53-0602 – SANAN AUKTORITEETTI
(The Authority Of The Word)
Connersville, Indiana, USA, 2.6.1953

 

1      …Kristuksen Nimessä. Aamen. [Tyhjä kohta nauhalla – toim.]

Jos ihmiset vain voisivat uskoa, uskoa kaikkiin asioihin…

Tänään, kaukana valtatiellä monta mailia täältä alaspäin, melkein Jeffersonvilleen, oli… Pysähdyin pieneen paikkaan syömään voileivän… Vein lapseni ja vaimoni kotiin… Ja olin syömässä, kun puhelin soi. Ja kaukaa toiselta alueelta, siellä oli… Joku oli nähnyt auton, jossa oli kylttejä, kulkevan tietä pitkin, ja olin pysähtynyt ravintolaan ollessani menossa rukoilemaan erään naisen puolesta, joka oli lähellä kuolemaa. Ja kun olin palvelemassa naista, mikä sääli, ajattelin… Että hän oli niin lähellä parantumista, ja kuitenkin tuo pieni kallisarvoinen uskon osa oli lukossa, eikä hän päässyt siitä yli. Voi, jos hän olisi vain voinut nähdä, hän olisi ollut täällä tänään. Pyhä Henki siellä, täydellisesti halukkaana, haluten tehdä sen, oli jo tehnyt sen… Kaikki, mitä voidaan tehdä, on jo hankittu jokaista varten. Pelastuksenne on jo täydellinen: Kristus kuoli Golgatalla. Se ratkaisi asian. Parantumisenne saatiin päätökseen samana päivänä, kun pelastuksenne saatiin päätökseen, jos vain voitte uskoa siihen.

Arvostin tuossa naisessa yhtä asiaa: hän oli vilpitön. Hän ei sanonut uskovansa, kun tiesi, ettei uskonut. Hän oli rehellinen sen suhteen. Hän sanoi: ”En vain tunnu saavan kiinni uskosta”.

2      Nyt, näettekö, usko ei katso mihinkään – mihinkään oireisiin. Usko ei näe muuta kuin voiton. Usko on jo ottanut sen omakseen, eikä mitään muuta tarvitse tehdä. Ei ole väliä, vaikka makaisit kuolemaisillasi ja puoli tusinaa lääkäriä seisoisi ympärillä ja sanoisi: ”Heidän verenpaineensa laskee. Heidän sydämensä on pettämässä ja…” Se ei häiritsisi sinua yhtään. Jos uskotte, että aiotte elää, uskoisitte silti siihen, mitä tahansa sitten tapahtuukin. Näettekö? Sellaista on usko. Jos vain pääsette siihen… Tuollaista uskoa tarvitsette tänä iltana.

3      Nyt, tämä sadanpäämies… Sadanpäämies oli mies, joka hallitsi yli, luulen, että oikea sana olisi, yli sata miestä, mikä tarkoittaisi sataa miestä. Ja hän oli… hän asettui taka-alalle.

Nyt, haluan teidän tekevän niin: pitäkää itsenne taka-alalla. Älkää koskaan olko joku, jota ette ole. Olen usein miettinyt, kun vehnä kasvaa pellolla, näette pienen vehnän, joka nousee ylös ja tuntee olevansa sellainen – alemmuuskompleksi. Sellaisessa tähkässä ei ole mitään: raskas tähkä taipuu, täysi tähkä taipuu. Täysi sydän kumartuu. ”Herra… (Näetkö?) en ole sen arvoinen…”

Mutta tämä mies ajatteli olevansa arvoton: Hän sanoi: ”En ole sen arvoinen, että Sinä tulisit minun kattoni alle.” Hän sanoi: ”Enkä pitänyt itseäni sen arvoisena, että menisin Sinun luoksesi, joten lähetin jonkun toisen.” Mutta hän sanoi: ”Herra, minä olen auktoriteetin alainen mies, ja minä sanon tälle miehelle, että mene, ja hän menee. Ja tälle miehelle tule, ja hän tulee.” Sillä hänellä oli auktoriteettia. Hän… Toisin sanoen, jos hän käski tuon miehen mennä, hänen täytyi mennä, koska hän oli hänen yläpuolellaan. Hän oli häntä ylempiarvoinen, ja hänen oli toteltava isäntäänsä.

4      Nyt, huomatkaa. Omassa työssään hän näki, kuka Jeesus oli. Hän sanoi: ”Minä tiedän, että jos minä sanon tälle miehelle, että mene, niin hän menee; jos minä sanon tälle miehelle, että tule, niin hän tulee”. Herra, minä en ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle, mutta puhu vain sana.” Nyt, Herra, minä en ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle, mutta sano vain sana.” Siinä se on: auktoriteetti. Hän tiesi, että Jeesuksella oli kaikki valta kaiken sairauden ja kaikkien tautien yli; kuoleman ja helvetin yli; ja hän tiesi, että Jeesuksen täytyi vain sanoa sana. Se ratkaisee asian.

Nyt, Jeesus oli halukas tulemaan sisälle ja laskemaan kätensä pojan päälle, nuhdellakseen kuumetta. Se oli niin hämmästyttävää Hänelle. Hän sanoi: ”En ole nähnyt tällaista uskoa – niin paljon uskoa – en Israelissa.” Sellaisia olivat uskovat. Hän ei ollut koskaan nähnyt sellaista uskoa heidän keskuudessaan. Vain tietääkseen, että Hänen Sanansa, Se oli testamentin voima, Hänen auktoriteettinsa voima. Ja kristitty ystävä, tänä iltana Hänen Sanansa on auktoriteetin Voima. Se, mitä Hän sanoo, tulee tapahtumaan, riippumatta siitä, mitä sinä tai minä ajattelemme. Se tulee tapahtumaan silti.

5      Hän puhui, että nämä päivät tulisivat. Joku sanoi: ”Rukoiletko sinä tämän tai tuon puolesta? Mitä aiomme tehdä kaikelle maailman moraalittomuudelle?”

Sanoin: ”Niin on pakko olla. Sille ei voi tehdä mitään. Jumala sanoi, että se tulisi olemaan tällä tavalla.” Aivan kuten Sodomassa ja Gomorrassa, niin tulisi olemaan. Joten en voi tehdä asialle mitään. Voitte vain saarnata Evankeliumia ja antaa niiden tulla, jotka haluavat. Eikä kukaan voi tulla, ellei Jumala vedä häntä puoleensa, joten kaikki kuuluu Jumalalle. Ja jos Jumala on kutsunut teidät ja antanut teille kutsun tulla Hänen luokseen, teidän pitäisi olla hyvin, hyvin onnellisia.

