57-0421E JA HEIDÄN SILMÄNSÄ AUKENIVAT, JA HE TUNSIVAT HÄNET
(And Their Eyes Were Opened And They Knew Him)
Jeffersonville, Indiana, USA, 21.4.1957

 

1          Luukkaan Evankeliumissa ja 24. luvun alussa ja 30–31 jae, tai sanotaan 30 jae 24. luvussa.

Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille.

Silloin heidän silmänsä aukenivat, ja he tunsivat hänet. Ja hän katosi heidän näkyvistään.

Ja he sanoivat toisillensa: “Eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset?”

2          Ja tuokoon Jumala siunauksensa. Minun tekstini olisi, jos vaikka antaisin sille nimen: Ja heidän silmänsä aukenivat, ja he tunsivat Hänet.

Siis, on kuuma, mutta toivon, että kestätte niin kärsivällisesti kuin vain voitte muutaman hetken, ja minä yritän pitää kiirettä. Mutta nyt, me haluamme tutkia Sanaa vakavasti. Jumalan ihmeellistä Sanaa. Ja me rukoilemme, että Jumala, jollakin tavalla avaisi meidän silmämme tänä iltana.

3          Jos pääsiäinen on vain historiallinen tapahtuman juhlimista ja vain sitä, silloin meillä on syytä vähän epäillä. Meillä on syytä vähän kysellä, koska olisi se on jäänyt juhlallisena ajatuksena, että otetaan vain sanoja. Ja jos Kristus ei olisi luvannut, sitä, mitä lupasi, silloin meillä ei olisi niitä todisteita, joita meillä on.

4          Mutta, meidän siunattu Herramme sanoi ollessaan maan päällä: “Vähän aikaa, niin maailma ei enää näe minua.” Siis, tuo sana “maailma” siinä, on peräisin tästä: ”maailmanjärjestys, maailman kansat.” “Maailma ei enää näe minua, mutta te näette minut, sillä minä ole teidän kanssanne, vieläpä teissä maailman loppuun asti.” Siis, nämä sanat ovat yhtä totta kuin mitkä muutkin sanat, joita me olemme sanoneet tällä viikolla Raamatusta. Aivan yhtä tosia kuin mitkä tahansa sanat Raamatussa. “Vähän aikaa, ja maailma ei enää näe minua.” Ihmisten silmät eivät todellakaan auenneet. He olivat ihmisiä, jotka olivat syntyneet maailmaan, eivät Jumalan tahdon kautta, vaan oman itsekkään valintansa olla uskomatta Häneen vaikka Hän seisoisi juuri täällä puhumassa teille tänä iltana. Ikävä sanoa, mutta Raamattu sanoo että: “He ovat syntyneet tässä maailmassa tähän tuomioon”, Juuda, 3. jakeen paikkeilla.

5          Siis, mutta tänä iltana, kuka tänne esiin ja seisoisi täällä huoneessa ja ahtautuisi yhteen tällä tavalla. Te ette tulisi vain tullaksenne nähdyksi. Te tulette jostakin syystä. Ja minun mielestäni, te olette tulleet sydämenne vilpittömyydellä päästäksenne kulkemaan lähempänä Jumalaa, lähteäksenne täältä tänä iltana parempana ihmisenä, kuin mitä olitte tänne tullessanne. Sitä juuri minä rukoilin, kun tulin ovesta sisään tänä iltana: “Herra, tee minusta parempi ihminen, kun lähden pois täältä tänä iltana, kuin olen tullessani sisään.”

6          Siis, kun Hän…Ennen poismenoaan, Hän antoi tällaisia lausuntoja. Hän sanoi: “Joka uskoo minuun…” Joh. 14. luku, 7. jae. [Joh. 14: 12.–suom.] Joka uskoo minuun, tekoja, joita minä teen, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen ja suurempiakin, sillä minä menen Isän tykö. Minä lähden ja tulen taas takaisin.”

7          Siis, me huomaamme teoissa, joita Hän teki. Teoissa, joita Hän teki, Hän ei väittänyt olevansa mikään suuri henkilö. Hän oli vain vaatimaton mies. Hänellä ei käyttänyt mitään ylevää sanastoa. Hän puhui kuin aivan tavallinen mies. Hän asui köyhien keskuudessa. Ketuilla on luolansa ja linnuilla pesänsä, mutta Hänellä ei ollut paikkaa, mihin päätään kallistaa.

8          Hänellä oli vain yksi vaateparsi, joka oli annettu Hänelle. Se oli kudottu ilman mitään saumoja. Sen takia siitä heitettiin arpaa. Mistä oli kyse? Vanhan Testamentin profetian piti käydä toteen. “He jakoivat vaatteeni, heittivät niistä arpaa.” Niinpä niitä ei voitu jakaa saumoista. Siitä piti heittää arpaa ja se täytti Vanhan Testamentin profetian.

9          Mutta, me huomaamme, muutamassa hetkessä, mitä Hän tekikään? Ja minä uskon tänä iltana, että jokaisen meistä, vähäisimmästä vanhimpaan sydämessä, on nälkä nähdä Jeesus Kristus. Se on minun sydämeni toive. Mistä se johtuu? Jos me vaadimme, kirjoitusten perusteella…

10     Radiot huutavat sitä nykyään, televisiot syytävät ohjelmia, näytelmissä sanotaan: “Hän ei ole täällä, vaan Hän on noussut ylös.”

11     No, jos Hän on noussut, Raamattu sanoo Hebr. 13:8: “Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.” Siis, tässä se juuri on, ihmiset. Se joko on totta, tai se ei ole totta. Silloin, jos se ei ole totta, niin Raamattu on perätön ja silloin sanat ovat perättömiä, ja me olemme kadotettuja. Silloin ei ole kuolleiden ylösnousemusta ja me teeskentelemme uskoa. Mutta, jos se on totta, silloin sen on osoitettava itsensä todeksi.

12     Jos sanot tämän veden olevan märkää, en minä ole nähnyt vettä aikaisemmin. Sinä kaadat sitä päälleni eikä se olekaan märkää, silloin sinun sanasi ovat epätosia. Mutta, jos sinä kaadat sitä päälleni ja se on märkää, silloin sanasi ovat totta.

13     Jos Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, silloin Raamattu on totta. Jos Hän ei ole sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, silloin se ei ole totta. Jos Jumalan Sanat eivät ole totta, silloin Kristuskaan ei ole todellinen. Silloin, jos Jumalan Sanat eivät ole totta, Jumalakaan ei ole totta. Mutta, sitten, jos Jumalan Sana on totta, silloin Raamattu on totta, Jumala on totta, Kristus on todellinen ja meidän pitäisi olla uskollisia tuolle asialle. Totta.

14     Nyt, kun Hän oli maan päällä, Hän ei väittänyt olevansa mikään suuri parantaja. Kuinka moni tietää, että Jumalan Poika ei koskaan väittänyt olevansa parantaja? Täsmälleen näin. Hän sanoi: “En voi itsestäni mitään, vaan sen mitä näen Isän tekevän. Minä en ole se, joka tekee näitä tekoja.” Minkälaisia tekoja Hän sitten teki?

15     Me huomaamme Raamatussa, jossa kaveri, nimeltä Filippus, pelastui. Ja hän lähti ja löysi ystävänsä Natanaelin, kaukana 30 mailin päästä, vuorta ympäri. Hän palasi Jeesuksen luo hänen kanssaan. Ja, kun Hän löysi hänet, hän oli puun alla rukoilemassa. Ja hän sanoi: “Tule, katsomaan, mitä me löysimme: Jeesus Nasaretilaisen, Joosefin pojan.”

16     Hän sanoi: “Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?”

Hän vastasi: “Tule ja katso.”

Siinä paras todiste, mitä minä tiedän. Älä usko kenenkään toisen sanomisiin. Tule ja katso itse. Hän sanoi: “Tule ja katso.”

17     Ja, kun hän tuli, Jeesus seisoi jonossa, ehkä rukoilemassa ihmisten puolesta. Ja, kun Filippus tuli sinne Natanaelin kanssa, Jeesus sanoi: “Katso, israelilainen, jossa ei vilppiä ole.”

18     Hän sanoi: “Mistä minut tunnet?” Se hämmästytti hänet. “Mistä minut tunnet?”

19     Hän vastasi: “Ennen kuin Filippus kutsui sinut, minä näin sinut, kun sinä olit sen puun alla.” Kolmenkymmenen mailin päässä, vuoren läpi, vieläpä, “minä näin sinut.”

