa sitä avoimin mielin, avoimella sydämellä.

182Ei niin että… tämänkaltainen opetus on Branham tabernaakkelia varten. Näettekö? Juuri täällä. Se ei ole…

183Toivoisin, ettei se olisi Branham tabernaakkeli. Toivoisin, että sitä kutsuttaisiin vain Tabernaakkeliksi, niin, ettei minun nimeäni liitettäisi siihen. Aikomukseni on muuttaa tämä kirkko…

184Te kaikki tiedätte kuinka me ostimme sen. Minä ostin sen, kun olin työssä Public Service Companyssä. Ja rakennutin tämän tänne, ja sitä kutsutaan siksi, koska veli Seward ja he liittivät minun nimeni siihen ja panivat sen omistuspapereihin siellä. Niin pian kuin olemme selviytyneet tästä asiasta, jossa me nyt olemme, tämä kirkko tullaan siirtämään tälle yhteisölle, se tullaan antamaan sille, ja minun nimeni otetaan pois siitä.

185En usko, että tämän kirkon tulisi kantaa minun nimeäni. Sen ei tulisi olla Branham tabernaakkeli, sen pitäisi olla vain kirkko, Herran Jeesuksen Kristuksen Kirkko, tai jotakin sellaista, Herran Tabernaakkeli tai, Asuinpaikka, Rukoushuone, tai jotakin muuta, jos sille annetaan jonkinlainen nimi. Antaa seurakunnan valita nimensä. Minun nimeni, minä olen vain mies. Minun nimeni ei mitenkään ansaitse olla tässä. Syy miksi sen täytyi olla, koska minun nimeni oli kauppakirjassa, siinä sanottiin: ”Billy Branham.”

Eikä sen tulisi olla siellä. Ei! Sen tulisi olla yhteisön kirkko. Tämän tulisi kuulua seurakunnalle täällä.

186Ja tämä seurakunta on riippumaton. Ei ole mitään luotettujen tai diakonien lautakuntaa, joka sanoisi teille mitä tehdä. Tämä seurakunta kokonaisuudessaan äänestää mitä tulee tehdä. Niin se on oikein. Jos on jotakin ratkaistavaa…

187Jos te ette pidä pastoristanne, ja kahdella tai kolmella ihmisellä on jotakin pastoria vastaan, niin olivatpa he diakoneita tai luotettuja tai mikä tahansa virka heillä onkin täällä, heillä kullakin on vain yksi ääni; siinä kaikki. Jos hän on apulaispastori, hänellä on vain yksi ääni. Hän on aivan kuin kuka tahansa seurakuntalainen, joka istuu siellä takana. Seurakunta kokonaisuudessaan äänestää ja selvittää asian. Ja niin se on oikein. Mikään diakonien lautakunta ei voi erottaa pastoria; eikä mikään pastori voi erottaa diakoneita. Seurakunta kokonaisuudessaan tekee sen yleisellä äänestyksellä.

188Se hallitsee itse itseänsä. Meillä ei ole mitään piispoja; meillä ei ole mitään pää-ylivalvojia; meillä on Jeesus. Aamen! Hän on Piispa. Hän on Pää-Ylivalvoja. Hän on ylin Pastori. Hän on Kuningas. Hän on Herra. Hän on parantaja. Hän on kaikki Kaikessa. Ja me olemme vain Hänen alamaisiansa, jotka vaellamme Valossa. Aamen.

189Ja Hän asetti jotkut seurakunnassa olemaan mitä? Seurakunnassa, Ruumiissa, jotkut täällä on asetettu olemaan mitä? Ensiksi apostolit, jotka ovat lähetyssaarnaajia. Meillä on täällä seurakunnassa nyt yksi nuori poika istumassa siellä takana, ystäväni, veli Jefferies. Se on ensimmäinen ja korkein kutsumus, lähetyssaarnaaja. Te sanotte: “Onko apostoli lähetyssaarnaaja?” Ehdottomasti. Menkää ja katsokaa sanakirjasta mitä tuo sana apostoli merkitsee. Se merkitsee “lähetetty”. Menkää ja katsokaa mitä sana lähetyssaarnaaja merkitsee: “Lähetetty.” Sama asia. Korkein virka on lähetyssaarnaajalla, joka kulkee meriä Herran Jeesuksen tähden.