6      Nyt, se on Jumalan Sana. Tämä on aina ensimmäinen. Kaikenlaisia uskonnollisia oppeja, jotka eivät perustu Jumalan Sanaan, läpi koko Jumalan Sanan, minä pelkään niitä. Voit saada Sanan sanomaan mitä tahansa vääntämällä sitä, mutta sen on todistettava olevan totuus. Ja nyt, kun… Jos tulisin ja kertoisin teille, että voisin parantaa teidät, tekisin jotain vastoin Sanaa, sillä Sana ei opeta siitä sillä tavalla. En voi tehdä mitään sellaista, jonka Jeesus on jo tehnyt. Hän paransi teidät, kun Hän kuoli puolestanne. Näin on Kirjoituksessa: ”Hänet on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden; hänen haavojensa kautta meidät on parannettu.”

Ja niin kuin Mooses nosti vaskikäärmeen ylös erämaassa, niin pitää myös Ihmisen Poika nostettaman ylös. Mooses nosti vaskikäärmeen ylös kahdesta syystä: parantumista ja syntien anteeksiantamusta varten. Lapset olivat nurisseet Jumalaa ja Moosesta vastaan, ja käärmeet olivat purreet heitä. Niinpä se paransi heidän sairautensa ja antoi heidän syntinsä anteeksi. Ja aivan kuten vaskikäärme nostettiin ylös, Ihmisen Poika on nostettava ylös samasta syystä. Siinä te olette.

7      Niinpä sitä, mitä hän on tehnyt, en minä voi tehdä, eikä kukaan muukaan. Mutta nyt, jos voitte omistaa uskon, uskoa siihen, että Hän on tehnyt tämän ja se on teitä varten, yksilöllisesti teitä varten, silloin parantuminen tapahtuu. Se ei tule epäonnistumaan. Joten uskokaa Jumalaan.

Jumala on asettanut saarnaajia seurakuntaan. Näillä pastoreilla täällä, kaikkialla maissa, ihanilla Jumalan miehillä, Jumalan voidelluilla, heillä on aivan yhtä suuri oikeus rukoilla sairaiden puolesta kuin minulla tai kenellä tahansa muulla. Eikä vain pastorilla, vaan jokaisella seurakunnan jäsenellä on oikeus rukoilla sairaiden puolesta. Parantamisen lahja toimii seurakunnassa, koko seurakunnassa, ei vain pastorilla. Sanotaan: ”Tunnustakaa virheenne toinen toisellenne ja rukoilkaa toinen toisenne puolesta, että te paranisitte; sillä vanhurskaan ihmisen voimakas ja harras rukous vaikuttaa paljon.” Minä uskon Häneen.

Haluan, että teette tämän puolestani tänä iltana: uskokaa Häneen. Sitten sen jälkeen, Hän lähetti seurakuntaan lahjoja, kuten profetioita ja kaikkia muita lahjoja, opettajia ja pastoreita ja niin edelleen, jotka Hän on asettanut kaiken seurakuntaan seurakunnan täydellistämiseksi, jotta ihmiset uskoisivat Hänen Golgatalla tehtyyn työhönsä.

8      Voisimmeko jälleen kumartaa päämme. Herra, jonka puoleen me mielellämme käännymme. Sydämemme sulavat rakkaudesta, kun ajattelemme suurta armoasi, jota Sinulla on ollut Aadamin langennutta sukua kohtaan: kuinka Isä antoi Poikansa lunnaiksi siellä Golgatalla, ottaakseen pois maailman synnin ja parantaakseen sairaat ja kärsivät. Ja kuinka kautta aikojen, aina kun seurakunnassa on ollut suuri liikehdintä, on tapahtunut parantumisia, ihmeitä ja merkkejä. Kuinka kautta kaikkien aikojen siellä, minne Sinä tulit, on tapahtunut ihmeitä ja merkkejä ja ihmetekoja.

Me kiitämme Sinua ihmisistä, jotka vielä tänään uskovat. Sinun oma rakas Poikasi esitti kysymyksen: eikö silloin, kun Hän tulisi maan päälle, olisi olemassa pyhää kansaa? Olisiko siellä vanhurskaita ihmisiä? Mutta Hän sanoi: ”Löydänkö minä uskoa?” Kuinka arvokasta tuo usko onkaan tänään. Jumala, auta nyt meidän epäuskoamme ja siunaa tänä iltana sairaita ja tarvitsevia; ja syntiset miehet ja naiset, löytäkööt he armon sydämiinsä; Kristuksen Nimen kautta me pyydämme sitä. Aamen.

[Tyhjä kohta nauhalla – toim.]

9      Joten minä… Huomisiltana yritän kertoa tuon tarinan Herran Enkelistä, ja meillä on siitä kuva täällä. Näettekö? Kutsutaanpa nyt… Katsotaanpa… Kutsutaan noin 85:stä. Aloitetaan 85:stä ja mennään 100:aan, ja katsotaan, saammeko heidät jonoon ja… että heidän saamisensa tänne, on vain sitä varten, että voimme saada voitelun alkamaan ihmisten kohdalla, että te voisitte…

Muistakaa, ystävät, tämä ei ole lavashow. Olemme tekemisissä Jumalan suvereenin armon alaisuudessa. Haluan teidän tietävän, ettei sillä ole mitään muuta tarkoitusta. Jumala, joka on juhlallinen tuomarini, tietää, että se on Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen Kristuksen ylistyksen tähden. Ja nämä asiat tehdään, jotta kävisi toteen se, mitä Herramme on sanonut: ”Niitä asioita, joita minä teen, tulette myös tekin tekemään.”

Kenellä on rukouskortti… Mihin me jäimme? 85. [Tyhjä kohta nauhalla – toim.] Tuo ei näytä. Onko tuo… katsokaa, onko meillä… Onko kaikki ne…? Laskekaa te ne. Jos ei ole, niin sitten he… Joskus joku on ulkona, ja jos he ovat ulkona, en tiedä mitä tehdä. Ymmärrättekö?

[Tyhjä kohta nauhalla – toim.]