20     Se osoitti, kuka Hän oli. Hän oli kaikkialla läsnä oleva Jumala, ei ainoastaan profeetta, vaan Jumala itse, lihassa julkituotuna. Siitä syystä, Hän pystyi antamaan elämänsä pois ja ottamaan sen takaisin.

21     Pikkuinen nainen tuli hakemaan vettä, eräänä päivänä. Ja Hän puhui hänelle ja sanoi: “Nainen, tuo minulle juotavaa.”

22     Nainen sanoi: “Eihän juutalaisten ole tapana pyytää meiltä samarialaisilta sellaista. Emmehän me ole tekemisissä toistemme kanssa.”

23     Jeesus sanoi: “Mutta, jos sinä tietäisit, kelle puhut, sinä pyytäisit minulta juotavaa. Minä antaisin sinulle vettä, jota sinä et tullut täältä noutamaan.”

24     Ja nainen sanoi: “Kaivo on syvä, herra, eikä sinulla ole mitään millä ammentaa, ja millä sinä saisit tätä vettä.”

25     Mitä Jeesus teki? Otti yhteyden hänen henkeensä. Ja, kun Hän sai selville, mikä naisessa oli vialla… Hänen vikansa oli se, että hän eli aviorikoksessa. Naisella oli viisi miestä ja hän asui kuudennen kanssa.”

26     Ja Jeesus sanoi hänelle: “Hae miehesi ja tule tänne.”

Ja nainen sanoi: “Ei minulla ole miestä.”

Hän sanoi: “Ei. Viisi sinulla on ollut ja se, jonka kanssa elät nyt, ei ole sinun. Niinpä, oikein sanoit.”

27     Kuunnelkaa nyt. Juutalainen. Kun Jeesus teki tuon ihmeen hänelle, tuo tosi vankkumaton juutalainen sanoi: “Sinä olet Jumalan Poika, Israelin kuningas.” Hän tunsi nuo merkit, joiden piti seurata Messiasta.

28     Ja tässä oli samarialainen. Kun tuo ihme tapahtui naiselle, hän sanoi: “Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Me tiedämme, että kun Messias tulee, Hän kertoo meille tällaisia asioita. Mutta kuka sinä olet?”

Hän sanoi: “Minä olen se, minä joka puhun sinulle.”

29     Nainen jätti vesiastiansa ja ryntäsi kaupunkiin ja sanoi: “Tulkaa katsomaan miestä, joka kertoi minulle asioita, joita minä olen tehnyt. Ettei vain tämä olisi Messias?” Todella.

30     Läpi kirjoitusten, me voimme ottaa, kuinka Hän teki ne asiat, jotka Isä Hänelle näytti. Raamattu sanoo Johanneksessa, kun Häneltä kysyttiin siitä, miksi Hän ei parantanut noita rampoja ihmisiä ja Hän sanoi: “Totisesti, totisesti minä sanon teille.” Joh 5:19: “Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestään tehdä mitään, vaan ainoastaan sen, minä Hän näkee Isän tekevän, Poika tekee samoin.”

31     Nyt, jos Kristus on noussut kuolleista ja on keskuudessamme tänään ja on luvannut noita samoja asioita, joita Hän teki, joita mekin teemme, se joko on totta tai se ei ole totta. Raamattu sanoo: “Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.”

32     Ja, ystävät, olen todella iloinen tietäessäni, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika. Hänet siitettiin ja Hän syntyi tahrattoman syntymän. Hän kärsi Pontius Pilatuksen aikana, kuoli, haudattiin, nousi ylös jälleen kolmantena päivänä ja nousi taivaaseen ja istuu Hänen Majesteettinsa oikealla puolella. Ja Pyhä Henki täällä tekee samaa työtä, jota Hänkin teki, kun Hän oli täällä maan päällä. Miten kaunis ajatus.

33     Miten kaunis aamu, tuo ensimmäinen ylösnousemuksen aamu. Ensimmäinen pääsiäinen, joka koskaan avautui maan päälle. Huomasitteko, että tämä pääsiäinen, jota me vietämme, Hänen ylösnousemustaan, se vain viittaa suureen Pääsiäiseen, joka on tulossa sillä hetkellä kun Hän tulee taivaasta? Kaikki, jotka ovat kuolleet Kristuksessa nousevat ja lähtevät Hänen mukaansa. Me vain odotamme tuota suurta lohdutusta. Mikä todiste meillä onkaan, kun Raamattu julistaa sitä, kun Hänen läsnäolonsa kaikkialla julistaa sitä, kun Hänen parantava voimansa julistaa sitä, Hänen seurakuntansa julistaa sitä, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja on tuleva jälleen. Ja Hän on sama nyt, eilen ja iankaikkisesti.

34     Siis, huomatkaapa. Sinä kauniina pääsiäisaamuna, huhuja oli ollut kovasti. Jotkut naiset olivat palanneet haudalta ja sanoivat nähneensä enkelinäyn. Ja he luulivat sen olevan puutarhuri. Maria, äiti, sillä hän oli kuullut äänen puhuvan takanaan ja sanovan: “Mitä etsit?” Ja kun hän kääntyi…

35     Hän kääntyi ja sanoi: ”Minun Herrani on otettu pois, enkä tiedä, mihin Hänet on pantu. Jos sinä tiedät, kerro minulle, missä Hän on, niin minä menen hakemaan Hänet.”

Mies kääntyi ja sanoi: “Maria.”

36     Ja hän katsoi Häntä ja sanoi: “Rabbuuni”, joka tarkoittaa: “opettaja.”

37     Jeesus sanoi: “Älä koske minuun, sillä minä en ole vielä noussut Isäni tykö. Mutta, minä nousen vielä sinun Isäsi tykö ja minun Isäni tykö, minun Jumalani ja sinun Jumalasi luo. Mutta, mene ja kerro opetuslapsilleni, että olen Galileassa heitä vastassa.”

38     Kuinka se näytti olevan pelkkä joutava tarina tästä miehestä, jonka he olivat nähneet palsamoituna, ja kuoli ja haudattiin ja se oli jo neljäs päivä siitä, tai kolmas, kun Hän kuoli. Pietari oli lannistettu ja halusi lähteä kalaan. Kaksi heistä sanoi, toinen, Kleopas nimeltään, sanoi: “Mehän lähdemme takaisin kotiin, Jerusalemiin.” Ja matkalla, kävellessään sinä aamuna, kun Pietari otti onkensa ja häipyi kalaan, nämä kaksi miestä olivat tiellä, surun murtamina. Ja kulkiessaan pitkin tietä, sanoen: “Ei elämä liene enää elämisen arvoista. Kuinka me uskoimmekaan, että Hän oli Messias. Miten tuo mies, joka nosti ylös kuolleita, voi vain seistä ja antaa ylipapin tehdä Hänestä pilaa? Kuinka tuo mies, joka näki näkyjä näkyjen perään voi todella antaa roomalaisen sotilaan panna rätin Hänen silmilleen ja lyödä Häntä päähän ja sanoa: ‘Jos sinä olet profeetta, kerro, kuka sinua löi.’ Kuinka Hän voi huutaa armoa ristillä, ja nähdä, että Hän voisi herättää kuolleita?” Voi, se oli masentava hetki.

39     Ja noita masentavia hetkiä tulee jokaiselle uskovalle koettelemaan sinua, jotta nähdään uskotko sinä todella. “Jokaisen pojan, joka tulee Jumalan tykö, pitää ensin koetella, harjaannuttaa lapsena.”

40     Täällä on joitakin ihmisiä tänä iltana, epäilemättä, jotka menevät saman testin läpi. Jos me kutsuisimme rukousjonon, minulla ei olisi aavistustakaan, ketkä saisivat rukouskortin, eikä kukaan muukaan tietäisi. Ne vain sekoitettaisiin ja jaettaisiin teille. Minä kutsuisin vain jostakin paikasta, mikä sitten olisikin mielessäni. Me emme voi ottaa useampia kuin vain muutamia kerrallaan. Joitakin kymmeniä, ehkä, voi mennä rukousjonon läpi. Kaikki haluavat tulla. Voit ehkä luulla, että Hän on mennyt sinun ohitsesi, muttei olekaan. Hän vain testaa sinua nähdäkseen, uskotko sinä Häneen todella. Näky ei paranna. Näky ainoastaan osoittaa Hänen olevan paikalla.