Nyt, ensimmäiseksi olivat apostolit; toiseksi profeetat. Mikä on profeetta? Näkijä.

190Apostoli ei ole se, joka sanoo olevansa lähetyssaarnaaja, pysyen kotona, vaan joka todella on lähetyssaarnaaja, apostoli. Profeetta on näkijä.

191Apostolit, profeetat, opettajat, evankelistat, pastorit. Siitä Ruumis koostuu. Sitten tuossa paikallisessa ruumiissa, siellä on yhdeksän hengellistä lahjaa: Yksi niistä on viisaus, sitten tieto, jumalallinen parantaminen, kielillä puhuminen, kielten tulkitseminen, ja kaikki nämä eri lahjat, jotka ovat paikallisessa ruumiissa. Ja nämä apostolit, pastorit, opettajat ja evankelistat ovat kaikki täällä varmistamassa sen, että näitä lahjoja käytetään oikein. Jos he näkevät jotakin väärää nousevan esiin, he nopeasti tuomitsevat sen, koska se ei ole Kirjoituksen mukaisesti. Kuten, jos joku tulee tänne ja sanoo: “Siunattu olkoon Jumala, minulla on öljyä käsissäni; katsokaa tätä. Tiedättekö, uskon, että minulla on Pyhä Henki, kun minulla on öljyä käsissäni.”

192Silloin te olette Kuuleva jonkun sanovan: “Tuo ei ole Kirjoituksen mukaista.”

Niin se on. “Menkäämme tänne huoneeseen ja tutkikaamme sitä Kirjoituksesta. Näytä minulle Kirjoituksista, missä sen sanotaan olevan todisteen Pyhästä Hengestä.”

193Yksi sanoo: “Oi, minä olen puhunut kielillä; minulla on se.” “Osoita minulle Kirjoituksista, että se on todiste Pyhästä Hengestä, että se on oikein.”

194“Herra on kutsunut minut saarnaamaan”, sanoo joku nainen. Näyttäkää minulle Kirjoituksista, että Hän on tehnyt sen.

195“Oi, minä tiedän, että Herra käski minua; Hän siunasi minua sinä iltana, kun minut kastettiin Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.” Osoittakaa minulle kirjoituksista, että teidän otaksutaan tekevän niin.

196“Minä olen aivan yhtä hyvä kuin kuka muu tahansa; minä olen metodisti, tai baptisti, tai presbyteeri; minä olen helluntailainen.” Näyttäkää minulle Kirjoituksesta, missä Jumala sanoo sen. Näettekö? Se on oikein. Sitä ei ole siellä.

197No niin, siinä on avoin haaste teille tämän tabernaakkelin jäsenille. Se on avoin haaste. Jos te löydätte yhdenkin asian olevan mielestänne väärin siitä, mitä olen sanonut tänä aamuna, yhdenkin asian, joka on vastoin Kirjoitusta, silloin teillä on velvollisuus asettaa se tänne pöydälle tänä iltana. Kyllä. Tuokaa ja asettakaa se tänne. Näyttäkää minulle Kirjoitus, jae Raamatusta, missä sanotaan, että siellä olisi ollut kirkkokuntaa, että Jeesus olisi tehnyt jotakin kirkkokuntaa, tai mitä tahansa näistä asioista, joita olen opettanut. Missä Hän koskaan vihki ja asetti naista saarnaamaan seurakunnassa. Missä Hän koskaan sääti pirskottelua, valelua tai mitään sen tyyppistä, mistä olen puhunut. Pankaa se tänne. Sitten tänä iltana me tulemme menemään, jos Herra tahtoo, Pyhän Hengen kasteeseen, ja käärmeen ja naisen siemeneen. Hyvä on. Herra siunatkoon teitä. Kuinka monesta tuntuu hyvältä?