10   …?… Jumala, rukoilen Jumalallista johdatusta tänä iltana. Ja nyt, kun Jeesus Nasaretilainen, rakas Lapsesi, oli täällä maan päällä, Hän puhui suuria asioita ihmisille. Hän ei koskaan väittänyt parantavansa heitä. Hän sanoi: ”Minä teen vain sen, mitä Isä näyttää minulle.” Ja sitten, Herra, jotta se täyttyisi, Hänen kallisarvoinen Sanansa, tänä päivänä, jota elämme, suurina pimeinä vaikeuksien hetkinä, rukoilen, Jumala, että Sinä olisit armollinen ja parantaisit kaikki, jotka tarvitsevat apua täällä tänä iltana; sekä täällä puhujalavalla, että yleisön joukossa tai missä tahansa, jopa tässä kaupungissa, paikoissa, parantoloissa tai sairaaloissa tai missä tahansa. Monet ihmiset kärsivät. Sydämemme on heidän puolellaan. Osoittaisitko armoasi heille tänä iltana. Jumala, suo se.

Auta meitä nyt. Anna meille suuri kokous, suuri herätys kaupungissa. Olkoon herätyksen vuoksi jokainen seurakunta herätyksen loputtua täynnä ihmisiä, jotka tulevat ja ottavat paikkansa seurakunnissa. Suo se, Herra, sillä me pyydämme sitä Kristuksen Nimessä. Aamen.

11   [Tyhjä kohta nauhalla – toim.] …?… on alitajuntanne? Onko näin? Meille on opetettu niin. Nyt, katsotaanpa asiaa tästä suunnasta. Tässä on ensimmäinen tietoisuutenne. Tässä on toinen tietoisuutenne. Nyt, kuinka moni näki unta kauan sitten ja yhä muistaa sen? Näyttäkääpä kätenne. Nyt, missä olitte? Mikä osa teistä oli missäkin? Muistatteko, mitä teitte toisessa paikassa, kun makasitte sängyllä nukkuen? Näetkö? Kyse on alitajunnastanne.

Kun tämä tietoisuus muuttuu passiiviseksi, tämä tietoisuus aktivoituu. Hyvä on. Sitten kun tästä tietoisuudesta tulee aktiivinen, kun tämä ei ole aktiivinen, näette unta asioista, joita teitte täällä ollessanne tässä tietoisuudessa. Ja sitten kun heräätte, muistatte tässä tietoisuudessa, mitä näitte unta tässä tietoisuudessa. Näettekö?

12   Nyt, huomatkaa. Nyt, mies… Jotkut teistä täällä, monet teistä, ette nostaneet käsiänne ylös – mikä on… se on… se on… te ette nostaneet.

On monia ihmisiä, jotka eivät näe unia lainkaan. Olen nähnyt tuhansia ihmisiä, jotka eivät ole nähneet unia. No, miksi? Havainnollistetaanpa tätä. Nyt, katsokaa tarkkaan.

Tässä on ensimmäinen tietoisuus. Tässä on normaali ihminen… Normaalisti ihmisillä, jotka ovat enemmistönä, heidän alitajuntansa on niin kaukana heistä, noin, mikä on vain vertauskuva. No sitten, mies, joka ei näe unia lainkaan, hänen alitajuntansa olisi tuon pilarin tienoilla, tai työssä. Kun hän menee nukkumaan, hän nukkuu todella hyvin. Mies, joka näkee unta, ei nuku kunnolla. Unesi on vain sekunnin mittainen. Mutta se on vain… Ette pääse takaisin siihen. Nyt, hän ei voi sille mitään.

13   Nyt, entä jos minä sanoisin teille: ”Uneksikaa minulle uni, te ihmiset, jotka näette unia.” Ette pystyisi siihen. Mikä ikinä saakaan teidät näkemään unta, ei voisi saada sitä aikaan, mutta te ette voi tehdä sitä. Katsokaa nyt. Tuo mies tuolla takana ei voi auttaa, koska hän ei näe unia. Tämä mies ei voi auttaa, koska hän näkee unia.

Nyt, näkijä tai profeetta, hänen alitajuntansa ei ole siellä eikä täällä. Se on juuri tässä. Hän ei nukahda. Hän vain siirtyy ulottuvuudesta toiseen. Näettekö? Ja hän näkee asioita seisoessaan silmät auki. Hän ei voi sille mitään, sille ei voi tehdä mitään. Se on Jumalan tehtävä.

Kuinka moni uskoo, että lahjat ja kutsumukset ovat ilman parannusta? Raamattu sanoo niin. Jeesus Kristus oli Jumalan Poika alusta asti: Eedenin puutarhasta lähtien Hän oli naisen siemen (Onko näin?), jonka tuli murskata käärmeen pää.

14   Kun Mooses syntyi, hän syntyi kunnon lapsena. Jumala toi hänet tänne. Mooseksella ei ollut mitään tekemistä sen kanssa. Onko näin? Johannes Kastaja, tuhat seitsemänsataa kaksitoista vuotta ennen kuin hän syntyi, hän oli ääni, joka huutaa erämaassa. Jeremia, Jeremia 1:4, Jumala sanoi Jeremialle: ”Ennen kuin sinut edes muodostettiin äitisi kohdussa, minä tunsin sinut ja pyhitin sinut ja määräsin sinut kansakuntien profeetaksi. Miten hän saattoi tehdä sille mitään? Näettekö? Lahjat ja kutsumukset ovat ilman katumusta. Olette sellaisia, koska Jumala teki teidät sellaisiksi. ”Kuka voi lisätä pituuttaan yhden kyynärää?” Miksi yrittäisit matkia jotain, kun teet vain… teet vain jotain, mikä ei ole oikein. Näettekö? Jos sinulla olisi ruskeat silmät, et koskaan saisi sinisiä; ne ovat ruskeat. Et voi muuttaa pituuttasi tuumaakaan suuremmaksi tai pienemmäksi.

15   Nyt tässä te ymmärrätte, että jos nämä ihmiset seisovat tässä ja heidän kanssaan puhutaan, täytyy olla jotakin, mitä täällä tapahtuu, joka vie minut tämän henkilöön – tai mitä ikinä siellä onkaan – heidän elämäänsä ja avaa heidän elämänsä. Mitä enemmän heidän kanssaan puhuu, sitä enemmän Hän alkaa tulla mukaan. Alatte nähdä enemmän, puhua enemmän, ja se avautuu enemmän. Nyt, silloin te melkein tunkeudutte siihen. Ottakaa vertaus, sanat: Kukaan ei tiedä, paitsi Jumala ja minä yksin. Näettekö? Ja se menee tuohon ulottuvuuteen.

Nyt, olkaa rukouksessa. Rukoilkaa puolestani, niin minä rukoilen puolestanne.