41     Minä ainoastaan seison täällä ja tarkkailen yleisöä. Ja näen–ystäväni, rouva Coxin Kentuckystä. Hänellä oli iso syöpä kasvoissaan, joitakin viikkoja sitten, oli tuhonnut ihan melkein koko hänen silmänsä. Hän oli kuolemaisillaan. Rouva Wood, hyvä ystäväni, soitti minulle ja itki ja sanoi: “Luulen, että se tuhoaa äidin silmän muutamassa päivässä.” Lääkärin piti hillitä sitä jollakin aineella ja levitti sitä kaikkialle. Hän oli todella pulassa. Menin sisään ja uhrasin uskoon ankkuroidun, pikku rukouksen, että se tapahtuisi ja täällä hän istuu tänä iltana täysin normaalina ja terveenä, eikä läiskääkään siitä ole jäljellä ja se parani kokonaan hänen naamastaan. Hän istuu täällä todella meidän edessämme. Ympärillään muita, joilla on sama juttu… Miksi? Koska Jeesus Kristus nousi kuolleista ja Hän elää.

42     Ja tuo sama, joka pystyi koskettamaan spitaalista ja sanoi: “Minä tahdon: puhdistu”, voi koskettaa syöpää ja sanoa: “Minä tahdon. puhdistu”, jos Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, eilen, tänään ja iankaikkisesti.

43     Ja kun Kleopas ja he astelivat tietä, lannistettuina. Heillä oli vähän sellainen apea aamu, jolloin kaikki tuntuu menevän pieleen. Ja yhtäkkiä, joku astuu esiin, tai, tulee heidän taakseen, kävelee rinnalle ja saa heidät kiinni. Ja vähänpä he ymmärsivät sitä, että siinä oli Herra Jeesus. Hän oli elossa, ja moni ihminen, joka rakasti Häntä, ei sitä tiennyt.

44     Ja asia on samalla tavalla tänään. On monia ihmisiä, jotka rakastavat Herraa, jotka eivät tajua. Sinä voit kertoa heille siitä, eivätkä he kykene näkemään sitä, että Hän on elossa ikuisesti, tänä iltana, että Hän on täällä tässä rukoushuoneessa tänä iltana, että Hän on keskellämme ja tulee olemaan siihen asti kunnes Hän tulee fyysisesti, liharuumiissa. “Minä en ikinä jätä sinua enkä sinua hylkää.”

45     Ja siinä kulkiessaan tietä pitkin ja jutellessaan tiellä… Jeesus, haluan, että panette merkille, että ensi töikseen Jeesus teki, Hän meni suoraan Kirjoituksiin. Hän sanoi: “Voi teitä ymmärtämättömät sydämeltä uskomaan kaikkea, minkä profeetat ovat puhuneet?” Sillä Hän oli juuri kysynyt heiltä: “Miksi olette niin surullisia?”

46     Ja he sanoivat: “Oletko sinä pelkkä muukalainen? Etkö tiedä, että Jeesus Nasaretilainen, jonka me ajattelimme olevan Messias, Israelin vapauttaja, etkö sinä tiedä, että tämä on jo kolmas päivä siitä, kun Hänet naulittiin ristiin? Ja Hän oli voimallinen Sanassa. Hän on voimallinen profeetta, monien niiden ihmeiden ja asioiden takia, joita Jumala teki Hänen kauttaan. Ja tämä on Hänen kolmas päivänsä, ja nyt Hänet on tapettu ja haudattu ja Hän oli haudassa. Ja eräät naiset tulivat luoksemme ja kertoivat meille, että Hän on noussut kuolleista. Ja me tiesimme, että se oli vain keksitty, typerä tarina, ja niinpä me olemme paluumatkalla.”

47     Ja sitten Hän alkoi avata heille Sanaa. Oi, miten minä rakastankaan Jumalan iankaikkista Sanaa. Hän alkoi mennä kirjoituksiin, ja alkoi Mooseksesta. Eikä Hän jättänyt mitään paljastamatta. Hän meni suoraan Sanaan.

48     Jokainen Jumalan lähettämä mies, välittämättä siitä, kuka hän on, hän pitäytyy Jumalan Sanassa. Jos hän ei pitäydy, hän ei ole todellinen Jumalan palvelija.

49     Hän meni heti Sanaan. Ja Hän osoitti, Sanalla, että Kristuksen piti kuolla, nousta taas, ja mennä kirkkauteensa. Siis, voi, kuinka heidän on täytynytkään jutella.

50     Minä olisin halunnut olla mukana tuossa muutaman tunnin keskustelussa Hänen kanssaan (ettekö tekin?) tuolla tiellä. Sanot: “Veli Branham, varmasti haluaisin. Kunpa olisin voinut.” No, me voimme tehdä sen juuri nyt. Hän puhuu juuri nyt sinun sydämellesi. Sinä et vain tunnista sitä.

51     Siis, pankaas merkille, kun he lähestyivät kaupunkia, ilta oli tulossa, Hän oli aikovinaan jatkaa sen ohi.

52     Hän voi tehdä saman sinulle. Hän saattaa saada sinut ajattelemaan, että Hän on menossa ohitse, mutta Hän ei tee sitä. Hän ei mene ohitse. Hän haluaa sinun kutsuvan Hänet sisään.

53     Ja he sanoivat Hänelle: “Päivä on jo pitkälle kulunut. Siis, älä jatka eteenpäin, tulisitko sisään ja viipyisitkö hetken kanssamme.” Esitä Hänelle tuon kaltainen kutsu ja ota selvää, mitä tapahtuu. He sanoivat: “Päivä on pitkälle kulunut nyt, tule ja jää tänne meidän luoksemme. Ilta joutuu.” Silloin, Hän kääntyi ja he menivät pieneen ravintolaan pikkuiseen majataloon.

Euroopassa niitä on yhä. Siellä voi syödä ja nukkua ja kaikki maksetaan samassa laskussa, teidän hotellinne.

54     Ja kun Hän meni sisään heidän kanssaan, tässä tulee nyt se ihana puoli. Ja tuona päivänä, kun he juttelivat Hänen kanssaan, Hän ei sanonut vielä sanaakaan. Silti, he kävelivät Hänen kanssaan, juttelivat Hänen kanssaan, mutteivat tunnistaneet Häntä.

55     Kuka varjeli sinut tuolta onnettomuudelta silloin yhtenä päivänä? Kuka antoi tuon vauvan parantua? Kuka maksoikaan sen sinun kauppalaskusi? Se oli Hän, mutta sinä et vain tunnistanut sitä. Kuka antoi sinulle terveyden tulla kokoukseen tänä iltana? Se oli Hän, mutta sinä et tunnistanut sitä. Voi, voisimmepa me tehdä samoin kuin he. Vain pyytää Häntä tulemaan sisälle.

56     Ja, kun Hän tulee sisään, pääsee sisään, sulkee ovet, silloin Hän on tehnyt jotakin, mitä kukaan muu ihminen ei voi tehdä samalla tavalla. Hän oli se ainoa, joka pystyi tekemään sen sillä tavalla, sillä he olivat olleet Hänen kanssaan ennen Hänen naulitsemistaan ristiin. Ja Hän otti tuon leivän, ja juuri sillä tavalla kuin Hän teki sen, se oli Hänen oma tapansa tehdä se. Ja opetuslasten silmät avautuivat ja he tajusivat, että se voi olla ainoastaan Hän. Hän ei viipynyt heidän kanssaan kovin pitkään. [Veli Branham napsauttaa sormiaan–toim.] Hän katosi heidän silmistään, aivan silmänräpäyksessä.

57     Ja matkalla, he palasivat niin kovaa kuin ikinä pystyivät, paljasjaloin, huutaen voittoa, kertomaan ihmisille, että “Herra on todellakin noussut ylös.” He eivät palanneet väittelemään uskonnostansa. He eivät palanneet nostaakseen meteliä asioista. Vaan he tiesivät todella, että Hän oli noussut kuolleista.

58     Nyt, ystävä. Jos Jeesus Kristus, elävä Jumalan Poika, 1900 vuotta sitten, jos Raamattu on totta, Hän sanoi: “Minä elän iankaikkisesti.” Hän on aivan yhtä elävä tässä talossa tänä iltana kuin Hän oli ylösnousemuksensa päivänä. Hän on todella ruumiissa.