Oi, tunnen kuin haluaisin matkata eteenpäin,
Oi, tunnen kuin haluaisin matkata eteenpäin; 
(laulakaa se nyt todella suloisesti Herralle)
Taivaallinen kotini on kirkas ja kaunis,
 Ja tunnen kuin haluaisin matkata eteenpäin.
Oi, tunnen kuin haluaisin matkata eteenpäin;
Taivaallinen kotini on kirkas ja kaunis,
Ja tunnen kuin haluaisin matkata eteenpäin.

198On ollut yksi asia siitä alkaen, kun olen ollut lepäämässä nämä muutamat viikot. Tulin näkemään vaikeuteni, ja haluan tunnustaa sen nyt seurakunnalleni. Istuin siellä noiden tammien ja hikkoripuiden takana ajatellen: “Missä minä tein ensimmäisen virheeni? Mikä sai minut menemään vikaan? Mikä se oli?” Tiedättekö mitä tulin näkemään tehneeni väärin? On sellainen asia kuin äärimmäisyyksiin meneminen  jossakin asiassa. Tiesittekö sitä?

Te voitte yrittää olla hyvin, ja sitten te voitte olla liian hyvä. Ja minä olen antanut ihmisten vaikuttaa itseeni. Näettehän, he sanovat: “Veli Branham, tule tänne. Herra käski minua sanomaan sinulle tämän.”

“Hyvä on veli, minä tulen.”

“Veli Branham, älä mene sinne, vaan tänne.”

199“No niin, ehkä on parasta, että en mene sinne.” Katsokaahan, silloin te ette tiedä mitä tehdä. Se hermostuttaa minua. Minä menen minne Herra johtaa minua, enkä välitä siitä, mitä kuka tahansa muu sanoo siitä. Näettekö? Niin se on. Niinpä se on se, että en halua loukata kenenkään tunteita.

200Ja sitten huomasin erään toisen asian, lapseni ovat tulossa joukoksi neurootikkoja, kirkuvat öisin ja kaikkea muuta, ihmisten tullessa taloon ja ollessa siellä talon ulkopuolella koko ajan, kun ihmisiä tulee kaikkialta. Minä en syytä siitä ihmisiä, he ovat sairaita. Mutta me olemme saaneet sen kaiken järjestetyksi. Ja täällä kirkolla, kun tulen pitämään kokousta, minun täytyy melkeinpä pujahtaa ulos, päästäkseni lähtemään, koska ihmiset yrittävät pidätellä, ja on sitä ja tätä. Olen niin väsynyt ja joskus, kun olen lähdössä parantamiskokouksesta, enpä ole ollut kovin hyvä heitä kohtaan, vaan sanon… “Hei, veli Branham, Herra sanoi täällä…” “Me tulemme tänne mennäksemme…” Se ei ole hyvä; minun ei pitäisi tehdä sitä. Meidän ei tarvitse tehdä sitä.

201Nyt olemme tehneet järjestelyjä pitääksemme huolen siitä. Ja muistakaa nyt, kuka tahansa, joka haluaa… Minä haluan tavata jokaista; ja minä haluan, että minulla on aikaa puhua ihmisten kanssa. Tällä tavalla sitä ei voida tehdä. Teillä on joku siellä ja yhtäkkiä huomaatte, että aikanne on kulunut yhden kanssa, eikä teillä ole tilaisuutta tavata ketään muuta. Eikä se ole oikein. Ihmiset tulevat kaukaa vain vaihtaakseen muutaman sanan kanssanne. Ja jos Jumala on antanut noille ihmisille tuon uskon minuun uskoakseen sen, niin he ansaitsevat hieman aikaa tullakseen opetetuiksi. Teidän ei pitäisi vain kääntää heitä pois sanomalla: “Minä en nyt tapaa ketään.” Se ei ole oikein, koska pelkään tehdä sitä siksi, että joku tulee ja sanoo: “Herra on kertonut minulle, veli Branham, että sinun pitäisi tehdä sellainen-ja-sellainen asia; ja tämä se on. Tämä on nyt Herran tahto.” Herra tulee kertomaan minulle tahtonsa.