16   Hyvää päivää, rouva. Nyt, oletan, että olemme toisillemme tuntemattomia. En tunne sinua. Enkä ole täällä tehdäkseni sinusta julkista esimerkkiä ihmisten edessä. Ja jos olet sairas tai sinussa on jotain vikaa, Jumala paljastaa sen. Jos ei ole, Jumala paljastaa sen. Ja luotan siihen, että olet tullut vilpittömästi, ja uskon, että olet.

Tässä, jokin aika sitten, eräs mies tuli puhujalavalle. Hän kuvitteli, että kyseessä oli mentaalinen telepatia. Hän sanoi – kirjoitti rukouskortteihinsa; sanoi: ”Sain sen ja sen, ja sen ja sen”. Kun se tuli, se oli valhe. Ja Jumala kutsui hänet esiin. Ja asiat, jotka hän oli kirjoittanut rukouskorttiin, tulivat hänen päälleen juuri siinä puhujalavalla: ja hän tekee kuolemaa sen kanssa tänään. Älkää leikkikö Jumalan kanssa, kyse ei ole leikistä. Ja hän oli myös sananpalvelija. Se on uskovia varten.

17   Nyt, sisareni, haluan vain puhua kanssasi, jotta saisin elämäsi ja erotettua sinut muusta tästä kaikesta, mitä täällä on. Jotta niin voitaisiin tehdä, niin kuin Herramme Jeesus, Hän… Kyse on Hänestä. Se en olisi minä. Ja minä olen vain… mies, jolla ei ole edes yläasteen koulutusta, vain seitsemäs luokka. En siis tiedä mitään mistään heidän suurista sanoistaan ja siitä, mistä he puhuvat. Tiedän vain yhden asian: Rakastan Herraa Jeesusta ja Hän rakastaa minua. Ja se on… se on… En tiedä paljoakaan edes Kirjasta, mutta tunnen Kirjoittajan. Se on parasta …?… Näin on. Tunnen mieluummin Tekijän kuin Hänen kirjoituksensa. Näin on.

Mutta nyt, keskustellessani kanssanne, huomaan, että olet kristitty nainen. Olet nainen, jolla on suuri usko. Ja nyt alat vähitellen mennä pois luotani. Eikä se tunne, joka nyt on päälläsi, vahingoita sinua millään tavalla. Olet tietoinen siitä, että olet Jonkin Läsnäolossa. Eikö se olekin totta? Se on totta, kyllä, rouva. Mutta se on Herran Enkeli. Huomaatteko aina rukoillessanne, että käännyn tähän suuntaan, koska Hän tulee aina oikealta puolelta: aina. Hän ei ole koskaan jättänyt tulematta siitä suunnasta. Ja tuon ihmiset tätä kautta, jotta Hänen Läsnäolonsa voi olla heidän kanssaan, kun he tulevat luokseni.

18   Nyt, juuri hetki sitten aloit häipyä, ja sitten tulit takaisin. Tiesin, että olet kristitty, koska näin sinun rukoilevan. Sinä polvistuit ja rukoilit jossain. Rukoilit tämän kokouksen puolesta. Ja sanoit, että jos joskus pääsisit tänne puhujalavalle, pyysit rukouksessasi, että voisit tulla terveeksi. Onko se sinun rukouksesi? …?… erittäin hieno. Kiitos. Nyt, näetkö, Jumala voi paljastaa rukouksesi. Kärsit… Se on kasvain. Sinulla on kasvain. Ja kasvain on vatsassa. Onko näin? Se aiheuttaa… Niin.

Sitten sinulla on myös jonkinlainen kohtaus, luulisin, että se on sappirakko tai jotain sellaista. Sinä sairastut vakavasti. Ymmärrän. Eikö niin? Kyllä. Onko se totta? Aivan. Olet ihminen, joka vastustaa lääkinnällistä apua. Ette kai te huijaa lääkäreitä? Luotatte vain Jumalaan… Eikö niin? Näen, että olet… Olen nähnyt, että …?…

Nyt, oletko vakuuttunut siitä, että Jeesus Kristus on – nousi kuolleista ja on täällä tänä iltana, tehden itsensä näkyväksi tehdäkseen sinut terveeksi? Uskotko sinä sen? Ei tarvitse sanoa mitään muuta, vaan vain kysyä Häneltä nyt, ja sinä uskot? Onko näin? Uskooko yleisö sen? Nyt, juuri nyt en tiedä, mitä sanoin naiselle, mitä hänelle sanottiin. Se oli näky. Mutta minä… He kertovat minulle jumalanpalveluksen jälkeen, mitä tapahtui. Ymmärrättekö? Mutta tiedän, että jotain tapahtui. Nyt, mitä kuulit, kuulit ääneni, mutta se en ollut minä, joka puhui, koska olin jossain muualla, ja mitä tahansa olikin, olin jossain toisessa paikassa. Mutta se… Oliko se totta? Jos jokainen… Oliko se totuus? Jos se oli, nostakaa… Niin. Näettekö? Hyvä on. Hyvä on. Sitten Hän sanoi: ”Mitä minä teen, sitä tekin tulette tekemään.” Ja niin Hän teki.

19   Nyt, jokin yliluonnollisessa ulottuvuudessa on puhunut sinulle tänä iltana kuolevaisten huulten kautta (onko näin?), paljastaen sinulle elämäsi, mitä ikinä se olikin, ja mikä oli väärin. Uskotko nyt, että Herra Jeesus on lähettänyt minut rukoilemaan puolestasi? Tule tänne.

Taivaallinen Isämme, kun kumarrumme Läsnäolossasi nöyrästi miehinä ja naisina, sydämemme tuntee syvää myötätuntoa sairaita ja apua tarvitsevia kohtaan. Ja, Jumala, kritiikin ja kaiken muun keskellä Sinä olet vienyt meidät jokaisen myrskyn läpi, Herra. Ja sinä suurena päivänä, kun seisomme siellä, haluamme näyttää taistelun arvet, sen, että olemme olleet taistelukentällä.

Nyt sisaremme seisoo tässä avuntarpeessa. Sinä tunnet hänen tilansa. Sinä tiedät, mikä häntä vaivaa, Herra. Me emme tiedä. Sinä tiedät, ja Sinä olet paljastanut hänelle hänen elämänsä asiat. Ja minä rukoilen, että Sinä parannat hänet.