59     Jotkut olivat kokoontuneina yhteen. Ja Hän tuli läpi seinien, ilmestyi aivan heidän keskelleen ja sanoi: “Tässä, koskekaa minua. Katsokaa näitä arpia käsissäni. Onko hengellä lihaa ja verta niin kuin minulla?” Hän sanoi: “Antakaa minulle jotakin syötävää.” Ja Hänelle annettiin kalaa ja leipää. Ja Hän oli siellä ja söi ne heidän edessään, sanoen: “Henki ei syö, niin kuin te näette minun syövän.”

60     Mikä Hän on? Hän on suuri elävä Jehova, Jumala, joka on keskellämme tänä iltana. Hän on heidän keskuudessaan, missä kaksi tai kolme on kokoontuneena: “Minä olen heidän keskellään.”

61     Ja nyt, tällä tavalla minä ajattelen. Jos Kristus tulee tämän ihmisyleisön luo, kun te hikoilette, odotatte ja osoitatte tänä pääsiäisenä, että Hän elää ja seisoo tässä talossa tänä iltana, silloin teillä on oikeus pyytää kaikkea, jonka takia Hän kuoli ja uskoa, että te saatte sen. Uskotteko te, että se on totta? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”-toim.] Varmasti on.

62     Siis, voisin puhua pitkäänkin, mutta yksikin sana Kristukselta merkitsee enemmän kuin kaikki sanat, joita minä voin puhua, väsyneellä, rasittuneella äänellä, ja lopen uupuneena, niin kuin ääneni on.

63     Ja sitten toinen juttu puhumisesta. Minulla on kotonani vaikeaa pitää onnistunutta kokousta Hengen voitelussa jotenkin. Miksi? Koska tämä on kotini. Jeesus sanoi, että profeetta, omassa kodissaan, omassa maassaan, jopa omassa maassaan… Sillä tavalla se vain käy.

64     Silloin sanottiin, että kun Hän meni omaan kotiinsa, sanottiin: “Eikös tämä ole sen timpurin poika? Eikös Maria, hänen äitinsä, eläkin täällä meidän kanssamme? Eivätkö kaikki hänen veljensä ja sisarensa ole täällä? Emmekö me tunnekin heidät? Mistä koulusta Hän on kotoisin? Mistä seminaarista Hän on valmistunut? Millaiset valtuudet Hänellä on?” Eikä hän tullut minkään koulun tai seminaarin tai instanssin kautta, vaan Hän tuli Jumalan kautta. Mutta ihmiset eivät nähneet sitä. He sanoivat: “Mistä Hän on tuon viisautensa saanut?”

65     Ja kun Hänen havaittiin näkevän noiden ihmisten ajatukset… Kun Pietari tuli Hänen luoksensa, Hän sanoi: “Sinun nimesi on Simon. Isäsi nimi on Joonas”, se sai hänet tyrmistymään. Miten Hän sen tiesi?

66     Fariseukset seisoivat vieressä ja sanoivat: “Beelsebuli Hän on. Oikea pääennustelija. Paholainenhan hän on.”

67     Ja Jeesus sanoi: “Te sanotte tuon minua, Ihmisen Poikaa vastaan, se annetaan teille anteeksi, mutta kun Pyhä Henki tulee ja tekee näitä samoja asioita, ja te sanotte sanankin sitä vastaan, sitä ei anneta koskaan anteeksi, ei tässä maailmassa, eikä tulevassa. Niinpä se on vaarallinen juttu. Mistä Hän sen tiesi? Miksi Hän sen sanoi? Hän tiesi, että nuo merkit taukoaisivat näihin viimeisiin aikoihin asti.

68     Ja näinä viimeisinä aikoina, Hän ei olisi vanhurskas, jos vuodattaisi vihansa vanhurskaiden ihmisten päälle. He ovat… meidät on punnittu vaa’assa ja havaittu köykäisiksi. Ja me ajattelemme ainoastaan suuria aikoja, radio-ohjelmia, sensuroimattomana, Elvis Presley, Arthur Godfrey, saastaisia vitsejä, radio-, ja televisiojulkkiksia. Me jäämme kotiin keskiviikkoillan rukouskokouksesta nähdäksemme sellaista roskaa, ja kutsumme itseämme kristityksi.

69     Sitten, kun Jumala vuodattaa Henkensä alas, ja tuo esiin merkkejä ylösnousemuksestaan, me tuomitsemme sen ja hylkäämme sen. Ja on anteeksiantamaton synti tehdä niin. Jeesus sanoi: “Sanokaa yksikin sana sitä vastaan, eikä sitä anneta anteeksi tässä maailmassa eikä tulevassa.” Niin, että, Hengen on tultava näinä viimeisinä aikoina osoittamaan, että Jumalan sana on totta.

70     Ja minä sanon, Jumalan Sanan arvovallalla, ja oman sieluni tunteen mukaan: tuo sama Pyhä Henki on juuri täällä nyt tämän kansan keskellä. Siis, minä väitän, että Hän on noussut kuolleista. Väitän, että Hän elää, elää ikuisesti. Minä väittäisin, että hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Tuo sama, periaatteessa, sama voimassa, sama kaikessa, ei sen enempää kuin Hänen ruumiillinen ruumiinsa, joka istuu Jumalan oikealla puolella kirkkautensa valtasuuruudessa. Mutta Pyhä Henki työskentelee täällä, liikkuu, toimii, ja tekee täsmälleen kuten Jeesus Kristus teki, sillä se on todiste Hänen ylösnousemuksestaan. Kuinka ihana hetki.

71     Siis, luulisin, että te näette, missä minä seison. Siis, ei vain tämän pienen, noin sadan ihmisen, tai kahden sadan ihmisen täällä, tässä pienessä rakennuksessa, ahtautuneena tänne tänä iltana, mutta minä olen antanut tämän lausunnon tuhansien ja tuhansien ja satojen tuhansien edessä täällä–tässä pikkurakennuksessa, pitänyt Raamattua toisessa kädessä ja Koraania toisessa ja sanonut: “Toinen on oikeassa ja toinen väärässä”, ja haastanut joka muhamettilaisen papin tulemaan todistamaan tai kenet tahansa, buddhalaisen tai mikä sitten olikin, Koraania vastaan, noiden uskontoa vastaan. Mutta jokainen pysyi hiljaa.

72     Mutta veljet, syy, miksi minä teen niin, on, että minä tiedän Lunastajani elävän. Ja Hän on totuus. Jeesus Kristus elää. Hän on täällä.

73     Itsessäni minä en voi tehdä mitään. Kyse on Jumalan lahjasta. “Miten sinä sen teet?” Kyse on siitä, että luovuttaa itsensä.

74     Todella tässä rakennuksessa on monia, monia enkeleitä. Sanot: “Onko se Kirjoitusten mukaista?” Niin Raamattu sanoo. Minä näytän teille. Kuinka monta kristittyä täällä on. Nostakaapa kätenne. Selvä. Voitte laskea ne. Raamattu sanoo, että Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka Häntä pelkäävät. Silloin täällä on enkeleitä.

75     Silloin, Kristus sanoo: “Missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, minä olen heidän keskellään.” Silloin, Hän on täällä. Ainoa juttu on, että te ette näe Häntä, mutta me uskomme siihen uskon kautta.

76     Minä voin osoittaa teille, että radio myös menee tästä läpi, äänet. Minä voin todistaa teille, että kuvia menee tästä läpi. Ne eivät osu tähän putkeen tässä, eivät tähän, tähän kiteeseen tässä, tässä mikissä. Eivätkä ne tule tähän aineeseen, koska niitä ei ole tehty sitä varten. Mutta on olemassa ainetta, joka toistaa sen kuvan.

77     Ja Jumala asetti joitakin seurakuntaan, ensin apostoleiksi, sitten profeettoja, opettajia, evankelistoja ja paimenia, kaikki tekemään seurakuntaa täydelliseksi. Miten me voisimme jättää jonkin pois ja sanoa, että toinen ei ole sitä? Jumala tekee sen itse. Kyse ei ole mistään muusta kuin itsensä luovuttamisesta Pyhälle Hengelle. Ja Pyhä Henki ottaa ohjat siitä paikasta ettekä te tiedä, mitä Hän tekee. Se on Pyhän Hengen itsenäistä työtä.