202Herra King, kuinka monet muistavat R. A. Kingin, jolla oli tapana käydä täällä? Hän sanoi… Olin rakentamassa venettä erään kerran, ja hän sanoi: “Veli Branham, rakenna nyt tämä vene omien työohjeittesi mukaan.” Hän sanoi: “Minä olin rakentamassa…”

203Eräs mies oli kerran rakentamassa venettä, ja joku tuli ja sanoi: “Sinun tulisi leikata nämä partaat tällä tavalla.” Ja hän yritti sitä sillä tavalla.

204Toinen tuli ja sanoi: “ Oi, sinun pitäisi tehdä se tällä tavalla, kaaret ja kaikki; veneen tulisi olla tällä tavalla, ja keulan pitäisi olla tällä tavalla, ja perän tällä tavalla ja peräsimen…” Ja hän sanoi, että se oli hirvittävimmän näköinen vene mitä hän oli koskaan nähnyt, kun hän oli saanut sen valmiiksi.

Hän sanoi vieneensä sen takapihalleen, ja aloittaneensa rakentamaan uutta. Hän sanoi, että kun joku tuli ja sanoi: “Hei, tällä tavalla sinun tulisi rakentaa se.”

205Hän vastasi: “Tuo tuolla takapihalla rakennettiin muiden antamien ohjeiden mukaan. Minä rakennan tämän sillä tavalla kuin minä ajattelen, että se pitäisi rakentaa.” Niin se on.

206Nyt, jos Jumala haluaa minun tekevän jotakin, Hän tulee sanomaan minulle mitä tehdä. Jos te ajattelette minun olevan väärässä siinä mitä teen, tai jotakin sellaista, niin rukoilkaa puolestani, että Jumala oikaisisi minut. Näettekö? Koska en voi kuunnella liian monia.

207Täällä seurakunnassa teidän täytyy kuunnella vain ehkä yhtä tai kahta ihmistä, mutta minun kohdallani se on kymmeniä tuhansia. Kuinka voisin tehdä sen? Sitten sanoin: “Ennen kuin vastaan kenellekään, istun tutkimaan sitä, nähdäkseni minne päin Pyhä Henki johtaa, ja sitten vasta tulen kertomaan tuolle miehelle tai naiselle mitä tahansa se onkin; ja se on nyt päätökseni; tulen pysymään siinä.” Se on oikein, pysyn juuri siinä.

208Tapaamiset ovat nyt sopimuksesta. Jos joku haluaa tavata minua, niin se sopii hienosti. Jos soitatte Butler 2-1519; katsokaa vain puhelinluettelosta William Branham, se on Butler 2-1519, ja järjestelyt tullaan tekemään tapaamista varten. Ja teille tullaan antamaan aika ja paikka sitä varten. Nyt voin tavata jokaisen, olla heidän kanssaan ja auttaa heitä heidän ongelmiensa kanssa, mutta en voi jatkaa koko päivää yhden kanssa, ja neljä viisi tuntia toisen kanssa, ja jättää koko asia seuraavana päivänä. Meillä on määräaika. Me kysymme heiltä, mitä he tahtovat, ja kuinka paljon aikaa tulisi varata sitä varten. Ja me tulemme tapaamaan jokaisen henkilön.

209Ja mies, joka tulee vastaamaan puhelimeen, tulee olemaan herra Mercier tässä tai herra Goad, joka istuu siellä. He tulevat kirjoittamaan sovitut ajat kirjaan, ja minä tulen tapaamaan jokaisen henkilön.

210Jos se on erikoistapaus, ja jos se on sinä aikana, jolloin rukoillaan sairaiden puolesta, niin tuokaa sairaanne ja antakaa heidän kuunnella ilta tai kaksi.

211Me tulemme rukoilemaan sairaiden hätätapausten puolesta, mutta sitten parin illan jälkeen haluan aloittaa uudessa palvelustehtävässäni. Haluan ottaa heidät sinne takahuoneeseen, koska te tiedätte tuon näyn. Kuinka monet muistavat tuon näyn pienestä teltasta huoneessa, varmasti te muistatte sen.