Nyt, tämä on Sinun Sanasi. Sinä sanoit: ”He laskevat kätensä sairaiden päälle, he tulevat terveiksi.” Ja: ”Vanhurskaan miehen harras ja voimakas rukous vaikuttaa paljon.” Me emme ole vanhurskaita siinä mielessä, että olisimme synnittömiä; mutta vanhurskas ihminen on sellainen, joka tunnustaa syntinsä vanhurskaalle ja pyhälle Jumalalle ja uskoo uskon kautta. Pyydän hänen parantumistaan Lapsesi Jeesuksen Nimessä. Aamen. Jumala siunatkoon sinua, sisar. Nyt katsohan. Jos Jumala pystyi paljastamaan sinulle, mitä elämässäsi oli, Hän voi paljastaa, mitä elämässäsi tulee olemaan. Onko näin? Sinä tulet parantumaan. Voit siis mennä nyt ja uskoa sen. Hyvä on.

20   Hyvää päivää, rouva. Luulen, ettemme tunne toisiamme. Se… Kyllä, rouva. En ole koskaan nähnyt sinua, ja haluan vain puhua kanssasi hetken, koska olen veljesi. Epäilemättä olet hädässä, muuten et olisi täällä. Ja jos olet täällä, luotan siihen, että Jumala parantaa sinut. Teen kaikkeni. Voin rukoilla puolestasi, mutta uskon, että kun Herramme Jeesus puhui minulle monta vuotta sitten, noin seitsemän vuotta sitten, ja käski minua lähtemään ja rukoilemaan sairaiden puolesta ja saamaan heidät uskomaan, että mikään ei kestäisi rukouksen edessä… No, se on vahvistettu ympäri maailmaa monta kertaa: tieteellisesti ja kaikin tavoin. Oi… Minä… Siinä on pieni ero. Teillä on ollut joitakin ongelmia tai olet juuri käynyt lääkärissä tai jotain. Minä näen sinut… sinä… sinä olet saanut jonkinlaista hoitoa tai jotain… Se on… se tulee neulan kanssa; se on injektio. Eikö niin? Ja olet ottanut niitä useita. Luulen, että se on SR penisilliiniä. Onko se oikein? Kuulin, kun hän sanoi sen. Ja se on jonkinlaista munuaistulehdusta varten. Eikö niin? Näen sen munuaisissa. Eikö teillä ole myös naisten vaivoja, ongelmia? Eikö niin? Ja mies haluaa… Hän on valmis leikkaukseen sen takia. Onko se totta? Onko se totta? Uskotko, että jos me pyydämme Herraa Jeesusta, minä ja kaikki nämä uskovat kristityt tänä iltana, Jumala antaa sinun parantua, sisar? Hyvä on. Tule tänne hetkeksi.

Herramme, me tulemme luoksesi Herran Jeesuksen Nimessä tämän köyhän pienen naisen puolesta, joka seisoo tässä tarvitsevana. Sinä voit tehdä hänet terveeksi, ja vain Sinä yksin voit tehdä sen. Me emme pysty siihen, Herra. Ainoa asia, jonka voimme tehdä, on tuoda Evankeliumi. Ja Evankeliumi on Sana plus voima: Evankeliumi tuli voimassa ja Pyhän Hengen osoittamisessa. Herra, taivaan Jumala, kaiken hyvän Luoja, rukoilen siunaustasi tälle naiselle. Ja kun lasken käteni hänen ylleen uskovana merkiksi siitä, että uskon hänen olevan niiden siunausten arvoinen, joita pyydän; rukoilen, että hänen uskonsa vahvistuu ja että hän voi tulla terveeksi. Tulkoon hän terveeksi ja eläköön hyvän ja pitkän elämän Sinun kunniaksesi; pyydän Kristuksen Nimessä. Aamen. Jumala siunatkoon sinua, sisar. Mene nyt, ja olkoon Herra Jeesus kanssasi ja parantakoon sinut. [Tyhjä kohta nauhalla – toim.]

21   …?… En tunne sinua. Uskon, että olemme toisillemme vieraita. Olemme vieraita, kyllä, rouva. No sitten, elämänne on [Tyhjä kohta nauhalla – toim.] …?… nainen? Oi, nämä täällä istuvat ihmiset, nuo naiset… Se on tässä. Rakastatteko Herraa? Ettekö tekin tarvitse rukousta? Eikö teidän ruumiinne turpoaa toisinaan…? Eikö se olekin oikein, tai jotain? Se on kuin vesipöhö, eikö olekin? Sydänsairaus, eikö niin? Haluatko hyväksyä parantumisesi? Uskotko, että Jeesus parantaa sinut? Uskotko sinä? Nouse hetkeksi jaloillesi. Nouse seisomaan… Kumartakaamme päämme.

Isä, rukoilen, että autat häntä. Kun näen Herran Hengen liikkuvan tällä tavalla tämän naisparan kohdalla, ehkä hän on enemmän hädässä kuin luulemmekaan, ja minä rukoilen, että Sinä armahtaisit häntä ja parantaisit hänet. Rukoilen Jeesuksen nimessä. Aamen. Jumala siunatkoon sinua, sisar.

22   Tunsin vain jotenkin myötätuntoa naista kohtaan. Kyllä. On hienoa, että teet niin, että Herra siunaa sinua. On vielä jonkinlainen yhteys tähän naiseen ja tuohon naiseen, joka juuri istuutui tuonne. Tässä seisoo… Anna minun puhua kanssasi, vain hetkinen, jos sopii. [Nainen puhuu veli Branhamille – toim.] Kyllä. Uskotko, että se, mitä näet tapahtuvan, tulee Jumalalta? Sen täytyy, eikö niin? Oi, kyllä. Sinulla on myös tulehdus. Onko se totta? Uh-huh Oliko tuo nainen… Oliko sinulla tulehdus tai jotain? Siellä se oli. Näetkö? Nainen parani, ja demoni, joka teki sen, huusi (näetkö?) armoa. Tämä tässä huusi samoin. Näetkö?

Teillä on vain oltava yhteistyöhaluinen usko. Jeesus ajoi ulos ihmiset, jotka eivät uskoneet. Missä epäusko on, siellä ei voi tehdä mitään: ei voi edes julistaa Evankeliumia. Ette voi edes puhua siellä, missä on epäuskoa, tuskin. Siihen tarvitaan uskoa. Ja he yrittävät liittoutua ja kutsua toinen toistaan. Ja siitä tässä on kyse.