78     Nyt, ystävät, kotikaupunkini… Ja minä haluan sanoa tämän nyt, ennen kuin lopetan tämän herätyskokouksen. Jonakin päivänä, Jeffersonvillestä ei tule olemaan jäljellä tuhkaakaan. Charlestownista ei tule olemaan tuhkaakaan. Louisvillestä ei tuhkaakaan. Tämä maailma on kypsä tuomiolle. Venäjällä on nyt vetypommi, joka voidaan laukaista Moskovasta. Jos se putoaa 4. Kadulle ja ottaa ja upottaa kaikki nämä pulveritehtaat täälläpäin ja upottaa sen 23 metrin syvyyteen maan alle, yhdellä pommilla: yksi pommi, 15 neliömailia, se menee 35 metriä maahan. Käsi on liipaisimella. Kello on tikittämässä viimeisiään. On myöhäisempi kuin ajatteletkaan. Miksi odottaa siihen asti?

79     Muistakaa, jos tämä maallinen majamme hajotetaan, meillä on toinen odottamassa. Älkää pelätkö vetypommeja tai muitakaan asioita, kunhan vain sinulla on Kristus sydämessä, se on paras pommisuoja minkä tiedän. Se on tehty sulista: Hänen siipiensä alla me asumme. Niinpä älkää murehtiko näitä juttuja, jos sinä olet kristitty.

80     Mutta, jos et ole kristitty, sinä olet hirvittävässä tilanteessa. Sinä et tiedä, millä hetkellä sydämesi lakkaa sykkimästä. Raamattu sanoo, että miehet kuolevat viimeisinä päivinä sydänvaivoihin: “Miesten sydämet pettävät, pelosta, hämmentäviä aikoja, ahdistus kansoilla.” Katsokaapa kuinka paljon enemmän, kymmenen kertaa enemmän miehiä kuolee kuin naisia. Raamattu ei sanonut, että naisten sydämet pettävät, se sanoo: “Miesten sydämet pettävät.” Kerta kaikkiaan, täysin.

81     Yhtenä päivänä Oaklandissa, vaimo ja minä olimme siellä–San Franciscon lähellä. Iso maanjäristys ravisteli. Ja maa alkoi röyhtäillä ja nikotella siellä niin, että rakennukset alkoivat huojua, ja savupiiput sortuivat. Isoja palloja ilmaa, joissa oli savua sisällä, tai nokea, tai mitä se olikin, nousi ylös, niistä paikoista. Ja ihmiset ryntäilivät kaduille huutaen. Ajattelin: “Minkähän laista tulee olemaan silloin, kun Herra todella ilmestyy?” Ja kapakat vain jatkoivat, panivat viinansa takaisin hyllyyn ja jatkoivat niiden myyntiä. Ja ihmiset tulivat ostamaan. Eihän se mies niitä olisi voinut myydä, ellei joku olisi ostanut. Näin se on.

82     On… Me olemme syyllisiä. Minäpä kerron, veli. Olen amerikkalainen ja rakastan maatani. Mutta tämä vanha valtio on punnittu vaa’assa ja köykäiseksi havaittu. Se on uppoamaisillaan, niin varmasti kuin minä olen sananpalvelija täällä lavan takana tänä iltana. Siis, minä en sano tätä saadakseni suosiota Jumalalta. Minä sanon sen, koska Jumala panee sen sydämelleni, jotta sanoisin sen. Ja parasta, mitä sinä voit tehdä, on valmistautua Herran tuloon.

83     Siis, usko Häneen. Pidä usko Häneen. Siis kaikki sanat, jotka kykenen sanomaan, sanon jälleen, eivät merkitse mitään siihen verraten, mitä Jeesus sanoisi. Mutta, panitteko merkille, missä minä seison? Tämän ihmisjoukon kanssa tänä iltana, minä olen joko keskeyttänyt–joko ymmärtänyt väärin jotakin tai kertonut totuuden. Siis, jos Jeesus Kristus on noussut kuolleista ja luvannut meidän myös tekevän samoja asioita, joita Hän teki… Ja minä olen vakuuttanut, pikku, poikavauvasta saakka…

84     En ollut kuin 18 kuukauden ikäinen, arvelisin, mutta en ainakaan yli kahta vuotta, kun näin ensimmäisen näkyni. Sitä on ollut koko elämäni ajan. Ihmiset täällä tabernaakkelissa tietävät sen. Eikä niin kauan kuin olen täällä ollut, se ei ole kertaakaan pettänyt. Eikä tule koskaan pettämäänkään, koska kyse on Jumalasta. Ympäri maailman on menty ja suuria herätyksiä on syttynyt. Ja nyt, Jumalan armon avulla, olen toisessa miljoonassa sielussa, aivan vain omissa kokouksissani, voittanut sieluja Herralle Jeesukselle: toisessa miljoonassani. Näin on. Ja miettikääpä niitä muiden miljoonia, jotka ovat levinneet, Oral Roberts ja kaikki nämä, kipinät, jotka ovat syttyneet tästä asiasta ja jatkaneet eteenpäin, tuhat kertaa tuhannet, niin että ympäri maailmaa on yksi suuri Jumalan voiman herätys meneillään. Ja perkele on laskenut liikkeelle kaikenlaisia valheellisia juttuja tehdäkseen sen tehottomaksi. Mutta, aito, tosi Jumalan Sana tulee menemään aivan loppuun asti. Se ei tule milloinkaan pettämään. “Minä, Herra olen sen istuttanut. Minä kastelen sitä yöt päivät, ettei kukaan poimi sitä pois kädestäni.”

85     Siis, tänä iltana, minä vakuutan, että Kristus nousi kuolleista. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Nyt, Herra teitä siunatkoon. Jos Hän tekee sen, silloin te olette… Jos te sen uskotte, Jumala teitä siunatkoon. Anokaa Häneltä sitten, kun Hän ilmestyy näyttämölle. Jos Kristus ilmestyy juuri tänne lavalle… Tämä on haaste. Jos Kristus ilmestyy juuri tänne lavalle ja tekee samoja asioita, joita Hän teki ollessaan täällä maan päällä, uskotteko te Häntä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”–toim.]

86     Katsokaapa Häntä, Emmauksen tiellä, miten nuo pojat, mursivat… Kun Hän mursi tuon leivän, Hän teki jotakin, mitä kukaan muu ei kyennyt tekemään. Se oli jotakin jonka vain Kristus kykeni tekemään. Ja he tunnistivat sen.

87     Siis, jos Hän tekee saman täällä, minkä vain Kristus yksin voi tehdä, ei mitään valejuttua vaan aivan samaa, mitä Hän teki, te uskotte Häntä, otatte Hänet vastaan, pidätte uskon Häneen, rakastatte Häntä, palvelette Häntä.

88     Kuunnelkaapa. Älkää pelkästään liittykö seurakuntaan nyt. Se ei toimi. Teidän pitää syntyä uudesti, ei mitään tunteitten nostattamista, ei jotain pientä jotakin, josta sanotte: “Siis, minähän huusin. Puhuin kielillä. Tein tätä.” Se ei ole sitä. Kun sinä, syvimmällä sydämessäsi, jokin tulee ja muuttaa sinut ja sinusta tulee uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Sinä otat vastaan henkilön, Kristus Jeesuksen, kun vanhat jutut kuolevat pois ja uudet asiat syntyvät uudesti. Sinä teet oikealla tavalla niitä asioita, joita teit väärin. Sinä rakastat vihollisiasi. Sinä rukoilet niiden puolesta, jotka kohtelevat sinua väärin. Silloin sinä olet kristitty. Puu tunnetaan kantamistaan hedelmistä.

89     Siunatkoon Herra teitä nyt, kun painamme päämme. Pyydän sisarta menemään pianon ääreen, soittamaan hitaasti: “On läsnä suuri lääkäri, tuo myötätuntoinen Jeesus.” Ja te siellä ulkopuolella nyt, joilla on rukouskortti, siirtykää sisälle lähelle ovea, me aloitamme hetkisen kuluttua. Rukoillaan.

90     Siunattu taivaallinen Isämme, voi ääniparkaani, neljä kuukautta puhumista. Ääneni on aivan väsyksissä. Mutta, minä rukoilen, että sinä auttaisit minua juuri nyt. Tämä on taas yksi virstanpylväs Branham tabernaakkelissa. Tästä tulee uusi viimeisten aikojen todistaja, joka nousee todistamaan tuomiopäivänä. Monia on seisomassa sisällä ja ulkona tänä iltana. Monet ovat uteliaita tietämään, monet ajattelevat: “Onkohan tämä aitoa vai eikö se ole aitoa?”