212Nyt, Meda tulee olemaan kansaani ensimmäisenä iltana, naisten tähden, joita tulen tapaamaan. Ja sitten näemme kuinka se käy hänen ollessaan siellä. Ja sitten, jos se ei toimi oikein sillä tavalla, silloin pyydän kahta naista tulemaan sisälle samanaikaisesti, koska he tulevat sisälle paikkaan, jossa on vain yksi mies. Näettekö? Ja tietenkin meillä on puhtaat mielet, mutta perkeleellä ei ole sitä siellä ulkopuolella; mitä perkele ajattelisi siitä, ja mitä maailma sanoisi. Mutta se on palvelustehtävä ja asioita ei voida antaa yleisön tietoon. Tälle ei tule koskaan olemaan mitään kaksoiskappaletta. Näettehän? Ei koskaan! Ei, tiedän, että se on juuri nyt sulautumassa siihen. Voin vain  näyttää kuin voisin vain ojentaa käteni ja saada otteen siitä; se on aivan, sillä hilkulla.

213Viime yönä näin unta juuri ennen kuin nousin ylös tänä aamuna, veli Neville. Näin unta ja ajattelin palvelustehtävää… En tiedä mitä olin tekemässä, mutta mitä tahansa se olikin, oi, puhukaapa asioiden tapahtumisesta, en ole koskaan nähnyt mitään sellaista. Herätessäni en voinut muuta kuin itkeä ja ylistää Jumalaa. Olin läimäyttänyt vaimoani kasvoihin tällä tavalla, ylistäessäni Jumalaa maatessani siellä. Minä yksinkertaisesti tiedän, että siellä on jotakin valmiina, tulee vain ojentaa käsi ja saada ote siitä. Se tulee olemaan suurempaa kuin mitä se koskaan on ollut. Se tulee olemaan ihmeellistä. Uskon, että Jumala on aikeissa tehdä jotakin suurta. Mutta nyt, meidän täytyy lähestyä sitä järkevästi, älykkäästi, ja tarkalleen Jumalan Sanassa. Oikein! Oi, me rakastamme Häntä.

214Muistakaa nyt, jos joku ystävistänne tai kuka tahansa haluaa tavata minua ja keskustella kanssani jostakin yksityisasiasta, soittakoot he Butler 2-1519, ja tapaaminen tullaan järjestämään. Minä en voi tehdä sitä siellä tabernaakkelissa, koska te tulette tänne… Saarnaan niin, myöhään ja viivyn täällä, koska en ole kanssanne kovinkaan paljon. Ja siksi pidän teitä niin pitkään kuin vain voin, saadakseni sanotuksi kaiken, koska ystävät, tämä on ainoa aika, mitä meillä koskaan tulee olemaan tehdäksemme tämän. Tämä tulee kaikki olemaan ohitse hyvin pian. Me olemme menossa suoraan alas laaksoon. Katsokaa niitä, jotka ovat lähteneet viime vuoden jälkeen ja, jotka ovat olleet täällä. Näettekö?

215Niinpä me olemme menossa alas laaksoon; meidän täytyy tehdä tämä nyt. Tämä täytyy tehdä nyt. Ja siksi pidättelen teitä. Te sanotte: No niin, se on… Miten on Kirjoituksen kanssa siitä?” Kyllä, Paavali saarnasi yhtenä yönä niin kauan, että eräs mies putosi rakennuksen ikkunasta ja tappoi itsensä. Kuinka monet tietävät sen? Koko pitkän yön. Paavali meni ja laski ruumiinsa hänen ylleen ja tunsi hänen sydämensä alkavan lyödä. Hän sanoi: “Ei…” [Tyhjä kohta nauhassa.]

Jeesus Nimi ota myötäs…

Minäpä sanon, mitä teemme. Kääntykää ympäri ja puristakaa käsiä jonkun muun kanssa sanoen: “Kuinka voit, veli, olen todella iloinen tavatessani sinut.”