Sinulla on myös ollut suuri hermostollinen tila, eikö olekin? Eikö teillä ole ollut hermoromahdus tai jotain muuta sellaista, hermoromahdus – romahdus? Huomaan, että olette ollut hyvin… Ettekö te olekin jonkinlainen… Olet jonkinlainen saarnaaja, eikö niin? Eräänlainen… Kyllä, olet. Ja eikö se ole… Eikö se ole jotain Pelastusarmeijan tai jonkin sen kaltaista? Eikö se ole totta? On. Se on… Ja miehellänne on siellä jonkinlainen asema, jonkinlainen… häntä kunnioitetaan, jonkinlainen upseeri… Onko se totta? Herra siunatkoon sinua. Tule tänne.

23   Herra Jumala, taivaan ja maan Luoja, joka lähetit Poikasi Jeesuksen maan päälle ja olet herättänyt hänet kuolleista, kun maailman julmat synnit olivat ristiinnaulinneet hänet, ja Hän ilmestyy tänä iltana tänne luoksemme samanlaisessa ilmestyksessä, jollaisena Hän on aina ollut. Isä näyttää Hänet. Hän tekee työtä, ja Hän tekee työtä tähän asti. ”Vähän aikaa”, Hän sanoi, ”ja maailma ei enää näe Minua, mutta te tulette näkemään Minut.” Oi Jumala, tee minusta yksi ”teistä”. ”Te tulette näkemään Minut, sillä Minä olen teidän kanssanne, jopa teissä, maailman loppuun asti.” Siunaa tätä naista, jota siunaan Sinun Poikasi Nimessä. Menköön hän kotiin ja olkoon terve ja onnellinen ja palvelkoon vielä monta päivää valtakunnassa; Jeesuksen Kristuksen tähden pyydän sitä Hänen Nimessään. Aamen.

Sisar, nyt, Hän… en muista, mikä sinun tapauksesi oli, mutta rukouksessa huomasin, että sinä tulet paranemaan. Nyt, jatka vain… Tee niin kuin sanoin, niin kaikki on hyvin. Lähde täältä tänä iltana pois niin onnellisena kuin voit olla. Ja ole vain onnellinen ja anna todistuksesi. Ymmärrättekö? Hän on tunnustuksenne Ylipappi. Hän haluaa, että uskot sen; ota parantumisesi vastaan nyt. Hyväksytkö sen? Ja mene sitten ja todista ja sano: ”Kiitos Herralle paranemisestani.” Jatka vain, niin se vain häviää sinusta, ja se tulee poistumaan. Näetkö? Jumala siunatkoon sinua, sisareni. Mitä… Aamen. Sen takia uskosi on tehnyt sen. Jumala siunatkoon sinua, sisareni. Auttakoon Hän sinua ja siunatkoon sinua nyt. Mene vain niin kuin sinussa ei olisi koskaan ollut mitään vikaa. Siunaa vain Jumalaa ja ole kiitollinen.

24   Hyvää päivää, herra? Uskotko, että Herra Jeesus on täällä parantamassa sinut ja tekemässä sinut terveeksi? Minä uskon sen. Jos uskot siihen koko sydämestäsi, diabetes jättää sinut. Uskotko sinä sen? Jumala siunatkoon sinua.

Ja Herra Jeesus, lähteköön hän tänä iltana, ja poistukoon tämä – tämä diabeteksen aiheuttama sairaus hänen ruumiistaan, ja olkoon hän terve mies uskonsa tähden. Pyydän Jeesuksen Nimessä. Aamen. Jumala siunatkoon sinua, veljeni. Mene, ole onnellinen, iloitse nyt. Ja kiitos Jumalalle Hänen suurista siunauksistaan. Hyvä on, herra. Uskotko sinä? Sitten pidä usko Jumalaan.

25   Hyvää päivää, herra? Me olemme toisillemme aivan vieraita, vai mitä, herra? Uskotko, että Herran teot tulevat ilmi kaikkina aikoina? Että Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti? Että hän todella nousi kuolleista ja elää ihmisten keskellä tänä iltana? Uskotko sen? Sitten se… Ennen kuin maailma muodostettiin, Hän määräsi erilaisia asioita tapahtuviksi. Ja joitakin niistä näet tapahtuvan tänä iltana? Onko se totta, herra? Uskotko sen? Olette hyvin rikkinäinen, terveytenne on romahtanut. Moni asia on vialla. Näen sinut, veljeni, näyttää siltä, että yskit paljon, jotain vikaa, kuin se olisi kurkussa… Ei, se on astmaattinen tila. Onko se totta? Eikö teillä olekin monta lasta? Näen heidät teidän… Viisi tai kuusi pientä kaveria, onko…? Kuusi. Ja vaimonne on sairas nainen, eikö olekin? Hänellä on munuaisvaivoja, jokin on vialla munuaisissa. Huomasin sen. Onko se totta? Katso. Uskotko sinä, että olen Jumalan palvelija?

Nyt, tässä on ongelmasi, veli. Sinulla oli tapana käydä seurakunnassa, olit kristitty mies, ja nyt olet luopunut siitä, etkö olekin? Onko se totta? Olet jättänyt Jumalan. Jos Hän parantaa sinut ja perheesi, lupaatko, että palvelet Häntä ja palaat takaisin seurakuntaan? Tule tänne luokseni.

Isä, rukoilen armoa tälle veljellemme, joka on avun tarpeessa. Pyydän Sinua olemaan armollinen hänelle, parantamaan hänen ruumiinsa, tekemään hänet terveeksi, lähettämään hänet tielle iloiten. Nyt, palvelijanasi, lasken käteni hänen ylleen Herramme Sanan muistona. Viimeiset sanat, jotka putosivat Hänen pyhiltä huuliltaan, kun Hän lähti maailmasta, Hän sanoi: ”Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he tulevat ajamaan ulos perkeleitä, puhumaan uusilla kielillä, ottamaan käärmeitä tai juomaan kuolettavia aineita, eikä se vahingoita heitä. Ja jos he panevat kätensä sairaiden päälle, he paranevat.” Jumala, suo se veljellemme Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Aamen. Jumala olkoon kanssasi, veli. Mene iloiten ja onnellisena. [Tyhjä kohta nauhalla – toim.]

26   Uskotko sinä? No, siunattu olkoon pikku sydämesi. Pidätkö pyhäkoulusta? Uh-huh. Uh-huh. Se on hienoa. Sinulla on ollut ongelmia, eikö niin, kulta? Eikö se olekin päässäsi? Jonkinlainen aivosairaus. Onko lapsen vanhempi lähellä? Ymmärrättekö, mistä puhun, rouva? Se on totuus, eikö olekin? No, ymmärrättehän, että tiedän, ja olette käyneet lääkärissä, ja joitakin asioita on tapahtunut. Ja lapsi tarvitsee Jumalalta Jumalallista apua. Lääkäri tekee kaiken, mitä hän osaa tehdä, ja Jumala siunatkoon häntä siitä, mitä hän on tehnyt, ja siitä, minkä hän tietää, mitä hän voi tehdä; mutta sen on nyt tultava suuremmalta voimalta kuin hänen tietonsa. Mutta uskokaa. Uskon, että lapsi tulee parantumaan. Tule tänne, kultaseni.