91     Oi, ikuinen ja siunattu Isä. Me rukoilemme, että sinä osoittaisit rakkautesi ilmestymällä täällä ja tekisit Sanastasi totta. Minä olen puhunut sinun Sanasi, kuten sinä itse Kleopaalle ja hänen ystävälleen, Emmauksen tiellä. Ja meidän tiellämme, matkustaessamme, Herra, puhu sinä meille Sanasi kautta. Ja tule nyt keskuuteemme. Oi suuri Kristus, tule keskuuteemme. Osoita sanasi olevan totta ja tuo julki olemuksesi täällä, tänä iltana, kun me surkeat, arvottomat luontokappaleet tunnustamme, että me olemme syntisiä, emmekä ole näiden asioiden arvoisia, mutta me uskomme siihen, Herra. Ja armosta me otamme sen vastaan, uskon kautta, että me olemme pelastettuja ja sinun lapsiasi. Siunaa meitä nyt, Herra.

92     Minä tiedän, että sinun Sanasi on totta, kun sinä puhuit profeetasta omassa kaupungissaan, oman kansansa keskuudessa. Mutta, Herra, minä rukoilen juuri tämän illan takia, että sinä katsoisit alas kansaasi, ja toisit itsesi julki taas kerran tässä kaupungissa, Pyhän Hengen liikkumisen kautta. Oi, ikuinen Jumala. Siunaa meitä nyt, kun me odotamme sinua. Ja tee niitä asioita, joita teit ennen naulitsemistasi ristiin, eikä Jeffersonvillellä ole yhtäkään asiaa, josta valittaa. Mutta, me tiedämme, etteivät ihmiset voi puolustella itseään sinä päivänä, ettet sinä olisi ilmaissut itsesi. Jeesuksen nimessä, minä rukoilen. Aamen.

93     [Tyhjä kohta nauhassa–toim.] …ei, minkä puolesta nainen haluaisi minun rukoilevan. Ei. Se ei ole tuo syöpä, sillä hän on parantunut siitä. Vaan hän haluaisi minun rukoilevan selkävaivansa puolesta, joka hänellä on. Näin on. Se on selkävaiva. Onko näin? Siis, uskotko sinä, että Hän on noussut kuolleista? Nyt, tarkatkaapa. Jos minä puhun hänen kanssaan vähän pitempään, ehkä sanotaan jotakin muutakin. En tiedä. Siis, minulla ei ole aavistustakaan, mikä sinua vaivaa. Minä en nyt tiedä, mikä se on. Näettekö? Mutta nauhurit ovat ottaneet sen. Te saatte kyllä selville, mitä Hän sanoi.

94     Puhutaanpa pieni hetki pitempään ja katsotaan, kertooko Hän vielä jotakin muuta. Näen naisen, ja hän rukoilee hänen puolestaan. Ja nainen on jonkinlaisessa laitoksessa tai sairaalassa. Se on vähän… Se on psyykkinen paikka. Se on Madison, Indianassa. Se on–se on–sisar, jonka puolesta haluat rukousta, joka on mielisairaalassa. Ja jos, sinä uskot koko sydämestäsi ja kaikella, mitä sinussa on, Jumala vapauttaa hänet ja parantaa sinun selkäsi ja tekee sinusta terveen. Uskotko sinä sen nyt? Selvä. Tule tänne.

95     Rakas taivaallinen Isä. Me rukoilemme, että Jeesuksen Kristuksen nimessä, että sinä parantaisit tämän naisen ja tekisit hänet terveeksi. Ja suo tämä siunaus hänelle. Ja minä rukoilen, että Jumala armo lepäisi hänen päällään ja parantaisi hänet ja toisi sinulle itsellesi kunniaa. Rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

96     Voisin sanoa tämän. Tuolta tulee värinää, aivan täältä takaa. Hetkinen vain. Seisokaapa siellä hetki. Totesin, että valo jätti sinut. Täällä on liian monia ahtautuneena tänne ympärilleni. Jokainen vetää. Mutta näen sen liikkuvan sinua kohti. Sinulla on joku, jolla on tulossa jokin naisten operaatio. Näin on. Näen kahden tai kolmen ihmisen ilmestyvän ja valo virtaa juuri sinne taakse ja osuu tuohon henkilöön, joka seisoo juuri siellä takana. He rukoilevat tuon asian puolesta. Näettekö? Näin on. Ja sinulla on; kyse on sen naisen sairaudesta, jolla on se naisten leikkaus. Näin on. Siis, mene ja ota vastaan parantumisesi ja Herra Jumala parantaa sinut. Aamen.

97     Tulisitteko te? Se rouva, uskotko te Herraan Jeesukseen? Uskotko sinä, että Hän on noussut kuolleista? Siis, että tunnenko teidät, en tunne. Olen ehkä nähnyt teidät jossain täälläpäin. En tiedä. Ihmiset tulevat ja menevät. Minä en liiku täällä tabernaakkelin liepeillä niin paljoa, että tietäisin. Mutta, te–oletteko täältä kaupungista? Te olette täältä kaupungista. Selvä sitten, mutta minä en tunne teitä. Mutta Kristus tuntee teidät. Mutta, jos Hän paljastaa minulle, seisot täällä, mitä varten te olette täällä, uskotko sinä sen ja otat sen vastaan? Ja sinä tiedät, etten minä tiedä, miksi sinä olet täällä. Ei aavistustakaan. Ainoa juttu, sinä olet saattanut nähdä minut kaupungilla, tai jotain, tai–tai jotain, en tiedä. On Jumalan asia tietää se.

98     Juuri siellä takana, haluatko päästä siitä suolistovaivasta, joka sinulla on? Uskotko että Herra Jeesus parantaa sinut? Jos sinä uskot sen, sinä voit saada sen.

99     Ja toinen, jolla on huono verenkuva. Istuu siellä takana. Näin että sitä otettiin. Uskotko, että Herra parantaa sinut? Selvä. Uskotko sinä koko sydämestäsi? Silloin voit saada parantumisesi. Jumala paransi aivan juuri. Sinä kosketit Häntä. Et sinä todellakaan minua koskettanut, olet 30 jalan päässä minusta. Aamen.

100Siis, uskotko sinä, että Hän on noussut kuolleista? Ainoastaan katso ja elä nyt, kun jono liikkuu. Voi, täällä Jeffersonvillessä on hankalaa. Näettekö? Ja tällainen joukko ympärillä, kaikki… Kerran Jeesus otti sitä miestä kädestä ja johdatti ulos kaupungista.

101Nyt, katsoisitko tännepäin, sisar. Hetkinen vain. Usko, että Herra Jeesus on läsnä auttaakseen sinua. Te podette vaivaa, joka on peräsuolessa ja lääkäri on tutkinut teidät. Ja hän sanoi sinulle, että kyse on pukamista. Näen myös teidät yrittämässä kulkea jonkin talon halki ja te liikutte tosi hitaasti. Teillä on niveltulehdus. Se on: näin sanoo Herra. Lääkäri sanoi, että teidät pitää leikata. Täsmälleen näin on. Ja minä näen hänen allekirjoittavan pikku kortin toimistossaan: Rebekah Baker, 509 Graham Street. Ehdottomasti tämä on totta. Tämä tapahtui hänen toimistossaan tiettävästi. Näin on. Uskotko sinä? Silloin voit saada paranemisesi.

Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, saakoon tämä nainen paranemisensa. Aamen. Jumala siunatkoon teitä, rouva. Menkää, uskoen nyt. Pitäkää usko Jumalaan.

Jospa vain voisitte käsittää, että Jumala on läsnä…

102Nyt, tämä rouva seisoo tässä, että voisitte… Minä en tunne teitä, sikäli, kuin tiedän. Te ette tunne minua enkä minä tunne teitä. Onko asia näin? Selvä. Silloin tässä on joku, joka ei tunne minua enkä minä tunne heitä. En tuntenut tuota toistakaan ladyä. Mutta tämä lady on täysin vieras sikäli, kuin tiedän. Jos asia on näin, nostaisitteko kätenne, rouva.

103Ensimmäinen kerta, kun koskaan olemme tavanneet. Tässä on nainen ja mies. Todella hieno kuva Joh. 4, jossa nainen ja mies tapasivat. Ja tuo nainen oli samarialainen, Jeesus oli juutalainen. Ja he alkoivat keskustella keskenään ja Jeesus paljasti hänen sydämensä salaisuudet ja kertoi, missä hänen ongelmansa oli. Siis, jos Hän on sama Jeesus tänään, Hän voi tehdä samaa työtä tänään.