Herra Jumala, taivaan ja maan Luoja, kun pidän rintaani vasten tätä rakasta lasta, jolle saatana on päättänyt tehdä tämän pahan, kuule palvelijasi rukous. Herra, tämä lapsi on vielä nuori. Hänen uskonsa on vielä pieni. Tietysti, nyt se on lapsi, mutta, Isä, auta minua, rakas Jumala, tässä olevien palvelijoittesi uskon kanssa, että minulla olisi valta tämän pahan yli.

Ja, Saatana, Jeesuksen Kristuksen Nimessä, jätä lapsi. Olet ehkä voinut piiloutua lääkäriltä, mutta et voi piiloutua Jumalalta. Hän tietää, missä olet. Ja jätä lapsi ja tule ulos hänestä. Minä vaadin sinua Jeesuksen, elävän Jumalan Pojan, kautta, että sinä lähdet lapsesta. Siunaan sinua, pieni sisareni. Herran Jeesuksen palvelijana siunaan sinua Hänen Nimessään, että tulet terveeksi ja palvelet Jumalaa koko elämäsi ajan.

Haluan kysyä sinulta jotakin, kulta. Uskotko nyt, että tulet parantumaan? Sinä uskot. Jumala siunatkoon sinua. [Tyhjä kohta nauhalla – toim.]

27   …oli jotain. Oi, kyllä. Nyt se, miksi olet täällä, on vain uskon nostaminen. Näetkö? Nyt, sinun tilasi on hermostuneisuus, ja sinä hajoat ja vajoat alas koko ajan. Ja pyysin Häntä, jos en erehdy… Olit täällä muutama ilta sitten ja sinun puolestasi rukoiltiin. [Sisar puhuu veli Branhamille – toim.] Hyvä on. [Tyhjä kohta nauhalla – toim.] Veljesi tavoin sinäkin olet äiti, etkö olekin? Nyt minä… Sinä tulit tänne kaukaa, jotta sinun puolestasi rukoiltaisiin. Ja minä… ainoa asia, minkä voin tehdä, on pyytää. Nyt, haluan sinun tekevän tämän. Kuolet varmasti, jos jatkat nykyisessä tilassasi. Et voi elää kuin hetken aikaa. Ja nyt, se tiedetään. Jopa lääkärisi tietää sen. Nyt, sinun on tehtävä tämä, rouva. Sinun on noustava sen yläpuolelle. Näettekö? Ajattelutapasi… Näetkö? Olet täällä alhaalla ja ajattelet, että olet menossa… Mutta sinun on noustava tänne ylös, jonne ajattelet jääväsi. Näetkö? Sinun on noustava sen yläpuolelle. ”Niin kuin ihminen ajattelee sydämessään, sellainen hän on.” Se ei ole – jos sinä – voit kutsua sitä psykologiaksi, mutta miksi tahansa sitä haluat sanoa, se on totuus. Mutta asia on niin, että ette pääse tänne ylös, ellei sinulla ole uskoa johonkin, joka nostaisi sinut tänne ylös. Näin on.

28   Nyt katso. Niin kuin ne spitaaliset, jotka makasivat portilla, sanoivat: ”Miksi me istumme täällä, kunnes kuolemme?” Jos menemme kaupunkiin, me kuolemme. Jos jäämme tänne, kuolemme. Mutta jos menemme alas samarialaisten luo, jos he… jos he tappavat meidät, kuolemme joka tapauksessa, joten jos pelastamme meidät, jäämme henkiin.” Niinpä he nousivat ylös ja menivät tuohon leiriin, ja Jumala palkitsi heidän uskonsa. Onko näin? Eivätkä he pelastaneet vain itseään, vaan koko Samarian kaupungin, eikö niin? Tänä iltana sinua ei ole kutsuttu menemään vihollisen leiriin, vaan sinut on kutsuttu tulemaan Isän taloon, jossa Hän odottaa sinua? Uskotko sinä? Tässä. Rouva, kyse on elämästäsi. Näetkö? Voin vain… Hänen profeettanaan voin kertoa sinulle, mikä sen aloitti. Mutta en voi… Se muuttuu vain mustaksi edessäni… Näettekö? Se riippuu uskostasi. Minulla ei voi olla uskoa sinun puolestasi enempää kuin vain niin kauan kuin lahjani kannattelee sitä, mistä puhun. Mutta se… se vaatii sinun yksilöllistä uskoasi, niin kuin kenen tahansa muunkin. Sinun uskosi pelastavaan armoon, mihin tahansa… Mutta sinä voit parantua, jos vain heität kaiken syrjään ja menet siihen. Uskotko sinä? Uskotko, että jos pyydän Jumalaa saamaan tuon pahan lähtemään sinusta, että se lähtee sinusta? Ja että pääset kotiin ja paranet, ja että sinä – se nousee vahvana? No, olen nähnyt ihmisiä, joista sinä näytät isolta vahvalta ja terveeltä naiselta, heidän kokoonsa nähden, ja he ovat olleet syövän syömiä ja elävät nyt, koska heillä oli usko Jumalaan.

29   Nyt, kumartakaa päänne, jos haluatte. Kyse on henkisestä hermostuneisuudesta. [Nainen kysyy: ”Pitäisikö minun uskoa, kun minusta tuntuu, että olen koko ajan kuolemassa?” – toim.] Se on… Näetkö? Se on… Sinun on uskottava kaikesta riippumatta. Näetkö? Et koskaan toimi tunteidesi mukaan, vaan uskosi mukaan. Näetkö? Se sinulta puuttuu, sisareni. Haluan, että tulet terveeksi. Näetkö? Mutta näetkö? Sinä olet… Se on… se on… se on… se on henkinen häiriö koko ajan. Sinun täytyy vain sanoa: ”Kiitos, Herra, parantumisestani”. Kiitos, Herra.”

”Kuinka voit?”

”Hienosti. Kiitos Jumalalle paranemisestani”, ja jatka vain sillä tavalla, niin tulet paranemaan. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Siinä on se kohta, jossa nouset tuon aallonharjan yli. Kyseessä on taistelu. Sinun on taisteltava, ennen kuin voitat. Ymmärrätkö?

Herra Jeesus, siunaa tätä naista, jonka ylle lasken käteni ja sanon tälle pahalle hengelle: ” Sinut on paljastettu. Jumala nuhdelkoon sinua Poikansa, Kristuksen Jeesuksen, Nimessä. Jätä nainen. Tule ulos hänestä ja lähteköön hän ja olkoon terve. Jumala taivaassa, suo tämä siunaus Kristuksen Jeesuksen Nimen kautta. Aamen.

Katso. [Tyhjä kohta nauhalla – toim.] Nosta jalkaasi nyt ja sano: ”Kiitos, Herra.” Nostakaa käsiäni ylös ja sano: ”Kiitos, Herra. Nyt tunnen oloni hyväksi.” Näetkö? Se on vain… Hyvä on. Lähde pois puhujanlavalta. Kävele itseksesi pois. Mene …?… seiso tässä… Annetaan… [Tyhjä kohta nauhalla] …?… Jumalalle.

Joskus pahat henget haluavat pitää kiinni, mutta jos te… Minä… Se jää ihmisten uskon varaan. Niiden on lähdettävä ollessaan Läsnäolossa. Se on totta. Mutta kun ne poistuvat, ne palaavat. Ymmärrättekö? Jos potilaalla on tarpeeksi uskoa ottaa se, itse asia pois, sitä parempi. Hyvä on.

30   Haluatko päästä eroon anemiasta? Sano: ”Minä kiitän sinua, Herra.” Nyt voit mennä pois puhujalavalta riemuiten ja sanoa: ”Ylistys Jumalalle.”

Rouva, haluatko päästä eroon sydänvaivoista? Sano: ”Kiitos, Herra.” Se on nyt oikea tapa. Hetkinen vain. Tuolla naisella, joka istui tuossa, oli myös sydänvaivoja, hän istui tuossa tuon kanssa… Hänellä oli sydänvaivoja ja vatsavaivoja sen kanssa. Eikö niin, rouva? Kyllä. Onko se oikein? Sinä paranit samalla hetkellä kuin hän. Te molemmat, se johtui vatsavaivoista. Se ei oikeastaan ole sydänvaiva. Kyse on kaasusta vatsassa. Kun menette makuulle, se on pahempaa kuin koskaan. Onko näin? Värisee ja jatkuu. Teillä molemmilla, eikö niin? Se johtuu vatsavaivoista, molemmilla teistä. Ja tuo paholainen huusi armoa.

Naisella, joka istuu aivan vieressänne, on myös poskiontelovaivoja, eikö niin, rouva? Haluatteko päästä siitä eroon? Jumala siunatkoon sinua.

Näen, että hänen takanaan istuu nainen, joka pitää rinnastaan kiinni. Hänen rintaansa sattuu ja polttaa. Eikö niin, rouva? Siinä yrittää demoni tulla sisään. Hyväksytkö parantumisesi nyt? Nosta kätesi ylös ja sano: ”Hyväksyn parantumiseni.” Juuri niin. Jumala siunatkoon sinua. Mene sitten kotiin ja ole terve. Aamen.

31   Haluatteko päästä eroon tuosta niveltulehduksesta, joka istut tuolla tuota pylvästä vasten, rouva? Uskotko, että Jumala parantaa sinut niveltulehduksesta? Jos uskot, voit parantua, jos haluat hyväksyä sen. Jos teet sen, Jumala tekee sinut terveeksi.

Tuossa on eräs nainen, jolla on sappirakon vaiva? Haluatko päästä eroon sappirakon kohtauksista, rouva, joka istut tuossa rivin päässä? Haluatko sinä? Hyvä on, voit saada sen. Jumala siunatkoon sinua. Se liikkuu nyt ympäri rakennusta, kaikkialla. Huh? Näettekö?

Tuo nainen, joka istuu vieressäsi, on hermostunut. Onko se oikein? Vastaanota se. Sillä tavalla parannutaan – sinä olet parantunut. Jumala siunatkoon sinua. Uskokaa.

Tule, rouva. Haluatko päästä eroon tuosta hermosto-ongelmasta, samanlaisesta, joka hänellä oli tuolla äsken? Sinut parannettiin, kun hän istui tuossa tuolissa. Jatka vain, tule terveeksi. Ylistäkää Herraa. Kiittäkää Herraa.

32   Tule tänne, rouva. Tule tänne luokseni, vain hetkeksi. Haluat päästä eroon niveltulehduksesta ja tulla terveeksi. Tömistelkää jalkojanne ylös ja alas. Juuri noin. Menkää suoraan pois lattialta…

Miksi ette ota parantumista vastaan nyt? Sitä on kaikkialla rakennuksessa, valmiina teitä varten. Koko asia on… Elävän Jumalan Henki liikkuu.

Pyytäkää heitä tuomaan nainen tänne. Tule, rouva…? Jos haluat… Sinäkin haluat päästä eroon niveltulehduksestasi. Naisten vaivat ja niveltulehdus. Hyvä on. Heiluttele jalkojasi ylös ja alas ja sano: ”Kiitos, Herra Jeesus, paranemisestani.” Nyt, lähde puhujanlavalta iloiten ja onnellisena ja sano: ”Ylistys Jumalalle.”

33   Haluat päästä eroon sairauksistasi, pyydä vain Jumalalta, ja Jumala tulee antamaan sen sinulle juuri nyt. Katso tänne, nuori nainen. Haluat päästä eroon vatsavaivoista. Jos haluat, niin sano: ”Minä…”. Mene kotiin ja syö, mitä haluat. Olet nyt parantunut. Mene vain; usko Jumalaan. Sanotaan: ”Kiitos Jumalalle.”

Haluatko päästä eroon sydänvaivoista? Mene vain ja sano: ”Kiitos, Herra, parantumisestani.”

Haluatteko te kaikki parantua? Jumala on täällä tehdäkseen teidät kaikki terveiksi. Uskotteko sen? Nouskaa seisomaan.

Kaikkivaltias Jumala, lähetä siunauksesi tämän kansan ylle. Paranna heidät kaikki. Ajan pois tämän rakennuksen pahan hengen, pois näiden ihmisten luota. Jeesuksen Kristuksen Nimessä, tule ulos, Saatana. Nostakaa kätenne ylös nyt. Ylistäkää Häntä. Kiittäkää Häntä parantumisestanne. Tule tänne, saarnaaja.