104Jos tämä nainen kohottaisi kätensä Jumalan puoleen, ei vannoakseen (koska me emme usko sellaiseen), nostaisitteko vain kätenne rehellisesti, käsieni kanssa, että me emme ole tavanneet toisiamme koskaan ennen, emmekä tiedä toisistamme mitään. Nostaisitteko kätenne, rouva? Siinä se on. Hän ei ole koskaan tavannut minua, enkä minä ole tavannut häntä ja hän on täysin vieras minulle. Siis, jos on…

105Herra Jeesus on täällä läsnä. Jos tämä nainen on sairas, minä en voi parantaa häntä. Hän on jo parantunut. Kristus on parantanut hänet, kun Hän kuoli hänen puolestaan. Uskotko sinä sen? Mutta, jos Hän seisoisi täällä nyt–siinä, missä minä seison, ja Hän olisi–kykeni paljastamaan naiselle, tai saamaan hänen uskonsa saavuttamaan… Nyt, tämä nainen saattaa olla täällä talousongelmien takia. Hän saattaa olla kotiongelmien takia. Hän saattaa olla täällä syöpään kuolemaisillaan. Hän saattaa olla täällä tuberkuloosin takia. En tiedä. En voi sanoa sitä teille.

106Ja nyt, jos sinä haluat tulla minun paikalleni, tule ja ota paikkani. Olet tervetullut. Todellakin. En minäkään tiedä, enkä minäkään tekisi sitä, mutta taivaan Jumala tietää. Ymmärrättekö te nyt?

107Ja, jos Kristus tekee saman jutun täällä, erehtymättömän todisteen, niin kuin Hän nousi kuolleista ja todisti olevansa sama Jeesus, joka puhui tuolle naiselle kaivolla, kuinka moni täällä sanoo: “Minä otan Hänet vastaan parantajanani tai mikä tarve minulla sitten onkin”? Nostakaa kätenne, sanokaa: ”Minä otan Hänet vastaan, jos Hän sen tekee.”

108Tämä nainen, käsi ylhäällä, emme ole koskaan tavanneet. Herra suokoon sen, on rukoukseni. Siis, tämä rouva näyttää loittonevan minusta, jos yleisö kuulee minun ääneni. Näen jonkun seisovan. Se ei tapahdu hänen itsensä takia, niinkään. Hän rukoilee jonkun toisen puolesta ja hän on vanhempi rouva. Hän rukoilee äitinsä puolesta. Se on totta. Hänellä on pieniä sydänkohtauksia, pientä lepatusta, niin kuin. Hän ei pysty nukkumaan yöllä. Onko näin? Nostaisiko kätesi jos se on totta. Ja tämä nainen ei ole tältä seudulta. Tämä nainen on kaukaa täältä. Tämä rouva on Georgiasta. Ja sinä haluat rukousta silmiesi takia, myös. Sinun silmäsi ovat sokeutumassa. Ja se on totta. Uskotko, että Jumala tulee parantamaan sinut? Jos se on totta, nosta kätesi. Selvä.

109Siis, uskotteko te? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”–toim.] Nyt, pitäkää usko Jumalaan. Kun minä rukoilen hänen puolestaan, rukoilkaa itsenne puolesta te siellä ja uskokaa Jumalaa. Hän on täällä, kaikkialla läsnä.

110Tule tänne, sisar. Siunattu Vapahtaja, minä rukoilen, Kristuksen nimessä, että sinä soisit tälle naiselle sen, mitä hän haluaa. Levätköön kaikkivoivan Jumalan voima hänen yllään ja parantukoon hän ja saakoon todella, mitä hän pyysi. Minä pyydän tätä siunausta Jeesuksen nimessä. Aamen.

111Nyt lähde, iloiten ja tyytyväisenä ja usko, sisar ja tule terveeksi. Selvä.

112En ole varma, mutta luulisin tuntevani tämän naisen. Luulisin, että olet Georgetownista, koska olen… Oletko sinä veli Arganbrightin sukulainen? Koska nyt, tämä voitelu, se–se on erilaista. Havaitsitko, että se on erilainen nyt. Sinä tunsit todella miellyttävän tunteen. Se on Pyhä Henki. Sinä et ole täällä itsesi takia. Olet täällä jonkun toisen takia, ja se on pieni tyttö, noin viiden vuoden ikäinen. Hänellä on munuaissairaus ja hän asuu pohjoisessa Indianassa. Se on totta. Se, mikä sinulla on kädessäsi, lähetä se hänelle, ja hän paranee. Usko koko sydämestäsi nyt ja ota vastaan se, mitä pyysit, Kristuksen nimessä.

“Jos uskot, kaikki on mahdollista.”

113Tässä on rouva, joka on minulle tuntematon. Minä en tunne teitä, en eläessäni ole nähnyt teitä. Me olemme vieraita toisillemme, vuosien ikäero välillämme, ehkä useita–syntyneet useiden mailien päässä toisistamme. En tunne teitä, ole ikinä nähnyt teitä, mutta Jeesus Kristus tuntee teidät.

114Yleisössä tapahtui jotakin. Eräs mies ilmestyi viereeni. Täällä hän istuu, juuri täällä, napatyrä. Uskotko sinä, herra? Silloin Kristus parantaa sinut ja tekee sinusta terveen. Aamen.

115Tällä tavalla se pitää tehdä, uskoa. Mitä hän kosketti? En ole koskaan nähnyt tuota miestä, mutta hän parani siinä paikassa. Hän kosketti Herraa Jeesusta, joka on täällä läsnä, ottaa sinusta epäuskon pois. Unohda, että minä olen William Branham. Katsokaa Jeesus Kristusta. Hän on Se, joka täällä on. Minä haastaan teidän uskonne, Kristuksen nimessä, unohtamaan minut ja uskomaan, että tämä täällä on Jeesus Kristus ja katsomaan mitä tapahtuu. En välitä, missä te täällä rakennuksessa olette.

116Nyt, tässä on pikku nainen. En koskaan ole nähnyt häntä. Hän on minua vanhempi. Hän… Minä en tiedä, kuka hän on, mistä hän on kotoisin, en mitään hänestä. Minä olen hänelle täysin vieras, mutta Kristus tuntee hänet.

117Jos Hän paljastaa minulle, miksi sinä olet täällä, otatko sinä sen vastaan ja uskot sen? Sinulla oli hassu tunne hetki sitten, kun minä puhuin jotakin, eikö ollutkin? Kyse on sinun sisarestasi, joka on mielisairaalassa Madisonissa, Indianassa, näin on, toiselle naiselle, joka seisoi täällä, ja sinä seisot siellä ja katsoit suoraan tähän suuntaan. Ja se näky, sinä uskoit, kun tulit tänne. Näin ehdottomasti on. Se juuri sai sen aikaan.  Ja syy siihen, miksi sinä olet täällä tänä iltana, on se, että sinulla on sydänvaiva. Sinulla on juuri ollut sydänkohtaus. Juuri näin. Ja minä näen nyt, kun katson näkyä, polveilevaa maastoa. Sinä olet jostakin muualta täältä eteläisestä Indianasta. Olet läheltä Corydonia. Sieltä sinä olet kotoisin. Palaa kotiisi. Sinä olet terve. Jeesus Kristus parantaa sinut. Se on: näin sanoo Pyhä Henki.

118Pidä usko ja usko. Älä epäile. Usko ainoastaan. Havaitsetteko te Herran Jeesuksen läsnäolon kaikkialla? Miten ihanaa. Mikä on vialla?

119Tuolla nurkassa, minä näen näyn. Lääkäri ei tiedä onko se syöpä vain tuberkuloosi. Näin on. Mutta jos sinä uskot, sinä olet parantunut joka tapauksessa. Sinun uskosi on pelastanut sinut. Jatka vain.

120Siinä se on: elävän Jumalan läsnäolo kaikkialla. Minä haastan teidän uskonne. “Jos sinä uskot…” Nyt, Hän on noussut kuolleista. Hän on täällä meidän kanssamme. Se on Hän. Juuri näitä asioita Hän teki ollessaan täällä maan päällä. Kaksituhatta vuotta on kulunut. Hän on yhä elossa ja Hän on elossa ikuisesti. Uskokaa ainoastaan. Pitäkää usko.

121Minä en tunne teitä, lady. En ole eläissäni nähnyt teitä. En tiedä teistä mitään. Tämä on totta, eikö olekin? Jeesus Kristus tuntee teidät. Jos Jumala paljastaa minulle, miksi te olette täällä, uskotteko te Häneen ja uskotte, että minä olen Hänen profeettansa? Jos Hän sen tekee, te tiedätte että jokin on voidellut minut. Teidän pitää saada tietää, että siitä on kyse. Siis, jos sanoisin: “Minä aion nyt panna käteni teidän päällenne, tulkaa terveeksi”, teillä olisi oikeus asettaa se kyseenalaiseksi. Mutta, jos Jumala sanoo minulle jotakin, jonka te tiedätte olevan totta, silloin te tiedätte, onko tämä totta vai ei. Onko näin? Kyse on naistenvaivasta. Leikattu, minä näen teidän tulevan leikkauspöydältä jotakin valkoista kasvoillanne, mutta se ei onnistunut. Näin on. Mutta, tuo riivaaja oli piilossa lääkäriltä, muttei voi piilotella Jumalalta. Menkää kotiin ja olkaa terve, rouva. Jeesus Kristus on parantanut teidät ja tehnyt teidät terveeksi ja…?…

Jos uskot.

122Minä olen teille vieras, rouva. Uskotteko te, että Jeesus Kristus, Jumalan Poika on täällä? Uskotteko te, että Hän parantaa teidät? Diabeteksen parantaminen ei ole Jumalalle juttu eikä mikään. Uskotteko te, että Hän parantaa teidät? Silloin, menkää kotiin ja ottakaa vastaan parantuminen Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan nimessä. Aamen.

123Tulkaa pikkurouva. Uskotteko te?

Siis, lopettakaa te sen ajatteleminen siellä takana. Ei tämä ole telepatiaa. Te ette nyt pääse tästä. Minäpä näytän teille.

124Minä en tunne tätä naista. Pankaa kätenne käteeni, rouva. Jos Jumala paljastaa minulle mikä teitä vaivaa… Minä katson tähän suuntaan, siis, minä en lue teidän ajatuksianne. Jos Jumala paljastaa sen, mikä teitä vaivaa, uskotteko te, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja minä olen Hänen palvelijansa? Jos uskotte, nostakaa kätenne. Teillä on naistenvaiva, naistentauti. Näin on. Teillä oli se. Nyt ei ole. Te olette parantunut. Jatkakaa vain tietänne riemuiten ja olkaa iloinen.

125Tulkaa, herra. Tuo vanha munuaisvika ja juttu vaivaa sinua. Uskotko, että Jumala tekee sinut terveeksi ja parantaa sinut siitä? Siinä tapauksessa, Jeesuksen Kristuksen nimessä, ota vastaan parantumisesi ja jatka tietäsi eteenpäin iloiten. Aamen. Jumala siunatkoon sinua, veli.

Usko.

126Hyvää päivää, rouva. Haluaisitteko te syödä oikein hyvän aterian taas, niin kuin ennen? Tehän olette ollut jännittynyt, ettekö olekin? Se on aiheuttanut mahahaavan vatsaanne. Menkää, ostakaa hampurilainen ja syökää se. Jeesus Kristus on parantanut teidät. Jatkakaa tietänne, riemuiten.

127“Jos uskot.” Uskokaa Jumalaan Uskotteko te? Elävä ja kaikkivoipa Kristus on läsnä täällä nyt parantamassa jokaisen ihmisen täällä.

128Hetkinen. Aivan tuolla rivin päässä, istuu aivan täällä, istuu nuori mies. Sinun uskosi on suurempi kuin uskotkaan olevan, poika. Sinulla on sydänvaiva, eikö olekin? Jos se on totta, nousisitko seisomaan. Jeesus Kristus on parantanut sinut, poika, Olet terve. Jatka eteenpäin tietäsi ja ole terve.

129Uskotteko te Häneen? Uskokaa Jumalaan.

130Tässä on mies, jota en tunne. Me olemme toisillemme vieraita. Luulisin, että tämä mies kastettiin tänä aamuna. Mutta, minä en tunne sinua. Minulla ei ole sinusta mitään käsitystä. Onko se totta? Jos Jeesus Kristus paljastaa minulle, miksi sinä olet täällä, otatko sinä sen vastaan?

131Kuinka moni yleisössä ottaa tämän vastaan juuri nyt? “Jos sinä uskot.” Ainoastaan uskokaa. Älkää epäilkö.

132Tällä miehellä on ihosairaus. Näin on. Ja näen, että sinulle on tulossa…  Se on eturauhasvaiva, myös. Näin on. Jos näin on, heiluttaisiko kättäsi? Näen jotakin tummaa sinun ja jonkun naisen välillä. Se on sinun vaimosi. Sinä rukoilet hänen puolestaan. Hän on syntinen ja sinä haluaisit hänestä tulevan kristitty. Se on näin sanoo Herra. Näin on. Mene. Pane kätesi hänen päälleen ja rukoile hänen puolestaan. Jumala taivaassa paljastaa ja yhdistelee näitä asioita, jotka ovat todellisia.

133Uskotko sinä? Uskotko sinä, että Jumala tekee sen? “Jos uskot…” Minä haastan sinun uskosi. Aivan siellä takana, missä olettekin, katso ja elä. Uskokaa Jumalaan, missä sitten olettekin. “Jos sinä uskot, kaikki on mahdollista.” Jos uskot… Katso. Katso tännepäin. Rukoile.

Sinä sanot: “Mitä sinä katsot, veli Branham?”

134Rebekah, tule tännepäin, pikku kulta. Pysähdy hetkeksi sinne, missä sinä olet. Siellä on minun pikku tyttäreni, joka myös tulee jonakin päivänä olemaan naisprofeetta. Se rouva, joka seisoo siinä sinun vieressäsi, kulta, valkoinen hattu päässään. Hän kärsii poskiontelovaivasta. Nosta kätesi, tai nouse pystyyn, rouva. Te rukoilette, että Jumala kutsuisi, antaisi minun kutsua teitä. Onko näin? Antakaa pikku tyttäreni panna kätensä teidän päällenne siellä. Oi, ikuinen Jumala. Jeesuksen Kristuksen nimessä, minä nuhtelen tuota riivaajaa, joka vaivaa tuota naista. Tulkoon se otetuksi pois, Kristuksen nimessä. Aamen.

135Oi, olkoon Herran nimi siunattu. Ilmoittakoon Herra Jeesus itsensä… Uskotteko te, että Hän on täällä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”–toim.] No sitten, minä sanon teille: jokainen teistä tällä, juuri nyt, jos sinä uskot sen, Jeesus Kristus parantaa teistä jokaisen, juuri nyt. Jos minun sanani ovat olleet totta täällä, se on totta siellä. Jos te teette sen, mitä minä käsken teidän tehdä, te voitte tulla terveeksi juuri nyt. Uskotteko te sen? [Seurakunta vastaa: “Aamen.”–toim.] Silloin, pankaa kätenne toinen toistenne päälle. Laskekaa kätenne toinen toisenne päälle, sisällä tai ulkona. Älkää epäilkö. Kuulin kuuron hengen lähtevän. Hän on täällä. Ylösnoussut Kristus.

136Oi, ikuinen siunattu Jumala. Jeesuksen Kristuksen nimessä, minä haastan jokaisen saastaisen hengen, Jeesuksen Kristuksen nimessä, Herran, että se tulee lähtemään tästä paikasta. Tule ulos näistä ihmisistä. Ja tulkoon suuri Pyhä Henki kastamaan jokaisen täällä tuolla suurella uskolla, uskomaan.

137Oi, saatana. Sinä riivaaja. Sinä olet riittävän kauan jo huiputtanut. Kristus on noussut. Hän on täällä ja kuoleman ja helvetin avaimet riippuvat Hänellä. Paranemisen voima on jo maksettu. Ja me velvoitamme sinut, Jeesuksen Kristuksen, elävän Jumalan Pojan nimen kautta, että sinä lähdet näistä ihmisistä. Tule ulos heistä saatana, että he voivat lähteä ja tulla terveiksi.

138Jos sinä uskot koko sydämestäsi, että Jeesus Kristus paransi sinut, nouse jaloillesi ja ota vastaan Kaikkivaltiaan Jumalan jumalallinen, parantava voima. Siinä se. Kiitos Jumalalle. Olkoon Jumala siunattu. Jokainen teistä on tullut terveeksi. Nouskaa seisomaan ja antakaa Hänelle kiitoksenne kun me nostamme kätemme ja kiitämme Häntä. Siunattu olkoon elävän Jumalan Poika. Aamen.